Інформація по темі "" | Публікації по тегу
14956 2
Друкувати
Обране
Завантажити

Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"

Постанова КМУ від 20 квітня 2016 р. N 304


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 квітня 2016 р. N 304

Київ

Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"

(назва у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 06.07.2016 р. N 411,
яка застосовується з 01.05.2016 р.,
від 27.07.2016 р. N 493,
 яка застосовується з 01.05.2016 р.)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 6 липня 2016 року N 411
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 липня 2016 року N 411, застосовуються з 1 травня 2016 року),
від 27 липня 2016 року N 493
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 липня 2016 року N 493, застосовуються з 1 травня 2016 року),
від 14 вересня 2016 року N 632
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2016 року N 632, застосовуються з 1 травня 2016 року),
від 4 жовтня 2017 року N 764,
від 1 грудня 2017 року N 931,
від 22 серпня 2018 року N 785,
від 12 вересня 2018 року N 784,
від 6 лютого 2019 року N 102
(яка застосовується з 1 січня 2019 року),
від 26 червня 2019 року N 562,
від 29 вересня 2019 року N 851,
від 18 грудня 2019 року N 1092,
від 5 лютого 2020 року N 107

Відповідно до пункту 7 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

розміри посадових окладів посадових осіб, керівників, керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" (далі - керівні працівники) згідно з додатком 1;

коефіцієнти співвідношення посадових окладів членів Кабінету Міністрів України, першого заступника, заступника міністра та голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці за наявними статистичними даними згідно з додатком 11;

(пункт 1 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

коефіцієнти співвідношень посадових окладів керівних працівників, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" (далі - керівні працівники), до посадового окладу керівника державної служби в державному органі з урахуванням його юрисдикції згідно з додатками 2 і 3.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 р. N 411,
яка застосовується з 01.05.2016 р.,
від 27.07.2016 р. N 493,
яка застосовується з 01.05.2016 р.,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.09.2018 р. N 784)

2. Установити, що керівним працівникам виплачується:

надбавка за вислугу років у розмірі 3 відсотків посадового окладу за кожен календарний рік залежно від стажу роботи, до якого зараховуються період роботи на посаді, раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України "Про державну службу", але не більше 50 відсотків посадового окладу;

надбавка за інтенсивність праці в розмірі до 100 відсотків посадового окладу;

премія відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання працівників відповідного органу;

матеріальна допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

Положення абзаців другого - четвертого цього пункту не поширюються на Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів, їх перших заступників, заступників і голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

21. Установити, що:

Прем'єр-міністру України, Першому віце-прем'єр-міністру України, віце-прем'єр-міністрам України, міністрам, їх першим заступникам і заступникам може виплачуватися премія за результатами звіту про виконання завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України, яка встановлюється щокварталу Прем'єр-міністрові України, Першому віце-прем'єр-міністру України, віце-прем'єр-міністрам України, міністрам Прем'єр-міністром України, а першим заступникам міністрів і заступникам міністрів - відповідним міністром згідно з поданням керівника державної служби в державному органі, у розмірі до 100 відсотків посадового окладу;

головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій може виплачуватися премія за результатами основних показників розвитку регіону, яка встановлюється щокварталу за погодженням із суб'єктом призначення згідно з поданням керівника державної служби у відповідній місцевій державній адміністрації, у розмірі до 100 відсотків посадового окладу.

(постанову доповнено пунктом 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

3. Керівним працівникам може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

4. Рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань приймається в порядку, установленому керівником відповідного органу, в межах затвердженого фонду оплати праці.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.07.2016 р. N 411,
яка застосовується з 01.05.2016 р.)

При цьому рішення про виплату надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань:

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 р. N 632,
яка застосовується з 01.05.2016 р.)

Абзац третій пункту 4 виключено

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 р. N 632,
яка застосовується з 01.05.2016 р.,
абзац третій пункту 4 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

абзац четвертий пункту 4 виключено

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 р. N 632,
яка застосовується з 01.05.2016 р.,
абзац четвертий пункту 4 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

абзац п'ятий пункту 4 виключено

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 р. N 632,
яка застосовується з 01.05.2016 р.,
абзац п'ятий пункту 4 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

Постійному Представнику Президента України в Автономній Республіці Крим - приймається за погодженням з Керівником Офісу Президента України;

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 784,
абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 562)

Голові Антимонопольного комітету, Голові Фонду державного майна, Голові Державного комітету телебачення і радіомовлення - приймається за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України згідно з поданням керівника державної служби відповідного органу:

щодо встановлення надбавки за інтенсивність праці - до 5 числа місяця, що передує місяцю, з якого пропонується встановити надбавку, із зазначенням періоду, на який її пропонується встановити;

щодо виплати премії - до 5 числа місяця, що настає за місяцем, за який здійснюється преміювання.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 784,
абзац сьомий пункту 4 замінено трьома абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - дев'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами десятим - двадцять першим)

першому заступнику та заступнику Голови Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Державного комітету телебачення і радіомовлення - приймається за погодженням з Головою Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Державного комітету телебачення і радіомовлення згідно з поданням керівника державної служби цього органу;

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 784)

абзац одинадцятий пункту 4 виключено

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 784,
абзац одинадцятий пункту 4 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

головам районних, районних у місті державних адміністрацій - приймається за погодженням з головою відповідної обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до подання керівника державної служби у відповідній місцевій державній адміністрації;

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 784)

першому заступнику та заступнику Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим - приймається Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим;

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 784)

першим заступникам та заступникам голів місцевих державних адміністрацій - приймається головою відповідної місцевої державної адміністрації згідно з поданням керівника державної служби такої місцевої державної адміністрації;

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 784)

керівникам та заступникам керівників інших державних органів - приймається, не допускаючи виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 784)

Рішення про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань:

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

Прем'єр-міністрові України, Першому віце-прем'єр-міністру України, віце-прем'єр-міністру України, Міністру Кабінету Міністрів України та його заступникам, міністру - приймається за погодженням з Прем'єр-міністром України;

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

першому заступнику та заступнику міністра - приймається за погодженням з міністром згідно з поданням керівника державної служби в державному органі;

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - за погодженням із суб'єктом призначення згідно з поданням керівника державної служби у відповідній місцевій державній адміністрації.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107,
у зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять перший
 вважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять п'ятим)

Пропозиції щодо виплати премії за результатами звіту про виконання завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України, що потребують розгляду Прем'єр-міністром України, Міністром Кабінету Міністрів України, подаються до 5 числа місяця, що настає за останнім місяцем кварталу, за який здійснюється преміювання, Секретаріату Кабінету Міністрів України за формою згідно з додатком 6.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 р. N 851,
абзац двадцятий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

Абзац двадцять перший пункту 4 виключено

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 р. N 851,
абзац двадцять перший пункту 4 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

Абзац двадцять другий пункту 4 виключено

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 р. N 851,
абзац двадцять другий пункту 4 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

У разі порушення строків, зазначених в абзацах восьмому, дев'ятому і двадцятому цього пункту, подані пропозиції залишаються без розгляду.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 р. N 851,
абзац двадцять третій пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

Структурні підрозділи Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідно до компетенції здійснюють опрацювання поданих пропозицій, передають їх не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня реєстрації до визначеного Державним секретарем Кабінету Міністрів України структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України для узагальнення та подання не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня їх отримання зазначеним підрозділом Прем'єр-міністру України, Міністру Кабінету Міністрів України за формою згідно з додатками 4, 5 і 6.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 р. N 851,
абзац двадцять четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

Абзац двадцять п'ятий пункту 4 виключено

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 р. N 851,
абзац двадцять п'ятий пункту 4 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

5. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

6. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р. N 889-VIII "Про державну службу".

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 73

 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
 від 20 квітня 2016 р. N 304
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
 від 27 липня 2016 р. N 493)

РОЗМІРИ
посадових окладів посадових осіб, керівників, керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Президент України

28000

Керівник Офісу Президента України

18000

Перший заступник Керівника Офісу Президента України

16000

Заступник Керівника Офісу Президента України

15000

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України

18000

Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

16000

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

15000

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

15000

Урядовий уповноважений з питань гендерної політики

14000

Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом

14000

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

12100

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

13500

Перший заступник Голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

13100

Заступник Голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

13000

Член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

12900

Голова Антимонопольного комітету

13300

Член Антимонопольного комітету

12800

Голова Фонду державного майна

13300

Перший заступник Голови Фонду державного майна

12900

Заступник Голови Фонду державного майна

12800

Голова іншого державного колегіального органу

13300

Член іншого державного колегіального органу

12800

Голова Держкомтелерадіо

13000

Перший заступник Голови Держкомтелерадіо

12500

Заступник Голови Держкомтелерадіо

12300

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Позицію виключено

 

Уповноважений із захисту державної мови

15000

Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю

14000

Представник Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю в обласній, Київській, Севастопольській міській держадміністрації

8000

 

(додаток 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.07.2016 р. N 493,
 яка застосовується з 01.05.2016 р.,
із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 р. N 764,
від 01.12.2017 р. N 931,
від 22.08.2018 р. N 785,
від 12.09.2018 р. N 784,
від 06.02.2019 р. N 102,
яка застосовується з 01.01.2019 р.,
від 26.06.2019 р. N 562,
від 18.12.2019 р. N 1092,
від 05.02.2020 р. N 107)

 

Додаток 11
до постанови Кабінету Міністрів України
 від 20 квітня 2016 р. N 304

КОЕФІЦІЄНТИ СПІВВІДНОШЕНЬ
посадових окладів членів Кабінету Міністрів України, першого заступника, заступника міністра, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці за наявними статистичними даними

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень

Прем'єр-міністр України

5

Перший віце-прем'єр-міністр України

5

Віце-прем'єр-міністр України

5

Міністр

5

Перший заступник Міністра

4,5

Заступник Міністра

4,5

Голова обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

4,5

 

Примітка. Розмір посадового окладу за відповідною посадою розраховується шляхом множення середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за квартал у середньому по економіці за наявними статистичними даними на відповідний коефіцієнт співвідношення. У разі коли посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Перегляд розміру посадового окладу здійснюється з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано статистичні дані.

(постанову доповнено додатком 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
 від 20 квітня 2016 р. N 304

КОЕФІЦІЄНТИ СПІВВІДНОШЕНЬ
посадових окладів керівних працівників обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу", до посадового окладу керівника державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, мм. Києва або Севастополя

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень

Позицію виключено

 

Перший заступник голови обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

1,4

Заступник голови обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

1,25

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим

1,6

Перший заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим

1,4

Заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим

1,25

 

Примітка.

Розмір посадового окладу за відповідною посадою розраховується шляхом множення посадового окладу керівника державної служби відповідного державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, мм. Києва або Севастополя, визначеного Кабінетом Міністрів України, на відповідний коефіцієнт співвідношення. У разі коли посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище заокруглюються до однієї гривні.

 

(постанову доповнено додатком 2 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 784,
додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)

 

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
 від 20 квітня 2016 р. N 304

КОЕФІЦІЄНТИ СПІВВІДНОШЕНЬ
посадових окладів керівних працівників районних, районних у місті державних адміністрацій, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу", до посадового окладу керівника державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень

Голова районної, районної у місті державної адміністрації

1,6

Перший заступник голови районної, районної у місті державної адміністрації

1,4

Заступник голови районної, районної у місті державної адміністрації

1,25

 

Примітка.

Розмір посадового окладу за відповідною посадою розраховується шляхом множення посадового окладу керівника державної служби відповідного державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, визначеного Кабінетом Міністрів України, на відповідний коефіцієнт співвідношення. У разі коли посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище заокруглюються до однієї гривні.

 

(постанову доповнено додатком 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 784)

 

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. N 304

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо погодження встановлення надбавки за інтенсивність праці

Найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові

Розмір надбавки

Строк, на який пропонується встановити надбавку

запропонований

погоджений

запропонований

погоджений

         

 

(постанову доповнено додатком 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 р. N 851)

 

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. N 304

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо визначення розміру премії

Найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові

Розмір премії

Заробітна плата з урахуванням запропонованого розміру премії, гривень

Погоджений розмір премії

за попередні три місяці, відсотків/гривень

запропонований, відсотків/гривень

________
(місяць)

________
(місяць)

________
(місяць)

             

 

(постанову доповнено додатком 5 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 р. N 851)

 

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. N 304

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо визначення розміру премії за результатами звіту про виконання завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України

Найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові

Розмір премії, відсотків/гривень

Заробітна плата з урахуванням запропонованого розміру премії, гривень

Погоджений розмір премії, відсотків/гривень

за попередній квартал

запропонований

         

 

(постанову доповнено додатком 6 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 107)
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
(2)
Віра
25.02.2020
Вражає. Усі мають соціально-побутові проблеми, окрім бухгалтерів. Коли вже про нас згадають?
Василь
26.02.2020
Вони тільки думають про себе
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд