Інформація по темі "" | Публікації по тегу
166408 4
Друкувати
Обране

Розділ 2. Професіонали

РОЗДІЛ 2. ПРОФЕСІОНАЛИ

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 серпня 2012 року N 923
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 серпня 2012 року N 923, набирають чинності з 1 вересня 2012 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 18 листопада 2014 року N 1361
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 18 листопада 2014 року N 1361, набирають чинності з 1 березня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 вересня 2015 року N 1084
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 вересня 2015 року N 1084, набирають чинності з 1 жовтня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 4 березня 2016 року N 394
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 4 березня 2016 року N 394, набирають чинності з 1 березня 2016 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 10 серпня 2016 року N 1328
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 10 серпня 2016 року N 1328, набирають чинності з 15 серпня 2016 року,
 крім доповнень ДК 003:2010 професійними назвами роботи "Приватний виконавець"
 та "Помічник приватного виконавця", що набирають чинності з 5 жовтня 2016 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 26 жовтня 2017 року N 1542
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 26 жовтня 2017 року N 1542, набирають чинності з 1 листопада 2017 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 30 листопада 2017 року N 1744

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 15 лютого 2019 року N 259

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 18 серпня 2020 року N 1574

Цей розділ вміщує професії, що передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук.

Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв'язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі.

До цього розділу належать професії, що вимагають від працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов'язків) кваліфікації за:

1) дипломом про повну вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра;

2) дипломом про присудження наукового ступеня:

- кандидата наук;

- доктора наук;

3) атестатом про затвердження вченого звання:

- старшого наукового співробітника;

- доцента;

- професора.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

2

Професіонали

21

Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук

211

Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та хімії

2111

Професіонали в галузі фізики та астрономії

2111.1

Наукові співробітники (фізика, астрономія)

2111.2

Фізики та астрономи

2112

Професіонали в галузі метеорології

2112.1

Наукові співробітники (метеорологія)

2112.2

Метеорологи

2113

Професіонали в галузі хімії

2113.1

Наукові співробітники (хімія)

2113.2

Хіміки

2114

Професіонали в галузі геології та геофізики

2114.1

Наукові співробітники (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)

2114.2

Геологи та геофізики

212

Професіонали в галузі математики та статистики

2121

Професіонали в галузі математики

2121.1

Наукові співробітники (математика)

2121.2

Математики

2122

Професіонали в галузі статистики

2122.1

Наукові співробітники (статистика)

2122.2

Професіонали-статистики

213

Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації)

2131

Професіонали в галузі обчислювальних систем

2131.1

Наукові співробітники (обчислювальні системи)

2131.2

Розробники обчислювальних систем

2132

Професіонали в галузі програмування

2132.1

Наукові співробітники (програмування)

2132.2

Розробники комп'ютерних програм

2139

Професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації)

2139.1

Наукові співробітники (інші галузі обчислень)

2139.2

Професіонали в інших галузях обчислень

214

Професіонали в галузі архітектури та інженерної справи

2141

Професіонали в галузі архітектури та планування міст

2141.1

Наукові співробітники (архітектура, планування міст)

2141.2

Архітектори та планувальники міст

2142

Професіонали в галузі будівництва

2142.1

Наукові співробітники (будівництво)

2142.2

Інженери в галузі будівництва

2143

Професіонали в галузі електротехніки

2143.1

Наукові співробітники (електротехніка)

2143.2

Інженери-електрики

2144

Професіонали в галузі електроніки та електронних комунікацій

2144.1

Наукові співробітники (електроніка, електронні комунікації)

2144.2

Інженери в галузі електроніки та електронних комунікацій

2145

Професіонали в галузі інженерної механіки

2145.1

Наукові співробітники (інженерна механіка)

2145.2

Інженери-механіки

2146

Професіонали в галузі хімічних технологій

2146.1

Наукові співробітники (хімічні технології)

2146.2

Інженери-хіміки

2147

Професіонали в галузі гірництва та металургії

2147.1

Наукові співробітники (гірництво, металургія)

2147.2

Гірничі інженери та інженери-металурги

2148

Професіонали в галузі картографії та топографії

2148.1

Наукові співробітники (картографія, топографія)

2148.2

Картографи та топографи

2149

Професіонали в інших галузях інженерної справи

2149.1

Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи)

2149.2

Інженери (інші галузі інженерної справи)

22

Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук

221

Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук

2211

Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій

2211.1

Наукові співробітники (біологія, ботаніка, зоологія та ін.)

2211.2

Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій

2212

Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології

2212.1

Наукові співробітники (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія)

2212.2

Патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи

2213

Професіонали в агрономії, водному господарстві, зооінженерії, лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі

2213.1

Наукові співробітники (агрономія, водне господарство, зооінженерія, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа)

2213.2

Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та професіонали споріднених професій

222

Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер)

2221

Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології)

2221.1

Наукові співробітники (лікувальна справа, крім стоматології)

2221.2

Лікарі

2222

Професіонали в галузі стоматології

2222.1

Наукові співробітники (стоматологія)

2222.2

Стоматологи

2223

Професіонали в галузі ветеринарної медицини

2223.1

Наукові співробітники (ветеринарна медицина)

2223.2

Ветеринари

2224

Професіонали в галузі фармації

2224.1

Наукові співробітники (фармація)

2224.2

Провізори

2225

Професіонали в галузі медико-профілактичної справи

2225.1

Наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи

2225.2

Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи

2229

Інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)

2229.1

Наукові співробітники в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)

2229.2

Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)

223

Професійні медичні сестри та акушерки

2230

Професіонали в галузі сестринської справи та акушерства

2230.1

Наукові співробітники (сестринська справа, акушерство)

2230.2

Медичні сестри та акушерки

23

Викладачі

231

Викладачі університетів та закладів вищої освіти

2310

Викладачі університетів та закладів вищої освіти

2310.1

Професори та доценти

2310.2

Інші викладачі університетів та закладів вищої освіти

232

Викладачі закладів загальної середньої освіти

2320

Викладачі закладів загальної середньої освіти

233

Вчителі початкової школи та працівники дошкільних закладів (з дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста)

2331

Вчителі початкової школи

2332

Вихователі дошкільних закладів

234

Вчителі спеціалізованих навчальних закладів

2340

Вчителі спеціалізованих навчальних закладів

235

Інші професіонали в галузі навчання

2351

Професіонали в галузі методів навчання

2351.1

Наукові співробітники (методи навчання)

2351.2

Інші професіонали в галузі методів навчання

2352

Інспектори навчальних закладів

2359

Інші професіонали в галузі навчання

2359.1

Інші наукові співробітники в галузі навчання

2359.2

Інші професіонали в галузі навчання

24

Інші професіонали

241

Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності

2411

Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку

2411.1

Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік)

2411.2

Аудитори та кваліфіковані бухгалтери

2412

Професіонали в галузі праці та зайнятості

2412.1

Наукові співробітники (праця, зайнятість)

2412.2

Професіонали в галузі праці та зайнятості

2413

Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами

2413.1

Наукові співробітники (біржові операції)

2413.2

Професіонали у сфері біржової діяльності

2414

Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій

2414.1

Наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)

2414.2

Професіонали з фінансово-економічної безпеки

2419

Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

2419.1

Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність)

2419.2

Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

2419.3

Професіонали державної служби та місцевого самоврядування

242

Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності

2421

Професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду

2421.1

Наукові співробітники (правознавство)

2421.2

Адвокати та прокурори

2422

Судді

2423

Професіонали в галузі правоохоронної діяльності

2424

Професіонали у сфері виконання кримінальних покарань (пенітенціарна система, пробація тощо)

2429

Інші професіонали в галузі правознавства

243

Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм

2431

Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів

2431.1

Наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство)

2431.2

Архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках

2432

Професіонали у сфері бібліотечної справи та кінопрограм

2432.1

Наукові співробітники (бібліотечна справа, кінопрограми)

2432.2

Бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм

2433

Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу

2433.1

Наукові співробітники (інформаційна аналітика)

2433.2

Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики

244

Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, археології, географії, кримінології та палеографії

2441

Професіонали в галузі економіки

2441.1

Наукові співробітники (економіка)

2441.2

Економісти

2442

Професіонали в галузі археографії, археології, географії, кримінології, палеографії та соціології

2442.1

Наукові співробітники (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)

2442.2

Археографи, археологи, географи, кримінологи, палеографи та соціологи

2443

Професіонали в галузі філософії, історії та політології

2443.1

Наукові співробітники (філософія, історія, політологія)

2443.2

Філософи, історики та політологи

2444

Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів

2444.1

Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади)

2444.2

Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі

2445

Професіонали в галузі психології

2445.1

Наукові співробітники (психологія)

2445.2

Психологи

2446

Професіонали в галузі соціального захисту населення

2446.1

Наукові співробітники (соціальний захист населення)

2446.2

Професіонали в галузі соціального захисту населення

2447

Професіонали у сфері управління проектами та програмами

2447.1

Наукові співробітники (проекти та програми)

2447.2

Професіонали з управління проектами та програмами

245

Професіонали в галузі художньої творчості

2451

Професіонали в галузі літератури

2451.1

Літературознавці

2451.2

Письменники, редактори та журналісти

2452

Професіонали в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

2452.1

Мистецтвознавці (образотворче та декоративно-прикладне мистецтво)

2452.2

Скульптори, художники та модельєри

2453

Професіонали в галузі музики

2453.1

Мистецтвознавці (музикознавство)

2453.2

Композитори, аранжувальники, диригенти, музиканти та співаки

2454

Професіонали в галузі хореографії

2454.1

Мистецтвознавці (хореографія)

2454.2

Хореографи і танцюристи

2455

Професіонали в галузі кіно, театру та естради

2455.1

Мистецтвознавці (кіномистецтво, театр, естрада)

2455.2

Кіно-, театральні (естрадні та інші) актори та режисери

246

Професіонали в галузі релігії

2460

Професіонали в галузі релігії

247

Професіонали з безпеки та якості

2471

Професіонали з контролю за якістю

248

Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи

2481

Професіонали в галузі туризму

2481.1

Наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство)

2481.2

Туризмознавці

2482

Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи

2482.2

Професіонали із готельної та ресторанної справи

2483

Професіонали в галузі санаторно-курортної справи

2483.1

Наукові співробітники (рекреалогія)

2483.2

Професіонали із санаторно-курортної справи

249

Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання

2490

Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання

 

 

ДОДАТОК А
(обов'язковий)

ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ ЗА КОДАМИ ПРОФЕСІЙ

КОД КП

КОД ЗКППТР

ВИПУСК ЄТКД

ВИПУСК ДКХП

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ

2111.1

 

 

 

Астроном

2111.1

 

 

 

Астрофізик

2111.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (медична фізика)

2111.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (фізика, астрономія)

2111.1

 

 

 

Науковий співробітник (медична фізика)

2111.1

23667

-

 

Науковий співробітник (фізика, астрономія)

2111.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (медична фізика)

2111.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (фізика, астрономія)

2111.2

 

 

 

Аеродинамік

2111.2

 

 

 

Балістик

2111.2

 

 

 

Гідродинамік

2111.2

 

 

62

Інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції

2111.2

 

 

62

Інженер з радіаційної безпеки

2111.2

22451

 

62

Інженер з управління блоком атомної станції

2111.2

22457

 

62

Інженер з управління реактором (прискорювачем, ядерно-фізичною установкою)

2111.2

22483

 

62, 10

Інженер-радіолог

2111.2

22485

-

 

Інженер-радіофізик

2111.2

 

 

62

Інспектор з радіаційної безпеки

2111.2

23064

-

 

Консультант науковий (у планетаріях)

2111.2

 

 

 

Професіонал з медичної фізики

2111.2

 

 

 

Реолог

2111.2

 

 

 

Термодинамік

2111.2

25189

-

 

Фізик

2112.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (метеорологія)

2112.1

23667

-

 

Науковий співробітник (метеорологія)

2112.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (метеорологія)

2112.2

-

 

75

Агрометеоролог

2112.2

-

 

75

Аеролог

2112.2

 

 

 

Гідрохімік

2112.2

 

 

 

Кліматолог

2112.2

-

 

75

Метеоролог

2112.2

-

 

75

Океанолог

2112.2

 

 

75

Радіолог

2112.2

-

 

75

Синоптик

2113.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (хімія)

2113.1

23667

-

 

Науковий співробітник (хімія)

2113.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (хімія)

2113.2

20603

 

74

Геохімік

2113.2

25488

-

 

Енохімік

2113.2

 

 

 

Інженер з радіаційної та хімічної розвідки

2113.2

22486

-

 

Інженер-радіохімік

2113.2

 

 

 

Кристалограф

2113.2

-

 

25

Хімік

2113.2

 

 

 

Хімік газокомпресорної служби

2113.2

-

-

 

Хімік-аналітик

2113.2

-

-

 

Хімік-кристалограф

2114.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)

2114.1

23667

 

 

Науковий співробітник (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)

2114.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)

2114.2

20589

 

5, 74

Геолог

2114.2

 

 

 

Геолог з видобування та підземного зберігання газу

2114.2

20590

 

5

Геолог кар'єру, рудника, шахти

2114.2

20592

-

 

Геолог нафтогазорозвідки (партії) структурно-пошукового буріння

2114.2

 

 

 

Геоморфолог

2114.2

20601

 

5, 74

Геофізик

2114.2

20602

 

5

Геофізик кар'єру, рудника, шахти

2114.2

20610

 

5, 74

Гідрогеолог

2114.2

20614

 

75

Гідролог

2114.2

21130

 

67

Девіатор

2114.2

 

  

 

Мікропалеонтолог

2114.2

23620

-

 

Мінералог

2114.2

 

 

 

Позицію скасовано

2114.2

24333

-

 

Петрограф

2114.2

 

 

 

Професіонал з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт

2114.2

-

-

 

Сейсмолог

2114.2

 

 

 

Стратиграф

2121.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (математика)

2121.1

23667

-

 

Науковий співробітник (математика)

2121.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (математика)

2121.2

-

-

 

Актуарій

2121.2

23452

 

1

Математик

2121.2

 

 

 

Математик (прикладна математика)

2121.2

-

-

 

Математик-аналітик з дослідження операцій

2122.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (статистика)

2122.1

23667

-

 

Науковий співробітник (статистика)

2122.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (статистика)

2122.2

 

 

 

Біометрист

2122.2

25353

 

1

Економіст-демограф

2122.2

-

-

 

Економіст-статистик

2122.2

 

 

 

Економіст-статистик (прикладна статистика)

2131.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (обчислювальні системи)

2131.1

23667

-

 

Науковий співробітник (обчислювальні системи)

2131.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (обчислювальні системи)

2131.2

-

-

 

Адміністратор бази даних

2131.2

-

-

 

Адміністратор даних

2131.2

-

-

 

Адміністратор доступу

2131.2

-

-

 

Адміністратор доступу (груповий)

2131.2

-

-

 

Адміністратор задач

2131.2

-

-

 

Адміністратор системи

2131.2

-

-

 

Аналітик з комп'ютерних комунікацій

2131.2

-

-

 

Аналітик комп'ютерних систем

2131.2

-

-

 

Аналітик комп'ютерного банку даних

2131.2

 

 

 

Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення

2131.2

 

 

 

Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа

2131.2

22238

 

1

Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом

2131.2

-

-

 

Інженер з комп'ютерних систем

2131.2

-

-

 

Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів

2131.2

 

 

 

Інженер-дослідник з комп'ютеризованих систем та автоматики

2131.2

-

-

 

Конструктор комп'ютерних систем

2132.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (програмування)

2132.1

23667

-

 

Науковий співробітник (програмування)

2132.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (програмування)

2132.2

22481

 

1

Інженер-програміст

2132.2

 

 

 

Програміст (база даних)

2132.2

-

-

 

Програміст прикладний

2132.2

-

-

 

Програміст системний

2132.2

     

Конструктор систем кібербезпеки

2139.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (галузь обчислень)

2139.1

23667

-

 

Науковий співробітник (галузь обчислень)

2139.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (галузь обчислень)

2139.2

 

 

 

Аудитор інформаційних технологій(з кібербезпеки)

2139.2

 

 

 

Експерт з управління інформаційними технологіями

2139.2

-

-

 

Інженер із застосування комп'ютерів

2139.2

 

 

18

Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва

2139.2

     

Аналітик з безпеки інформаційно-комунікаційних систем

2139.2

     

Аналітик систем захисту інформації

2139.2

     

Аналітик з оцінки вразливостей

2139.2

     

Аудитор програм інформаційних технологій

2139.2

     

Уповноважений з авторизації безпеки інформації

2139.2

     

Фахівець з кібердосліджень та розробок систем безпеки

2139.2

     

Фахівець з оцінки заходів захисту інформації (кібербезпеки)

2139.2

     

Фахівець з планування політики та стратегії кібербезпеки

2139.2

     

Фахівець з юридичних консультацій та адвокації в сфері кібербезпеки

2141.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (архітектура, планування міст)

2141.1

23667

-

 

Науковий співробітник (архітектура, планування міст)

2141.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (архітектура, планування міст)

2141.2

20196

 

64, 87

Архітектор

2141.2

 

 

 

Архітектор з реставрації пам'яток архітектури та містобудування

2141.2

-

-

 

Інженер-проектувальник (планування міст)

2142.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (будівництво)

2142.1

 

 

 

Науковий співробітник (будівництво)

2142.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (будівництво)

2142.2

20616

 

2, 5

Гідротехнік

2142.2

 

 

 

Експерт будівельний

2142.2

22463

 

68

Інженер з експлуатації аеродромів

2142.2

22311

 

2

Інженер з меліорації

2142.2

 

 

64

Інженер з технічного нагляду (будівництво)

2142.2

22395

 

64

Інженер з проектно-кошторисної роботи

2142.2

22177

 

64

Інженер-будівельник

2142.2

 

 

 

Інженер-будівельник з реставрації пам'яток архітектури та містобудування

2142.2

 

 

 

Інженер-консультант (будівництво)

2142.2

 

 

64

Інженер-проектувальник

2142.2

 

 

 

Технолог (будівельні матеріали)

2143.1

 

 

 

Інженер-дослідник із енергетики сільського господарства

2143.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (електротехніка)

2143.1

23667

-

 

Науковий співробітник (електротехніка)

2143.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (електротехніка)

2143.2

21686

 

Диспетчер об'єднаного диспетчерського управління енергосистеми

2143.2

 

 

 

Диспетчер оперативно-диспетчерської служби магістральних електричних мереж

2143.2

 

 

 

Диспетчер централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергосистемою України

2143.2

 

 

 

Диспетчер центральної диспетчерської служби енергосистеми

2143.2

-

 

62

Інженер з експлуатації протиаварійної автоматики

2143.2

22472

 

2

Інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства

2143.2

22329

 

62

Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж

2143.2

 

 

62

Інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби

2143.2

 

 

62

Інженер з релейного захисту і електроавтоматики

2143.2

22415

 

62

Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції

2143.2

 

 

 

Інженер з технічного аудиту

2143.2

 

 

62

Інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування

2143.2

22421

 

68

Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів

2143.2

22478

-

 

Інженер перетворювального комплексу

2143.2

 

 

62

Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг

2143.2

 

 

62

Інженер служби ліній енергопідприємства

2143.2

 

 

62

Інженер служби підстанцій

2143.2

 

 

62

Інженер служби розподільних мереж

2143.2

 

 

 

Інженер-електрик в енергетичній сфері

2143.2

22502

 

64, 87

Інженер-енергетик

2143.2

22211

-

 

Інженер-конструктор (електротехніка)

2143.2

 

 

 

Професіонал з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж

2143.2

 

 

 

Професіонал з енергетичного менеджменту

2143.2

24857

-

 

Старший електромеханік-капітан

2143.2

24860

-

 

Старший електромеханік-командир

2144.1

 

  

 

Молодший науковий співробітник (електроніка, електронні комунікації)

2144.1

 

-

 

Науковий співробітник (електроніка, електронні комунікації)

2144.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (електроніка, електронні комунікації)

2144.2

 

 

 

Експерт-поліграфолог

2144.2

 

 

70

Інженер антенно-щоглових споруд

2144.2

 

 

70

Інженер електрозв'язку

2144.2

 

 

 

Інженер інформаційно-комунікаційних систем

2144.2

 

 

 

Інженер інформаційно-комунікаційних технологій

2144.2

 

 

62

Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування

2144.2

-

 

70

Інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку

2144.2

22402

 

68

Інженер з радіонавігації та радіолокації

2144.2

 

 

62

Інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції

2144.2

-

 

70

Інженер засобів радіо та телебачення

2144.2

22281

-

 

Інженер із звукозапису

2144.2

-

 

70

Інженер лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв

2144.2

 

 

 

Інженер мережі стільникового зв'язку

2144.2

22496

 

1

Інженер-електронік

2144.2

 

 

 

Інженер-електронік систем виробництва нетрадиційних і відновлювальних видів енергії

2144.2

22499

 

 

Інженер-електрорадіонавігатор

2144.2

22211

-

 

Інженер-конструктор (електроніка)

2145.1

 

 

 

Інженер-дослідник із механізації сільського господарства

2145.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (інженерна механіка)

2145.1

23667

-

 

Науковий співробітник (інженерна механіка)

2145.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (інженерна механіка)

2145.2

24887

 

 

Будівельник суден

2145.2

22263

 

6

Інженер з вишкобудування

2145.2

 

 

 

Інженер з діагностування технічного стану колісних транспортних засобів (машинно-тракторного парку, дорожньо-будівельних машин на колісних шасі та мототехніки)

2145.2

22462

 

Інженер з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю

2145.2

22466

 

2, 87

Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку

2145.2

22464

-

 

Інженер з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден)

2145.2

22471

 

87

Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства

2145.2

22287

 

1

Інженер з інструменту

2145.2

22295

 

1

Інженер з комплектації устаткування

2145.2

22317

 

1

Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів

2145.2

22320

-

 

Інженер з механізації трудомістких процесів

2145.2

22323

-

 

Інженер з нагляду за будівництвом флоту

2145.2

 

 

66

Інженер з приймання локомотивів (вагонів)

2145.2

22436

 

2

Інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства

2145.2

22445

-

 

Інженер з технічного обслуговування, ремонту та діагностики авіаційної техніки

2145.2

 

62

Інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування

2145.2

22460

 

62

Інженер з управління турбіною атомної станції

2145.2

22418

-

 

Інженер із зварювання

2145.2

22430

 

67

Інженер із суднопідіймальних робіт

2145.2

22487

 

67

Інженер спеціального флоту

2145.2

22203

-

 

Інженер-випробувач літальної лабораторії бортової

2145.2

 

 

 

Інженер-випробувач (спеціальні виробництва)

2145.2

22210

-

 

Інженер-дослідник підводного апарата

2145.2

22211

-

 

Інженер-конструктор (механіка)

2145.2

22226

-

 

Інженер-механік груповий

2145.2

22229

 

67

Інженер-механік з флоту груповий

2145.2

22232

 

67

Інженер-механік з флоту лінійний

2145.2

22493

-

 

Інженер-технолог (механіка)

2145.2

23540

-

 

Механік лінійний флоту (з флоту)

2145.2

20291

 

68

Провідний інженер з експериментальних робіт і льотних випробувань систем повітряних суден

2145.2

20292

-

 

Провідний інженер з експлуатації повітряних суден

2145.2

20288

 

68

Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден

2145.2

24824

-

 

Старший механік-командир

2145.2

 

 

67

Суперінтендант

2146.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (хімічні технології)

2146.1

23667

-

 

Науковий співробітник (хімічні технології)

2146.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (хімічні технології)

2146.2

-

-

 

Інженер (хімічні технології)

2146.2

22290

-

 

Інженер з випробування та оброблення плівки

2146.2

22474

 

21

Інженер з електрохімічного захисту

2146.2

 

 

62

Інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції

2146.2

22272

 

68

Інженер з паливно-мастильних матеріалів

2146.2

 

 

62

Інженер з переробки радіоактивних відходів

2146.2

-

-

 

Інженер-технолог (хімічні технології)

2146.2

 

 

 

Інженер-технолог з очищення води

2147.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (гірництво, металургія)

2147.1

23667

-

 

Науковий співробітник (гірництво, металургія)

2147.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (гірництво, металургія)

2147.2

20613

 

5

Гідрогеолог кар'єру, рудника, шахти

2147.2

-

 

40

Інженер (металургія)

2147.2

22247

 

74, 5

Інженер з буріння (бурових робіт)

2147.2

 

 

 

Інженер з буропідривних (підривних) робіт

2147.2

22257

-

 

Інженер з вентиляції

2147.2

22277

 

6

Інженер з видобутку нафти й газу

2147.2

22348

 

6

Інженер з випробування свердловин

2147.2

22269

 

5, 74

Інженер з гірничих робіт

2147.2

22266

 

6

Інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні

2147.2

 

 

21

Інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу

2147.2

22469

 

21

Інженер з експлуатації нафтогазопроводів

2147.2

22470

 

6

Інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів

2147.2

22299

 

5

Інженер з кріплення

2147.2

22302

 

6

Інженер з кріплення свердловин

2147.2

22377

 

21

Інженер з підготовки та транспортування нафти

2147.2

22382

 

6

Інженер з підтримання пластового тиску

2147.2

 

 

 

Інженер з піротехнічних, саперних та підривних робіт

2147.2

 

 

 

Інженер з технічної діагностики

2147.2

22278

 

6

Інженер із заливання свердловин

2147.2

22424

 

6

Інженер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин

2147.2

 

 

 

Інженер конверторного виробництва

2147.2

-

 

40

Інженер-технолог (металургія)

2147.2

22879

 

40

Калібрувальник

2147.2

23178

 

74, 5

Маркшейдер

2147.2

23181

 

5

Маркшейдер кар'єру, рудника, шахти

2147.2

23182

-

 

Маркшейдер на підземних роботах

2148.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (картографія, топографія)

2148.1

23667

-

 

Науковий співробітник (картографія, топографія)

2148.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (картографія, топографія)

2148.2

 

 

 

Аерофотозйомник

2148.2

20586

 

74**

Геодезист

2148.2

 

 

 

Гідрограф

2148.2

-

-

 

Інженер-землевпорядник

2148.2

22915

 

18, 74

Картограф

2148.2

22918

-

 

Картограф-укладач

2148.2

24534

 

18

Редактор карт

2148.2

24537

 

18

Редактор карт технічний

2148.2

25071

 

74

Топограф

2148.2

 

 

 

Топограф кадастровий

2148.2

24764

-

 

Укладач лоцій

2148.2

 

 

 

Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища

2148.2

 

 

 

Фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу

2148.2

 

 

 

Фотограмметрист

2149.1

-

-

 

Космонавт-дослідник

2149.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи)

2149.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (транспорт)

2149.1

23667

-

 

Науковий співробітник (галузь інженерної справи)

2149.1

 

 

 

Науковий співробітник (транспорт)

2149.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи)

2149.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (транспорт)

2149.1

 

 

18

Технолог-дослідник (видавничо-поліграфічне виробництво)

2149.2

 

 

 

Аналітик комунікацій (крім комп'ютерів)

2149.2

 

 

 

Аналітик систем (крім комп'ютерів)

2149.2

 

 

 

Державний експерт з розслідування авіаційних подій

2149.2

-

-

 

Державний реєстратор суден

2149.2

21662

 

87**

Диспетчер диспетчерської служби керування

2149.2

21725

-

 

Диспетчер з регулювання вагонного парку

2149.2

 

 

 

Диспетчер з транспортування газу

2149.2

21734

 

67

Диспетчер з флоту

2149.2

21764

 

68

Диспетчер служби руху

2149.2

21665

-

 

Диспетчер шляховий

2149.2

21671

 

68

Диспетчер-інструктор служби руху

2149.2

 

 

 

Експерт із енергозбереження та енергоефективності

2149.2

 

 

 

Експерт технічний з промислової безпеки

2149.2

 

 

 

Ергономіст

2149.2

22177

 

1

Інженер

2149.2

 

 

 

Інженер біомедичний

2149.2

22235

 

67, 68

Інженер з аварійно-рятувальних робіт

2149.2

 

 

68

Інженер з автоматизованих систем льотного контролю

2149.2

 

 

68

Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом

2149.2

22244

 

67

Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі

2149.2

 

 

62

Інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції

2149.2

 

 

 

Інженер з експлуатації споруд та устаткування газокомпресорної служби

2149.2

 

 

62

Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції

2149.2

 

 

21

Інженер з експлуатації устаткування газорозподільних станцій

2149.2

 

 

 

Інженер з інвентаризації нерухомого майна

2149.2

22454

-

 

Інженер з керування й обслуговування систем

2149.2

22296

-

 

Інженер з комплектації устаткування й матеріалів

2149.2

 

 

 

Інженер з контролю систем обліку газу

2149.2

22314

 

1

Інженер з метрології

2149.2

22326

 

1

Інженер з налагодження й випробувань

2149.2

 

 

68

Інженер з об'єктивного контролю

2149.2

22360

 

62

Інженер з організації експлуатації та ремонту

2149.2

22364

 

1

Інженер з охорони навколишнього середовища

2149.2

-

 

1

Інженер з охорони праці

2149.2

22369

 

1

Інженер з патентної та винахідницької роботи

2149.2

 

 

 

Інженер з підводно-підривних робіт

2149.2

22375

 

67

Інженер з підводно-технічних робіт

2149.2

22381

 

1, 87

Інженер з підготовки виробництва

2149.2

 

 

21

Інженер з підготовки газу до транспортування

2149.2

 

 

 

Інженер з пожежної безпеки

2149.2

 

 

 

Інженер з пожежно-рятувальних робіт

2149.2

22396

-

 

Інженер з проектування механізованих розробок

2149.2

 

 

 

Інженер з профілактичних робіт

2149.2

22408

 

1

Інженер з ремонту

2149.2

22405

 

87, 62

Інженер з розрахунків та режимів

2149.2

 

 

 

Інженер з техногенно-екологічної безпеки

2149.2

22448

 

87

Інженер з транспорту

2149.2

 

 

 

Інженер з управління повітряним рухом

2149.2

 

 

 

Інженер з фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії)

2149.2

22293

 

1**

Інженер з якості

2149.2

22260

-

 

Інженер із впровадження нової техніки й технології

2149.2

22393

-

 

Інженер із застосування авіації в галузях економіки

2149.2

22427

 

1

Інженер із стандартизації

2149.2

 

 

 

Інженер із стандартизації та якості

2149.2

 

 

 

Інженер оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

2149.2

22484

 

87

Інженер садово-паркового господарства

2149.2

 

 

 

Інженер судновий

2149.2

 

 

62

Інженер-дефектоскопіст

2149.2

22180

 

67

Інженер-диспетчер груповий

2149.2

22183

 

67

Інженер-диспетчер з руху флоту (у флоті)

2149.2

22209

 

1

Інженер-дослідник

2149.2

 

 

 

Інженер-електромеханік гірничий

2149.2

22211

 

1

Інженер-конструктор

2149.2

 

 

 

Інженер-конструктор машин та устаткування сільськогосподарського виробництва

2149.2

22214

-

 

Інженер-контролер

2149.2

22216

 

1

Інженер-лаборант

2149.2

 

 

18

Інженер-матеріалознавець видавничо-поліграфічного виробництва

2149.2

22480

-

 

Інженер-протезист

2149.2

22493

 

1**

Інженер-технолог

2149.2

 

 

 

Інженер-технолог з переробки відходів

2149.2

 

 

68

Інженер-технолог центру комунікації повідомлень

2149.2

22494

-

 

Інженер-технолог-протезист

2149.2

23048

-

 

Конструктор (інші галузі інженерної справи)

2149.2

23051

-

 

Конструктор взуття

2149.2

23054

-

 

Конструктор одягу

2149.2

-

-

 

Консультант (у певній галузі інженерної справи)

2149.2

 

 

 

Консультант із енергозбереження в будівлях

2149.2

 

 

 

Консультант із енергозбереження та енергоефективності

2149.2

 

 

 

Льотчик-космонавт

2149.2

 

 

 

Мехатронік

2149.2

20289

-

 

Провідний інженер з об'єктивного контролю

2149.2

 

 

 

Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом

2149.2

 

 

 

Професіонал із організації інформаційної безпеки

2149.2

 

 

 

Розробник систем (крім комп'ютерів)

2149.2

 

 

18

Технолог (видавничо-поліграфічне виробництво)

2149.2

 

 

18

Технолог електронних мультимедійних видань

2149.2

 

 

18

Технолог-видавець

2149.2

 

 

 

Фахівець (сфера захисту інформації)

2149.2

-

 

1

Фахівець з неруйнівного контролю

2149.2

 

 

 

Фахівець з питань мобілізаційної роботи

2149.2

 

 

 

Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту

2149.2

 

 

 

Фахівець з питань цивільного захисту

2149.2

21226

 

68

Черговий з польотів

2149.2

 

 

 

Черговий по дирекції залізничних перевезень

2149.2

21187

-

 

Черговий по метрополітену

2149.2

21199

 

Черговий по об'єднанню (промислового залізничного транспорту)

2149.2

21280

-

 

Черговий служби руху

2149.2

     

Експерт з оцінки пожежних ризиків

      2149.2       Експерт у сфері техногенної та пожежної безпеки
      2149.2     1 Інженер з нормування трудових процесів

2211.1

 

 

 

Біолог-дослідник

2211.1

 

 

 

Вірусолог

2211.1

 

 

 

Генетик

2211.1

 

 

 

Іхтіолог-дослідник

2211.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (біологія)

2211.1

23667

-

 

Науковий співробітник (біологія)

2211.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (біологія)

2211.1

 

 

 

Рибовод-дослідник

2211.1

 

 

 

Фізіолог рослин

2211.2

20257

 

25, 10

Бактеріолог

2211.2

20275

 

25

Біолог

2211.2

 

 

 

Біотехнолог

2211.2

20276

-

 

Біофізик

2211.2

 

 

 

Ботанік

2211.2

20583

-

 

Геоботанік

2211.2

20608

 

4

Гідробіолог

2211.2

 

 

 

Гістолог

2211.2

 

 

 

Дресирувальник морських тварин

2211.2

-

-

 

Еколог

2211.2

 

 

 

Експерт з екології

2211.2

 

 

5*

Експерт-кінолог

2211.2

 

 

 

Ембріолог

2211.2

25491

-

 

Ентомолог

2211.2

25494

-

 

Ентофітопатолог

2211.2

22154

-

 

Зоолог

2211.2

 

 

 

Імунолог

2211.2

22865

 

4

Іхтіолог

2211.2

22868

 

4

Іхтіопатолог

2211.2

 

 

 

Маммолог

2211.2

23618

-

 

Міколог

2211.2

23619

-

4, 25

Мікробіолог

2211.2

 

 

 

Орнітолог

2211.2

24308

-

 

Палеонтолог

2211.2

 

 

 

Паразитолог

2211.2

24647

 

4

Рибовод

2211.2

 

 

 

Таксономіст

2211.2

 

 

 

Теріолог

2211.2

 

 

 

Цитолог

2212.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія)

2212.1

23667

 

Науковий співробітник (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія)

2212.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія)

2212.2

20278

 

25, 10

Біохімік

2212.2

25497

-

 

Епідеміолог

2212.2

20389

 

78

Лікар-патологоанатом

2212.2

 

 

 

Професіонал з клінічних досліджень

2212.2

25069

 

25

Токсиколог

2212.2

25174

 

25

Фармаколог

2212.2

25192

 

1

Фізіолог

2213.1

 

 

2

Агроном-дослідник

2213.1

 

 

 

Гідротехнік-дослідник

2213.1

 

 

 

Дослідник аквакультури

2213.1

 

 

 

Дослідник із агрохімії та ґрунтознавства

2213.1

 

 

 

Дослідник із захисту рослин

2213.1

 

 

 

Дослідник із плодоовочівництва та виноградарства

2213.1

 

 

 

Дослідник із селекції та генетики сільськогосподарських культур

2213.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа)

2213.1

 

Науковий співробітник (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа)

2213.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа)

2213.2

20037

-

 

Агролісомеліоратор

2213.2

20040

 

2

Агроном

2213.2

20041

 

2

Агроном аеродрому

2213.2

20053

 

2

Агроном з насінництва

2213.2

20050

 

2

Агроном із захисту рослин

2213.2

20043

 

2

Агроном-інспектор

2213.2

20056

 

2

Агрохімік

2213.2

24359

-

 

Ґрунтознавець

2213.2

22157

 

2

Зоотехнік

2213.2

22163

 

2

Зоотехнік з контролю якості продукції

2213.2

22166

 

2

Зоотехнік з племінної справи

2213.2

 

 

 

Інженер з використання водних ресурсів

2213.2

 

 

 

Інженер з відтворення природних екосистем

2213.2

 

 

3

Інженер з лісових культур

2213.2

 

 

3

Інженер з лісозаготівель

2213.2

22308

-

 

Інженер з лісокористування

2213.2

22309

 

3

Інженер з лісосировинних ресурсів

2213.2

 

 

 

Інженер з охорони природних екосистем

2213.2

22363

 

3

Інженер з охорони та захисту лісу

2213.2

 

 

 

Інженер з охорони тваринного світу

2213.2

 

 

 

Інженер з природокористування

2213.2

 

 

 

Інженер з проектування систем індустріального рибництва

2213.2

 

 

 

Інженер з рекреаційного благоустрою

2213.2

22217

 

3

Інженер лісового господарства

2213.2

 

 

 

Інженер станції насосної (групи станцій)

2213.2

 

 

 

Інженер-гідротехнік

2213.2

22218

 

3

Інженер-лісопатолог

2213.2

 

 

 

Інженер-проектувальник (водне господарство)

2213.2

-

 

3

Інженер-таксатор

2213.2

 

 

2

Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва

2213.2

 

 

 

Інспектор з карантину рослин

2213.2

24293

 

2, 3

Мисливствознавець

2213.2

 

 

 

Професіонал з плодоовочівництва і виноградарства

2213.2

 

 

 

Професіонал з рибальства

2213.2

 

 

 

Сільськогосподарський дорадник

2213.2

 

 

 

Сільськогосподарський експерт-дорадник

2213.2

 

 

 

Технолог зі зберігання та первинної переробки продукції рослинництва

2213.2

 

 

2

Технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва

2213.2

 

 

 

Технолог-дослідник зі зберігання та первинної переробки продукції рослинництва

2213.2

 

 

 

Фахівець з використання водних ресурсів

2213.2

 

 

 

Фахівець з виробництва продукції аквакультури

2213.2

 

 

 

Фахівець з екологічної освіти

2213.2

 

 

 

Фахівець з квітникарства

2213.2

 

 

 

Фахівець з ландшафтного дизайну

2213.2

 

 

 

Фахівець з рекреації

2213.2

 

 

 

Фахівець із агрохімії та ґрунтознавства

2213.2

 

 

 

Фахівець із селекції та генетики сільськогосподарських культур

2221.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (галузь лікувальної справи, крім стоматології)

2221.1

23667

 

Науковий співробітник (галузь лікувальної справи, крім стоматології)

2221.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (галузь лікувальної справи, крім стоматології)

2221.2

20311

 

78

Лікар

2221.2

 

 

78

Лікар внутрішньої медицини

2221.2

20333

-

 

Лікар гірничорятувальної частини

2221.2

-

 

78

Лікар з авіаційної медицини

2221.2

-

 

78

Лікар з народної та нетрадиційної медицини

2221.2

-

 

78

Лікар з променевої терапії

2221.2

-

 

78

Лікар з радіонуклідної діагностики

2221.2

-

 

78

Лікар з ультразвукової діагностики

2221.2

-

 

78

Лікар загальної практики - сімейний лікар

2221.2

20397

-

 

Лікар підводного апарата

2221.2

20408

 

78

Лікар приймальної палати (відділення)

2221.2

20344

 

78

Лікар пункту охорони здоров'я

2221.2

20424

-

 

Лікар роз'їзний (лінійний) на залізничному транспорті

2221.2

 

 

78

Лікар з медицини невідкладних станів

2221.2

-

 

78

Лікар судновий

2221.2

 

 

 

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини

2221.2

20314

 

78

Лікар-акушер-гінеколог

2221.2

20315

 

78

Лікар-алерголог

2221.2

-

 

78

Лікар-анестезіолог

2221.2

20329

 

78

Лікар-гастроентеролог

2221.2

20332

 

78

Лікар-гематолог

2221.2

-

 

78

Лікар-генетик

2221.2

-

 

78

Лікар-геріатр

2221.2

 

 

78

Лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку

2221.2

 

 

78

Лікар-гінеколог-онколог

2221.2

20338

 

78

Лікар-дерматовенеролог

2221.2

20520

 

78

Лікар-ендокринолог

2221.2

-

 

78

Лікар-імунолог

2221.2

20356

 

78

Лікар-інфекціоніст

2221.2

-

 

78

Лікар-кардіолог

2221.2

 

 

 

Лікар-кардіолог дитячий

2221.2

 

 

 

Лікар-кардіолог електрофізіолог

2221.2

 

 

 

Лікар-кардіолог інтервенційний

2221.2

-

 

78

Лікар-кардіоревматолог дитячий

2221.2

-

 

78

Лікар-комбустіолог

2221.2

20365

 

78

Лікар-методист

2221.2

20366

 

78

Лікар-нарколог

2221.2

-

 

78

Лікар-невролог дитячий

2221.2

20371

 

78

Лікар-невропатолог

2221.2

 

 

 

Лікар-нейрофізіолог

2221.2

20374

 

78

Лікар-нейрохірург

2221.2

-

 

78

Лікар-нефролог

2221.2

20377

 

78

Лікар-онколог

2221.2

-

 

78

Лікар-ортопед-травматолог

2221.2

20380

 

78

Лікар-отоларинголог

2221.2

20383

 

78

Лікар-офтальмолог

2221.2

20392

 

78

Лікар-педіатр

2221.2

-

 

78

Лікар-педіатр дільничний

2221.2

-

 

78

Лікар-педіатр-неонатолог

2221.2

20417

 

78

Лікар-психіатр

2221.2

-

 

78

Лікар-психолог

2221.2

-

 

78

Лікар-психотерапевт

2221.2

-

 

78

Лікар-психофізіолог

2221.2

-

 

78

Лікар-пульмонолог

2221.2

20423

 

78

Лікар-радіолог

2221.2

-

 

78

Лікар-ревматолог

2221.2

 

 

 

Лікар-ревматолог дитячий

2221.2

-

 

78

Лікар-рефлексотерапевт

2221.2

-

 

78

Лікар-сексопатолог

2221.2

-

 

78

Лікар-сурдолог

2221.2

 

 

 

Позицію скасовано

2221.2

 

 

 

Позицію скасовано

2221.2

 

 

 

Позицію скасовано

2221.2

20481

 

78

Лікар-терапевт

2221.2

-

 

78

Лікар-терапевт дільничний

2221.2

20484

 

78

Лікар-терапевт підлітковий

2221.2

20490

 

78

Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці

2221.2

20493

 

78

Лікар-токсиколог

2221.2

-

 

78

Лікар-трансплантолог

2221.2

-

 

78

Лікар-трансфузіолог

2221.2

20502

 

78

Лікар-уролог

2221.2

20508

 

78

Лікар-фтизіатр

2221.2

20517

 

78

Лікар-хірург

2221.2

 

 

 

Лікар-хірург пластичний

2221.2

-

 

78

Лікар-хірург серцево-судинний

2221.2

-

 

78

Лікар-хірург судинний

2221.2

-

 

78

Лікар-хірург торакальний

2221.2

-

 

78

Лікар-хірург-онколог

2221.2

-

 

78

Лікар-хірург-проктолог

2222.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (стоматологія)

2222.1

23667

-

 

Науковий співробітник (стоматологія)

2222.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (стоматологія)

2222.2

20459

 

78

Лікар-стоматолог

2222.2

20462

 

78

Лікар-стоматолог-ортодонт

2222.2

-

 

78

Лікар-стоматолог-ортопед

2222.2

-

 

78

Лікар-стоматолог-терапевт

2222.2

20468

 

78

Лікар-стоматолог-хірург 

2223.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (ветеринарна медицина)

2223.1

23667

-

 

Науковий співробітник (ветеринарна медицина)

2223.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (ветеринарна медицина)

2223.2

20323

-

 

Лікар ветеринарної медицини

2223.2

 

 

 

Лікар ветеринарної медицини з безпеки та якості сільськогосподарських і харчових продуктів

2223.2

 

 

 

Лікар ветеринарної медицини з біотехнології

2223.2

 

 

 

Лікар ветеринарної медицини з гігієни та санітарії

2223.2

 

 

 

Лікар ветеринарної медицини з лабораторної діагностики

2223.2

 

 

 

Лікар ветеринарної медицини з фармації

2223.2

 

 

 

Лікар ветеринарної медицини м'ясопереробних підприємств

2223.2

 

 

 

Офіційний лікар ветеринарної медицини

2224.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (фармація)

2224.1

23667

-

 

Науковий співробітник (фармація)

2224.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (фармація)

2224.2

24426

 

78

Провізор

2224.2

-

 

78

Провізор клінічний

2224.2

 

 

78

Провізор-аналітик

2224.2

 

 

 

Провізор-гомеопат

2224.2

-

 

78

Провізор-косметолог

2224.2

-

-

 

Провізор-токсиколог

2225.2

-

 

78

Лікар з гігієни дітей та підлітків

2225.2

-

 

78

Лікар з гігієни праці

2225.2

-

 

78

Лікар з гігієни харчування

2225.2

-

 

78

Лікар з комунальної гігієни

2225.2

-

 

78

Лікар з радіаційної гігієни

2225.2

-

 

78

Лікар із загальної гігієни

2225.2

20320

 

78

Лікар-бактеріолог

2225.2

20326

 

78

Лікар-вірусолог

2225.2

20335

 

78

Лікар-дезінфекціоніст

2225.2

20523

 

78

Лікар-епідеміолог

2225.2

 

 

78

Лікар-мікробіолог-вірусолог

2225.2

20386

 

78

Лікар-паразитолог

2225.2

-

 

78

Лікар-профпатолог

2225.2

-

 

78

Лікар-санолог

2225.2

 

 

 

Фахівець з громадського здоров'я

2225.2

 

 

 

Фахівець з довкілля та здоров'я

2225.2

     

Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища

2229.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (галузь медицини, крім сестринської справи та акушерства)

2229.1

23667

 

Науковий співробітник (галузь медицини, крім сестринської справи та акушерства)

2229.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (галузь медицини, крім сестринської справи та акушерства)

2229.2

 

 

 

Експерт з оцінки медичних технологій

2229.2

 

 

 

Ерготерапевт

2229.2

22515

-

 

Інспектор-лікар

2229.2

 

 

78

Лікар з лікувальної фізкультури

2229.2

-

 

78

Лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини

2229.2

20514

 

78

Лікар з функціональної діагностики

2229.2

 

 

78

Лікар зі спортивної медицини

2229.2

-

-

 

Лікар спортивний (збірної чи клубної команди)

2229.2

20341

 

78

Лікар-дієтолог

2229.2

20521

 

78

Лікар-ендоскопіст

2229.2

20362

 

78

Лікар-лаборант

2229.2

 

 

78

Лікар-лаборант з клінічної біохімії

2229.2

 

 

78

Лікар-лаборант-генетик

2229.2

 

 

78

Лікар-лаборант-гігієніст

2229.2

 

 

78

Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища

2229.2

 

 

78

Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища

2229.2

 

 

78

Лікар-лаборант-імунолог

2229.2

20426

 

78

Лікар-рентгенолог

2229.2

20456

 

78

Лікар-статистик

2229.2

 

 

78

Лікар судово-медичний експерт-гістолог

2229.2

 

 

78

Лікар судово-медичний експерт

2229.2

 

 

78

Лікар судово-медичний експерт-імунолог

2229.2

 

 

78

Лікар судово-медичний експерт-криміналіст

2229.2

 

 

78

Лікар судово-медичний експерт-токсиколог

2229.2

 

 

78

Лікар судово-медичний експерт-цитолог

2229.2

20474

 

78

Лікар - судово-психіатричний експерт

2229.2

20505

 

78

Лікар-фізіотерапевт

2229.2

 

 

 

Трансплант-координатор

2229.2

 

 

 

Фізичний терапевт

2229.2

     

Професіонал з фармаконагляду

2230.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (сестринська справа, акушерство)

2230.1

23667

-

 

Науковий співробітник (сестринська справа, акушерство)

2230.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (сестринська справа, акушерство)

2230.2

25187

-

 

Фельдшер на морських і річкових суднах

2310.1

 

 

 

Докторант

2310.1

21795

-

 

Доцент

2310.1

 

 

 

Професор

2310.2

20199

-

  

Асистент

2310.2

 

 

 

Богослов

2310.2

 

 

 

Викладач закладу вищої освіти

2320

24420

-

 

Викладач професійного навчально-виховного закладу

2320

 

 

 

Викладач професійно-технічного навчального закладу

2320

-

-

 

Викладач театральних дисциплін

2320

-

-

 

Викладач хореографічних дисциплін

2320

-

-

 

Викладач хорових дисциплін

2320

 

 

 

Викладач-інструменталіст (народних, духових, спеціальних інструментів)

2320

 

 

 

Вчитель закладу загальної середньої освіти

2320

23473

-

 

Методист заочних шкіл і відділень

2331

 

 

 

Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти

2332

 

 

 

Вихователь дошкільного навчального закладу

2332

23476

-

 

Методист з дошкільного виховання

2340

 

 

 

Викладач із соціальної педагогіки

2340

 

 

80

Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю

2340

 

 

 

Вчитель з корекційної освіти

2340

25160

 

80

Вчитель-дефектолог

2340

25161

 

80

Вчитель-логопед

2340

-

 

80

Вчитель-реабілітолог

2340

22847

 

80

Інструктор слухового кабінету

2340

-

 

80

Консультант психолого-медико-педагогічної консультації

2340

-

-

 

Консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації

2340

24314

 

80

Педагог соціальний

2340

24320

 

80

Перекладач-дактилолог навчальних закладів

2351.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (методи навчання)

2351.1

23667

-

 

Науковий співробітник (методи навчання)

2351.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (методи навчання)

2351.2

24420

-

 

Викладач (методи навчання)

2351.2

20305

 

80

Вихователь-методист

2351.2

 

 

 

Інструктор-льотчик-методист

2351.2

 

 

 

Консультант з питань здорового способу життя

2351,2

 

 

 

Методист

2351.2

23480

 

1

Методист з економічної освіти

2351.2

23478

 

85

Методист з фізичної культури

2352

22517

-

 

Інспектор вищих навчальних закладів

2352

22592

-

 

Інспектор з військово-технічної підготовки

2352

22595

-

 

Інспектор з дошкільного виховання, позашкільної роботи

2352

22670

 

Інспектор з навчальної, виховної, методичної роботи, виробничого навчання і початкової військової підготовки

2352

22646

-

 

Інспектор з охорони дитинства

2352

22698

 

Інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів

2352

22710

-

 

Інспектор шкіл

2352

22568

-

 

Інспектор-методист

2359.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (в інших галузях навчання)

2359.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (валеологія)

2359.1

23667

-

 

Науковий співробітник (в інших галузях навчання)

2359.1

 

 

5*

Науковий співробітник (валеологія)

2359.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (в інших галузях навчання)

2359.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (валеологія)

2359.2

 

 

 

Андрагог

2359.2

-

-

 

Інженер-інструктор біолокацій

2359.2

 

 

 

Інструктор з праці

2359.2

 

 

 

Інструктор навчально-тренувального центру

2359.2

22781

-

 

Інструктор-пілот (льотчик)

2359.2

 

 

 

Керівник секції спортивного напряму

2359.2

23160

 

81, 84

Лектор

2359.2

23471

 

80

Методист позашкільного закладу

2359.2

 

 

5*

Методист-валеолог

2359.2

23564

 

67

Механік-наставник

2359.2

24275

 

Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми

2359.2

 

 

5*

Педагог-валеолог

2359.2

24313

 

87

Педагог-організатор

2359.2

25338

 

68

Штурман-інструктор

2411.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)

2411.1

23667

-

 

Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)

2411.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік)

2411.2

-

 

1

Аудитор

2411.2

 

 

 

Аудитор систем харчової безпеки

2411.2

 

 

 

Аудитор систем якості

2411.2

20281

 

1

Бухгалтер (з дипломом магістра)

2411.2

20287

-

 

Бухгалтер-експерт

2411.2

20284

 

1

Бухгалтер-ревізор

2411.2

 

 

 

Екологічний аудитор

2411.2

 

 

5*

Консультант з податків і зборів

2412.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (праця та зайнятість)

2412.1

23667

-

 

Науковий співробітник (праця та зайнятість)

2412.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (праця та зайнятість)

2412.1

 

 

 

Професіолог

2412.2

 

 

 

Аналітику сфері професійної зайнятості

2412.2

25374

 

1

Економіст з праці

2412.2

 

 

80

Експерт з регулювання соціально-трудових відносин

2412.2

-

 

80

Експерт з умов праці

2412.2

 

 

 

Експерт із соціальної відповідальності

2412.2

 

 

1

Фахівець з організації праці

2412.2

 

 

1

Фахівець з підготовки кадрів

2412.2

 

-

 

Фахівець з профадаптації

2412.2

22780

-

 

Інструктор передових методів праці

2412.2

 

 

 

Кар'єрний радник

2412.2

24164

 

5

Нормувальник гірничий

2412.2

24167

-

 

Нормувальник гірничий кар'єру, рудника, шахти

2412.2

24170

 

5

Нормувальник гірничий на підземних роботах

2412.2

 

 

 

Оцінювач професійної кваліфікації

2412.2

 

 

 

Професіонал з розвитку персоналу

2412.2

24457

 

80

Профконсультант

2412.2

 

 

 

Страховий експерт з охорони праці

2412.2

-

-

 

Фахівець з аналізу ринку праці

2412.2

-

-

 

Фахівець з питань зайнятості (хедхантер)

2412.2

 

 

 

Фахівець з профорієнтації

2412.2

22351

 

1

Позицію скасовано

2412.2

22339

 

1

Позицію скасовано

2413.1

-

 

 

Молодший науковий співробітник (біржові операції)

2413.1

 

 

 

Науковий співробітник (біржові операції)

2413.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (біржові операції)

2413.2

 

 

 

Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

2413.2

 

 

 

Професіонал з депозитарної діяльності

2413.2

 

 

 

Професіонал з корпоративного управління

2413.2

 

 

 

Професіонал з торгівлі цінними паперами

2413.2

 

 

 

Професіонал з управління активами

2413.2

 

 

 

Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів

2414.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)

2414.1

 

 

 

Науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)

2414.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)

2414.2

 

 

 

Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки

2414.2

 

 

 

Позицію скасовано

2414.2

 

 

 

Професіонал з антикорупційної діяльності

2414.2

 

 

 

Професіонал з фінансово-економічної безпеки

2414.2

 

 

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності

2419.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (інтелектуальна власність)

2419.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)

2419.1

 

 

 

Науковий співробітник (інтелектуальна власність)

2419.1

23667

 

Науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)

2419.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (інтелектуальна власність)

2419.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)

2419.2

 

 

 

Аудитор безпеки автомобільних доріг

2419.2

 

 

 

Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи)

2419.2

25371

 

1

Економіст із збуту

2419.2

 

 

 

Експерт із енергоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії

2419.2

25393

-

 

Експерт із зовнішньоекономічних питань

2419.2

 

 

 

Експерт із торговельно-економічних операцій

2419.2

22357

 

1

Інженер з організації керування виробництвом

2419.2

 

 

 

Консультант

2419.2

-

-

 

Консультант з ефективності підприємництва

2419.2

-

-

 

Консультант з маркетингу

2419.2

-

-

 

Консультант з раціоналізації виробництва

2419.2

 

 

 

Консультант із зовнішньоекономічних питань

2419.2

 

 

 

Логіст

2419.2

 

 

 

Професіонал з економічної кібернетики

2419.2

 

 

 

Професіонал з інноваційної діяльності

2419.2

 

 

 

Професіонал з інтелектуальної власності

2419.2

-

-

 

Рекламіст

2419.2

 

 

 

Уповноважена особа з питань відповідності (енергетика)

2419.2

 

 

 

Фахівець з публічних закупівель

2419.2

 

 

 

Фахівець з економічного моделювання екологічних систем

2419.2

-

-

 

Фахівець з ефективності підприємництва

2419.2

-

 

18, 65

Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)

2419.2

-

-

 

Фахівець з раціоналізації виробництва

2419.2

-

-

 

Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою

2419.2

 

 

 

Фахівець із сертифікації

2419.2

 

 

 

Фахівець із стандартизації

2419.2

-

 

1

Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості

2419.2

 

 

 

Фахівець із якості

2419.2

-

 

65

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку

2419.3

 

 

 

Позицію скасовано

2419.3

 

 

 

Адміністратор (органи державної влади та місцевого самоврядування)

2419.3

 

 

 

Головний консультант

2419.3

 

 

 

Головний консультант-інспектор

2419.3

 

 

 

Державний аудитор

2419.3

 

 

 

Державний експерт

2419.3

 

 

 

Державний кадастровий реєстратор

2419.3

 

 

 

Державний реєстратор

2419.3

 

 

 

Державний реєстратор прав на нерухоме майно

2419.3

 

 

80

Державний соціальний інспектор

2419.3

 

 

 

Детектив

2419.3

 

 

 

Інспектор державний

2419.3

 

 

 

Інспектор фінансовий

2419.3

 

 

 

Казначей

2419.3

 

 

 

Консультант (в апараті органів державної влади, місцевого самоврядування)

2419.3

 

 

 

Помічник-консультант народного депутата України

2419.3

 

 

 

Радник (органи державної влади, місцевого самоврядування)

2419.3

 

 

 

Радник-посланник

2419.3

 

 

 

Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування)

2419.3

 

 

76

Спеціаліст з питань персоналу державної служби

2419.3

 

 

76

Спеціаліст-бухгалтер

2419.3

 

 

76

Спеціаліст-юрисконсульт

2421.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (правознавство)

2421.1

23667

-

 

Науковий співробітник (правознавство)

2421.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (правознавство)

2421.2

20059

-

 

Адвокат

2421.2

 

 

 

Консультант науковий (правознавство)

2421.2

24450

-

 

Прокурор

2421.2

24451

-

 

Прокурор-криміналіст

2421.2

 

Старший помічник Генерального прокурора України з особливих доручень

2421.2

 

 

 

Юрист

2421.2

 

 

 

Юрист-міжнародник

2422

 

 

 

Помічник судді (Верховного Суду)

2422

-

-

 

Суддя

2423

 

 

 

Дізнавач (з дипломом спеціаліста)

2423

 

 

 

Експерт (органи внутрішніх справ)

2423

 

 

 

Інспектор (з дипломом спеціаліста)

2423

 

 

 

Оперуповноважений (з дипломом спеціаліста)

2423

 

 

 

Помічник начальника чергової частини

2423

 

 

99

Професіонал з охоронної діяльності та безпеки

2423

 

 

 

Слідчий в особливо важливих справах

2423

 

 

 

Слідчий (органи внутрішніх справ)

2423

 

 

 

Спеціаліст-підривник

2423

 

 

 

Спеціаліст-криміналіст

2423

 

 

 

Старший дізнавач з особливих доручень

2423

 

 

 

Старший інспектор з особливих доручень

2423

 

 

 

Старший оперуповноважений в особливо важливих справах

2423

 

 

 

Старший слідчий в особливо важливих справах

2424

 

 

 

Інспектор (пенітенціарна система)

2424

 

 

 

Інспектор уповноваженого органу з питань пробації

2424

 

 

 

Оперуповноважений (пенітенціарна система)

2424

 

 

 

Старший інспектор з особливих доручень (пенітенціарна система)

2424

 

 

 

Старший інспектор уповноваженого органу з питань пробації

2424

 

 

 

Старший оперуповноважений в особливо важливих справах (пенітенціарна система)

2429

 

 

 

Державний виконавець

2429

25392

-

 

Експерт

2429

 

 

 

Експерт-імунолог судовий

2429

 

 

 

Експерт-психолог судовий

2429

 

 

 

Експерт-токсиколог судовий

2429

 

 

 

Експерт-цитолог судовий

2429

 

 

80

Інспектор праці (правовий)

2429

24173

-

 

Нотаріус

2429

24176

-

 

Нотаріус державний

2429

 

 

 

Приватний виконавець

(діє з 05.10.2016 р.)

2429

 

 

99

Приватний детектив

2429

24758

 

-

Радник

2429

24740

-

 

Слідчий

2429

 

 

 

Позицію скасовано

2429

 

 

 

Судовий експерт

2429

 

 

 

Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту

2429

25500

 

1

Юрисконсульт

2431.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство)

2431.1

23667

 

81

Науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство)

2431.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (архівна справа, музеєзнавство)

2431.2

20193

-

 

Архівіст

2431.2

25395

-

 

Експерт з комплектування музейного та виставочного фонду

2431.2

25223

-

 

Зберігач експонатів

2431.2

25220

 

81

Зберігач фондів

2432.1

21792

 

1

Документознавець

2432.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (бібліотечна справа, науково-технічна інформація)

2432.1

23667

 

Науковий співробітник (бібліотечна справа, науково-технічна інформація)

2432.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (бібліотечна справа, науково-технічна інформація)

2432.2

20269

 

81

Бібліограф

2432.2

20272

 

81

Бібліотекар

2432.2

 

 

 

Експерт з питань інтелектуальної власності

2432.2

23479

 

82

Методист із складання кінопрограм

2433.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (інформаційна аналітика)

2433.1

 

 

 

Науковий співробітник (інформаційна аналітика)

2433.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (інформаційна аналітика)

2433.2

 

 

 

Аналітик консолідованої інформації

2433.2

22336

 

1

Інженер з науково-технічної інформації

2441.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (економіка)

2441.1

23667

-

 

Науковий співробітник (економіка)

2441.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (економіка)

2441.2

 

 

 

Аналітик (банківська діяльність)

2441.2

 

 

 

Аналітик з інвестицій

2441.2

 

 

 

Аналітик з кредитування

2441.2

 

 

 

Економетрист

2441.2

25351

 

1**

Економіст

2441.2

25355

 

1

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності

2441.2

25359

 

64, 1

Економіст з договірних та претензійних робіт

2441.2

25362

 

1

Економіст з матеріально-технічного забезпечення

2441.2

 

 

 

Економіст з міжнародної торгівлі

2441.2

25368

 

1

Економіст з планування

2441.2

 

 

 

Економіст з податків і зборів

2441.2

 

Економіст з режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу

2441.2

25377

 

1

Економіст з фінансової роботи

2441.2

 

 

 

Економіст із ціноутворення

2441.2

25352

 

1

Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

2441.2

-

-

 

Економічний радник

2441.2

23068

-

 

Консультант з економічних питань

2441.2

24191

-

 

Оглядач з економічних питань

2441.2

 

 

 

Член виконавчого органу акціонерного товариства

2441.2

 

 

 

Член правління акціонерного товариства

2441.2

 

 

 

Член ревізійної комісії

2441.2

 

 

 

Член спостережної (наглядової) ради

2442.1

 

 

 

Антрополог

2442.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)

2442.1

23667

 

Науковий співробітник (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)

2442.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)

2442.2

20184

-

 

Археограф

2442.2

20187

-

 

Археолог

2442.2

-

-

 

Географ

2442.2

 

 

 

Географ (політична географія)

2442.2

 

 

 

Географ (фізична географія)

2442.2

-

-

 

Географ-економіст

2442.2

 

 

 

Етнолог

2442.2

-

-

 

Кримінолог

2442.2

 

 

 

Палеогеограф

2442.2

24307

-

 

Палеограф

2442.2

 

 

 

Соціальний патолог

2442.2

24767

 

1

Соціолог

2442.2

-

-

 

Соціолог з ефективності покарання правопорушників

2442.2

-

-

 

Соціолог промисловий

2442.2

-

-

 

Соціолог-кримінолог

2442.2

 

 

 

Фахівець з міської та районної планіровки

2442.2

 

 

1

Фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

2442.2

 

 

 

Фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки

2442.2

 

 

 

Фахівець з управління природокористуванням

2442.2

 

 

 

Фахівець з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері

2443.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (філософія, історія, політологія)

2443.1

23667

-

 

Науковий співробітник (філософія, історія, політологія)

2443.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (філософія, історія, політологія)

2443.2

-

-

 

Експерт із суспільно-політичних питань

2443.2

-

-

 

Історик

2443.2

 

 

 

Історик (економіка)

2443.2

 

 

 

Історик (політика)

2443.2

 

 

 

Історик (суспільні відносини)

2443.2

-

-

 

Консультант з питань історії

2443.2

 

Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях)

2443.2

-

-

 

Політичний оглядач

2443.2

-

-

 

Політолог

2443.2

 

 

 

Фахівець з релігієзнавства

2443.2

 

 

 

Фахівець із генеалогії

2443.2

 

 

 

Філософ

2444.1

-

-

 

Графолог

2444.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)

2444.1

23667

-

 

Науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)

2444.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади)

2444.1

 

 

 

Філолог-дослідник

2444.1

 

 

 

Фольклорист

2444.2

20604

-

 

Гід-перекладач

2444.2

 

 

 

Лінгвіст

2444.2

24316

 

1

Перекладач

2444.2

24325

-

 

Перекладач технічної літератури

2444.2

24319

 

80

Перекладач-дактилолог

2444.2

24322

-

 

Перекладач-секретар сліпого вчителя(викладача)

2444.2

 

  

 

Професіонал з фольклористики

2444.2

24559

 

18

Редактор-перекладач

2444.2

 

 

 

Філолог

2445.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (психологія)

2445.1

23667

-

 

Науковий співробітник (психологія)

2445.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (психологія)

2445.2

 

 

80

Практичний психолог

2445.2

24459

 

1

Психолог

2445.2

     

Психотерапевт

2445.2

     

Клінічний психолог

2446.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (соціальний захист населення)

2446.1

23667

-

 

Науковий співробітник (соціальний захист населення)

2446.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (соціальний захист населення)

2446.2

 

 

 

Вихователь виправно-трудового закладу

2446.2

-

-

 

Наглядач в громадському центрі

2446.2

-

-

 

Наглядач за умовно засудженими

2446.2

 

 

 

Соціальний аудитор

2446.2

 

 

 

Соціальний працівник

2446.2

 

Фахівець (з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т. ін.)

2446.2

 

 

80

Фахівець із соціальної допомоги вдома

2446.2

24768

 

80

Фахівець із соціальної роботи

2446.2

-

 

1

Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування

2447.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)

2447.1

 

5*

Науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)

2447.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)

2447.2

 

5*

Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва

2449.2

 

 

 

Позицію скасовано

2451.1

-

-

 

Літературознавець

2451.2

20294

 

83

Ведучий програми

2451.2

20529

 

18, 83

Випусковий

2451.2

20532

 

18, 83

Випусковий відповідальний

2451.2

 

 

 

Драматург

2451.2

 

 

 

Журналіст

2451.2

 

 

 

Журналіст мультимедійних видань засобів масової інформації

2451.2

22508

 

65

Інокореспондент

2451.2

23045

 

83

Коментатор

2451.2

23124

 

18, 83

Кореспондент

2451.2

23127

 

18, 83

Кореспондент власний

2451.2

23130

 

18, 83

Кореспондент спеціальний

2451.2

23166

-

 

Літературний співробітник

2451.2

24187

 

83

Оглядач

2451.2

24190

 

83

Оглядач політичний

2451.2

 

 

 

Письменник (інший автор)

2451.2

24531

 

81**

Редактор

2451.2

24556

 

18

Редактор відповідальний

2451.2

 

 

82

Редактор з рекламування фільмів

2451.2

24540

 

18

Редактор літературний

2451.2

 

 

 

Редактор мультимедійних видань засобів масової інформації

2451.2

24553

 

18

Редактор науковий

2451.2

24562

 

18, 82

Редактор технічний

2451.2

24565

 

18

Редактор художній

2451.2

25290

-

 

Член головної редакції

2451.2

25293

-

 

Член колегії (редакційної)

2452.1

 

 

 

Дизайнер-дослідник

2452.1

22862

 

Мистецтвознавець (образотворче, декоративно-прикладне мистецтво)

2452.2

 

 

 

Аналітик з модельної діяльності

2452.2

20233

 

82

Асистент художника з комбінованих зйомок

2452.2

20230

  

82

Асистент художника-мультиплікатора

2452.2

20236

 

82

Асистент художника-постановника

2452.2

25244

 

1, 18

Дизайнер (художник-конструктор)

2452.2

 

 

 

Дизайнер візажу

2452.2

 

 

 

Дизайнер графічних робіт

2452.2

 

 

 

Дизайнер зачісок

2452.2

 

 

 

Дизайнер інтер'єру

2452.2

 

 

 

Дизайнер меблів

2452.2

 

 

 

Дизайнер мультимедійних об'єктів

2452.2

 

 

 

Дизайнер одягу

2452.2

 

 

 

Дизайнер пакування

2452.2

 

 

 

Дизайнер промислових виробів та об'єктів

2452.2

 

 

 

Дизайнер тканини

2452.2

 

 

 

Експерт з модельної діяльності

2452.2

 

81

Керівник самодіяльного об'єднання прикладного та декоративного мистецтва

2452.2

23631

-

 

Модельєр

2452.2

23634

-

 

Модельєр-конструктор

2452.2

 

 

 

Професіонал з перукарського мистецтва і декоративної косметики

2452.2

24737

 

82

Скульптор

2452.2

 

 

 

Стильмейкер

2452.2

25229

 

82, 1

Художник

2452.2

25262

 

82

Художник з комбінованих зйомок

2452.2

25248

-

 

Художник лакової мініатюри

2452.2

25254

-

 

Художник народних художніх промислів

2452.2

25232

-

 

Художник-графік телебачення

2452.2

25241

-

 

Художник-зарисовник (будинку моделей)

2452.2

25250

 

84

Художник-модельєр

2452.2

25253

 

82

Художник-мультиплікатор

2452.2

25231

-

 

Художник-окопротезист

2452.2

25259

 

84

Художник-оформлювач ігрових ляльок

2452.2

25268

 

86

Художник-реставратор

2452.2

25293

-

 

Член колегії (художньо-експертної)

2453.1

-

-

 

Музикознавець

2453.2

20083

 

84, 81

Акомпаніатор

2453.2

 

 

 

Аранжувальник

2453.2

-

 

84

Артист (хору, хорового колективу, оркестрової групи та ін.)

2453.2

 

84

Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, вокального, естрадно-інструментального, хорового, народних інструментів та ін.)

2453.2

 

84

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.)

2453.2

 

84

Артист-вокаліст (оперний, камерний, соліст, соліст-бандурист, музичної комедії, естради та ін.)

2453.2

-

-

 

Артист-соліст (хору)

2453.2

20162

 

84

Артист-соліст-інструменталіст

2453.2

 

 

 

Артист-соліст-органіст

2453.2

 

 

 

Артист-тамбурмажор

2453.2

 

 

 

Асистент артиста-соліста-органіста

2453.2

20201

 

84

Асистент диригента

2453.2

20229

 

84

Асистент хормейстера

2453.2

-

 

84

Бандурист

2453.2

-

 

84

Бандурист-співак

2453.2

21623

 

84, 81

Диригент

2453.2

22885

-

 

Капельмейстер

2453.2

-

 

81

Керівник оркестру (ансамблю) духових інструментів

2453.2

 

81

Керівник оркестру (ансамблю, фольклорного ансамблю) народних інструментів

2453.2

-

 

81

Керівник хору (фольклорного ансамблю)

2453.2

-

 

84

Кобзар

2453.2

 

 

 

Композитор

2453.2

23109

 

84, 81

Концертмейстер

2453.2

23115

 

84

Концертмейстер з класу вокалу

2453.2

-

-

 

Концертмейстер-піаніст

2453.2

23643

 

82

Музичний оформлювач

2453.2

24550

 

18

Редактор музичний

2453.2

24586

 

84

Репетитор з вокалу

2453.2

25217

 

84, 81

Хормейстер

2453.2

25293

 

Член колегії (сценарної, художньо-експертної у галузі музикознавства)

2454.1

22862

-

 

Мистецтвознавець (хореографія)

2454.2

-

-

 

Аранжувальник балетний

2454.2

 

84

Артист (танцювального ансамблю, танцювального та хорового колективу, ансамблю пісні й танцю та ін.)

2454.2

20101

 

84

Артист балету

2454.2

20102

 

84

Артист балету (соліст)

2454.2

-

-

 

Артист балету на льоду

2454.2

20200

 

84

Асистент балетмейстера

2454.2

20260

 

84, 81

Балетмейстер

2454.2

20266

 

84

Балетмейстер-постановник

2454.2

-

 

81

Керівник танцювального колективу

2454.2

23112

-

 

Концертмейстер з класу балету

2454.2

24583

 

84

Репетитор з балету

2454.2

25214

-

 

Хореограф

2454.2

25293

-

 

Член колегії (сценарної, художньо-експертної у галузі хореографії)

2455.1

22862

-

 

Мистецтвознавець (кіномистецтво)

2455.2

 

 

84,82

Актор (артист) театру, кіно та ін.

2455.2

20156

 

84

Артист розмовного жанру

2455.2

-

 

Артист театру міміки та жесту (мімічного ансамблю)

2455.2

20104

 

84

Артист, що веде концерт

2455.2

20140

-

 

Артист-конферансьє

2455.2

20227

 

84

Асистент режисера

2455.2

20228

-

 

Асистент режисера телебачення

2455.2

22151

 

84

Звукорежисер

2455.2

 

 

82

Каскадер

2455.2

 

Керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об'єднання, клубу за інтересами та ін.)

2455.2

-

 

81

Керівник колективу (театрального, самодіяльного та ін.)

2455.2

24625

-

 

Керівник музичний

2455.2

24644

 

81, 84

Керівник художній

2455.2

22936

-

 

Кінознавець

2455.2

22946

 

82

Кінорежисер

2455.2

22949

 

82

Кінорежисер анімаційних (мультиплікаційних) фільмів

2455.2

22952

-

 

Кінорежисер з монтажу

2455.2

22955

 

82

Кінорежисер-постановник

2455.2

23474

 

81

Методист культурно-освітнього закладу

2455.2

 

 

 

Провідний звукооператор

2455.2

 

 

82

Провідний кінооператор

2455.2

 

 

82

Провідний кінооператор комбінованих зйомок

2455.2

 

 

82

Провідний кінооператор-постановник

2455.2

 

 

82

Провідний монтажер

2455.2

-

-

 

Редактор фільмів

2455.2

24568

 

81, 84

Режисер

2455.2

24572

 

83

Режисер радіомовлення

2455.2

-

 

84

Режисер театралізованих заходів та свят

2455.2

24573

 

83

Режисер телебачення

2455.2

24571

 

84

Режисер-постановник

2455.2

24589

 

84

Репетитор з техніки мови

2455.2

25265

 

84**

Художник-постановник

2455.2

25302

-

 

Читець

2460

 

 

 

Єпископ (архієпископ, митрополит, голова об'єднання, старший пресвітер і т. ін.)

2460

 

 

 

Місіонер

2460

 

 

 

Священнослужитель (пастор, пресвітер, військовий священик (капелан) і т. ін.)

2471

 

 

 

Експерт з пробірного контролю

2481.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство)

2481.1

 

 

 

Науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство)

2481.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (туризмологія, екскурсознавство)

2481.2

 

 

 

Екскурсознавець

2481.2

 

 

 

Туризмознавець

2482.2

 

 

 

Фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.)

2482.2

 

 

 

Фахівець із готельної справи

2482.2

  

 

 

Фахівець із ресторанної справи

2483.1

 

 

 

Молодший науковий співробітник (рекреалогія)

2483.1

 

 

 

Науковий співробітник (рекреалогія)

2483.1

 

 

 

Науковий співробітник-консультант (рекреалогія)

2483.2

 

 

 

Фахівець із санаторно-курортної справи

2490

 

 

 

Інспектор

2490

 

 

 

Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

2490

 

 

 

Радник

2490

 

 

 

Трансплант-координатор патолого-анатомічного бюро (бюро судово-медичної експертизи)

2490

 

 

 

Фахівець з діяльності професійних спілок

2490

     

Експерт (за видами діяльності)


 

 

(з кібербезпеки)Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
4
Віталій
19.02.2019
Чому з класифікатора професій прибрали посаду "Бухгалтер з дипломом спеціаліста" хоча в журналі "Баланс бюджет" від 18 лютого 2019 року чітко надано пояснення про посади "Бухгалтер з дипломом спеціаліста" і "Бухгалтер"
EVGENIY Віталій
19.02.2019
Це питання до тих хто цей класифікатор розробляє!
Валентин
22.03.2019
де коди на проєктувальників: головний инженер проєкту, головний спеціаліст проєктувальник
Надія
19.02.2021
Чому практично нема проектантів та кошторисників. Нема проектно-кошторисного відділу
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×