Інформація по темі "" | Публікації по тегу
05.11.18
5949 2
Друкувати
Обране

Як вести облік біткойнів у бухгалтерії: приклад реального бізнесу

Олесь Слободенюк, власник компанії Hotmine, задався питанням: як саме можна враховувати криптовалюти в бухгалтерському обліку, якщо бізнес із ними працює та хоче, щоби ці операції були легальні з точки зору українського законодавства. Адже бухгалтери "старої закалки", почувши про біткойни, говорять, що це неможливо. Статті про те, що СБУ забирає обладнання майнерів, не полегшують ситуації.


"Був випадок, коли бухгалтер при обговоренні цієї теми лякав співробітників, що до них із обшуком прийде СБУ", - розказує Слободенюк. Олесь разом з керуючим партнером аудиторської компанії «Кей Солюшнз» Ростиславом Кулішом вирішили вивчити питання з точки зору Податкового кодексу та законів про бухгалтерський облік, проаналізувавши на досвіді власних компаній, як саме ставити біткойни на облік, вивчив ринок і сформулював низку рекомендацій. Фінальну версію порад про те, як саме біткойн та інші криптовалюти мають фігурувати у бухгалтерській звітності українських підприємств, Олесь та Ростислав спільно описали у своїй статті. 

Основна проблематика щодо легалізації криптобізнесу в Україні є те, що багато підприємців та компаній в Україні створюють, обмінюють нематеріальні цифрові активи (далі – «криптомонети») без створення суб’єкта підприємницької діяльності, правильного бухгалтерського та податкового обліку. Часто підприємці, компанії, що здійснюють таку діяльність, не дотримуються норм чинного законодавства України, тому як з продажу або створення «криптомонети», останні отримують прибуток, який не декларується через відсутність фінансового обліку, розуміння операцій взагалі. 

На сьогодні криптобізнес є сформованою індустрією, де є свої виробники, продавці, користувачі інформації, тому легалізація вже стоїть гостро для наших підприємців. Так, статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-X встановлено, що провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання, тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 34 000 грн.) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь створення, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення. 

У зв’язку з цим, для всіх виробників «криптомонет» постало питання: як же все-таки провадити господарську діяльність по виробництву та обміну «криптомонети» в Україні у відповідності до чинного законодавства. Відповідно до спільної заяви фінансових регуляторів щодо статусу криптовалют в Україні від 30.11.2017: «Складна правова природа криптовалют не дозволяє визнати їх ані грошовими коштами, ані валютою і платіжним засобом іншої країни, ані валютною цінністю, ані електронними грошима, ані цінними паперами, ані грошовим сурогатом». Далі в листі підсумовується, що все-таки природа криптомонет абсолютно легальна, хоча і відсутня практика їх регулювання.

Зазначаємо, що для провадження господарської діяльності юридичної особи однієї реєстрації суб’єктом підприємництва - недостатньо, як і в будь-якому іншому бізнесі, потрібно правильно вести облік. 

Пропонуємо розглянути аспекти бухгалтерського та податкового обліку створення та обміну «кроптомонет» – нематеріальних цифрових активів для юридичної особи (дані рекомендації розроблені за участі керуючого партнера аудиторської компанії «Кей Солюшнз» Ростислава Куліша).

Бухгалтерський облік нематеріального цифрового активу «Біткойн» (далі - НЦА)

Критерії визнання НЦА:

✓      можуть бути окремо ідентифіковані та продані;

✓      є немонетарним активом;

✓      не мають фізичної форми;

✓      велика ймовірність того, що вони принесуть майбутні економічні вигоди.

Щодо створення НЦА, відповідно до п. 11 ПСБО 8 «Нематеріальні активи» первісна, вартість  нематеріального цифровго активу, створеного підприємством, включає  прямі  витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані із створенням цього нематеріального активу та приведенням його до стану придатності для використання.

Зважаючи на той факт, що ціна на «криптомонети» є волатильною, тобто такою, яка швидко змінюється, єдиний метод їх обліку після визнання – це облік по переоціненій вартості.

Згідно з п. 19 до ПСБО 8 «Нематеріальні активи» підприємство може здійснювати переоцінку нематеріального цифрового активу за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. Тому, в даному випадку, радимо на кожну звітну дату здійснювати переоцінку такого активу, сформувавши бухгалтерську довідку, що повинна містити посилання на ціну такого активу з офіційної біржі по обміну криптомонет.               

Бухгалтерський та податковий облік створення об’єкту НЦА «Біткойн» компанії «Спецхеш»

№п.п.

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Д-т

К-т

1.

Амортизація основних засобів задіяних у створенні НЦА

154

134

6600,00

Розрахунки з вітчизняними постачальниками в т. ч.

2.

електроенергія

154

631

120000,00

3.

оренда приміщення

154

631

30000,00

4.

оплата інтернет

154

631

1000,0

5.

Відображено ПК з ПДВ

644/ПДВ

631

25166,66

6.

Розрахунки за заробітною платою

154

661

20000,00

7.

За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування

154

651

4400,00

8.

Введено в експлуатацію (за актом НА-1)

12

154

182000,00

Слід зазначити, що всі витрати, включені до первісної вартості об’єкта НЦА, повинні бути підтвердженими документально, так як для визначення (розрахунку) об'єкта оподатковування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку щодо доходів і витрат відповідно до п. 44.2 ПКУ.

Документальне забезпечення операції створення НЦА

Для того, щоб документально відобразити вищезазначені операції по створенню нематеріального цифрового активу «криптомонети» та подальшого введення в експлуатацію, радимо користуватись Методичними рекомендаціями № 1327, а саме розробити внутрішній локальний документ: «Акт введення в експлуатацію нематеріального цифрового активу», який затверджується комісією підприємства. Для створення такого документу можливо користуватись типовою формою № НА-1, що затверджена у методичних рекомендаціях №1327. Щоб обґрунтувати понесені витрат на створення такого НЦА, необхідним є оформлення технологічних карток на створення НЦА та затверджені в обліковій політиці підприємства статті та методи калькулювання. Вищезазначені документи затверджуються директором підприємства та віддаються на підпис для ознайомлення матеріально-відповідальним особам.      

Бухгалтерський облік переоцінки об’єкту НЦА «Біткойн» компанії «Спецхеш»

№п.п.

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Д-т

К-т

1.

Відображено збільшення ціни обіміну НЦА на ринку на звітну дату (визнано доходи)

12

74

2.

Відображено зменшення ціни обіміну НЦА на ринку на звітну дату (визнано витрати)

97

12

 

Як відомо, НЦА мають невизначений строк використання, а відповідно до п.п. 25 ПСБО 8 «Нематеріальні   активи   з   невизначеним  строком  корисного використання  амортизації не підлягають. До нематеріальних активів з  невизначеним  строком  корисного використання належать ті, щодо яких  підприємством/установою  (у  розпорядчому акті) не визначено обмеження  строку,  протягом  якого очікується збільшення грошових коштів  (чи їх еквівалентів) від використання таких нематеріальних активів».

Так як облік придбання нематеріальних активів з резидентами здійснюється відповідно до загальних норм ПСБО та є зрозумілим, пропонуємо розглянути бухгалтерський та податковий облік придбання об’єкту НЦА «Біткойн» у нерезидента.

Бухгалтерський та податковий облік придбання об’єкту НЦА «Біткойн» компанії «Спецхеш» у нерезидента.

№п.п.

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Д-т

К-т

1.

Отримано об’єкт НЦА

154

632

2.

Перераховано оплату за НЦА

632

312

3.

Відображено курсову різницю

974

632

Що ж у даному випадку відбувається з ПДВ? Якщо підприємство купує НЦА у нерезидента зобов’язання по нарахуванню та сплаті ПДВ - відсутні, так як продаж НЦА не відповідає визначенню постачання товарів (п.п. 14.1.191 ПКУ). Якщо місце постачання НЦА визначено за межами митної території України, то ПДВ не нараховується. Зважаючи на вищевикладене, потрібно попіклуватись про вірне оформлення контрактів, а саму операцію оформлювати документом: «Акт прийому-передачі нематеріального цифрового активу», оформленого відповідно до Положення №88.

Отже, коли ми вже спробували створити, переоцінити та придбати НЦА логічно було б спробувати його обміняти валютні кошти.  

Щоб продати (обміняти) «крипотмонети», що є власністю підприємства, спочатку необхідно перевести об’єкт НЦА до складу необоротних активів, що утримуються для продажу. Нарахування амортизаціїї припиняється з наступного місяця після такого переведення. Далі НЦА передаються Агенту за документом: «Акт прийому-передачі нематеріального цифрового активу». Агент за договором зобов’язується здійснити обмін цифрового активу на валютні кошти та перерахувати їх на рахунок підприємства, яке передавало НЦА.

Бухгалтерський та податковий облік компанії «Спецхеш» щодо обміну об’єкту НЦА «Біткойн» та визнання прибутку від основної діяльності

№п.п.

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, у.о.

Д-т

К-т

1.

Об’єкт НЦА визнано утримуваним для продажу

286

12

12000,00

2.

Об’єкт НЦА передано Агенту

362

702

18000,00

3.

Списано балансову вартість НЦА

943

286

12000,00

4.

Надійшли грошові кошти по операції з обміну НЦА від Агента

312

362

18000,00

5.

Доходи від реалізації списано на фінрезультат

702

791

18000,00

6.

Списано балансову вартість НЦА на фінрезультатами

791

943

12000,00

7.

Визначено та списано фінрезультат (прибуток)

791

441

6000,00

У обліку ПДВ продаж НЦА відповідно до п. п.п. 14.1.185 ПКУ – вважається постачанням послуг. У випадку коли місце постачання визначено на митній території України, то операція обкладається ПДВ у загальному порядку згідно з пп. 188.1 і 186.4 ПКУ. Нагадуємо, якщо місце постачання НЦА визначено за межами митної території України, то ПДВ не нараховується.

Отже, як бачимо з вищевикладеного, «Біткойн» є абсолютно легальним, тобто він може бути легально створений, обліковуватись як нематеріальний актив на підприємстві, переоцінюватись на звітну дату та бути обміненим на грошові кошти.

 

Управляючий партнер Аудиторської компанії ТОВ «Кей Солюшнз»

Ростислав Куліш

 

У партерстві з Засновником компанії ТОВ «Спецхеш» (Hotmine)

Олесь Слободенюк

 

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


Коментарі
(2)
JOSH:UA
07.11.2018
тут не давно звіти в казну в електронному вигляді почали відправляти, а ви про біткоїни говорите.
Олена
08.11.2018
Куди скочуємось. Тепер щоб заробити потрібно тільки віртуальність...а іншим як?
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
pw-image
Доступ до сайту за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн