Інформація по темі "" | Публікації по тегу
657 0
Друкувати
Обране
Завантажити

Методичні рекомендації щодо особливостей здійснення публічних закупівель у сфері електроенергетики на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування

Наказ Мінекономіки 07 травня 2024 року N 11712
Зміст:

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 травня 2024 року N 11712

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо особливостей здійснення публічних закупівель у сфері електроенергетики на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування

З метою розроблення єдиного підходу до організації публічних закупівель електричної енергії, підготовки тендерної документації та проекту договору про закупівлю (постачання електричної енергії споживачу) наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо особливостей здійснення публічних закупівель у сфері електроенергетики на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що додаються.

2. Департаменту сфери публічних закупівель та конкурентної політики забезпечити розміщення Методичних рекомендацій, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Міністерства економіки України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України згідно з розподілом обов'язків.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

Юлія СВИРИДЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінекономіки
07 травня 2024 року N 11712

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо особливостей здійснення публічних закупівель у сфері електроенергетики на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування

Розділ I. Загальні положення

1. Методичні рекомендації щодо особливостей здійснення публічних закупівель у сфері електроенергетики на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі - Методичні рекомендації) розроблено для підвищення ефективності здійснення публічних закупівель та дотримання принципів здійснення публічних закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 N 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" (далі - постанова N 1178) та інших нормативно-правових актів, які регулюють сферу електроенергетики.

2. Метою Методичних рекомендацій є підготовка рекомендацій щодо розроблення єдиного підходу до організації публічних закупівель електричної енергії, підготовки тендерної документації, у тому числі проекту договору про закупівлю (договору про постачання електричної енергії споживачу) (далі - договір). Цими Методичними рекомендаціями визначено механізм та орієнтири для замовників (споживачів) (далі - замовники), які здійснюють відповідні закупівлі, з метою забезпечення максимальної економії, ефективності та пропорційності, добросовісної конкуренції серед учасників процедури закупівлі (електропостачальників) (далі - учасники), відкритості та прозорості на всіх етапах процедури закупівлі, недискримінації учасників та однакового ставлення до них, об'єктивного та неупередженого визначення переможця процедури закупівлі (далі - переможець) та запобігання корупційним діям і зловживанням.

3. Методичні рекомендації складаються з розділів, які містять конкретизовані рекомендації щодо встановлення вимог до учасників та предмета закупівлі, що можуть використовуватися замовниками під час підготовки тендерної документації, ураховуючи очікувану вартість закупівлі електричної енергії, обсяги закупівлі та специфіку закупівлі електричної енергії.

4. Терміни в Методичних рекомендаціях вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон), "Про ринок електричної енергії" (далі - Закон РЕЕ), постанові N 1178, постановах Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) від 27.12.2017 N 1469 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу", від 14.03.2018 N 307 "Про затвердження Правил ринку", від 14.03.2018 N 309 "Про затвердження Кодексу системи передачі", від 14.03.2018 N 312 "Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії".

Розділ II. Рекомендації щодо організації публічних закупівель у сфері електроенергетики

1. На період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування під час здійснення публічних закупівель, зокрема електричної енергії, замовник керується вартісними межами, встановленими особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", затвердженими постановою N 1178 (далі - Особливості).

2. Закупівля електричної енергії здійснюється замовником на підставі наявної потреби або в разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Закупівля електричної енергії незалежно від її вартості включається до річного плану закупівель та здійснюється відповідно до нього.

З метою сприяння збільшенню конкуренції серед учасників та покращення результативності тендеру рекомендується замовникам здійснювати завчасно публікацію річного плану закупівель (наприклад, на початку року) для надання можливості потенційним учасникам краще підготуватися до процедури закупівель.

3. Відповідно до Закону замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) із зазначенням коду національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.12.2015 N 1749 (із змінами) (далі - Закупівельний словник), зокрема залежно від місця поставки електричної енергії тощо.

4. Для забезпечення ефективного планування, успішного проведення закупівель та досягнення максимальної економії замовникам доцільно здійснювати аналіз ринку та проводити попередні ринкові консультації, у тому числі запитувати й отримувати пропозиції та інформацію від суб'єктів господарювання.

Проведення попередніх ринкових консультацій замовником не вважається участю суб'єктів господарювання в підготовці вимог до тендерної документації.

Ринкові консультації можуть передбачати такі складові:

1) уточнення інформації та даних для правильного визначення очікуваної вартості закупівлі електричної енергії;

2) отримання інформації щодо створення найбільш сприятливих для формування конкуренції умов щодо закупівлі електричної енергії, зокрема щодо обсягів закупівлі, технічних, кваліфікаційних та інших вимог, що встановлюються замовником у тендерній документації.

Розділ III. Рекомендації щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі електричної енергії

1. Під час формування очікуваної вартості закупівлі електричної енергії замовникам рекомендується використовувати метод порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 N 275 (із змінами) (далі - Примірна методика), з урахуванням особливостей, визначених Методичними рекомендаціями.

Зазначений метод дозволить замовнику здійснити обґрунтований розрахунок очікуваної вартості закупівлі електричної енергії на основі аналізу ринку та врахування базових показників ціни, а також забезпечить раціональне прийняття рішень з питань закупівлі електричної енергії з урахуванням актуальних умов та обставин, що склалися на ринку.

2. Під час розрахунку очікуваної вартості електричної енергії замовникам рекомендовано здійснювати аналіз не менше трьох цінових пропозицій електропостачальників, що дозволить забезпечувати обґрунтоване прийняття рішень стосовно очікуваної вартості закупівлі електричної енергії.

До способів, що рекомендуються застосовувати для отримання інформації про ціну електричної енергії, належать:

1) направлення письмових запитів цінових пропозицій (у тому числі електронною поштою) електропостачальникам за примірною формою (додаток 1 до Методичних рекомендацій);

2) здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну електричної енергії, до якої належать дані ринку "на добу наперед", розміщені на сайті акціонерного товариства "Оператор ринку", та дані про цінові пропозиції електропостачальників, розміщені на їхніх сайтах, веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (за кодом Закупівельного словника 09310000-5 "Електрична енергія"), та/або використання модулю аналітики "Bi Prozorro".

3. Розрахунок очікуваної вартості закупівлі електричної енергії за методом порівняння ринкових цін рекомендується в один з таких способів:

1) визначити добуток середньоарифметичного значення масиву отриманих цінових пропозицій про ціну за одиницю електричної енергії на обсяг закупівлі відповідно до розділу III Примірної методики;

2) визначити з урахуванням базових показників (обсяг закупівлі, прогнозована ціна на ринку "на добу наперед", тариф на послуги з передачі електричної енергії, торговельна надбавка / знижка електропостачальника) за такою формулою:

ОВ = (Цфпрогн.рдн + Тпер + V) × Wплан × P, де

ОВ - очікувана вартість закупівлі електричної енергії (грн);

Wплан - плановий обсяг закупівлі електричної енергії для відповідного об'єкта замовника (кВт·год);

Цфпрогн.рдн - прогнозована ціна за 1 кВт·год електричної енергії, яка визначається як середньозважена ціна на ринку "на добу наперед" за останній повний календарний місяць без ПДВ (грн);

Тпер - діючий тариф на послуги з передачі електричної енергії на запланований місяць оголошення процедури закупівлі, затверджений НКРЕКП для оператора системи передачі у встановленому порядку за кВт·год без ПДВ (грн/кВт·год);

P - математичне вираження можливої ставки податку на додану вартість (наприклад, ПДВ - 20 % дорівнює 1,2);

V - орієнтовна торговельна надбавка / знижка електропостачальника за 1 кВт·год електричної енергії без ПДВ, що розраховується за формулою: V = Цфпрогн.рдн × X (грн);

X - відсоток можливого коливання ціни електричної енергії в період проведення процедури закупівлі з урахуванням динаміки ринку та коливання цін, який може бути встановленим у межах 10 % (зазначений відсоток може бути збільшено або зменшено замовником залежно від планового обсягу споживання).

4. Згідно із Законом РЕЕ акціонерне товариство "Оператор ринку" за результатами торгів відповідно до правил ринку "на добу наперед" оприлюднює на власному офіційному веб-сайті за посиланням: www.oree.com.ua інформацію щодо ціни та обсягів купівлі-продажу електричної енергії для кожного розрахункового періоду та інші показники, які можуть бути використані як індикатори для визначення ціни електричної енергії товару на ринку електричної енергії.

Розділ IV. Рекомендації щодо підготовки тендерної документації

1. Замовником у тендерній документації обов'язково зазначається інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість електричної енергії, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. У разі визначення замовником у тендерній документації про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість електричної енергії, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, замовник повинен зазначити про прийнятний відсоток перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, визначеною замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.

2. Замовником у тендерній документації зазначаються умови щодо надання інформації про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим кваліфікаційним критеріям і вимогам згідно із законодавством.

Замовником не застосовуються положення пунктів 1 і 2 частини другої статті 16 Закону в разі проведення відкритих торгів відповідно до Особливостей для закупівлі електричної енергії.

3. Замовник не вимагає від учасника під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, за винятком самостійного декларування відсутності таких підстав учасником відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

4. З метою створення умов для добросовісної конкуренції серед потенційних учасників замовнику під час формування тендерної документації рекомендовано виважено встановлювати кількість необхідних документів, що підтверджують відповідність учасника вимогам замовника.

Рекомендується встановлювати перелік необхідних документів учасника залежно від розміру очікуваної вартості закупівлі електричної енергії, з дотриманням принципу пропорційності, без умисного навантаження потенційних учасників підготовкою документів, які не містять змістовної складової, та уникати встановлення надлишкових і формальних вимог, які не впливають на можливість об'єктивної оцінки їх тендерних пропозицій.

Крім того, з метою сприяння однозначному розумінню потенційними учасниками умов тендерної документації, для ефективного подання такими учасниками своїх тендерних пропозицій та уникнення створення ситуації невизначеності в умовах тендерної документації замовникам доцільно встановлювати виключний перелік вимог до потенційних учасників із зазначенням конкретного способу їх підтвердження.

5. Ураховуючи заборону здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у певних суб'єктів господарювання відповідно до пункту 2 постанови N 1178, замовникам рекомендується в тендерній документації встановити вимогу щодо подання документів, що підтверджують проживання відповідних осіб на території України на законних підставах відповідно до абзацу десятого статті 1 Закону України "Про громадянство України", у складі тендерних пропозицій учасником, який є:

1) громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран та проживає на території України на законних підставах;

2) юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, який проживає на території України на законних підставах.

Замовникам рекомендується перевіряти інформацію про кінцевого бенефіціарного власника, члена, учасника (акціонера) юридичної особи із зазначенням розміру їх частки в статутному капіталі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Дані про власників акцій акціонерних товариств може бути перевірено замовником згідно з інформацією про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, що публікується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/for-market-participants/services/open-data/.

Замовник може встановити вимогу до юридичної особи, утвореної та зареєстрованої відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має активи, якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь / Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран у випадку, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, надати документ, що підтверджує передання цих активів.

Крім того, відповідно до Особливостей замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником / переможцем, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення в тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

6. Замовникам рекомендується в тендерній документації визначити порядок розрахунку ціни тендерної пропозиції для учасника за формою згідно з додатком 6 до примірної тендерної документації (додаток 2 до Методичних рекомендацій) з метою розрахунку та фіксації вартості торговельної надбавки / знижки учасника за результатами процедури закупівлі.

Для розрахунку ціни тендерної пропозиції учасника відповідно до абзацу першого цього пункту ціну на ринку "на добу наперед" за 1 кВт·год без ПДВ рекомендовано розраховувати за останній повний календарний місяць, що передував даті оголошення процедури закупівлі, і використовувати тариф на послуги з передачі електричної енергії, чинний на дату оголошення процедури закупівлі.

Водночас для забезпечення стабільності та прозорості виконання договору замовнику рекомендовано передбачити в тендерній документації вимогу для переможця надати комерційну пропозицію за формою згідно з додатком 6 до примірної тендерної документації (додаток 2 до Методичних рекомендацій), у якій встановлюється порядок перерахунку ціни тендерної пропозиції переможця під час її розгляду з метою визначення та в подальшому фіксації розміру торговельної надбавки / знижки переможця в договорі, яка залишатиметься незмінною протягом усього строку дії договору.

Крім того, складові ціни за одиницю електричної енергії, такі як тариф на передачу електричної енергії та середньозважені ціни на ринку "на добу наперед", під час виконання договору можуть бути змінені відповідно до підпункту 7 пункту 19 Особливостей у разі встановлення в договорі порядку такої зміни.

7. Тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують нижню межу ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі, тому замовнику не рекомендується визначати будь-які умови, які обмежують або впливають на розміри торговельної надбавки / знижки, що встановлюються учасником у ціні своєї тендерної пропозиції, у тому числі не може забороняти встановлення від'ємної торговельної надбавки / знижки.

Розділ V. Рекомендації щодо визначення кваліфікаційних критеріїв

1. Замовнику доцільно встановити один або декілька кваліфікаційних критеріїв, визначених статтею 16 Закону, з урахуванням Особливостей, зокрема:

1) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);

2) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

2. У разі якщо замовником установлюється такий кваліфікаційний критерій, як наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), для підтвердження відповідності такому кваліфікаційному критерію замовник повинен установити перелік документально підтвердженої інформації, що надається учасником у тендерній пропозиції, та порядок її надання.

Для зручності перевірки такої інформації замовник може вимагати її надання у відповідній довідці, наприклад за формою, яка міститься в додатку 1 до примірної тендерної документації (додаток 2 до Методичних рекомендацій).

Такий кваліфікаційний критерій дозволяє замовнику оцінити досвід учасника та його здатність ефективно виконувати аналогічні договори. Перелік інформації, яка має міститися в довідці, визначається замовником самостійно і повинен бути чітко викладеним у тендерній документації, щоб усі учасники мали однакову можливість надати необхідну інформацію. До документів, що підтверджують інформацію, зазначену в такій довідці, копії яких надаються учасником, можуть належати:

1) аналогічний договір (договори) за предметом закупівлі про постачання електричної енергії споживачу з усіма додатками та іншими невід'ємними частинами такого договору, а також документи, які підтверджують виконання аналогічного за предметом закупівлі договору (договорів);

2) лист-відгук від контрагента за аналогічним договором, зазначеного в такій довідці, у довільній формі, зміст якого підтверджує виконання такого договору із зазначенням номера та дати його укладення;

3) у разі наявності інформації про аналогічний договір та виконання такого договору в електронній системі закупівель учасник на підтвердження досвіду виконання аналогічного договору може в довідці зазначити інформацію про ID-номер закупівлі в електронній системі закупівель, за якою учасник виконав аналогічний договір (договори), за умови розміщення замовником звіту про виконання такого договору.

3. У разі встановлення кваліфікаційного критерію фінансової спроможності замовник не має права вимагати надання підтвердження обсягу річного доходу (виручки) у розмірі більше ніж очікувана вартість предмета закупівлі (пропорційно очікуваній вартості частини предмета закупівлі (лота) в разі поділу предмета закупівель на частини).

Розділ VI. Рекомендації щодо визначення технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

1. Для можливості розрахунку ціни тендерної пропозиції учасника замовник у складі тендерної документації надає інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі технічну специфікацію до предмета закупівлі - електричної енергії.

2. Для визначення технічних та якісних характеристик предмета закупівлі слід керуватися вимогами, встановленими законодавством.

Відповідно до абзацу вісімдесят восьмого пункту 1.1.2 глави 1.1 розділу I Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП, від 14.03.2018 N 312 (далі - ПРРЕЕ), якість електропостачання включає перелік показників та їх величин, що характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії.

Комерційна якість послуг, які надаються замовнику, передбачає вчасне та повне інформування замовника про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються замовнику, надання роз'яснень щодо положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини між замовником та електропостачальником, ведення точних та прозорих розрахунків із замовником, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.

Законодавством установлюються гарантований стандарт якості електропостачання, який представляє мінімальний рівень якості, та загальний стандарт якості електропостачання, який повинен забезпечити електропостачальник для замовника в цілому.

3. Замовнику для закупівлі електричної енергії рекомендовано зазначати в тендерній документації відомості про об'єкт (об'єкти) замовника:

1) EIC-код (коди) точки (точок) комерційного обліку об'єкта замовника;

2) вид об'єкта (об'єктів) замовника (наприклад, адміністративна будівля);

3) плановий обсяг споживання електричної енергії за кожним об'єктом замовника, який планується закупити, кВт·год;

4) період постачання електричної енергії;

5) група площадки вимірювання замовника - А та/або Б;

6) клас напруги об'єкта (об'єктів) замовника - I та/або II;

7) найменування оператора системи, з яким замовник уклав договір споживача про надання послуг з розподілу / передачі електричної енергії;

8) визначення способу оплати послуг з розподілу / передачі електричної енергії (необхідно обрати лише один з варіантів):

у складі ціни електричної енергії постачальника;

безпосередньо з оператором системи, з яким замовник має чинний договір споживача про надання послуг з розподілу / передачі електричної енергії;

9) інформація про прогнозоване споживання в розрізі класу та групи.

Замовник самостійно визначає необхідний перелік технічних та якісних характеристик закупівлі електричної енергії з урахуванням положень законодавства.

Розділ VII. Рекомендації щодо забезпечення тендерної пропозиції та забезпечення виконання договору про закупівлю

1. З метою недопущення зловживань учасниками під час процедури закупівлі, зниження ризику зриву процедури закупівель та надання гарантій виконання взятих учасниками зобов'язань, що виникли в результаті подання тендерної пропозиції, замовником у тендерній документації може передбачатися вимога учасникам надати забезпечення тендерної пропозиції.

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 1 Закону забезпеченням тендерної пропозиції є забезпечення виконання зобов'язань учасником перед замовником, що виникли у зв'язку з поданням тендерної пропозиції, у вигляді такого забезпечення, як гарантія.

У разі якщо замовник вимагає надання забезпечення тендерної пропозиції у тендерній документації повинні бути зазначені умови його надання, зокрема розмір, строк дії та застереження щодо випадків, коли забезпечення тендерної пропозиції не повертається учаснику. Забезпечення тендерної пропозиції надається у вигляді гарантії банками, іншими фінансовими установами та страховими організаціями.

Забезпечення тендерної пропозиції у вигляді гарантії, наданої учасником, повинно відповідати наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 N 2628 "Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.03.2021 за N 275/35897 (із змінами).

Установлення інших умов, що не передбачаються чинним законодавством України, може вважатися дискримінаційним стосовно інших суб'єктів господарювання, які бажають узяти участь у закупівлі.

2. Розмір забезпечення тендерної пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі в разі закупівлі електричної енергії.

3. Для забезпечення належного виконання договору переможцем процедури закупівлі та недопущення необґрунтованого невиконання зобов'язань за договором замовник може передбачити в тендерній документації вимогу щодо забезпечення виконання договору про закупівлю переможцем. У такому випадку доцільно використовувати забезпечення виконання договору про закупівлю у вигляді гарантії.

Рекомендується передбачити в тендерній документації такі відомості, що повинні міститися в забезпеченні виконання договору про закупівлю у вигляді гарантії:

1) повне найменування переможця (принципала);

2) повне найменування замовника (бенефіціара);

3) посилання на номер оголошення про проведення процедури закупівлі (ідентифікатор закупівлі);

4) суму і валюту забезпечення виконання договору про закупівлю (цифрами та словами);

5) положення, що забезпечення виконання договору про закупівлю забезпечує виконання зобов'язань переможцем (принципалом) за договором, що буде укладено за результатами процедури закупівлі;

6) зобов'язання гаранта сплатити протягом визначеного строку з моменту одержання письмової вимоги замовника (бенефіціара) повну суму, визначену у вимозі, у межах суми забезпечення виконання договору про закупівлю за умови, що в тексті вимоги буде твердження про те, що переможець (принципал):

не виконав зобов'язання за договором про закупівлю;

неналежно виконав зобов'язання за договором про закупівлю;

своїми діями (бездіяльністю) призвів до неможливості подальшого виконання договору;

7) строк дії гарантії, який є періодом з дати початку дії гарантії до дати закінчення дії гарантії (включно) або до настання однієї з таких подій залежно від того, що настане раніше:

сплата замовнику (бенефіціару) суми гарантії;

отримання гарантом письмової заяви замовника (бенефіціара) про звільнення гаранта від зобов'язань за цією гарантією;

8) положення, що всі платежі за забезпечення виконання договору про закупівлю повинні бути здійснені гарантом на користь замовника (бенефіціара) незалежно від розміру заборгованості переможця (принципала) за договором про закупівлю або розміру невиконаного чи неналежно виконаного переможцем (принципалом) зобов'язання згідно з договором;

9) строк дії забезпечення виконання договору про закупівлю, який повинен перевищувати не менше ніж на один місяць строк дії договору.

4. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору.

Розділ VIII. Рекомендації щодо критеріїв оцінки тендерних пропозицій

1. Під час формування тендерної документації замовнику рекомендовано застосовувати єдиний критерій оцінки - ціну.

Ціна тендерної пропозиції повинна враховувати податки і збори, у тому числі, що сплачуються або повинні бути сплачені відповідно до положень Податкового кодексу України.

2. До вартості електричної енергії замовнику рекомендовано включати вартість її закупівлі на ринку електричної енергії, вартість послуги з передачі електричної енергії, вартість послуги електропостачальника (торговельну надбавку / знижку). За необхідності замовник може включити до складу вартості закупівлі вартість послуги з розподілу електричної енергії (якщо до предмета такої закупівлі та проекту договору входитимуть послуги з розподілу електричної енергії).

Замовник може здійснювати закупівлю електричної енергії одразу з однією або двома супровідними послугами, пов'язаними з постачанням електричної енергії, а саме: з послугою передачі електричної енергії та/або послугою розподілу електричної енергії. У такому разі рекомендується послуги з передачі та розподілу включати до вартості електричної енергії і встановлювати умови про обов'язок постачальника сплачувати оператору системи розподілу за послуги з розподілу та/або передачі електричної енергії.

Якщо замовник здійснює закупівлю електричної енергії без послуг з розподілу / передачі електричної енергії, у тендерній документації та в договорі зазначається інформація про наявність укладеного замовником договору про надання послуг з розподілу / передачі електричної енергії з оператором системи розподілу / передачі електричної енергії.

Вартість послуг з передачі електричної енергії та послуг з розподілу електричної енергії, наданих оператором системи, визначається за тарифами, які встановлюються НКРЕКП.

У договорі плата за небаланси електричної енергії не може бути покладена на замовника.

Розділ IX. Рекомендації щодо договору про закупівлю

1. Тендерна документація повинна містити проект договору з обов'язковим зазначенням порядку змін його умов.

2. Договір за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного кодексу України і Господарського кодексу України з урахуванням положень Закону та Особливостей.

3. Умови договору не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов'язання в іноземній валюті, перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі. У зв'язку з цим замовнику рекомендовано розробити проект договору з урахуванням вимог чинного законодавства таким чином, щоб під час виконання такого договору зменшити необхідність змінювати його умови до мінімуму.

4. У проекті договору замовник повинен передбачити всі можливі істотні умови договору, які передбачені законодавством, зокрема частиною сьомою статті 56 Закону РЕЕ та пунктом 3.2.7 глави 3.2 розділу III ПРРЕЕ, та рекомендовано передбачити інші умови договору, які замовник вважає за необхідне включити, зокрема інформацію про об'єкт (об'єкти) електропостачання замовника - EIC-код (коди) точки (точок) комерційного обліку, клас напруги, планові обсяги споживання електричної енергії, порядок припинення та відновлення постачання електричної енергії.

5. Істотні умови договору, укладеного відповідно до Особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених у пункті 19 Особливостей. Перелік випадків, коли можуть змінюватись істотні умови договору, та порядок зміни умов договору визначаються замовником самостійно з дотриманням законодавства, зокрема пункту 19 Особливостей.

У разі внесення змін до істотних умов договору у випадках, передбачених пунктом 19 Особливостей, замовник обов'язково оприлюднює в електронній системі закупівель повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей.

6. Під час установлення порядку перегляду умов договору замовнику доцільно передбачити в проекті договору порядок розрахунку ціни за одиницю електричної енергії за відповідний розрахунковий період, який дозволяє вносити зміни в частині перегляду ціни відповідно до середньозваженої ціни на ринку "на добу наперед" та тарифу на передачу електричної енергії та/або обсягів закупівлі. Наприклад, у проекті договору про постачання електричної енергії споживачу, що є додатком 7 до примірної тендерної документації (додаток 2 до Методичних рекомендацій), передбачається акт приймання-передачі товару, що містить порядок розрахунку ціни, зокрема механізм розрахунку (зміни) ціни за одиницю електричної енергії за відповідний розрахунковий період відповідно до порядку, визначеного договором, та є письмовою формою внесення змін до договору, який підписується сторонами та оприлюднюється в електронній системі закупівель з метою повідомлення про зміну ціни. Підписанням акта приймання-передачі товару уповноважені представники сторін договору погоджують розрахунок (зміну) ціни за одиницю електричної енергії на відповідний розрахунковий період.

7. Замовнику рекомендується передбачити порядок розрахунку (зміни) ціни за одиницю електричної енергії за розрахунковий період наступним чином:

1) фактична ціна за одиницю електричної енергії з ПДВ для замовника, що має об'єкт групи площадок вимірювання А, за розрахунковий період (без урахування послуг з розподілу електричної енергії) розраховується за такою формулою:

Цф = ((Цз + Тпер + V) × Wа × P) / Wа, де

Цф - фактична ціна за одиницю електричної енергії (грн/кВт·год);

Цз - середньозважена ціна закупівлі електричної енергії на ринку "на добу наперед" за розрахунковий період без ПДВ (грн/кВт·год), яка визначається за такою формулою:

  

, де

 

г - година;

м - місяць;

Ni,г - погодинний фактичний обсяг споживання електричної енергії у відповідному розрахунковому періоді без ПДВ (кВт·год);

Црдн - погодинна ціна на ринку "на добу наперед", яка формується оператором ринку та публікується на його веб-сайті без ПДВ (грн/кВт·год);

Тпер - тариф на послуги з передачі електричної енергії, затверджений НКРЕКП, який діє для відповідного розрахункового періоду, без ПДВ (грн/кВт·год);

Wа - фактичний обсяг споживання електричної енергії щодо об'єкта (об'єктів) замовника групи А за розрахунковий період (кВт·год);

V - розмір торговельної надбавки / знижки переможця, визначений під час підписання договору (не змінюється протягом строку дії договору), без ПДВ (грн);

P - математичне вираження ставки податку на додану вартість (наприклад, ПДВ - 20 % дорівнює 1,2), яке вказується залежно від системи оподаткування переможця;

2) фактична ціна за одиницю електричної енергії з ПДВ для замовника, що має об'єкт групи площадок вимірювання Б, за розрахунковий період (без урахування послуг з розподілу електричної енергії) розраховується за такою формулою:

Цф = ((Цсз + Тпер + V) × Wб × P) / Wб, де

Цф - фактична ціна за одиницю електричної енергії (грн/кВт·год);

Цсз - середньозважена ціна на ринку "на добу наперед" за розрахунковий період, що формується оператором ринку та публікується на його офіційному веб-сайті без ПДВ (грн/кВт·год);

Тпер - тариф на послуги з передачі електричної енергії, затверджений НКРЕКП, який діє для відповідного розрахункового періоду без ПДВ (грн/кВт·год);

Wб - фактичний обсяг споживання електричної енергії щодо об'єкта (об'єктів) замовника групи Б за розрахунковий період (кВт·год);

V - розмір торговельної надбавки / знижки переможця, визначений під час підписання договору (не змінюється протягом строку дії договору) без ПДВ (грн);

P - математичне вираження ставки податку на додану вартість (наприклад, ПДВ - 20 % дорівнює 1,2), що вказується залежно від системи оподаткування переможця.

Крім того, слід зауважити, що розрахунок ціни за одиницю електричної енергії за формулою, передбаченою цим пунктом, є доцільним, оскільки враховує волатильність ринку електричної енергії, зокрема його такі особливості:

денні коливання попиту, що залежать від часу доби (день / ніч);

сезонні коливання попиту, пов'язані з порою року (зима / літо), - споживання з метою опалення та кондиціювання;

рівень завантаженості виробничих потужностей чи інтенсивності, в першу чергу, промислового виробництва.

8. Фактична ціна за одиницю електричної енергії (кВт·год) з ПДВ для замовників, які мають об'єкти групи площадок вимірювання А та Б, може розраховуватися таким чином.

Об'єкти замовника групи А розраховуються відповідно до формули, зазначеної в підпункті 1 пункту 7 цього розділу, об'єкти замовника групи Б розраховуються відповідно до формули, зазначеної в підпункті 2 пункту 7 цього розділу, та надалі розраховуються шляхом множення фактичної ціни за одиницю електричної енергії на фактичний обсяг споживання електричної енергії щодо об'єкта замовника за розрахунковий період для відповідної групи площадки вимірювання.

Загальна фактична ціна групи площадок вимірювання А та Б за одиницю електричної енергії (кВт·год) розраховується шляхом ділення суми результатів відповідних груп площадок вимірювання А та Б, визначених відповідно до абзацу другого цього пункту, на загальний обсяг споживання за всіма площадками вимірювання за розрахунковий період.

 

Виконувач обов'язків директора
департаменту сфери публічних
закупівель та конкурентної політики

Валерій ШЕРГІН

 

 

Додаток 1
до Методичних рекомендацій щодо особливостей здійснення публічних закупівель у сфері електроенергетики на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування
(пункт 2 розділу III)

ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ
цінової пропозиції для потенційних учасників процедури закупівлі

Просимо надати нижчезазначену інформацію щодо цінової пропозиції на постачання електричної енергії за формою згідно з таблицею N 1, ураховуючи такі умови:

1) місцезнаходження замовника: _____________________;

2) плановий обсяг закупівлі: _________ кВт·год;

3) період постачання електричної енергії: з ____________ 20__ р. по ____________ 20__ р. включно;

4) група площадки вимірювання об'єкта (об'єктів) замовника: - А та/або Б;

5) клас напруги об'єкта (об'єктів) замовника - I та/або II;

6) найменування оператора системи, з яким замовник уклав договір споживача про надання послуг з розподілу / передачі електричної енергії:
__________________________________;

7) визначення способу оплати послуг з розподілу / передачі електричної енергії (необхідно обрати лише один з варіантів):

у складі ціни електричної енергії постачальника;

безпосередньо з оператором системи, з яким замовник має чинний договір споживача про надання послуг з розподілу / передачі електричної енергії;

8) інформація про прогнозовані обсяги споживання електричної енергії за місяцями, у розрізі класу та групи згідно з таблицею N 2.

____________
(підпис)

 

______________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Таблиця N 1

 

Цінова пропозиція потенційного учасника станом на ________________

Назва товару

Одиниця виміру

Кількість

Період постачання електричної енергії

Середньозважена ціна на ринку "на добу наперед", без ПДВ, грн*

Торговельна надбавка / знижка, без ПДВ, грн, не змінюється протягом строку дії договору

Тариф на передачу електричної енергії, без ПДВ, грн

Ціна за одиницю без ПДВ, грн

1

2

3

4

5

6

7

8
(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)

Електрична енергія

кВт·год

 

 

 

 

 

 

Усього, вартість без ПДВ, грн

 

ПДВ, грн

 

Усього, вартість з ПДВ, грн

 

 

____________
* Середньозважена ціна на ринку "на добу наперед" електричної енергії, що склалася за повний календарний місяць, що передує даті запиту цінової пропозиції для потенційних учасників. Така ціна зазначається на офіційному веб-сайті акціонерного товариства "Оператор ринку".

Таблиця N 2

 

Вид класу / групи

Прогнозовані обсяги споживання електричної енергії за місяцями, кВт·год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

клас I
група А*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клас II
група А*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клас I
група Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клас II
група Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* У разі якщо група площадки вимірювання є групою А, замовник додатково надає погодинний графік за останній місяць споживання.

 

 

Додаток 2
до Методичних рекомендацій щодо особливостей здійснення публічних закупівель у сфері електроенергетики на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування
(пункт 6 розділу IV)

ПРИМІРНА
ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

__________________________________
(найменування замовника)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРОТОКОЛ N __
РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ
від "___" ____________ 20__ року

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА

_______        __________________
  (підпис)               (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
на закупівлю товару за предметом

__________________________________
(конкретна назва предмета закупівлі)
(ДК 021:2015 09310000-5 "Електрична енергія")

(населений пункт), 20__ рік

РОЗДІЛ I
Загальні положення

1.

Терміни, які вживаються в тендерній документації

Тендерну документацію розроблено відповідно до порядку та умов, установлених Законом України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон), з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 N 1178 (далі - Особливості).
Терміни та скорочення вживаються у значенні, наведеному в Законі, Законі України "Про ринок електричної енергії", Особливостях та постановах Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП):
від 14.03.2018 N 312 "Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії";
від 14.03.2018 N 309 "Про затвердження Кодексу системи передачі";
від 14.03.2018 N 307 "Про затвердження Правил ринку";
від 27.12.2017 N 1469 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу".

2.

Інформація про замовника

 

2.1

повне найменування

зазначається замовником

2.2

місцезнаходження

зазначається замовником власна адреса

2.3

уповноважена особа замовника, яка здійснює зв'язок з учасниками

зазначаються прізвище, ім'я, посада, адреса, номер телефону, електронна адреса уповноваженої особи замовника, яка здійснює зв'язок з учасниками

3.

Процедура закупівлі

відкриті торги

4.

Інформація про предмет закупівлі

 

4.1

назва предмета закупівлі

електрична енергія
(ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" 09310000-5 "Електрична енергія") (далі - Товар)

4.2

опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції

зазначається замовником

4.3

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

визначається в додатку 2 до тендерної документації

4.4

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

визначається в додатку 2 до тендерної документації

5.

Недискримінація учасників

Відповідно до частини другої статті 5 Закону учасники (резиденти та нерезиденти) усіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах (з урахуванням обмежень, визначених законодавством)

6.

Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції

Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України (гривня).
Розрахунки за Товар здійснюватимуться в національній валюті України згідно з проектом договору про закупівлю (додаток 7 до тендерної документації).
Ціна тендерної пропозиції повинна бути визначена з урахуванням усіх податків, зборів (обов'язкових платежів), які згідно із законодавством включаються до складу ціни Товару.

7.

Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. У разі якщо документ чи інформація, надання яких передбачено цією тендерною документацією, складені іншою мовою, ніж передбачено вище, учасник у складі тендерної пропозиції надає автентичний переклад цього документа на українську мову.
Визначальним є текст, викладений мовою, визначеною замовником вище.
Термінологія, стандартні характеристики, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, вимоги, позначення у вигляді скорочень, пов'язані з товаром, що закуповується, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування.

РОЗДІЛ II
Порядок внесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів

1.

Надання роз'яснень щодо тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів, внесення змін до них

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.
Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру (далі - звернення).
Усі звернення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.
Замовник повинен протягом трьох днів з дня їх оприлюднення надати відповідь на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель.
Замовник має право з власної ініціативи або в разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів.
У разі внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме - в оголошенні про проведення відкритих торгів таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.
Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у новій редакції зазначених документації та/або оголошення додатково до їх попередньої редакції.
Замовник разом із змінами до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.
Зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. У разі несвоєчасного надання замовником відповіді на звернення електронна система закупівель автоматично зупиняє проведення відкритих торгів.
Для поновлення проведення відкритих торгів замовник повинен розмістити відповідь в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менше ніж на чотири дні.

РОЗДІЛ III
Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

1.

Зміст тендерної пропозиції і спосіб подання тендерної пропозиції

Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону, з урахуванням Особливостей.
Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота)).
Замовник обирає один з нижченаведених варіантів:
1. До розгляду приймаються тендерні пропозиції учасників, у яких ціна такої тендерної пропозиції може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням положень абзацу другого пункту 28 Особливостей.
Прийнятний відсоток перевищення ціни тендерної пропозиції учасника над очікуваною вартістю предмета закупівлі - ______ %.
                                                   або
2. Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів.
Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" та іншого чинного законодавства.
Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.
Відсутність документів, вимоги щодо наявності яких не передбачені законодавством для учасника у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.
Документи, що вимагаються цією тендерною документацією, учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
Документи учасника повинні бути відкриті для загального доступу та не містити паролів.
Документи (копії документів), що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином за підписом та печаткою (у разі її використання) учасника (уповноваженою особою учасника). Учасник накладає електронний підпис на тендерну пропозицію та завантажені документи в цілому.
Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель з накладенням удосконаленого електронного підпису або іншого виду підпису, передбаченого Законом України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
Замовник перевіряє накладений учасником електронний підпис відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги". Під час перевірки електронного підпису повинні відображатися прізвище та ініціали особи (власника електронного підпису).
Якщо електронні документи у складі тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено електронний підпис цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій електронний підпис.
У разі ненакладення учасником електронного підпису відповідно до умов тендерної документації замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель відповідно до Особливостей.
У разі надання довідок у вигляді роздрукованого електронного документа такі довідки повинні містити обов'язкові атрибути (QR-код, номер документа, запиту тощо), за допомогою яких можна перевірити автентичність цих документів.
Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.
У разі якщо інформація, розміщена в електронній системі закупівель шляхом завантаження документів, містить відомості, що відрізняються від тих, які розміщені шляхом заповнення електронних полів, автентичною вважається інформація, розміщена шляхом заповнення електронних полів. У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання. Замовник не вимагає від об'єднання учасників конкретної організаційно-правової форми для подання тендерної пропозиції.
Електронна система закупівель забезпечує можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах.

2.

Забезпечення тендерної пропозиції

Замовником зазначається один з варіантів:
1. Не вимагається.
                                                   або
2. Учасник зобов'язаний надати забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронної банківської гарантії відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 N 2628 "Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.03.2021 за N 275/35897 (із змінами) з урахуванням вимог Особливостей.
Сума забезпечення тендерної пропозиції: _______ грн.

3.

Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції

Замовником зазначається один з варіантів:
1. Не вимагається.
                                                   або
2. Відповідно до статті 25 Закону з урахуванням Особливостей.

4.

Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними

Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій.
Учасник має право:
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції.
У разі необхідності учасник має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель.

5.

Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені Особливостями, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством

Перелік документів, які вимагаються замовником для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям, передбачений у додатку 1 до цієї тендерної документації.
Учасник підтверджує відсутність підстав, зазначених у пункті 47 (крім підпунктів 1 і 7 пункту 47) Особливостей, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.
Документи, які повинен надати переможець процедури закупівлі, викладені в додатку 3 до цієї тендерної документації.
Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації", та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.
Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі наявності підстав, які передбачені пунктом 47 Особливостей.

6.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі)

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація, та документи, які учасник повинен надати для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам предмета закупівлі, наведені в додатку 2 до цієї тендерної документації.
У цій тендерній документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні "або еквівалент".

7.

Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби)

не застосовується

8.

Інформація про субпідрядника/співвиконавця

Інформація про субпідрядника/співвиконавця не надається, оскільки здійснюється закупівля товару.

9.

Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником

Учасник має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції.
Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

10.

Ступінь локалізації виробництва

не застосовується

РОЗДІЛ IV
Подання та розкриття тендерної пропозиції

1.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:
__.__.20__ до __:__ за київським часом.
Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.

2.

Дата та час розкриття тендерної пропозиції

Розкриття та оцінка тендерних пропозицій відбувається відповідно до положень, визначених Особливостями.

РОЗДІЛ V
Оцінка тендерної пропозиції

1.

Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію

Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною.
Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна якої є найнижчою.
Єдиний критерій оцінки - ціна - 100 %.
Ціна тендерної пропозиції повинна враховувати податки і збори, у тому числі, що сплачуються або повинні бути сплачені відповідно до положень Податкового кодексу України.
Ціна за одиницю Товару розраховується учасником за встановленою формою відповідно до додатка 6 до тендерної документації.
Замовником зазначається один з варіантів:
1. Відкриті торги будуть проведені шляхом застосування електронного аукціону. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону ____________ грн.
                                                   або
2. Відкриті торги будуть проведені без застосування електронного аукціону (за обґрунтованим рішенням замовника).

2.

Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції

Термін "аномально низька ціна тендерної пропозиції" вживається у значенні, наведеному в Законі (або в пункті 37 Особливостей, якщо відкриті торги будуть проведені без застосування електронного аукціону).
Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості Товару в тендерній пропозиції.
Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону / абзацом дев'ятим пункту 37 Особливостей.
Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:
досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;
сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника;
отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством.

4.

Виправлення невідповідностей в інформації та/або документах

Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.
Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється, зокрема, відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.
Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов'язаних з виконанням рішення органу оскарження.
Учасник виправляє виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.
Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.

5.

Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій

Допускається наявність в тендерних пропозиціях учасників формальних (несуттєвих) помилок, що не призводить до відхилення такої пропозиції.
Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме: технічні помилки та описки.
Згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 N 710 "Про затвердження Переліку формальних помилок", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.07.2020 р. за N 715/34998, та на виконання пункту 19 частини другої статті 22 Закону нижче наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій:
1) інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель, та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі) (наприклад, "м.київ" замість "м. Київ"; "незастосоується" замість "не застосовується"; "тендерна оферта" замість "тендерна пропозиція"; "нумер-ація" замість "нуме-рація" тощо);
2) помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. (наприклад, "Ченрігівська обл." замість "Чернігівська обл."; "немаєпропускуміжсловами" замість "немає пропуску між словами" тощо);
3) невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації (наприклад, "Інформація в довільній формі" замість "Інформація", "лист-пояснення" замість "лист", "довідка" замість "гарантійний лист", "інформація" замість "довідка", "довідка" замість "відомості" тощо);
4) окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена(і) підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання);
5) у складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який (які) посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації (наприклад, у довідці в довільній формі про виконання аналогічного договору є інформація про дату і номер виконаного аналогічного договору, при цьому у складі тендерної пропозиції не міститься копія зазначеного аналогічного договору і замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації);
6) подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис/удосконалений електронний підпис;
7) подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера (наприклад, "______ N ________" замість "09.01.2022 N 554/10/09-01" тощо);
8) подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа;
9) подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо);
10) подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані) (наприклад, "м. Київ, вул. Народного ополчення, 13" замість "м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 13" тощо);
11) подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, у якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною;
12) подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції у форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду (наприклад, документ завантажений у форматі "JPG" замість документа у форматі "pdf" тощо).

6.

Інша інформація

Поданням пропозиції учасник підтверджує, що він має всі необхідні дозволи, ліцензії, сертифікати, необхідні для виконання договору про закупівлю, що укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації.
Під час розгляду тендерної пропозиції учасника замовник самостійно перевіряє відомості про місцезнаходження учасника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацію відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.10.2022 N 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2022 за N 1668/39004, у редакції, чинній на момент розгляду тендерної пропозиції учасника, що місцезнаходження учасника (місце проживання - для фізичних осіб - підприємців) не розташовано на тимчасово окупованій території, та залишає за собою право звернутися до відповідного органу за підтвердженням відповідної інформації.
У разі якщо місцезнаходження учасника згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зареєстроване на тимчасово окупованій території, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу п'ятого підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме: тендерна пропозиція не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону.
У разі якщо на дату подання тендерної пропозиції учасник перебуває в статусі "Дефолтний", пропозиція такого учасника відхиляється та вважається такою, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону, і замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу п'ятого підпункту 2 пункту 44 Особливостей.
Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує, що він не перебуває в статусі "Дефолтний" відповідно до глави 1.7 "Невиконання зобов'язань" Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 N 307 (зі змінами).
Перелік учасників ринку, які перебувають в статусі "Дефолтний" публікується на сайті НЕК "Укренерго" за посиланням https://wservice.ua.energy/entsoe/getdefault.

7.

Відхилення тендерних пропозицій

Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель відповідно до вимог, визначених у пункті 44 Особливостей.
Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель відповідно до вимог, визначених у пункті 45 Особливостей.

РОЗДІЛ VI
Результати відкритих торгів та укладання договору про закупівлю

1.

Відміна замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся

Замовник відміняє відкриті торги в разі:
1) відсутності подальшої потреби в закупівлі Товару;
2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;
3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі Товару;
4) коли здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок дії обставин непереборної сили.
У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.
Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:
1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі якщо було подано одну тендерну пропозицію, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями;
2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями.
Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.
Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).
Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель у день її оприлюднення.

2.

Рішення про намір укласти договір про закупівлю

З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п'ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі.
У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.
У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.

3.

Проект договору про закупівлю

Проект договору про закупівлю викладено в додатку 7 до тендерної документації.

4.

Дії замовника в разі відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації замовник відхиляє таку тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, та визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) яких відповідає критеріям та умовам, що визначені в тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю в порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 49 Особливостей.
У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями.

5.

Забезпечення виконання договору про закупівлю

Замовником зазначається один з варіантів:
1. Не вимагається.
2. Замовник вимагає від переможця процедури закупівлі надати в паперовому або в електронному вигляді забезпечення виконання договору про закупівлю - оригінал банківської гарантії за примірною формою, визначеною додатком 5 до тендерної документації, не пізніше дати укладення договору про закупівлю.
Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю становить ___ % (не може перевищувати 5 %) вартості договору про закупівлю: _________ грн.
Банківська гарантія повинна бути надана (замовником зазначається один з варіантів):
у паперовому вигляді в робочий час за адресою: __________________________________;
в електронному вигляді з урахуванням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" шляхом завантаження через електронну систему закупівель.
Банківська гарантія повинна бути безвідкличною та безумовною. Банківська гарантія не повинна містити умов, що ускладнюють або унеможливлюють задоволення вимог замовника з отримання грошових коштів від гаранта щодо забезпечення, наданому переможцем процедури закупівлі у формі банківської гарантії, у тому числі умов окремих угод між банком-гарантом та переможцем процедури закупівлі, вимог щодо надання листів або інших документів за підписом переможця процедури закупівлі або третіх осіб, що підтверджують факт настання гарантійного випадку.
Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання переможцем процедури закупівлі договору про закупівлю, за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним та у випадках, передбачених пунктом 21 Особливостей, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.
У разі продовження договору про закупівлю переможець зобов'язується продовжити дію гарантії чи надати іншу гарантію як вид забезпечення виконання договору про закупівлю. Строк дії банківської гарантії повинен перевищувати не менше ніж на один місяць строк дії договору про закупівлю, термін дії якого закінчується ___.___.20__.
Забезпечення виконання договору про закупівлю не повертається переможцю процедури закупівлі та підлягає перерахуванню на рахунок замовника, якщо переможець процедури закупівлі:
не виконав зобов'язання за договором;
неналежно виконав зобов'язання за договором;
своїми діями (бездіяльністю) призвів до неможливості подальшого виконання договору про закупівлю.
До уваги учасників інформація для оформлення банківської гарантії:
Назва замовника: __________________________________
Місцезнаходження замовника: ____________________________
Код згідно з ЄДРПОУ: __________________________________
Поточний рахунок UA __________________________________,
в __________________________________,
МФО __________________________________

 

 

Додаток 1
до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ ВІД УЧАСНИКА

1. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника

1.1. Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, а саме наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів).

На підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання одного аналогічного* договору учасник повинен надати довідку за формою 1.

Для підтвердження інформації, наведеної в довідці, учасник повинен надати копію відповідного аналогічного договору з усіма додатками до нього та копію (копії) документів, що підтверджує (підтверджують) виконання такого договору, або лист-відгук від контрагента, зазначеного в довідці, у довільній формі, зміст якого підтверджує якісне виконання учасником договору, із зазначенням номера та дати укладення такого договору та стану його виконання або в разі наявності інформації про аналогічний договір та виконання такого договору в електронній системі закупівель учасник на підтвердження досвіду виконання аналогічного договору зазначає в довідці за формою 1 інформацію про ID-номер закупівлі, за якою учасник виконав аналогічний договір за умови розміщення замовником звіту про виконання такого договору та посилання на таку закупівлю в електронній системі закупівель.

1.2. У разі участі об'єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації.

____________
* Під аналогічним договором розуміється договір постачання електричної енергії споживачу.

Форма 1

Довідка
про наявність в учасника досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)

Учасник _________ (зазначається найменування учасника) на виконання вимог тендерної документації замовника надає інформацію про наявність досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), а саме:

N

Найменування замовника (контрагента) за аналогічним договором

Номер та дата аналогічного договору

Предмет аналогічного договору

Стан виконання аналогічного договору

Контактні дані осіб замовника (контрагента) (телефон)

ID-номер закупівлі, за якою укладено аналогічний договір, та посилання в електронній системі закупівель (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
(підпис)

 

_______________
(П. І. Б. учасника)

 

2. Документи, що підтверджують відповідність умовам технічної специфікації

Учасник у складі тендерної пропозиції надає підписане технічне завдання (специфікацію) за формою згідно з додатком 2 до тендерної документації.

3. Документи, що підтверджують повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції та внесення інформації в електронні поля тендерної пропозиції

Для посадової особи або представника учасника - юридичної особи: протокол засновників / учасників та/або наказ про призначення (у разі підписання керівником учасника); довіреність, доручення тощо (у разі підписання іншою уповноваженою особою учасника), або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника.

Для учасника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця: не вимагається, а в разі, якщо такий учасник уповноважує на подання тендерної пропозиції іншу особу (представника), у складі тендерної пропозиції подається довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження такого представника учасника.

4. Відомості про учасника

Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку за формою, згідно з додатком 4 до тендерної документації.

5. Відомості про наявність ліцензії на право провадження діяльності з постачання електричної енергії

Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати копію постанови НКРЕКП про видачу ліцензії з постачання електричної енергії споживачу.

6. Підтвердження надання забезпечення тендерної пропозиції

Учасник у складі своєї тендерної пропозиції надає забезпечення тендерної пропозиції відповідно до пункту 2 розділу III тендерної документації.

7. Підтвердження учасником інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі, визначених пунктом 47 Особливостей

Учасник підтверджує відсутність підстав, зазначених у пункті 47 (крім підпунктів 1 і 7 пункту 47) Особливостей, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

При цьому замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту 47 Особливостей.

8. Якщо тендерну пропозицію подає об'єднання учасників, до неї обов'язково подаються документи про створення такого об'єднання

Учасник, який є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, або юридична особа, у якій кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, є громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, надає у складі тендерної пропозиції один з документів, що підтверджує проживання на території України такою особою на законних підставах, відповідно до статті 1 Закону України "Про громадянство України", а саме:

1) паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року, де міститься відмітка про постійну чи тимчасову прописку на території України;

2) реєстрація на території України такою особою свого національного паспорта;

3) посвідка на постійне чи тимчасове проживання на території України;

4) військовий квиток, виданий такій особі, яка в установленому порядку уклала контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України;

5) посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні.

Учасник - юридична особа, що утворена та зареєстрована відповідно до законодавства України, у якій кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) є громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, активи якого в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА, надає документ, який підтверджує передання цих активів.

 

Додаток 2
до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

відповідно до національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" 09310000-5 "Електрична енергія"

1

Найменування замовника

 

2

ЄДРПОУ замовника

 

3

Предмет закупівлі

електрична енергія

(код ДК 021:2015 09310000-5 "Електрична енергія")

4

EIC-код (коди) точки (точок) комерційного обліку

 

5

Вид об'єкта (об'єктів) постачання електричної енергії

 

6

Група площадок вимірювання замовника

група __

7

Клас напруги об'єкта (об'єктів) замовника

 

8

Обсяг закупівлі, кВт·год

 

9

Строк постачання електричної енергії

 

10

Оператор (оператори) системи розподілу

 

 

N
з/п

Вид класу / групи

Планові обсяги споживання електричної енергії за місяцями, кВт·год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

1

клас I
група А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

клас II
група А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

клас I
група Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

клас II
група Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для забезпечення безперервного постачання електричної енергії замовнику учасник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії замовником.

Учасник зобов'язується забезпечити комерційну якість постачання електричної енергії, що передбачає вчасне та повне інформування замовника про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію, надання роз'яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із замовником, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.

Параметри якості електроенергії в точках приєднання споживача в нормальних умовах експлуатації повинні відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 "Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності".

 

Додаток 3
до тендерної документації

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПЕРЕМОЖЦЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

Переможець процедури закупівлі повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей.

Витяг з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості" сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі або керівника учасника.

Примітка:

На підтвердження відсутності підстав для відмови, визначених підпунктом 3 пункту 47 Особливостей замовник буде приймати / переглядати довідку, що сформована електронною системою закупівель, автоматично завдяки інтеграції електронної системи закупівель з Єдиним державним реєстром осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, що реалізована на підставі наказу Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства економіки України від 18.01.2023 N 13/23/395 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, та електронною системою закупівель", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2023 за N 159/39215. У разі якщо вказана довідка не сформована електронною системою закупівель автоматично, замовник перевіряє зазначену інформацію в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, самостійно.

 

У разі якщо переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений у тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених Особливостями, або надав документи, які не відповідають вимогам, визначеним у тендерній документації, або надав їх з порушенням строків, визначених тендерною документацією, замовник відхиляє його на підставі абзацу третього підпункту 3 пункту 44 Особливостей, а саме: переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений у тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей.

 

Додаток 4
до тендерної документації

ФОРМА ДОВІДКИ
щодо відомостей про учасника

1. Повне найменування (для юридичної особи) або власне ім'я та прізвище (для фізичної особи) учасника:
__________________________________
2. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (юридична та фактична):
__________________________________
3. Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) (для фізичної особи) учасника:
__________________________________
4. Статус платника податку:
__________________________________
5. Контактний номер телефону:
__________________________________
6. Електронна пошта:
__________________________________
7. Відомості про керівника учасника (посада, власне ім'я та прізвище):
__________________________________
8. Відомості про уповноважену особу (представника) учасника, яка уповноважена подавати, підписувати тендерну пропозицію (посада, власне ім'я та прізвище):
__________________________________

 

 

Додаток 5
до тендерної документації

(у разі встановлення такої вимоги)

 

ВИМОГИ
до забезпечення виконання договору про закупівлю

Банківські реквізити замовника:
__________________________________

Примірна форма банківської гарантії:

БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ N ________

1. Реквізити
Дата видачі:
__________________________________
Місце складання:
__________________________________
Повне найменування та реквізити гаранта (банка):
__________________________________
Повне найменування та реквізити принципала (переможця процедури закупівлі):
__________________________________
Повне найменування та реквізити бенефіціара (замовника):
__________________________________
Сума банківської гарантії:
__________________________________
Назва валюти, у якій надається банківська гарантія:
__________________________________
Дата початку строку дії банківської гарантії (набрання чинності):
__________________________________
Дата закінчення строку дії банківської гарантії, якщо жодна з подій, передбачених у пункті 4 банківської гарантії, не настане:
__________________________________
Номер оголошення про проведення процедури закупівлі:
__________________________________
Інформація щодо тендерної документації/оголошення про проведення процедури закупівлі:
__________________________________

2. Ця банківська гарантія застосовується для цілей забезпечення виконання договору про закупівлю відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон) з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 N 1178 (далі - Особливості).

3. За цією банківською гарантією гарант безвідклично зобов'язаний сплатити бенефіціару суму банківської гарантії протягом п'яти робочих днів після дня отримання гарантом письмової вимоги бенефіціара про сплату суми банківської гарантії (далі - вимога).

Вимога надається бенефіціаром на поштову адресу гаранта та повинна бути отримана ним протягом строку дії банківської гарантії.

Вимога може бути передана через банк бенефіціара, який підтвердить автентичним SWIFT-повідомленням на SWIFT-адресу гаранта достовірність підписів та печатки бенефіціара (у разі наявності) на вимозі та повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу.

Вимога повинна супроводжуватися копіями документів, засвідчених бенефіціаром та скріплених печаткою бенефіціара (у разі наявності), що підтверджують повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу.

Вимога повинна містити посилання на дату видачі і номер цієї банківської гарантії, а також твердження про те, що принципал:

не виконав зобов'язання за договором про закупівлю;

неналежно виконав зобов'язання за договором про закупівлю;

своїми діями (бездіяльністю) призвів до неможливості подальшого виконання договору про закупівлю.

Розмір грошової суми, що підлягає сплаті гарантом бенефіціару, не залежить від розміру заборгованості принципала за договором про закупівлю або розміру невиконаного чи неналежно виконаного принципалом зобов'язання за договором про закупівлю.

4. Строком дії банківської гарантії є період з дати початку дії банківської гарантії до дати закінчення дії банківської гарантії (включно) або до настання однієї з таких подій залежно від того, що настане раніше:

сплата бенефіціару суми банківської гарантії;

отримання гарантом письмової заяви бенефіціара про звільнення гаранта від зобов'язань за цією банківською гарантією.

5. Зміни до цієї банківської гарантії можуть бути внесені в установленому законодавством порядку, після чого вони стають невід'ємною частиною цієї банківської гарантії, за згодою бенефіціара.

6. Ця банківська гарантія надається виключно бенефіціару і не може бути передана або переуступлена будь-кому.

Ця банківська гарантія є безвідкличною та безумовною, не може бути змінена чи відкликана гарантом самостійно або за заявою принципала без письмової згоди бенефіціара.

Відносини за цією банківською гарантією регулюються законодавством України.

Зобов'язання та відповідальність гаранта перед бенефіціаром обмежуються сумою банківської гарантії.

Уповноважена(ні) особа(и) (у разі складання банківської гарантії на паперовому носії)
__________________________________
(посада, підпис, власне ім'я та прізвище та печатка (у разі наявності))

Уповноважена(ні) особа(и) (у разі надання в електронній формі)
__________________________________
(посада, підпис, власне ім'я та прізвище та кваліфікований електронний підпис)

 

 

Додаток 6
до тендерної документації

ФОРМА КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

(комерційна пропозиція, що подається переможцем процедури закупівлі під час підписання договору про закупівлю)

Назва Товару

Кількість

Одиниця виміру

Середньозважена ціна на ринку "на добу наперед" без ПДВ, грн

Торговельна надбавка / знижка без ПДВ, грн
(не змінюється протягом строку дії Договору)

Тариф на передачу електричної енергії без ПДВ, грн

Період постачання електричної енергії

Ціна за одиницю без ПДВ, грн

Електрична енергія

 

кВт·год

 

 

 

 

 

Усього, вартість без ПДВ, грн

 

ПДВ, грн

 

Усього, вартість з ПДВ, грн

 

 

1. Розрахунок ціни тендерної пропозиції учасника за одиницю електричної енергії, здійснюється за такою формулою:

Цф = (Ц_з прогн.рдн + Тпер + V) × Wплан × P, де:

Цф - ціна тендерної пропозиції за одиницю електричної енергії (грн/кВт·год);

Ц_з прогн.рдн - прогнозована ціна на ринку "на добу наперед", яка для даної закупівлі становить ________ грн/кВт·год без ПДВ (визначена замовником як середньозважена ціна на ринку "на добу наперед" за повний останній календарний місяць, що передує даті оголошення процедури закупівлі, за даними АТ "Оператор ринку", розміщеними на його вебсайті: www.oree.com.ua);

Тпер - тариф на послуги з передачі електричної енергії (чинний на дату оголошення процедури закупівлі), визначений відповідно до постанови НКРЕКП від _______ N _______ за 1 кВт·год без ПДВ і становить _________ грн;

Wплан - плановий обсяг закупівлі електричної енергії щодо об'єкта (об'єктів) замовника _________ кВт·год;

V - розмір торговельної надбавки / знижки учасника за одиницю електричної енергії (вартість послуг учасника - відповідно до його тендерної пропозиції, що не може змінюватись протягом строку дії договору про закупівлю), грн;

P - математичне вираження ставки податку на додану вартість (наприклад, ПДВ - 20 % дорівнює 1,2), що вказується залежно від системи оподаткування постачальника.

Торговельна надбавка / знижка, що встановлюється учасником у ціні своєї тендерної пропозиції, може бути від'ємною величиною.

Торговельна надбавка / знижка, усі інші складові ціни тендерної пропозиції без ПДВ заокруглюються до п'яти знаків (включно) після коми.

2. Значення торговельної надбавки / знижки, що встановлюється переможцем у ціні своєї тендерної пропозиції, розрахованої за результатами торгів за такою формулою:

Ціна переможця = (Ц_з прогн.рдн + Тпер + V) × Wплан × P

1 дія. Ціна переможця = (Ц_з прогн.рдн + Тпер + V) × Wплан × P

2 дія. (Ц_з прогн.рдн + Тпер + V) × Wплан × P = Ціна переможця

3 дія. (Ц_з прогн.рдн + Тпер + V) × Wплан = Ціна переможця / P
(заокруглюється до двох знаків (включно) після коми, (грн))

4 дія. (Ц_з прогн.рдн + Тпер + V) × Wплан = Ціна переможця (без ПДВ)
(заокруглюється до двох знаків (включно) після коми, (грн))

5 дія (Ц_з прогн.рдн + Тпер + V) = Ціна переможця / Wплан (без ПДВ).
(заокруглюється до п'яти знаків (включно) після коми, (грн))

6 дія. Ц_з прогн.рдн + Тпер + V = Ціна переможця (без ПДВ, без обсягу)
(заокруглюється до п'яти знаків (включно) після коми, (грн))

7 дія. V = Ціна переможця (без ПДВ, без обсягу) - Ц_з прогн.рдн - Тпер
(заокруглюється до п'яти знаків (включно) після коми, (грн))

8 дія. V = торговельна надбавка / знижка переможця
(заокруглюється до п'яти знаків (включно) після коми, (грн))

Приклад

Ціна переможця = (Ц_з прогн.рдн + Т_пер + V) × Wплан × P

9420841,52 грн = (3,26858 грн + 0,52857 грн. + V) × 1982215 × 1,2

1 дія. 9420841,52 грн = (3,26858 грн + 0,52857 грн. + V) × 1982215 × 1,2

2 дія. (3,26858 грн + 0,52857 грн. + V) × 1982215 × 1,2 = 9420841,52 грн.

3 дія. (3,26858 грн + 0,52857 грн. + V) × 1982215 = 9420841,52 / 1,2
(заокруглюється до двох знаків (включно) після коми, (грн))

4 дія. (3,26858 грн + 0,52857 грн. + V) × 1982215 = 7850701,27 (без ПДВ)
(заокруглюється до двох знаків (включно) після коми, (грн))

5 дія ((3,26858 грн + 0,52857 грн. + V) = 7850701,27 / 1982215 (без ПДВ).
(заокруглюється до п'яти знаків (включно) після коми, (грн))

6 дія. 3,26858 грн + 0,52857 грн. + V = 3,96057 (без ПДВ, без обсягу)
(заокруглюється до п'яти знаків (включно) після коми (грн))

7 дія. V = 3,96057 (без ПДВ, без обсягу) - 3,26858 грн - 0,52857 грн.
(заокруглюється до п'яти знаків (включно) після коми, грн)

8 дія. V = 0,16342 грн.
(заокруглюється до п'яти знаків (включно) після коми, грн)

Замовник під час розгляду тендерної пропозиції переможця здійснює перерахунок ціни тендерної пропозиції переможця з метою визначення розміру торговельної надбавки / знижки в порядку, визначеному пунктом 2 цього додатка.

 

Додаток 7
до тендерної документації

Проект

ДОГОВІР N _________
про постачання електричної енергії споживачу

____________________
(місце укладання договору)

"___" ____________ 20__ року

__________________________________,
                                                                 (найменування суб'єкта господарської діяльності)
що здійснює діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу від ____________ N ______ (далі - Постачальник), в особі __________________________________,
                                                                 (ім'я та прізвище уповноваженого представника)
який/яка діє на підставі __________________________________, з однієї сторони, та
__________________________________,
                                                                                 (найменування замовника)
(далі - Споживач), в особі __________________________________,
                                                                                                            (ім'я та прізвище уповноваженого представника)
який/яка діє на підставі __________________________________, з другої сторони (далі разом - Сторони, а кожен окремо - Сторона), за результатами процедури закупівлі, відповідно до ідентифікатора закупівлі N ___________________________, уклали цей договір про постачання електричної енергії споживачу (далі - Договір) про нижченаведене:

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням порядку та умов установлених Законами України "Про публічні закупівлі", "Про ринок електричної енергії", особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 N 1178 (далі - Особливості), Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 N 312 (далі - ПРРЕЕ), та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері публічних закупівель та функціонування ринку електричної енергії.

1.2. У цьому Договорі терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про публічні закупівлі", "Про ринок електричної енергії", ПРРЕЕ та інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сфері публічних закупівель та функціонування ринку електричної енергії.

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Постачальник зобов'язується постачати електричну енергію Споживачу, а Споживач зобов'язується оплачувати Постачальнику вартість спожитої електричної енергії в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

2.2. Найменування предмета закупівлі за цим Договором відповідно до коду національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" 09310000-5 "Електрична енергія" (далі - Товар).

2.3. Підписанням цього Договору Постачальник підтверджує, що має всі необхідні ліцензії та дозволи на постачання Товару за цим Договором.

3. Умови постачання

3.1. Строк (термін) поставки Товару визначається з дати, зазначеної в заяві до договору про постачання електричної енергії споживачу (далі - Заява) за формою, яка є додатком 4 до Договору, до ______________ (включно).

Заява надається Споживачем відповідно до вимог та порядку, встановлених ПРРЕЕ.

3.2. Постачання Товару за цим Договором здійснюється для забезпечення потреб об'єкта (об'єктів) електропостачання Споживача, які визначені в таблиці N 1 додатка 1 до Договору (далі - Об'єкт (Об'єкти)) і приєднані до мережі відповідного оператора системи розподілу, визначеного в додатку 2 до Договору.

3.3. Інформацію про планові обсяги споживання Товару визначено в таблиці N 2 додатка 1 до Договору.

3.4. Інформацію про комерційні дані Споживача визначено в Заяві.

3.5. Обов'язковою умовою для постачання Товару Споживачу є наявність у нього укладеного в установленому порядку з оператором системи розподілу договору про надання послуг з розподілу, на підставі якого Споживач набуває право отримувати послугу з розподілу електричної енергії.

4. Якість постачання Товару

4.1. Для забезпечення безперервного постачання Товару Споживачу Постачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії Споживачем.

4.2. Товар, який постачається Споживачу, повинен відповідати вимогам, що встановлені чинним законодавством та національними стандартами України, іншими нормативно-технічними документами щодо якості та технічних характеристик. Оператор системи передачі та оператори систем розподілу забезпечують якість електричної енергії відповідно до укладених договорів.

4.3. Постачальник зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються Споживачу згідно з Договором, що включає своєчасне та повне інформування Споживача про умови постачання Товару, ціни на Товар, роз'яснення положень чинного законодавства, що регулюють відносини Сторін, точне та прозоре проведення розрахунків зі Споживачем та можливість урегулювання спірних питань шляхом досудового врегулювання.

4.4. Споживач має право на отримання компенсації за недотримання показників комерційної якості надання послуг Постачальником. Постачальник зобов'язується надавати компенсацію Споживачу за недотримання показників комерційної якості надання послуг у порядку, затвердженому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП / Регулятор) та опублікованому на її офіційному вебсайті.

5. Ціна, порядок обліку та оплати Товару

5.1. Ціна Договору становить __________ грн (ціна словами), у тому числі ПДВ ___________ грн (ціна словами) / без ПДВ. У разі якщо за результатами виконання Договору та застосування Сторонами порядку визначення фактичної ціни Товару за розрахунковий період (відповідно до пункту 5.3 Договору) призвело до розрахункового збільшення ціни Договору, визначеної в цьому пункті, Сторони підписують додаткову угоду про збільшення ціни Договору відповідно до підпункту 7 пункту 19 Особливостей.

Ураховуючи високу волатильність ціни на ринку електричної енергії, Сторони домовились не вносити щомісячні зміни до ціни Договору. Передумовою для підписання додаткової угоди про збільшення ціни Договору є, зокрема, збільшення розрахункової вартості постачання електричної енергії. Розрахункова вартість визначається як сума вартості частково поставленого Товару за Договором згідно з підписаними актами приймання-передачі Товару (далі - Акт) та вартості залишку обсягу постачання електричної енергії за Договором, визначеної з урахуванням ціни за одиницю Товару згідно з останнім Актом. У такому випадку ціна Договору збільшується на різницю між розрахунковою вартістю та ціною Договору.

5.1.1. Ціна за одиницю Товару включає тариф на послуги з передачі електричної енергії, що затверджується Регулятором, та всі інші складові ціни за одиницю Товару, необхідні для виконання Договору та не включає вартість послуг з розподілу електричної енергії, які оплачуються Споживачем самостійно. Ціна за одиницю Товару на дату укладання Договору з урахуванням усіх її складових установлюється в додатку 2 до Договору.

5.1.2. Планові обсяги споживання Товару визначені в таблиці N 2 додатка 1 до Договору та можуть бути зменшені, зокрема, залежно від реального фінансування видатків та потреб Споживача в порядку визначеному підпунктом 6.1.10 пункту 6.1 Договору.

5.1.3. Джерелом фінансування закупівлі є (зазначається необхідний варіант):

Державний бюджет України;

місцеві бюджети - обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування: бюджети сільських, селищних, міських територіальних громад, а також бюджети районів у містах (у разі утворення районних у місті рад);

власні кошти Споживача;

інші не заборонені законодавством джерела фінансування.

5.1.4. Спосіб оплати: безготівковий розрахунок на поточний рахунок Постачальника із спеціальним режимом використання (далі - Рахунок), зазначений у Договорі.

5.1.5. Умови оплати: післяплата, крім випадків, передбачених абзацом другим підпункту 5.3.1 пункту 5.3 Договору (у разі, якщо джерелами фінансування є бюджетні кошти).

5.2. Фактична ціна за одиницю Товару за кожен розрахунковий період визначається після завершення кожного розрахункового періоду відповідно до порядку, визначеного в додатку 2 до Договору.

5.3. Розрахунковим періодом за цим Договором є календарний місяць.

5.3.1. Оплата Товару за цим Договором здійснюється на підставі підписаного Сторонами Акта, за формою, визначеною в додатку 3 до цього Договору, протягом 10 робочих днів із дати підписання Споживачем Акта за відповідний розрахунковий період.

Оплата Товару, який буде поставлений Постачальником протягом грудня ____ року, здійснюється з урахуванням пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 N 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" на підставі авансового рахунку, наданого Постачальником, у разі, якщо джерелами фінансування є кошти державного або місцевого бюджету України. За зверненням Споживача Постачальник надає авансовий рахунок за фактичною ціною електричної енергії, розрахованою відповідно до додатка 2 до Договору за попередній розрахунковий період (листопад). Якщо сума коштів, отриманих Постачальником за споживання Товару Споживачем за розрахунковий період (грудень), більша, ніж вартість фактично поставленого (спожитого Товару) відповідно до Акта, Постачальник повертає на рахунок Споживача, зазначений у розділі 17 Договору, невикористані суми коштів протягом трьох робочих днів після підписання Акта (цей пункт рекомендується визначати у разі, якщо джерелами фінансування є бюджетні кошти).

5.3.2. Підписанням Акта Сторони погоджують розрахунок (зміну) ціни за одиницю Товару та обсяг фактичного споживання Товару за відповідний розрахунковий період.

Сторони домовились, що фактична ціна за одиницю Товару розраховується (змінюється) відповідно до порядку, зазначеного в додатку 2 до Договору, шляхом підписання Сторонами відповідних Актів, згідно з підпунктом 5.3.3 пункту 5.3 Договору.

Обсяг фактичного споживання електричної енергії визначається відповідно до даних комерційного обліку, які формуються та передаються в порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку електричної енергії.

5.3.3. Акт складається та підписується Постачальником та надається Споживачу для підписання щомісяця до 10 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом. Споживач розглядає та підписує Акт протягом п'яти робочих днів або в цей же строк надсилає Постачальнику вмотивовану відмову від його підписання.

5.3.4. Датою підписання Акта є дата проставлення останнього підпису однією зі Сторін Договору.

5.4. Якщо Споживач не здійснив оплату за цим Договором у строки, передбачені Договором, Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання Товару Споживачу в порядку, визначеному ПРРЕЕ.

5.5. Постачальник за Договором не має права вимагати від Споживача будь-якої іншої плати, що не визначена Договором.

5.6. Датою виконання зобов'язань Споживача щодо оплати за поставлений Товар за відповідний розрахунковий період вважається дата перерахування Споживачем на Рахунок Постачальника відповідних грошових коштів.

6. Права та обов'язки Споживача

6.1. Споживач має право:

6.1.1. отримувати Товар на умовах, зазначених у Договорі;

6.1.2. отримувати Товар із забезпеченням рівня якості комерційних послуг, які надаються Споживачу, визначених у розділі 4 Договору;

6.1.3. отримувати всю інформацію стосовно його прав та обов'язків, інформацію про ціну, порядок оплати спожитого Товару, про обсяги та інші параметри власного споживання Товару, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або Договору;

6.1.4. звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов'язаних з виконанням Договору;

6.1.5. вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих Актів і у випадку незгоди з порядком розрахунків або заявленими обсягами споживання Товару вимагати проведення звіряння розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому Договором та чинним законодавством порядку;

6.1.6. проводити звіряння фактичних розрахунків, з підписанням відповідного Акта;

6.1.7. оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинним законодавством та Договором;

6.1.8. отримувати відшкодування збитків від Постачальника, понесених у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов'язань перед Споживачем, відповідно до умов Договору та чинного законодавства України;

6.1.9. змінити Постачальника у випадку та в порядку передбаченому законодавством;

6.1.10. в односторонньому порядку зменшити обсяги закупівлі Товару та відповідно ціну Договору, письмово повідомивши про це Постачальника. Відповідне письмове повідомлення повинно містити дату, з якої умови Договору вважаються зміненими, а обсяг закупівлі відповідно зменшеним;

6.1.11. достроково розірвати Договір в односторонньому порядку у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Постачальником, повідомивши його про це у строк за 20 календарних днів до дати розірвання, але в будь-якому випадку не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку наступного розрахункового періоду, шляхом направлення письмового повідомлення із зазначенням дати розірвання Договору. У випадку дострокового розірвання Договору за цим пунктом, штрафні санкції до Споживача не застосовуються;

6.1.12. інші права, передбачені законодавством та Договором.

6.2. Споживач зобов'язується:

6.2.1. забезпечувати своєчасну та повну оплату спожитого Товару згідно з умовами цього Договору;

6.2.2. мати діючий договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи, на території здійснення ліцензованої діяльності якого приєднана електроустановка Споживача;

6.2.3. раціонально використовувати Товар, обережно поводитися з електричними пристроями та використовувати отриманий Товар виключно для власного споживання та не допускати несанкціонованого споживання Товару;

6.2.4. надавати забезпечення виконання зобов'язань з оплати за постачання електричної енергії у випадку неможливості погасити заборгованість за постачання та/або перебування в процесі ліквідації чи банкрутства відповідно до Цивільного кодексу України та ПРРЕЕ;

6.2.5. безперешкодно допускати на свою територію та приміщення, де розташовані вузли обліку електричної енергії, засоби вимірювальної техніки тощо, представників Постачальника після пред'явлення ними службових посвідчень для звіряння показів щодо фактично спожитого Товару;

6.2.6. відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань перед Постачальником, що покладені на нього чинним законодавством та/або Договором;

6.2.7. виконувати інші обов'язки, покладені на Споживача законодавством та/або Договором.

7. Права і обов'язки Постачальника

7.1. Постачальник має право:

7.1.1. отримувати від Споживача плату за поставлений Товар;

7.1.2. ініціювати припинення постачання Товару Споживачу в порядку та на умовах, передбачених Договором та чинним законодавством України;

7.1.3. безперешкодного доступу до розрахункових засобів вимірювальної техніки Споживача для перевірки показів щодо фактично використаних Споживачем обсягів Товару;

7.1.4. проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів Товару з підписанням відповідного акта;

7.1.5. отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань перед Постачальником, відповідно до умов цього Договору та законодавства, у тому числі отримувати відшкодування збитків від Споживача за дострокове розірвання Договору у випадках, не передбачених Договором;

7.1.6. інші права, передбачені чинним законодавством України і Договором.

7.2. Постачальник зобов'язується:

7.2.1. забезпечувати належну якість надання послуг з постачання Товару відповідно до вимог чинного законодавства України та Договору;

7.2.2. нараховувати і виставляти акти Споживачу за поставлений Товар відповідно до вимог та у порядку, передбачених ПРРЕЕ та цим Договором;

7.2.3. надавати Споживачу інформацію про його права та обов'язки, ціни за одиницю Товару, порядок оплати за спожитий Товар, порядок зміни діючого Постачальника та іншу інформацію, що вимагається цим Договором та чинним законодавством України, а також інформацію про ефективне споживання електричної енергії. Така інформація оприлюднюється на офіційному вебсайті Постачальника і надається Споживачу на його запит;

7.2.4. надавати Споживачеві Акти (платіжні документи) та форми звернень;

7.2.5. приймати оплату за поставлений відповідно до умов цього Договору Товар у спосіб, що передбачений цим Договором;

7.2.6. проводити оплату послуг з передачі електричної енергії оператору системи;

7.2.7. розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживача, зокрема з питань нарахувань за Товар, і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;

7.2.8. забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та обробки звернення Споживача з питань, що пов'язані з виконанням цього Договору;

7.2.9. відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов'язань за цим Договором;

7.2.10. забезпечувати конфіденційність даних, отриманих від Споживача;

7.2.11. протягом трьох робочих днів з дати, коли Постачальнику стало відомо про нездатність продовжувати постачання Товару Споживачу, інформувати Споживача про його право:

вибрати іншого електропостачальника та про наслідки невиконання цього;

перейти до електропостачальника, на якого в установленому порядку покладені спеціальні обов'язки (постачальник "останньої надії");

на відшкодування збитків, завданих у зв'язку з неможливістю подальшого виконання Постачальником своїх зобов'язань за цим Договором;

7.2.12. виконувати інші обов'язки, покладені на Постачальника чинним законодавством України та/або цим Договором.

8. Порядок припинення та відновлення постачання Товару

8.1. Постачальник має право звернутися до оператора системи з вимогою про відключення Об'єкта (Об'єктів) від електропостачання в разі порушення Споживачем строків оплати за цим Договором, у тому числі за графіком погашення заборгованості.

8.2. Припинення електропостачання не звільняє Споживача від обов'язку сплатити заборгованість Постачальнику за цим Договором.

8.3. Відновлення постачання Товару Споживачу може бути здійснено за умови повного розрахунку Споживача за поставлений Товар за цим Договором або складення Сторонами графіка погашення заборгованості на умовах цього Договору та відшкодування витрат Постачальника на припинення та відновлення постачання Товару.

8.4. Якщо за ініціативою Споживача необхідно припинити електропостачання на Об'єкт (Об'єкти) Споживача для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи технічного переоснащення тощо, Споживач має звернутися до оператора системи та повідомити Постачальника.

8.5. У разі виникнення у Споживача заборгованості за Товар, поставлений за цим Договором, Споживач може звернутися до Постачальника із заявою про складення графіка погашення заборгованості на строк не більше ніж 12 місяців. Графік погашення заборгованості оформляється окремим документом про реструктуризацію заборгованості. Укладення Сторонами та дотримання Споживачем графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від здійснення поточних платежів за цим Договором.

8.6. У разі недотримання графіка погашення заборгованості або прострочення оплати поточних платежів Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання Товару Споживачу в порядку, визначеному цим Договором.

8.7. У разі звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування Товару Споживач зобов'язаний повідомити Постачальника та оператора системи про намір припинити дію договорів (у частині відповідних об'єктів) не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування Товаром, та повідомити Постачальника щодо розірвання цього Договору та у визначений термін розрахуватися за поставлений Товар, передбачений цим Договором, до заявленого Споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування Товаром включно.

9. Відповідальність Сторін

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та законодавством.

9.2. Постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків, а Споживач відшкодовує збитки, понесені Постачальником, виключно в разі відмови Споживача надати представнику Постачальника доступ до Об'єкта (Об'єктів), що завдало Постачальнику збитків, у розмірі фактичних збитків Постачальника.

9.3. У разі порушення Споживачем строків розрахунків з Постачальником Споживач сплачує Постачальнику пеню, в розмірі облікової ставки НБУ.

9.4. Споживач звільняється від відповідальності, у тому числі сплати будь-яких штрафних санкцій Постачальнику, у разі зміни планових обсягів споживання Товару, визначених у таблиці N 2 додатка 1 до Договору.

9.5. Постачальник відшкодовує Споживачу збитки, понесені Споживачем у зв'язку з припиненням постачання Товару Споживачу оператором системи на виконання неправомірного доручення Постачальника, в обсягах, передбачених ПРРЕЕ.

9.6. Постачальник не відповідає за будь-які перебої в передачі або розподілі електричної енергії, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку системи передачі та/або системи розподілу електричної енергії, що сталися з вини відповідального оператора системи.

9.7. Порядок документального підтвердження порушень умов цього Договору та відшкодування збитків встановлюється ПРРЕЕ.

9.8. У разі порушення строку поставки Товару з Постачальника стягується пеня в розмірі 0,1 відсотка вартості Товару, що повинен був бути поставлений відповідно до планових обсягів споживання електричної енергії у відповідному розрахунковому періоді, що визначені в таблиці N 2 додатка 1 до Договору, з якого допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7 відсотків указаної вартості.

9.9. У разі недотримання Постачальником якості надання комерційних послуг, Постачальник надає компенсацію Споживачу відповідно до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 12.06.2018 N 375.

10. Порядок зміни Постачальника

10.1. Споживач має право в будь-який час змінити Постачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії з новим електропостачальником, повідомивши Постачальника принаймні за 21 календарний день до такої зміни, вказавши дату або строки, коли буде відбуватись така зміна (початок дії нового договору про постачання електричної енергії споживачу).

10.2. Зміна Споживачем Постачальника здійснюється згідно з порядком, установленим ПРРЕЕ, із дотриманням вимог законодавства у сфері публічних закупівель.

11. Порядок вирішення спорів

11.1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути з виконання умов цього Договору, у разі, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між Сторонами або можуть бути вирішені шляхом звернення Споживача до Інформаційно-консультаційного центру по роботі із споживачами електричної енергії, що утворюється Постачальником згідно з Положенням про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, затвердженим постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12.03.2009 N 299, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 06.04.2009 за N 308/16324 (із змінами) (далі - Положення про ІКЦ).

Під час вирішення спорів Сторони повинні керуватися порядком урегулювання спорів, установленим ПРРЕЕ та Положенням про ІКЦ.

11.2. У разі недосягнення між Сторонами згоди шляхом проведення переговорів або у разі незгоди Споживача з рішенням ІКЦ чи неотримання ним у встановлені ПРРЕЕ та Положенням про ІКЦ строки відповіді Споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора чи його територіального підрозділу та/або до енергетичного омбудсмена, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики (або забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі), Антимонопольного комітету України.

Урегулювання спорів Регулятором чи його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення Споживача до Регулятора чи його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права щодо вирішення спору в судовому порядку.

12. Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін.

12.2. Будь-які зобов'язання Сторін за Договором вважаються нездійсненними в разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), якими є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору, обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратство, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо. Сторонами форс-мажорними можуть бути визнані ті обставини, які не зазначені у вищенаведеному переліку, проте відповідають критеріям форс-мажорних згідно з пунктом 6.9 Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженого Рішенням президії Торгово-промислової палати України від 15.07.2014 N 40(3), не суперечать законодавству України і узгоджені Сторонами в Договорі як такі, що звільняють їх від відповідальності.

12.3. У разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) зобов'язання Сторін вважаються призупиненими до дати закінчення відповідних форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

12.4. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна не пізніше ніж протягом двох календарних днів з дня їх виникнення повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі та вжити всіх можливих заходів для виконання обов'язків, передбачених Договором, та запобігання збитків.

12.5. Несвоєчасне повідомлення або неповідомлення про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них як на такі, що унеможливлюють виконання зобов'язань за цим Договором.

12.6. Доказом виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

12.7. У разі якщо строк дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) продовжується більше ніж тридцять календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

13. Забезпечення виконання договору

(у разі, якщо така вимога була зазначена в тендерній документації)

13.1. Постачальник до укладення Договору надає забезпечення виконання договору у вигляді (наприклад, оригіналу банківської гарантії), у розмірі ___ % вартості Договору, що становить ___________ грн (словами _________________________ грн __________ коп.).

13.2. Забезпечення виконання Договору повертається Постачальнику після виконання ним усіх зобов'язань за Договором, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі недійсними або Договору нікчемним, але не пізніше п'яти робочих днів з дня настання зазначених обставин, та отримання письмового запиту від Постачальника.

13.3. Строк дії банківської гарантії повинен перевищувати не менше ніж на один місяць строк дії Договору, строк дії якого визначено пунктом 14.1 Договору.

13.4. Забезпечення виконання Договору не повертається Постачальнику та підлягає перерахуванню на рахунок Споживача, якщо Постачальник:

не виконав зобов'язання за Договором;

неналежно виконав зобов'язання за Договором;

своїми діями (бездіяльністю) призвів до неможливості подальшого виконання Договору.

При цьому Споживач має право в односторонньому порядку розірвати Договір з урахуванням підпункту 6.1.11 пункту 6.1 цього Договору.

14. Строк дії Договору та інші умови

14.1. Договір набирає чинності з дати підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками (у разі їх використання) та діє до _________ року (включно), а в частині виконання зобов'язань Сторонами - до повного їх виконання.

14.2. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором будь-якій третій особі без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

14.3. Істотні умови Договору не можуть змінюватись Сторонами, крім випадків, визначених пунктом 19 Особливостей, з урахуванням вимог цього Договору.

14.4. Зміни та доповнення до цього Договору оформлюються шляхом укладання додаткової угоди, якщо інше не передбачено цим Договором.

14.5. Постачальник не заперечує проти отримання Споживачем інформації, необхідної для реалізації прав, пов'язаних з виконанням договірних зобов'язань та визначенням спроможності Постачальника поставляти Товар. Для цього Постачальником забезпечується вільний доступ та можливість законного отримання Споживачем з різних джерел інформації, яка стосується діяльності та стану справ Постачальника. Також Постачальник зобов'язаний своєчасно надавати документи, необхідні для перевірки його легітимності, надійності фінансового стану та профілю діяльності. Споживач зобов'язується не розголошувати отриману у такий спосіб інформацію.

14.6. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одній у разі прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї зі Сторін, а також про зміни своїх платіжних реквізитів, юридичних адресів, номерів телефонів, статусу платників податків, найменування протягом п'яти календарних днів з дня виникнення відповідних змін та про будь-яку іншу зміну умов Договору (крім випадків, передбачених пунктом 14.9 Договору) шляхом надсилання повідомлення з відповідною інформацією не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування, у спосіб визначений пунктом 14.7 Договору.

14.7. Офіційним засобом повідомлення за цим Договором є _____ (наприклад, засобами електронного зв'язку, рекомендованим листом з повідомленням про вручення тощо).

14.8. Додаткові угоди, додатки та Акти до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

14.9. Сторони повідомлені про зміну ціни за одиницю Товару в Договорі згідно з встановленим порядком розрахунку в додатку 2 до Договору.

14.10. Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних відповідно до законодавства України, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів, наданих за Договором.

15. Антикорупційне застереження

15.1. Сторони зобов'язуються забезпечити повну відповідальність свого персоналу вимогам антикорупційного законодавства України.

15.2. Сторони погоджуються не здійснювати, прямо чи опосередковано, жодних грошових виплат, передачі майна, надання переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального чи не грошового характеру без законних на те підстав з метою вчинення впливу на рішення іншої Сторони чи її службових осіб з тим, щоб отримувати будь-яку вигоду або перевагу.

15.3. Сторони підтверджують, що їх працівники не використовують надані їм службові повноваження чи пов'язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі щоб схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.

15.4. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, у тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими не зазначеними в цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

15.5. Під діями працівника, що здійснюються на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:

надання невиправданих переваг порівняно з іншими контрагентами;

надання будь-яких гарантій;

прискорення існуючих процедур;

інші дії, що виконуються працівником у рамках своїх посадових обов'язків, але суперечать принципам прозорості та відкритості взаємовідносин між Сторонами.

15.6. Сторони підтверджують, що їх працівники ознайомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

15.7. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. Разом з тим Сторони докладають розумних зусиль, з метою зменшення ризиків ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному для запобігання корупції. Разом з тим Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризикам залучення Сторін у корупційну діяльність.

15.8. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

15.9. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

15.10. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як надання або отримання неправомірної вигоди, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги антикорупційного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

15.11. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків для Сторін в цілому, так і для конкретних працівників Сторони, які повідомили про факт порушень.

16. Додатки

16.1. Додатками до Договору, що є невід'ємною його частиною, є такі документи:

16.1.1. Додаток 1 "Інформація про об'єкт (об'єкти) електропостачання".

16.1.2. Додаток 2 "Комерційна пропозиція Постачальника".

16.1.3. Додаток 3 "Форма Акта приймання-передачі Товару".

16.1.4. Додаток 4 "Заява до договору про постачання електричної енергії споживачу".

17. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Постачальник:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(посада, ім'я та ПРІЗВИЩЕ, підпис)

Споживач:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(посада, ім'я та ПРІЗВИЩЕ, підпис)

 

 

Додаток 1
до Договору
від ____________ N __

Інформація про об'єкт (об'єкти) електропостачання

Таблиця N 1

N
з/п

EIC-код (коди) точки (точок) комерційного обліку

Клас напруги

Інші відомості

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

Таблиця N 2

N
з/п

Вид класу/групи

Планові обсяги споживання електричної енергії за місяцями, кВт·год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

1

Клас I
група А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Клас II
група А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Клас I
група Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Клас II
група Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постачальник:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(посада, ім'я та ПРІЗВИЩЕ, підпис)

Споживач:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(посада, ім'я та ПРІЗВИЩЕ, підпис)

 

 

Додаток 2
до Договору
від ____________ N __

Комерційна пропозиція Постачальника

Назва Товару

Кількість

Одиниця виміру

Середньозважена ціна на ринку "на добу наперед" без ПДВ, грн, станом на дату укладання Договору*

Торговельна надбавка / знижка без ПДВ, грн.
(не змінюється протягом строку дії Договору)

Тариф на передачу електричної енергії без ПДВ, грн*

Період постачання електричної енергії

Ціна за одиницю без ПДВ, грн

Електрична енергія

 

кВт·год

 

 

 

 

 

Усього без ПДВ, грн

 

ПДВ, грн

 

Усього з ПДВ, грн**

 

 

____________
* Визначається відповідно до показників, зазначених у тендерній документації.

** Перерахунок ціни договору в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця за необхідності, може бути здійснено без зменшення обсягів закупівлі за рахунок зменшення торгівельної надбавки/знижки.

Спосіб оплати

відповідно до підпунктів 5.1.4, 5.1.5 пункту 5.1 Договору

Термін надання рахунку за спожиту електричну енергію

відповідно до підпункту 5.3.3 пункту 5.3 Договору

Строк оплати рахунку за спожиту електричну енергію

відповідно до підпункту 5.3.1 пункту 5.3 Договору

Визначення способу оплати послуг з розподілу / передачі електричної енергії

відповідно до підпункту 5.1.1 пункту 5.1 Договору

Розмір пені за порушення строку поставки / оплати або штраф

відповідно до пунктів 9.3, 9.8 Договору

Розмір компенсації Споживачу за недотримання Постачальником якості надання комерційних послуг

відповідно до пунктів 4.4, 9.9 Договору

Порядок звіряння фактичного обсягу поставленого Товару на певну дату чи протягом відповідного періоду

відповідно до підпункту 6.2.5 пункту 6.2, підпункту 7.1.4 пункту 7.1 Договору

 

1. Перелік операторів системи розподілу в межах яких Постачальник здійснює поставку Товару Споживачу:

2. Порядок розрахунку (зміни) ціни за одиницю Товару за розрахунковий період

2.1. Фактична ціна за одиницю Товару (кВт·год) (складові ціни у формулі вказуються без ПДВ) для Споживача групи А за розрахунковий період розраховується за такою формулою:

Цф = ((Цз + Тпер + V) × Wа × P) / Wа, де:

Цф - фактична ціна за одиницю електричної енергії (грн/кВт·год);

Цз - середньозважена ціна закупівлі електричної енергії на ринку "на добу наперед" за розрахунковий період без ПДВ (грн/кВт·год), яка визначається за формулою:

  

, де

 

г - година;

м - місяць;

Ni,г - погодинний фактичний обсяг споживання електричної енергії у відповідному розрахунковому періоді (кВт·год);

Црдн - погодинна ціна на ринку "на добу наперед", яка формується оператором ринку та публікується на його вебсайті (грн/кВт·год);

Тпер - тариф на послуги з передачі електричної енергії, затверджений НКРЕКП, який діє для відповідного розрахункового періоду (грн/кВт·год);

- фактичний обсяг споживання електричної енергії по об'єкту (об'єктам) Споживача групи А за розрахунковий період, (кВт·год);

V - розмір торговельної надбавки / знижки Постачальника, що визначений під час підписання Договору і становить ___________ грн, (не змінюється протягом строку дії Договору);

P - математичне вираження ставки податку на додану вартість (наприклад, ПДВ - 20 % дорівнює 1,2), яке вказується залежно від системи оподаткування Постачальника.

2.2. Фактична ціна за одиницю Товару (кВт·год) (складові ціни в формулі вказуються без ПДВ) для Споживача групи Б за розрахунковий період розраховується за формулою:

Цф = ((Цсз + Тпер + V) × Wб × P) / Wб, де:

Цф - фактична ціна за одиницю електричної енергії (грн/кВт·год);

Цсз - середньозважена ціна на ринку "на добу наперед" за розрахунковий період, що формується оператором ринку та публікується на його офіційному вебсайті без ПДВ (грн/кВт·год);

Тпер - тариф на послуги з передачі електричної енергії, затверджений НКРЕКП, який діє для відповідного розрахункового періоду без ПДВ (грн/кВт·год);

- фактичний обсяг споживання електричної енергії по об'єкту (об'єктам) Споживача групи Б за розрахунковий період, (кВт·год);

V - розмір торговельної надбавки / знижки Постачальника, що визначений під час підписання Договору і становить ___________ грн, (не змінюється протягом строку дії Договору).

P - математичне вираження ставки податку на додану вартість (наприклад, ПДВ - 20 % дорівнює 1,2), яке вказується залежно від системи оподаткування Постачальника.

2.3. Загальна фактична ціна за одиницю Товару (кВт·год) для Споживача, який має об'єкти групи площадок вимірювання А і Б, розраховується таким чином.

Об'єкти групи А розраховуються відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього додатка, об'єкти групи Б розраховуються відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 цього додатка та надалі розраховуються шляхом множення фактичної ціни за одиницю електричної енергії на фактичний обсяг споживання електричної енергії щодо об'єкта Споживача за розрахунковий період для відповідної групи площадки вимірювання.

Загальна фактична ціна групи площадок вимірювання А та Б за одиницю Товару (кВт·год) розраховується шляхом ділення суми результатів відповідних груп площадок вимірювання А та Б, визначених відповідно до абзацу першого цього підпункту, на загальний обсяг споживання за всіма площадками вимірювання за розрахунковий період.

2.4. Згідно з підпунктом 5.3.2 пункту 5.3 та пунктом 14.9 Договору Сторони погоджують щомісячну зміну ціни за одиницю Товару шляхом застосування формульного розрахунку фактичної ціни постачання електричної енергії з урахуванням нижченаведеного:

2.4.1. Після формування та публікації оператором ринку на власному офіційному вебсайті відповідних даних (місячних / погодинних) за розрахунковий період та отримання Постачальником у встановленому порядку даних комерційного обліку, Постачальник здійснює розрахунок фактичної ціни та вартості Товару за розрахунковий період.

2.4.2. У разі зміни постановою Регулятора (або рішенням іншого уповноваженого органу влади) складової ціни Товару - тарифу на передачу електричної енергії, у відповідному акті зазначається тариф, що змінений відповідно до постанови Регулятора (чи рішення іншого уповноваженого органу) з дня, який (день дії) визначається у відповідному нормативно-правовому акті уповноваженого органу як дата набрання чинності.

2.4.3. Під час підписання Акта, Споживач має право перевірити розраховану Постачальником фактичну ціну та запросити необхідні дані в письмовій формі.

Постачальник:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(посада, ім'я та ПРІЗВИЩЕ, підпис)

Споживач:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(посада, ім'я та ПРІЗВИЩЕ, підпис)

 

 

Додаток 3
до Договору
від ___________ N __

ФОРМА АКТА
приймання-передачі Товару

___________________
     (місце укладання акта)

"___" ____________ 20__ року

Цей акт приймання-передачі Товару (далі - Акт) складений Сторонами згідно з Договором від "___" ____________ 20__ року N ___ (далі - Договір) між:

 

СПОЖИВАЧЕМ:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(найменування замовника, код згідно з
ЄДРПОУ, місцезнаходження)

ПОСТАЧАЛЬНИКОМ:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(найменування суб'єкта господарської діяльності,
код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження)

склали та підписали Акт про нижченаведене:

1. Цей Акт є правочином, спрямованим на розрахунок (зміну) ціни за одиницю Товару за ___ ____________ 20__ року, та первинним документом, що підтверджує належне приймання-передачу Товару за ціною, порядок розрахунку (зміни) якої було погоджено Сторонами при підписанні Договору на підставі підпункту 7 пункту 19 Особливостей.

2. Відповідно до умов Договору Постачальник передав, а Споживач прийняв Товар:

 

N з/п

Назва Товару

Кількість

Одиниця виміру

Період постачання

Вартість за одиницю без ПДВ, грн

Загальна вартість Товару без ПДВ, грн

ПДВ, грн

Загальна вартість товару з ПДВ, грн

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок (зміна) ціни за одиницю Товару здійснено Сторонами згідно із формулою, визначеною в додатку 2 до Договору, а саме: (вказується залежно від групи Споживача)
                                            __________________________________

3. Підписанням цього Акта Постачальник та Споживач підтверджують розрахунок вартості фактично спожитого Товару за період _________________, за ціною ___________ гривень за кВт/год з ПДВ на загальну вартість ____________ гривень, у тому числі ПДВ ____________ гривень, відповідно до умов Договору.

4. Цей Акт чинний із дати його підписання уповноваженими представниками Сторін.

5. Цей Акт укладений у двох оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, і є невід'ємною частиною Договору.

                  Постачальник:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
          (посада, ім'я та ПРІЗВИЩЕ, підпис)

Споживач:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(посада, ім'я та ПРІЗВИЩЕ, підпис)

 

 

Додаток 4
до Договору
від ____________ N __

ФОРМА ЗАЯВИ
до договору про постачання електричної енергії Споживачу*

Керуючись Законом України "Про публічні закупівлі", з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. N 1178, та іншими законодавчими актами, що регулюють відносини у сфері публічних закупівель, Законом України "Про ринок електричної енергії" та Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 N 312, за результатами процедури закупівлі, відповідно до ідентифікатора закупівлі N ___________________________, Споживач надає такі комерційні дані:

1

Найменування Споживача

 

2

Код згідно з ЄДРПОУ Споживача

 

3

Наявність/відсутність статусу платника єдиного податку

 

4

Тип та адреса об'єкта (об'єктів) електропостачання Споживача, на який (які) Постачальник зобов'язується забезпечити постачання Товару, номер запису про право власності та реєстраційний номер такого об'єкта (об'єктів) нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно або назва, номер та дата видачі (підписання) документа, який підтверджує право користування об'єктом (об'єктів)

 

5

EIC-код (коди) точки (точок) комерційного обліку об'єкта (об'єктами)**

 

6

Найменування оператора системи, з яким Споживач уклав договір про надання послуг з розподілу / передачі електричної енергії

 

7

Джерело обміну документами (номер засобу зв'язку, офіційна електронна адреса та адреса електронної пошти (за наявності))

 

8

Строк (терміни) поставки Товару

 

9

Заявлений обсяг закупівлі Товару

 

 

Початок постачання з "___" ____________ 20__ р.

____________
* Заява заповнюється Споживачем самостійно.

** За кожним об'єктом Споживача надаються окремі EIC-коди точок комерційного обліку. Якщо таких точок більше ніж одна, їх перелік наводиться в додатку до цієї заяви.

Відмітка про згоду уповноваженого представника Споживача на обробку персональних даних:

____________________
(дата)

_________________
(особистий підпис)

______________________
(ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

 

Споживач:
______________________________
______________________________
______________________________
(посада, ім'я та ПРІЗВИЩЕ, підпис)

 

 

____________

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×