Інформація по темі "" | Публікації по тегу
21.12.21
9840 8
Друкувати
Обране

З 2022 року закупівлі може проводити виключно уповноважена особа

Про особливості роботи із закупівлями в наступному році та відповіді на найчастіші запитання. Приклад договору про дистанційну роботу!


До кінця 2021 року залишається все менше часу, і разом із поточним роком спливає час повноважень тендерних комітетів, які поки що продовжують проводити закупівлі у багатьох замовників. Але з 2022 року закупівлі може проводити виключно уповноважена особа.

Вимоги до уповноваженої особи викладені в статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» («Організація закупівельної діяльності замовника»), але у замовників залишається багато запитань щодо проведення тестування уповноваженої особи, призначення на посаду, про особливості перехідного періоду тощо.

Спробую відповісти на найчастіші питання, керуючись нормами Закону України «Про публічні закупівлі» (далі ‑ Закон), Наказом Міністерства економіки України від 08.06.2021 № 40 «Про затвердження Примірного положення про уповноважену особу», Листом Міністерства економіки України № 3304-04/53806-06 від 11.11.2021 «Щодо тестування уповноважених осіб».

Як вже згадувалось, починаючи з 01.01.2022 відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є уповноважена особа.

Відповідно до пункту 35 частини першої статті 1 Закону,  уповноважена особа (особи) - службова (посадова) чи інша особа, яка є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель згідно з цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту).

Як встановлено абзацом другим частини восьмої статті 11 Закону, Уповноважена особа для здійснення своїх функцій, визначених цим Законом, підтверджує свій рівень володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу шляхом проходження безкоштовного тестування. Порядок організації тестування уповноважених осіб визначається Уповноваженим органом.

Міністерство економіки України для тестування уповноважених осіб Наказом від 06.08.2021 № 376-21 затвердило відповідний Порядок. Наразі тестування активно проводиться. Оскільки з 01.01.2022 проводити процедури закупівлі зможуть виключно уповноважені особи, рекомендується не затягувати з проходженням тестування, щоб вчасно розпочати/продовжити закупівлі в наступному році.

Для початку проходження тестування необхідно застосувати на веб-порталі електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». 
Загальний час для проходження тестування складає 60 хвилин, протягом яких необхідно відповісти на 50 запитань. Запитання обираються із загального переліку запитань автоматично, випадковим чином. Для відповіді потрібно обрати один із чотирьох варіантів. Послідовно відповідати на всі запитання не обов’язково, складне запитання можливо пропустити та згодом повернутися до нього.
Перелік тестових запитань знаходиться на веб-порталі Уповноваженого органу за посиланням.

Для того, щоб скласти тест успішно, необхідно правильно відповісти не менше ніж на 30 запитань.

Якщо ж тест не складено, зробити повторну спробу можна не раніше, ніж через три дні після завершення попередньої спроби. Також повторну спробу тестування можна зробити у випадках, коли ви самостійно перервали проходження тестування або ж тестування не відбулося із технічних причин (відключення електроенергії, втрата зв’язку тощо).

Крім уповноваженої особи, тестування мають обов’язково пройти також працівники, що виконують обов’язки уповноваженої особи у випадку її відсутності (хвороба, відпустка тощо). До речі, виконання обов’язків уповноваженої особи може бути покладено як на іншу уповноважену особу так і на іншого працівника підприємства. Це визначається рішенням замовника.

Уповноважена особа, що не пройшла тестування, поки що може планувати та відображати закупівлі в річному плані на наступний рік,  розпочинати закупівлі в поточному році для забезпечення потреби 2022 року. Це стосується перш за все закупівель, що забезпечують невідкладні потреби замовника у товарах, роботах та послугах. Але продовжити та завершити закупівлі у 2022 році, вносити зміни до річного плану уповноважена особа зможе лише після успішного проходження тестування.

Так само розпочати процедуру закупівлі наприкінці року на 2022 рік, затвердити річний план на наступний рік тощо може тендерний комітет.

В такому випадку в Положенні про уповноважену особу необхідно передбачити такі її функції:

- проведення процедур закупівель, які були заплановані тендерним комітетом;

- внесення змін до річного плану, який був затверджений тендерним комітетом і оприлюднений в електронній системі закупівель;

- завершення уповноваженою особою процедур закупівель, розпочатих тендерним комітетом;

- оприлюднення інформації (повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та змін до нього у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 41 Закону, звіту про виконання договору про закупівлю) щодо договорів про закупівлю, укладених за результатами процедур закупівель, розпочатих тендерним комітетом.

З 01.01.2022 року діяльність тендерних комітетів припиняється і жодних виключень тут немає.

Що стосується закупівель вартістю до 50 000 гривень, які проводяться  без використання електронної системи закупівель, то для їх проведення відповідальній особі проходити тестування не обов’язково.
Обов’язковою вимогою до уповноваженої особи є наявність  вищої освіти (спеціальність, направлення значення не має).

Якщо призначено декілька уповноважених осіб, їх обов’язки необхідно розмежувати, кожна з таких осіб буде відповідальною за організацію та проведення конкретних процедур закупівель/спрощених закупівель.

Хто не може бути уповноваженою особою.
Визначення або призначення уповноваженої особи не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість ухвалення рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.

Не можуть визначатися або призначатися уповноваженими особами посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради. 

Як саме призначається (визначається) уповноважена особа.
Відповідно до частини першої статті 11 Закону, уповноважена особа визначається або призначається замовником одним з таких способів: 

1) шляхом покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої особи як додаткової роботи із відповідною доплатою згідно з законодавством;

2) шляхом введення до штатного розпису окремої (окремих) посади (посад), на яку буде покладено обов’язки виконання функцій уповноваженої особи (уповноважених осіб);

3) шляхом укладення трудової угоди (контракту) згідно з законодавством. 

Звертаю увагу, що договір про надання послуг із проведення процедур закупівель замовник укласти не може. Уповноважена особа та замовник мають перебувати саме у трудових правовідносинах.

Якщо підприємство не проводить значну кількість закупівель протягом року та не має необхідності у введенні додаткової штатної одиниці, обов’язки уповноваженої особи виконує штатний працівник підприємства з відповідною доплатою.
Обов’язково встановлюється доплата за виконання додаткової до своєї основної діяльності роботи, а саме організацію і проведення закупівель. 

Якщо у підприємства-замовника значний обсяг закупівель, які проводяться постійно протягом року, доцільно ввести одну або декілька (в залежності від потреб замовника) штатних одиниць спеціалістів з публічних закупівель. При запровадження декількох штатних одиниць уповноважених осіб може бути створений відповідний підрозділ.

Крім того, замовник може укласти трудовий договір з особою, яка буде визначена уповноваженою особою з організації та проведення закупівель. Трудовий договір (контракт) укладається із дотриманням Кодексу законів про працю України.

Статтею 21 зазначеного Кодексу визначено, що трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Чи може особа,  на яку замовником покладено виконання обов’язків організації і проведення закупівель укласти також відповідний трудовий договір з іншим замовником (замовниками) та проводити процедури закупівель для декількох організацій?
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу»  (Закон 1213) внесено ряд змін до Кодексу законів про працю України, зокрема доповнено статтею 60-2, в якій зазначено, зокрема наступне:

Дистанційна робота - це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

У разі запровадження дистанційної роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому.

При дистанційній роботі працівник розподіляє робочий час на власний розсуд, на нього не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не визначено трудовим договором. При цьому загальна тривалість робочого часу не може перевищувати норм, передбачених статтями 50 і 51 цього Кодексу.

Також статтею 21 Кодексу законів про працю України, передбачено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін. 

Статтею 24 Кодексу законів про працю України передбачено, що трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим, зокрема при укладенні контракту; при укладенні трудового договору з фізичною особою; при укладенні трудового договору про дистанційну роботу або про надомну роботу.

Таким чином, замовник має право визначити будь яку уповноважену особу (або осіб) для організації і проведення процедур закупівель шляхом укладення трудового договору (контракту) з дотриманням норм Закону України «Про публічні закупівлі» (зокрема, стаття 11),  Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів. 

З іншого боку, особа, що уклала відповідний трудовий договір не має обмежень щодо укладення лише одного такого договору лише з одним замовником.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Наказом від 05.05.2021 № 913-21 затвердило типові форми трудових договорів про надомну та дистанційну роботу.
Разом з тим, зауважую, що наявність типового договору не виключає можливість внесення змін до нього відповідно до фактичних обставин діяльності, потреб, особливостей замовника (та/або учасника).

Вдалих закупівель! 

Тетяна Руденко Координатор з моніторингу медичних закупівель Києва та Київської області, Львова та Львівської обл., Одеси та Одеської обл. Transparency International Ukraine

Джерело:
blog.liga.net

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


Новини по темі:
28.04.22 Мінекономіки щодо змін, внесених до порядку закупівель у період воєнного стану Міністерство економіки України у зв'язку з набранням чинності з 14.04.2022 постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2022 р. N 437 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. N 169" (далі - постанова N 437) повідомляє.
21.04.22 Якими мають бути держзакупівлі для відбудови країни Війна ще не завершена, але вже відкрито другий фронт. Відновлення країни. Від нього залежить, чи гідним буде життя у повоєнній Україні.
15.04.22 Покладено край невизначеності щодо здійснення закупівель вартістю до 50 тисяч грн Кабінет Міністрів України оприлюднив Постанову від 12.04.2022 № 437, якою внесено зміни до пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169
коментарі
(8)
NeProzorro
22.12.2021
А де викладено вимоги до оплати праці уповноваженої особи?
Марина NeProzorro
22.12.2021
Чому УО не дають надбавку за вислугу?
NeProzorro
22.12.2021
Який гарантований гідний розмір оплати праці УО?
Олена
22.12.2021
Діюча УО кілька разів підряд не здала тестування. Як організувати закупівлі (електроенергія, газове паливо, охорона) в таких умовах?
Олена
22.12.2021
Керівник не хоче бути УО, і ніхто зі співробітників не хоче бути УО. Юрисконсульт штатним розписом установи не передбачений.
Віктор Андрійович
22.12.2021
Всім уповноваженим особам- 25-ий тарифний розряд !
НАТАЛІЯ
23.12.2021
Чи має право невакцинована УО (яка успішно здала тестування) проводити закупівлі?
Леся
17.02.2022
Якщо УО не здала тестування декілька раз і не хоче бути УО так як має другий підпис на підприємстві.це хіба не конфлікт інтересів.і що за цим стоїть
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.