Інформація по темі "" | Публікації по тегу
11.10.23
150 0
Друкувати
Обране

Здали брухт дорогоцінних металів: що з надходженнями?

Процедуру списання комп’ютерної техніки ми неодноразово розглядали на сторінках нашого видання. Детально про це ви можете прочитати в матеріалі «Списуємо комп’ютер: які документи потрібні?» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 29).

Цього ж разу мова піде про надходження та використання коштів від продажу списаної комп’ютерної техніки. Та передусім зосередимо увагу на питаннях продажу брухту дорогоцінних металів.

Брухт: який буває?

Порядок здійснення операції з брухтом металів чітко регламентовано на законодавчому рівні. Основним орієнтиром у цьому питанні є Закон України «Про металобрухт» від 05.05.99 № 619-XIV.

Нагадаємо: металобрухтом вважаються непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави. Також до металобрухту належать вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів.

А ось золото, срібло, платина і метали платинової групи у будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт тощо) належать до дорогоцінних металів. Це випливає з визначення, наведеного в п. 1 ст. 1 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.97 № 637/97-ВР.

Отже, до металобрухту відносимо лише чорні та кольорові метали. Якщо ж брухт містить срібло, золото тощо — це дорогоцінні метали.

Цінний брухт: кому його здавати?

Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, котрі містять дорогоцінні метали чи каміння, підлягають здачі суб’єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки такого брухту і відходів. Таким є припис ср. USER_SHOW_ID п. 25 Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ від 08.11.2007 № 1314.

Втім, зазвичай бюджетні установи не мають у своєму штаті кваліфікованих фахівців, які б могли провести вилучення дорогоцінних металів з комп’ютерної техніки чи іншого обладнання. Тому лишається тільки один вихід — звернутися до спеціалізованого підприємства.

Основні вимоги щодо передачі списаних основних засобів (далі — ОЗ), які містять дорогоцінні метали, спеціалізованим підприємствам, а також документального оформлення таких операцій прописано в Методрекомендаціях № 780*.

* Методичні рекомендації щодо обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять, затверджені наказом Мінфіну від 15.09.2015 № 780.

За загальним правилом вміст дорогоцінних металів у брухті та відходах здавальник може визначати за паспортами, формулярами, етикетками або іншими документами (п. 5.3 розд. V Методрекомендацій № 780).

Але якщо відсутні дані про наявність дорогоцінних металів в облікових документах або паспортах техніки, їх вміст визначають після переробки. Це передбачено п. 7.4 розд. VII Методрекомендацій № 780).

У такому разі спецпідприємство має надати установі документ, що підтверджує кількість вилучених чорних, кольорових та дорогоцінних металів. А також перерахувати на спеціальний реєстраційний рахунок установи вартість фактично вилучених чорних, кольорових та дорогоцінних металів.

Оформлення та облік операцій з дорогоцінними металами: які правила?

Як відомо, всі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, підлягають оприбуткуванню на баланс установи у складі запасів. Натомість непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковують як вторинну сировину (металобрухт тощо) (п. 23 Порядку № 1314).

Узагальнимо основні правила, які потрібно знати бухгалтеру про оформлення та облік операцій з брухтом дорогоцінних металів.

Оформлення та облік операцій з продажу дорогоцінних металів

Критерії

Основні вимоги (пояснення)

Документальне оформлення

Для оформлення операцій з вибуття ОЗ застосовують Акт списання ОЗ (часткової ліквідації) за типовою формою. При цьому у розділі «Розрахунок результатів списання об’єкта» цього Акта необхідно відобразити масу дорогоцінних металів, які підлягають оприбуткуванню як брухт і відходи

Передачу брухту та відходів із вмістом дорогоцінних металів здійснюють на підставі договорів купівлі-продажу (реалізації) або на умовах давальницької сировини для виконання послуги переробки, укладених у письмовій формі. Перелік умов, які слід прописати в договорі, визначено п. 5.4 розд. V Методрекомендацій № 780.

Також сторони мають оформити:

акт приймання-передачі на відповідальне зберігання (пп. 5.10, 5.11 Методрекомендацій № 780);

протокол погодження вмісту дорогоцінних металів (п. 5.14 Методрекомендацій № 780);

акт вилучення дорогоцінних металів

Оприбуткування брухту

Металобрухт (у т. ч. дорогоцінних металів) є вторинною сировиною і підлягає оприбуткуванню до складу запасів. Зокрема, у цьому разі слід застосовувати субрахунок 1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу».

Такі активи зараховуємо на баланс за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого використання. Результати такої оцінки фіксуємо в акті оцінки довільної форми

Класифікація надходжень

Кошти, отримані від реалізації металобрухту (у т. ч. брухту дорогоцінних металів) належать до підгрупи 4 першої групи власних надходжень бюджетних установ.

Такі надходження слід відображати за кодом доходів 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)».

На суму вартості оприбуткованого брухту дорогоцінних металів необхідно скласти і подати до органу Казначейства Довідку про надходження у натуральній формі. Зробити це необхідно не пізніше останнього робочого дня місяця.

Крім того, необхідно:

внести зміни до кошторису в частині спеціального фонду за власними надходженнями і всіх пов’язаних документів;

— подати розпоряднику вищого рівня копії довідок про зміни до кошторису за власними надходженнями

Облік надходжень

Для обліку доходів, отриманих від продажу дорогоцінних металів, застосовуємо субрахунок 7211 «Дохід від реалізації активів». При цьому відображати дохід доведеться двічі. Перший раз — при оприбуткуванні брухту дорогоцінних металів, вилученого під час демонтажу. А вдруге — коли такий брухт буде реалізовано відповідному суб’єкту господарювання

Яка доля отриманих надходжень?

Кошти, отримані від реалізації брухту дорогоцінних металів, є складовою доходів спецфонду. Але частину таких коштів установа має перерахувати до того бюджету, за рахунок якого утримується. Чіткий відсотковий розподіл таких коштів прописано в БКУ*.

* Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 № 2456-VI.

Так, до доходів загального фонду державного бюджету належать (п. 54 ч. 2 ст. 29 БКУ):

80 % коштів, отриманих установами, що утримуються за рахунок державного бюджету, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, а також дорогоцінне каміння;

50 % коштів, отриманих цими установами за здане у вигляді брухту і відходів срібло.

Аналогічні вимоги встановлено БКУ й для установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (п. 42 ч. 1 ст. 64, п. 8 ч. 1ст. 641, п. 32 ч. 1 ст. 66 БКУ).

Ці кошти установа має перераховувати зі свого спеціального реєстраційного рахунку на рахунок з обліку надходжень загального фонду бюджету, відкритий за кодом класифікації доходів 31020000 «Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння». А ось решту коштів установа залишає у своєму розпорядженні. Це відповідно 20 % та 50 %.

Приклад. Комісія установи зі списання майна ухвалила рішення про списання застарілої та непридатної для подальшого використання комп’ютерної техніки. Згідно з даними бухобліку первісна вартість цієї техніки — 30000 грн (амортизацію нараховано повністю). За фактом списання техніки комісія склала Акт списання ОЗ (часткової ліквідації) за типовою формою.

Для подальшої переробки вилучених дорогоцінних металів було укладено договір зі спеціалізованим підприємством. Згідно з актом вилучення дорогоцінних металів під час розбирання обладнання було вилучено срібло на загальну суму 3500 грн.

Факт передачі брухту дорогоцінних металів на переробку підтверджено актом приймання-передавання на відповідальне зберігання. Також сторони оформили протокол погодження вмісту дорогоцінних металів.

Грошові кошти за зданий брухт дорогоцінних металів надійшли на спеціальний реєстраційний рахунок бюджетної установи. На підставі платіжної інструкції 50 % отриманих коштів перераховано у дохід держбюджету.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

м/о

дебет

кредит

Списання комп’ютерної техніки

1

Списано застарілу комп’ютерну техніку

1411

1014

30000

9

2

Віднесено до накопичених фінансових результатів первісну вартість активів під час їх списання

5111

5512

30000

17

Оприбуткування та реалізація брухту дорогоцінних металів

1

Оприбутковано брухт срібла, вилучений під час переробки списаної комп’ютерної техніки

1815

72111

3500

14

Відображено власні надходження від оприбуткування брухту срібла

2313

2117

3500

3, 4

Відображено касові видатки

2117

2313

3500

3, 4

2

Списано собівартість реалізованого брухту срібла

8211

1815

3500

13

3

Нараховано дохід від реалізації

2117

72112

3500

4, 14

4

Надійшли кошти за реалізований брухт срібла

2313

2117

3500

3, 4

5

Нараховано заборгованість перед бюджетом за зданий брухт срібла

(50 % х 3500 грн)

7211

6312

1750

6

6

Перераховано у дохід бюджету частину коштів, отриманих від здавання брухту срібла

6312

2313

1750

3 ,6

1 Не пізніше останнього робочого дня звітного місяця слід подати до Казначейства Довідку про надходження у натуральній формі на суму 3500 грн.

2 На суму 1750 грн потрібно внести зміни до кошторису за спецфондом за кодом доходів 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)».

Висновки

  • Частину коштів, отриманих від продажу брухту дорогоцінних металів, необхідно перерахувати до того бюджету, за рахунок якого утримується бюджетна установа — здавальник брухту:
  • 80 % — за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, а також дорогоцінне каміння;
  • 50 % — за здане у вигляді брухту і відходів срібло.
  • У своєму розпорядженні установа залишає 20 % від надходжень за зданий брухт золота, платини (металів платинової групи) і дорогоцінного каміння та 50 % — за зданий брухт срібла.

За матеріалами сайту i.factor.ua

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×