Інформація по темі "" | Публікації по тегу
22.12.20
15538 1
Друкувати
Обране

Місцевий фінансовий орган: створити не можна не створити

Законом України від 17.09.2020 № 907-ІX1 внесено зміни до Бюджетного кодексу України2, якими, зокрема, виключено положення щодо можливості сільським, селищним, міським головою забезпечувати виконання функцій місцевого фінансового органу. Зазначені зміни вводяться в дію з 01.01.2021. Тому на рівні ОМС, у яких не створені фінансові органи, вони мають бути утворені як окремі виконавчі органи зі статусом юридичної особи публічного права. Щодо того, чи можна обійтись без створення місцевого фінансового органу там, де його нема, то на сторінках видання ми вже писали про те, які функції він виконує, відтак відповідь напрошується сама собою. Нижче поговоримо про те, як саме можна створити місцевий фінансовий орган, враховуючи норми чинного законодавства.


Ковшова Олена, заступник головного редактора видань «Місцеве самоврядування» та «Радник старости», аналітик

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ, ГРУДЕНЬ, 2020/№ 12

 

1 Закон № 907, див. статтю «Закон № 907 і не тільки, або Про долю місцевих бюджетів», розміщену у № 11 видання «Місцеве самоврядування» за листопад 2020, с. 9.

2 БК.

Про створення місцевого фінансового органу

На сторінку видання «Місцеве самоврядування» у Фейсбук та у чаті нашого Телеграм-каналу від читачів надходить багато запитань з приводу створення місцевого фінансового органу. На найбільш актуальні будемо надавати відповіді.

Як краще: створювати місцевий фінансовий орган у вигляді відділу чи його можна створювати тільки у вигляді управління? Чи можна це питання вирішувати на розсуд місцевої ради? Якими законодавчими нормами при цьому необхідно керуватись? Якщо так, то що є кращим: створити відділ чи управління та чому?

Створення місцевих фінансових органів є обов’язковим при переході адміністративної одиниці на прямі бюджетні відносини з Державним бюджетом України. Адже у багатьох нормативних актах, законах України та, перш за все, у нормах БК передбачена ціла низка безпосередніх повноважень місцевих фінансових органів, які реалізуються в якості так званої надструктури виконавчих органів місцевих рад. Крім того, про це ми говорили у попередньому номері, посилання на статтю надали3. Рекомендуємо ознайомитись, аби з різних боків дійсно розуміти повноваження місцевого фінансового органу та донести цю інформацію до депутатів.

Див. статтю «Закон № 907 і не тільки, або Про долю місцевих бюджетів», розміщену у № 11 видання «Місцеве самоврядування» за листопад 2020, с. 11.

Зокрема, у розумінні бюджетного законодавства всі учасники бюджетного процесу, головні розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних коштів є підзвітними місцевим фінансовим органам. За фактом сам виконавчий орган ради як головний розпорядник у розумінні бюджетного законодавства є «підконтрольним» та «підзвітним» місцевому фінансовому органу.

Накази місцевих фінансових органів, в тому числі й стосовно затвердження інструкцій з підготовки бюджетних запитів, є документами, обов’язковими до виконання всіма учасниками бюджетного процесу. Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 2 БК бюджетний запит — документ, підготовлений головним розпорядником коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди. На основі бюджетних запитів формується проєкт місцевого бюджету.

Крім того, норми БК не визначають, в якому саме вигляді має бути створений місцевий фінансовий орган: відділ, департамент чи, наприклад, управління.

Як свідчить практика, найчастіше місцевий фінансовий орган створює свою організаційну структуру у вигляді управління або департаменту (на рівні області). Відомі приклади створення департаментів і в містах обласного значення. Наприклад, у м. Кам’янець-Подільський.

На жаль, структура виконавчих органів місцевого самоврядування, у тому числі й місцевого фінансового органу, не встановлена жодним нормативно-правовим актом. Тобто це питання поки що не врегульоване чинним законодавством. Однак місцевий фінансовий орган має обов’язково бути окремим виконавчим органом та мати статус юридичної особи.

Що стосується питання про те, у якому вигляді його створити: у вигляді відділу чи управління, то це виключно на розсуд відповідного ОМС.

Водночас кожна рада при вирішенні зазначеного питання має враховувати наступне. З урахуванням існуючої численної кількості повноважень та усталених напрямків роботи, робота місцевих фінансових органів розподіляється за відповідними напрямами. Це доходи місцевого бюджету, його видатки, а також бухгалтерська, кадрова, організаційна робота, проведення закупівель за публічні кошти та багато інших важливих напрямів. Відтак організаційна структура місцевого фінансового органу повинна включати хоча б три «базові» підрозділи по зазначеним напрямам.

Якщо це будуть сектори, то, дійсно, має право на існування й фінансовий відділ (відділ фінансів). Якщо ж за цими напрямами потрібно створити відділи, то всі вони повинні бути структуровані в управління. На практиці, якщо мережа розпорядників, одержувачів бюджетних коштів є розгалуженою, створено кілька комунальних підприємств, то, на нашу думку, доцільно створити саме управління.

Чи є правова підстава для створення відділу фінансів ради як місцевого фінансового органу, якщо відповідно до ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» рада приймає рішення про утворення виконавчих органів ради? Чи можна затвердити інструкцію з підготовки бюджетних запитів рішенням виконавчого органу місцевого самоврядування як органу вищого рівня для всіх структурних підрозділів, які є юридичними особами?

Відповідь на це запитання обов’язково враховує відповідь на попереднє запитання. Правова підстава для створення відділу фінансів ради, так само як і фінансового управління, як місцевого фінансового органу є. Зокрема, підставою є перехід на прямі відносини з державним бюджетом (отримання освітньої, медичної та інших субвенцій, які безпосередньо зараховують до бюджету відповідної громади відповідно до вимог чинного законодавства (БК, закону України про державний бюджет на відповідний рік).

Як правило, місцева рада своїм рішенням затверджує Положення про відповідний відділ (управління), у якому визначають завдання, повноваження та права відділу (управління), наводять інформацію про його керівництво та визначають джерела фінансування його діяльності.

У Положенні має бути закріплено повноваження відділу (управління) з розроблення і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.

Одночасно місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів, про що говорять ст. 34 та 75 БК. Такі інструкції складають кожний рік після видачі головою ради розпорядження про заходи щодо забезпечення складання проєкту місцевого бюджету та плану заходів з підготовки проєкту місцевого бюджету (є додатком до розпорядження). Усі ці три документи і є підставою для складення головними розпорядниками бюджетних запитів та подання їх місцевому фінансовому органу.

У той же час повноваження виконавчого комітету, порядок його діяльності визначають Конституція України, закони України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інші нормативні акти, у тому числі Регламент виконавчого комітету, рішення ради, Регламент ради та затверджене нею Положення про виконавчий комітет відповідної ради. Однак повноваження зі складення інструкції з підготовки бюджетних запитів покладається прямою вимогою БК саме на місцевий фінансовий орган.

Якщо рада вирішила утворити місцевий фінансовий орган у вигляді фінансового управління, чи можна ввести посаду заступника начальника фінансового управління?

Ми вже зазначали, що відповідно до вимог чинного законодавства не встановлено типових штатів для визначення чисельності виконавчих органів місцевого самоврядування. Відтак ОМС може розробити та затвердити штат з урахуванням власних потреб. Тому, якщо є необхідність в посаді заступника начальника фінансового управління при створенні місцевого фінансового органу, то чинне законодавство не забороняє це зробити. Але необхідно розуміти, що за практикою така посада є найбільш доцільною саме для «великих» громад. Якщо це громада, в якій невелика чисельність населення, звичайно, більш доцільно утворювати не фінансове управління, а фінансовий відділ із штатною чисельністю до 4-5 осіб.

Чи можна при розробці положення про фінансовий відділ використовувати постанову КМУ від 20.05.2013 № 348 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації»?

На нашу думку, так, можна, але необхідно адаптувати вимоги зазначеного документа під власні потреби. Далі ми надамо зразок положення про фінансове управління, яке також можна використовувати при розробці положення про фінансовий відділ.

Які етапи створення місцевого фінансового органу?

Створення фінансового органу відбувається, як правило, поетапно. Починати треба із проведення аналізу надходжень, видатків, обсягу роботи та наявності/відсутності кадрів, чисельності населення в громаді тощо, щоб розуміти, в якому вигляді доцільно створити місцевий фінансовий орган.

Після цього виникає необхідність у затвердженні структури, штатної чисельності та положення про місцевий фінансовий орган, а також постають кадрові питання та процедурні (зокрема державна реєстрація місцевого фінансового органу як юридичної особи).

Але це ще не все. Майже одночасно необхідно розробити та затвердити відповідні документи, які будуть визначати завдання, обов’язки та повноваження, права та відповідальність, кваліфікаційні вимоги щодо як місцевого фінансового органу, так і тих осіб, які будуть в ньому працювати.

Положення про місцевий фінансовий орган

Створення місцевого фінансового органу неможливе без затвердження положення про місцевий фінансовий орган. Додамо, що структура фінансового органу має формуватись таким чином, щоб була можливість забезпечувати якісне та ефективне виконання визначених законодавством повноважень, враховуючи навантаження на працівників.

Рішення про створення місцевого фінансового органу приймає відповідна рада при формуванні структури виконавчих органів або при внесенні змін до структури, яку було затверджено раніше. Положення про місцевий фінансовий орган затверджують на пленарному засіданні окремим рішенням відповідної місцевої ради.

Положення про місцевий фінансовий орган – це основний нормативний акт, який регламентує сферу компетенції, обсяг відповідальності та встановлює функціонал фінансового управління або відділу. Для якнайповнішого відображення всього комплексу завдань доцільно використовувати широкий спектр тієї нормативно-правової бази, що є актуальною на момент прийняття рішення про створення місцевого фінансового органу, та місцеві особливості кожної ради та території.

Ще раз наголосимо, що створювати управління або відділ – це рішення ОМС, однак повноваження щодо доходів, бюджетування, забезпечення соціальної, освітньої та культурної сфер, фінансів виробничого характеру, бухгалтерського та кадрового обліку — це все однозначно різні за об’єктами управління напрями, які в структурі місцевого фінансового органу мають бути відокремленими на рівні відділів або спеціалістів.

Не забувайте, що з моменту переходу всіх місцевих бюджетів на прямі відносини з Мінфіном обов’язково застосовують програмно-цільовий метод бюджетування, мають виконуватись положення щодо прозорості бюджетного процесу, застосовуватись сучасні програмні продукти та інформаційно-аналітичні системи. Тому створення дієздатного місцевого фінансового органу є запорукою безперебійного забезпечення всіх процесів та послуг в громаді.

Надаємо примірний зразок Положення про фінансове управління, який відпрацьований на практиці Чугуївською міською радою. Безперечно, текст Положення про фінансове управління в разі потреби можна переформатувати до рівня відділу.

4 Прим. ред.: Тут треба сказати, що наведений варіант призначення працівників фінансового управління застосовується на практиці, коли штатна чисельність апарату ради та її виконавчих органів є завеликою. Водночас нагадуємо про необхідність дотримуватись загальних вимог ст. 3 Закону України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі — Закон № 2493). Окрім того, на думку редакції, треба враховувати ч. 1 ст. 10 Закону № 2493: на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Джерело:
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ГРУДЕНЬ, 2020/№ 12

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


Коментарі
(1)
Ирина
22.12.2020
Хто буде вищестоящим органом фінансового відділ в ОТГПодробиці: https://buhgalter.com.ua/news/diyalnist-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya/mistseviy-finansoviy-organ-stvoriti-ne-mozhna-ne-stvoriti/
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
Передплачуйте та читайте повністю
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • повний доступ до всіх матеріалів сайту
  • безлімітні завантаження всіх бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті nv.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форм

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua на сайті nv.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передоплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн