Інформація по темі "" | Публікації по тегу
2080 0
Друкувати
Обране

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету - 2024 рік

Наказ Міністерства фінансів України 20 вересня 2017 року N 793


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 вересня 2017 року N 793
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 16 грудня 2019 року N 539)

Структура кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Програмної класифікації містить сім знаків, з яких:

1

2

3

Пояснення

ХХ

Х

ХХХХ

Код бюджетної програми

ХХ

0

0000

Ознака головного розпорядника бюджетних коштів
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету).

ХХ

Х

0000

Відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника
(якщо відповідальним виконавцем бюджетної програми є безпосередньо головний розпорядник бюджетних коштів, то третім знаком коду проставляється цифра "1", для визначення інших відповідальних виконавців використовуються цифри від "2" до "9" в межах одного головного розпорядника).

ХХ

Х

ХХХХ

Номер бюджетної програми
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (ТПКВК МБ), який має відповідність коду Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФКВК).
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, який не має відповідності коду Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, не застосовується).

ХХ

Х

87ХХ

Позицію виключено

 

Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету, відповідно до вимог частини другої статті 10 Бюджетного кодексу України, формується місцевим фінансовим органом за пропозиціями, поданими головними розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту рішення про місцевий бюджет у бюджетних запитах.

Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету відповідно до вимог частини четвертої статті 76 Бюджетного кодексу України щорічно визначається у рішенні про місцевий бюджет.

Код кожної бюджетної програми має відповідність коду Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.

 

В. о. директора Департаменту
місцевих бюджетів

О. Мачульна

 

(Структура у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 31.08.2018 р. N 729,
від 28.12.2018 р. N 1176,
від 16.12.2019 р. N 539,
із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 07.05.2020 р. N 196,
від 29.05.2020 р. N 254)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 вересня 2017 року N 793

Типова відомча класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету

Код

Ознака головного розпорядника бюджетних коштів

01

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст республіканського та районного значення Автономної Республіки Крим, міських, селищних, сільських рад, районних рад у містах)

02

Виконавчий комітет місцевої ради (міської, селищної, сільської ради), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації)

03

Рахункова палата Верховної Ради Автономної Республіки Крим

04

Виборча комісія Автономної Республіки Крим

05

Постійне представництво Автономної Республіки Крим в столиці України - місті Києві

06

Орган1 з питань освіти і науки

07

Орган1 з питань охорони здоров'я

08

Орган1 з питань праці та соціального захисту населення

09

Орган1 у справах дітей

10

Орган1 з питань культури, національностей та релігій

11

Орган1 з питань молоді та спорту

12

Орган1 з питань житлово-комунального господарства

13

Орган1 з питань палива і енергетики

14

Орган1 з питань благоустрою населених пунктів

15

Орган1 з питань будівництва

16

Орган1 з питань містобудування та архітектури

17

Орган1 з питань державного архітектурно-будівельного контролю

18

Орган1 з питань охорони культурної спадщини

19

Орган1 з питань інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення

20

Орган1 з питань інформатизації, аналітичного забезпечення та електронного урядування

21

Орган1 з питань пожежної охорони

22

Орган1 з питань охорони громадського порядку

23

Орган1 з питань інформаційної діяльності, засобів масової інформації та комунікацій з громадськістю

24

Орган1 з питань агропромислового комплексу, сільського господарства та продовольства

25

Орган1 з питань зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності

26

Орган1 з питань туризму та курортів

27

Орган1 з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

28

Орган1 з питань екології, охорони навколишнього середовища та природних ресурсів

29

Орган1 з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

30

Орган1 з питань мобілізаційної підготовки та цивільного захисту населення

31

Орган1 з питань управління комунальним майном

32

Орган1 з питань реклами та масових заходів

33

Орган1 з питань реєстрації та державного реєстру

34

Орган1 з питань надання адміністративних послуг

35

Орган1 з питань промисловості, розвитку інфраструктури та науково-технічної, інноваційної політики

36

Орган1 з питань земельних відносин

37

Орган1 з питань фінансів

38

Орган1 з питань внутрішнього фінансового контролю

40 - 49

Районні державні адміністрації у містах з районним поділом за відсутності районних у містах рад

50

Військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів)3

51

Орган1 з питань ветеранської політики

 

____________
1 Відповідне міністерство чи республіканський комітет Автономної Республіки Крим, відповідний структурний підрозділ місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу місцевої ради (департамент, головне управління, управління, відділ).

2 Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів застосовується виключно до одного головного розпорядника бюджетних коштів, визначеного рішенням про місцевий бюджет відповідною місцевою радою.

3 Військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів) здійснює свої повноваження протягом дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування.

 

В. о. директора Департаменту
місцевих бюджетів

С. М. Макацарія

 

(Тимчасова відомча класифікація із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 29.12.2017 р. N 1181,
від 28.12.2018 р. N 1176,
від 16.12.2019 р. N 539,
від 22.09.2021 р. N 513,
від 21.06.2022 р. N 178,
від 11.10.2023 р. N 550)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 вересня 2017 року N 793
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2020 року N 781)

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету

Код

Найменування

КФКВК, що відповідає цьому коду

0100

Державне управління

 

0110

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим

0111

0120

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим

0112

0130

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим

0111

0140

Керівництво і управління у відповідній сфері в Автономній Республіці Крим

0111

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0111

0160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0111

0170

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

0131

0180

Інша діяльність у сфері державного управління

0133

0190

Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим

 

0191

Проведення місцевих виборів

0160

0192

Проведення місцевих референдумів

0160

0193

Забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим

0160

1000

Освіта

 

1010

Надання дошкільної освіти

0910

1020

Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

 

1021

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

0921

1022

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

0922

1023

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

0922

1024

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок коштів місцевого бюджету

0910

1025

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

0922

1026

Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету

0921

1030

Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

 

1031

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

0921

1032

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції

0922

1033

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

0922

1034

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок освітньої субвенції

0910

1035

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції

0922

1040

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах

 

1041

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах

0921

1042

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах

0922

1043

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах

0922

1044

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах

0910

1045

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах

0922

1046

Централізовані заходи у сфері освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах

0990

1050

Закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти, за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (COVID-19)

 

1051

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (COVID-19)

0921

1052

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (COVID-19)

0922

1053

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (COVID-19)

0922

1054

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (COVID-19)

0910

1055

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (COVID-19)

0922

1060

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

 

1061

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

0921

1062

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

0922

1063

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

0922

1064

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

0910

1065

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

0922

1070

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

0960

1080

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

0960

1090

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти

 

1091

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

0930

1092

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції

0930

1093

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах

0930

1094

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах)

0930

1100

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

 

1101

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

0941

1102

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

0941

1103

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах

0941

1104

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах)

0941

1110

Підготовка кадрів закладами вищої освіти

0942

1120

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

0950

1130

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

0990

1140

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

 

1141

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

0990

1142

Інші програми та заходи у сфері освіти

0990

1150

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

 

1151

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

0990

1152

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

0990

1153

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах

0990

1154

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах)

0990

1160

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

0990

1170

Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"

 

1171

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

0990

1172

Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

0990

1180

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

 

1181

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

0990

1182

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

0990

1190

Виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

 

1191

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

0990

1192

Виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

0990

1200

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

0990

1210

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду

0990

1220

Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

 

1221

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

0990

1222

Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

0990

1230

Виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в закладах загальної середньої освіти

 

1231

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах загальної середньої освіти

0990

1232

Виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

0990

1240

Виконання заходів щодо придбання обладнання, модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти

 

1241

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти

0990

1242

Виконання заходів щодо придбання обладнання, модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

0990

1250

Виконання заходів щодо придбання шкільних автобусів

 

1251

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів

0990

1252

Виконання заходів щодо придбання шкільних автобусів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

0990

1260

Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

 

1261

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти

0990

1262

Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

0990

1270

Виконання заходів за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

 

1271

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

0990

1272

Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

0990

1280

Виконання заходів з відновлення роботи комунальних закладів освіти, що пошкоджені/знищені внаслідок бойових дій

 

1281

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення роботи комунальних закладів освіти, що пошкоджені/знищені внаслідок бойових дій

0990

1282

Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення роботи комунальних закладів освіти, що пошкоджені/знищені внаслідок бойових дій

0990

2000

Охорона здоров'я

 

2010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0731

2020

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

0732

2030

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

0733

2040

Санаторно-курортна допомога населенню

0734

2050

Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

0761

2060

Створення банків крові та її компонентів

0762

2070

Екстрена та швидка медична допомога населенню

0724

2080

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

0721

2090

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

0722

2100

Стоматологічна допомога населенню

0722

2110

Первинна медична допомога населенню

 

2111

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0726

2112

Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами

0725

2113

Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

0721

2120

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

0740

2130

Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

0763

2140

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

 

2141

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики

0763

2142

Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

0763

2143

Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

0763

2144

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

0763

2145

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

0763

2146

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

0763

2150

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

 

2151

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

0763

2152

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

0763

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

3020

Забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян

1060

3030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

 

3031

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1030

3032

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

1070

3033

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

1070

3034

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

1070

3035

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

1070

3036

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

1070

3050

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1070

3060

Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1070

3070

Виплата компенсації реабілітованим

1070

3090

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

1030

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

 

3101

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

1010

3102

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

1020

3103

Навчання та трудове влаштування осіб з інвалідністю

1010

3104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

1020

3105

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

1010

3110

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

 

3111

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

1040

3112

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

1040

3113

Підтримка та утримання малих групових будинків

1040

3120

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

 

3121

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

1040

3122

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

1040

3123

Заходи державної політики з питань сім'ї

1040

3124

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

1040

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

 

3131

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

1040

3132

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

1040

3133

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1040

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

1040

3150

Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з України

1070

3160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1010

3170

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

 

3171

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

1010

3172

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

1010

3180

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

1060

3190

Соціальний захист ветеранів війни та праці

 

3191

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

1030

3192

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

1030

3200

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

1090

3210

Організація та проведення громадських робіт

1050

3220

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

 

3221

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 101 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

1060

3222

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

1060

3223

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

1060

3224

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

1060

3230

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

1070

3240

Інші заклади та заходи

 

3241

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1090

3242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1090

4000

Культура і мистецтво

 

4010

Фінансова підтримка театрів

0821

4020

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій

0822

4030

Забезпечення діяльності бібліотек

0824

4040

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

0824

4050

Забезпечення діяльності заповідників

0827

4060

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

0828

4070

Фінансова підтримка кінематографії

0823

4080

Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

 

4081

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

0829

4082

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

0829

5000

Фізична культура і спорт

 

5010

Проведення спортивної роботи в регіоні

 

5011

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

0810

5012

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

0810

5020

Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

 

5021

Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл

0810

5022

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

0810

5030

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

 

5031

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

0810

5032

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

0810

5033

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

0810

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

 

5041

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

0810

5042

Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості

0810

5043

Розвиток спортивної інфраструктури, у тому числі реконструкція, будівельно-ремонтні роботи об'єктів закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток резервного спорту, льодових палаців/арен та стадіонів

0810

5044

Будівництво сучасного біатлонного комплексу в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області

0810

5045

Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту

0810

5046

Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів

0810

5047

Позицію виключено

 

5048

Розвиток спортивної інфраструктури

0810

5049

Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"

0810

5050

Підтримка фізкультурно-спортивного руху

 

5051

Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи

0810

5052

Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

0810

5053

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості

0810

5060

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

 

5061

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

0810

5062

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

0810

5063

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

0810

6000

Житлово-комунальне господарство

 

6010

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

 

6011

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

0610

6012

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

0620

6013

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

0620

6014

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

0620

6015

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

0620

6016

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

0620

6017

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

0620

6020

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

0620

6030

Організація благоустрою населених пунктів

0620

6040

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води

0620

6050

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності

0620

6060

Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

0640

6070

Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги

 

6071

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

0640

6072

Компенсація різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування", послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" за рахунок субвенції з державного бюджету

0640

6080

Реалізація державних та місцевих житлових програм

 

6081

Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

0610

6082

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

0610

6083

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

0610

6084

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

0610

6085

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

0610

6086

Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

0610

6090

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

0640

7000

Економічна діяльність

 

7100

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

 

7110

Реалізація програм в галузі сільського господарства

0421

7130

Здійснення заходів із землеустрою

0421

7140

Інші заходи у сфері сільського господарства

0421

7150

Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства

0422

7160

Реалізація програм в галузі рибного господарства

0423

7200

Газове господарство

 

7210

Організація експлуатації газового господарства

0432

7220

Газифікація населених пунктів

0432

7300

Будівництво та регіональний розвиток

 

7310

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства

0443

7320

Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення

 

7321

Будівництво1 освітніх установ та закладів

0443

7322

Будівництво1 медичних установ та закладів

0443

7323

Будівництво1 установ та закладів соціальної сфери

0443

7324

Будівництво1 установ та закладів культури

0443

7325

Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

0443

7330

Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності

0443

7340

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

0443

7350

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

0443

7351

Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад

0443

7360

Виконання інвестиційних проектів

 

7361

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

0490

7362

Виконання інвестиційних проектів в рамках підтримки розвитку об'єднаних територіальних громад

0490

7363

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0490

7364

Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

0490

7365

Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

0490

7366

Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

0490

7367

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

0490

7368

Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів

0490

7369

Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах

0490

7370

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

0490

7371

Реалізація заходів з трансформації вугільних регіонів України

0490

7372

Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів

0490

7373

Реалізація проектів (заходів) з відновлення медичних установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів

0490

7374

Реалізація проектів (заходів) з відновлення установ та закладів соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів

0490

7375

Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів

0490

7376

Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлово-комунального господарства, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів

0490

7377

Реалізація проектів (заходів) з відновлення інших об'єктів комунальної власності, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів

0490

7380

Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету

0490

7381

Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України

0490

7382

Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2"

0620

7383

Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії

0490

7384

Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку

0490

7390

Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

0490

7400

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

 

7410

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

 

7411

Утримання та розвиток автотранспорту

0451

7412

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

0451

7413

Інші заходи у сфері автотранспорту

0451

7420

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

 

7421

Утримання та розвиток наземного електротранспорту

0453

7422

Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту

0453

7423

Утримання та розвиток метрополітену

0453

7424

Регулювання цін на послуги метрополітену

0453

7425

Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету

0453

7426

Інші заходи у сфері електротранспорту

0455

7430

Утримання та розвиток місцевих аеропортів

0454

7440

Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

 

7441

Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів

0456

7442

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

0456

7450

Інша діяльність у сфері транспорту

0456

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

 

7461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0456

7462

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

0456

7463

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

0456

7464

Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві

0456

7470

Інша діяльність у сфері дорожнього господарства

0456

7500

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

 

7510

Реалізація програм у сфері зв'язку

0460

7520

Реалізація Національної програми інформатизації

0460

7530

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

0460

7540

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

0460

7600

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

 

7610

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

0411

7611

Забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану

0490

7620

Розвиток готельного господарства та туризму

 

7621

Підтримка діяльності готельного господарства

0470

7622

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

0470

7630

Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

0470

7640

Заходи з енергозбереження

0470

7650

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

0490

7660

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

0490

7670

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

0490

7680

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

0490

7690

Інша економічна діяльність

 

7691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0490

7692

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків

0490

7693

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

0490

7694

Реалізація заходів зі створення центрів креативної економіки

0490

7700

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

0133

8000

Інша діяльність

 

8100

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

 

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0320

8120

Заходи з організації рятування на водах

0320

8130

Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони

0320

8200

Громадський порядок та безпека

 

8210

Муніципальні формування з охорони громадського порядку

0380

8220

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

0380

8230

Інші заходи громадського порядку та безпеки

0380

8240

Заходи та роботи з територіальної оборони

0380

8300

Охорона навколишнього природного середовища

 

8310

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

 

8311

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0511

8312

Утилізація відходів

0512

8313

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

0513

8320

Збереження природно-заповідного фонду

0520

8330

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

0540

8340

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0540

8400

Засоби масової інформації

 

8410

Фінансова підтримка засобів масової інформації

0830

8420

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

0830

8500

Нерозподілені трансферти з державного бюджету

0180

8600

Обслуговування місцевого боргу

0170

8700

Резервний фонд

 

8710

Резервний фонд місцевого бюджету

0133

8720

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків у будівлі установ, закладів, організацій комунальної власності за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

 

8721

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров'я за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0763

8722

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу фізичної культури і спорту, спортивних спорудах за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0810

8723

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу культури, мистецтва за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0829

8724

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0990

8725

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлях інших установ, закладів, організацій за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0133

8730

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків у дорожньому господарстві, транспорті та телекомунікаціях за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

 

8731

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на міському автомобільному транспорті за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0451

8732

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на міському електротранспорті за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0453

8733

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на об'єктах транспортної та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0456

8734

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в системах телекомунікацій за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0460

8740

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у житлово-комунальному господарстві за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

 

8741

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0610

8742

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в каналізаційній системі за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0620

8743

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в теплових мережах за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0620

8744

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0620

8745

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в системах забезпечення населення питною водою за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0640

8746

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в інших системах та об'єктах житлово-комунального господарства за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0640

8750

Допомога населенню та суб'єктам господарювання на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації або стихійного лиха за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

 

8751

Допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

1070

8752

Допомога у вирішенні житлового питання особам, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

1060

8753

Надання допомоги суб'єктам господарювання на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації або стихійного лиха за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету на умовах повернення

0490

8754

Повернення допомоги, наданої суб 'єктам господарювання на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації або стихійного лиха за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0490

8755

Допомога внутрішньо переміщеному та/або евакуйованому населенню у зв'язку із введенням воєнного стану на території України за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

1070

8760

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації внаслідок стихійного лиха, пожежі в природних екологічних системах за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

 

8761

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації внаслідок стихійного лиха за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0540

8762

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язані з пожежами в природних екологічних системах, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0540

8770

Інші непередбачувані заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

 

8771

Заходи із запобігання поширенню інфекційних захворювань за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0763

8772

Заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язані з інфекційним захворюванням та отруєнням людей, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0763

8773

Заходи, пов'язані із підготовкою та проведенням позачергових місцевих виборів, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0160

8774

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у споруді, на комунікації або технологічному устаткуванні промислового об'єкта за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0320

8775

Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

0133

8800

Кредитування

 

8810

Пільгові кредити для здобуття професійно-технічної та вищої освіти та їх повернення

 

8811

Надання пільгових кредитів для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

0990

8812

Повернення пільгових кредитів, наданих для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

0990

8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення

 

8821

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

1060

8822

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

1060

8830

Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення

 

8831

Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

1060

8832

Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі

1060

8840

Довгострокові кредити громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла та їх повернення

 

8841

Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

1060

8842

Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

1060

8850

Пільгові кредити членам житлово-будівельних кооперативів та їх повернення

 

8851

Надання пільгових кредитів членам житлово-будівельних кооперативів

0490

8852

Повернення пільгових кредитів, наданих членам житлово-будівельних кооперативів

0490

8860

Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення

 

8861

Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання

0490

8862

Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання

0490

8870

Кредити (позики), що залучаються органами місцевого самоврядування, від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) та їх повернення

 

8871

Отримання кредитів (позик), що залучаються органами місцевого самоврядування, від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

0490

8872

Повернення кредитів (позик), що залучаються органами місцевого самоврядування, від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

0490

8880

Виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

 

8881

Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

0490

8882

Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

0490

8900

Залишки коштів та бюджетна заборгованість розпорядників коштів місцевих бюджетів

 

8910

Бюджетна заборгованість розпорядників коштів місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

 

8920

Залишки коштів та бюджетна заборгованість розпорядників коштів місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей, на території яких органи влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень

 

9000

Міжбюджетні трансферти

 

9100

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

 

9110

Реверсна дотація

0180

9120

Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету

0180

9130

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

0180

9140

Дотація з місцевого бюджету на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

0180

9150

Інші дотації з місцевого бюджету

0180

9160

Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

0180

9200

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету

 

9210

Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9240

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету

 

9241

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 101 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9242

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9243

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9244

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9260

Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9270

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9300

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету

 

9310

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

0180

9311

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення пожежної безпеки в закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9312

Субвенція з місцевого бюджету на придбання обладнання, модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9313

Субвенція з місцевого бюджету на придбання шкільних автобусів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9314

Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9315

Позицію виключено

 

9320

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

0180

9330

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9340

Субвенція з місцевого бюджету на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9350

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9360

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9370

Субвенція з місцевого бюджету на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9380

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду

0180

9390

Субвенція з місцевого бюджету на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9400

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету

 

9410

Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду

0180

9411

Позицію виключено

 

9412

Позицію виключено

 

9413

Позицію виключено

 

9414

Позицію виключено

 

9415

Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9420

Позицію виключено

 

9430

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9440

Позицію виключено

 

9450

Позицію виключено

 

9460

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9470

Субвенція з місцевого бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9480

Позицію виключено

 

9490

Позицію виключено

 

9500

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету

 

9510

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9511

Субвенція з місцевого бюджету на соціально-економічний розвиток Закарпатської області за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9512

Субвенція з місцевого бюджету на соціально-економічний розвиток Закарпатської області за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду

0180

9513

Субвенція з місцевого бюджету на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9514

Субвенція з місцевого бюджету на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9515

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9516

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9517

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9518

Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9519

Субвенція з місцевого бюджету на створення центрів креативної економіки за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9520

Субвенція з місцевого бюджету на підтримку розвитку об'єднаних територіальних громад за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9521

Субвенція з місцевого бюджету на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду

0180

9530

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9531

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9532

Субвенція з місцевого бюджету на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9540

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9541

Субвенція з місцевого бюджету на будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вулиць Хіміків - Надрічна за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9542

Субвенція з місцевого бюджету на проведення капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9543

Субвенція з місцевого бюджету на нове будівництво моста через річку Східничанка з підходами по вул. Кропивницькій в смт Східниця м. Борислава Львівської області за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9544

Субвенція з місцевого бюджету на будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вулиць Хіміків-Надрічна за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду

0180

9545

Субвенція з місцевого бюджету на проведення капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду

0180

9546

Субвенція з місцевого бюджету на нове будівництво моста через річку Східничанка з підходами по вул. Кропивницькій в смт Східниця м. Борислава Львівської області за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду

0180

9547

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду

0180

9550

Субвенція з місцевого бюджету на розвиток спортивної інфраструктури за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9560

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9561

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9570

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду

0180

9580

Позицію виключено

 

9580

Субвенція з місцевого бюджету на проектування, відновлення. будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9590

Субвенція з місцевого бюджету на створення центрів культурних послуг за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9600

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення інших програм та заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету

 

9610

Субвенція з місцевого бюджету на компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування", послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9620

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9630

Субвенція з місцевого бюджету на справедливу трансформацію вугільних регіонів України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

0180

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

 

9710

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

0180

9720

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів

0180

9730

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

0180

9740

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів

0180

9750

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

0180

9760

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами

0180

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

0180

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

0180

9810

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування

0180

9820

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на перерахування коштів в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності

0180

 

___________
1 Будівництво - будівництво, реконструкція і реставрація об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за рахунок власних коштів місцевих бюджетів.

 

В. о. директора Департаменту
політики міжбюджетних
відносин та місцевих бюджетів

В. Нагорний

 

(Типова програмна класифікація із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 29.12.2017 р. N 1181,
від 01.02.2018 р. N 70,
від 15.05.2018 р. N 510,
від 26.07.2018 р. N 649,
від 28.12.2018 р. N 1176,
від 21.02.2019 р. N 78,
від 29.03.2019 р. N 128,
від 16.12.2019 р. N 539,
від 07.05.2020 р. N 196,
від 15.05.2020 р. N 212,
від 29.05.2020 р. N 254,
від 02.06.2020 р. N 264,
 від 20.07.2020 р. N 434,
від 31.07.2020 р. N 463,
від 16.10.2020 р. N 621,
від 27.10.2020 р. N 644,
від 19.11.2020 р. N 715,
від 07.12.2020 р. N 741,
від 22.12.2020 р. N 800,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 17.12.2020 р. N 781,
із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 30.12.2020 р. N 834,
від 10.03.2021 р. N 151,
від 29.03.2021 р. N 186,
від 29.04.2021 р. N 246,
від 25.05.2021 р. N 288,
від 03.06.2021 р. N 316,
від 22.09.2021 р. N 513,
від 08.11.2021 р. N 584,
від 18.11.2021 р. N 606,
від 14.12.2021 р. N 673,
від 23.12.2021 р. N 712,
від 26.01.2022 р. N 36,
від 10.03.2022 р. N 95,
від 04.04.2022 р. N 111,
від 11.05.2022 р. N 137,
від 25.08.2022 р. N 256,
від 27.10.2022 р. N 350,
від 24.11.2022 р. N 396,
від 21.12.2022 р. N 453,
від 10.05.2023 р. N 242,
від 26.06.2023 р. N 348,
від 03.08.2023 р. N 427,
від 10.10.2023 р. N 546,
від 06.11.2023 р. N 619,
від 17.11.2023 р. N 643)Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі