Інформація по темі "" | Публікації по тегу
28.10.20
26931 4
Друкувати
Обране

Щодо переговорної процедури закупівлі

Закон України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад.

Відповідно до частини першої статті 40 Закону переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно до неї замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі.

Разом з тим, виходячи зі змісту пунктів 31 та 13 частини першої статті 1 Закону, оскільки тендерна документація — документація щодо умов проведення тендеру, а тендер — здійснення конкурентного відбору учасників за процедурами закупівлі відкритих торгів, торгів з обмеженою участю та конкурентного діалогу,

переговорна процедура закупівлі не передбачає розроблення тендерної документації та не є конкурентною процедурою закупівлі.

Підстави для застосування переговорної процедури закупівлі визначені частиною другою стат- ті 40 Закону. Детальніша інформація про такі підстави наведена у додатку 1.

Поряд з цим, згідно з частиною шостою статті 40 Закону повідомлення про намір укласти договір про закупівлю повинно містити таку інформацію, зокрема обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.

При цьому замовник самостійно визначає до- кументи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.

Крім того, згідно з частиною третьою статті 40 Закону замовник (крім випадків, зазначених у пунктах 2, 4, 5 частини другої цієї статті) під час проведення переговорів вимагає від учасника (учасників) надати підтвердження про відсутність підстав для відмови йому (їм) в участі у процедурі закупівлі відповідно до частини першої статті 17 Закону.

Спосіб підтвердження про відсутність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, під час проведення переговорної процедури закупівлі (крім випадків, зазначених у пунктах 2, 4, 5 частини другої статті 40 Закону) визначається замовником самостійно. При цьому надання підтвердження про відсутність підстав для відмови у випадках, передбачених пунктами 1, 3, 6, 7 частини другої статті 40 Закону, вимагається від учасника (учасників) поза електронною системою закупівель.

У свою чергу, статтею 40 Закону не передбачено обов’язку замовника вимагати від учасників переговорної процедури закупівлі надання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

Натомість під час запрошення для участі у переговорній процедурі закупівлі замовник може встановлювати необхідні вимоги стосовно спроможності учасника (учасників) виконати роботи, надати послуги, поставити товар, наприклад, в частині наявності техніки, обладнання, працівників, досвіду, фінансової спроможності тощо.

Отже, під час здійснення переговорної процедури закупівлі замовник проводить переговори щодо ціни та інших умов договору про закупівлю, а також вимагає від учасника (учасників) надати підтвердження про відсутність підстав для відмови йому (їм) в участі у процедурі закупівлі відповідно до частини першої статті 17 Закону у випадках, передбачених пунктами 1, 3, 6, 7 частини другої статті 40 Закону та може встановлювати інші вимоги стосовно спроможності учасника щодо виконання робіт, надання послуг, постачання товару.

Варто також зазначати, що частиною восьмою статті 40 Закону передбачені підстави для відміни переговорної процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі може бути відмінена замовником частково (за лотом). Рішення про відміну переговорної процедури закупівлі приймається замовником самостійно.

Додатково інформуємо, що алгоритм проведення переговорної процедури закупівлі міститься у додатку 2.

 

 

Додаток 1

Підстави для застосування переговорної процедури закупівлі

Підстави відповідно до частини другої статті 40 Закону

Коментар

1) якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації

Застосовується у разі:

• відміни торгів на підставі абзацу другого пункту 1 частини другої статті 32 Закону (подання для участі у відкритих торгах менше двох тендерних пропозицій) та за умови прийняття таких рішень щодо здійснення закупівлі у поточному році.

Не можуть змінюватись у разі здійснення переговорної процедури закупівлі вимоги, що були зазначені у тендерній документації замовника під час проведення відкритих торгів: предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, підтвердження про відсутність підстав для відмови йому (їм) в участі у процедурі закупівлі відповідно до частини першої статті 17 цього Закону, забезпечення виконання договору (у разі якщо така вимога була зазначена у тендерній документації) та інші вимоги до учасника.

Можуть змінюватись у разі здійснення переговорної процедури закупівлі очікувана вартість та кількісні характеристики предмета закупівлі, строки поставки, виконання робіт, надання послуг. Не вимагається забезпечення тендерної пропозиції, оскільки таке забезпечення подається учасником у зв’язку із поданням тендерної пропозиції.

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі повинно містити посилання на звіти про результати проведення таких процедур закупівель у зв’язку з відсутністю достатньої кількості учасників, предметом закупівлі в яких були ті самі товари, роботи і послуги, що є предметом закупівлі у разі застосування переговорної процедури закупівлі

2) якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані,

поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання

за наявності одного з таких випадків:

 

предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або художнього виконання

Статтею 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначені об’єкти авторського права. Крім того, стаття 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права» установлює виникнення і здійснення авторського права. Разом з тим питання права власності регулюється Цивільним кодексом України

укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу

Для застосування цієї підстави замовники можуть керуватися Законом України «Про архітектурну діяльність», яким передбачено проведення архітектурного конкурсу, порядок проведення якого затверджується Кабінетом Міністрів України. Обґрунтуванням такої підстави може бути:

• протокол про підсумки конкурсу;

• рішення журі про розподіл премій та інших видів заохочення

відсутність конкуренції з технічних причин

Застосовується у разі, якщо:

• роботи, товари чи послуги через будь-які обґрунтовані та підтверджені технічні причини, в тому числі встановлені законодавством, можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за відсутності при цьому альтернативи.

Наприклад, природні монополії регулюються Законом України «Про природні монополії» (далі — Закон про природні монополії). Так, частиною другою статті 5 Закону про природні монополії визначено, що зведений перелік суб’єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що формуються національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти природних монополій, — національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених комісій.

Отже, у разі закупівлі товарів (послуг), що виробляються суб’єктами природних монополій, замовник може застосувати переговорну процедуру закупівлі

існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності

Сфера захисту прав інтелектуальної власності врегульована Цивільним кодексом України та Законом України «Про авторське право і суміжні права»

укладення договору з постачальником «останньої надії» на постачання електричної енергії або природного газу

Для застосування цієї підстави замовники керуються Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі — Закон № 2019-VIII) та Законом України «Про ринок природного газу» (далі — Закон № 329-VIII). Статтями 64 Закону № 2019-VIII та 15 Закону № 329-VIII передбачено випадки для постачання електричної енергії та природного газу споживачам постачальником «останньої надії»

3) якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі:

 

виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення тендера

Для застосування цієї підстави замовники можуть керуватися Кодексом цивільного захисту України (далі — Кодекс), яким передбачено визначення надзвичайної ситуації, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Поряд з цим статтею 5 Кодексу наведено класифікацію наслідків надзвичайних ситуацій. Повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту визначені главою 4 Кодексу. Статтею 17 Кодексу встановлено, що центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, зокрема видає експертні висновки про рівень надзвичайної ситуації, веде їх облік

надання у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам

Для застосування цієї підстави замовники можуть керуватися Законом України «Про гуманітарну допомогу України» (далі — Закон № 1192-XIV). Так, відповідно до статті 10 Закону № 1192-ХIV, керуючись гуманними принципами, Україна може надавати гуманітарну допомогу іншим державам.

Рішення про надання Україною гуманітарної допомоги приймається Верховною Радою України або Президентом України. Порядок надання Україною гуманітарної допомоги встановлюється Кабінетом Міністрів України

розірвання договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення тендера, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний з вини такого учасника. Застосування переговорної процедури закупівлі в такому випадку здійснюється за рішенням замовника щодо кожного тендера

Застосовується у разі, якщо:

• договір про закупівлю розірваний з вини учасника;

• закупівля із застосуванням переговорної процедури здійснюється саме на строк, достатній для проведення тендера;

• обсяг такої закупівлі не може перевищувати 20 відсотків від суми, визначеної в договорі про закупівлю із урахуванням змін, внесених до нього до його розірвання

оскарження прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника щодо триваючого тендера після оцінки тендерних пропозицій учасників, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від очікуваної вартості тендера, що оскаржується

Застосовується у разі, якщо:

• після оцінки тендерних пропозицій оскаржуються рішення, дії чи бездіяльність замовника щодо триваючого тендера;

• обсяг не перевищує 20 відсотків від очікуваної вартості тендера.

Звертаємо увагу, що після укладення договору про закупівлю за результатами тендеру, який був оскаржений, сторони вносять зміни до договору про закупівлю в частині зменшення обсягів закупівлі та ціни договору у разі проведеної переговорної процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю відповідно до вимог Закону

здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях замовниками, визначеними у частині першій статті 2 Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони»

Застосовується у разі, якщо:

• необхідно закупити товари, роботи і послуги для забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях;

• замовниками є суб’єкти сфери публічних закупівель, визначені у частині першій статті 2 Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони».

Особливості договору про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі з підстави, визначеної абзацом шостим пункту 3 частини другої статті 40 Закону, регулюються Законом України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони»

4) якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, якщо в разі зміни постачальника замовник був би вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призвело б до виникнення несумісності, пов’язаної з експлуатацією і технічним обслуговуванням. Закупівля додаткового обсягу товару у того самого постачальника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю

Застосовується у разі, якщо:

• предметом закупівлі є товар;

• вартість такого товару не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю;

• придбання товару з іншими технічними характеристиками у іншого постачальника може призвести до несумісності;

• протягом трьох років після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у додатковому обсязі товару;

• закупівля здійснюється у того самого постачальника

5) якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера

Застосовується у разі, якщо:

• протягом трьох років після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у додаткових аналогічних роботах чи послугах, які є тотожними конкретним видам робіт та послуг, що містяться у договорі про закупівлю;

• вартість таких робіт та послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю із урахуванням змін, внесених до нього;

• закупівля здійснюється у того самого учасника

6) закупівлі товарів за процедурою відновлення платоспроможності боржника згідно із законодавством

Підстава застосовується у разі придбання замовником товарів під час продажу майна боржників. Умови та порядок відновлення платоспроможності боржника регулюються Кодексом України з питань банкрутства, яким передбачено, що заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, може бути, зокрема, продаж частини майна боржника.

Отже, у разі закупівлі товарів у боржника за процедурою відновлення платоспроможності, замовник може здійснити таке придбання за переговорною процедурою закупівлі

7) закупівлі юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України, у тому числі з метою захисту національної безпеки і оборони, під час врегулювання спорів щодо розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, на підставі рішення Кабінету Міністрів України або рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію в порядку, визначеному законом, а також закупівлі товарів, робіт і послуг у разі участі замовника на підставі рішення Кабінету Міністрів України в міжнародних виставкових заходах

Застосування цієї підстави можливе за наявності рішення Кабінету Міністрів України або Ради національної безпеки і оборони України, які зобов’язують замовника здійснити закупівлі юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України

Додаток 2

Алгоритм проведення переговорної процедури закупівлі

Етап

Опис дій

Вибір процедури закупівлі та оприлюднення річного плану або змін до нього

Замовник обирає переговорну процедуру закупівлі та підставу відповідно до частини другої статті 40 Закону, вносить закупівлю до річного плану та оприлюднює в електронній системі закупівель протягом 5 робочих днів

Запрошення на переговори

Замовник готує запрошення та надсилає учаснику/учасникам.

У запрошенні замовник може передбачити:

• місце, спосіб, дату та час проведення переговорів;

• умови договору про закупівлю або проєкт договору про закупівлю (або узгодити на переговорах);

• необхідні вимоги стосовно спроможності учасника (учасників) виконати роботи, надати послуги, поставити товар, наприклад, в частині наявності техніки, обладнання, працівників, досвіду, фінансової спроможності;

• іншу інформацію, яку замовник вважає за необхідне передбачити в запрошенні.

Оскільки частиною третьою статті 40 Закону передбачено обов’язкове підтвердження про відсутність підстав для відмови йому (їм) в участі у процедурі закупівлі відповідно до частини першої статті 17 цього Закону у випадках, передбачених пунктами 1, 3, 6, 7 частини другої статті 40 Закону, замовник може передбачити в запрошенні вимогу щодо надання учасником/учасниками під час проведення переговорів підтвердження відповідної інформації

Проведення переговорів

Замовник проводить переговори з учасником або учасниками. Під час проведення переговорів учасник надає інформацію та/або документи, які були зазначені в запрошенні. Замовник з учасником/учасниками узгоджують ціну та умови договору про закупівлю

Прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю

Згідно з частиною четвертою статті 40 Закону за результатами проведених переговорів з учасником (учасниками) процедури закупівлі замовник приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю повинно містити обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі, та обов’язково безоплатно оприлюднюється в електронній системі закупівель протягом одного дня після ухвалення рішення

Укладення договору про закупівлю

Відповідно до частини сьомої статті 40 Закону замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п’ять днів — у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої статті 40 Закону, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю

Оприлюднення договору про закупівлю

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме: договір про закупівлю та всі додатки до нього — протягом трьох робочих днів з дня його укладення

Відміна переговорної процедури закупівлі

Замовник відміняє переговорну процедуру закупівлі у разі наявності підстав, вказаних у частині восьмій статті 40 Закону

Звіт про результати проведення закупівлі

Звіт про результати проведення закупівлі формується електронною системою закупівель автоматично

Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору

Згідно з пунктом 11 частини першої статті 10 Закону замовник оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору протягом трьох робочих днів з дня внесення змін

Звіт про виконання договору про закупівлю

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 10 Закону замовник оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю протягом 20 робочих днів з дня закінчення строку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, або його розірвання

Джерело:
Лист Мінекономрозвитку від 03.10.2020 р. № 3304-04/60124-06
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
4
DOZORRO
28.10.2020
Конституційний Суд незабаром планує скасувати оприлюднення по закупівлях на електронних майданчиках.
Енгрібьорд DOZORRO
29.10.2020
Подивимось. Аби не придумали ще чогось "кращого".
NeProzorro Енгрібьорд
29.10.2020
Обов'язковий фотозвіт по закупівлі від 0,01 гривні.
Енгрібьорд NeProzorro
29.10.2020
Угу, не пізніше 1 години після проведення
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×