Деякі особливості роботи за сумісництвом педагогічних працівників

Управління Держпраці у Хмельницькій області надає роз’яснення стосовно застосування законодавства про працю в частині роботи за сумісництвом педагогічних працівників.Питання: 
У навчальних закладах області сільської місцевості часто виникають ситуації, коли педагогічного працівника за основним місцем роботи не можливо забезпечити повним навантаженням. 

Як має діяти роботодавець у наступних ситуаціях:

1. У педагогічного працівника за основним місцем роботи тижневе навантаження складає 16 годин та 5,5 годин в іншому навчальному закладі. Чи не є порушенням чинного законодавства, коли роботодавець приймає такого працівника на 5,5 годин в інший навчальний заклад за сумісництвом? Чи має право даний працівник отримувати заробітну платню за 5,5 годин в іншому навчальному закладі в канікулярний період?

2. У педагогічного працівника за основним місцем роботи тижневе навантаження складає 9 годин та 9 годин в іншому навчальному закладі. Чи має місце у такому випадку робота за сумісництвом? Якщо це не сумісництво, яким чином здійснити запис у трудову книжку та здійснити тарифікацію, та як 2 навчальних заклади – це різні юридичні особи?


Відповідь Управління Держпраці у Хмельницькій області:

Сумісництвом вважається виконання працівником крім своєї основної іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж чи іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина за наймом (пункт 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Мінпраці України від 28.06.93 р. № 43). 

Пунктом 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р.№ 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» встановлено, що тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень (стаття 50 КЗпП України). 

Законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників. Відповідно до умов статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності - час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу, і включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності в співвідношенні до тарифної ставки. 

Прийняття працівника на роботу по сумісництву відповідно до вимог статті 24 КЗпП України оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця. У випадку прийняття на роботу за сумісництвом така умова зазначається у заяві працівника та у наказі про прийняття на роботу. При цьому, доцільно визначити режим роботи такого працівника, з врахуванням максимально допустимої тривалості робочого часу для працівників, що працюють по сумісництву. 

З наведеної у листі першої ситуації прийняття на роботу педагогічного працівника по сумісництву з педагогічним навантаженням 5,5 годин на тиждень не дає підстав для твердження про наявність порушення вимог законодавства про працю в частині прийняття на роботу та тривалості робочого часу на умовах сумісництва. 

Загальна тривалість роботи за сумісництвом в такому випадку протягом тижня (місяця) не перевищує половини тижневої (місячної) норми робочого часу. Оплата праці педагогічних працівників провадиться відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 (далі – Інструкція № 102). 

Згідно вимог статті 102/1 КЗпП України працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. Відповідно до умов пункту 68 Інструкції № 102 місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти, визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. 

Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року. Згідно вимог пункту 71 Інструкції №102 за час роботи в період канікул оплата праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально - допоміжного персоналу, яким дозволяється вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул. Вказана умова виключень для педагогічних працівників, які працюють на умовах сумісництва не передбачає. 

Педагогічний працівник прийнятий на умовах сумісництва з дня прийняття на роботу та по день звільнення з роботи підлягає дії Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, і зобов’язаний працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги статуту закладу освіти і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці, а керівник навчального закладу зобов’язаний забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації. 

Початок періоду канікул протягом навчального року не зупиняє дію трудового договору, укладеного на умовах сумісництва, відповідно взаємні зобов’язання сторін встановлені законодавством, трудовим договором, правилами внутрішнього розпорядку підлягають виконанню. 

Відповідно до умов пункту 25 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України № 455 від 20.12.93 р. під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул. В такому випадку робочий час відпрацьований педагогічним працівником під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою є фактично виконаною роботою, і підлягає обліку та оплаті за правилами встановленими Інструкцією № 102 з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.

З наведеної у листі другої ситуації слід відмітити наступне. Інша робота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи, згідно Переліку передбаченого у додатку до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Мінпраці України № 43 від 28.06.93 не є сумісництвом. 

Вказане правило визначає істотні умови його застосування: працівник має працювати на умовах неповного робочого дня, і отримувати неповний оклад (ставку), який сумарно по основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи. Не дотримання однієї з наведених умов не дає підстав для застосування встановленого правила та вважати, що виконання іншої роботи не є сумісництвом. 

Так, якщо педагогічний працівник, якому встановлено педагогічне навантаження 9 годин за основним місцем роботи та 9 години в іншому навчальному закладі виконує роботу у різні дні робочого тижня на умовах неповної тривалості робочого тижня, виконання роботи в іншому навчальному закладі буде вважатись сумісництвом, хоч розмір повного окладу (ставки) однаковий. 

Виконання роботи в іншій установі на умовах неповної тривалості робочого дня (тижня), з оплатою праці в обсязі, що не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи здійснюється за іншим трудовим договором у вільний від основної роботи час.

Відповідно визначення умов оплати праці (тарифікація) має здійснюватись за кожним місцем роботи на загальних підставах, і оформлятись у вигляді тарифікаційного списку, форма якого затверджена додатком 1 до Інструкції № 102. У наведеній ситуації працевлаштування працівника до іншого навчального закладу має відбуватись без подання ним трудової книжки. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мінпраці України № 58 від 29.07.93 р. (далі – Інструкція №58) передбачає вичерпний перелік підстав видачі трудової книжки працівнику. 

Згідно вимог пункту 1.1 Інструкції № 58 на осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи. Запис про роботу у іншому навчальному закладі має здійснюватись за місцем збереження трудової книжки працівника. 

Робота за сумісництвом, яка оформлена в установленому порядку, в трудовій книжці зазначається окремим порядком. Запис відомостей про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника (пункт 2.14 Інструкції № 2.14).

 


Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (0)
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі