Інформація по темі "" | Публікації по тегу
15.12.20
15773 0
Друкувати
Обране

Зміни у поданні форм статистичних спостережень до органів державної статистики на 2021 рік

Держстат опублікував зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2021 рік


 

№ п/п

Найменування форми, дата та номер наказу щодо її затвердження

Індекс форми

Періодичність

Строк подання

змінено строк подання:

1.

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг (21.07.2020 № 221)

1-заборго-ваність (ЖКГ)

місячна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

2.

Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (20.01.2020 № 52)

29-сг

річна

не пізніше 5 січня

3.

Звіт про використання добрив і пестицидів (09.01.2020 № 35)

9-сг

річна

не пізніше 5 січня

4.

Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок (25.06.2020 № 201)

3-наука

річна

не пізніше 5 березня

5.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2021 році (22.07.2020 № 224)

1-ІКТ

річна

не пізніше 10 квітня

змінено індекс форм державних статистичних спостережень:

1.

Звіт про виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю), ремонт та модернізацію озброєння, військової та спеціальної техніки (24.06.2020 № 199)

1-ПО (поставка/ оборона)

місячна

не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

скасовано подання форм державних статистичних спостережень:

1.

Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (11.06.2020 № 173)

5-ЗЕЗ

місячна

не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

2.

Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування (11.06.2020 № 174)

11-зез (ВПІ)

річна

не пізніше 28 лютого

3.

Звіт про взаємозв’язки підприємства – прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування (11.06.2020 № 174)

12-зез (ВПІ)

річна

не пізніше 28 лютого

4.

Звіт про діяльність закладу вищої освіти (23.07.2020 № 225)

2-3 нк

один раз на рік

не пізніше 25 жовтня

5.

Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти (23.07.2020 № 226)

85-к

річна

не пізніше 28 лютого

6.

Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів (27.08.2020 № 258)

2-Б

річна

не пізніше 28 лютого

7.

Звіт про експорт/імпорт продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (27.08.2020 № 260)

1-ЕІО

місячна

не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним

8.

Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20__ року (27.08.2020 № 261)

1-от

один раз на рік

після завершення роботи закладу, не пізніше 1 вересня

9.

Звіт про тарифи та доходи на транспортування вантажів трубопроводами (03.11.2020 №315)

1-тариф (труб)

квартальна, річна

Розділ 1:

I-III квартали – не пізніше ніж на 35-й день після звітного періоду,

IV квартал – не пізніше ніж на 60-й день після звітного періоду

Розділ 2:

не пізніше ніж на 90-й день після звітного періоду

запроваджено подання форм державних статистичних спостережень:

1.

Модуль обстеження робочої сили щодо трудової діяльності волонтерів (21.07.2020 № 217)

1-ОРС (ТДВ)

одноразова

у термін, установлений територіальним органом Держстату

2.

Модуль обстеження робочої сили щодо трудової діяльності волонтерів (21.07.2020 № 217)

2-ОРС (ТДВ)

одноразова

у термін, установлений територіальним органом Держстату

3.

Звіт про заборгованість з оплати праці (21.07.2020 № 222)

3-борг

місячна

не пізніше 7-го числа кожного місяця

4.

Подорож до України (26.11.2020 № 334)

Анкета
№ 1-ПДУ

річна

у термін, установлений територіальним органом Держстату

унесено зміни до форм державних статистичних спостережень, крім вищезазначених:

1.

Звіт із праці (17.06.2020 № 179)

1-ПВ

місячна

не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

2.

Звіт із праці (17.06.2020 № 178)

1-ПВ

квартальна

не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

3.

Звіт про роботу аспірантури (19.06.2020 № 189)

1-нк

річна

не пізніше 20 січня

4.

Запитальник основного інтерв’ю (21.07.2020 № 218)

2-УЖД

один раз на рік

у термін, установлений територіальним органом Держстату

5.

Стан здоров’я членів домогосподарства. Доступ домогосподарств до окремих товарів та послуг (21.07.2020 № 218)

Анкета № 2

один раз на два роки

у термін, установлений територіальним органом Держстату

6.

Структурне обстеження підприємства (22.07.2020 № 223)

1-підприєм-ництво

річна

не пізніше 28 лютого

7.

Звіт про капітальні інвестиції (26.08.2020 № 256)

2-інвестиції

квартальна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

8.

Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції (26.08.2020 № 256)

2-ОЗ ІНВ

річна

не пізніше 28 лютого

9.

Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (10.06.2020 № 171)

50-сг

річна

не пізніше 28 лютого

10.

Звіт про об’єкти погосподарського обліку (14.01.2020 № 44)

6-сільрада

річна

не пізніше 20 січня

11.

Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання (28.01.2020 № 66)

1-зерно

місячна

не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом

12.

Запитальник базового інтерв’ю (21.07.2020 № 219)

01-СГН

один раз на рік

у термін, установлений територіальним органом Держстату

13.

Запитальник щомісячного інтерв’ю (21.07.2020 № 219)

02-СГН

місячна

у термін, установлений територіальним органом Держстату

14.

Звіт про добування водних біоресурсів (09.01.2020 № 36)

1-риба

річна

не пізніше 20 січня

15.

Звіт про відтворення та захист лісів (19.06.2020 № 192)

3-лг

річна

не пізніше 28 лютого

16.

Звіт про постачання та використання енергії (19.06.2020 № 191)

11-мтп

річна

не пізніше 28 лютого

17.

Звіт про виробництво продукції військового призначення та подвійного використання (24.06.2020 № 198)

1-ПО

міcячна

не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним

18.

Звіт про діяльність колективного засобу розміщування (17.06.2020 № 180)

1-КЗР

річна

не пізніше 28 лютого

19.

Звіт про туристичну діяльність (17.06.2020 № 181)

1-туризм

річна

не пізніше 28 лютого

20.

Звіт про експорт-імпорт послуг (17.06.2020 № 182)

9-ЗЕЗ

квартальна

не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

21.

Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів (18.12.2019 № 405)

2-ТП (повітря)

річна

не пізніше 20 січня

22.

Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища (23.12.2019 № 435)

1-екологічні витрати

річна

не пізніше 28 лютого

23.

Утворення та поводження з відходами (19.06.2020 № 190)

1-відходи

річна

не пізніше 28 лютого

24.

Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті (14.06.2019 № 216 (зі змінами))

51-пас

2 рази на рік

не пізніше 25 травня, не пізніше 25 листопада

проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:

1.

Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників (17.06.2020 № 183)

7-ПВ

один раз на чотири роки

не пізніше 31 березня

2.

Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2018−2020 років (27.08.2020 № 259)

ІНН

один раз на два роки

не пізніше 31 березня

не проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:

1.

Звіт про витрати на утримання робочої сили (07.08.2014 № 227)

1-РС

один раз на чотири роки

не пізніше 7 квітня

2.

Ефективність програм соціальної підтримки населення (10.07.2013 № 203)

Анкета №4

один раз на п’ять років

у термін, установлений територіальним органом Держстату

3.

Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (26.06.2017 № 150)

1-ПВ (умови праці)

один раз на два роки

не пізніше 28 лютого

4.

Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства за 20__ рік (10.11.2015 № 319 (зі змінами))

1-інновація

один раз на два роки

не пізніше 28 лютого

5.

Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (21.07.2020 № 220)

10-мех

один раз на п'ять років

не пізніше 28 лютого

Джерело:
Держстат

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн