Нашi сайти:
buhgalter.com.ua
36803 19
Друкувати
Обране

Мінфін оприлюднив проект змін до деяких НП(С)БО та типової кореспонденції субрахунків

Міністерство фінансів України оприлюднило проект змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі


Відповідно до проекту у Типовій кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1219

розділ 1 викласти у такій редакції:

1. Облік основних засобів

1.1

Отримання цільового фінансування для придбання основних засобів та/або їх поліпшення

2311 (2321) «Поточні рахунки в банках», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

54 «Цільове фінансування»

1.2

Придбання устаткування, що потребує монтажу

1513 (1523) «Будівельні матеріали»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

1.3

Передача устаткування у монтаж

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», 1324 «Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення»

1513 (1523) «Будівельні матеріали»

 

1.4

 

Відображення витрат на придбання, створення (виготовлення), поліпшення, капітальне будівництво об'єктів основних засобів

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», 1324 «Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

1.5

Відображення витрат на проектні, будівельно-монтажні роботи за рахунками підрядників і проектних організацій

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», 1324 «Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

 

Відображення суми податку на додану вартість в рахунках підрядників і проектних організацій, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

1.6

Відображення сум витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів тощо, що включається до вартості основних засобів (придбаних та безоплатно отриманих) відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за                   № 1017/18312 (далі - НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»)

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», 1324 «Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками ізборами»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

1.7

Відображення витрат на реконструкцію і модернізацію об'єкта оренди (будівлі)

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

1.8

Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»

70 «Доходи за бюджетними асигнуваннями», 7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)», 7211 (7221) «Дохід від реалізації активів», 7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів» (7321 «Фінансові доходи державних цільових фондів)»

54 «Цільове фінансування»

1.9

Зарахування об'єктів капітальних інвестицій до складу основних засобів після введення в експлуатацію

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», 1324 «Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення»

Водночас проведення другого запису

54 «Цільове фінансування»

51 «Внесений капітал»

1.10

Зарахування до складу первісної вартості безоплатно отриманих основних засобів витрат, що включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 «Основні засоби»

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», 1324 «Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення»

Водночас проведення другого запису

54 «Цільове фінансування»

51 «Внесений капітал»

1.11

Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності)

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»

Водночас відображається:

 

 

дохід від безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності)

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

 

7511 «Доходи за необмінними операціями», 7523 «Інші надходження»

збільшення внесеного капіталу на суму безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності)

7511 «Доходи за необмінними операціями», 7523 «Інші надходження»

51 «Внесений капітал»

1.12

Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

51 «Внесений капітал»

Відображення нарахованої суми зносу на основні засоби, що отримані безоплатно за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності

8014 (8024), 8114, (8124) «Амортизація»,

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»),

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису», (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

1411 (1421) «Знос основних засобів», 1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

1.13

Відображення вартості безоплатно переданих основних засобів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності

51 «Внесений капітал»

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

Відображення нарахованої суми зносу на основні засоби, що безоплатно передані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності

1411 (1421) «Знос основних засобів», 1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

8014 (8024), 8114, (8124) «Амортизація»,

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»),

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису», (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

1.14

Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів

10 «Основні засоби», 11 «Іншінеоборотні матеріальні активи»

7211 (7221) «Дохід від реалізації активів»

Водночас проведення другого запису

7211 (7221) «Дохід від реалізації активів»

51 «Внесений капітал»

1.15

Нарахована амортизація основних засобів

8014 (8024), 8114, (8124) «Амортизація»

1411 (1421) «Знос основних засобів», 1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

1.16

Нарахована амортизація безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності)

8014 (8024), 8114, (8124) «Амортизація»

1411 (1421) «Знос основних засобів», 1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

Водночас проведення другого запису

51 «Внесений капітал»

7511 «Доходи за необмінними операціями», 7523 «Інші надходження»

1.17

Витрати на поліпшення, реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання об'єктів основних засобів

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», 1324 «Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення»

2113 (2123) «Розрахункиза авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

1.18

Зарахування витрат після завершення робіт з поліпшення основних засобів на збільшення їх первісної вартості

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», 1324 «Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення»

Водночас проведення другого запису

54 «Цільове фінансування»

51 «Внесений капітал»

1.19

Відображення результатів дооцінки основних засобів на суму:

 

 

дооцінки первісної вартості

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»

коригування суми зносу

5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»

1411 (1421) «Знос основних засобів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

1.20

Відображення результатів уцінки основних засобів, раніше не дооцінюваних, на суму:

 

 

коригування суми зносу

1411 (1421) «Знос основних засобів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

різниці залишкової вартості

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

1.21

Відображення результатів уцінки основних засобів, раніше дооцінених, на суму:

 

 

коригування суми зносу

1411 (1421) «Знос основних засобів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок

5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

перевищення уцінки залишкової вартості об'єкта надпопередніми дооцінками цього об'єкта

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

1.22

Відображення результатів дооцінки основних засобів, раніше уцінених:

 

 

коригування суми зносу основних засобів

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

1411 (1421) «Знос основних засобів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

на суму дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»

на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»

1.23

Відображення втрат від зменшення корисності об'єктів основних засобів

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

1411 (1421) «Знос основних засобів», 1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

1.24

Відновлення корисності об'єктів основних засобів після усунення причин попереднього зменшення їх корисності

1411 (1421) «Знос основних засобів»,                   1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів»,                     1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»

1.25

Списання об'єктів інших необоротних матеріальних активів (крім необоротних матеріальних активів спеціального призначення):

 

 

амортизація у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу)

8014 (8024), 8114 (8124) «Амортизація»

1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів»

вартість об'єкта

1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів»

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

1.26

Вибуття об'єктів основних засобів у випадках, передбачених законодавством, та списання унаслідок нестачі, установленої при інвентаризації:

 

 

сума зносу об'єкта основних засобів

1411 (1421) «Знос основних засобів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

10 «Основні засоби»,1116 «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення»

залишкова вартість об'єкта основних засобів

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

10 «Основні засоби», 1116 «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення»

Відображення сум дооцінки об'єкта основних засобів при їх вибутті (на дату вибуття об'єкта субрахунок 5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» має кредитове сальдо за конкретним об'єктом (ідентифіковане сальдо) на основі записів з початку експлуатації об'єкта про зміну балансової вартості основних засобів у картках інвентарного обліку (інших регістрах аналітичного обліку) об'єктів основних засобів)

5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

1.27

Віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості основних засобів, які були придбані або безоплатно отримані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності, при їх списанні

51 «Внесений капітал»

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису», (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

1.28

Якщо встановлено винних осіб, за нестачі, установлені при інвентаризації, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині:

 

 

витрат на відновлення (придбання)

2115 (2125) «Розрахунки з відшкодування завданих збитків»

7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»

перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету

2115 (2125) «Розрахунки з відшкодування завданих збитків»

6312 (6322) «Інші розрахунки з бюджетом»

Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 073 (074) проводиться запис про відображення сум нестач основних засобів

 

 

1.29.

Збільшення первісної вартості об’єкта основних засобів, який продовжує використовуватись, а залишкова вартість його дорівнює нулю, на суму ліквідаційної вартості

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

51 «Внесений капітал»

»;

2) у розділі 2:

пункти 2.2–2.5 замінити пунктами 2.2–2.3 у такій редакції:

«

2.2

Відображення витрат на придбання, виготовлення (створення), удосконалення, підвищення можливостей об'єктів нематеріальних активів та продовження строку використання

1313 (1323) «Капітальні інвестиції в нематеріальні активи»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Відображення сум податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

2.3

Відображення сум витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням та безоплатним отриманням нематеріального активу, та доведенням його до стану, у якому він придатний для використання за призначенням, що включаються до первісної вартості об'єкта нематеріальних активів відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року               № 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за              № 1018/18313 (далі - НП(С)БОДС 122 «Нематеріальні активи»)

1313 (1323) «Капітальні інвестиції в нематеріальні активи»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи іпослуги», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

».

У зв’язку з цим пункти 2.6 та 2.7 уважати відповідно пунктами 2.4 та 2.5;

пункти 2.8 та 2.9 замінити новими пунктами 2.6-2.8 такого змісту:

«

2.6

Відображення вартості безоплатно отриманих нематеріальних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності)

12 «Нематеріальні активи»

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»

 

Водночас відображається:

 

 

 

дохід від безоплатно отриманих нематеріальних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності)

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

 

7511 «Доходи за необмінними операціями», 7523 «Інші надходження»

 

збільшення капіталу на суму безоплатно отриманих нематеріальних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності)

7511 «Доходи за необмінними операціями», 7523 «Інші надходження»

51 «Внесений капітал»

 

2.7

Відображення вартості безоплатно отриманих нематеріальних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності

12 «Нематеріальні активи»

51 «Внесений капітал»

 

Відображення нарахованої суми накопиченої амортизації на нематеріальні активи, що отримані безоплатно від суб'єктів державного сектору

8014 (8024, 8114, 8124) «Амортизація», 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»),

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису», (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

 

2.8

Відображення вартості безоплатно переданих нематеріальних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності

51 «Внесений капітал»

12 «Нематеріальні активи»

Відображення нарахованої суми накопиченої амортизації на нематеріальні активи, що безоплатно передані суб'єктам державного сектору

1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

8014 (8024, 8114, 8124) «Амортизація», 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»),

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису», (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

           

                                                                                                                ».

У зв’язку з цим пункти 2.10 та 2.11 уважати відповідно пунктами 2.9 та 2.10;

пункт 2.9 викласти у такій редакції:

«

2.9

Оприбуткування раніше не врахованих на балансі нематеріальних активів

12 «Нематеріальні активи»

7211 (7221) «Дохід від реалізації активів»

Водночас проведення другого запису

7211 (7221) «Дохід від реалізації активів»

51 «Внесений капітал»

                                                                                                                  »;

доповнити розділ після пункту 2.10 новим пунктом 2.11 такого змісту:

«

2.11

Нарахована амортизація безоплатно отриманих нематеріальних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності)

8014 (8024), 8114 (8124) «Амортизація»

1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

Водночас проведення другого запису

51 «Внесений капітал»

7511 «Доходи за необмінними операціями», 7523 «Інші надходження»

                                                                                                               »;

3) у розділі 3:

пункти 3.1–3.9 замінити новими пунктами 3.1–3.6 в такій редакції:

«

3.1

Оприбуткування придбаних виробничих запасів та інших нефінансових активів

15 «Виробничі запаси», 1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 1814 (1824) «Державні матеріальні резерви та запаси», 1815 (1825) «Активи для розподілу, передачі, продажу», 1816 (1826) «Інші нефінансові активи»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги»,                                2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

Відображення сум податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

3.2

Отримання виробничих запасів та інших нефінансових активів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

15 «Виробничі запаси», 18 «Інші нефінансові активи»

 

6611 «Зобов'язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів»" (6621 «Зобов'язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів»)

3.3

За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено суми переданих виробничих запасів та інших нефінансових активів  (суб'єктом державного сектору, що передав)

2711 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками» (2721 «Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів»)

15 «Виробничі запаси», 18 «Інші нефінансові активи»

3.4

Списання використаних виробничих запасів та інших нефінансових активів  суб'єктом державного сектору, що отримав їх за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

6611 «Зобов'язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів» (6621 «Зобов'язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів»)

15 «Виробничі запаси», 18 «Інші нефінансові активи»

3.5

За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено списання виробничих запасів та інших нефінансових активів (суб'єктом державного сектору, що їх передав)

8013 (8023) «Матеріальні витрати»

2711 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками» (2721 «Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів»)

3.6

Оприбуткування запасів, отриманих як гуманітарна (благодійна) допомога, дарунок, безповоротна допомога

15 «Виробничі запаси», 1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 1816 (1826) «Інші нефінансові активи»

 

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»

                                                                                                                                  ».

У зв’язку з цим пункти 3.10-3.20 уважати відповідно пунктами 3.7-3.17;

пункт 3.9 викласти в такій редакції:

«

3.9

Оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, які залишені для ремонту та інших потреб установи

1513 (1523) «Будівельні матеріали», 1514 (1524) «Паливо-мастильні матеріали», 1515 (1525) «Запасні частини», 1516 (1526) «Тара», 1517 (1527) «Сировина і матеріали», 1518 (1528) «Інші виробничі запаси», 1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 1816 (1826) «Інші нефінансові активи»

7111 (7121) «Дохід від реалізації активів продукції, (робіт, послуг)»

                                                                                                                                 »;

пункт 3.14 викласти в такій редакції:

«

3.14

Списання запасів використаних для створення інших активів власними силами

8013 (8023), 8113 (8123) «Матеріальні витрати»

1511 (1521) «Продукти харчування», 1513 (1523) «Будівельні матеріали», 1514 (1524) «Пально-мастильні матеріали», 1515 (1525) «Запасні частини», 1516 (1526) «Тара», 1517 (1527) «Інші виробничі запаси», 1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 1816 (1826) «Інші нефінансові активи»

                                                                                                                        »;

4) у розділі 5:

пункт 5.3 викласти в такій редакції:

«

5.3

Нарахування доходів від реалізації активів

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

 

7211 (7221) «Дохід від реалізації активів»

                                                                                                                      »;

пункт 5.7 викласти в такій редакції:

«

5.7

Перерахування сум постачальникам згідно з пред'явленими рахунками за матеріальні цінності та отримані послуги, за електричну енергію та комунальні послуги, за замовлення транспорту на доставку матеріалів іпродуктів харчування тощо:

 

 

шляхом попередньої оплати у випадках, передбачених законодавством

 

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги»,

2117 (2128)

«Інша поточна дебіторська заборгованість»

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку»,                      2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

після надходження матеріальних цінностей, отримання послуг

 

 

6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»,

6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

                                                                                                                     »;

пункти 5.13-5.14 викласти в такій редакції:

«

5.13

Видача готівки з каси

2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами», 6416 (6426) «Розрахунки за страхуванням», 6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати», 6512 (6522) «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню», 6412 (6422) «Розрахунки з депонентами»,
6413 (6423) «Розрахунки за депозитними сумами»

2211 (2221) «Готівка у національній валюті»

Прийняття авансового звіту про витрачені підзвітні суми

15 «Виробничі запаси»,               1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 1816 (1826) «Інші не фінансові активи», 8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами»

5.14

Видано під звіт іноземну валюту

2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами»

2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті»

Прийняття та затвердження звіту про використаний аванс в іноземній валюті

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами»

Повернення підзвітною особою залишку авансу в касу в іноземній валюті

2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті»

2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами»

Відшкодовані перевитрати понад виданий аванс

2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами»

2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті»

 

                                                                                                                »;

доповнити розділ після пункту 5.14 новими пунктами 5.15–5.17 такого змісту:

«

5.15

Перерахування коштів установі банку для придбання іноземної валюти

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку»,
2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

5.16

Проведення розрахунків з установою банку з придбання іноземної валюти:

 

 

зарахована іноземна валюта

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку»

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

списана вартість послуги за придбання валюти

8013 (8023), 8113 (8123) «Матеріальні витрати»,

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

5.17

Повернуто установою банку невикористаний залишок коштів, перерахованих для придбання іноземної валюти

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку»,
2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

                                                                                                                       ».

У зв’язку з цим пункти 5.15–5.19 вважати відповідно пунктами 5.18–5.22;

пункт 5.22 викласти в такій редакції:

«

5.22

Переоцінка зобов'язань, узятих в іноземній валюті:

 

 

при збільшенні курсу

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»

6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»

при зменшенні курсу

6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»

 

7411 (7421) «Інші доходи за обмінним операціями»

                                                                                                                 »;

5) у розділі 6:

пункти 6.4-6.6 викласти в такій редакції:

«

6.4

Списання сум дебіторської заборгованості після закінчення строку позовної давності

 

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису», (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 2115 (2125) «Розрахунки з відшкодування завданих збитків», 2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

6.5

Списання сум кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув

 

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги», 2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість», 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами», 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

 

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису», (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

6.6

Списання сум депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув

 

6412 (6422) «Розрахунки з депонентами»

 

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису», (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

                                                                                                                      »;

доповнити розділ новим пунктом 6.9 такого змісту:

«

6.9

Коригування результату виконання кошторису на суму поточних витрат, здійснених у попередніх звітних періодах, що включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів, нематеріальних активів відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»),

5512«Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопиченіфінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

54 «Цільове фінансування»

                                                                                                                 »;

6) у розділі 9:

пункт 9.6-9.7 викласти в такій редакції:

«

9.6

Нарахування суми надходжень від реалізації робіт, послуг, виробів і продукції

2111 (2121) «Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги», 6212 (6222) «Розрахунки із замовниками за роботи і послуги»

7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»

9.7

Надходження коштів від реалізації робіт, послуг, виробів і продукції

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

2111 (2121) «Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги», 6212 (6222) «Розрахунки із замовниками за роботи і послуги»

                                                                                                                      »;

доповнити розділ новими пунктами 9.8–9.15 такого змісту:

«

9.8

Нарахування сум податку на додану вартість, що входять до складу вартості робіт, послуг, виробів і продукції, які підлягають перерахуванню в бюджет

7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

9.9

Перерахування в бюджет сум податку на додану вартість, що входять до складу вартості робіт, послуг, виробів і продукції

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку»,                     2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

9.10

Нарахування плати за оренду майна

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»

9.11

Нарахування плати за комунальні послуги зданого в оренду приміщення, які відповідно до законодавства відносяться на відшкодування касових видатків

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»

8013 (8023) 8113 (8123) «Матеріальні витрати»

9.12

Надходження коштів від реалізації робіт, послуг, виробів і продукції, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах

2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

6911 (6921) «Доходи майбутніх періодів»

9.13

Включення до складу доходів звітного періоду суми одержаних доходів майбутніх періодів

6911 (6921) «Доходи майбутніх періодів»

7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»,

7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»

9.14

Здійснення витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах

2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів»,

2921 «Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів»

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»

9.15

Списання витрат майбутніх періодів та включення їх до складу витрат звітного періоду

8013 (8023) 8113 (8123) «Матеріальні витрати»

2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів»,

2921 «Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів»

                                       

Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі

                                                                           

Наш сайт корисний для вас?

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

 


Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (19)
Юлія
12.04.2017
Поясніть будь-ласка, навіщо в п.1.16 друга проводка?
Євген Юлія
12.04.2017
Теж в шоці! Сподіваюсь в остаточній версії її не буде!
Юлія Євген
12.04.2017
Я думала, що тільки я не розумію для чого ми це робимо....спочатку нараховуємо, потім вилучаємо, потім знову нараховуємо, а звітності як відобразити зовсім не зрозуміло, бо так як вони хочуть внесений капітал - первісну вартість, то навіщо ми його зменшуємо...
просто таня Юлія
12.04.2017
я уже этот дурдом видела,я тоже непойму эту одночасно 51-7511,и главное что она только при безоплатном
Ирина Юлія
25.04.2017
Щоб ми потім ладу не дали у внесеному капіталі, особливо, як що ОЗ багато
Юра Євген
17.04.2017
Все правильно.
В момент нарахування амортизації Ви визнаєте доходи від безкоштовно одержаних необоротних активів у сумі нарахованої амортизації. Одночасно зменшується внесений капітал аж до його повної ліквідації (в момент безкоштовного отримання було Дт 10 Кт 51)
Ирина Юра
25.04.2017
А как ці доходи затверджувати??
Лена
12.04.2017
Им там совсем я смотрю грустно, прям нечем заняться
Оксана
12.04.2017
Т.М!!!! Для кого это "типовые" проводки?? НДС как с доходов вытянуть? Уже квартал сдали, а проводки не додуманы!! Кто АВТОР? Дайте фамилии конкретные? Не МИНФИН А конкретный автор этого бреда. Кто защищает свою диссертацию нашими нервами?
Тетяна
12.04.2017
Я так розумію, що НП(С) БО 124 та тлумачення субрахунку 7511, і не тільки, до уваги цими головотяпами не береться
Віта
12.04.2017
А що за проводка 1.8? Якщо робить проводки 1.1, 1.8, 1.18 (дт5411 кт 5111), виходить, що 5411 по кт залишається? Чи я щось не так зрозуміла?
оксана
12.04.2017
проводка 3.14 ??? Ведь затраты на створення ОЗ через 1311 проводим!!! Как списать запасы использованные, для изготовления 1113 ??? Если Дт8113- Кт1513,то Дт1311 а Кт?????
Бухгалтер
12.04.2017
А що нам робити з цим проектом? Ми вже мали змогу ознайомитись з ним , але Казначеї невизнають його, бо він бачте лише не узаконений проект!!!!!!
Коли в Мінфіні нарешті будуть думати головою , а не іншим місцем. По всьому видно, що і в цьому проекті так як і в Типоповій кореспонденціїї (затвердж. 29.12.2015 №1219) багато недоробок. Робіть бо ж вже щось і жвавіше!!!!!!
Инна
12.04.2017
Это что за издевательство такое? Мы уже сдали баланс сидели над ним ночами! А теперь что переделывать? В следующем квартале опять ломать голову как его свести чтобы исправить всё что натворили???? Нет точно издеваются над нами, вообще никакой совести нет!!!!
олена
13.04.2017
друга проводка п.1.16 зовсім нікчемна, законотворці, що її придумали мабуть зовсім не мають практики. Якщо організація має більш-менш великі залишки основних засобів їй прийдеться ділити залишки по надходженню і робити окрему програму для формування 9 ордеру. І навіщо такі зусилля? Додати зайвої дурної роботи?
Зоряна
13.04.2017
Шановна редакційна колегія журналу! Будь ласка допоможіть вижити бухгалтерам! Надішліть наші побажання Мінфіну!!!!!!! Це жах!!!! Хіба можна так знущатися з людей! Вони самі вірять тому,що пишуть! Що вони там курять?
оптимист
14.04.2017
Видно,что пословица "Семь раз отмерь, один раз отреж "-не для Минфина. Чудят без баяна,а бухгалтера, получающие копейки сходят с ума .
Сергій
14.04.2017
І ось це "Геніальне Творіння" вони мусолилять 4-й рік (із 2013-го)? Дурдом продовжує набирати оберти.
Бухгалтер Сергій
17.04.2017
Нам просто не пояснили, а по суті навіщо, що на відміну від тестового режиму у Є-даті (де від нашої звітності нікому не холодно і не жарко). Тепер вони (мініфін) тренуються на нас. Ви знаєте, а в Казні так і сказали "було б добре, як би ми до кінця року все "втрясли". "Країна еспериментів" і їх імітація......
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі