Інформація по темі "" | Публікації по тегу
04.07.18
11104 0
Друкувати
Обране

Оподаткування нарахованих доходів та їх відображення у формі № 1ДФ

Медичне страхування
Працівнику нараховано дохід, отриманий ним як додаткове благо у вигляді добровільного медичного страхування, у розмірі 3 000,00 грн. База для розрахунку ПДФО з урахуванням натурального коефіцієнта становить 3 658,54 грн. Яку суму доходу працівника потрібно зазначити у формі № 1ДФ: 3 000,00 чи 3 658,54 грн?


Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4 (далі — Порядок № 4).

Згідно з пп. 3.2 розділу ІІІ цього Порядку у графі 3а «Сума нарахованого доходу» розділу І форми № 1ДФ відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. В зазначеному випадку дохід, отриманий працівником як додаткове благо у вигляді добровільного медичного страхування, відображається за ознакою доходу «126».

При цьому нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми податкової соціальної пільги за її наявності та військового збору (у періоді його справляння).

Крім того, відповідно до п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких установлено згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

К = 100 : : (100 – Сп),

де К — коефіцієнт;

Сп — ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

Коефіцієнт, передбачений п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу, застосовується для визначення бази оподаткування у разі надання платнику податку доходів у негрошовій формі.

Отже, у формі № 1ДФ відображаються суми доходу з урахуванням цього коефіцієнта: у розділі І у графі 3а «Сума нарахованого доходу» — 3 658,54 грн, графі 3 «Сума виплаченого доходу» — 3 658,54 грн, графі 4а «Сума нарахованого податку» — 658,54 грн, графі 4 «Сума перерахованого податку» — 658,54 грн. У рядку «Військовий збір» розділу II форми № 1ДФ відображається (без коефіцієнта) загальна сума нарахованого доходу — 3 000,0 грн (графа 3a), загальна сума виплаченого доходу — 3 000,0 грн (графа 3). У графі 4а «Сума нарахованого податку» цього рядка — 45,0 грн, графі 4 «Сума перерахованого податку» — 45,0 грн.

Оренда автомобіля

За якою ознакою доходу у формі № 1ДФ відображається дохід від надання фізичною особою в оренду автомобіля підприємству?

Об’єктом оподаткування фізичної особи — резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу). При цьому загальний оподатковуваний дохід — будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду (п. 164.1 ст. 164 цього Кодексу).

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються відповідно до пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу інші доходи, крім зазначених у ст. 165 цього Кодексу.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 Податкового кодексу (18 %).

Крім того, доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об’єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5 %.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст. 168 Податкового кодексу (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Таким чином, якщо фізична особа надає підприємству в оренду рухоме майно (автомобіль), то такий дохід включається податковим агентом до складу загального оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 %. У формі № 1ДФ такий дохід зазначається за ознакою доходу «127».

Призи учасникам заходів

Чи є обов’язковим відображення у формі № 1ДФ вартості призів (подарунків) учасникам (переважно дітям) міських заходів, якщо їх вартість не перевищує 25 % мінімальної заробітної плати?

Відповідно до пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25 % мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

Водночас відповідно до п. 1.3 Порядку № 4 його дія поширюється, зокрема, на податкових агентів, які нараховують (виплачують, надають) доходи фізичній особі та/або зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Податкового кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, а також військовий збір, передбачений п. 161підрозділу 10 розділу XX Кодексу.

Отже, незалежно від способу оподаткування нарахованих доходів податковий агент зобов’язаний відобразити у формі № 1ДФ дохід у вигляді вартості призів (подарунків) учасникам міських заходів, якщо їх вартість не перевищує 25 % мінімальної заробітної плати, за ознакою доходу «160».

Повернення орендної плати

У 2017 р. фізична особа (пайовик) отримала орендну плату за три роки наперед. Дохід та його оподаткування було відображено у формі № 1ДФ за ІІІ квартал 2017 р. У ІІ кварталі 2018 р. фізична особа (пайовик) повернула суму доходу, отриману у ІІІ кварталі 2017 р., і заключила договір емфітевзису на 50 років та отримала дохід. Як відобразити у формі № 1ДФ повернення коштів та ПДФО, а також нарахування доходу?

Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються інші доходи, крім доходів, визначених ст. 165 цього Кодексу (пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Порядком № 4 визначено порядок заповнення та подання податковими агентами форми № 1ДФ, а також проведення коригувань.

Дані зазначеної форми свідчать про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

При цьому у разі проведення підприємством у бухгалтерських звітах повернення фізичною особою коштів, зокрема орендної плати, у II кварталі 2018 р. у формі № 1ДФ зазначається сума на повернення за ознакою доходу «106».

Отже, у розділі І у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається Х грн зі знаком «–»; графі 3 «Сума виплаченого доходу» — Х грн зі знаком «–»; графі 4а «Сума нарахованого податку» — Х грн зі знаком «–»; графі 4 «Сума перерахованого податку» — Х грн зі знаком «–».

Водночас дохід, отриманий платником податку від надання земельної ділянки сільськогосподарського призначення у користування (емфітевзис), відображається податковим агентом у формі № 1ДФ за ознакою доходу «127».

Так, при нарахуванні доходу у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається Х грн; графі 3 «Сума виплаченого доходу» — Х грн; графі 4а «Сума нарахованого податку» — Х грн; графі 4 «Сума перерахованого податку» — Х грн.

У рядку «Військовий збір» розділу II форми № 1ДФ загальна сума нарахованого доходу з урахуванням зменшення на суму повернення — Y грн (графа 3a); загальна сума виплаченого доходу також зменшується на суму повернення — Y грн (графа 3); у графі 4а «Сума нарахованого податку» — з урахуванням зменшення на суму повернення збору — Y грн, графі 4 «Сума перерахованого податку» — з урахуванням зменшення на суму повернення збору — Y грн.

Перерахунок податку

Як виправити помилку за січень — травень 2018 р. та провести перерахунок у червні, якщо підприємство не врахувало наявність податкової соціальної пільги у працівниці (150 % як одинокій матері) при розрахунку ПДФО, і як відобразити зазначене у формі № 1ДФ?

Для отримання податкової соціальної пільги (далі — ПСП) платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП, до якої додаються відповідні підтвердні документи (пп. 169.2.2 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу).

ПСП починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня (місяця) отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право.

При цьому згідно з пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування незалежно від того, чи має платник податку право на застосування ПСП.

Таким чином, якщо податковим агентом проведено перерахунок податку на доходи фізичних осіб з доходів у вигляді заробітної плати із застосуванням ПСП і до повернення підлягають суми податку за січень — травень 2018 р., то у формі № 1ДФ такий результат відображається у сукупності одним рядком за ознакою доходу «101» у тому кварталі, в якому такий перерахунок (повернення) здійснюється. В зазначеному випадку — в II кварталі.

При цьому у разі якщо результат перерахунку податку на доходи фізичних осіб буде від’ємним, то допускається заповнення показника зі знаком «–».

Неправильна ознака виду доходів

Податковим агентом допущено помилку у графі «Ознака доходу» форми № 1ДФ. Який штраф за це передбачено?

Підпунктом 3.2 розділу ІІІ Порядку № 4 визначено, що у графі 3а «Сума нарахованого доходу» форми № 1ДФ відображається, зокрема, за звітний квартал дохід, який нараховано фізичній особі згідно з довідником ознак доходів.

Оскільки в оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб за окремими доходами діють різні ставки податку (наприклад, дивіденди — 9 %, продаж рухомого майна — 5 % тощо), при заповнен­ні звітності з неправильною ознакою виду доходу зазначена сума нарахованого (перерахованого) податку може не відповідати ставці податку, що утримується з такого доходу.

Отже, відображення у графі 5 форми № 1ДФ доходу з іншою ознакою, яка не відповідає виду нарахованого (виплаченого) доходу фізичної особи, є порушенням заповнення цієї форми та свідчить про надання недостовірних даних.

З метою виправлення зазначених помилок податковий агент має подати до контролюючого органу нову звітну або уточнюючу форму.

У разі подання податковим агентом уточнюючої форми № 1ДФ до такого податкового агента застосовується відповідальність, передбачена п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу, у вигляді штрафу у розмірі 510 грн. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1 020 грн.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн