Інформація по темі "" | Публікації по тегу
22822 2
Друкувати
Обране
Завантажити

Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"

Постанова КМУ від 20 квітня 2016 р. N 304


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 квітня 2016 р. N 304

Київ

Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"

(назва у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 06.07.2016 р. N 411,
яка застосовується з 01.05.2016 р.,
від 27.07.2016 р. N 493,
 яка застосовується з 01.05.2016 р.)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 6 липня 2016 року N 411
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 липня 2016 року N 411, застосовуються з 1 травня 2016 року),
від 27 липня 2016 року N 493
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 липня 2016 року N 493, застосовуються з 1 травня 2016 року),
від 14 вересня 2016 року N 632
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2016 року N 632, застосовуються з 1 травня 2016 року),
від 4 жовтня 2017 року N 764,
від 1 грудня 2017 року N 931,
від 22 серпня 2018 року N 785,
від 12 вересня 2018 року N 784,
від 6 лютого 2019 року N 102
(яка застосовується з 1 січня 2019 року),
від 26 червня 2019 року N 562,
від 29 вересня 2019 року N 851,
від 18 грудня 2019 року N 1092,
від 5 лютого 2020 року N 107,
від 23 вересня 2020 року N 860,
від 28 жовтня 2020 року N 1010,
від 4 листопада 2020 року N 1050,
від 9 червня 2021 року N 603,
від 20 жовтня 2021 року N 1083,
від 28 жовтня 2021 року N 1264,
від 9 грудня 2021 року N 1281,
від 23 лютого 2022 року N 143,
від 25 березня 2022 року N 361,
від 6 квітня 2022 року N 406
(яка застосовується з 1 квітня 2022 року),
від 29 квітня 2022 року N 511

Відповідно до пункту 7 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

розміри посадових окладів посадових осіб, керівників, керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" (далі - керівні працівники) згідно з додатком 1;

коефіцієнти співвідношення посадових окладів членів Кабінету Міністрів України, першого заступника, заступника міністра, Голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці за наявними статистичними даними згідно з додатком 11;

(пункт 1 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим,
абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 р. N 1281)

коефіцієнти співвідношень посадових окладів керівних працівників, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" (далі - керівні працівники), до посадового окладу керівника державної служби в державному органі з урахуванням його юрисдикції згідно з додатками 2 і 3.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 р. N 411,
яка застосовується з 01.05.2016 р.,
від 27.07.2016 р. N 493,
яка застосовується з 01.05.2016 р.,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.09.2018 р. N 784)

2. Установити, що керівним працівникам виплачується:

надбавка за вислугу років у розмірі 3 відсотків посадового окладу за кожен календарний рік залежно від стажу роботи, до якого зараховуються період роботи на посаді, раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України "Про державну службу", але не більше 50 відсотків посадового окладу;

надбавка за інтенсивність праці в розмірі до 100 відсотків посадового окладу;

премія відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання працівників відповідного органу;

матеріальна допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

Положення абзаців другого, третього, п'ятого цього пункту поширюються на Голову, першого заступника, заступника Голови, відповідального секретаря, члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

(пункт 2 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 р. N 143)

Загальний розмір премій, які може отримати Голова, перший заступник Голови, заступник Голови, відповідальний секретар, член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.

(пункт 2 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 р. N 143,
у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим)

Положення абзаців другого і четвертого цього пункту не поширюються на Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів, їх перших заступників, заступників, Голову та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107,
абзац восьмий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 р. N 1281,
від 06.04.2022 р. N 406,
яка застосовується з 01.04.2022 р.)

До окремого рішення Кабінету Міністрів України, але не раніше 1 січня 2024 р., Прем'єр-міністру України, Першому віце-прем'єр-міністру України, віце-прем'єр-міністру України, міністрам, їх першим заступникам, заступникам, Голові та членам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій надбавка за інтенсивність праці, передбачена абзацом третім цього пункту, не виплачується. Зазначені обмеження не поширюються на посадових осіб, які за умовами оплати праці прирівнюються до членів Кабінету Міністрів України відповідно до закону.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.04.2022 р. N 406,
яка застосовується з 01.04.2022 р.)

21. Установити, що:

Прем'єр-міністру України, Першому віце-прем'єр-міністру України, віце-прем'єр-міністрам України, міністрам може виплачуватися премія за результатами звіту про виконання завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України, яка встановлюється щокварталу Прем'єр-міністрові України, Першому віце-прем'єр-міністру України, віце-прем'єр-міністрам України, міністрам Прем'єр-міністром України, у розмірі до 100 відсотків посадового окладу;

першим заступникам міністрів і заступникам міністрів може виплачуватися премія за результатами звіту про виконання завдань плану пріоритетних дій Уряду на відповідний рік, яка встановлюється щомісяця відповідним міністром згідно з поданням керівника державної служби в державному органі, у розмірі до 35 відсотків посадового окладу;

(абзац другий пункту 21 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1010,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій може виплачуватися премія за результатами основних показників розвитку регіону, яка встановлюється щокварталу за погодженням із суб'єктом призначення згідно з поданням керівника державної служби у відповідній місцевій державній адміністрації, у розмірі до 100 відсотків посадового окладу.

(постанову доповнено пунктом 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

Голові та членам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку може виплачуватися премія залежно від ефективного виконання завдань та функцій у межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання працівників відповідного органу, яка встановлюється щокварталу в розмірі до 100 відсотків посадового окладу.

(пункт 21 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 р. N 1281)

3. Керівним працівникам може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

4. Рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань приймається в порядку, установленому керівником відповідного органу, в межах затвердженого фонду оплати праці.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.07.2016 р. N 411,
яка застосовується з 01.05.2016 р.)

При цьому рішення про виплату надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань:

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 р. N 632,
яка застосовується з 01.05.2016 р.)

Абзац третій пункту 4 виключено

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 р. N 632,
яка застосовується з 01.05.2016 р.,
абзац третій пункту 4 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

абзац четвертий пункту 4 виключено

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 р. N 632,
яка застосовується з 01.05.2016 р.,
абзац четвертий пункту 4 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

абзац п'ятий пункту 4 виключено

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 р. N 632,
яка застосовується з 01.05.2016 р.,
абзац п'ятий пункту 4 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

Постійному Представнику Президента України в Автономній Республіці Крим, Голові Національної служби посередництва і примирення - приймається за погодженням з Керівником Офісу Президента України;

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 784,
абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 562,
від 09.06.2021 р. N 603)

Голові Антимонопольного комітету, Голові Фонду державного майна, Голові Державного комітету телебачення і радіомовлення, Уповноваженому із захисту державної мови - приймається за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України згідно з поданням керівника державної служби відповідного органу:

(абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 р. N 1050)

щодо встановлення надбавки за інтенсивність праці - до 5 числа місяця, що передує місяцю, з якого пропонується встановити надбавку, із зазначенням періоду, на який її пропонується встановити;

щодо виплати премії - до 5 числа місяця, що настає за місяцем, за який здійснюється преміювання.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 784,
абзац сьомий пункту 4 замінено трьома абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - дев'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами десятим - двадцять першим)

першому заступнику та заступнику Голови Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Державного комітету телебачення і радіомовлення - приймається за погодженням з Головою Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Державного комітету телебачення і радіомовлення згідно з поданням керівника державної служби цього органу;

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 784)

абзац одинадцятий пункту 4 виключено

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 784,
абзац одинадцятий пункту 4 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

головам районних, районних у місті державних адміністрацій - приймається за погодженням з головою відповідної обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до подання керівника державної служби у відповідній місцевій державній адміністрації;

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 784)

першому заступнику та заступнику Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, Голови Національної служби посередництва і примирення - приймається Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, Головою Національної служби посередництва і примирення;

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 784,
абзац тринадцятий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. N 603)

першим заступникам та заступникам голів місцевих державних адміністрацій - приймається головою відповідної місцевої державної адміністрації згідно з поданням керівника державної служби такої місцевої державної адміністрації;

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 784)

Голові Національного агентства з питань запобігання корупції - приймається за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України згідно з поданням керівника апарату Національного агентства з питань запобігання корупції;

(пункт 4 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р. N 860,
у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять п'ятий
 вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять шостим)

керівникам та заступникам керівників інших державних органів - приймається, не допускаючи виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 784)

Рішення про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань:

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

Прем'єр-міністрові України, Першому віце-прем'єр-міністру України, віце-прем'єр-міністру України, Міністру Кабінету Міністрів України та його заступникам, міністру - приймається за погодженням з Прем'єр-міністром України;

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

першому заступнику та заступнику міністра - приймається за погодженням з міністром згідно з поданням керівника державної служби в державному органі;

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - за погодженням із суб'єктом призначення згідно з поданням керівника державної служби у відповідній місцевій державній адміністрації.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107,
у зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять другий
 вважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять шостим)

Пропозиції щодо виплати премії за результатами звіту про виконання завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України, що потребують розгляду Прем'єр-міністром України подаються до 5 числа місяця, що настає за останнім місяцем кварталу, за який здійснюється преміювання, Секретаріату Кабінету Міністрів України за формою згідно з додатком 6.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 р. N 851,
абзац двадцять перший пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1010)

Абзац двадцять другий пункту 4 виключено

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 р. N 851,
абзац двадцять другий пункту 4 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

Абзац двадцять третій пункту 4 виключено

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 р. N 851,
абзац двадцять третій пункту 4 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

Пропозиції щодо виплати премії за результатами звіту про виконання завдань плану пріоритетних дій Уряду на відповідний рік, що потребують розгляду Міністром Кабінету Міністрів України, подаються до 5 числа місяця, що настає за місяцем, за який здійснюється преміювання, крім преміювання за грудень. Пропозиції щодо виплати премії за грудень подаються до 20 грудня Секретаріату Кабінету Міністрів України за формою згідно з додатком 61.

(пункт 4 доповнено новим абзацом двадцять четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1010,
у зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - двадцять шостий
 вважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - двадцять сьомим)

У разі порушення строків, зазначених в абзацах восьмому, дев'ятому і двадцятому цього пункту, подані пропозиції залишаються без розгляду.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 р. N 851,
абзац двадцять п'ятий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

Структурні підрозділи Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідно до компетенції здійснюють опрацювання поданих пропозицій, передають їх не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня реєстрації до визначеного Державним секретарем Кабінету Міністрів України структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України для узагальнення та подання не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня їх отримання зазначеним підрозділом Прем'єр-міністру України, Міністру Кабінету Міністрів України за формою згідно з додатками 4 - 61.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 р. N 851,
абзац двадцять шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107,
від 28.10.2020 р. N 1010)

Абзац двадцять сьомий пункту 4 виключено

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 р. N 851,
абзац двадцять сьомий пункту 4 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

5. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

6. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р. N 889-VIII "Про державну службу".

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 73

 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
 від 20 квітня 2016 р. N 304
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
 від 27 липня 2016 р. N 493)

РОЗМІРИ
посадових окладів посадових осіб, керівників, керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Президент України

28000

Керівник Офісу Президента України

18000

Перший заступник Керівника Офісу Президента України

16000

Заступник Керівника Офісу Президента України

15000

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України

18000

Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

16000

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

15000

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

15000

Урядовий уповноважений

14000

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

14000

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

12100

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Голова Національної служби посередництва і примирення

13500

Перший заступник Голови Національної служби посередництва і примирення

13100

Заступник Голови Національної служби посередництва і примирення

13000

Голова Антимонопольного комітету

13300

Член Антимонопольного комітету

12800

Уповноважений з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

12800

Голова Фонду державного майна

13300

Перший заступник Голови Фонду державного майна

12900

Заступник Голови Фонду державного майна

12800

Голова іншого державного колегіального органу

13300

Член іншого державного колегіального органу

12800

Голова Держкомтелерадіо

13000

Перший заступник Голови Держкомтелерадіо

12500

Заступник Голови Держкомтелерадіо

12300

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Уповноважений із захисту державної мови

15000

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Представник Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю в обласній, Київській, Севастопольській міській держадміністрації

8000

 

(додаток 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.07.2016 р. N 493,
 яка застосовується з 01.05.2016 р.,
із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 р. N 764,
від 01.12.2017 р. N 931,
від 22.08.2018 р. N 785,
від 12.09.2018 р. N 784,
від 06.02.2019 р. N 102,
яка застосовується з 01.01.2019 р.,
від 26.06.2019 р. N 562,
від 18.12.2019 р. N 1092,
від 05.02.2020 р. N 107,
від 09.06.2021 р. N 603,
від 20.10.2021 р. N 1083,
від 28.10.2021 р. N 1264,
від 23.02.2022 р. N 143,
від 25.03.2022 р. N 361,
від 29.04.2022 р. N 511)

 

Додаток 11
до постанови Кабінету Міністрів України
 від 20 квітня 2016 р. N 304

КОЕФІЦІЄНТИ СПІВВІДНОШЕНЬ
посадових окладів членів Кабінету Міністрів України, першого заступника, заступника міністра, Голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці за наявними статистичними даними

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень

Прем'єр-міністр України

5

Перший віце-прем'єр-міністр України

5

Віце-прем'єр-міністр України

5

Міністр

5

Перший заступник Міністра

4,5

Заступник Міністра

4,5

Голова обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

4,5

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

5

член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

4,5

 

Примітка. Розмір посадового окладу за відповідною посадою розраховується шляхом множення середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці за наявними статистичними даними на відповідний коефіцієнт співвідношення. У разі коли посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Перегляд розміру посадового окладу здійснюється з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано статистичні дані.

(постанову доповнено додатком 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107,
додаток 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 р. N 1281)

 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
 від 20 квітня 2016 р. N 304

КОЕФІЦІЄНТИ СПІВВІДНОШЕНЬ
посадових окладів керівних працівників обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу", до посадового окладу керівника державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, мм. Києва або Севастополя

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень

Позицію виключено

 

Перший заступник голови обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

1,4

Заступник голови обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

1,25

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим

1,6

Перший заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим

1,4

Заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим

1,25

 

Примітка.

Розмір посадового окладу за відповідною посадою розраховується шляхом множення посадового окладу керівника державної служби відповідного державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, мм. Києва або Севастополя, визначеного Кабінетом Міністрів України, на відповідний коефіцієнт співвідношення. У разі коли посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище заокруглюються до однієї гривні.

 

(постанову доповнено додатком 2 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 784,
додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

 

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
 від 20 квітня 2016 р. N 304

КОЕФІЦІЄНТИ СПІВВІДНОШЕНЬ
посадових окладів керівних працівників районних, районних у місті державних адміністрацій, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу", до посадового окладу керівника державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень

Голова районної, районної у місті державної адміністрації

1,6

Перший заступник голови районної, районної у місті державної адміністрації

1,4

Заступник голови районної, районної у місті державної адміністрації

1,25

 

Примітка.

Розмір посадового окладу за відповідною посадою розраховується шляхом множення посадового окладу керівника державної служби відповідного державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, визначеного Кабінетом Міністрів України, на відповідний коефіцієнт співвідношення. У разі коли посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище заокруглюються до однієї гривні.

 

(постанову доповнено додатком 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 784)

 

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. N 304

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо погодження встановлення надбавки за інтенсивність праці

Найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові

Розмір надбавки

Строк, на який пропонується встановити надбавку

запропонований

погоджений

запропонований

погоджений

         

 

(постанову доповнено додатком 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 р. N 851)

 

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. N 304

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо визначення розміру премії

Найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові

Розмір премії

Заробітна плата з урахуванням запропонованого розміру премії, гривень

Погоджений розмір премії

за попередні три місяці, відсотків/гривень

запропонований, відсотків/гривень

________
(місяць)

________
(місяць)

________
(місяць)

             

 

(постанову доповнено додатком 5 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 р. N 851)

 

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. N 304

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо визначення розміру премії за результатами звіту про виконання завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України

Найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові

Розмір премії, відсотків/гривень

Заробітна плата з урахуванням запропонованого розміру премії, гривень

Погоджений розмір премії, відсотків/гривень

за попередній квартал

запропонований

         

 

(постанову доповнено додатком 6 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

 

Додаток 61
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. N 304

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо визначення розміру премії за результатами звіту про виконання завдань плану пріоритетних дій Уряду на відповідний рік

Найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові

Розмір премії, відсотків/гривень

Заробітна плата з урахуванням запропонованого розміру премії, гривень

Погоджений розмір премії, відсотків/гривень

 

(постанову доповнено додатком 61 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1010)
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
коментарі
(2)
Віра
25.02.2020
Вражає. Усі мають соціально-побутові проблеми, окрім бухгалтерів. Коли вже про нас згадають?
Василь
26.02.2020
Вони тільки думають про себе
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.