Інформація по темі "" | Публікації по тегу
10725 4
Друкувати
Обране

Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану

Постанова КМУ від 9 червня 2021 р. N 590


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 червня 2021 р. N 590

Київ

Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 березня 2022 року N 188,
від 6 березня 2022 року N 210,
від 10 березня 2022 року N 240,
від 17 березня 2022 року N 308,
від 19 березня 2022 року N 322,
від 21 березня 2022 року N 346,
від 29 березня 2022 року N 381,
від 9 квітня 2022 року N 420,
від 19 квітня 2022 року N 469,
від 3 травня 2022 року N 520

Відповідно до підпункту 4 пункту 22 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, що додається.

2. Державній казначейській службі забезпечити взаємодію із розпорядниками бюджетних коштів, залученими до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави, з метою реалізації цієї постанови.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

 

Інд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2021 р. N 590

ПОРЯДОК
виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану

1. Цей Порядок визначає механізм виконання в особливому режимі повноважень Казначейством та органами Казначейства, пов'язаних із здійсненням казначейського обслуговування бюджетних коштів та коштів інших клієнтів в умовах воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях (далі - особливий режим).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Бюджетному кодексі України, інших нормативно-правових актах, що регламентують бюджетний процес.

3. Голова Казначейства на підставі Конституції України, закону та указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях може приймати рішення про виконання повноважень органами Казначейства в особливому режимі (без переміщення, з переміщенням та розгортанням на іншій території, з тимчасовим припиненням роботи, з відновленням роботи тощо).

4. Казначейство виконує свої повноваження як учасник системи електронних платежів Національного банку з урахуванням актів та положень Національного банку, які визначають особливості функціонування банківської системи України в разі введення воєнного стану, у тому числі здійснення розрахунків з використанням розрахункових документів, поданих на паперових носіях, у разі обмеження доступу до системи електронних платежів Національного банку.

5. Казначейство під час виконання повноважень в особливому режимі здійснює заходи щодо збереження резервних копій баз даних платіжної системи та інформаційно-телекомунікаційних ресурсів для забезпечення відновлення функціонування автоматизованих систем Казначейства.

6. В умовах виконання повноважень в особливому режимі Казначейство у разі потреби може самостійно приймати рішення щодо відключення від системи електронних платежів Національного банку, про що невідкладно будь-якими засобами зв'язку повідомляє Національному банку та Мінфіну.

Працівники Казначейства та органів Казначейства під час виконання повноважень в особливому режимі можуть у разі потреби залучатися до роботи у святкові, вихідні дні та неробочий час.

7. Органи Казначейства з моменту прийняття рішення про тимчасове припинення роботи не здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

8. Повноваження органів Казначейства, що не працюють у штатному режимі, щодо казначейського обслуговування бюджетних коштів за рішенням Казначейства можуть бути передані іншим органам Казначейства.

Казначейське обслуговування доходів та інших надходжень бюджетів в особливому режимі

9. Казначейське обслуговування доходів та інших надходжень бюджетів здійснюється Казначейством та головними управліннями Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - головні управління Казначейства) в особливому режимі в установленому законодавством порядку з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

10. В особливому режимі бюджетне відшкодування податку на додану вартість здійснюється Казначейством та головними управліннями Казначейства з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка після проведення видатків, визначених підпунктами 1 і 2 пункту 19 цього Порядку.

11. Доходи загального фонду місцевих бюджетів населених пунктів, що перебувають на територіях, на яких введено воєнний стан, у розмірі 80 відсотків спрямовуються головними управліннями Казначейства в особливому режимі на погашення позик, наданих на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів (за наявності заборгованості за такими позиками) та обслуговування місцевого боргу.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 р. N 420)

Кошти загального фонду (після погашення заборгованості за позиками, наданими на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів) та спеціального фонду місцевих бюджетів акумулюються та обліковуються на відповідних аналітичних рахунках у Казначействі.

У разі припинення діяльності органів місцевого самоврядування залишки коштів місцевих бюджетів тимчасово, до скасування воєнного стану, зберігаються на рахунках таких місцевих бюджетів, відкритих у Казначействі, до прийняття рішення щодо їх спрямування та використання.

12. У разі прийняття рішення про тимчасове припинення виконання повноважень в особливому режимі головними управліннями Казначейства операції з бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджетів, погашення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів здійснюються Казначейством.

13. Повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (далі - населені пункти на тимчасово неконтрольованій території), головні управління Казначейства здійснюють за поданням (висновком) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з відповідною обласною адміністрацією або військово-цивільними адміністраціями відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" у разі їх утворення.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.05.2022 р. N 520)

Розрахунково-касове обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, інших клієнтів в особливому режимі

14. Розрахунково-касове обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, інших клієнтів (далі - клієнти) здійснюється Казначейством та органами Казначейства в особливому режимі в установленому законодавством порядку з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

15. Клієнти, які у зв'язку із введенням воєнного стану переміщені в населений пункт, на території якого органи державної влади здійснюють свої повноваження, звертаються до відповідного органу Казначейства, який працює у штатному режимі, щодо розрахунково-касового обслуговування.

Внесення відповідних змін до мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, відкриття рахунків, облік планових показників, реєстрація бюджетних зобов'язань таких клієнтів здійснюються в установленому законодавством порядку.

(абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2022 р. N 381)

16. Органи Казначейства забезпечують розрахунково-касове обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів у централізованому порядку в разі прийняття головним розпорядником бюджетних коштів відповідного рішення.

17. Головні розпорядники бюджетних коштів можуть звертатися до Казначейства щодо припинення здійснення видатків з рахунків розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, які включені до їх мережі та розташовані у населених пунктах на тимчасово неконтрольованій території.

(абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2022 р. N 520)

Казначейство негайно вживає заходів до припинення здійснення видатків відповідних розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

18. У разі виконання повноважень Казначейством в особливому режимі відкриття асигнувань із державного бюджету за видатками та наданням кредитів здійснюється в установленому законодавством порядку в такій черговості:

1) за видатками загального фонду державного бюджету:

на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, а також головних розпорядників бюджетних коштів, залучених до вирішення завдань, пов'язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану;

на оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; на обслуговування державного та гарантованого державою боргу, виконання гарантійних зобов'язань, виплати за державними деривативами; на соціальне забезпечення; на поточні трансферти місцевим бюджетам; на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; на забезпечення продуктами харчування; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; на підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти; на забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування; на наукову і науково-технічну діяльність; роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження; на компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла; на обслуговування пільгових державних кредитів та договорів із часткової компенсації процентів; на заходи, пов'язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету; на здійснення розвідувальної діяльності; на оплату послуг із охорони державних (комунальних) закладів культури; на оплату енергосервісу; на забезпечення, організацію та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами; придбання предметів, призначених для відзначення та нагородження; закупівлю санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленової продукції для пакування відходів; оплату послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту, водіїв відповідно до законодавства; на програму державних гарантій медичного обслуговування населення; на середньострокові зобов'язання у сфері охорони здоров'я; на закупівлю та монтаж медичного обладнання згідно з переліком, затвердженим МОЗ, систем постачання медичного кисню; на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу; на оплату товарів, робіт та послуг, що закуповуються під час реалізації проектів, виконання програм допомоги, які підтримуються Європейським Союзом, урядами іноземних держав, іноземними фінансовими та донорськими установами і міжнародними фінансовими організаціями, в тому числі на умовах співфінансування;

(абзац третій підпункту 1 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2022 р. N 520)

2) за видатками спеціального фонду державного бюджету - на капітальні трансферти підприємствам, установам та організаціям у частині збільшення статутного капіталу Держмолодьжитла;

3) за іншими видатками та наданням кредитів.

Виконання розпоряджень про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів під час виконання органами Казначейства повноважень в особливому режимі здійснюється в установленому законодавством порядку.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.03.2022 р. N 346,
від 09.04.2022 р. N 420,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.04.2022 р. N 469)

19. Казначейство та органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в такій черговості:

1) за видатками на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, а також розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, залучених до вирішення завдань, пов'язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану;

2) за видатками державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України; витрати Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування; витрати на покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України; на оплату послуг із забезпечення функціонування Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Мін'юст та Мінрегіон;

за видатками загального фонду державного та місцевих бюджетів на оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; витрати на погашення та обслуговування державного боргу, обслуговування місцевого боргу, гарантованого державою боргу, виконання гарантійних зобов'язань, виплати за державними деривативами; соціальне забезпечення; придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; придбання води питної (зокрема бутильованої); забезпечення продуктами харчування; реалізацію програм державних гарантій медичного обслуговування населення; оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; поточні трансферти місцевим бюджетам; інші захищені видатки; забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування, послугами з їх ремонту і технічного обслуговування; одноразову натуральну допомогу "пакунок малюка"; оплату послуг з оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек", "Український дитячий центр "Молода гвардія" і в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських); оплату послуг з охорони території та об'єктів державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія" та фінансову підтримку цих дитячих закладів; оплату соціальних послуг/компенсацію вартості соціальних послуг надавачам соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом соціального замовлення; придбання канцтоварів, миючих та дезінфікуючих засобів (зокрема для закладів соціального захисту); оплату послуг зв'язку та поштових послуг, придбання засобів зв'язку, оплату за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом; оплату інформаційних послуг, у тому числі з виготовлення та розміщення інформаційної продукції, послуг із розміщення інформації в засобах масової інформації; оплату ритуальних послуг (зокрема послуг з перевезення, поховання); оплату послуг із благоустрою населених пунктів (зокрема оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг, охорону об'єктів благоустрою); оплату експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій (зокрема вивіз сміття); оплату послуг з технічного обслуговування установок з доочистки води та біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод; заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах, утримання та поточний ремонт світлофорних об'єктів, охорону приміщень бюджетних установ та заходи із захисту цих приміщень; компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, оплату послуг з перевезення електротранспортом; послуги з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної та організаційної техніки, оплату послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, інших послуг у сфері інформатизації; придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, запчастин та оренду і ремонт автомобільного транспорту; утримання та обслуговування електромереж; послуги прання, придбання та виготовлення білизни (зокрема постільної), рушників, матраців; оплату послуг з обслуговування протипожежної сигналізації, придбання засобів пожежогасіння, оплату послуг з перезарядки вогнегасників; експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення відповідно до встановленого мобілізаційного завдання (замовлення); аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах відповідно до переліків, затверджених обласними військовими адміністраціями на період дії воєнного стану з урахуванням пропозицій Міноборони, ДСНС, Держприкордонслужби та сільських, селищних, міських голів; утримання мереж зовнішнього освітлення, утримання вулично-шляхової мережі; ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо); придбання ветеринарних препаратів, кормів для тварин; оплату кейтерингових послуг та/або послуг гарячого харчування; дослідження і розроблення, окремі заходи з виконання державних (регіональних) програм; субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям у частині оплати праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв; придбання одягу, взуття, м'якого інвентарю і обладнання для учнів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; закупівлю та монтаж медичного обладнання згідно з переліком, затвердженим МОЗ, систем постачання медичного кисню; забезпечення пально-мастильними матеріалами протипожежної та аварійно-рятувальної техніки; забезпечення роботи спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги (забезпечення пально-мастильними матеріалами, запасними частинами, послугами зв'язку); оплату послуг спеціалізованого санітарного транспорту; надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам; поточний ремонт та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб; придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж; програми з підтримки Збройних Сил, заходи та роботи з територіальної оборони (зокрема матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони); підготовку кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти; відшкодування різниці в тарифах на послуги тепло-, водопостачання (водовідведення); придбання гіпохлориту натрію для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання та водовідведення; придбання насіннєвого матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, послуг, пов'язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції; відрядження працівників бюджетних установ; забезпечення, організацію та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами; придбання предметів, призначених для відзначення та нагородження; закупівлю санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленової продукції для пакування відходів; оплату послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту, водіїв відповідно до законодавства, оплату послуг із медичного огляду водіїв; видатки за рахунок коштів резервного фонду бюджету; оплату (відшкодування) коштів за отримання доступу до інформації з баз даних, реєстрів іноземних держав; оплату товарів, робіт та послуг, що закуповуються під час реалізації проектів, виконання програм допомоги, які підтримуються Європейським Союзом, урядами іноземних держав, іноземними фінансовими та донорськими установами і міжнародними фінансовими організаціями, в тому числі на умовах співфінансування; надання фінансової державної підтримки Фондом розвитку підприємництва суб'єктам підприємництва на компенсацію відсотків за кредитами та винагороди за договорами фінансового лізингу, а також фізичним особам - позичальникам на здешевлення вартості іпотечних кредитів;

(абзац другий підпункту 2 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 р. N 420,
від 03.05.2022 р. N 520)

за видатками спеціального фонду державного та місцевих бюджетів на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату; витрати на погашення та обслуговування місцевого боргу; соціальне забезпечення; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; придбання води питної (зокрема бутильованої); забезпечення продуктами харчування; надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам, придбання миючих та дезінфікуючих засобів (зокрема для закладів соціального захисту); оплату послуг зв'язку та поштових послуг, придбання засобів зв'язку, оплату за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом; оплату інформаційних послуг, у тому числі з виготовлення та розміщення інформаційної продукції, послуг із розміщення інформації в засобах масової інформації; оплату ритуальних послуг (зокрема послуг з перевезення, поховання); оплату послуг із благоустрою населених пунктів (зокрема оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг, охорону об'єктів благоустрою), оплату експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій (зокрема вивіз сміття); оплату послуг з технічного обслуговування установок з доочистки води та біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод; утримання та поточний ремонт світлофорних об'єктів, охорону приміщень бюджетних установ та заходи із захисту цих приміщень, заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах; послуги з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної та організаційної техніки, оплату послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення; придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, запчастин та ремонт автомобільного транспорту; утримання та обслуговування електромереж; послуги прання, придбання та виготовлення білизни (зокрема постільної), рушників, матраців; оплату послуг з обслуговування протипожежної сигналізації, придбання засобів пожежогасіння, оплату послуг з перезарядки вогнегасників; експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення відповідно до встановленого мобілізаційного завдання (замовлення); аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах відповідно до переліків, затверджених обласними військовими адміністраціями на період дії воєнного стану з урахуванням пропозицій Міноборони, ДСНС, Держприкордонслужби та сільських, селищних, міських голів; утримання мереж зовнішнього освітлення, утримання вулично-шляхової мережі, ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо); субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям у частині оплати праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв; капітальні трансферти підприємствам, установам та організаціям у частині збільшення статутного капіталу Держмолодьжитла; внески до статутного капіталу стратегічно важливих підприємств (централізоване водопостачання та водовідведення, теплопостачання, громадський транспорт, забезпечення наземного обслуговування повітряних суден); придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб; придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж; видатки на програми з підтримки Збройних Сил, заходи та роботи з територіальної оборони (зокрема матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони); придбання насіннєвого матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, послуг, пов'язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції; оплату послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту, водіїв відповідно до законодавства, оплату послуг із медичного огляду водіїв; придбання джерел резервного живлення; закупівлю та монтаж медичного обладнання згідно з переліком, затвердженим МОЗ, систем постачання медичного кисню, виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту систем (мереж) киснепостачання; видатки за рахунок коштів резервного фонду бюджету; оплату товарів, робіт та послуг, що закуповуються під час реалізації проектів, виконання програм допомоги, які підтримуються Європейським Союзом, урядами іноземних держав, іноземними фінансовими та донорськими установами і міжнародними фінансовими організаціями, в тому числі на умовах співфінансування; надання фінансової державної підтримки Фондом розвитку підприємництва суб'єктам підприємництва на компенсацію відсотків за кредитами та винагороди за договорами фінансового лізингу, а також фізичним особам - позичальникам на здешевлення вартості іпотечних кредитів;

(абзац третій підпункту 2 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 29.03.2022 р. N 381,
від 09.04.2022 р. N 420,
від 19.04.2022 р. N 469,
від 03.05.2022 р. N 520)

(підпункт 2 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 04.03.2022 р. N 188,
від 06.03.2022 р. N 210,
від 10.03.2022 р. N 240,
від 17.03.2022 р. N 308,
від 19.03.2022 р. N 322,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.03.2022 р. N 346)

за іншими коштами з небюджетних рахунків Фонду розвитку підприємництва за напрямами, визначеними підпунктами 1 та 3 пункту 5 Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. N 29 (Офіційний вісник України, 2020 р., N 12, ст. 159); Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" за напрямками, що визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013 - 2023 роки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 488 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 35, ст. 1456);

(підпункт 2 пункту 19 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 р. N 469,
абзац четвертий підпункту 2 пункту 19 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2022 р. N 520)

3) за іншими видатками та наданням кредитів.

20. В особливому режимі розрахунково-касове обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів здійснюється Казначейством та органами Казначейства з урахуванням таких особливостей:

(абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2022 р. N 381)

внесення інформації до бази даних Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів і одержувачів бюджетних коштів здійснюється на підставі поданої відповідним розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів реєстраційної картки (змін до реєстраційної картки), до якої додається копія належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа (для новостворених установ), засвідчена його керівником. Розпорядники бюджетних коштів, які діють на підставі законів, розпорядчих актів Президента України, установчих документів не подають;

(пункт 20 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2022 р. N 381,
у зв'язку з цим абзаци другий - сьомий
 вважати відповідно абзацами третім - восьмим)

для відкриття рахунків та здійснення видатків до Казначейства або органу Казначейства надається картка із зразками підписів та відбитка печатки розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, засвідчена її керівником, та копії наказів про надання права першого та другого підписів. У разі відсутності особи, яка має право другого підпису, платежі здійснюються за наявності підпису особи, яка має право першого підпису, при цьому до Казначейства або органу Казначейства подається картка із зразками підписів та відбитка печатки осіб, які мають право першого підпису (у графі картки, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про відсутність таких осіб);

реєстраційна картка (зміни до реєстраційної картки), копія установчого документа, заява про відкриття рахунків в період дії воєнного стану можуть бути подані до Казначейства або органу Казначейства у вигляді сканованої копії паперового документа за умови її підписання з використанням кваліфікованого електронного підпису керівника розпорядника (одержувача) бюджетних коштів;

вимоги законодавства щодо обов'язкового використання даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для перевірки інформації, що міститься в реєстраційній картці (змінах до реєстраційної картки) або картці із зразками підписів та відбитка печатки, не застосовуються у разі тимчасової відсутності доступу до зазначеного Єдиного державного реєстру або у разі тимчасового припинення внесення змін до відомостей, що в ньому містяться;

(абзац третій пункту 20 замінено трьома новими абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2022 р. N 381,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий
 вважати відповідно абзацами шостим - десятим)

реєстрація бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань та проведення платежів здійснюються в установленому законодавством порядку. Підтвердними документами для реєстрації бюджетних зобов'язань можуть бути договори та/або рахунки-фактури / накладні / акти виконаних робіт (наданих послуг) / тощо. Казначейство або орган Казначейства протягом одного операційного дня опрацьовує надані документи та здійснює платежі з рахунків розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, залучених до вирішення завдань, пов'язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану;

(абзац шостий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2022 р. N 381)

платежі, які містять відомості, що становлять державну таємницю, незалежно від суми разового платежу здійснюються на підставі платіжних доручень без подання підтвердних документів;

(пункт 20 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2022 р. N 188,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами восьмим - десятим)

у разі наявності виконавчого документа про безспірне списання коштів з рахунків розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, залучених до вирішення завдань, пов'язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, зупинення операцій на таких рахунках не застосовується до скасування воєнного стану;

зупинення операцій з бюджетними коштами за порушення бюджетного законодавства до скасування воєнного стану не застосовується до розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, залучених до вирішення завдань, пов'язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, про що органи Казначейства інформують органи, які прийняли розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами, та Казначейство (у разі прийняття органами Казначейства розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами інформують відповідний орган Казначейства).

Реєстрація розпоряджень про зупинення операцій з бюджетними коштами здійснюється в установленому законодавством порядку.

21. У разі переміщення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів у зв'язку із службовою необхідністю його розрахунково-касове обслуговування може здійснюватися органом Казначейства за місцем дислокації. Такому органу Казначейства надається Казначейством доступ до бази даних Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів і одержувачів бюджетних коштів, мережі, рахунків відповідного розпорядника (одержувача) бюджетних коштів.

22. Перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам здійснюється Казначейством в особливому режимі в установленому законодавством порядку.

У разі введення воєнного стану перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам населених пунктів на тимчасово неконтрольованій території Казначейством не здійснюється.

Місцевим бюджетам, за рахунок коштів яких здійснюється фінансування установ і закладів, що розташовані у населених пунктах на тимчасово неконтрольованій території, Казначейство перераховує субвенції в обсягах, що зменшені на обсяг бюджетних призначень, передбачених для таких установ і закладів. Розподіл асигнувань (з урахуванням зменшених обсягів) за такими бюджетами подається Казначейству головним розпорядником відповідної субвенції, що надається з державного бюджету, за день до встановленого для їх перерахування строку.

Неперераховані обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам населених пунктів на тимчасово неконтрольованій території можуть перерозподілятися шляхом збільшення обсягу міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам населених пунктів, на територію яких переміщуються особи (споживачі гарантованих послуг) з населених пунктів на тимчасово неконтрольованій території.

Перерахування реверсної дотації до державного бюджету з місцевих бюджетів територій, на яких введено воєнний стан, Казначейством не здійснюється.

Казначейство веде облік обсягу реверсної дотації, не перерахованої до державного бюджету з місцевих бюджетів населених пунктів на тимчасово неконтрольованій території.

Особливості складання та подання звітності в особливому режимі

23. Складання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування фінансової та бюджетної звітності та подання її Казначейству та органам Казначейства в особливому режимі здійснюється в установленому законодавством порядку з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

24. У разі неможливості подання звітності розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів головний розпорядник бюджетних коштів до зведеної бюджетної та консолідованої фінансової звітності включає показники бюджетної та фінансової звітності таких розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, яка була подана ними за попередній звітний період.

25. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетів здійснюється Казначейством та органами Казначейства в установленому законодавством порядку.

26. Повноваження органу Казначейства, що не працює у штатному режимі або діяльність якого припинена, щодо складання управлінської, бюджетної та фінансової звітності про виконання бюджетів за рішенням Казначейства може бути передано іншому органу Казначейства.

27. Казначейство та орган Казначейства за запитом головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня для прийняття управлінських рішень та підготовки звітності надає інформацію про використання бюджетних коштів розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів.

____________
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
коментарі
(4)
Лера
29.03.2022
Чи проводяться платежі за оренду приміщення?
Ярослава Лера
31.03.2022
Ні, я не знайшла. У нас не проплачено ще платіжки лютого
Мар'яна
08.04.2022
На мою думку,варто було б додати ремонт та запчастини до с/г техніки. Оскільки провести посівну кампанію вкрай важливо, а запчастин нема як придбати
EVGENIY Мар'яна
06.05.2022
Здається додали
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.