Інформація по темі "" | Публікації по тегу
12939 0
Друкувати
Обране
Завантажити

Про затвердження примірної тендерної документації

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ НАКАЗ від 13 квітня 2016 року N 680


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 квітня 2016 року N 680

Про затвердження примірної тендерної документації

Відповідно до абзацу другого пункту 11 частини першої статті 8 Закону України "Про публічні закупівлі" наказую:

1. Затвердити Примірну тендерну документацію для процедур закупівель - відкриті торги та конкурентний діалог, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Виконувач обов'язків Міністра

М. Є. Нефьодов

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
13 квітня 2016 року N 680

 

 

 

ПРИМІРНА ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
для процедури закупівлі - відкриті торги

Ця Примірна тендерна документація формується та подається в електронному вигляді відповідно до вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

Примірна тендерна документація містить:

обов'язкову інформацію, визначену статтею 22 Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон), яка оформлюється у вигляді таблиці, що складається з трьох граф та подається замовником окремим файлом. У графі "1" зазначається нумерація, у графі "2" - перелік складових тендерної документації, у графі "3" - вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону;

інформацію, що формується замовником шляхом заповнення окремих полів електронних форм електронної системи закупівель;

додатки, що завантажуються до електронної системи закупівель окремими файлами.

Зміст кожного розділу Примірної тендерної документації визначається замовником.

ПОРЯДОК
заповнення тендерної документації

N

Загальні положення

1

2

3

1

Терміни, які вживаються в тендерній документації

тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону. Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі

2

Інформація про замовника торгів

 

2.1

повне найменування

зазначається замовником

2.2

місцезнаходження

зазначається адреса замовника

2.3

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

зазначаються замовником прізвище, ім'я, по батькові, посада, адреса, номер телефону, електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками

3

Процедура закупівлі

відкриті торги

4

Інформація про предмет закупівлі

 

4.1

назва предмета закупівлі

визначається замовником у порядку, установленому Уповноваженим органом

4.2

опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції

визначення окремих частин предмета закупівлі (лоти) із зазначенням вимог до них згідно з нормами Закону;
у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів) зазначається найменування кожної частини предмета закупівлі (лота) відповідно до пункту 37 частини першої статті 1 Закону

4.3

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

зазначається замовником

4.4

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

зазначається замовником

5

Недискримінація учасників

вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах

6

Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції

валютою тендерної пропозиції є гривня;
у разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, замовник має право встановити, що такий учасник може зазначити ціну тендерної пропозиції у ________ (зазначається валюта);
при розкритті тендерних пропозицій ціна такої тендерної пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом до ________ (зазначається валюта), установленим Національним банком України на дату розкриття тендерних пропозицій

7

Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції

зазначається замовником

Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації

1

Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації

фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації. Усі звернення за роз'ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз'яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону;
у разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів

2

Унесення змін до тендерної документації

замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів;
зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної документації, до яких уносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації;
зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

1

Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції

тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з:
інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;
інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону;
інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі));
документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції;
документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);
інформацією про субпідрядника (субпідрядників);
замовник може передбачити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками в тендерних пропозиціях не призведе до відхилення їх пропозицій;
повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів _________ (замовником зазначається відповідний документ);
кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота))

2

Забезпечення тендерної пропозиції

у разі якщо замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції, у тендерній документації зазначається:
вид забезпечення тендерної пропозиції _________;
розмір забезпечення тендерної пропозиції: ______ (визначається замовником відповідно до частини першої статті 24 Закону);
строк дії забезпечення тендерної пропозиції: ____;
застереження щодо випадків, у разі якщо забезпечення тендерної пропозиції не повертається учаснику: _____;
у разі якщо тендерні пропозиції подаються стосовно частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення тендерної пропозиції встановлюється замовником відповідно до очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини (лота)

3

Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції

забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п'яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі:
закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;
укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем тендеру;
відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;
завершення процедури закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю із жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції;
забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі:
відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними;
непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;
ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;
ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією

4

Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними

тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом __ днів (зазначається замовником, але не менше ніж 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій). До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій;
учасник має право:
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції

5

Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону

замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону;
замовник зазначає вимоги, установлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим вимогам згідно із законодавством

6

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником;
замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону

7

Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)

у разі закупівлі робіт учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю

8

Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником

учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій

Подання та розкриття тендерної пропозиції

1

Кінцевий строк подання тендерної пропозиції

кінцевий строк подання тендерних пропозицій ________;
отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру;
електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу;
тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали

2

Дата та час розкриття тендерної пропозиції

дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів

Оцінка тендерної пропозиції

1

Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію

замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини першої статті 28 Закону;
оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону;
у разі якщо єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна, то замовник зазначає інформацію про включення/невключення до ціни податку на додану вартість (ПДВ);
у разі якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції крім ціни застосовуються інші критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків;
тендерна пропозиція, подана учасником, оцінюється замовником за приведеною ціною, яка розраховується автоматично системою електронних закупівель на момент подання пропозиції учасником за математичною формулою
PP = P / (1 + (F1 + F2 + ... + Fn) / PV), де:
PP - приведена ціна;
P - ціна;
F1 ... Fn - питома вага інших критеріїв оцінки, запропонованих учасником;
PV - питома вага критерію "ціна"

2

Інша інформація

замовник у тендерній документації може зазначити іншу інформацію відповідно до вимог законодавства, яку вважає за необхідне включити

3

Відхилення тендерних пропозицій

тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо:
учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону;
- не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
переможець:
- відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;
- не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;
- наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 Закону;
- тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації;
інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель

Результати торгів та укладання договору про закупівлю

1

Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

замовник відміняє торги в разі:
відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;
порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір, передбачених Законом;
подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;
допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;
відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом;
про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації;
торги може бути відмінено частково (за лотом);
замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі:
якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг;
замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом);
повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам електронною системою закупівель

2

Строк укладання договору

замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого визнано переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції не пізніше ніж через двадцять днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця;
з метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю

3

Проект договору про закупівлю

проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі;
разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі подається проект договору про закупівлю з обов'язковим зазначенням змін його умов

4

Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю

зазначається замовником відповідно до вимог статей 36 і 37 Закону

5

Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

у разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації замовник відхиляє тендерну пропозицію цього учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув

6

Забезпечення виконання договору про закупівлю

замовник має право вимагати від учасника-переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено тендерною документацією;
розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору;
замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин

 

 

Директор департаменту
регулювання державних закупівель

О. Є. Стародубцев

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
13 квітня 2016 року N 680

 

 

 

ПРИМІРНА ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
для процедури закупівлі - конкурентний діалог

Ця Примірна тендерна документація формується та подається в електронному вигляді відповідно до вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

Примірна тендерна документація містить:

обов'язкову інформацію, визначену статтею 22 Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон), яка оформлюється у вигляді таблиці, що складається з трьох граф та подається замовником окремим файлом. У графі "1" зазначається нумерація, у графі "2" - перелік складових тендерної документації, у графі "3" - вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону;

інформацію, що формується замовником шляхом заповнення окремих полів електронних форм електронної системи закупівель;

додатки, що завантажуються до електронної системи закупівель окремими файлами.

Зміст кожного розділу Примірної тендерної документації визначається замовником.

ПОРЯДОК
заповнення тендерної документації

N

Загальні положення

1

2

3

1

Терміни, які вживаються в тендерній документації

тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону. Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі

2

Інформація про замовника торгів

 

2.1

повне найменування

зазначається замовником

2.2

місцезнаходження

зазначається адреса замовника

2.3

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

зазначаються замовником прізвище, ім'я, по батькові, посада, адреса, номер телефону, електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками

3

Процедура закупівлі

конкурентний діалог

4

Інформація про предмет закупівлі

 

4.1

назва предмета закупівлі

визначається замовником у порядку, установленому Уповноваженим органом

4.2

опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції

визначення окремих частин предмета закупівлі (лоти) із зазначенням вимог до них згідно з нормами Закону;
у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів) зазначається найменування кожної частини предмета закупівлі (лота) відповідно до пункту 37 частини першої статті 1 Закону

4.3

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

зазначається замовником

4.4

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

зазначається замовником

5

Недискримінація учасників

вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах

6

Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції

валютою тендерної пропозиції є гривня;
у разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, замовник має право встановити, що такий учасник може зазначити ціну тендерної пропозиції у __________ (зазначається валюта);
при розкритті тендерних пропозицій ціна такої тендерної пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом до _________ (зазначається валюта), установленим Національним банком України на дату розкриття тендерних пропозицій

7

Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції

зазначається замовником

Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації

1

Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації

фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації. Усі звернення за роз'ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз'яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону;
у разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів

2

Унесення змін до тендерної документації

замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів;
зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної документації, до яких уносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації;
зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

1

Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції на першому та другому етапі конкурентного діалогу

тендерні пропозиції на першому та другому етапі конкурентного діалогу подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель;
документ з тендерною пропозицією на першому етапі конкурентного діалогу подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається:
інформація про критерії оцінки;
інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним критеріям та вимогам, визначеним у статті 17 Закону і тендерній документації;
інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників установленим критеріям та вимогам згідно із законодавством;
інформація щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі;
інформація про умови поставки;
інформація про час та місце, у якому будуть виконуватися роботи чи надаватися послуги;
інформація з описом рішення про закупівлю без зазначення ціни;
інформація з описом рішення про закупівлю для першого етапу конкурентного діалогу подається в тендерній пропозиції окремим файлом;
замовник може передбачити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій;
на другому етапі учасники повинні подати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни

2

Забезпечення тендерної пропозиції

у разі якщо замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції, у тендерній документації зазначається:
вид забезпечення тендерної пропозиції __________;
розмір забезпечення тендерної пропозиції: _____ (визначається замовником відповідно до частини першої статті 24 Закону);
строк дії забезпечення тендерної пропозиції: _____;
застереження щодо випадків, у разі якщо забезпечення тендерної пропозиції не повертається учаснику: _____;
у разі якщо тендерні пропозиції подаються стосовно частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення тендерної пропозиції встановлюється замовником відповідно до очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини (лота)

3

Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції

забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п'яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі:
закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;
укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем тендеру;
відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;
завершення процедури закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю із жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції;
забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі:
відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними;
непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;
ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;
ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією

4

Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними

тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом __ днів (зазначається замовником, але не менше ніж 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій). До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій;
учасник має право:
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції

5

Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону

на першому етапі конкурентного діалогу замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону;
замовник зазначає вимоги, установлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим вимогам згідно із законодавством

6

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

на першому етапі конкурентного діалогу учасники процедури закупівлі повинні надати пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик;
після завершення діалогу замовник уносить зміни до тендерної документації щодо технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи визначає нові характеристики предмета закупівлі згідно із Законом та запрошує всіх учасників, які брали участь у діалозі, узяти участь у другому етапі;
на другому етапі учасники повинні надати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни;
замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону

7

Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)

на першому етапі конкурентного діалогу в разі закупівлі робіт учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю

8

Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником

учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій

Подання та розкриття тендерної пропозиції

1

Кінцевий строк подання тендерної пропозиції на першому і другому етапі конкурентного діалогу

 

1.1

кінцевий строк подання тендерної пропозиції на першому етапі конкурентного діалогу

зазначається замовником;
строк подання тендерних пропозицій для участі на першому етапі конкурентного діалогу не повинен бути меншим, ніж тридцять днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентного діалогу на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону;
отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру;
електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу;
тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку їх подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали

1.2

кінцевий строк подання тендерної пропозиції на другому етапі конкурентного діалогу

зазначається замовником;
строк подання тендерних пропозицій на другому етапі конкурентного діалогу становить не менше п'ятнадцяти днів з дня отримання запрошення взяти участь на другому етапі. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій учасників на другому етапі здійснюються відповідно до статті 28 Закону

2

Дата та час розкриття тендерної пропозиції

дата і час розкриття тендерних пропозицій на першому та другому етапі визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури конкурентного діалогу

Оцінка тендерної пропозиції

1

Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію

на другому етапі конкурентного діалогу замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини першої статті 28 Закону;
опис методики оцінки за критерієм "ціна" повинен містити інформацію про врахування/неврахування податку на додану вартість;
замовник має право після отримання попередніх тендерних пропозицій внести зміни до критеріїв оцінки тендерних пропозицій чи запропонувати нові на другий етап торгів згідно із Законом. Інформація про зміну умов тендерної документації розмішується та відображається в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться;
оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону;
у разі якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції крім ціни застосовуються інші критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків;
тендерна пропозиція, подана учасником, оцінюється замовником за приведеною ціною, яка розраховується автоматично системою електронних закупівель на момент подання пропозиції учасником за математичною формулою
PP = P / (1 + (F1 + F2 + ... + Fn) / PV), де:
PP - приведена ціна;
P - ціна;
F1 ... Fn - питома вага інших критеріїв оцінки, запропонованих учасником;
PV - питома вага критерію "ціна"

2

Інша інформація

замовник у тендерній документації може зазначити іншу інформацію відповідно до вимог законодавства, яку вважає за необхідне включити

3

Відхилення тендерних пропозицій

тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо:
учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону;
- не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
переможець:
- відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;
- не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;
- наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 Закону;
- тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації;
інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель

Результати торгів та укладання договору про закупівлю

1

Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

замовник відміняє торги в разі:
відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;
порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір, передбачених Законом;
подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;
допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;
відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом;
про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації;
торги може бути відмінено частково (за лотом);
замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі:
якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг;
замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом);
повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам електронною системою закупівель

2

Строк укладання договору

замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого визнано переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції не пізніше ніж через двадцять днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця;
з метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю

3

Проект договору про закупівлю

проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі;
разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі подається проект договору про закупівлю з обов'язковим зазначенням змін його умов

4

Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю

зазначається замовником відповідно до вимог статей 36 і 37 Закону

5

Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

у разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації замовник відхиляє тендерну пропозицію цього учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув

6

Забезпечення виконання договору про закупівлю

замовник має право вимагати від учасника-переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено тендерною документацією;
розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору;
замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин

 

 

Директор департаменту
регулювання державних закупівель

О. Є. Стародубцев
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.