Основний словник Єдиного закупівельного словника базується на системі кодів, що мають ієрархічну структуру і складаються з дев'яти цифр. Групи цифр, своєю чергою, відповідають найменуванню, що описує товари, роботи й послуги, які становлять предмет контракту. Код складається із 8 цифр, що згруповані таким чином:

  • перші дві цифри визначають розділ (ХХ000000-У);
  • перші три цифри визначають групу (ХХХ00000-У);
  • перші чотири цифри визначають клас (ХХХХ0000-У);
  • перші п'ять цифр визначають категорію (ХХХХХ000-У).

Останні 3 цифри коду дають більший ступінь деталізації в межах кожної категорії.

Водночас, у разі якщо предмет закупівлі не має в ієрархічній структурі Єдиного закупівельного словника відповідного коду, в електронній системі закупівель технічно реалізовано можливість обрання замовником показника "99999999-9 – Не визначено" з можливістю введення предмета закупівлі вручну в текстовому полі.

Під час здійснення закупівлі лікарських засобів предмет закупівлі визначається за показником третьої цифри Єдиного закупівельного словника із зазначенням у дужках міжнародної непатентованої назви лікарського засобу (далі — МНН). У разі якщо предмет закупівлі лікарських засобів містить 2 та більше лікарських засобів, замовником у дужках зазначається МНН кожного лікарського засобу. Замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за МНН, за формою випуску, за дозуванням, за обсягом і/або за місцем поставки лікарських засобів.

Однак щодо питань зазначення міжнародної непатентованої назви лікарськогозасобу, у конкретних випадках слід звертатися до МОЗ.

Про це йдеться в листі Мінекономрозвитку від 07.02.2017 р. № 3302-06/3816-06.

Окрім того, зазначено: оскільки предмет закупівлі послуг із поточного ремонту визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об'єктом інженерно-транспортної інфраструктури, замовник самостійно обирає відповідний показник Єдиного закупівельного словника для зазначення в дужках.

При заповненні форми річного плану закупівель і додатка до нього замовником уноситься інформація про коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності).

При цьому процедури закупівлі, розпочаті за предметом закупівлі, визначеним згідно з Порядком визначення предмета закупівлі, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 17.03.2016 р. № 454 (далі — Порядок № 454), до внесення змін, які набрали чинності 17.01.2017 р., завершуються відповідно до порядку, що діяв до дня набрання чинності наказом Мінекономрозвитку від 19.12.2016 р. № 2092.

Водночас визначення та відображення в річному плані та додатку до нього предмета закупівлі з 17.01.2017 р. здійснюється замовником із дотриманням Порядку № 454 (зі змінами).

www.interbuh.com.ua