Інформація по темі "" | Публікації по тегу
36441 9
Друкувати
Обране

Порядок визначення предмета закупівлі

Наказ Міністерство економічного розвитку і торгівлі України від 15.04.2020 № 708 "Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі"

 

 

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.04.2020

м. Київ

N 708

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 червня 2020 р. за N 500/34783

Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 від 28 січня 2021 року N 159,
наказами Міністерства економіки України
від 17 серпня 2021 року N 422-21,
від 3 квітня 2023 року N 1811

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 1, абзацу сьомого пункту 11 частини першої статті 9 Закону України "Про публічні закупівлі"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення предмета закупівлі, що додається.

2. Департаменту сфери публічних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17 березня 2016 року N 454 "Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за N 448/28578 (зі змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

І. Петрашко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
15 квітня 2020 року N 708

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 червня 2020 р. за N 500/34783

ПОРЯДОК
визначення предмета закупівлі

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює правила визначення замовником предмета закупівлі відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон) із застосуванням показників цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року N 1749 (далі - Єдиний закупівельний словник), а також особливості визначення предмета закупівлі для окремих товарів, робіт і послуг.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

3. Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 21 і 34 частини першої статті 1 Закону та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника.

4. Визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону за об'єктами будівництва та з урахуванням положень кошторисних норм України "Настанова з визначення вартості будівництва", затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року N 281, а також галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт", затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року N 301.

(пункт 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 03.04.2023 р. N 1811)

5. Замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками четвертої - восьмої цифр Єдиного закупівельного словника, обсягом, номенклатурою, місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.

II. Особливості визначення предмета закупівлі для окремих товарів, робіт і послуг

1. Під час здійснення закупівлі будівель виробничого та невиробничого призначення та інженерних споруд різного функціонального призначення предмет закупівлі визначається замовником за показником другого знака Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17 серпня 2000 року N 507.

2. Під час здійснення закупівлі лікарських засобів предмет закупівлі визначається за показником третьої цифри Єдиного закупівельного словника.

Замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за міжнародною непатентованою назвою лікарського засобу, формою випуску, дозуванням, обсягом та/або місцем поставки лікарських засобів.

3. Під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об'єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво", затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року N 163, та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт", затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року N 301.

4. Під час здійснення закупівлі послуг з виконання науково-технічних робіт предмет закупівлі визначається за показником четвертої цифри Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30 грудня 1997 року N 822.

У разі здійснення закупівлі послуг з виконання науково-технічних робіт за різними темами, які належать до одного виду науково-технічних робіт згідно з Державним класифікатором видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30 грудня 1997 року N 822, замовник визначає різні теми науково-технічних робіт як окремі лоти.

5. Визначення предмета закупівлі послуг з професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації для безробітних громадян, що надаються за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, здійснюється за окремими професіями (спеціальностями, напрямами або галузями знань), які визначаються відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року N 327.

6. Визначення предмета закупівлі товарів (крім лікарських засобів) і послуг, необхідних для проведення навчально-тренувальних зборів збірних команд України з видів спорту, спортивних змагань, всеукраїнських масових фізкультурно-оздоровчих заходів, заходів з фізичної культури і спорту всеукраїнського та міжнародного рівня, у тому числі заходів із фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, забезпечення участі національних збірних команд України в міжнародних спортивних змаганнях, а також висвітлення таких спортивних заходів з видів спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації, здійснюється за обсягом, номенклатурою, місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного спортивного заходу (або забезпечення участі в ньому чи його висвітлення), якщо такий захід включено до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.

Під час здійснення закупівлі лікарських засобів, необхідних для проведення спортивних заходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, предмет закупівлі визначається за міжнародною непатентованою назвою лікарського засобу, формою випуску, дозуванням, обсягом, місцем поставки лікарських засобів окремо для кожного такого заходу.

7. Визначення предмета закупівлі протезних виробів (у тому числі протезно-ортопедичних виробів, ортопедичного взуття), спеціальних засобів для самообслуговування та догляду, засобів пересування, що виготовляються за індивідуальним замовленням відповідно до номенклатури та в межах граничних цін, і послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації здійснюється окремо для кожної особи з інвалідністю та кожної особи з числа пільгових категорій населення згідно з їх індивідуальним замовленням.

8. Визначення предмета закупівлі послуг з оцінки майна під час приватизації здійснюється окремо для кожного об'єкта приватизації.

9. Визначення предмета закупівлі послуг, необхідних для проведення Всеукраїнською громадською організацією щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю заходів, передбачених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем надання послуг окремо для кожного заходу.

10. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для проведення заходів і офіційних прийомів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та Міністра закордонних справ України, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного заходу чи офіційного прийому.

(пункт 10 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 17.08.2021 р. N 422-21)

11. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для проведення інспекційної діяльності представниками інших держав за міжнародними договорами та угодами в галузі контролю над озброєнням на території України, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного заходу з контролю над озброєнням на території України.

12. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для забезпечення реалізації пункту 21 завдань і заходів з виконання Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011 - 2023 роки, що є додатком 2 до Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011 - 2023 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року N 1002 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 року N 32), здійснюється комплексно за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг.

(пункт 12 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства
 економіки України від 17.08.2021 р. N 422-21)

13. Визначення предмета закупівлі послуг безоплатної вторинної правової допомоги здійснюється за обсягом, часом та місцем надання послуг окремо для кожного суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу.

14. Визначення предмета закупівлі робіт і послуг з придбання (викупу або примусового відчуження) земельних ділянок (їх частин) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності - для будівництва, капітального ремонту, реконструкції та обслуговування об'єктів енергетичної інфраструктури (ліній електропередачі, електричних станцій і підстанцій) та об'єктів, необхідних для їх експлуатації, здійснюється щодо кожної земельної ділянки окремо.

15. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для проведення культурно-мистецьких заходів (створення нових постановок, концертів, виготовлення (створення) вихідних фільмових матеріалів, аудіовізуальних творів), а також заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, популяризації читання та української літератури у світі, розкриття туристичного потенціалу України, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного заходу, якщо такий захід включено до планів роботи Міністерства культури та інформаційної політики України, Українського інституту національної пам'яті та/або державної установи "Український інститут книги" та плану заходів Державного агентства розвитку туризму України на відповідний період.

(пункт 15 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства
 економіки України від 17.08.2021 р. N 422-21)

16. Визначення предмета закупівлі в разі придбання м'яса для хижих циркових тварин, що безпосередньо закуповується для організації та проведення гастрольних заходів, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки окремо для кожного заходу чи забезпечення участі в ньому з розрахунку на кожну тварину відповідно до індивідуальних норм харчування.

17. Визначення предмета закупівлі послуг, необхідних для проведення спільних міжурядових комісій з питань співробітництва та їх органів, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем надання послуг окремо щодо кожного заходу.

18. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для підготовки та проведення виборів Президента України, виборів народних депутатів України, місцевих виборів, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг (зокрема для кожної виборчої комісії або груп виборчих комісій) окремо щодо кожних виборів.

19. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для проведення за кордоном заходів культурної дипломатії та заходів з формування позитивного міжнародного іміджу України, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного заходу, якщо такий захід включено до планів роботи державної установи "Український інститут" на відповідний період.

20. Визначення предмета закупівлі товарів, необхідних для надання Міністерством соціальної політики України при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", здійснюється комплексно за обсягом та номенклатурою згідно з переліком дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" при народженні дитини, що затверджується наказом Міністерства соціальної політики України.

21. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для реалізації проектів та/або проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання всеукраїнського та міжнародного рівня, у тому числі проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, здійснюється за обсягом, номенклатурою, місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного проекту (заходу), якщо такий проект (захід) включено до відповідних календарних планів Міністерства молоді та спорту України.

(розділ ІІ доповнено пунктом 21 згідно з
 наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
 сільського господарства України від 28.01.2021 р. N 159)

22. Визначення предмета закупівлі послуг з підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників здійснюється за змістом, обсягом, видом, формою, суб'єктом та місцем надання послуг підвищення кваліфікації окремо для кожного педагогічного (науково-педагогічного) працівника.

(розділ II доповнено пунктом 22 згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 03.04.2023 р. N 1811)

23. Визначення централізованою закупівельною організацією предмета закупівлі товарів і послуг, що закуповуються нею в інтересах замовників, здійснюється з урахуванням положень пункту 3 розділу I цього Порядку шляхом об'єднання наявних у централізованої закупівельної організації потреб у закупівлі товарів, послуг, отриманих від замовників, або окремо за кожною потребою замовника в закупівлі товарів, послуг, що подана до централізованої закупівельної організації.

(розділ II доповнено пунктом 23 згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 03.04.2023 р. N 1811)

24. Визначення предмета закупівлі послуг щодо проведення експертною установою, експертом або експертами експертизи для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, послуг спеціалістів для надання консультацій / пояснень / довідок / висновків / безпосередньої технічної допомоги під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок, здійснюється окремо за кожним прийнятим процесуальним рішенням слідчого, керівника органу досудового розслідування.

(розділ II доповнено пунктом 24 згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 03.04.2023 р. N 1811)

25. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для протокольного забезпечення візитів в Україну іноземних делегацій на чолі з главами оборонних відомств іноземних держав, їх заступниками та державними секретарями оборонних відомств іноземних держав, а також під час проведення заходів міжнародного співробітництва за участю Міністра оборони України, його заступників та державного секретаря Міністерства оборони України з офіційними представниками іноземних держав, дипломатичних представництв іноземних держав, міжнародних організацій, акредитованих в Україні, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного візиту та заходу.

(розділ II доповнено пунктом 25 згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 03.04.2023 р. N 1811)

 

Директор департаменту
сфери публічних закупівель

Л. Лахтіонова
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
9
Людмила
12.06.2020
Здається, в наказі відсутні вимоги щодо класифікатора виробів медичгного призначення НК 024-2019
Маск Людмила
13.06.2020
но поставили по трем цифрам вироби медичного призначення
Иван Маск
18.06.2020
А это где написано?
Тетяна Иван
23.06.2020
Під час здійснення закупівлі лікарських засобів предмет закупівлі визначається за показником третьої цифри Єдиного закупівельного словника із зазначенням у дужках міжнародної непатентованої назви лікарського засобу (далі - МНН). У разі якщо предмет закупівлі лікарських засобів містить два та більше лікарських засобів, замовником у дужках зазначається МНН кожного лікарського засобу. Наказ Міністерства економічногорозвитку і торгівлі України17.03.2016 № 454 (розділ ІІ, п. 1 абз.6)
Олена
15.06.2020
Я так розумію, знову питання. Лікарські засоби, чи треба зазначити в дужках МНН? І да, вироби медичного призначення, класифікатор вже не враховувати? Поздоровляю, колеги, знову зміни!
Наталья
16.06.2020
С какого числа этот приказ вступил в силу? Еще действует 454 на закон.рада. В этом приказе вообще не указано, что нужно писать конкретное название в скобках...
Юлія
24.06.2020
Цей наказ ще не набрав чинності, оскільки не оприлюднений в офіційному виданні
Ніна
03.07.2020
Доброго дня. Як визначити в ДК 021:2015 такі послуги: 1. Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах? 2. Постачання послуг з пусконалагоджувальних робіт на котлах битових? 3. Постачання послуг по виконанню електровимірювальних робіт проводів? 4. Технічне обслуговування газового обладнання котлів?
Андрій
14.08.2020
страхові послуги по якій цифрв визначаються
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі