Інформація по темі "" | Публікації по тегу
40115 0
Друкувати
Обране
Завантажити

Порядок складання карток і книг аналітичного обліку суб'єктами державного сектору

Наказ Міністерства фінансів України від 29 червня 2017 року N 604


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 червня 2017 року N 604

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 липня 2017 р. за N 895/30763

 

 

 

 

 

Порядок складання карток і книг аналітичного обліку суб'єктами державного сектору

I. Загальні положення

1. Цей Порядок застосовується при складанні карток і книг аналітичного обліку розпорядниками бюджетних коштів (далі - суб'єкти державного сектору).

2. Терміни у цьому Порядку застосовуються у значеннях, визначених Бюджетним кодексом України, Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

II. Вимоги до складання карток і книг аналітичного обліку

1. Картка аналітичного обліку готівкових операцій

1. Картка використовується суб'єктами державного сектору для відображення операцій з готівкою в касі суб'єкта державного сектору в розрізі кодів бюджетної класифікації та видів надходжень (окремо за загальним та спеціальним фондами й видами надходжень спеціального фонду).

2. У централізованих бухгалтеріях для суб'єктів державного сектору, що ними обслуговуються, складаються окремі картки за кожним суб'єктом державного сектору в розрізі зазначених параметрів та загальна картка за всіма суб'єктами державного сектору, що обслуговуються.

3. Картка відкривається щомісяця, записи в ній здійснюються на підставі кожного звіту касира.

4. Підсумок "Усього (за КПКВК (ТПКВКМБ/ТКВКБМС), видом надходжень)" є проміжним і виводиться за кожним звітом касира в розрізі кодів економічної класифікації видатків та видів надходжень. Підсумок проміжних граф виводиться у рядку "Усього", який призначений для контролю за правильністю здійснення записів і повинен відповідати даним звіту касира.

5. Картка аналітичного обліку готівкових операцій підписується виконавцем та особою, що перевірила картку.

2. Картка аналітичного обліку касових видатків

1. Картка призначена для аналітичного обліку касових видатків у суб'єктів державного сектору та централізованих бухгалтеріях.

2. Картка ведеться в розрізі кодів економічної класифікації видатків. За кожним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод), за загальним та спеціальним фондами, за кожним видом надходжень спеціального фонду складаються окремі картки. У централізованих бухгалтеріях для суб'єктів державного сектору, що ними обслуговуються, складаються окремі картки за кожним суб'єктом державного сектору в розрізі зазначених параметрів та загальна картка за всіма суб'єктами державного сектору, що обслуговуються.

3. Картка відкривається щомісяця та заповнюється щодня бухгалтером на підставі виписки органу Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) (банку). Суми відновлених касових видатків записуються на зворотному боці картки.

4. Картка аналітичного обліку касових видатків підписується виконавцем та особою, що перевірила картку.

3. Картка аналітичного обліку фактичних видатків

1. Картка використовується суб'єктами державного сектору та централізованими бухгалтеріями для аналітичного обліку фактичних видатків.

2. Картка ведеться щомісяця в розрізі кодів економічної класифікації видатків. За кожним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод), за кожним видом надходжень спеціального фонду складаються окремі картки. У централізованих бухгалтеріях для суб'єктів державного сектору, що ними обслуговуються, складаються окремі картки за кожним суб'єктом державного сектору в розрізі зазначених параметрів та загальна картка за всіма суб'єктами державного сектору, що обслуговуються.

3. Записи про суми фактичних видатків суб'єкта державного сектору здійснюються на підставі даних меморіальних ордерів. Суми відновлених фактичних видатків записуються на зворотному боці картки.

4. Картка аналітичного обліку фактичних видатків підписується виконавцем та особою, що перевірила картку.

4. Картка аналітичного обліку відкритих (виділених) асигнувань

1. Картка призначена для аналітичного обліку відкритих (виділених) асигнувань.

2. Картка ведеться в розрізі кодів економічної класифікації видатків окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод).

3. Картка ведеться окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету.

4. Картка відкривається на рік. За рядком "Затверджено кошторисом на рік" заповнюються кошторисні призначення. Протягом року цей показник може коригуватися на підставі змін, що вносяться до кошторисів у порядку, встановленому законодавством.

5. Записи щодо відкритих (виділених) асигнувань та доходів спеціального фонду, що надійшли від суб'єктів державного сектору вищого рівня, здійснюються на підставі виписок органу Казначейства (банку) з рахунків відкритих асигнувань, особових, реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Казначейства (банках). Суми, на які зменшуються відкриті (виділені) асигнування, записуються зі знаком "мінус" або чорнилом червоного кольору, а при веденні автоматизованого обліку - тільки зі знаком "мінус".

6. Щомісяця в картці розраховуються підсумок асигнувань за місяць, усього асигнувань з початку року та залишок річних бюджетних призначень.

7. Картка аналітичного обліку відкритих (виділених) асигнувань підписується виконавцем та особою, що перевірила картку.

5. Книга аналітичного обліку відкритих асигнувань (перерахованих коштів) суб'єктам державного сектору нижчого рівня

1. Книга використовується суб'єктами державного сектору та централізованими бухгалтеріями для аналітичного обліку відкритих асигнувань (перерахованих коштів) суб'єктам державного сектору нижчого рівня. Ведеться в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

2. Книга відкривається на рік у розрізі суб'єктів державного сектору нижчого рівня. За кожним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод) заводиться окрема книга.

3. За рядками "Затверджено кошторисом на рік" заповнюються кошторисні призначення, затверджені суб'єктам державного сектору нижчого рівня. Протягом року кошторисні призначення можуть коригуватися на підставі змін, що вносяться до кошторисів у порядку, встановленому законодавством.

4. Записи у книзі про відкриті асигнування (перераховані кошти) суб'єктам державного сектору нижчого рівня здійснюються на підставі виписок органу Казначейства (банку) з рахунків відкритих асигнувань, особових, реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Казначейства (банках). Суми, на які зменшуються відкриті асигнування (перераховані кошти), записуються чорнилом червоного кольору або зі знаком "мінус", а при веденні автоматизованого обліку - тільки зі знаком "мінус".

5. Щомісяця в книзі розраховуються підсумок асигнувань за місяць, усього асигнувань з початку року та залишок річних бюджетних призначень.

6. У випадках відкриття асигнувань (перерахування коштів) із спеціального фонду суб'єктам державного сектору нижчого рівня ведеться окрема книга аналітичного обліку відкритих асигнувань (перерахованих коштів) суб'єктам державного сектору нижчого рівня.

6. Книга аналітичного обліку асигнувань та взятих зобов'язань

1. Книга призначена для реєстрації узятих суб'єктами державного сектору зобов'язань (розміщення замовлення, укладання договору, придбання товарів (послуг, робіт)) відповідно до бюджетних асигнувань і контролю за відповідністю взятих зобов'язань бюджетним асигнуванням.

2. Книга відкривається на рік на підставі затвердженого кошторису суб'єкта державного сектору в розрізі кодів економічної класифікації видатків. Для кожного коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод) відводяться окремі сторінки. Протягом року кошторисні призначення можуть коригуватися з урахуванням змін, що вносяться до кошторисів у порядку, встановленому законодавством.

3. Книга аналітичного обліку асигнувань та взятих зобов'язань ведеться окремо за загальним та спеціальним фондами кошторису.

4. У книзі реєструються кожне розміщення замовлення, укладання договору, придбання товарів (послуг, робіт), в результаті яких суб'єктом державного сектору будуть сплачені кошти за отримані послуги, роботи та/або матеріальні цінності, в тому числі довгострокові договори, що передбачають сплату бюджетних коштів у поточному бюджетному періоді. Після кожного зареєстрованого документа, що підтверджує факт узяття зобов'язання, в книзі виводиться залишок кошторисних призначень у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод) та економічної класифікації видатків, у межах яких суб'єкт державного сектору надалі може взяти зобов'язання.

5. Документи, що підтверджують факт узяття зобов'язання, за якими в поточному бюджетному періоді зобов'язання не були оплачені, переносяться у книгу аналітичного обліку асигнувань та взятих зобов'язань наступного бюджетного періоду.

7. Картка аналітичного обліку капітальних видатків

1. Картка призначена для відображення придбання необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), будівництва (придбання), модернізації, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будівель, споруд та об'єктів і супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт, видатків з найму транспорту для будівельних робіт і капітального ремонту будівель.

2. Картка ведеться щомісяця в розрізі кодів економічної класифікації видатків, які відносяться до категорії "Капітальні видатки", за загальним та спеціальним фондами. У централізованих бухгалтеріях для суб'єктів державного сектору, що ними обслуговуються, складаються окремі картки за кожним суб'єктом державного сектору в розрізі зазначених параметрів та загальна картка за всіма суб'єктами державного сектору, що обслуговуються.

3. У графі "Збільшено необоротні активи" відображаються суми коштів, спрямованих на збільшення вартості необоротних активів за відповідними субрахунками бухгалтерського обліку. У графі "Інші" відображаються суми коштів, які не відносяться на збільшення вартості необоротних активів.

4. Картка аналітичного обліку капітальних видатків підписується виконавцем та особою, що перевірила картку.

8. Картка аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг)

1. Картка ведеться за видами доходів: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; від додаткової (господарської) діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

2. Картка відкривається на рік. За рядком "Затверджено кошторисом на рік" заповнюється річна сума планових надходжень. Протягом року цей показник може коригуватися на підставі змін, що вносяться до кошторисів у порядку, встановленому законодавством.

3. Записи щодо нарахованих доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) здійснюються на підставі первинних документів за кожним контрагентом та за видами доходів.

4. Записи щодо отриманих доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) здійснюються на підставі виписок органу Казначейства (банку) з реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Казначейства (банках).

5. Щомісяця в картці розраховується підсумок "Усього нарахованих доходів за місяць", "Усього отриманих доходів за місяць", "Разом наростаючим підсумком з початку року" та "Залишок коштів на кінець звітного періоду".

6. Картка аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) підписується виконавцем та особою, що перевірила картку.

9. Картка аналітичного обліку фінансових доходів (відсотків, роялті, дивідендів)

1. Картка ведеться за видами фінансових доходів: відсотки, роялті, дивіденди.

2. Картка відкривається на рік. За рядком "Затверджено кошторисом на рік" заповнюється річна сума планових надходжень. Протягом року цей показник може коригуватися на підставі змін, що вносяться до кошторисів у порядку, встановленому законодавством.

3. Записи щодо нарахованих фінансових доходів здійснюються на підставі первинних документів за кожним видом фінансових доходів.

4. Записи щодо отриманих фінансових доходів здійснюються на підставі виписок органу Казначейства (банку) з реєстраційних (поточних) рахунків, відкритих в органах Казначейства (банках).

5. Щомісяця в картці розраховується підсумок "Усього нарахованих фінансових доходів за місяць", "Усього отриманих фінансових доходів за місяць", "Разом наростаючим підсумком з початку року" та "Залишок коштів на кінець звітного періоду".

6. Картка аналітичного обліку фінансових доходів (відсотків, роялті, дивідендів) підписується виконавцем та особою, що перевірила картку. 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн