Інформація по темі "" | Публікації по тегу
132826 4
Друкувати
Обране
Завантажити

Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ

Наказ, Міністерство освіти і науки, від 26.09.2005, № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"

Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 26 вересня 2005 р. N 557

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 жовтня 2005 р. за N 1130/11410

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства освіти і науки України
 від 25 жовтня 2005 року N 614,
 від 6 березня 2006 року N 151,
 від 3 березня 2007 року N 180,
 від 11 квітня 2007 року N 296,
 від 1 червня 2007 року N 444,
 від 8 травня 2008 року N 389,
 від 17 вересня 2008 року N 862,
від 2 грудня 2008 року N 1093,
 від 26 травня 2010 року N 493,
 від 21 липня 2010 року N 720,
 від 20 жовтня 2010 року N 965,
 від 1 грудня 2010 року N 1182,
 від 2 лютого 2011 року N 90,
 наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
 від 18 квітня 2011 року N 348,
 від 20 червня 2011 року N 595,
 від 26 січня 2012 року N 67,
наказами Міністерства освіти і науки України
 від 22 квітня 2013 року N 452,
від 9 липня 2014 року N 806,
 від 9 жовтня 2015 року N 1055,
 від 26 листопада 2015 року N 1229,
 від 21 грудня 2015 року N 1321,
 від 12 травня 2016 року N 509,
від 17 серпня 2016 року N 991,
 від 14 грудня 2016 року N 1518,
 від 20 січня 2017 року N 81,
від 31 січня 2018 року N 83
(зміни, внесені наказом Міністерства освіти і науки України
 від 31 січня 2018 року N 83, застосовуються з 1 вересня 2017 року),
від 20 серпня 2018 року N 920

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та з метою упорядкування умов оплати праці працівників галузі НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

розміри розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, згідно з додатком 1 до наказу;

(абзац другий пункту 1 у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 11.04.2007 р. N 296)

схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних, науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ згідно з додатками 2 - 20 до наказу.

2. Керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ у межах затвердженого фонду заробітної плати з 1 вересня 2005 року встановити працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів.

3. Посадові оклади проректорів, заступників керівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, заступників керівників структурних підрозділів навчальних закладів, установ освіти та наукових установ установлювати на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.

4. Установити:

1) що працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, що мають статус національних, може зберігатись при визначенні максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) та ставок погодинної оплати праці додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, що застосовувався для зазначених працівників згідно з чинним законодавством;

2) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчального закладу, установи освіти та наукової установи;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

3) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

(абзац перший підпункту "а" підпункту 3 пункту 4 із змінами,
 внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 25.10.2005 р. N 614)

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

(абзац третій підпункту "в" підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 31.01.2018 р. N 83,
 який застосовується з 01.09.2017 р.)

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук, доктора філософії - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

(абзац третій підпункту "г" підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 31.01.2018 р. N 83,
 який застосовується з 01.09.2017 р.)

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

4) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

5) керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ надати право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання; затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, установлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

(абзац другий підпункту 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 26.11.2015 р. N 1229)

(пункт 4 доповнено підпунктом 5 згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 25.10.2005 р. N 614)

5. У разі, якщо працівникам навчальних закладів, установ освіти передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за декількома підставами, передбаченими умовами оплати праці, то абсолютний розмір кожного підвищення визначається, виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати), без урахування іншого підвищення.

6. У разі, якщо посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою, порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), які діяли до 1 вересня 2005 року, збільшуються менше ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, або якщо відбувається зниження посадових окладів, цим категоріям працівників установлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.

Працівникам, яким посадові оклади були збережені згідно з законодавством, зберігаються ці розміри посадових окладів, якщо вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими умовами оплати праці, і не підвищуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати.

7. З 1 вересня 2005 року Інструкція про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти України від 02.04.93 N 90, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 3 грудня 1993 року за N 181 (із змінами), та Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 N 102 (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 року за N 56, застосовуються в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним цим наказом.

8. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 N 161 "Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрований Міністерством юстиції України 3 квітня 2001 року за N 303/5494 (із змінами та доповненнями).

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Богомолова А. Г.

 

Міністр

С. М. Ніколаєнко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра праці
 та соціальної політики України

 
Н. І. Іванова

Заступник Міністра
 фінансів України

 
В. М. Матвійчук

Голова ЦК профспілки
працівників освіти і науки
 України

 
 
Л. С. Сачков

 

 

Додаток 1
 до наказу Міністерства освіти і науки України
від 26 вересня 2005 р. N 557
(у редакції наказу Міністерства освіти
 і науки України
від 17 вересня 2008 р. N 862)

РОЗМІРИ
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти, що застосовуються з 1 вересня 2008 року

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

 

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5-відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

 

Директор департаменту
 економіки та фінансування

 
П. М. Куліков

 

(додаток 1 у редакції наказів Міністерства
 освіти і науки України від 06.03.2006 р. N 151,
 від 03.03.2007 р. N 180,
 від 11.04.2007 р. N 296,
 від 01.06.2007 р. N 444,
 від 08.05.2008 р. N 389,
 від 17.09.2008 р. N 862,
із змінами, внесеними наказами Міністерства
 освіти і науки України від 02.12.2008 р. N 1093,
 від 26.05.2010 р. N 493,
 від 21.07.2010 р. N 720,
 від 20.10.2010 р. N 965,
 від 01.12.2010 р. N 1182,
 від 02.02.2011 р. N 90,
 наказами Міністерства освіти і науки, молоді
 та спорту України від 18.04.2011 р. N 348,
 від 20.06.2011 р. N 595,
 від 26.01.2012 р. N 67,
наказами Міністерства освіти
 і науки України від 22.04.2013 р. N 452,
від 09.07.2014 р. N 806,
 від 09.10.2015 р. N 1055,
 від 21.12.2015 р. N 1321,
 від 12.05.2016 р. N 509,
 від 14.12.2016 р. N 1518,
 від 20.01.2017 р. N 81)

 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 26 вересня 2005 р. N 557
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України
 від 25 жовтня 2005 р. N 614)

Схема
тарифних розрядів посад керівних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

Найменування посад

Тарифні розряди

Ректор 

23 - 24

Директор філіалу 

19 - 20

Декан 

20 - 22

Керівник навчально-наукового або науково-виробничого інституту (центру)

15 - 21

Завідувач кафедри (професор)

20 - 21

Професор

20

Доцент 

19

Старший викладач

17

Викладач, асистент

16

Викладач-стажист

15

 

Науково-педагогічним працівникам, які обрані чи призначені на посади професорів чи доцентів, але не мають відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого обрання чи призначення встановлюються відповідно тарифні розряди:

професор - 20

доцент - 19

Тарифні розряди провідних концертмейстерів та концертмейстерів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації (факультетів, відділень) з підготовки працівників мистецтв, учителів музики і співів установлюються відповідно на рівні тарифних розрядів, передбачених для старшого викладача і викладача.

 

Директор департаменту

П. М. Куліков

 

(додаток 2 в редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 25.10.2005 р. N 614)

 

Додаток 3
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 26 вересня 2005 р. N 557

Схема
тарифних розрядів посад керівних, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

Найменування посад

Тарифні розряди

Керівник відділу: навчального, навчально-методичного

13 - 14

Головний інженер

11 - 12

Начальник планово-фінансового (планового) відділу

11 - 13

Начальник обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

11 - 12

Начальник відділу: кадрів, юридичного, міжнародних зв'язків, технічних засобів навчання, експлуатаційно-технічного, редакційно-видавничого

11 - 12

Учений секретар

16

Головний: механік, енергетик

10 - 11

Завідувач: докторантури, аспірантури, ординатури, інтернатури, підготовчого відділення; начальник: режимно-секретного відділу, військово-мобілізаційного підрозділу, відділу охорони праці*

10 - 12

Директор: обсерваторії, ботанічного саду, студентського містечка; завідувач навчально-дослідної, навчально-наукової станцій (бази, бюро, служби тощо), віварію, навчально-виробничого (навчального) господарства (центру)

10 - 11

Начальник штабу цивільної оборони*; керівник: студентського, проектно-конструкторського, дослідного та інших бюро, інших відділів і служб

8 - 10

 

____________
* Тарифні розряди начальника відділу охорони праці та начальника штабу цивільної оборони поширюються на всі типи навчальних закладів.

 

Директор департаменту

П. М. Куліков

 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 р. N 991,
від 31.01.2018 р. N 83,
 який застосовується з 01.09.2017 р.)

 

Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і науки України
26.09.2005 N 557
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України
від 20.01.2017 N 81)

Схема
тарифних розрядів посад окремих категорій педагогічних працівників навчальних закладів і установ освіти

Найменування посад

Тарифні розряди до 31 серпня 2017 року включно

Тарифні розряди*

Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації

13

15

Консультант психолого-медико-педагогічної консультації

12

14

Завідувач навчально-виробничої (навчальної) майстерні, навчальної лабораторії університету, академії, інституту

11

13

Завідувач (керівник) практики (виробничої, навчальної)

10

12

Завідувач: фільмотеки, інтернату при школі, заочного відділення школи

8

10

Завідувач навчально-консультаційного пункту

7

9

Майстер виробничого навчання

9 - 12

11 - 14

Методист навчального (навчально-методичного) відділу університету, академії, інституту

 

 

вищої категорії

10

12

I категорії

9

11

II категорії

8

10

без категорії

7

9

Методист: заочного відділення університету, академії, інституту, зі складання кінопрограм

7

9

Помічник директора з режиму

10

12

Старший черговий з режиму

9

11

Черговий з режиму

7

9

 

____________
* Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюється з 01 січня 2017 року.

Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюється з 01 вересня 2017 року.

Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.

(додаток 4 у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 20.01.2017 р. N 81)

 

Додаток 5
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 26 вересня 2005 р. N 557
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України
 від 25 жовтня 2005 р. N 614)

Схема
тарифних розрядів посад керівних працівників училищ, технікумів і коледжів
 (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів)*, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів, професійно-технічних навчальних закладів (професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають робітничу професію)**, училищ фізичної культури***

Найменування посад

Кількість студентів, учнів

Тарифні розряди

до 31 серпня 2017 року включно

з 01 вересня 2017 року1

Директор

до 300

13 - 14

15 - 16

від 301 до 800

14 - 15

16 - 17

понад 800

15 - 16

17 - 18

Завідувач відділення

 

11

13

Завідувач виробничої практики

 

10

12

Завідувач: навчально-виробничої (навчальної) майстерні (господарства, центру), навчально-методичного кабінету, лабораторії

 

11

13

Керівник фізичного виховання****

 

11

13

 

____________
* Начальнику організаційно-стройового відділу та командиру роти у вищих навчальних закладах цивільної авіації, морського та річкового транспорту встановлюються відповідно 9-й та 8-й тарифні розряди.

** Посадові оклади старшим майстрам професійно-технічних навчальних закладів та завідувачам філіалів професійно-технічних і вищих навчальних закладів установлюються на 5 - 15 відсотків нижче від посадового окладу керівника.

*** Крім тарифного розряду директора училища фізичної культури.

**** Керівникам фізичного виховання, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти), установлюється 10-й тарифний розряд.

1 Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.

 

Директор департаменту

П. М. Куліков

 

(додаток 5 в редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 25.10.2005 р. N 614,
 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
 освіти і науки України від 26.11.2015 р. N 1229,
від 17.08.2016 р. N 991,
 від 20.01.2017 р. N 81,
від 31.01.2018 р. N 83,
 який застосовується з 01.09.2017 р.)

 

Додаток 6
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 26 вересня 2005 р. N 557

Схема
тарифних розрядів посад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (середніх загальноосвітніх шкіл трьох ступенів, шкіл - дитячих садків, гімназій, ліцеїв, колегіумів, інтернатів при школах, навчально-виробничих комбінатів та центрів тощо), навчальних закладів для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації (шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, дитячих будинків), позашкільних навчальних закладів (палаців, будинків, центрів, станцій дитячої, юнацької творчості, шкіл мистецтв, естетичного виховання тощо), приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховних колоній, навчальних закладів післядипломної освіти, методичних установ, училищ, технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), училищ фізичної культури, професійно-технічних навчальних закладів (професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають робітничу професію), закладів охорони здоров'я, соціального забезпечення, культури та інших підприємств та організацій

Найменування посад

Тарифні розряди до 31 серпня 2017 року включно

Тарифні розряди2

Учителі всіх спеціальностей, викладачі, вихователі*, логопеди, завідувачі логопедичних пунктів, методисти, педагоги-організатори, концертмейстери, соціальні педагоги1, практичні психологи1:

 

 

вищої категорії

12

14

першої категорії

11

13

другої категорії

10

12

без категорії**

8 - 9

10 - 11

Асистент вчителя-реабілітолога, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням

8 - 10

10 - 12

Перекладач-дактилолог

8

10

 

____________
* Старшим вихователям дитячих будинків, шкіл-інтернатів, приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховних колоній, спеціальних професійно-технічних навчальних закладів, спеціальних шкіл для дітей і підлітків, що потребують особливих умов виховання, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу освіту), установлюється 14 тарифний розряд, а тим, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або бакалавра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середню спеціальну освіту), - 11 тарифний розряд.

д. Тарифні розряди вихователів поширюються на всі типи навчальних закладів (крім зазначених у додатку 9).

** Фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу освіту), установлюється 11 тарифний розряд.

Тарифні розряди встановлюються за наслідками атестації.

Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти), установлюється 10 тарифний розряд.

Абзац четвертий виноски "**" виключено

Абзац п'ятий виноски "**" виключено

1 Умови визначення тарифних розрядів для соціальних педагогів та практичних психологів поширюються й на вищі навчальні заклади.

2 Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюється з 01 січня 2017 року.

Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюється з 01 вересня 2017 року.

Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.

 

Директор департаменту

П. М. Куліков

 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 26.11.2015 р. N 1229,
від 17.08.2016 р. N 991,
 від 20.01.2017 р. N 81,
від 31.01.2018 р. N 83,
 який застосовується з 01.09.2017 р.)

 

Додаток 7
до наказу Міністерства освіти і науки України
26.09.2005 N 557
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України
від 20 січня 2017 року N 81)

Схема
тарифних розрядів посад керівників шкіл, шкіл - дитячих садків, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, дитячих будинків - інтернатів, приймальників-розподільників для неповнолітніх, шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації, спеціальних шкіл, спеціальних шкіл-інтернатів, санаторних шкіл, санаторних шкіл-інтернатів, ліцеїв, гімназій, колегіумів, училищ фізичної культури

Найменування закладів

Тарифні розряди до 31 серпня 2017 року включно

Тарифні розряди*

Загальноосвітні школи (в тому числі опорні), спеціальні школи для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, санаторні школи для дітей, які потребують тривалого лікування, вечірні (змінні), середні музичні і художні школи, школи - дитячі садки, школи-інтернати, училища фізичної культури з кількістю учнів:

 

 

до 300

12 - 14

14 - 16

від 301 до 1000

14 - 15

16 - 17

понад 1000

15 - 16

17 - 18

Філії опорного загальноосвітнього навчального закладу

12 - 13

14 - 15

Спеціальні школи-інтернати для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, санаторні школи-інтернати для дітей, які потребують тривалого лікування, дитячі будинки всіх типів, школи та професійні училища соціальної реабілітації, приймальники-розподільники для неповнолітніх дітей, школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, гімназії, ліцеї, колегіуми з кількістю учнів (дітей, вихованців):

 

 

до 150

12 - 14

14 - 16

від 151 до 300

14 - 15

16 - 17

понад 300

15 - 16

17 - 18

 

____________
* Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюється з 01 січня 2017 року.

Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюється з 01 вересня 2017 року.

Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.

(додаток 7 в редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 25.10.2005 р. N 614,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 р. N 991,
 у редакції наказу Міністерства освіти
 і науки України від 20.01.2017 р. N 81)

 

Додаток 8
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 26 вересня 2005 р. N 557

Схема
тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників позашкільних закладів усіх типів і найменувань, шкіл естетичного виховання

Найменування посад

Тарифні розряди до 31 серпня 2017 року включно

Тарифні розряди1

Директор закладу з кількістю учнів (вихованців):

 

 

до 300

10 - 11

12 - 13

від 300 до 600

11 - 13

13 - 15

понад 600

13 - 14

15 - 16

Завідувач відділу, лабораторії, кабінету

11

13

Керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи*, культорганізатори, екскурсоводи, інструктори з туризму, акомпаніатори**, старші вожаті, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу або середню освіту)***

8 - 10

10 - 12

 

____________
* Тарифні розряди старшим керівникам та керівникам туристських груп (походів, експедицій, екскурсій) установлюються на рівні керівника та заступника керівника позашкільного закладу з контингентом дітей до 600 чоловік.

** Тарифні розряди акомпаніаторів поширюються на всі заклади освіти.

*** Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти), установлюється 9 тарифний розряд.

Тарифні розряди спеціалістам установлюються за наслідками атестації.

1 Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюється з 01 січня 2017 року.

Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюється з 01 вересня 2017 року.

Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.

 

Директор департаменту

П. М. Куліков

 

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 20.01.2017 р. N 81,
від 31.01.2018 р. N 83,
 який застосовується з 01.09.2017 р.)

 

Додаток 9
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 26 вересня 2005 р. N 557

Схема
тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків)

Найменування посад

Тарифні розряди до 31 серпня 2017 року включно

Тарифні розряди1

Завідувач (директор)

12 - 14

14 - 16

Вихователі-методисти, вихователі, учителі-логопеди, учителі-дефектологи, практичні психологи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу або середню спеціальну освіту)*:

 

 

вищої категорії

12

14

першої категорії

11

13

другої категорії

10

12

без категорії**

8 - 9

10 - 11

Музичні керівники, художні керівники, інструктори з фізкультури, праці, слухових кабінетів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу або середню спеціальну освіту)***:

 

 

вищої категорії

10

12

першої категорії

9

11

другої категорії

8

10

без категорії

7

9

Асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі

8 - 10

10 - 12

 

____________
* Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти), установлюється 10 тарифний розряд.

** Фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу освіту), установлюється 11 тарифний розряд.

*** Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти), установлюється 9 тарифний розряд.

Тарифні розряди встановлюються за наслідками атестації відповідно до кваліфікаційних вимог.

1 Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюється з 01 січня 2017 року.

Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюється з 01 вересня 2017 року.

Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.

 

Директор департаменту

П. М. Куліков

 

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 20.01.2017 р. N 81,
від 31.01.2018 р. N 83,
 який застосовується з 01.09.2017 р.)

 

Додаток 10
до наказу Міністерства освіти і науки України
26.09.2005 N 557
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України
від 20 січня 2017 року N 81)

Схема
тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників інститутів (центрів) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів, навчально-методичних (методичних) кабінетів (центрів)

Найменування посад

Тарифні розряди до 31 серпня 2017 року включно

Тарифні розряди з 01 вересня 2017 року1

Інститути (центри) післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення

 

 

директор, завідувач, посади яких віднесено до науково-педагогічних посад

21

21

директор, завідувач, посади яких віднесено до педагогічних посад

15 - 16

17 - 18

 

 

завідувач лабораторії (кабінету)

11 - 12

13 - 14

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

 

 

директор (завідувач)

20

22

Центральні навчально-методичні (методичні) кабінети (центри):

 

 

директор, завідувач

14 - 15

16 - 17

завідувач лабораторії (кабінету)

11 - 12

13 - 14

Обласні навчально-методичні (методичні) кабінети (центри):

 

 

директор, завідувач

13 - 14

15 - 16

завідувач лабораторії (кабінету)

11 - 12

13 - 14

Навчально-методичні (методичні) кабінети (центри) міст, районів

 

 

директор, завідувач

13

15

 

____________
1 Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01 вересня 2017 року.

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 р. N 991,
 у редакції наказу Міністерства освіти
 і науки України від 20.01.2017 р. N 81,
із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 31.01.2018 р. N 83,
 який застосовується з 01.09.2017 р.,
від 20.08.2018 р. N 920)

 

Додаток 11
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 26 вересня 2005 р. N 557

Схема
тарифних розрядів посад керівників інших структурних підрозділів, фахівців і технічних службовців навчальних закладів і установ освіти та наукових установ

Найменування посад

Тарифні розряди

Провідні фахівці

10

Фахівці:

 

     I категорії

9

     II категорії

8

     без категорії

7

Техніки всіх спеціальностей:

 

     I категорії

7

     II категорії

6

     без категорії

5

Старший лаборант, який має повну вищу освіту

 

     - у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації

6

     - у вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації

5

Майстер**, майстер контрольний, механік, виконавець робіт

5 - 7

Завідувач: центрального складу, канцелярії, господарства

7 - 8

Завідувач: гуртожитку, архіву, складу, приймального пункту в навчально-виробничих майстернях, які надають послуги населенню

6 - 7

Завідувач: копіювально-розмножувального бюро, фонотеки, експедиції, фотолабораторії, камери схову, машинописного бюро

6

Старші*: виконавець робіт, начальник дільниці, майстер, майстер контрольний

6 - 8

Старші: товарознавець, інспектор, диспетчер, адміністратор, касир; шеф-кухар

5 - 6

Інспектор навчального (навчально-методичного) відділу

5

Оператор копіювальних і розмножувальних машин, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, диспетчер, диспетчер факультету

4 - 5

Товарознавець, стенографістка I категорії, друкарка, яка працює з іноземним текстом, перекладач-секретар сліпого викладача (вчителя), старший лаборант вищого навчального закладу

5

Касир, стенографістка II категорії, друкарка I категорії, адміністратор, інспектор, інкасатор, комендант, секретар-друкарка, секретар, оператор комп'ютерного набору, діловод, коректор, секретар навчального (навчально-методичного) відділу, лаборант, друкарка II категорії, секретар-стенографістка, експедитор з перевезення вантажів, оператор диспетчерської служби, старший табельник, паспортист, статистик, секретар навчальної частини, агент з постачання, експедитор, кресляр, нарядник, таксувальник, читець, архіваріус

4 - 5

Табельник, обліковець, рахівник, калькулятор

4

 

____________
* Тарифні розряди старших товарознавців, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу освіту), установлюються на рівні тарифних розрядів спеціалістів I категорії, а товарознавцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу освіту), - на рівні тарифних розрядів фахівців (без категорії).

** Такі розряди встановлюються навчальним майстрам вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації.

 

Директор департаменту

П. М. Куліков

 

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 26.11.2015 р. N 1229)

 

Додаток 12
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 26 вересня 2005 р. N 557

Схема
тарифних розрядів посад робітників навчальних закладів і установ освіти, науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів, інших наукових установ і організацій

Найменування посад

Тарифні розряди 

Кубівник, кур'єр, візник, сатураторник, вантажник, робітник з обслуговування лазні, береговий: матрос, робітник; возій, опалювач, конюх, підсобний робітник, гардеробник, швейцар, двірник, садівник, світлокопіювальник, склографіст (ротаторник), склопротиральник, прибиральник території, натирач підлоги

1

Старші берегові: матрос, робітник; сторож, дезінфектор, кастелянка, комірник, матрос-рятувальник, монтажник фільмокопій, палітурник, прибиральник сміттєпроводів, прибиральник службових приміщень

1 - 2

Ліфтер при швидкості руху ліфтів:

 

     від 2,5 до 5 м/сек.

1

     від 5 до 7 м/сек.

2

     понад 7 м/сек.

3

Старший комірник, водій самохідних механізмів, водій електро- та автовізка, водій транспортно-прибиральної машини, перукар, швачка, оператор пульта керування кіноустановкою, реставратор фільмокопій, електроосвітлювач, копіювальник, черговий гуртожитку

1 - 3

Фільмоперевіряльник:

 

     I категорії

3

     II категорії

2

     III категорії

1

Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни)

2

Оператор: електронно-обчислювальних машин, обчислювальних машин, апаратів мікрофільмування та копіювання, лісник

2 - 4

Старший оператор електронно-обчислювальних машин

4 - 5

Кіномеханік, машиніст сцени:

 

     I категорії

5

     II категорії

3

     III категорії

2

Зоолаборант серпентарію, комірник, зайнятий на складах кислот і хімікатів, оператор газових котелень, робітник з благоустрою (на роботах з прибирання нечистот уручну), ремонтник висотних частин будинків, ремонтник спортивної зброї, ремонтник спортивних суден, робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків, споруд і обладнання, при виконанні робіт з 2 - 5 професій

2 - 5

Помічник вихователя

5 - 6

Робітник, зайнятий комплексним обслуговуванням і ремонтом будівель, споруд і обладнання, при виконанні робіт з 6 і більше професій, настроювач музичних інструментів

5 - 8

 

 

Директор департаменту

П. М. Куліков

 

 

Додаток 13
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 26 вересня 2005 р. N 557

Схема
тарифних розрядів професій робітників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ

Найменування посад

Тарифні розряди

Робітники I - VI кваліфікаційних розрядів, зайняті:

 

ремонтом та обслуговуванням водопровідних та каналізаційних систем, ремонтом та виготовленням меблів та інших виробів з деревини, ремонтом та виготовленням взуття, експлуатацією та обслуговуванням котелень;
ремонтом та обслуговуванням технологічного обладнання та електрообладнання;
у будівництві, на ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних роботах, та робітники навчально-виробничих (навчальних) майстерень

2 - 5

Кухарі: 3 кваліфікаційного розряду

3

            4 кваліфікаційного розряду

4

            5 кваліфікаційного розряду

5

            6 кваліфікаційного розряду

6

Інші виробничі робітники громадського харчування

2 - 5

 

 

Директор департаменту

П. М. Куліков

 

 

Додаток 14
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 26 вересня 2005 р. N 557

Схема
тарифних розрядів професій працівників автомобільного транспорту

1. Водії автомобілів (важкі вантажні автомобілі з великою вантажопідйомністю та вантажні автомобілі)

Таблиця 1

Вантажопідйомність (тонн)

Тарифні розряди за групами автомобілів

1-ша група

2-га група

3-тя група

Бортові автомобілі та автомобілі-фургони загального призначення

Спеціалізовані та спеціальні автомобілі: самоскиди, цистерни, рефрижератори, контейнеровози, пожежні, техдопомоги, снігоприбиральні, поливальні, автокрани, автонавантажувачі та інші сідельні тягачі з причепами

Автомобілі для перевезень цементу, отрутохімікатів, трупів, безводного аміаку, аміачної води, сміття, що гниє, асенізаційних вантажів

До 1,5

2

3

4

Від 1,5 до 3

2

3

4

Від 3 до 5

3

4

5

Від 5 до 7

3

4

5

Понад 7

4

4

5

 

2. Водії автомобілів (автомобілі /крім вантажних/ та фургони)

Таблиця 2

Клас автомобіля

Робочий об'єм двигуна (у літрах)

Тарифні розряди

Загальні

При роботі на легкових таксомоторах у містах з чисельністю населення 500 тис. чоловік і більше, на санітарних автомобілях (крім швидкої медичної допомоги)

Особливо малий і малий

до 1,8

2

3

Середній

від 1,8 до 3,5

3

4

Великий

понад 3,5

4

5

 

3. Водії автомобілів (автобусів)

Таблиця 3

Клас автомобіля

Габаритна довжина автобуса (метрів)

Тарифні розряди

Загальні

При роботі на міських та екскурсійних маршрутах з чисельністю населення 500 тис. чоловік і більше, на санітарних автобусах (крім швидкої допомоги)

Особливо малий

До 5

2

3

Малий

До 7,5

3

4

Середній

До 9,5

4

5

Великий

Понад 9,5

5

5

 

4. Водії мототранспортних засобів - 2 тарифний розряд

5. Начальник автотранспортного підрозділу з рухомим складом від 50 до 100 - 8 тарифний розряд

6. Старший механік (механік), який здійснює керівництво автотранспортним підрозділом з рухомим складом:

від 25 до 50 наявних автомобілів,
шляхових машин - 5 тарифний розряд

від 15 до 25 наявних автомобілів,
шляхових машин - 4 тарифний розряд

 

Директор департаменту

П. М. Куліков

 

 

Додаток 15
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 26 вересня 2005 р. N 557

Схема
тарифних розрядів посад працівників централізованих бухгалтерій при органах виконавчої влади та інших установах і організаціях

Найменування посад

Тарифні розряди

1. Міністерство освіти та республіканські комітети Автономної Республіки Крим

 

Головний бухгалтер

8 - 11

Керівник групи обліку

7 - 10

2. Управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 

а) обласні поза групою, м. Київ

 

Головний бухгалтер

8 - 12

Керівник групи обліку

8 - 10

б) обласні першої групи та другої групи, м. Севастополь

 

Головний бухгалтер

8 - 11

Керівник групи обліку

7 - 10

3. Управління, відділи освіти виконавчих органів міських рад

 

а) міста з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік

 

Головний бухгалтер

8 - 11

Керівник групи обліку

7 - 10

б) міста поза групою

 

Головний бухгалтер

7 - 10

Керівник групи обліку

6 - 9

в) міста першої групи

 

Головний бухгалтер

6 - 10

Керівник групи обліку

6 - 8

г) міста другої групи

 

Головний бухгалтер

6 - 10

Керівник групи обліку

6 - 8

ґ) міста третьої групи

 

Головний бухгалтер

6 - 10

Керівник групи обліку

6 - 7

4. Відділи освіти районних державних адміністрацій

 

Головний бухгалтер

6 - 10

Керівник групи обліку

6 - 8

5. Виконавчі органи міських (міста, не віднесені до груп з оплати праці працівників), селищних і сільських рад

 

Головний бухгалтер

6 - 10

Керівник групи обліку

6 - 8

6. Начальник групи з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти

10

 

 

Директор департаменту

П. М. Куліков

 

 

Додаток 16
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 26 вересня 2005 р. N 557

СТАВКИ
погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять

Контингент

Ставки погодинної оплати у відсотках до окладу (ставки) працівника I тарифного розряду

професор

доктор наук

доцент або кандидат наук

особи, які не мають наукового ступеня

Учні шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, студенти вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації та інші аналогічні категорії учнів, робітники, працівники, слухачі курсів, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра. Перепідготовка кадрів з видачею диплома молодшого спеціаліста, бакалавра

5,04

3,99

3,40

2,85

Студенти вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації

9,35

7,39

5,70

4,55

Аспіранти, слухачі курсів, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра. Перепідготовка кадрів з видачею диплома спеціаліста, магістра

10,78

8,53

6,82

5,70

 

Примітки:

1. Ставки погодинної оплати включають оплату за дні відпустки.

2. Ставки погодинної оплати праці лікарів-консультантів, які залучаються установами охорони здоров'я для проведення консультацій з інших установ (організацій), установлюються для професора, доктора наук у розмірі 10,91 відсотка окладу (ставки) працівника I тарифного розряду.

3. Демонстраторам пластичних поз, які беруть участь у проведенні навчальних занять, ставки погодинної оплати праці встановлюються у таких розмірах: за позування без одягу або в складній позі - 2,85 відсотка, за позування в одязі - 1,72 відсотка окладу (ставки) працівника I тарифного розряду.

4. Оплата праці членів журі конкурсів та оглядів, а також рецензентів конкурсних робіт здійснюється за ставками погодинної оплати праці, передбаченими для осіб, які проводять навчальні заняття із студентами вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації.

5. Ставки погодинної оплати праці дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів академій наук підвищуються на 25 відсотків.

 

Директор департаменту

П. М. Куліков

 

 

Додаток 17
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 26 вересня 2005 р. N 557

Схема
тарифних розрядів посад керівних працівників науково-дослідних інститутів (центрів), їх філіалів, інших наукових установ і організацій

Найменування посад

Тарифні розряди

Директор науково-дослідного інституту (центру)

18 - 22

Директор філіалу науково-дослідного інституту

16 - 21

Директор (начальник, завідувач) наукової установи, організації

17 - 20

Завідувач науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії) науково-дослідного інституту (центру), його філіалу; учений секретар науково-дослідного інституту

17 - 20

Завідувач науково-дослідного відділу (лабораторії) наукової установи, організації

16 - 18

Завідувач науково-дослідного сектору (лабораторії), що входить до складу науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії) науково-дослідного інституту (центру), його філіалу; учений секретар філіалу науково-дослідного інституту

16 - 19

Завідувач науково-дослідного сектору (групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) наукової установи, організації

14 - 17

Завідувач (начальник) відділу науково-дослідного інституту (центру), його філіалу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу

17 - 19

Завідувач (начальник) сектору (бюро, групи), який входить до складу патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації відділів науково-дослідного інституту (центру), його філіалу, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу

14 - 18

Головний інженер наукової установи, організації

16 - 19

Головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту наукової установи, організації

15 - 18

Завідувач (начальник): конструкторського, технологічного, проектного, розвідувального, технічного, виробничого та інших основних структурних підрозділів, архітектурно-планувальної майстерні наукової установи, організації; завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу в науковій установі, організації

15 - 18

Головні: архітектор, металург, механік, енергетик, економіст, метролог та інші головні фахівці в основних відділах (відділеннях, лабораторіях), архітектурно-планувальних майстернях наукової установи, організації

15 - 17

Завідувач відділу охорони праці

14 - 15

Завідувач відділу: кадрів, планового, юридичного, міжнародних зв'язків, матеріально-технічного постачання, експлуатаційно-технічного

10 - 12

Завідувач відділу: режимно-секретного, редакційно-видавничого, патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації

9 - 10

Завідувач господарського відділу

8 - 9

 

В організаціях, які виконують у великому обсязі архітектурні й архітектурно-планувальні роботи, тарифний розряд головного архітектора встановлюється на рівні тарифного розряду головного інженера організації. Посадовий оклад головного дизайнера проекту встановлюється в розмірі, передбаченому для заступника головного конструктора проекту.

 

Директор департаменту

П. М. Куліков

 

 

Додаток 18
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 26 вересня 2005 р. N 557

Схема
тарифних розрядів посад керівних працівників науково-дослідних частин вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та науково-дослідних інститутів у складі вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

Найменування посад

Тарифні розряди

Завідувач (начальник): науково-дослідної частини вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації, директор (начальник, завідувач) науково-дослідного інституту в складі вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації

17 - 20

Завідувач науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної частини вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації, науково-дослідного інституту в складі вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації, учений секретар науково-дослідної частини вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації

16 - 18

Завідувач науково-дослідного сектору (лабораторії, групи), що входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної частини вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації, науково-дослідного інституту у складі вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації

15 - 17

Головний інженер у науково-дослідній частині вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації та науково-дослідному інституті у складі вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації

16 - 19

Головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту в науково-дослідній частині вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації

15 - 18

Завідувач (начальник): конструкторського, технологічного, проектного, розвідувального, технічного, виробничого та інших основних структурних підрозділів, архітектурно-планувальної майстерні; завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу

15 - 17

Головний архітектор, металург, механік, енергетик, економіст, метролог та інші головні фахівці в основних відділах (відділеннях, лабораторіях), архітектурно-планувальних майстернях установи, організації

15 - 17

Завідувач відділу охорони праці

14

Завідувач відділу: кадрів, планового, юридичного, міжнародних зв'язків, матеріально-технічного постачання, експлуатаційно-технічного

11

Завідувач відділу: режимно-секретного, редакційно-видавничого, патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації

10

Завідувач господарського відділу

8 - 9

 

 

Директор департаменту

П. М. Куліков

 

 

Додаток 19
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 26 вересня 2005 р. N 557

Схема
тарифних розрядів посад керівних працівників науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій, які є структурними підрозділами вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

Найменування посад

Тарифні розряди

Завідувач (начальник): науково-дослідного сектору, проблемної науково-дослідної лабораторії* вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації

16 - 19

Завідувач відділу (лабораторії) науково-дослідного сектору, проблемної науково-дослідної лабораторії* вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації

15 - 18

Завідувач (начальник): конструкторського, технологічного, проектного, розвідувального, технічного, виробничого та інших основних структурних підрозділів, архітектурно-планувальної майстерні; завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, стандартизації, науково-технічної інформації, який виконує наукову, науково-технічну або науково-організаційну роботу*

15 - 16

Завідувач відділу науково-дослідного сектору, проблемної науково-дослідної лабораторії вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації: режимно-секретного, редакційно-видавничого, патентно-ліцензійного, планового, стандартизації, науково-технічної інформації*

10

 

____________
* Тарифні розряди керівних працівників проблемних науково-дослідних лабораторій вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації поширюються на керівних працівників проблемних науково-дослідних лабораторій, які є структурними підрозділами науково-дослідних частин, науково-дослідних інститутів та науково-дослідних секторів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації.

 

Директор департаменту

П. М. Куліков

 

 

Додаток 20
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 26 вересня 2005 р. N 557

Схема
тарифних розрядів посад наукових та інших працівників, які проводять наукові та науково-технічні розробки, науково-дослідних інститутів, їхніх філій, інших наукових установ і організацій, науково-дослідних інститутів у складі вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, науково-дослідних частин, науково-дослідних секторів, проблемних науково-дослідних лабораторій вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

Найменування посад

Тарифні розряди

Головний науковий співробітник

17 - 20

Провідний науковий співробітник

15 - 19

Старший науковий співробітник

14 - 18

Науковий співробітник

12 - 17

Молодший науковий співробітник

10 - 15

Працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки

 

Провідні фахівці*

9 - 14

Фахівці*:

 

     I категорії

12 - 13

     II категорії

11 - 12

     III категорії

8 - 11

Стажист-дослідник

12

Техніки всіх спеціальностей:

 

     I категорії

9 - 10

     II категорії

8 - 9

     III категорії

7 - 8

 

____________
* Конкретний тарифний розряд установлюється керівником науково-дослідної (наукової) установи (підрозділу) залежно від кваліфікаційних вимог.

 

Директор департаменту

П. М. Куліков
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
4
Освіта
17.01.2017
У цьому наказі нічого не виправлено
теж освіта
18.01.2017
домірковуйте самі, на свій розсуд...!!!???
Злой Бух
27.03.2018
одне питання:
навіщо так складно?
Светлана
03.08.2020
Подскажите, будь ласка, какую оплату за совмещение должен получать заместитель директора училища по учебно-производственной работе во время отпуска директора?
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×