Інформація по темі "" | Публікації по тегу
80005 6
Друкувати
Обране
Завантажити

Порядок обчислення середньої заробітної плати

Постанова КМ, КМ України, від 08.02.1995, № 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати"

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 лютого 1995 р. N 100

Київ

Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
від 16 травня 1995 року N 348,
 від 24 лютого 1997 року N 185,
від 30 липня 1999 року N 1398,
 від 26 вересня 2001 року N 1266,
 від 30 листопада 2005 року N 1132,
 від 25 січня 2012 року N 35,
від 29 липня 2015 року N 542,
від 27 травня 2020 року N 410,
від 9 грудня 2020 року N 1213,
від 18 серпня 2021 року N 875,
від 1 вересня 2021 року N 917,
 від 26 квітня 2022 року N 486,
від 8 вересня 2023 року N 957

(Установлено, що працівникам, яким у період з 12 грудня 2020 року до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 року N 917 обчислення середньої заробітної плати було здійснено відповідно до цієї постанови без врахування нарахованих у цьому періоді премій та виплат за підсумками роботи за певний період, протягом трьох місяців після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 року N 917 здійснюється перерахунок середньої заробітної плати з урахуванням пункту 3 Порядку, затвердженого цією постановою)

 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок обчислення середньої заробітної плати (додається).

Обчислення середньої заробітної плати для визначення розміру відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, провадиться відповідно до Правил відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 р. N 472, а для призначення пенсій - відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення".

2. Установити, що чинність цієї постанови поширюється на підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, а також на фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які в межах трудових відносин використовують працю найманих працівників. Роз'яснення з питань обчислення середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження надаються Міністерством економіки, а у разі коли виплати за середньою заробітною платою провадяться з бюджету або громадських фондів споживання, - за участю Міністерства фінансів і відповідних фондів.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 35,
від 27.05.2020 р. N 410,
від 09.12.2020 р. N 1213,
від 18.08.2021 р. N 875,
від 01.09.2021 р. N 917)

3. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 1992 р. N 140 "Про додаткові заходи у зв'язку з підвищенням заробітної плати" (ЗП України, 1992 р., N 3, ст. 80);

абзац другий пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1993 р. N 974 "Про заходи у зв'язку з підвищенням мінімального розміру заробітної плати";

абзац другий пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1994 р. N 720 "Про підвищення заробітної плати на державних підприємствах, в установах і організаціях".

4. Ця постанова набуває чинності з 1 січня 1995 року.

 

 

Прем'єр-міністр України

В. МАСОЛ

Міністр
 Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 
 

постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 1995 р. N 100

 

 

 

 

ПОРЯДОК
 обчислення середньої заробітної плати

I. Загальні положення

(в тексті Порядку слова "по вагітності і родах" замінено словами "по вагітності та пологах" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.97 р. N 185)

 

1. Цей Порядок обчислення середньої заробітної плати застосовується у випадках:

а) надання працівникам усіх видів відпусток, передбачених законодавством (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами) (далі - відпустка), або виплати їм компенсації за невикористані відпустки;

(підпункт "а" пункту 1 в редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.97 р. N 185,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. N 1213)

б) підпункт "б" пункту 1 виключено

(підпункт "б" пункту 1 в редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.97 р. N 185,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.2020 р. N 1213)

в) виконання працівниками державних і громадських обов'язків у робочий час;

г) переведення працівників на іншу легшу нижчеоплачувану роботу за станом здоров'я;

д) переведення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, на іншу легшу роботу;

е) надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;

є) виплати вихідної допомоги;

(підпункт "є" пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1266)

ж) службових відряджень (крім службових відряджень державних службовців);

(підпункт "ж" пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. N 1213)

з) вимушеного прогулу та за час затримки виконання рішення суду;

(підпункт "з" пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. N 1213)

и) направлення працівників на обстеження до медичних закладів;

і) звільнення працівників-донорів від роботи;

ї) залучення працівників до виконання військових обов'язків;

й) тимчасового переведення працівника у разі виробничої потреби на іншу нижчеоплачувану роботу;

к) підпункт "к" пункту 1 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1266)

л) інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати провадяться виходячи із середньої заробітної плати.

II. Період, за яким обчислюється середня заробітна плата

2. Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, надання матеріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки, надання матеріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 р., проводиться виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році.

(абзац перший пункту 2 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2023 р. N 957,
у зв'язку з цим абзаци другий - восьмий
 вважати відповідно абзацами третім - дев'ятим)

Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи - підприємця або фізичної особи, які в межах трудових відносин використовують працю найманих працівників, менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку, матеріальна (грошова) допомога. Якщо працівника прийнято (оформлено) на роботу не з першого числа місяця, проте дата прийняття на роботу є першим робочим днем місяця, то цей місяць враховується до розрахункового періоду як повний місяць.

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2023 р. N 957)

У всіх інших випадках середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов'язана відповідна виплата.

Якщо протягом останніх двох календарних місяців, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов'язана відповідна виплата, працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи.

Працівникам плаваючого складу суден флоту рибної промисловості і працівникам, зайнятим на підприємствах із сезонним характером виробництва, з урахуванням значного коливання протягом року заробітної плати, в інших випадках збереження середньої заробітної плати вона може обчислюватися виходячи з виплат за 12 календарних місяців.

Час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду. З розрахункового періоду також виключається час, за який відсутні дані про нараховану заробітну плату працівника внаслідок проведення бойових дій під час дії воєнного стану.

(абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2022 р. N 486)

Якщо у працівника відсутній розрахунковий період, то середня заробітна плата обчислюється відповідно до абзаців третього - п'ятого пункту 4 цього Порядку.

Для працівників з відрядною оплатою праці в разі відсутності оперативних даних для розрахунку заробітку за останній місяць розрахункового періоду він може замінюватися іншим місяцем, що безпосередньо передує розрахунковому періоду.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 24.02.97 р. N 185,
від 30.07.99 р. N 1398,
від 26.09.2001 р. N 1266,
від 30.11.2005 р. N 1132,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.12.2020 р. N 1213)

ІІІ. Виплати, що включаються у розрахунок середньої заробітної плати

3. При обчисленні середньої заробітної плати враховуються всі суми нарахованої заробітної плати згідно із законодавством та умовами трудового договору, крім визначених у пункті 4 цього Порядку.

Суми нарахованої заробітної плати, крім премій (в тому числі за місяць) та інших заохочувальних виплат за підсумками роботи за певний період, враховуються у тому місяці, за який вони нараховані, та у розмірах, в яких вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо, за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт.

(абзац другий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 р. N 917)

Премії (в тому числі за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під час обчислення середньої заробітної плати враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані. Для цього до заробітку відповідних місяців розрахункового періоду додається частина, яка визначається діленням суми премії або іншої заохочувальної виплати за підсумками роботи за певний період на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів відповідного місяця, що припадає на розрахунковий період. Якщо період, за який нараховано премію чи іншу заохочувальну виплату, працівником відпрацьовано частково, під час обчислення середньої заробітної плати враховується сума у розмірі не більше фактично нарахованої суми премії чи іншої заохочувальної виплати.

(абзац третій пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 р. N 917,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.04.2022 р. N 486)

При обчисленні середньої заробітної плати для оплати за час відпусток або компенсації за невикористані відпустки, крім зазначених вище виплат, до фактичного заробітку включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов'язків, службового відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 16.05.95 р. N 348,
від 24.02.97 р. N 185,
від 30.07.99 р. N 1398,
 від 26.09.2001 р. N 1266,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.12.2020 р. N 1213)

4. При обчисленні середньої заробітної плати не враховуються:

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1266,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.12.2020 р. N 1213)

а) виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов'язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов'язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками);

б) одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);

в) компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);

г) премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності);

(підпункт "г" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. N 1213)

д) грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;

е) пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;

є) літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;

ж) вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;

з) дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;

и) виплати, пов'язані з святковими та ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;

(підпункт "и" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 р. N 917)

і) вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;

ї) заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);

й) суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

к) доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;

л) компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати;

(пункт 4  доповнено підпунктом "л" згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.07.99 р. N 1398)

м) заробітна плата, яка нарахована за час роботи у виборчих комісіях, комісіях всеукраїнського референдуму;

(пункт 4 доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. N 1213)

н) винагороди державним виконавцям;

(пункт 4 доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. N 1213,
у зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - дев'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять першим)

о) грошова винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків.

(пункт 4 доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 р. N 917,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять третій
 вважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять четвертим)

При обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці та для нарахування матеріальної (грошової) допомоги, крім перелічених вище виплат, також не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов'язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

(абзац двадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. N 1213,
від 08.09.2023 р. N 957)

Якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати, розрахунки проводяться з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Якщо розмір посадового окладу є меншим від передбаченого законодавством розміру мінімальної заробітної плати, середня заробітна плата розраховується з установленого розміру мінімальної заробітної плати на час розрахунку. У разі укладення трудового договору на умовах неповного робочого часу, розрахунок проводиться з розміру мінімальної заробітної плати, обчисленого пропорційно до умов укладеного трудового договору.

Якщо розрахунок середньої заробітної плати обчислюється виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінімальної заробітної плати на кількість місяців розрахункового періоду.

Працівникам, які були звільнені в запас з військової служби та повторно призвані (прийняті) на військову службу під час дії особливого періоду, обчислення середньої заробітної плати проводиться з урахуванням положень цього Порядку. Якщо розрахована в установленому порядку середня заробітна плата є нижчою від середньої заробітної плати, яка зберігалася за працівником протягом попереднього періоду військової служби, для розрахунку застосовується середня заробітна плата, яка зберігалася за працівником протягом попереднього періоду військової служби.

(абзаци двадцять перший і двадцять другий пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України
 від 30.07.99 р. N 1398,
 від 26.09.2001 р. N 1266,
від 29.07.2015 р. N 542,
замінено абзацами згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. N 1213)

ІV. Порядок розрахунку виплат у всіх випадках збереження заробітної плати

(назва розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1266)

5. Нарахування виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати провадиться виходячи з розміру середньоденної (годинної) заробітної плати.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1266)

6. Пункт 6 втратив чинність

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.05.95 р. N 348)
(пункт 6 втратив чинність згідно із постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.02.97 р. N 185)

7. Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток або компенсації за невикористані відпустки проводиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за фактично відпрацьований період (розрахунковий період) на відповідну кількість календарних днів розрахункового періоду. Із розрахунку виключаються святкові та неробочі дні, встановлені законодавством. Отриманий результат множиться на число календарних днів відпустки.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.97 р. N 185,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.12.2020 р. N 1213)

Святкові та неробочі дні (стаття 73 Кодексу законів про працю України), які припадають на період відпустки, у розрахунок тривалості відпустки не включаються і не оплачуються.

(абзац другий пункту 7 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.05.95 р. N 348)

Абзац третій пункту 7 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.05.95 р. N 348)

У разі коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування матеріальної (грошової) допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.09.2023 р. N 957)

Середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом 12 місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів. Під час обчислення середньої заробітної плати за 12 місяців виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення суми, розрахованої відповідно до абзацу двадцять третього пункту 4 цього Порядку, на число робочих днів за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов'язана відповідна виплата, згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.09.2023 р. N 957)

Середньомісячне число робочих днів розраховується шляхом ділення на 12 сумарного числа робочих днів за останні 12 календарних місяців згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.09.2023 р. N 957)

8. Нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів/годин, а у випадках, передбачених чинним законодавством, календарних днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком. Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів (годин), а у випадках, передбачених чинним законодавством, - на число календарних днів за цей період.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.07.99 р. N 1398)

При обчисленні середньої заробітної плати за два місяці, виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення суми, розрахованої відповідно до абзацу п'ятого пункту 4 цього Порядку, на число робочих днів за останні два календарні місяці, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов'язана відповідна виплата, згідно з графіком підприємства, установи, організації.

(пункт 8 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. N 1213,
у зв'язку з цим абзаци другий і третій
 вважати відповідно абзацами третім і четвертим)

У разі коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування виплат і допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати, розрахованої згідно з абзацом першим або другим цього пункту, на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

(пункт 8 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.07.99 р. N 1398,
абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 р. N 917)

Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на 2 сумарного числа робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства.

(пункт 8 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.07.99 р. N 1398)

9. Пункт 9 виключено

(пункт 9 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.07.99 р. N 1398,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1266)

10. Пункт 10 виключено

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 16.05.95 р. N 348,
 від 26.09.2001 р. N 1266,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.12.2020 р. N 1213)

_____________
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
6
!!
02.05.2022
Приведіть, будь ласка, приклад розрахунку середніх з 29 квітня 2022 року, якщо працівник отримує квартальні премії.
Галина !!
08.10.2022
Ви отримали відповідь? Мене теж цікавить
НОП
03.05.2022
Приклад розрахунку середньої в травні,якщо квітень- повністю простій з оплатою 2/3 окладу (7701),березень зарплата 11544?
бух
05.05.2022
як нарахувати відпускні у травні якщо березень - квітень простіи з виплатою 12 середньої зпл
Надія
17.04.2023
Допоможіть розрахувати відпускні. працівник іде у відпустку 13.04.23р. В грудні 2022р. була виплачена річна премія 9000 грн. за 2022 рік. як вивести середнє знаю. На які місяці ця премія розкидається????
Тетяна
12.09.2023
Матеріальна допомога на оздоровлення та матеріальну допомога на вирішення соціально-побутових питань розраховувати виходячи із 12 місяців, як включати річну премію в розрахунок
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×