Інформація по темі "" | Публікації по тегу
02.08.12
1065 0
Друкувати
Обране

Генпрокуратура: об ограничении проверок

Генеральная прокуратура Украины распространила по региональным подразделениям прокуратуры Указание от 06.06.2012 г. № 82 относительно проверок деятельности субъектов предпринимательства.

Данным Указанием с целью недопущения фактов нарушения прав физических лиц — предпринимателей и хозяйствующих субъектов, предотвращения давления со стороны органов государственного контроля, а также органов прокуратуры определено следующее:

1. Проверки деятельности субъектов предпринимательства проводить включительно на основании:

— обращений и уведомлений о нарушении законов, в том числе распространенных в СМИ, только после принятия соответствующих решений органами государственного контроля;

— жалоб на действия или бездействие, решения должностных лиц контролирующих органов;

— указаний или поручений вышестоящей прокуратуры.

2. Осуществлять такие проверки только по мотивированному постановлению, о вынесении которого обязательно информировать руководителя предприятия.

3. Во время проверок оригиналы документов, как правило, изучать на месте без их изъятия, при необходимости копировать.

4. Не допускать остановки деятельности субъектов хозяйствования средствами прокурорского реагирования. При наличии достаточных для этого оснований обращаться с соответствующими исками в суд.

5. Безотлагательно пересмотреть планы работы, решения коллегий и совещаний, исключив мероприятия, связанные с проверками органами прокуратуры субъектов хозяйствования. Не определять такие мероприятия в указанных документах в дальнейшем.
Тризуб.jpg


ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ


ВКАЗІВКА


від 06.06.2012 р. № 82


З метою усунення перешкод у розвитку бізнесу, недопущення фактів порушення прав фізичних осіб — підприємців та господарюючих суб’єктів, незаконного втручання в їх господарську діяльність, тиску з боку органів державного контролю, а також органів прокуратури при здійсненні правозахисної діяльності, вимагаю:

1. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованим прокурорам усіх рівнів, прокурорам міст, районів, районів у містах, міжрайонним прокурорам:

1.1. Усі звернення про порушення законів господарюючими суб’єктами надсилати для розгляду за належністю. Приймати їх до провадження за умови попереднього вирішення відповідними органами державного контролю.

1.2. Перевірки діяльності суб’єктів підприємництва проводити включно на підставі:

— звернень або повідомлень про порушення законів, у тому числі, поширених у засобах масової інформації, лише після прийняття відповідних рішень органами державного контролю;

— скарг на дії чи бездіяльність, рішення посадових осіб контролюючих органів;

— вказівок або доручень вищестоящої прокуратури.

1.3. Здійснювати такі перевірки лише за мотивованою постановою, про винесення якої обов’язково інформувати керівника суб’єкта господарювання. Забезпечити облік зазначених перевірок за зразком, установленим у додатку № 1 до цієї вказівки.

1.4. Під час перевірок оригінали документів, як правило, вивчати на місці без їх вилучення, за потреби виготовляти копії.

1.5. Не допускати зупинення діяльностісуб’єктів господарювання засобами прокурорського реагування. За наявності достатніх для цього підстав звертатися з відповідними позовами до суду.

1.6. При здійсненні нагляду за додержанням законів органами державного контролю особливу увагу звертати на законність проведення перевірок суб’єктів господарювання, прийнятих рішень про зупинення їх господарської діяльності, анулювання ліцензії, інших заходів, якими неправомірно обмежуються законні права та інтереси таких суб’єктів.

2. Невідкладно переглянути плани роботи, рішення колегій та нарад, виключивши заходи, пов’язані з перевірками органами прокуратури суб’єктів господарювання. Не визначати таких заходів у зазначених документах надалі.

3. Обирати форму прокурорського реагування з урахуванням характеру виявлених порушень закону. З метою захисту інтересів громадян та держави широко використовувати представницькі повноваження.

3.1. Приписи про усунення порушень закону підписувати лише прокурорам обласного рівня, їх заступникам, відповідальним за організацію правозахисної діяльності, та прокурорам міст з районним поділом.

4. З метою оперативного отримання інформації та реагування на факти незаконного втручання у підприємницьку діяльність з боку службових осіб органів влади і контролю, правоохоронних органів організувати роботу телефонів "гарячої лінії", забезпечити їх належне функціонування.

Контроль за виконанням вказівки покласти на заступників Генерального прокурора України згідно з розподілом обов’язків, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокурорів усіх рівнів, прокурорів міст, районів, районів у містах, міжрайонних прокурорів.

Вказівку надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей,міст Києва і Севастополя, спеціалізованим прокурорам усіх рівнів, прокурорам міст, районів, районів у містах, міжрайонним прокурорам, ректору Національної академії прокуратури України, довести до відома прокурорсько-слідчих працівників. Генеральний прокурор України
державний радник юстиції України                                                                                              В. ПшонкаДодаток № 1
до вказівки Генерального прокурора України
06.06.2012 р. № 82


ЖУРНАЛ
обліку перевірок суб’єктів господарювання

Порядковий номер

Дата винесення постанови про проведення перевірки та строк її проведення

Підстави для проведення перевірки

Об’єкт перевірки

Предмет перевірки

Вжиті заходи

Результати розгляду документів прокурорського реагування

1

2

3

4

5

6

7

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі