Порядок визначає:

  • процедуру розміщення державними й комунальними вищими навчальними закладами, державними науковими установами, державними й комунальними закладами культури (далі — заклади, установи) на поточних рахунках у банках державного сектора власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти;
  • механізм здійснення закладами, установами видатків спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти;
  • особливості ведення бухгалтерського обліку виконання бюджету, складення та подання фінансової та бюджетної звітності про такі кошти;
  • механізм здійснення контролю за використанням власних надходжень закладів, установ, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти.