Інформація по темі "" | Публікації по тегу
12.11.15
9150 0
Друкувати
Обране

Щодо застосування статей 17, 23, 31 Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в своєму листі  від 04.11.2015 р. N 3302-05/36541-06 відповіло на низку питаннь застосування Закону України "Про здійснення державних закупівель"

Щодо внесення змін до документації конкурсних торгів та запиту цінових пропозицій

Згідно з абзацом першим частини другої статті 23 Закону замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

При цьому частиною третьою статті 21 Закону встановлено, що строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 20 робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону, строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 40 днів з дня його оприлюднення.

Ураховуючи викладене, у разі внесення змін до документації конкурсних торгів замовникам необхідно продовжувати строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, дотримуючись при цьому вимог частини третьої статті 21 Закону.

Отже, для виконання вимог частини третьої статті 21 Закону та абзацу першого частини другої статті 23 Закону замовник під час внесення змін продовжує строк для подання та розкриття пропозицій конкурсних не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін, але у будь-якому випадку на кількість днів, яка забезпечить продовження строку від дати, указаної для подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів у оголошенні про проведення процедури відкритих торгів (або зміненої в результаті попереднього внесення змін).

При проведенні процедури запиту цінових пропозицій при внесенні змін замовнику доцільно діяти у аналогічний вищезазначеному спосіб.

Наприклад, оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу 12 жовтня 2015 року, дата розкриття встановлена 12 листопада 2015 року.

Замовник 15 жовтня 2015 року приймає рішення про внесення змін до документації конкурсних торгів, 16 жовтня повідомляє усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів, та надає таке рішення для оприлюднення на веб-портал Уповноваженого органу.

ДП "Зовнішторгвидав України", яке уповноважене згідно з наказом Мінекономрозвитку від 25.06.2014 N 743 здійснювати наповнення веб-порталу, забезпечує оприлюднення на веб-порталі поданої замовником інформації для оприлюднення протягом трьох робочих днів з наступного дня після подання замовником такої інформації.

Таким чином, замовнику необхідно продовжити строк для подання та розкриття пропозицій конкурсних не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін (тобто максимально можлива дата оприлюднення фактично настане 21 жовтня 2015 року), але у будь-якому випадку на кількість днів, яка забезпечить продовження строку від дати, указаної у оголошенні про проведення процедури відкритих торгів (12 листопада 2015 року), тобто не менше ніж на наступний день, тобто на 13 листопада 2015 року.

Отже, строк, на який замовник продовжує подання пропозицій конкурсних торгів, становитиме 17 робочих днів, що є не меншим ніж сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін та встановлюється не раніше 13 листопада 2015 року.

Щодо вимог статті 17 Закону

Змінами, внесеними Законом України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції" від 15.09.2015 N 679-VIII до Закону, запроваджено новий підхід щодо декларування відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі усіма учасниками у довільній формі та необхідності документального підтвердження відсутності таких підстав лише переможцем процедури закупівлі.

Так, статтею 17 Закону встановлено перелік підстав, за наявності яких замовник може або зобов'язаний відмовити в участі у процедурі закупівлі.

Частиною другою статті 22 Закону передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, вимоги, встановлені статтею 17 (за винятком пунктів 1 і 6 частини першої статті 17) цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

При цьому частиною третьою статті 17 Закону визначено, що замовник у документації конкурсних торгів, запиті цінових пропозицій зазначає, що інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій цієї статті, надасться в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 11, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі. Замовник не вимагає від учасника документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої цієї статті, а також інформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Таким чином, документація конкурсних торгів повинна містити вимогу про надання учасниками виключно у довільній формі інформації про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, за винятком пунктів 1 і 6 частини першої статті 17 Закону.

При цьому для переможця процедури закупівлі замовником визначається та указується у документації конкурсних торгів спосіб документального підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктами 11, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої статті 17 Закону (крім документального підтвердження інформації, яка міститься у відкритих єдиних державних реєстрах), за визначеною законодавством формою документів, які містять відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, видані уповноваженими на це органами.

Оскільки, згідно з пунктом другим частини першої статті 29 Закону замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо, зокрема, наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону, комітет з конкурсних торгів під час розгляду пропозицій конкурсних торгів має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції, а також співставляє інформацію, подану учасником процедури закупівлі,з інформацією, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах.

Щодо подання замовнику документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону

Абзацом другим частини третьої статті 17 Закону встановлено, що переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів - під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону.

Згідно з частиною третьою статті 31 Закону, зокрема у разі неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

Таким чином, у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, документи, визначені у документації конкурсних торгів, мають бути подані переможцем до замовника.

У разі, якщо такі документи переможцем не подані (не подані/не подані у строк, встановлений Законом / не відповідають вимогам, встановленим замовникам у документації конкурсних торгів) замовник має правові підстави акцептувати наступну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув, та надіслати протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення іншого переможця такому переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім іншим учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якоговизнано найбільш економічно вигідною у зв'язку із неподанням попереднім переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону.

Перебіг строку для подання наступним переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону, розпочинається після оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт його пропозиції конкурсних торгів.

Додатково інформуємо, що у разі неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник може визначити наступного переможця за умови, якщо залишилась хоча б одна пропозиція конкурсних торгів, строк дії якої не минув.

Щодо незастосування статті 17 Закону під час проведення переговорної процедури закупівлі

Відповідно до пункту 28 частини першої статті першої Закону торги (конкурсні торги) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (конкурсних торгів) згідно з процедурами, встановленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).

Згідно з частиною першою статті 12 Закону закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з процедур, визначених цією статтею, зокрема шляхом застосування переговорної процедури закупівлі. Так, абзацом другим частини першої статті 39 Закону визначено, що замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 цього Закону.

При цьому вимоги, передбачені статтею 17 Закону, встановлюються для процедур конкурсних торгів, оскільки статтею 17 Закону указані підстави, у разі наявності яких замовник відмовляє або може відмовити в участі у процедурі закупівлітавідхиляє пропозиції конкурсних торгів, кваліфікаційні або цінові пропозиції.

Водночас замовник, з дотриманням вимог законодавства, самостійно визначає перелік документів, необхідних для застосування переговорної процедури закупівлі, з огляду на те, що форми документів у сфері державних закупівель передбачають зазначення замовником Інформації про учасника.

 

Лист МЕРТУ від 04.11.2015 р. N 3302-05/36541-06

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі