Як нараховується індексація працівникам після грудня 2015 року у разі, якщо посадові оклади працівників не підвищували з травня 2012 року?

Роз’яснення надає начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Кіровоградській області Ганна Масловська


Згідно п.14 Порядку проведення iндексацiї грошових доходiв населення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2003 № 1078 (далi - Порядок), роз'яснення щодо застосування цього Порядку надає Мiнсоцполiтики.

Пiд час проведення iндексацiї до грудня 2015 року слiд було керуватися положеннями Порядку проведення iндексацiї грошових доходiв населення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2003 № 1078, без урахування змiн, унесених постановою вiд 09.12.2015 № 1013 «Про упорядкування структури заробiтної плати, особливостi проведення iндексацiї та внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв» (далi - постанова № 1013). Так, пунктом 5 цього Порядку було передбачено, що базовим мiсяцем для обчислення iндексу споживчих цiн вважався мiсяць, у якому вiдбувалося зростання мiнiмальної заробiтної плати, а також зростання грошових доходiв населення без перегляду їхнiх мiнiмальних розмiрiв. Грошовi доходи за цей мiсяць не iндексувалися, якщо сума пiдвищення доходу перевищувала суму iндексацiї. Якщо грошовий дохiд з урахуванням суми пiдвищення менш нiж сума грошового доходу з урахуванням iндексацiї до його пiдвищення, в базовому мiсяцi сума загального доходу визначалася з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням iндексацiї не перевищувала загального доходу до його пiдвищення. Збiльшення надбавок, якi не мали одноразового характеру i передбаченi чинним законодавством, впливало на змiну базового мiсяця. З грудня 2015 нарахування iндексацiї заробiтної плати має провадитися з урахуванням змiн, унесених до Порядку постановою № 1013, якими, зокрема, запроваджено єдиний пiдхiд для нарахування сум iндексацiї в разi пiдвищення заробiтної плати. Так, за пунктом 5 Порядку значення iндексу споживчих цiн береться за 1,0 або 100% у мiсяцi пiдвищення тарифних ставок (окладiв). Iндекс споживчих цiн для проведення подальшої iндексацiї обчислюється з мiсяця, наступного за мiсяцем пiдвищення тарифних ставок (окладiв).

Сума iндексацiї в мiсяцi пiдвищення тарифних ставок (окладiв) не нараховується, якщо розмiр пiдвищення заробiтної плати перевищує суму iндексацiї, що склалася в мiсяцi пiдвищення заробiтної плати. Якщо розмiр пiдвищення заробiтної плати не перевищує такої суми iндексацiї, сума iндексацiї в цьому мiсяцi розраховується як рiзниця мiж сумою iндексацiї i розмiром пiдвищення заробiтної плати. Якщо вiдбувається пiдвищення тарифних ставок (окладiв), у мiсяцi пiдвищення враховуються всi складовi заробiтної плати, якi не мають одноразового характеру. У разi зростання заробiтної плати за рахунок iнших її складових, без пiдвищення тарифних ставок (окладiв), сума iндексацiї не зменшується на розмiр пiдвищення заробiтної плати.

Отже, якщо посадовий оклад у працiвникiв останнiй раз пiдвищувався у квiтнi 2012 року i до грудня 2015 року не переглядався, то для всiх працiвникiв з грудня 2015 iндекс споживчих цiн для проведення iндексацiї має обчислюватися з травня 2012.

Управління Держпраці у Кіровоградській області

 


Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (2)
Людмила
28.12.2016
Скажіть будь ласка, який процент індексації виплачувався вчителям з вересня по грудень 2016р.
людмила
17.02.2017
Як нараховувати індексацію працівнику ,який прийнятий тимчасова з 02.11.2016р.на час перебування основного працівника у відпустку по догляду за дитиною до досягнення 3-х річного віку .Останнє підвищення 01.01.2013 р.
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі