З'явився проект наказу МФУ «Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору»

Проектом наказу «Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору» передбачається затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору з метою перевірки якісності фінансової звітності суб’єктів державного сектору, складеної за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.


Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору

 

з/п

Показники, що порівнюються

Порівнювальні показники

1

2

3

Форма № 1-дс «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»

1.

Рядок 1000, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1001 мінус рядок 1002, графи 3 і 4

2.

Рядок 1010, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1011 мінус рядок 1012, графи 3 і 4

3

Рядок 1020, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1021 мінус рядок 1022, графи 3 і 4

4

Рядок 1040, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядок 1041 мінус рядок 1042, графи 3 і 4, у разі якщо довгострокові біологічні активи оцінюються за первісною вартістю

5

Рядок 1095, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1090, графи 3 і 4

6

Рядок 1110, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1111 і 1112, графи 3 і 4

7

Рядок 1160 графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1161-1163, графи 3 і 4

8

Рядок 1175 графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1176-1177, графи 3 і 4

9

Рядок 1195, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1100, 1110, 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, 1150, 1155, 1160, 1165, 1170, 1175, 1180, графи 3 і 4

10

Рядок 1300, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1095, 1195, 1200, графи 3 і 4

11

Рядок 1495, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1400-1450, графи 3 і 4

12

Рядок 1595, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1500-1575, графи 3 і 4

13

Рядок 1800, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1495, 1595, 1600, 1700, графи 3 і 4

Форма № 2-дс «Звіт про фінансові результати»

14

Рядок 2080, графа 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2010-2050, графи 3 і 4

15

Рядок 2170, графа 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2090-2130, графи 3 і 4

16

Рядок 2200, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2080, 2170, графи 3 і 4

17

Рядок 2290, графа 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2210-2250, графи 3 і 4

18

Рядок 2340, графа 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2300-2310, графи 3 і 4

19

Рядок 2380, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2290, 2340, графи 3 і 4

20

Рядок 2390, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, рядок 2200 мінус рядок 2380, графи 3 і 4

21

Рядок 2520, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2420-2510, графи 3 і 4

22

Рядок 2540, графи 3-10

Форма № 2-дс, сума рядків 2541-2544, графи 3-10

23

Рядок 2580, графи 3-10

Форма № 2-дс, сума рядків 2581-2583, графи 3-10

24

Рядок 2600, графи 3-10

Форма № 2-дс, сума рядків 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, графи 3-10

25

Рядок 2780, графи 3-10

Форма № 2-дс, сума рядків 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700, 2710, графи 3 і 4

26

Рядок 2790, графи 3 -10

Форма № 2-дс, рядок 2600 мінус рядок 2780, графи 3-10

27

Рядок 2890, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, сума рядків 2820- 2860, графи 3 і 4

28

Рядок 2890, графи 3 і 4

Форма № 2-дс, рядок 2290 графи 3 і 4

29

Рядок 2850, графа 3

Форма № 5-дс рядок 180 графа 12 плюс рядок 260 графа 12 плюс  рядок 1140 графа 8

     

Форма № 3-дс «Звіт про рух грошових коштів»

30

Рядок 3095, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3000, 3005, 3010, 3015, 3020, 3025, 3030,  3040, 3045, 3090, графи 3 і 4

31

Рядок 3190, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3100, 3110,3115,3120,3125,3130,3180 графи 3 і 4

32

Рядок 3195, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, рядок 3095 мінус рядок 3190, графи 3 і 4

33

Рядок 3240, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3200-3235, графи 3 і 4

34

Рядок 3290, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3245-3285, графи 3 і 4

35

Рядок 3295, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, рядок 3240 мінус рядок 3290, графи 3 і 4

36

Рядок 3345, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3300-3340, графи 3 і 4

37

Рядок 3390, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3350-3385, графи 3 і 4

38

Рядок 3395, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, рядок 3345 мінус рядок 3390, графи 3 і 4

39

Рядок 3400, графи 3 і 4

Форма № 3-дс, сума рядків 3195, 3295, 3395, графи 3 і 4

40

Рядок 3405, графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1160, 1165, 1170, 1175, графа 3

41

Рядок 3425, графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1160, 1165, 1170, 1175, графа 4

42

Рядок 3425, графа 3

Форма № 3-дс, рядок 3400 плюс рядок 3405 плюс рядок 3410 мінус рядок 3415 плюс або мінус рядок 3420, графа 3

Форма № 4дс «Звіт про власний капітал»

43

Рядок 4000, графи 3 - 8

Форма № 1-дс рядки 1400-1450, графа 3, відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

44

Рядок 4000, графи 3 - 8

Форма № 4-дс (за попередній рік), рядок 4310, графи 3 - 8 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

45

Рядок 4090, графи 3 - 8

Форма № 1-дс (на 31 грудня звітного року), рядки 1400 - 1450, графа 3 відповідно (якщо у звітному періоді не встановлено помилок за минулі роки) (з урахуванням вписуваних рядків)

46

Рядок 4090, графи 3 - 8

Форма № 4-дс, алгебраїчна сума рядків 4000-4030, графи 3 - 8 відповідно

47

Рядок 4200, графа 5

Форма № 2-дс, рядок 2390, графа 3

48

Рядки 4000-4310,  графа 9

Форма № 4-дс, рядки 4000 - 4310, алгебраїчна сума граф 3 - 8 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

49

Рядок 4300, графи 3 - 9

Форма № 4-дс, алгебраїчна сума рядків 4100 - 4290, графи 3 - 9 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

50

Рядок 4310. графи 3-9

Форма № 4-дс, алгебраїчна сума рядків 4090 і 4300, графи 3 - 10 відповідно (з урахуванням вписуваних граф)

51

Рядок 4310. графи 3-9

Форма № 1-дс, рядки 1400 - 1495, графа 4 відповідно (з урахуванням вписуваних рядків)

Форма № 5 дс«Примітки до річної фінансової звітності»

52

Рядки 010 - 180, графа 15

Форма № 5-дс, рядки 010 - 180, графа 3, плюс або мінус графа 5, мінус графа 7, плюс графа 9, плюс або мінус графа 13

53

Рядки 010-180, графа 16

Форма № 5-дс, рядки 010 - 180, графа 4, плюс або мінус графа 6, мінус графа 8, плюс графа 10, мінус або плюс графа 11, плюс графа 12, плюс або мінус графа 14

54

Рядок 010, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядки 1011 і 1012 графа 3

55

Рядок 010, графи  15 і 16

Форма № 1-дс, рядки 1011 і 1012 графа 4

56

Рядок 180, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядки 1001 плюс 1011 і рядки1002 плюс 1012 графа 3 відповідно

57

Рядок 180, графи  15 і 16

Форма № 1-дс, рядки 1001 плюс 1011 і рядки1002 плюс 1012 графа 4 відповідно

58

Сума рядків 020-170, графи 3 і 15

Форма № 1-дс, рядок 1001, графи 3 і 4

59

Сума рядків 020-170, графи 4 і 16

Форма № 1-дс, рядок 1002, графи 3 і 4

60

Рядок 180, графи 3 - 16

Форма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 010 - 170, графи 3 - 16 відповідно

61

Рядки 200 - 260, графа 15

Форма № 5-дс, рядки 200 - 260, графа 3, плюс або мінус графа 5, мінус графа 7, плюс графа 9, мінус або плюс графа 11, плюс або мінус графа 13,

62

Рядок 260, графи 3 і 4

Форма № 1-дс, рядки 1021 1022 графа 3

63

Рядок 260, графи  15 і 16

Форма № 1-дс, рядки 1021 і 1022  графа 4

64

Рядок 260, графи 3 - 16

Форма № 5-дс, сума рядків 200 - 250, графа 3 - 16

65

Рядок 350, графа 3 -5

Форма №5-дс, сума рядків 300 - 340, графа 3 - 5

66

Рядок 350, графа 3

Форма № 1-дс, рядок 1030, графа 3

67

Рядок 350, графа 5

Форма № 1-дс, рядок 1030, графа 4

68

Рядок 500, графи 3-8

Форма № 5-дс, сума рядків 360 - 490, графи 3 - 8

69

Рядок 500, графа 6

Форма № 1-дс, рядок 1050 плюс рядок 1060 графа 4

70

Рядок 580, графи 3 - 6

Форма № 5-дс, сума рядків 530 - 570, графи 3 - 6

71

Рядок 580 графа 5

Форма № 1-дс, рядок 1110, графа 4

72

Рядок 580 графа 6

Форма № 1-дс, рядок 1155, графа 4

73

Рядок 600 графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1500-1520, графа 3

74

Рядок 610 графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1540-1575, графа 3

75

Рядок 620 графа 3

Форма № 1-дс, рядок 1700, графа3

76

Рядок 600 графа 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1500-1520, графа 4

77

Рядок 610 графа 4

Форма № 1-дс, сума рядків 1530-1575, графа 4

78

Рядок 620 графа 4

Форма № 1-дс, рядок 1700, графа 4

79

Рядок 650 графа 3

Форма № 1-дс, рядок 1100, графа 4

80

Рядок 660 графа 3

Форма № 1-дс, сума рядків 1120-1150, графа 4

81

Рядок 760 графа 3

Форма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 770 – 850 і 860 - 910, графа 3

82

Рядок 920 графа 3

Форма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 930 і 940, графа 3

83

Рядок 1030 графа 3

Форма № 5-дс, рядок 970 плюс рядок 980 мінус рядок 990 мінус рядок 1000 мінус рядок 1010 мінус 1020 графа 3

84

Рядок 1030 графа 3

Форма № 5-дс, сума рядків 1031-1032, графа 3

85

Рядок 1140 графи 3-16

Форма № 5-дс, сума рядків 1141-1144, графа 3-16

86

Рядок 1140 графа 3 мінус графа 4 плюс  графа 12

Форма № 1-дс, рядок 1040, графа 3

87

Рядок 1140 графа 10 мінус графа 11 плюс  графа 16

Форма № 1-дс, рядок 1040, графа 4

88

Рядки 1140-1144  графа 10

Форма № 5-дс, рядки 1140-1144 графа 3 плюс графа 5 мінус графа 6

89

Рядки 1140-1144  графа 11

Форма № 5-дс рядки 1140-1144 графа 4 мінус графа 7 плюс графа 8 плюс або мінус графа 9

90

Рядки 1140-1144 графа 16

Форма № 5-дс рядки 1140-1144 графа 12 плюс графа 13 плюс або мінус графа 14 мінус графа 15

91

Рядок 1150 графи 3-16

Форма № 5-дс сума рядків 1151-1153 графи 3-16 відповідно

92

Рядок 1150 графа 3 плюс  графа 12

Форма № 1-дс рядок 1090 графа 3

93

Рядок 1150 графа 10 плюс  графа 16

Форма № 1-дс рядок 1090 графа 4

94

Рядки 1150-1153,  графа 10

Форма № 5-дс, рядки 1150-1153  графа 3 плюс графа 5 мінус графа 6 плюс або мінус графа 9

95

Рядки 1150-1153,  графа 16

Форма № 5-дс, рядки 1150-1153  графа 12 плюс графа 13 плюс або мінус графа 14 мінус графа 15

96

Рядок 1190, графа 3-16

Форма № 5-дс, сума рядків 1140 і 1150, графа 3-16

97

Рядок 1200, графа 6 

Форма № 5-дс, сума рядків 1210, 1213,1214,1215,1216,1217,1218,1219,  графа 6

98

Рядки 1210-1219, графа 6

Форма № 5-дс, рядки 1210-1219, графа 4 помножити на графу 5

99

Рядок 1220, графа 6 

Форма № 5-дс, сума рядків 1230, 1233,1234,1235,1236,1237,1238,1239, графа 6

100

Рядки 1230-1239, графа 6

Форма № 5-дс, рядки 1230-1239, графа 4 помножити на графу 5

101

Рядок 1240, графа 6

Форма № 5-дс, сума рядків 1200 і 1220, графа 6

102

Рядок 1400, графи 3-6

Форма № 5-дс, сума рядків 1310, 1320,1330,1340,1350,1360,1370,1380,1390, графи 3-6

103

Рядки 1310-1390,  графа 6

Форма № 5-дс, рядки 1310-1390, графа 3 плюс графа 4 мінус графа 5

 

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору

 


Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (9)
таня
19.12.2017
Боже, як все зрозуміло! Бідні ми бідні У всіх свята ,а ми ці формули будемо звіряти
ніна
20.12.2017
треба положить на ці формули, а то тільки тей робиш що ці довбані казначейські звіти. НАДОЇЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Раїса
20.12.2017
не тільки свят не бачитемо а й ночей тоже
тома
20.12.2017
не хвилюйтеся. все одно звіт разів по два- три перероблятимемо за рекомендаціями УДКСУ.
Наташа
20.12.2017
Першої думкою було - правникам знадобився майже рік щоб "народити" цей нормативний акт... пересічним бухгалтерам було зрозуміло ще в І кварталі, що без звірки - то не звітність!
Бухгалтер
20.12.2017
Міцне терпіння у кого? - у бухгалтера...
Ні страйків як у лікарів, вчителіві...
Терпіть, до пенсії вчіться і працюйте 24 годин на добу...
Люся
20.12.2017
Я на мене , звіряння квартальної звітності - це дрібниці. А ось звірити річну звітність - справа нелегка. Тому й підкинув Мінфін нам таку підказку
Звичайно новорічні свята накрились, а хто сподівався на інше?!?!
Наталія
25.12.2017
Просто СУПЕРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР.
Программу написать. Собрать 150 отчетов от учреждений, консолидировать и сдать в КАЗНУ. На все провсе 10 -15 дней. Спасибо за НОВЫЙ 2018 год!!!!!!!!!!!!!
Вікторія
26.12.2017
Тільки проект???? І це під кінець грудня..А чому не в середині січня, коли вже й звіти б поскладали?
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі