Інформація по темі "" | Публікації по тегу
30.05.18
3698 0
Друкувати
Обране

Чи потрібно розробляти посадову інструкцію старости: роз’яснення та поради фахівця

Зважаючи на сучасний розвиток суспільного життя в об’єднаних громадах, староста має інтенсивні службові відносини з посадовими особами місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади. Вони можуть бути як успішними, так і напруженими.


Автор: Олександр Врублевський, експерт-консультант проекту DESPRO з питань діяльності старост та співробітництва територіальних громад

 

Одним із чинників, який впливає на зміст та якість цих відносин, може бути ступінь деталізації основних прав та обов’язків суб’єктів самих відносин - звісно, в контексті наявних у них повноважень.

Зазвичай, права та обов’язки конкретного суб’єкта службових відносин деталізуються у посадовій інструкції. Що таке посадова інструкція та чи потрібна вона для старост, поговоримо у цій публікації.

Посадова інструкція – це структурований документ, який має визначати організаційно-правовий статус працівника, його повноваження, завдання, обов’язки та права, вимоги щодо знань та кваліфікації, необхідних для забезпечення ефективної роботи працівника, а також його відповідальність.

Зазвичай, вимоги посадових інструкцій враховуються під час професійного добору кандидатів на вільні посади, переведенні на іншу роботу, атестації працівників, навіть при притягненні їх до дисциплінарної відповідальності.

А чи потрібно розробляти посадову інструкцію для старости, коли його посада є виборною, а сам староста як посадова особа місцевого самоврядування не підлягає атестації та на нього не можуть накладатися дисциплінарні стягнення?

Розпочну з того, що свого часу Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики) у листі від 05.09.2016 р. № 477/13/116-16 вже висловлювало свою точку зору щодо кваліфікаційних вимог до старости та посадової інструкції. На думку фахівців Мінсоцполітики, посадова інструкція на старосту не складається, оскільки:

 • староста відповідно до статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є посадовою особою місцевого самоврядування, а права та обов’язки, порядок його звітування, інші питання, пов’язані з діяльністю старости, визначаються у Положенні про старосту, яке затверджується сільською, селищною, міською радою відповідної об’єднаної територіальної громади;
 • до посади старости законами України не визначено кваліфікаційних вимог (рівень освіти, фах, стаж відповідної роботи);
 • відповідно до Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які вміщено до Випуску 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності» (розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців»), затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336, посадові інструкції складаються для працівників усіх посад, що передбачені в штатному розписі. Виняток можуть становити окремі посади керівників, правове положення яких визначено в Статуті (положенні) підприємства, установи, організації або відповідного підрозділу, де зазначено основні завдання, обов’язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій.

Мінсоцполітики й вважає Положення про старосту, затверджене в установленому порядку, згідно із яким староста діє як виборна посада, таким винятком.

Слід мати на увазі, що листи Мінсоцполітики, як і інших міністерств, не є нормативно-правовими актами, вони мають лише інформаційний, роз’яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм.

Але на той час, коли Мінсоцполітики у своєму листі давав відповідь на запитання щодо доцільності розроблення посадової інструкції для старости, чинною була норма, яка мала таку редакцію: «Положення про старосту затверджується сільською, селищною, міською радою відповідної об’єднаної територіальної громади. У Положенні визначаються права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости.» (частина 4 статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон №280/97-ВР).

Згодом стаття 14-1 Закону №280/97-ВР зазнала змін (на підставі Закону № 1848-VIII від 09.02.2017 р.), після яких колишня частина 4 стала частиною 7, отримавши таку редакцію: «Порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою».

Як ми бачимо, Закон №280/97-ВР вже не вимагає, щоб Положення про старосту містило права та обов’язки старости. Це означає, що після набуття чинності Законом № 1848-VIII від 09.02.2017 р., ради ОТГ зобов’язані були внести необхідні зміни в раніше затвердженні Положення про старосту, унормувавши порядок організації роботи старости. Що стосується залишення в Положенні про старосту раніше прописаних прав та обов’язків старости, що випливали із старої редакції статті 14-1, яка містила значно менший перелік повноважень старости, аніж нова окрема стаття 54-1, то це було б, на мою думку, не зовсім доречним. Поруч з цим, вважаю, що у змінюваному Положенні про старосту більш доцільно було б унормувати порядок організації роботи старости в контексті значно більшого обсягу повноважень, встановленого новою статтею 54-1 Закону №280/97-ВР, а розширений перелік прав та обов’язків старости прописати в посадовій інструкції. Вона може бути як додатком до Положення про старосту, так і окремим документом.

Питання щодо обрання того чи іншого варіанту, має вирішуватися в контексті відповідних приписів регламенту ради та регламенту виконкому ради ОТГ чи навіть локальної нормотворчої традиції.

Наявність такої точки зору є невипадковою, оскільки сьогодні в органах місцевого самоврядування об’єднаних громад існує значна кількість різних посад, що потребує чіткого розмежування повноважень кожного посадовця та деталізації їх функціонального змісту. На цьому тлі цілком логічним вбачається наявність в об’єднаній громаді й локального правового документа, який завершував би законодавче визначення організаційно-правового статусу посади «староста», перш за все, конкретизуючи права та обов’язки, що випливають з наявних у старости законних повноважень. На моє переконання, це забезпечуватиме не тільки належні умови службової діяльності старости, а насамперед, унеможливлюватиме вільне тлумачення реального змісту повноважень старости депутатами ради, головою ОТГ, його заступниками та іншими посадовцями, а також сприятиме гармонізації службових відносин, учасником яких буде староста. Оприлюднення посадової інструкції старости теж матиме позитив. Розміщення її на сайті територіальної громади дозволить мешканцям відповідних старостинських округів додатково з’ясувати зміст деталізованих повноважень свого лідера та враховувати їх при співпраці на засадах самоорганізації населення.

Сподіваюся, що тих старост і голів ОТГ, у яких можливість внести додаткову ясність у службові відносини посадових осіб громади шляхом запровадження посадової інструкції старости викликала інтерес, їх неодмінно цікавитиме відповідь щонайменше на такі три запитання.

1. Кому більш доцільно доручити підготовку посадової інструкції старости?

Дійсно, відповідь на це запитання може мати безпосереднє відношення до якості змісту майбутнього документу. На відміну від виробничих підприємств, де посадові інструкції зазвичай готуються кадровою службою та/чи керівниками відповідних структурних підрозділів, підготовку посадової інструкції старости доцільно доручити юридичній службі апарату ради ОТГ. Такий підхід зумовлюється самим правовим статусом старости. По-перше, староста є виборною посадою, яка не входить до складу жодного структурного підрозділу апарату ради чи виконкому (не варто плутати з тим, що староста є членом виконкому за посадою). По-друге, староста не перебуває у стані підлеглості стосовно будь-якої іншої посади в системі органів місцевого самоврядування. Іншими аргументами на користь того, що посадову інструкцію старости має готувати юридична служба, є й те, що така інструкція за формою та змістом має відповідати низці законодавчих та інших правових актів, а підготовка проектів документів юридичного характеру та перевірка їх на відповідність чинному законодавству якраз і входить до функціональних обов’язків юридичної служби.

2. Якими правовими актами необхідно керуватися при підготовці посадової інструкції?

Під час складання посадової інструкції старости слід використовувати:

 • Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327, з останніми змінами, затвердженими наказом Мінекономрозвитку від 10.08.2016 р. № 1328. Відповідно до цього Класифікатора професій посада «староста» з кодом 1229.3 належить до групи «Керівники апарату місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування»;
 • Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, вміщених до Випуску 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності» (розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців», затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336 (далі – ДКХП);
 • Статут об’єднаної територіальної громади;
 • Положення про старосту;
 • локальні нормативні акти ради ОТГ та виконкому, якими, наприклад, було уповноважено старосту на здійснення окремих повноважень, визначено відповідні правила внутрішнього трудового розпорядку та ін.

3. Що обов’язково має бути відображено у посадовій інструкції старости?

Як зазначалося вище, посадова інструкція старости є структурованим документом. Це означає, що посадова інструкція повинна складатися з обов’язкових текстових елементів (розділів), які мають відповідні назви (заголовки) та нумерацію.

Так, під час розроблення посадової інструкції необхідно керуватися єдиним загальноприйнятим підходом щодо її побудови та здійснювати чітке і стисле формулюваннязмісту кожного розділу. Відповідно до загальних положень ДКХП посадова інструкція має складатися з розділів, що розташовані у такій послідовності:

 1. Загальні положення
 2. Завдання та обов’язки
 3. Повинен знати
 4. Права
 5. Відповідальність
 6. Кваліфікаційні вимоги
 7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Два останні з наведених розділів (тобто 6 і 7) не є обов’язковими елементами усіх посадових інструкцій і можуть вноситися до них лише за необхідності. Що стосується посадової інструкції старости, то з огляду на те, що чинним законодавством до кандидата на посаду старости не пред’являється будь-яких вимог, у розділі «6. Кваліфікаційні вимоги» одним реченням так і зазначається: «Чинним законодавством України не встановлені». Це варто зробити для того, щоб не порушувати рекомендовану ДКХП нумерацію розділів.

Залежно від нумерації розділів, прийнятої у посадовій інструкції, послідовно (у стовпчик) за текстом нумерується та наводиться кожна із позицій змісту інформації, що міститься у цих розділах. Наприклад:

- розділ 1 «Загальні положення» ― нумерація позицій змісту інформації цього розділу буде такою 1.1 ... , 1.2 ... , 1.3 ... тощо;

- розділ 2 «Завдання та обов’язки» ― 2.1 ... , 2.2 ... , 2.3 ... і так далі.

Таким чином, кожна із позицій, що входитиме до посадової інструкції, матиме притаманний тільки їй номер.

Необхідно знати!

Посадова інструкція складається одна на посаду, а не на кожного окремого старосту. Тому достатньо буде однієї посадової інструкції для усіх старост, які здійснюють свої повноваження у відповідних старостинських округах об’єднаної територіальної громади.

Вписувати у посадову інструкцію будь-які персональні дані старости (наприклад, прізвище, ім’я та по батькові) не потрібно.

І на останок. Передбачаю, що може бути й ситуація, коли старости є зацікавленими в запровадженні посадової інструкції, а голова ОТГ проти цього. Тоді старост, ймовірно, цікавитиме відповідь на запитання:

що потрібно зробити, аби посадова інструкція старости могла отримати право на життя у конкретній громаді?

Для цього спочатку потрібно буде внести до порядку денного засідання виконкому питання щодо необхідності розроблення посадової інструкції старости. Щоб думку і аргументи старост правильно почули інші члени виконкому, слід підготувати переконливу доповідь та виступити з нею на відповідному засіданні. Далі необхідно буде винести на голосування питання про доручення юридичній службі (управлінню, відділу, сектору) підготувати проект посадової інструкції старости. Якщо голосування виявиться позитивним, то незалежно від того чи голова ОТГ підпише відповідне рішення виконкому, чи скористається правом «вето», у будь-якому випадку зацікавленим старостам доведеться у подальшому переконувати вже депутатів ради.

Як гласить народна мудрість: під лежачий камінь вода не тече.

decentralization.gov.ua

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
 • доступ до новин, статей, довідників
 • безлімітні завантаження бланків
 • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн