Інформація по темі "" | Публікації по тегу
14.05.15
3994 0
Друкувати
Обране

ДФС продовжує відповідати на актуальні питання заповнення та подання звітності з ЄВ

На порталі zir.minrd.gov.ua в категорії 301.06.01 ДФС відповіла на низку актульних питань

Яким чином визначається середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період для заповнення заголовної частини таблиці 1 додатка 4 звіту по ЄВ?

    Визначення показника середньооблікової кількості штатних працівників у заголовній частині таблиці 1 «Нарахування єдиного внеску» додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, здійснюється платником відповідно до п. 3.2 розділу 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286 (далі – Інструкція № 286).
     Дія Інструкції № 286 розповсюджується на всі підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, а також на фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю (лист Державного комітету статистики України від 04.08.2009 № 09/4-7/176).
     Показник середньооблікової кількості штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність, визначається відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.2007 № 42 «Про затвердження форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» та Інструкції щодо заповнення форми звітності № -10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів»».     
     Показник кількості працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, заповнюється відповідно до ст. 14 Закону України від 05 липня 2012 року № 5067-VІ «Про зайнятість населення» зі змінами та доповненнями.

Яким чином страхувальником заповнюється таблиця 5 додатка 4 звіту щодо сум нарахованого ЄВ, якщо наймана особа приступила до роботи після відпустки по догляду за дитиною?

Відповідно до п. 8. розд. ІV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 460/26905 (далі – Порядок № 435), таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб.
     Таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку подається страхувальником, якщо протягом звітного періоду:

  • було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) із застрахованою особою; 
  • було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце; 
  • особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку; 
  • особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 
  • особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. 

У разі коли за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правового договору), надання відповідної відпустки, таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку не формується та не надається до фіскального органу.
У разі коли у особи закінчилась відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата закінчення відпустки.
     Тобто, коли у особи закінчилась відпустка по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустка по вагітності і пологах або по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку страхувальник у таблиці 5 додатка 4 Порядку № 435 зазначає дату закінчення відпустки та заповнює її наступним чином:
     гр. 6 «Громадянин України (1 - так, 0 - ні)»;
     гр. 7 «Категорія особи» (для особи, якій надана відпустка по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку – 4, для особи, якій надана відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 6);
     гр. 9 «Податковий номер або серія та номер паспорта»;
     гр. 10 «Прізвище, ім’я по батькові ЗО»;
     гр. 11 «Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та відпусток» - «дата закінчення».

Яким чином заповнюється графа 15 таблиці 6 додатка 4 звіту щодо сум нарахованого ЄВ, якщо наймана особа має в одному періоді нарахування заробітної плати та винагороди за договором цивільно-правового характеру?

Відповідно до п. 9 розд. ІV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 460/26905 (далі – Порядок № 435) таблиця 6 додатка 4 до цього Порядку призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці.
     На одну застраховану особу допускається декілька записів у таблиці 6 додатка 4 до Порядку № 435, якщо протягом одного звітного періоду застрахованій особі були здійснені нарахуваннявиплат, у яких відрізняються база нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) та розміри ставок ЄВ, згідно із Законом України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями.
     Таким чином, у графі 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця» таблиці 6 додатка 4 Звіту щодо сум нарахованого ЄВ зазначається кількість календарних днів у звітному місяці.
     У разі наявності факту звільнення найманої особи показник відповідає кількості календарних днів тривалості трудових відносин у звітному місяці з урахуванням дня звільнення.
     Якщо по одній застрахованій особі наявні різні види нарахувань (нарахована заробітна плата, відпустка, винагорода за цивільно-правовими договорами, тощо), тобто заповнено декілька рядків, то у графі 15 таблиці 6 додатка 4 Звіту щодо сум нарахованого ЄВ інформація про кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця зазначається лише у рядку, де відображено дані про суми нарахованої заробітної плати.

Чи подається таблиця 7 додатка 4 звіту щодо сум нарахованого ЄВ за особу, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною?

    Відповідно до п. 13 розд ІV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 460/26905 (далі – Порядок № 435), таблиця 7 додатка 4 та таблиця 4 додатка 5 до цього Порядку формуються та подаються страхувальниками в разі визначення страхувальниками періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від умовзагальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов’язані з трудовою та/або професійною діяльністю.
     Тобто, відомості про осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років та з трьох до шести років, подаються на загальних підставах.
     Отже, якщо особа, якій надано відпустку по догляду за дитиною до трьох років або з трьох до шести років, працювала на робочому місці, робота на якому зараховується до спеціального стажу (відповідно додатка 3 до Порядку № 435), таблиця 7 додатка 4 до Порядку № 435 подається щомісяця протягом всього періоду перебування даної особи в зазначеній відпустці.

Яким чином заповнити таблицю 6 додатка 4 звіту щодо сум нарахованого ЄВ у разі нарахування винагороди відповідно до цивільно-правового договору за попередні звітні періоди?

  Відповідно до п. 9 розд. IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 460/26905 (далі – Порядок № 435), таблиця 6 додатка 4 до цього Порядку призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці. Такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначених у додатку 2 до цього Порядку, а саме особам, які працюють за цивільно-правовими договорами присвоюється код категорії 26.
     Графа 10 ”Код типу нарахувань” заповнюється страхувальником лише у випадках, передбачених переліком кодів типу нарахувань 1 – 12.
     Код типу нарахувань 1 зазначається лише для осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарниймісяць і єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована, а також особам, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду - середню заробітну плату за вимушений прогул.
     Коди типу нарахувань 2 - 9 зазначаються лише у випадках донарахування або зменшення суми єдиного та страхового внесків застрахованій особі.
     Якщо донараховують або зменшують суму ЄВ на суму заробітної плати (доходу), нарахованої в попередніх звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань 2 – 3.
     Якщо донараховують або зменшують суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року, на суму заробітної плати (доходу), нарахованої застрахованій особі в попередніх звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань 6 – 9.
     Якщо органи ДФС донараховують або зменшують суму ЄВ на суму заробітної плати (доходу), нарахованої в попередніх звітних періодах, то застосовуються коди типу нарахувань 11, 12.
     Місяць та рік, за який проведено нарахування, - реквізит обов’язково повинен бути заповнений.
     Графа 18 ”Сума нарахованої заробітної плати (доходу) у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок” по кожній застрахованій особі формується виключно з урахуванням вищезазначеної черговості виплат. Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати місяця, у якому були здійснені такі донарахування.
     Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого до останнього числа місяця).
     На одну застраховану особу допускається декілька записів у таблиці 6 додатка 4 до Порядку № 435, зокрема, якщо нарахування здійснювалися за минулі періоди (нарахування сум заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць).

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі