Інформація по темі "" | Публікації по тегу
18.12.20
7253 1
Друкувати
Обране

Отримані реєстраційні та гарантійні внески. Що робити з цими коштами?

Після проведення електронного аукціону на рахунок бюджетної установи - орендодавця надійшли кошти реєстраційних внесків учасників та частина гарантійного внеску переможця аукціону. Рахунок передбачено для надходження орендної плати, а не для таких надходжень, на цьому наголошує відділ Держказначейської служби. Як бути у цій ситуації?


Основними нормативними документами, які на сьогодні регулюють правові, економічні та організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває в державній та комунальній власності є:

Насамперед звернемося до вимог Закону про оренду.

Як визначено у ст.1 цього Закону:

  • аукціон – це спосіб передачі в оренду державного та комунального майна особі, яка запропонувала найбільшу орендну плату, що проводиться в електронній формі;
  • гарантійний внесок – це сума коштів у розмірі, визначеному Порядком № 483, що вноситься потенційним орендарем об’єкта оренди для забезпечення виконання його зобов’язання щодо участі в аукціоні у вигляді грошових коштів на рахунок оператора електронного майданчика або у формі безвідкличної банківської гарантії у випадках, передбачених Порядком № 483
  • реєстраційний внесок – це сума коштів у розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати, діючої станом на 1 січня поточного року, яка вноситься потенційним орендарем на відповідний рахунок оператора електронного майданчика за реєстрацію заяви на участь в аукціоні. 
  • оператор електронного майданчика – це юридична особа, яка має право використовувати електронний майданчик та діє відповідно до договору, укладеного з адміністратором електронної торгової системи (ЕТС). 

Згідно зі ст. 13 Закону про оренду порядок функціонування ЕТС, порядок та строки передачі майна в оренду, подання заяв на участь в аукціоні, проведення аукціонів, розмір, порядок та строки сплати, повернення гарантійних, реєстраційних внесків, плати за участь в аукціоні (винагороди оператора), порядок та строки підписання, опублікування протоколу та договору оренди за результатами аукціону визначаються Порядком № 483.

Також зазначимо, що згідно з Порядком № 483 учасник – це фізична особа або юридична особа в особі уповноваженого представника, яка виявила намір узяти участь в електронному аукціоні, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника відповідно до цього Порядку.

Реєстраційний та гарантійний внески для участі в електронному аукціоні вважаються сплаченими з моменту їх зарахування на банківський рахунок оператора електронного майданчика не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого строку подання заяв на участь в електронному аукціоні.

Розмір гарантійного внеску встановлюється у розмірі стартової орендної плати відповідно до вимог п. 58 Порядку № 483.

Розрахунок же розміру реєстраційного внеску зазначено вище у його визначенні. 

Тепер давайте розглянемо що має відбуватися з реєстраційним та гарантійним внесками після проведення аукціону і яка їх подальша «доля».

Так, згідно із п.107 Порядку № 483 оператор електронного майданчика перераховує на казначейський/банківський рахунок, зазначений орендодавцем в оголошенні, суми сплачених учасниками реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дати проведення електронного аукціону.

Тобто, як бачимо, реєстраційні внески учасників згідно із вимогами Порядку № 483 підлягають перерахуванню на рахунок орендодавця.  

Що стосується гарантійних внесків, то відповідно до п. 108 Порядку № 483 оператор, через якого переможець електронного аукціону набув право на участь в електронному аукціоні, не пізніше п’яти робочих днів з моменту оприлюднення договору оренди відповідного лоту в електронній торговій системі, вираховує із суми гарантійного внеску, внесеного переможцем електронного аукціону, плату за участь в аукціоні (винагороду оператора), у розмірі, що становить (з урахуванням податку на додану вартість) 5 відсотків річної орендної плати, якщо строк оренди становить більше року, або 5 відсотків розміру орендної плати за повний строк дії договору оренди, якщо такий строк становить менше року.

Іншими словами, спочатку із суми гарантійного внеску переможця аукціону вираховується винагорода оператора аукціону

Оператор, через якого переможець електронного аукціону набув право на участь в електронному аукціоні, перераховує на рахунок переможця електронного аукціону залишок гарантійного внеску (за наявності такого залишку), крім плати за участь в аукціоні (винагороди оператора), не пізніше п’яти робочих днів з моменту оприлюднення договору оренди відповідного лоту в електронній торговій системі.

 Тож, якщо після вирахування винагороди оператору аукціону залишаються кошти гарантійного внеску, то такі кошти перераховуються переможцю аукціону

              Але, не завжди, є з цього правила і виключення.

Так, згідно із п. 110 Порядку № 483 у разі невиконання переможцем електронного аукціону однієї з вимог, передбаченихп.п.74,97цього Порядку, а також у випадках, передбаченихп.п.76або98цього Порядку, сплаченігарантійний та реєстраційний внески не повертаються такому переможцю та перераховуються оператором електронного майданчика, через якого надано найвищу цінову пропозицію, на казначейський рахунок, зазначений орендодавцем в оголошенні, протягом п’яти робочих днів з дня настання подій, визначених п.п. 76 або 98 цього Порядку.

Таким чином, якщо переможець аукціону не виконав певні умови, передбачені Порядком № 483, то його реєстраційний та гарантійний внесок перераховуються на рахунок орендодавця

Щодо інших учасників, які не стали переможцями аукціону, то оператор повертає їм гарантійні внески у строки, визначені у п.п.109-110 Порядку № 483

 Тепер щодо подальшого використання коштів реєстраційних та гарантійних внесків після зарахування їх на рахунок орендодавця. 

І тут – найцікавіше. П.4 ст. 13 БКУ визначений вичерпний перелік видів власних надходжень бюджетних установ. І серед цих видів, надходжень, зазначених у запитанні, нажаль, не передбачено.  

При цьому надходження бюджетних установ, які не передбачені переліком власних надходжень, визначених п.4 ст.13 БКУ, не можуть належати такій бюджетній установі, та відповідно не можуть бути нею використані. Такі надходження підлягають перерахуванню до відповідного місцевого бюджету

На це свого часу звертала увагу Держказначейська служба у листі від 14.10.2011 р. №16-04/918-2970.З тих пір думка Держказначейської служби не змінилася.

До того ж аналогічну позицію висловило і Міністерство фінансів України у офіційних роз’ясненнях: лист «Щодо гарантійного внеску для участі в конкурсі на право оренди» від 06.02.2019 р. № 06220-09-2/3215 та лист «Щодо обліку гарантійних внесків» від 06.05.2019 р. № 47040-09-2/12098. Так, фахівці Міністерства фінансів України наголосили на неможливості включення гарантійних внесків учасників аукціону, які не підлягають поверненню, до орендної плати. Такий підхід є повністю справедливим і щодо реєстраційних внесків, отриманих установою - орендодавцем.

Отже, зазначені надходження необхідно перерахувати до загального фонду відповідного бюджету на рахунок, відкритий в територіальному органі Казначейства за кодом класифікації доходів 24060300 «Інші надходження».

Тепер розглянемо, як правильно відобразити такі операції на рахунках бухобліку. 

Згідно з Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 р. № 1219, для обліку інших розрахунків (відмінних від розрахунків за податками і платежами) суб'єкта державного сектору з бюджетом призначено субрахунок 6312 «Інші розрахунки з бюджетом».

Майте на увазі: при надходженні гарантійних та реєстраційних внесків учасників аукціону, які підлягають спрямуванню до загального фонду бюджету, у орендодавця доходів не виникає. Відповідно, в бухгалтерському обліку нарахування доходу на суму цих внесків не проводиться. У свою чергу, при перерахуванні внесків у дохід бюджету також немає жодної потреби у відображенні витрат. Фактично ці кошти проходять через бюджетну установу – орендодавця транзитом, не змінюючи її фінансового результату.

Для наочності наведемо умовний приклад. 

Приклад. Після проведення електронного аукціону на право оренди об’єкту комунальної власності на спеціальний реєстраційний рахунок установи – орендодавця надійшли реєстраційні внески учасників на загальну суму 1500 грн. 

Наступного операційного дня після надходження зазначених коштів на рахунок установи бухгалтер оформив платіжне доручення на перерахування цих внесків у дохід відповідного місцевого бюджету. 

№ з/ п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

меморіального ордера

дебет

кредит

1

Надійшли реєстраційні внески учасників аукціону на рахунок установи 

2313

2117

1500,00

3, 4

2

Відображено заборгованість перед бюджетом на суму реєстраційних внесків

2117

6312

1500,00

4

3

Перераховано реєстраційні внески до місцевого бюджету*

6312

2313

1500,00

3

* Кошти спрямовано на рахунок, відкритий в органах Держказначейської служби за кодом доходів 24060300 «Інші надходження».

Джерело:
Роз’яснення від експертів Програми DOBRE

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


Коментарі
(1)
Ольга
21.12.2020
Чудово! Дякую за роз'яснення!
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
Передплачуйте та читайте повністю
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • повний доступ до всіх матеріалів сайту
  • безлімітні завантаження всіх бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті nv.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форм

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua на сайті nv.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передоплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн