Інформація по темі "" | Публікації по тегу
26.05.23
19714 0
Друкувати
Обране

Податківці по-новому перевірятимуть нарахування та сплату ПДФО, ЄСВ і ВЗ

Головне податкове відомство затвердило Методику проведення перевірки достовірності, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, ЄСВ та військового збору (наказ ДПСУ від 04.05.2023 р. № 322).

При проведенні перевірки нарахування і сплати ПДФО, ЄСВ та військового збору контролери використовуватимуть інформацію, що надійшла:

  • від платників податків та податкових агентів, у т. ч. дані стандартного аудиторського файлу (SAF-T);
  • від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та Національного банку України, зокрема інформація: 
  • від банків, інших фінансових установ – інформація про наявність та рух коштів на рахунках платника податків, звіти про підзвітні рахунки, подані від фінансових агентів;
  • від органів влади інших держав, міжнародних організацій або нерезидентів; 
  • за наслідками податкового контролю;
  • від Мінцифри. Це інформація про відповідність резидентів Дія Сіті вимогам Закону України від 15.07.2021 р. № 1667-ІX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні». Зокрема, щодо включення/виключення платників податків до/з реєстру Дія Сіті;
  • інша інформація, оприлюднена відповідно до законодавства та/або добровільно чи за запитом надана контролюючому органу в установленому законодавством порядку, а також інформація, наведена у скарзі покупця (споживача) щодо порушення платником податків встановленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням РРО та/або програмних РРО.

У документі визначено процедуру проведення документальної перевірки правильності нарахування і сплати ПДФО, ЄСВ і військового збору. Прописано детальний порядок дій під час цієї перевірки тощо.

В методиці від податківців наведено приклади алгоритмів зіставлення даних, що задекларовані платниками податків у Податковому розрахунку з іншими звітними даними платників податків, відомостями інформаційних систем ІКС ДПС та первинними документами. Наводимо його нижче.

Приклади алгоритмів зіставлення даних, що задекларовані платниками податків у Податковому розрахунку з іншими звітними даними платників податків, відомостями інформаційних систем ІКС ДПС та первинними документами

з/п

Номер рядка / код розділу звітності

Назва рядка
додатка 4 ДФ

Дані, що використовуються для обрахунку задекларованого показника

Потенційні аудиторські тести

Можливі порушення

1

2

3

4

5

6

1

графи 4а та 4 рядків коду 06 розділу І додатка
4 ДФ до Податково-го розрахунку

Сума податку на доходи фізичних осіб нарахованого /перерахованого

Для визначення повноти суми нарахованого податку на доходи фізичних осіб
(графа 4а) та суми перерахованого податку (графа 4) 
додатка 4 ДФ до Податкового розрахунку використовуються сумарні

дані оборотів за відповідний період за Кт(нарахування) та Дт(перерахування) субрахунку 641 (податок на доходи фізичних осіб). Крім цього, обороти по
Дт 641 (податок на доходи фізичних осіб) 
порівнюються з даними ІКП ІКС «Податковий блок» за кодами класифікації доходів бюджету 11010100, 11010200, 11010400, 11011200 за відповідний період

Дані стандартного аудиторського файлу (SAF-T OECD / SAF-T UA) та фінансової/ податкової звітності.

Елементи SAF-T OECD/ SAF-T UA:

AuditFile/MasterFiles/GeneralLedgerAccounts/Account:

AccountID

AccountDescription

StandardAccountID

GroupingCategory GroupingCode

AccountType

AccountCreationDate

OpeningDebitBalance

OpeningCreditBalance

DebitTurnover

CreditTurnover

ClosingDebitBalance

ClosingCreditBalance.

Дані податкової звітності (додаток 4 ДФ до Податкового розрахунку). Дані ІКП ІКС «Податковий блок» (коди класифікації доходів бюджету 11010100; 11010200; 11010400; 11011200)

Наявність/

відсутність відхилення.

У разі наявності відхилень вбачається кредиторська заборгованість з податку на доходи фізичних осіб

 

2

графи 5а та 5 рядків коду 06 розділу І додатка
4 ДФ до Податково-го розрахунку

Сума військового збору нарахованого /перерахованого

Для визначення повноти суми нарахованого військового збору (графа 5а) та суми перерахованого збору (графа 5) додатка 4 ДФ до Податкового розрахунку використовуються сумарні дані оборотів за відповідний період за Кт(нарахування) та Дт(перерахування) субрахунку 641 (військовий збір). Крім цього, обороти по Дт 641 (військовий збір) порівнюються з даними ІКП
ІКС «Податковий блок» за кодами класифікації доходів бюджету 
11011000 за відповідний період

Дані стандартного аудиторського файлу (SAF-T OECD / SAF-T UA) та фінансової/ податкової звітності.

Елементи SAF-T OECD/ SAF-T UA:

AuditFile/MasterFiles/GeneralLedgerAccounts/Account:

AccountID

AccountDescription

StandardAccountID

GroupingCategory GroupingCode

AccountType

AccountCreationDate

OpeningDebitBalance

OpeningCreditBalance

DebitTurnover

CreditTurnover

ClosingDebitBalance

ClosingCreditBalance.

Дані податкової звітності (додаток 4 ДФ до Податкового розрахунку). Дані ІКП ІКС «Податковий блок» (код класифікації доходів бюджету 11011000)

 

Наявність/

відсутність відхилення.

У разі наявності відхилень вбачається кредиторська заборгованість з військового збору

 

3

Сума граф 3а, 3, 4а, 4 рядків коду 06 розділу І з ознакою доходу «109» додатка 4 ДФ до Податково-го розрахунку

Сума нарахованого доходу і сума виплаченого доходу, сума нарахованого /перерахованого податку на доходи фізичних осіб відповідно

Звіряються дані бухгалтерського обліку платника податків, відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, графи 3а, 3, 4а, 4 за ознакою доходу «109» додатка 4 ДФ до Податкового розрахунку та суми фактично сплаченого до бюджету податку на доходи фізичних осіб за аналогічний період за кодом класифікації доходів бюджету 11010400 згідно з даними ІКП ІКС «Податковий блок» за відповідний період

Дані стандартного аудиторського файлу (SAF-T OECD / SAF-T UA) та фінансової/ податкової звітності.

Елементи SAF-T OECD/ SAF-T UA:

AuditFile/MasterFiles/GeneralLedgerAccounts/Account:

AccountID

AccountDescription

StandardAccountID

GroupingCategory GroupingCode

AccountType

AccountCreationDate

OpeningDebitBalance

OpeningCreditBalance

DebitTurnover

CreditTurnover

ClosingDebitBalance

ClosingCreditBalance.

Дані податкової звітності (додаток 4 ДФ до Податкового розрахунку).

Дані ІКП ІКС «Податковий блок» (код класифікації доходів бюджету 11010400)

 

Наявність/ відсутність відхилення.

У разі наявності відхилень вбачається несвоєчасність сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб з доходів у вигляді дивідендів, нарахованих (виплачених) на користь фізичних осіб (засновників підприємства)

 

4

Сума граф 3а, 3, 4а, 4 відповідно рядків
коду
 06 розділу І окремо за ознаками доходу «109» та «153» додатка 4 ДФ до Податково-го розрахунку

Сума нарахованого доходу і сума виплаченого доходу, сума нарахованого /перерахованого податку на доходи фізичних осіб відповідно

Звіряються дані бухгалтерського обліку платника податків, відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору відображені у графах 03а, 03, 04а, 04 за ознакою доходу «109» та/або «153» додатка 4 ДФ до Податкового розрахунку. Відбір даних щодо фінансового результату (прибутку) за даними податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Визначення прибутку здійснюється на підставі даних податкових декларацій з податку на прибуток підприємств (ряд.02 кол.3)

Дані стандартного аудиторського файлу (SAF-T OECD / SAF-T UA) та фінансової/ податкової звітності.

Елементи SAF-T OECD/ SAF-T UA:

AuditFile/MasterFiles/GeneralLedgerAccounts/Account:

AccountID

AccountDescription

StandardAccountID

GroupingCategory GroupingCode

AccountType

AccountCreationDate

OpeningDebitBalance

OpeningCreditBalance

DebitTurnover

CreditTurnover

ClosingDebitBalance

ClosingCreditBalance

Дані податкової звітності: додаток 4 ДФ,

податкові декларації з податку на прибуток підприємств. Форми декларацій можуть змінюватись у разі їхнього оновлення відповідно до чинних нормативно-правових актів

Наявність/

відсутність відхилення.

У разі наявності відхилень вбачається заниження бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб шляхом нарахування (виплати) доходів фізичним особам, у т. ч. засновникам підприємства за ознакою доходу «153» (під виглядом поворотної фінансової допомоги) за відсутності фактів нарахування (виплати) доходів за ознакою доходу «109» (дивіденди)

 

5

Сума граф 3а та 3 відповідно рядків
коду
 06 розділу І окремо за ознакою доходу «101» та «102» додатка
4 ДФ до Податково-го розрахунку

Сума нарахованого доходу і сума виплаченого доходу відповідно

Відбираються дані рахунку 641 бухгалтерського обліку платника податків, а також відомості про нараховані/ перераховані суми податку на доходи фізичних осіб відповідно (суми граф 3а та 3 рядків за кодом 06 розділу І окремо з ознакою доходу «101» та «102» додатка 4 ДФ до Податкового розрахунку. Сума нарахованого доходу (графа 3а) відбирається за умови, що сума нарахованого податку
(графа 4а) = 0. При цьому загальна сума нарахованого доходу має дорівнювати або бути більше за 40 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік на
01 січня року, за який відбираються дані

 

Дані стандартного аудиторського файлу (SAF-T OECD / SAF-T UA) та фінансової/ податкової звітності.

Елементи SAF-T OECD/ SAF-T UA:

AuditFile/MasterFiles/GeneralLedgerAccounts/Account:

AccountID

AccountDescription

StandardAccountID

GroupingCategory GroupingCode

AccountType

AccountCreationDate

OpeningDebitBalance

OpeningCreditBalance

DebitTurnover

CreditTurnover

ClosingDebitBalance

ClosingCreditBalance

Дані податкової звітності – додаток 4 ДФ до Податкового розрахунку

Наявність/

відсутність відхилення.

У разі наявності відхилень вбачається виплата доходу фізичним особам без оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором

6

рядок 6 (колонки 1, 2 та 3) Податково-го розрахунку

Сума, на яку зменшено суму нарахувань та/ або утримань з єдиного внеску у звʼязку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, та/або у звʼязку з уточненням, проведеним поза межами звітного періоду

Відбираються дані бухгалтерського обліку платника податків, Податкових розрахунків, а саме:

zm – зменшення суми нарахувань та/ або утримань з єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, та/або у зв’язку з уточненням, проведеним поза межами звітного періоду, відбір та обрахунок яких здійснюється як сумарне значення колонок 1, 2 та 3 рядка 6 розділу І Податкового розрахунку за
4 звітних квартали календарного року;

esv – загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті та розраховується як сумарне значення колонок 1, 2 та 3 рядка 3 розділу І Податкового розрахунку за
4 звітних квартали календарного року.

Підсумковий показник визначається як:

zm > (∑esv х 0,2)

та відповідає значенню ∑zm

 

Дані стандартного аудиторського файлу (SAF-T OECD / SAF-T UA) та фінансової/ податкової звітності.

Елементи SAF-T OECD/ SAF-T UA:

AuditFile/MasterFiles/GeneralLedgerAccounts/Account:

AccountID

AccountDescription

StandardAccountID

GroupingCategory GroupingCode

AccountType

AccountCreationDate

OpeningDebitBalance

OpeningCreditBalance

DebitTurnover

CreditTurnover

ClosingDebitBalance

ClosingCreditBalance.

Дані податкової звітності – Податковий розрахунок

Наявність/

відсутність відхилення.

У разі наявності відхилень вбачається зменшення у звітності суми нарахованого єдиного внеску за попередні періоди

Наведений алгоритм зіставлення даних не є вичерпним та може змінюватись залежно від специфіки господарської діяльності, яку здійснює платник податків, що перевіряється.

Джерело:
Бухгалтер 911
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі