Інформація по темі "" | Публікації по тегу
56607 22
Друкувати
Обране
Завантажити

Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міністерство соціальної політики України Наказ від 18.05.2015 № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2015

м. Київ

N 526 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
 25 травня 2015 р. за N 597/27042

Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(заголовок у редакції наказів Міністерства
 соціальної політики України від 16.08.2016 р. N 883,
від 06.11.2018 р. N 1637)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства соціальної політики України
 від 20 липня 2015 року N 744,
 від 14 вересня 2015 року N 921,
 від 8 жовтня 2015 року N 997,
 від 13 січня 2016 року N 8,
 від 1 червня 2016 року N 610,
 від 16 серпня 2016 року N 883,
 від 18 січня 2017 року N 56,
від 18 травня 2017 року N 828,
від 6 листопада 2018 року N 1637

(Текст наказу після слів "закладів соціального обслуговування" доповнено словами ", закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді" згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 6 листопада 2018 року N 1637)

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), з метою упорядкування умов оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 16.08.2016 р. N 883,
у редакції наказу Міністерства соціальної
 політики України від 06.11.2018 р. N 1637)

НАКАЗУЮ:

1. Установити, що:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді (притулків для дітей служб у справах дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, центрів соціальної підтримки дітей та сімей) і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді встановлюються згідно з додатком 1;

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства соціальної політики України від 20.07.2015 р. N 744,
 від 16.08.2016 р. N 883,
у редакції наказу Міністерства соціальної
 політики України від 06.11.2018 р. N 1637)

схеми тарифних розрядів посад працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за розрядами Єдиної тарифної сітки встановлюються згідно з додатками 2 - 5;

(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 16.08.2016 р. N 883)

посадові оклади заступників керівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, заступників керівників структурних підрозділів цих закладів встановлюються на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадові оклади відповідних керівників, визначені за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.

(абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 16.08.2016 р. N 883)

2. Надати керівникам закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, право:

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 16.08.2016 р. N 883)

1) установлювати надбавки працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника в загальній сумі не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки). У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи й порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

2) установлювати доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів цих закладів та їхнім заступникам;

(абзац шостий підпункту 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України від 16.08.2016 р. N 883)

3) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більшій, ніж один посадовий оклад (одна ставка заробітної плати, тарифна ставка) на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

4) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їхнього особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, установлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці.

(абзац другий підпункту 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства соціальної політики України від 14.09.2015 р. N 921,
 від 16.08.2016 р. N 883)

3. Виплачувати працівникам:

1) надбавки:

за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником закладу;

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для призначення на посаду передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

2) доплати:

у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо більший розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівника двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним із них (вищим). Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником закладу. Відповідність наукових ступенів керівників та заступників керівників профілям їхньої діяльності визначається органом вищого рівня. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим законодавством;

за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

4. Установлювати посадові оклади (ставки заробітної плати, тарифні ставки) та умови оплати праці керівникам, фахівцям, службовцям, робітникам структурних підрозділів й окремим працівникам закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, посади (професії) яких не передбачені цим наказом, у розмірах, установлених для аналогічних категорій працівників бюджетних установ, закладів та організацій відповідних галузей.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 16.08.2016 р. N 883)

5. Керівникам закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді забезпечити диференціацію оплати праці працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної в межах фонду оплати праці, шляхом установлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

(пункт 5 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 06.11.2018 р. N 1637)

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 15 березня 2006 року N 794 "Про впорядкування умов оплати праці працівників притулків для дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 травня 2006 року за N 510/12384 (зі змінами).

7. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О. П.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
 фінансів України

Р. Качур

Перший заступник Голови
Спільного представницького
 органу сторони роботодавців
 на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови
 СПО об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

 

 

Додаток 1
до наказу Міністерства соціальної політики України
18.05.2015 N 526

РОЗМІРИ
 тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

 

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт.

У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

 

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці

О. Товстенко

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства соціальної політики України від 08.10.2015 р. N 997,
 від 13.01.2016 р. N 8,
 від 01.06.2016 р. N 610,
 від 16.08.2016 р. N 883,
 від 18.01.2017 р. N 56,
від 18.05.2017 р. N 828,
від 06.11.2018 р. N 1637)

 

Додаток 2
до наказу Міністерства соціальної політики України
 18.05.2015 N 526
(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України
від 06.11.2018 N 1637)

СХЕМА
тарифних розрядів адміністративно-управлінського персоналу закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді

Посада

Тарифні розряди

Директор, завідувач

12 - 18

Завідувачі відділень (термінового влаштування дітей, для батьків з дітьми, невідкладної допомоги сім'ї, денного перебування сімей з дітьми з обмеженням життєдіяльності тощо), малого групового будиночка, соціальної квартири

11 - 15

Бухгалтер, юрисконсульт, психолог:

 

провідний;

9 - 10

першої категорії;

8 - 9

другої категорії;

7 - 8

без категорії

6 - 7

Завідувач господарства

7 - 8

Касир, секретар, діловод, адміністратор черговий

4 - 5

 

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 20.07.2015 р. N 744,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України від 16.08.2016 р. N 883,
у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 06.11.2018 р. N 1637)

 

Додаток 3
до наказу Міністерства соціальної політики України
18.05.2015 N 526
(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України
від 06.11.2018 N 1637)

СХЕМА
 тарифних розрядів адміністративно-управлінського персоналу центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Посада

Тарифні розряди

групи з оплати праці залежно від чисельності населення адміністративно-територіальних одиниць (тис. осіб)

I
(понад 501)

II
(101 - 500)

III
(до 100)

Директор*

16 - 18

15 - 17

14 - 16

Начальник відділу**

15

14 - 15

13 - 14

Фахівець із соціальної роботи***:

 

провідний

12

першої категорії

11

Бухгалтер, юрисконсульт, психолог:

 

провідний

10

першої категорії

9

другої категорії

8

без категорії

7

Завідувач господарства

8

Інспектор з кадрів

6 - 7

Діловод

5

 

____________
* Тарифні розряди директорам центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Центр) установлюються за рішенням органу, який їх утворив, за групами з оплати праці з урахуванням таких показників:

наявність закладів, щодо яких Центр здійснює організаційно-правове, методичне та інформаційне забезпечення їхньої діяльності;

наявність документа про підвищення кваліфікації;

стаж роботи в центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді понад 3 роки.

За наявності одного із зазначених показників або відсутності усіх установлюється мінімальний тарифний розряд в межах діапазону тарифних розрядів за відповідною групою з оплати праці; за наявності двох показників - мінімальний тарифний розряд підвищується на один порядок; трьох показників - мінімальний тарифний розряд підвищується на два порядки.

** Розміри тарифних розрядів начальникам відділів Центрів, віднесених до відповідної групи з оплати праці, установлюються директором Центру в межах наявних коштів на оплату праці та діапазону тарифних розрядів із урахуванням масштабу та складності керівництва, рівня відповідальності, умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів роботи підрозділу.

*** Інші умови оплати праці фахівців із соціальної роботи визначаються наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2005 року N 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за N 1209/11489 (зі змінами).

(наказ доповнено новим додатком 3 згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 16.08.2016 р. N 883,
 у зв'язку з цим додатки 3, 4 вважати відповідно додатками 4, 5,
додаток 3 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 06.11.2018 р. N 1637)

 

Додаток 3
до наказу Міністерства соціальної політики України
18.05.2015 N 526

СХЕМА
 тарифних розрядів посад медичних працівників закладів соціального захисту дітей та закладів соціального обслуговування

Додаток 3 виключено
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 20 липня 2015 року N 744)

 

Додаток 4
до наказу Міністерства соціальної політики України
18.05.2015 N 526

СХЕМА
 тарифних розрядів посад керівників інших структурних підрозділів, фахівців і технічних службовців закладів соціального захисту дітей та закладів соціального обслуговування

Додаток 4 виключено
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 20 липня 2015 року N 744,
 у зв'язку з цим додатки 5 та 6 вважати відповідно додатками 3 та 4)

 

Додаток 4
до наказу Міністерства соціальної політики України
18.05.2015 N 526

СХЕМА
 тарифних розрядів професій робітників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Посада

Тарифні розряди

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків:
при виконанні робіт з 2 - 5 професій;
при виконанні робіт з 6 і більше професій

6 - 7
8

Помічник вихователя

5 - 6

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування, оператор котельні, машиніст (кочегар) котельні

4 - 5

Машиніст із прання та ремонту білизни, оператор пральних машин

2 - 3

Кухар

5 - 6

Каштелян, комірник, дезінфектор, прибиральник службових приміщень

2

Сторож, двірник, садівник, підсобний робітник, опалювач

2

 

 

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці

О. Товстенко

 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства соціальної політики України від 20.07.2015 р. N 744,
 від 16.08.2016 р. N 883,
від 06.11.2018 р. N 1637)

 

Додаток 5
до наказу Міністерства соціальної політики України
18.05.2015 N 526

СХЕМА
 тарифних розрядів професій водіїв автотранспортних і мототранспортних засобів закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Назва професій

Вид автотранспортного засобу

Тарифні розряди за групами автомобілів

1. Водій автотранспортних засобів

1. Автобуси, габаритна довжина яких:
до 7,5 м;
понад 7,5 до 9,5 м;
понад 9,5 м

3
4
5

2. Автомобілі швидкої медичної допомоги та оперативні автомобілі із спеціальним звуковим сигналом (типу "Сирена") з робочим обсягом двигуна:
до 1,8 літра;
понад 1,8 до 3,5 літра;
понад 3,5 літра

3
4
5

3. Легкові автомобілі (у тому числі спеціальні) з робочим обсягом двигуна:
до 1,8 літра;
понад 1,8 до 3,5 літра;
понад 3,5 літра

2
3
4

2. Водій мототранспортних засобів

Мотоцикл, моторолер

2

 

 

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці

О. Товстенко

 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства соціальної політики України від 16.08.2016 р. N 883,
від 06.11.2018 р. N 1637)
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
коментарі
(22)
Тетяна
20.09.2016
Де поділась посада гол. бухгалтера ? А у фахівця що більший розряд ніж у бухгалтера? А рівень відповідальності? А штрафи? Ну це вже зовсім безпредел!!!!!
світлана
20.09.2016
Такого бреда нужно еще придумать.Зарплату фахивцям оставили по наказу №308/519, а структуру в которой они были убрали.этих писак отправить работать на посаду бухгалтера с такой ответственностью и с такой " зарплаткой"
Галина світлана
21.09.2016
У нашому центрі всі хочуть бути провідними фахівцями (оклад 2512), а на посади психолога, юриста і бухгалтера (оклад від 1825 до 2157 в залежності від категорії) ніхто не хоче йти! Навіть Я !!! (бухгалтер)
Нона
20.09.2016
І які дурні будуть працювати по таким "величезним" окладам, ще й без надбавки за вислугу?
Катерина Нона
21.09.2016
Раніше був лист про те, що вислуга залишається
Василь
21.09.2016
На обговоренні в Об'єднанні профслілок України знаходиться проект постанови "Про внесення змін до постанови 462 від 22.07.2016", в якому зберігається надбавка за вислугу років.
Світлана
21.09.2016
Для Галины .Возможно вы Областной центр, а для районных и городских центров не первая колонка, а вторая, то там для провідних фахівців нет 12 и 11 тарифніх розрядів.
світлана
23.09.2016
коли всьому цьому буде кінець
ірина
29.09.2016
читайте зверху що головний бухгалтер повинен мати 10-30% від посади директора а в центрах де є більше людей є напевно відділ бухгалтерії там і враховано бухгалтера - з окладом 10 розряду я так розумію та наказі про типові щтатні розпису внизу є зноска де пишеться що це рекомендовані типові штатні і все залежить від вашого шефа
ірина
29.09.2016
читайте також в типових штатних розписах там теж посади залежать від кількості клієнтів тобто який напрямок веде спеціаліст скільки на нього припадає клієнтів я ще думаю щоб мати категорію потрібно мати якісь курси та підтверджуючий документ про них
Галина
06.07.2017
Чи виплачуеться центрам матеріальна допомога на соціально побутови потреби
Галина
06.07.2017
Бухгалтеру в районних центрах соц служб є вислуга років
Валентина Галина
19.11.2018
Будь-ласка, підкажть підставу!
юлія Галина
25.07.2017
скажіть підставу? будь ласка
Тетяна Галина
21.07.2017
Якщо можна, озвучте підставу для такої виплати
Наталія
26.07.2017
То виходить що селищних центрів немає? чи як?
TATI
26.07.2017
як завжди бухгалтера ні за що не рахують..(( найвідповідальніша робота, тим більше якщо все вручну рахується... , стільки всього..... а тільки "голий" оклад бухгалтеру, нічого хватить.....це капець. ні стажу, ні доплат, низький тарифний розряд, прирівнють з технічним персоналом, називається вчися 5-6 років, тільки задля корочки, а з/п не відповідає високим стандартам... Присеорбно.... на жаль...((( Може,якось, в майбутньому подумають про бухгалтерів....
Наталя
28.07.2017
У всі часи бухгалтер був тільки трудягою, а щодо оплати він - НІХТО !!!
Людмила
25.06.2019
Я все розумію про соціальні служби, але я не розумію чому немає центрів комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю де також обслуговуються діти, адже оплата праці у нас іде по наказу МОЗ, чи я помиляюсь?
Вікторія
24.12.2019
А что говорить о юристе? Куча консультаций и знание всего законодательства - и привет - и еще все договора - ума нет у тех кто это писал. Зато фахивец - большой человек. Обо всём и ни о чём. Куча бумажек ещё придумали - дела как по уголовке заводить - мукалатура. А толк какой? Кто получал нищенские выплаты и пенсии, так и продолжают получать по 60 рублей + 2 раза в год. Только себе оклады и добавляют. Денег не хватает им, ай-яйяй - раьотать стимула нет
Валентина
23.03.2020
А юристи це технічний персонал!transparent_pxl.png
Тетяна
12.08.2020
Мене цікавить питання. Я маю дві вищі освіти. Працюю вихователем у реабілітаційному центрі. Отримую аванс 1500 грн. Маю двох неповнолітніх дітей, соціальну пільгу є дитина-інвалід (син). Яка має бути зарплатня вихователя маючи 17 років стажу (педагогічного)? І який має бути аванс? Тому що суми різні, аванс 1500грн. Як можна прожити на цю суму у трьох? Діти на моєму утриманні. Куди звертатися з цього приводу?
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.