Інформація по темі "" | Публікації по тегу
21.06.12
1523 0
Друкувати
Обране

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: «Защита прав и интересов детей (правовой аспект)»

В книге рассмотрен ряд вопросов правового регулирования защиты как имущественных, так и неимущественных прав детей (малолетних, несовершеннолетних). Осуществлен обзор законодательных актов, регулирующих права и обязанности как ребенка, так и родителей в отношении ребенка. Обзор законодательных актов осуществлен в ретроспективе и сравнении ранее действующего законодательства с нынешним состоянием правового регулирования (актами действующего законодательства Украины). В частности, уделено внимание вопросам лишения родительских прав, усыновления детей, установления опеки и попечительства над детьми, устройства детей, лишенных родительской опеки, приемной семьи, уплаты алиментов на ребенка и т. п. Представленная ​​судебная практика сопровождается комментариями. Издание также содержит разъяснения и постановления Пленума Верховного Суда Украины, обобщения судебной практики, которые непосредственно используются судами при рассмотрении и решении судебных дел, связанных с защитой прав и интересов ребенка.
Книга будет полезна как адвокатам, судьям, юристам-практикам, так и всем, кому необходимо защитить права и интересы детей.

«Защита прав и интересов детей (правовой аспект)»
(украинский язык)
Автор: Гузь Л.Е.


Зміст

Вступне слово

Книга 1
Розділ I
Захист прав та інтересів дітей сімейним законодавством

Розділ II
Основні немайнові права дітей, які захищаються законом
1. Право дитини на життя
2. Право дитини на сім’ю
3. Право на ім’я, прізвище та по батькові. Право на використання імені
4. Право на громадянство
5. Право на повагу до гідності та честі

Розділ III
Визначення походження дитини. Загальні підстави визначення походження дитини
Судова практика щодо застосування статей 128, 134, 135 СК України (ухвала ВС України від 15.03.2006 р. (витяг))
Визначення батьківства за рішенням суду (загальні поняття)
Практика розгляду судами справ про визначення батьківства
Визначення материнства за рішенням суду
Встановлення факту батьківства, материнства за рішенням суду
Оспорювання батьківства, материнства (судовий розгляд цих справ)
Судова практика щодо застосування статей 19, 121–140 СК України (ухвала ВС України, «Вісник ВС України», 2009 р., № 4)

Розділ IV
Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей
Судова практика при розгляді позовів про виховання дітей
Спори про місце проживання дитини між батьками та іншими особами
Судовий розгляд і судова практика у спорах щодо місця проживання дитини
Правові наслідки протиправної поведінки одного із батьків або іншої особи при визначенні місця проживання малолітньої дитини
Ухвала ВС України
Право батьків на відібрання малолітньої дитини від інших осіб

Розділ V
Позбавлення батьківських прав і відібрання дітей у батьків (загальні поняття позбавлення батьківських прав)
Особи, які мають право звернутися з позовною заявою і брати участь у розгляді справи про позбавлення батьківських прав
Врахування думки дитини при вирішення питання, що стосується її життя
Судовий розгляд і судова практика про позбавлення батьківських прав
Правові наслідки позбавлення батьківських прав
Влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав
Поновлення батьківських прав. Судовий розгляд
Відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав

Розділ VI
Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Усиновлення (поняття усиновлення)
а) усиновлення дитини, яку не забрали з пологового будинку, іншого медичного закладу або яка була знайдена;
б) усиновлення братів та сестер
Облік дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування і які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування або на виховання в сім’ї громадян
Згода батьків на усиновлення дитини
Згода дитини на усиновлення
Усиновлення дитини без згоди батьків
Згода другого з подружжя на усиновлення дитини
Згода опікуна, піклувальника на усиновлення дитини
Згода закладу охорони здоров’я або навчального закладу на усиновлення дитини
Судовий розгляд справ про усиновлення. Розгляд цих справ. Заява про усиновлення дитини
Рішення суду про усиновлення
Момент здійснення усиновлення
Право на таємницю усиновлення
Право на приховання факту усиновлення від дитини, яка усиновлена
Забезпечення таємниці усиновлення
Право усиновителя бути записаним матір’ю, батьком дитини
Право усиновителя на зміну відомостей про місце народження та дату народження дитини
Зміна прізвища, імені та по батькові особи, яка усиновлена
Правові наслідки усиновлення
Внесення змін до актового запису цивільного стану про народження дитини, яка усиновлена
Збереження прав дитини, які вона мала до усиновлення
Недійсність усиновлення
Правові наслідки визнання усиновлення недійсним
Скасування усиновлення
Правові наслідки скасування усиновлення
Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення або визнання усиновлення недійсним
Порядок поновлення актового запису цивільного стану про народження у разі визнання усиновлення недійсним або скасування усиновлення
Позбавлення усиновителя батьківських прав
Патронат над дітьми. Договір про патронат
Згода дитини на проживання у сім’ї патронатного вихователя
Плата за виховання дитини
Обов’язки патронатного вихователя
Припинення договору на патронат
Дитячий будинок сімейного типу
Батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу
Вихованці дитячого будинку сімейного типу
Створення дитячого будинку сімейного типу
Прийомна сім’я. Поняття прийомної сім’ї
Прийомні батьки
Прийомні діти
Утворення прийомної сім’ї

Розділ VIII
Опіка та піклування над дітьми. Діти, над якими установлюється опіка та піклування
Порядок встановлення опіки та піклування
Права дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров’я, навчальному або іншому дитячому закладі, прийомній сім’ї
Права та обов’язки опікуна, піклувальника щодо дитини
Припинення опіки, піклування над дитиною
Звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх обов’язків

Книга 2

Розділ VIII
Обов’язок матері, батька утримувати дитину та його виконання
Обов’язок батьків утримувати дитину (загальні положення)
Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину
Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів
Визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини
Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі
Участь батьків у додаткових витратах на дитину
Контроль органу опіки та піклування за цільовим витрачанням аліментів
Відрахування аліментів на дитину за ініціативою платника
Звільнення батьків від обов’язків утримувати дитину
Договір між батьками про сплату аліментів на дитину
Припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно
Час, з якого присуджуються аліменти на дитину
Зміна розміру аліментів
Стягнення аліментів та інших коштів на дитину, яка перебуває у закладі охорони здоров’я, навчальному або іншому закладі
Стягнення аліментів за минулий час та заборгованості за аліментами
Визначення заборгованості за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу)
Відповідальність за прострочення сплати аліментів
Встановлення строку сплати заборгованості. Звільнення від сплати заборгованості за аліментами
Судова практика зі застосування статей 185, 196 СК України
Ухвала Верховного Суду України (Вісник ВС України, 2009, № 2)

Розділ IХ
Захист прав дітей на майно, яке належить їм на праві приватної власності
Права батьків і дітей на майно
а) роздільність майна батьків і дітей;
б) право власності дитини на майно, призначене для її розвитку, навчання та виховання;
в) право спільної сумісної власності батьків і дітей;
г) права батьків та дітей щодо користування майном;
д) управління майном дитини;
є) використання доходу від майна дитини;
ж) право власності на аліменти, одержані на дитину

Розділ Х
Право неповнолітніх на житло
Збереження жилого приміщенняза тимчасово відсутніми дітьми
Визначення місця проживання дитини
Спір між матір’ю та батьком щодо місця проживання малолітньої дитини
Судова практика розгляду спорів щодо права неповнолітніх дітей на житлову площу
Судова практика про розгляд справ щодо охорони прав дітей на житлову площу (ухвала апеляційного суду Харківської області від 19.05.2006 р.)

Розділ ХI
Право неповнолітніх дітей на працю (законодавчий захист)
Вік, з якого допускається прийом на роботу
Медичний огляд осіб, молодше 18 років
Броня прийняття молоді на роботу і професійне навчання. Надання молоді, підліткам першого робочого місця
Заборона залучення робітників молодше 18 років до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні
Оплата праці робітників, молодших 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи
Поняття трудового договору. Укладання трудового договору з неповнолітнім
Обмеження звільнення працівників, які молодше 18 років. Розірвання трудового договору на вимогу батьків та інших осіб
Розгляд у суді справ, пов’язаних з укладенням і розірванням трудового договору з неповнолітнім

Розділ ХII
Право дітей на спадкування. Загальні поняття про спадкування
Поняття відкриття спадщини, час і місце її відкриття
Спадкування за заповітом
Спадкоємці за законом
Спадкування усиновленими та усиновителями
Особливості здійснення права на спадкування малолітніми і неповнолітніми дітьми
Розгляд судами спорів про право власності на спадкове майно за заповітом і законом щодо малолітніх і неповнолітніх дітей з їх представниками

Розділ ХIII
Відшкодування шкоди, завданої неповнолітній дитині (загальні положення)
Визначення розміру відшкодованої шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я малолітньої або неповнолітньої особи, а також смертю годувальника
Визначення розміру відшкодування шкоди на випадок смерті фізичної особи
Судовий розгляд спорів, які пов’язані з відшкодуванням шкоди дітям, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю годувальника
Судова практика
Післямова

Вопросы относительно профессиональной литературы можно задать на ФОРУМЕ.

books.jpg

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн