Інформація по темі "" | Публікації по тегу
21.06.12
2021 0
Друкувати
Обране

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: «Защита прав и интересов детей (правовой аспект)»

В книге рассмотрен ряд вопросов правового регулирования защиты как имущественных, так и неимущественных прав детей (малолетних, несовершеннолетних). Осуществлен обзор законодательных актов, регулирующих права и обязанности как ребенка, так и родителей в отношении ребенка. Обзор законодательных актов осуществлен в ретроспективе и сравнении ранее действующего законодательства с нынешним состоянием правового регулирования (актами действующего законодательства Украины). В частности, уделено внимание вопросам лишения родительских прав, усыновления детей, установления опеки и попечительства над детьми, устройства детей, лишенных родительской опеки, приемной семьи, уплаты алиментов на ребенка и т. п. Представленная ​​судебная практика сопровождается комментариями. Издание также содержит разъяснения и постановления Пленума Верховного Суда Украины, обобщения судебной практики, которые непосредственно используются судами при рассмотрении и решении судебных дел, связанных с защитой прав и интересов ребенка.
Книга будет полезна как адвокатам, судьям, юристам-практикам, так и всем, кому необходимо защитить права и интересы детей.

«Защита прав и интересов детей (правовой аспект)»
(украинский язык)
Автор: Гузь Л.Е.
Зміст

Вступне слово

Книга 1
Розділ I
Захист прав та інтересів дітей сімейним законодавством

Розділ II
Основні немайнові права дітей, які захищаються законом
1. Право дитини на життя
2. Право дитини на сім’ю
3. Право на ім’я, прізвище та по батькові. Право на використання імені
4. Право на громадянство
5. Право на повагу до гідності та честі

Розділ III
Визначення походження дитини. Загальні підстави визначення походження дитини
Судова практика щодо застосування статей 128, 134, 135 СК України (ухвала ВС України від 15.03.2006 р. (витяг))
Визначення батьківства за рішенням суду (загальні поняття)
Практика розгляду судами справ про визначення батьківства
Визначення материнства за рішенням суду
Встановлення факту батьківства, материнства за рішенням суду
Оспорювання батьківства, материнства (судовий розгляд цих справ)
Судова практика щодо застосування статей 19, 121–140 СК України (ухвала ВС України, «Вісник ВС України», 2009 р., № 4)

Розділ IV
Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей
Судова практика при розгляді позовів про виховання дітей
Спори про місце проживання дитини між батьками та іншими особами
Судовий розгляд і судова практика у спорах щодо місця проживання дитини
Правові наслідки протиправної поведінки одного із батьків або іншої особи при визначенні місця проживання малолітньої дитини
Ухвала ВС України
Право батьків на відібрання малолітньої дитини від інших осіб

Розділ V
Позбавлення батьківських прав і відібрання дітей у батьків (загальні поняття позбавлення батьківських прав)
Особи, які мають право звернутися з позовною заявою і брати участь у розгляді справи про позбавлення батьківських прав
Врахування думки дитини при вирішення питання, що стосується її життя
Судовий розгляд і судова практика про позбавлення батьківських прав
Правові наслідки позбавлення батьківських прав
Влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав
Поновлення батьківських прав. Судовий розгляд
Відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав

Розділ VI
Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Усиновлення (поняття усиновлення)
а) усиновлення дитини, яку не забрали з пологового будинку, іншого медичного закладу або яка була знайдена;
б) усиновлення братів та сестер
Облік дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування і які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування або на виховання в сім’ї громадян
Згода батьків на усиновлення дитини
Згода дитини на усиновлення
Усиновлення дитини без згоди батьків
Згода другого з подружжя на усиновлення дитини
Згода опікуна, піклувальника на усиновлення дитини
Згода закладу охорони здоров’я або навчального закладу на усиновлення дитини
Судовий розгляд справ про усиновлення. Розгляд цих справ. Заява про усиновлення дитини
Рішення суду про усиновлення
Момент здійснення усиновлення
Право на таємницю усиновлення
Право на приховання факту усиновлення від дитини, яка усиновлена
Забезпечення таємниці усиновлення
Право усиновителя бути записаним матір’ю, батьком дитини
Право усиновителя на зміну відомостей про місце народження та дату народження дитини
Зміна прізвища, імені та по батькові особи, яка усиновлена
Правові наслідки усиновлення
Внесення змін до актового запису цивільного стану про народження дитини, яка усиновлена
Збереження прав дитини, які вона мала до усиновлення
Недійсність усиновлення
Правові наслідки визнання усиновлення недійсним
Скасування усиновлення
Правові наслідки скасування усиновлення
Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення або визнання усиновлення недійсним
Порядок поновлення актового запису цивільного стану про народження у разі визнання усиновлення недійсним або скасування усиновлення
Позбавлення усиновителя батьківських прав
Патронат над дітьми. Договір про патронат
Згода дитини на проживання у сім’ї патронатного вихователя
Плата за виховання дитини
Обов’язки патронатного вихователя
Припинення договору на патронат
Дитячий будинок сімейного типу
Батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу
Вихованці дитячого будинку сімейного типу
Створення дитячого будинку сімейного типу
Прийомна сім’я. Поняття прийомної сім’ї
Прийомні батьки
Прийомні діти
Утворення прийомної сім’ї

Розділ VIII
Опіка та піклування над дітьми. Діти, над якими установлюється опіка та піклування
Порядок встановлення опіки та піклування
Права дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров’я, навчальному або іншому дитячому закладі, прийомній сім’ї
Права та обов’язки опікуна, піклувальника щодо дитини
Припинення опіки, піклування над дитиною
Звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх обов’язків

Книга 2

Розділ VIII
Обов’язок матері, батька утримувати дитину та його виконання
Обов’язок батьків утримувати дитину (загальні положення)
Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину
Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів
Визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини
Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі
Участь батьків у додаткових витратах на дитину
Контроль органу опіки та піклування за цільовим витрачанням аліментів
Відрахування аліментів на дитину за ініціативою платника
Звільнення батьків від обов’язків утримувати дитину
Договір між батьками про сплату аліментів на дитину
Припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно
Час, з якого присуджуються аліменти на дитину
Зміна розміру аліментів
Стягнення аліментів та інших коштів на дитину, яка перебуває у закладі охорони здоров’я, навчальному або іншому закладі
Стягнення аліментів за минулий час та заборгованості за аліментами
Визначення заборгованості за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу)
Відповідальність за прострочення сплати аліментів
Встановлення строку сплати заборгованості. Звільнення від сплати заборгованості за аліментами
Судова практика зі застосування статей 185, 196 СК України
Ухвала Верховного Суду України (Вісник ВС України, 2009, № 2)

Розділ IХ
Захист прав дітей на майно, яке належить їм на праві приватної власності
Права батьків і дітей на майно
а) роздільність майна батьків і дітей;
б) право власності дитини на майно, призначене для її розвитку, навчання та виховання;
в) право спільної сумісної власності батьків і дітей;
г) права батьків та дітей щодо користування майном;
д) управління майном дитини;
є) використання доходу від майна дитини;
ж) право власності на аліменти, одержані на дитину

Розділ Х
Право неповнолітніх на житло
Збереження жилого приміщенняза тимчасово відсутніми дітьми
Визначення місця проживання дитини
Спір між матір’ю та батьком щодо місця проживання малолітньої дитини
Судова практика розгляду спорів щодо права неповнолітніх дітей на житлову площу
Судова практика про розгляд справ щодо охорони прав дітей на житлову площу (ухвала апеляційного суду Харківської області від 19.05.2006 р.)

Розділ ХI
Право неповнолітніх дітей на працю (законодавчий захист)
Вік, з якого допускається прийом на роботу
Медичний огляд осіб, молодше 18 років
Броня прийняття молоді на роботу і професійне навчання. Надання молоді, підліткам першого робочого місця
Заборона залучення робітників молодше 18 років до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні
Оплата праці робітників, молодших 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи
Поняття трудового договору. Укладання трудового договору з неповнолітнім
Обмеження звільнення працівників, які молодше 18 років. Розірвання трудового договору на вимогу батьків та інших осіб
Розгляд у суді справ, пов’язаних з укладенням і розірванням трудового договору з неповнолітнім

Розділ ХII
Право дітей на спадкування. Загальні поняття про спадкування
Поняття відкриття спадщини, час і місце її відкриття
Спадкування за заповітом
Спадкоємці за законом
Спадкування усиновленими та усиновителями
Особливості здійснення права на спадкування малолітніми і неповнолітніми дітьми
Розгляд судами спорів про право власності на спадкове майно за заповітом і законом щодо малолітніх і неповнолітніх дітей з їх представниками

Розділ ХIII
Відшкодування шкоди, завданої неповнолітній дитині (загальні положення)
Визначення розміру відшкодованої шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я малолітньої або неповнолітньої особи, а також смертю годувальника
Визначення розміру відшкодування шкоди на випадок смерті фізичної особи
Судовий розгляд спорів, які пов’язані з відшкодуванням шкоди дітям, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю годувальника
Судова практика
Післямова

Вопросы относительно профессиональной литературы можно задать на ФОРУМЕ.

books.jpg

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×