Завантажити

Питання оплати праці працівників державних органів

Постанова КМУ від 18 січня 2017 р. № 15


  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 січня 2017 р. N 15

Київ

Питання оплати праці працівників державних органів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 року N 71
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 лютого 2017 року N 71, застосовуються з 1 січня 2017 року),
від 12 квітня 2017 року N 245,
від 24 травня 2017 року N 358,
від 9 серпня 2017 року N 572,
від 18 серпня 2017 року N 645,
від 27 вересня 2017 року N 730,
від 1 грудня 2017 року N 910,
від 1 грудня 2017 року N 931

З метою упорядкування умов оплати праці працівників державних органів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

схему посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році;

розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців;

перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці;

Умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах;

Умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України;

Порядок преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А";

Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Рекомендувати керівникам державної служби в державних органах під час формування штатних розписів вводити посади державної служби 8 та 9 груп оплати праці з урахуванням складності виконуваних робіт та рівня відповідальності і кваліфікації працівника.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2017 року.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. N 15

 

 

 

СХЕМА
посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році

Найменування посади державної служби

Група оплати праці

Розміри посадових окладів, гривень

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

Керівник державного органу

1

13000

 

 

Перший заступник керівника державного органу

2

12000

 

 

Заступник керівника державного органу

3

11000

 

 

Генеральний директор директорату, директор генерального департаменту, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

4

9570

 

 

Керівник апарату місцевої державної адміністрації

 

 

8100

6500

Керівник департаменту, головного управління, служби

 

9115

8000

6000

Керівник самостійного управління, служби

 

8670

7100

5500

Керівник самостійного відділу, служби

 

8200

6500

5000

Завідувач самостійного сектору

 

7500

5600

4300

Заступник керівника департаменту, головного управління, служби, заступник керівника апарату місцевої державної адміністрації

5

8250

7100

5000

Заступник керівника самостійного управління, служби

 

7700

5850

4400

Заступник керівника самостійного відділу, служби

 

7464

5500

4200

Керівник управління у складі департаменту, головного управління, служби

6

7300

5300

4100

Заступник керівника управління у складі департаменту, головного управління, служби

 

7100

5000

4050

Керівник експертної групи у складі директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління

 

6900

4500

4000

Заступник керівника відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління

 

6600

4300

3900

Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу

 

6400

4100

3850

Державний експерт, державний експерт директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

7

6000

 

 

Головний спеціаліст державного органу

 

5900

3801

3200

Адміністратор

 

 

3801

3801

Провідний спеціаліст державного органу

8

4600

3352

2649

Спеціаліст державного органу

9

4200

2750

2000

 

____________
Примітки:

 
1. Посадові оклади працівників структурних підрозділів, які є юридичними особами, територіальних (регіональних) органів центральних органів виконавчої влади, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, визначаються за 4 - 9 групами оплати праці;

працівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області, м. Києві або м. Севастополі, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, визначаються відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, передбаченої для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, крім органів доходів і зборів.

2. Посадові оклади державних службовців Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, допоміжних органів, утворених Президентом України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Рахункової палати, передбачені цією схемою, підвищуються на 10 відсотків. Передбачене цим пунктом підвищення посадових окладів не застосовується до державних службовців директоратів, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

3. Посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (група 4) установлюються на 3 відсотків нижче від посадового окладу керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого цією схемою.

4. Установлення посадових окладів державним службовцям за прирівняними посадами в межах 4 - 6 груп оплати праці здійснюється керівником державної служби у відповідному державному органі.

5. Посадові оклади керівних працівників структурних підрозділів, головних та провідних спеціалістів Мін'юсту, які виконують функції з підготовки проектів нормативно-правових актів, здійснення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, керівних працівників, державних експертів та головних спеціалістів Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, які здійснюють підготовку висновків щодо проектів нормативно-правових актів та/або фахову, наукову, юридичну експертизу проектів таких актів, передбачені цією схемою, підвищуються на 20 відсотків. Передбачене цим пунктом підвищення посадових окладів не застосовується до державних службовців директоратів, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

6. Посадові оклади державних службовців, які виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, підвищуються на 20 відсотків.

 

(схема із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 71,
яка застосовується з 01.01.2017 р.,
від 12.04.2017 р. N 245,
від 24.05.2017 р. N 358,
від 09.08.2017 р. N 572,
від 18.08.2017 р. N 645,
від 01.12.2017 р. N 931)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. N 15

 

 

 

РОЗМІР
надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців

Ранг державного службовця

Розмір надбавки, гривень

1

1000

2

900

3

800

4

700

5

600

6

500

7

400

8

300

9

200

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. N 15

 

 

 

ПЕРЕЛІК
посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці

Групи оплати праці та посади державних службовців, передбачені Законом України "Про державну службу"

Посади державних службовців, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці

Група 1.
Посади керівників державних органів

Керівник Апарату Верховної Ради України; Державний секретар Кабінету Міністрів України; керівники апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України; керівник Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати; державні секретарі міністерств; Урядовий уповноважений; керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України; керівники державної служби в інших державних органах, крім тих, посади яких зазначені у частині третій статті 3 Закону України "Про державну службу", та тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України

Група 2.
Посади перших заступників керівників державних органів

перші заступники (у разі наявності): Керівника Апарату Верховної Ради України, Державного секретаря Кабінету Міністрів України, керівників апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України; керівників апаратів Конституційного Суду України, керівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України; керівників державної служби в інших державних органах, крім тих, посади яких зазначені у частині третій статті 3 Закону України "Про державну службу", та тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України

Група 3.
Посади заступників керівників державних органів

заступники: Керівника Апарату Верховної Ради України, Державного секретаря Кабінету Міністрів України, керівників апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, керівників апаратів Конституційного Суду України, керівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, керівників державної служби в інших державних органах, крім тих, посади яких зазначені у частині третій статті 3 Закону України "Про державну службу", та тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; Надзвичайний і Повноважний Посол України; Постійний представник України при міжнародній організації; Представник України при міжнародній організації

Група 4.
Посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів

керівники самостійних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України (головних управлінь, секретаріатів комітетів Верховної Ради України, секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, служб, управлінь, відділів, секторів); керівник приймальні Президента України; керівник Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України; керівники самостійних структурних підрозділів (директоратів, генеральних департаментів, головних департаментів, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, департаментів, головних інспекцій, головних управлінь, служб, управлінь, відділів, відділень, секторів): Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління; керівники: територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів апарату місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; керівники функціональних підрозділів Центрального управління Служби безпеки України; координатор

Група 5.
Посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів

заступники керівників самостійних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України (головних управлінь, секретаріатів комітетів Верховної Ради України, секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, служб, управлінь, відділів); заступник керівника приймальні Президента України; заступники керівників самостійних структурних підрозділів (головних департаментів, департаментів, головних інспекцій, головних управлінь, служб, управлінь, відділів, відділень): Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління; заступники керівників: територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів апарату місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; заступник Постійного представника України при міжнародній організації; заступник Представника України при міжнародній організації; Генеральний консул України; радник-посланник закордонної дипломатичної установи України; посол з особливих доручень; дипломатичний радник; заступники керівників функціональних підрозділів Центрального управління Служби безпеки України

Група 6.
Посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів

керівники підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів і їх заступники (експертних груп, управлінь, інспекцій, відділів, відділень, секторів): Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апарату місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; керівники підрозділів у складі функціональних підрозділів Центрального управління та регіональних органів Служби безпеки України, їх заступники; радник дипломатичної служби; консул - керівник установи

Група 7.
Посади головних спеціалістів державних органів

головні спеціалісти (державні експерти, державні експерти директоратів, генеральних департаментів, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, головні консультанти, головні судові розпорядники, експерти, головні наукові консультанти, наукові консультанти, головні державні виконавці, головні державні ревізори-інспектори, головні державні інспектори, головні державні соціальні інспектори, головні казначеї, головні інспектори): Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; перший секретар та консул дипломатичної служби; старший слідчий в особливо важливих справах, адміністратор, державний реєстратор, державний кадастровий реєстратор

Група 8.
Посади провідних спеціалістів державних органів

провідні спеціалісти (старші консультанти, старші судові розпорядники, старші державні виконавці, старші державні ревізори-інспектори, старші державні інспектори, старші інспектори, провідні державні інспектори, державні соціальні інспектори, провідні казначеї): Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; другий секретар та віце-консул дипломатичної служби; старший слідчий

Група 9.
Посади спеціалістів державних органів

спеціалісти (консультанти, державні виконавці, державні інспектори, інспектори): Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; третій секретар; консульський агент; аташе дипломатичної служби; слідчий

 

____________
Примітка.

 
Прирівняння нових посад працівників державних органів до відповідних груп оплати праці здійснюється з урахуванням частини другої статті 51 Закону України "Про державну службу".

 

(перелік із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 71,
яка застосовується з 01.01.2017 р.,
від 24.05.2017 р. N 358,
від 18.08.2017 р. N 645,
від 27.09.2017 р. N 730,
від 01.12.2017 р. N 910,
від 01.12.2017 р. N 931)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. N 15

 

 

 

УМОВИ
оплати праці працівників патронатних служб в державних органах

1. Ці Умови визначають механізм оплати праці працівників патронатних служб в державних органах.

2. Розміри посадових окладів працівників патронатних служб в державних органах (далі - працівники патронатних служб) визначаються згідно з додатками 1 - 6.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. N 358)

3. Керівником Апарату Верховної Ради України, Главою Адміністрації Президента України, Державним секретарем Кабінету Міністрів України, державним секретарем міністерства, керівником державного органу або заступником керівника, на якого покладено функції керівника апарату, за пропозицією посадової особи, при якій утворена патронатна служба, у межах затвердженого фонду оплати праці відповідного державного органу:

1) установлюються:

конкретні розміри посадових окладів - відповідно до розмірів посадових окладів, визначених згідно з пунктом 2 цих Умов;

надбавка за інтенсивність праці;

надбавка за виконання особливо важливої роботи - до 100 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавка скасовується або її розмір зменшується;

2) здійснюється преміювання працівників патронатної служби відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання відповідного державного органу.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників патронатних служб визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному державному органі;

3) надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника патронатної служби.

4. Працівникам патронатної служби виплачується:

надбавка у відсотках до посадового окладу за вислугу років у державних органах у таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків посадового окладу.

При цьому до стажу для встановлення надбавки за вислугу років включаються раніше набутий стаж державної служби, в тому числі з урахуванням періодів роботи, передбачених частиною другою статті 46 Закону України "Про державну службу".

Працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення;

матеріальна допомога для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника патронатної служби.

5. Конкретний перелік підрозділів та посад працівників патронатної служби визначається особою, при якій утворена служба, в межах граничної чисельності працівників відповідного державного органу.

 

Додаток 1
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах

 

 

 

РОЗМІРИ
посадових окладів працівників патронатних служб Голови Верховної Ради України, його першого заступника та заступника, керівника Апарату

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради України

9900

 

Заступник Керівника Секретаріату Голови Верховної Ради України

9453

 

Керівник секретаріату першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України

9477

 

Прес-секретар Голови Верховної Ради України, перший помічник Голови Верховної Ради України

8529 - 9382

 

Керівник підрозділу в секретаріаті Голови Верховної Ради України, радник, помічник Голови Верховної Ради України

7392 - 8131

 

Радник, помічник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України, керівника Апарату Верховної Ради України

7022 - 7724

 

 

 

Додаток 2
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах

 

 

 

РОЗМІРИ
посадових окладів працівників патронатних служб Президента України, в Адміністрації Президента України

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Радник Президента України, Прес-секретар Президента України, уповноважені Президента України

10425

Керівник Офісу Глави Адміністрації Президента України

9900

Заступник керівника Офісу Глави Адміністрації Президента України

9453

Керівник департаменту Офісу Глави Адміністрації Президента України, керівник структурного підрозділу в патронатній службі

9477

Завідувач відділу Офісу Глави Адміністрації Президента України, заступник керівника структурного підрозділу в патронатній службі, радник

7392

Помічник, референт

6400

Головний консультант структурного підрозділу в патронатній службі

5500

 

 

Додаток 3
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах

 

 

 

РОЗМІРИ
посадових окладів працівників патронатних служб в Апараті Ради національної безпеки і оборони України

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Керівник Служби Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

9900

Радник, прес-секретар Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

9752

Помічник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

9477

Помічник Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

7392

Помічник заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

7022

 

 

Додаток 4
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах

 

 

 

РОЗМІРИ
посадових окладів працівників патронатних служб Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю

10425

Керівник патронатної служби

9477 - 9900

Перший заступник, заступник керівника патронатної служби, керівник структурного підрозділу в патронатній службі, керівник протоколу Прем'єр-міністра України, прес-секретар, радник

8529 - 9382

Заступник керівника протоколу Прем'єр-міністра України, керівника структурного підрозділу в патронатній службі

7392 - 8131

Помічник

7022 - 7724

Заступник прес-секретаря Прем'єр-міністра України

6672 - 7338

Референт Прем'єр-міністра України, консультант

5500

 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 р. N 245)

 

Додаток 5
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах

 

 

 

РОЗМІРИ
посадових окладів працівників патронатних служб в державних органах

Найменування посади

Розміри посадових окладів з урахуванням юрисдикції державних органів, гривень

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

Керівник патронатної служби (секретаріату, апарату)

8719 - 9115

6500 - 6800

4928 - 5300

Заступник керівника патронатної служби (секретаріату, апарату)

8283 - 8660

 

 

Керівник структурного підрозділу в патронатній службі

6400 - 7300

4200 - 5300

 

Радник

6400 - 7300

4200 - 5300

3790

Заступник керівника структурного підрозділу в патронатній службі

5580 - 6930

 

 

Прес-секретар, помічник, референт

4740 - 5500

3601

2840

Позицію виключено

 

 

 

Позицію виключено

 

 

 

Позицію виключено

 

 

 

Позицію виключено

 

 

 

 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. N 358)

 

Додаток 6
до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах

 

 

 

РОЗМІРИ
посадових окладів працівників патронатних служб у системі правосуддя

Найменування посади

Розмір посадових окладів у системі правосуддя з урахуванням юрисдикції, гривень

Вища рада правосуддя, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, ДСА

апеляційні суди, окружні адміністративні, господарські суди

місцеві загальні суди

Керівник патронатної служби

9900

 

 

Заступник керівника патронатної служби

9453

 

 

Прес-секретар, референт

5500

3601

2840

Радник: голови, заступника голови, керівник служби інспекторів, інспектор, науковий консультант, науковий радник

10610

 

 

Помічник: голови суду, заступника голови суду, секретаря судової палати, секретаря пленуму, судді

10610

7579

6063

 

(Умови доповнено додатком 6 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. N 358)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. N 15

 

 

 

 

УМОВИ
оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

1. Ці Умови визначають механізм оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України.

2. Посадові оклади працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України визначаються за схемою посадових окладів згідно з додатком.

3. Керівники державної служби в державному органі та керівники Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України (далі - управління) у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлюють:

розміри посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, та управлінь (далі - працівники) відповідно до схеми посадових окладів, зазначеної у пункті 2 цих Умов;

надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи - до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років в державних органах;

доплату за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього працівника (крім обов'язків керівника та заступників керівника самостійного структурного підрозділу) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього працівника.

Зазначена доплата не встановлюється керівникам управлінь, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів управлінь і їх заступникам.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавка та доплата скасовуються або їх розмір зменшується;

2) здійснюють преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання відповідного державного органу.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному державному органі, управлінні;

3) надають матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

4. Працівникам під час надання щорічної відпустки надається матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

5. Працівникам виплачується надбавка у відсотках до посадового окладу за вислугу років в державних органах, управліннях у таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків посадового окладу.

При цьому до стажу для встановлення надбавки за вислугу років включаються стаж роботи у державних органах на посадах керівних працівників, спеціалістів і службовців, раніше набутий стаж державної служби, у тому числі з урахуванням періодів роботи, передбачених частиною другою статті 46 Закону України "Про державну службу".

Працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення.

6. Преміювання керівників Управлінь, установлення їм надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань здійснюється в порядку та розмірах, що встановлені цими Умовами, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається керівником органу вищого рівня.

 

Додаток
до Умов оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА
посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

Найменування посади

Розміри посадових окладів, гривень

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

Начальник Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

6634

 

 

Перший заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

6302

 

 

Заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України; головний бухгалтер Управління адміністративними будинками Державного управління справами

6255

 

 

Начальник самостійного відділу Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

4580

 

 

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління

3982

3166

2847

Заступник начальника відділу у складі департаменту, самостійного управління; завідувач самостійного сектору; заступник головного бухгалтера Управління адміністративними будинками Державного управління справами

3751

2909

2687

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу

3526

2780

2532

Інженер, інженер-програміст, інженер-електронік, інженери інших спеціальностей, консультант, документознавець, інспектор та інші:

 

 

 

провідний

2912

2689

2183

I категорії

2768

2560

2173

II категорії

2624

2426

2157

без категорії

2480

2282

2130

Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, орденської комори, військово-облікового бюро

2464

2275

2118

Старший: інспектор, статистик; секретар приймальні судів, секретар керівника, фахівець з інтерв'ювання, бібліотекар, відповідальний черговий, черговий оперативний

2320

2144

2089

Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, діловод, стенографіст I категорії, оператор комп'ютерного набору I категорії, комендант, диспетчер, адміністратор

2176

2049

2049

Стенографіст II категорії, оператор комп'ютерного набору II категорії, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор, оператор копіювальних та розмножувальних машин

2032

1895

1895

 

____________
Примітки:

 
1. Посадові оклади працівників, найменування посад (професій) яких не передбачені цією схемою, встановлюються у розмірах, визначених для працівників аналогічної кваліфікації, найменування посад (професій) яких передбачені у тому самому розділі класифікації професій Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. N 327. При цьому кваліфікаційні категорії визначаються відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

2. Розміри посадових окладів працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України визначаються за підграфою "вся територія України.".

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 71,
яка застосовується з 01.01.2017 р.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. N 15

 

 

 

ПОРЯДОК
преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А"

1. Цей Порядок визначає механізм преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А".

2. Розмір премії Державному секретарю Кабінету Міністрів України, його заступникам визначається керівником державної служби в Секретаріаті Кабінету Міністрів України за погодженням з Прем'єр-міністром України відповідно до подання Міністра Кабінету Міністрів України.

3. Розмір премії державним секретарям міністерств визначається керівником державної служби у відповідному міністерстві за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України відповідно до подання члена Кабінету Міністрів України, який очолює міністерство.

4. Розмір премії керівникам центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України, та їх заступникам визначається керівником державної служби у відповідному центральному органі виконавчої влади за погодженням з Першим віце-прем'єр-міністром України відповідно до подання Міністра Кабінету Міністрів України.

5. Розмір премії керівникам центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, та їх заступникам визначається керівником державної служби у відповідному центральному органі виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.

6. Пункт 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 01.12.2017 р. N 931)

7. Пункт 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 01.12.2017 р. N 931)

8. Розмір премії Урядовому уповноваженому визначається керівником державної служби у відповідному державному органі.

9. Розміри премій керівникам органів та установ системи правосуддя, їх заступникам визначаються керівником державної служби у державному органі за погодженням із суб'єктом призначення.

(Порядок доповнено пунктом 9 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. N 358)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. N 15

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про застосування стимулюючих виплат державним службовцям

1. Це Положення визначає механізм застосування стимулюючих виплат державним службовцям з метою посилення мотивації працівників державних органів до високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи.

2. Керівники державної служби в державному органі мають право встановлювати державним службовцям у межах економії фонду оплати праці додаткові стимулюючі виплати.

3. До додаткових стимулюючих виплат державним службовцям належать надбавки:

1) за інтенсивність праці;

2) за виконання особливо важливої роботи.

4. Надбавка за інтенсивність праці та надбавка за виконання особливо важливої роботи (далі - надбавки) встановлюються державним службовцям у відсотках до посадового окладу.

Надбавки встановлюються згідно з наказом (розпорядженням) керівника державної служби в державному органі.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 645)

5. Надбавка за інтенсивність праці встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:

1) якість і складність підготовлених документів;

2) терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;

3) ініціативність у роботі.

6. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:

1) виконання завдань та функцій щодо реалізації пріоритетних напрямів державної політики, участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи таких актів;

2) виконання роботи, що вимагає від працівника особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, результатом якої є підвищення ефективності управління.

7. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється державним службовцям, посади яких належать до першої групи посад фахівців з питань реформ, визначених Концепцією запровадження посад фахівців з питань реформ, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 р. N 905 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 99, ст. 3233), а також державним службовцям, призначеним на посади фахівців з питань реформ за результатами конкурсу в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, визначених Кабінетом Міністрів України, згідно з додатком.

Надбавка за виконання особливо важливої роботи також встановлюється державним службовцям, які забезпечують впровадження пріоритетних реформ держави у відповідних галузях.

Надбавка за виконання особливо важливої роботи, передбачена абзацом першим цього пункту, виплачується в межах коштів, виділених в установленому порядку на оплату праці фахівців з питань реформ.

Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється державним службовцям, зазначеним в абзаці першому цього пункту, у мінімальному розмірі з дня призначення на посаду та нараховується з урахуванням фактично відпрацьованого часу протягом місяця.

Встановлення надбавки за виконання особливо важливої роботи фахівцям з питань реформ у розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється відповідно до умов та критеріїв, які затверджуються Мінсоцполітики.

Під час встановлення зазначеної надбавки норми пункту 8 цього Положення в частині відповідного погодження не застосовуються.

У разі встановлення надбавки, визначеної абзацом першим цього пункту, інші надбавки, передбачені цим Положенням, не встановлюються.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 71,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.08.2017 р. N 645)

8. Встановлення надбавок Державному секретарю Кабінету Міністрів України та його заступникам здійснюється керівником державної служби в Секретаріаті Кабінету Міністрів України за погодженням з Прем'єр-міністром України відповідно до подання Міністра Кабінету Міністрів України.

Встановлення надбавок державним секретарям міністерств здійснюється керівником державної служби у відповідному міністерстві за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України відповідно до подання члена Кабінету Міністрів України, який очолює міністерство.

Встановлення надбавок керівникам центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України, та їх заступникам здійснюється керівником державної служби у відповідному центральному органі виконавчої влади за погодженням з Першим віце-прем'єр-міністром України відповідно до подання Міністра Кабінету Міністрів України.

Встановлення надбавок керівникам центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, та їх заступникам здійснюється керівником державної служби у відповідному центральному органі виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади.

Абзац п'ятий пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 01.12.2017 р. N 931)

Абзац шостий пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 01.12.2017 р. N 931)

Керівникам інших державних органів (керівникам державної служби), їх заступникам можуть встановлюватися надбавки керівником державної служби в державному органі за погодженням із суб'єктом призначення.

Державному секретарю Кабінету Міністрів України та його заступникам, державним секретарям міністерств гарантовано встановлюється надбавка за інтенсивність праці у розмірі не менш як 50 відсотків посадового окладу та за виконання особливо важливої роботи у розмірі не менш як 50 відсотків посадового окладу.

Урядовому уповноваженому надбавки можуть встановлюватися керівником державної служби у відповідному державному органі.

9. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи надбавки скасовуються або їх розмір зменшується.

 

Додаток
до Положення

 

 

 

РОЗМІР
щомісячної надбавки за виконання особливо важливої роботи

Найменування посади

Розмір, гривень

Державний секретар Кабінету Міністрів України, державний секретар міністерства, керівник державного органу

45000 - 55000

Перший заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України, заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України, перший заступник, заступник керівника державного органу, Генеральний директор директорату, директор генерального департаменту, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

40000 - 50000

Керівник експертної групи директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

35000 - 45000

Державний експерт директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

30000 - 40000

 

(Положення доповнено додатком згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. N 645) 

 

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (110)
Василь
19.01.2017
А з місцевим самоврядуванням що?
Кир
19.01.2017
Браво! А как же минимальная заработная плата в 3200 )) Бред. Штрафовать на 320000 кого по этому приказу будут? И что после этого требовать у бизнеса?
Василь Кир
19.01.2017
А я от теж думаю, як так може бути що оклад менший від заробітної плати??
добре коли все добре, а що робити коли попав в опалу до керівництва і фіг тобі а не премія чи надбавка - сидиш на голому окладі?
таке ж може бути!
Михайло Василь
19.01.2017
Ви б закон спочатку уважно прочитали б, тоді б і питань таких не ставили. Оклад тепер може бути менше мінімальної ЗП. З МЗП порівнюється сума з урахуванням всіх складових ЗП. Якщо вона менше МЗП, то здійснюється доплата до МЗП. Тоді і штрафувати нікого не доведеться.
Ольга Кир
20.01.2017
Та не хвилюйтесь Ви так за їхню зарплату , там крім посадового окладу ще :надбавка за ранг, надбавка за вислугу років, надбавка за особливі досягнення, премія, матеріальні допомоги. Так що їм "бідним" наберуть на мінімалку , щоб була сила бізнес "трясти".
Надія Ольга
21.01.2017
Читаю i смiюсь))) якби нам так платили як Ви кажете, то було б круто. А зараз я Вам скажу, що держслужбовцям не платять премiї, не платять надбавок (тому що на це нема коштiв). Це тiльки так гарно пишут. Платять тiльки вислугу i ранг, якi йдуть вiдразу на податки, виходить голий оклад. Ось така зп службовця на сьогоднішній день, не кажiть того, чого не знаєте...
Olga Ольга
25.01.2017
Я державний службовець. Головний спеціаліст. Оклад 3085+200 ранг+98 вислуга - 22% податок. І що я отримаю? 2600???? І це підняття? Це знущання!!! Матеріальна допомога 1 на рік. Надбавок і премій не дають, бо ми підпорядковуємся РДА. Не виділяє РДА коштів на це. От і лишаємся ні з чим((((
Держслужбовець Olga
20.02.2017
Колега, якщо з Вас утримують 22% податку зверніться до бухгалтерії!! ПДФО становить 18% плюс 1,5 % військовий збір, 22% ніяк не виходить!!!
іван
19.01.2017
підкажіть працюю в ДСНС диспетчером в районі що із цього всього до нас відноситься дякою і чи правильно коли іду в відпустку дають тільки оклад дякою
Людмила іван
09.02.2017
Переходьте всі працювати у вищі спецсуди... то всі розбагатієте.. там малинаІ!!!
Юля
19.01.2017
Якщо я працюю в райдержадміністрації старшим інспектором, но не є держслужбовцем то оклад буде - 2000, А де ж обіцяних 3200.? То підкажіть як це зрозуміти?
Инна Юля
19.01.2017
До 3200 будет доплата, 1200.
Наталия
19.01.2017
А місцеве самоврядування що?
Василь Наталия
19.01.2017
ну які оклади в органах місцевого самоврядування? такі як і були??
завклуб більший оклад має чим сільський голова - все правильно?
Марта
19.01.2017
Доброго дня!!! то якщо не має 3200, то встановлювати доплату чи ні?
Михайло Марта
19.01.2017
Так, здійснюється доплата до мінімальної ЗП.
ольга
19.01.2017
про місцеве самоврядування, як завжди забули.
ольга
19.01.2017
посадовий оклад прибиральника службових приміщень 1958,00 грн. а головного бухгалтера сільської ради 1723,00 грн. то краще бути прибиральником, ніж головним бухгалтером.
Василь ольга
19.01.2017
а як тоді ваш прибиральник 3200 отримає??
Валерія ольга
25.01.2017
У нас головний бухгалтер взагалі 1601,25 має...
Валерія ольга
25.01.2017
Підкажіть будь ласка. В сільських радах оклади не змінилися, просто проводимо доплату до 3200, а індексація має нараховуватися? і якщо так, то який коефіцієнт? На семінарі в податковій заявили, якщо положено а не нарахували то штраф за кожного працівника, а від чого відштовхуватися при її нарахувані не пояснили "Шукайте самі"... допоможіть...
Ірина
19.01.2017
Вибачте, не бачу - а де про прибиральника службових приміщень 1958,00 грн?
Юлія Ірина
19.01.2017
77 наказі
Анна Юлія
19.01.2017
Підкажіть у 77 накзі в 3 абз. пункті 1. написано наступне : Для робітників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.
Вихидить, у штатному має стяти 3200?
Юлія Анна
20.01.2017
Посадовий оклад - 1958, а 1242 доплата до рівня мінімальної.
Катерина
19.01.2017
Я зрозуміла, що якщо відпрацьовано місячну норму, а ЗП менше, ніж 3200, то обов'язково потрібно доплачувати до розміру мін. ЗП. Знову з'явилося таке поняття як "доплата до мін.ЗП".
Людмила
19.01.2017
Панове законотворці !!!!! Про місцеве самоврядування хоч слово замовте, або штовхніть в потрібному напрямку. Закон Про місцеве самоврядування в декілька років у Верховній раді "застрял" у другому читанні, державна служба регламентується постановами та законами, а ОМС знову будуть десь в постанові відмічені " та інші ".Постанова 482 відмінена, а що нового Ви нам запопонуєте????????. Чого чекати в подальшому ? Ціни на ринку підвищуються і зазвичай там не питають де ти працюєш і яка в тебе зарплата? Що далі беде???????
людмила
20.01.2017

Цікаво якою логікою керувалися розробники нової схеми посадових окладів встановлючи наприклад оклад головного спеціаліста у державному органі загальнодержавної юрисдикції (5900 грн) і оклад начальника відділу регіональної юрисдикції(4500 грн).У попередній схемі посадових окладів розмір окладів на обох цих посадах був однаковий(4308 грн).Невже працівник,який несе відповідальність лише за окрему ділянку роботи більш завантажений ніж керівник коллективу 12 осіб.Це просто жахлива несправедливість.У регіональних державних органах і так не було кому працювати,а тепер підуть і ті хто залишився.Сумніваюся,що їх буде ким замінити,бо не багато знайдеться бажаючих проходити 3-х етапний конкурс на державну службу з мінімальним окладом 2000 грн.
Татьяна
20.01.2017
Согласно 77 наказу вот такой расчет заработной платы обслуживающего персонала в сельских советах: с 01.01 по 01.05 1600:1335=1,1985 х 1634 = 1958, с 01.05 по 01.11. 1684 : 1600 =1,0525 х 1958 = 2061, на декабрь 2017 1762 : 1684 = 1,0463 х 2061 = 2156
Татьяна
20.01.2017
Это наказ № 77 от 02.10.1996 года с изменениями и дополнениями
Сергій
20.01.2017
Добрий день всім! Поясніть будь-ласка, як розуміти: 4. Установлення посадових окладів державним службовцям за прирівняними посадами в межах 4—6 груп оплати праці здійснюється керівником державної служби у відповідному державному органі.

Тобто керівнику самостійного управління, голова РДА може встановити оклад у штатному розписі у межах 4 групи від 4300 до 5830? Чи в нього повинен бути оклад тільки 5300 як у додатку??
Сергій
20.01.2017
Також цікавлять оклади 5,6 груп. У заступнига курівника самостійного управління тільки 4400 як по додатку. чи можуть встановити від 4200 до 4700?? Ну шоста група по анології.
Ірина
20.01.2017
Взагалі вже заплуталась. Допоможіть, будь ласка, встановити оклади водія, в якого по Постанові оклад 1460 та прибиральниці - 1450, В прибиральниці, я так розумію, з 01.01.2017 оклад 1958, а в водія?
Людмила Ірина
26.01.2017
У водія - 1971 грн.
Маріна
20.01.2017
Скажіть будьласка, яка зарплата по новій постанові у головного бухгалтера сільської ради,якщо про місцеве самоврядування ніхто даже і не згадує.
Ольга
20.01.2017
да уж, администратор ЦНАПа 3801, а главный специалист, который задыхается в работе 3085! Где справедливость?!!!
Олена Ольга
23.01.2017
Чому ви так впевнені, що у адміністраторів роботи менше ніж у головних спеціалістів?
Ви несете хоть якусь відповідальність, як несуть адміністратори?
Светлана Олена
23.01.2017
Если цнап находится в структере райгосадминистрации и, например, в небольшом городе, то да, это не справедливо. Если там будет предоставляться хотя бы 3 услуги в день и то хорошо. А остальное время что делать? Лезгинку танцевать?
Илона Светлана
27.01.2017
Вам просто ошибочно кажется, что если небольшой город, то услуг мало предоставляется, а вот и нет! За год ЦНАП в поселке городского типа предоставляет около 3 тысяч услуг, и это только несколько администраторов, а с 2016 года добавились услуги по регистрации недвижимости, общественных организаций и т.д.
Василь
20.01.2017
кароче
Сідай Вова! двойка!
Ольга
20.01.2017
Чи вже опублікована ця Постанова?
LEXXX Ольга
20.01.2017
Урядовий кур'єр, 2017, 01, 20.01.2017 N 11
Олена
20.01.2017
Скажiть будь ласка, яка буде з/п спецiалiста 1категорii в казначействi?
LEXXX Олена
20.01.2017
Такої посади з травня минулого року немає.
Марта
20.01.2017
Скажіть будь ласка, розрахунковим періодом для обчислення відпускних та лікарняних буде січень 2017 року
Тетяна
20.01.2017
Як може таке бути, що посада архіваріуса суду знаходиться в останній групі,нижче вже нікуди, тільки прибиральник? А відповідальнісь у архіваріуса не аби ,яка!Наші можновладці напевно зовсім далекі від дійсності та умов праці архіваріуса!!!
Надія
20.01.2017
Чи можна держслужбовцю ОМС з місячною з/п 2134 грн.нараховувати доплату до МЗ, якщо йому в січні надано премію в розмірі 1100 грн.Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/zarobitna-plata/pitannya-oplati-pratsi-pratsivnikiv-derzhavnih-organiv/
Людмила
21.01.2017
нет расчетным периодом для больничного и отпуска будет 12 месяцев назад
Марта Людмила
23.01.2017
але у нас розрахунковий період починається з травня 2016 року
Євген
23.01.2017
Також дуже цікавить питання: Як розуміти: 4. Установлення посадових окладів державним службовцям за прирівняними посадами в межах 4—6 груп оплати праці здійснюється керівником державної служби у відповідному державному органі.
LEXXX Євген
23.01.2017
В примітці йдеться про "установлення посадових окладів державним службовцям за ПРИРІВНЯНИМИ посадами", яких немає в Схемі. Наприклад, невідома мені посада "координатор" прирівняна до 4 групи оплати праці. І вже тут керівник державної служби ОДВ визначає її оклад в межах окладів для 4 групи. На центральному рівні це від 7500 до 9115.

Валентина
23.01.2017
Скажіть будь ласка який розрахунковий період для відпустки (держслужбовця) з травня 2016 чи з січня 2017. адже помінялася структура заробітної плати з січня 2017
LEXXX Валентина
23.01.2017
Звичайно з січня 2017 року. Тут розписано детально: https://buhgalter.com.ua/news/oplata-praczi/rozyasnennya-minsotspolitiki-ta-minfinu-shchodo-poryadku-obchislennya/ (застосуйте за аналогією).

ОКСАНА LEXXX
23.01.2017
А чому потрібно брати зарплату січня? Хіба тут змінюється структура заробітної плати? Структура була змінена у травні 2016 р. А зараз лише підвищуються оклади.

ОКСАНА Валентина
23.01.2017
А в чому зміна структури?
LEXXX ОКСАНА
23.01.2017
У постанові №100 сформульовано норму про "зміну структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівникам органів державної влади". Стаття 2 ЗУ "Про оплату праці" встановлює таку СТРУКТУРУ ЗП: - основна ЗП (посадовий оклад); - додаткова ЗП (премії, доплати, надбавки та ін.). Логіка "одночасності з підвищенням окладів" полягає у тому, щоб при збільшенні/зменшенні розмірів додаткових структурних частин ЗП кожного місяця не починався новий розрахунковий період. Як на мене, то формулювання статті 2 ЗУ "Про оплату праці", означає, що до структури зарплати працівників ОДВ, серед іншого входить і посадовий оклад. Тому, при підвищенні Урядом посадових окладів, як основної структурної частини ЗП змінено її структуру.

ОКСАНА LEXXX
23.01.2017
Дякую за відповідь... Ще б якось з цим розібратись

anonim Валентина
24.01.2017
Підвищення посадових окладів не вважається зміною структури. Коли у д/с оклад був привязаний до мінімалки, хіба ви змінювали розрахунковий період?). Було коригування, яке і зараз є доречним. А період потрібно брати з травня 2016 р., і визначати коефіцієнт коригування.
LEXXX anonim
24.01.2017
А "коли у д/с оклад був привязаний до мінімалки"? Більше того це так звана прив'язка, бо з часу "прив'язки" ( у травні 2016 р.) оклади держслужбовців не змінювалися одночасно з підвищенням мінімалки. І ще одне запитання. Хіба посадовий оклад не входить у структуру зарплати? Чому ж тоді зміна окладу не змінює її структуру?

LEXXX LEXXX
24.01.2017
Знайшов думку працівника МІнсоцполітики про схожі події грудня 2015р......................
Чи змінилася структура зарплати держслужбовців, коли відповідно до постанови № 1013 їх посадові оклади підвищились на 25 % та одночасно «обнулили» індексацію? Ні. Структура заробітної плати не змінилася. Дійсно, фактично, на виконання постанови № 1013 розмір грудневої індексації становить 0 грн, проте як елемент зарплати її ніхто не відміняв. Вона і надалі продовжує існувати, проте вже за іншими правилами. А отже, розрахунковий період залишається без змін — виключати з нього період до 01.12.2015 р. не потрібно.

Таким чином, середню зарплату таких працівників обчислюють за загальними правилами. Виплати, що враховуються при обчисленні середньої зарплати, за проміжок часу до підвищення коригують на коефіцієнт підвищення посадового окладу. Виходячи з відкоригованої таким чином зарплати у розрахунковому періоді визначають середньоденний заробіток (абз. 2 п. 10 Порядку № 100).
http://buhbudget.com.ua/ua/journal/buhbudget/article/3948
Тетяна
23.01.2017
Начальник відділу апарату райдержадміністрації тепер відноситься до 4 групи оплати праці???
Віктор Тетяна
25.01.2017
Так з окладом 3500
марина Тетяна
16.02.2017
5000
Vyacheslav
23.01.2017
Підкажіть будь ласка таке питання, зараз що не має різниці в окладах керівників/заступників відділів, які входять в управління в складі головного управління області та керівниками/заступниками самостійних відділів в тому самому головному управлінні області?
Чи все ж таки можливо використовувати прирівняння посад керівників/заступників самостійних відділів в межах 6 групи окладів, наприклад керівника самостійного відділу в складі головного управління, до заступника керівника управління в складі головного управління області (5000 грн.), а заступника керівника самостійного відділу до керівника відділу у складі управління головного управління області (4500 грн.) ?
Так як, керівник управління і керівник самостійного відділу в складі головного управління області підпорядковуються на пряму керівнику цього головного управління і раніше їх оклади відрізнялись не суттєво.
maria
23.01.2017
за січень індексацію рахувати ??
сергій
23.01.2017
підкажіть де знайти скільки по закону мають виплачувати працівникові коли він іде в відпустку оклад тільки чи цілу зарплату
LEXXX сергій
23.01.2017
Працівникам під час надання щорічної відпустки надається матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника (пункт 4 УМОВ оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування... ) Зверніть увагу, якщо держслужбовцям - "у розмірі середньомісячної заробітної плати", то працівникам - "у розмірі, ЩО НЕ ПЕРЕВИЩУЄ середньомісячної заробітної плати". Тобто, якщо э ФОП - то платите середню, якщо немає, то ...


сергій LEXXX
23.01.2017
я працюю диспетчером ДСНС і за 2016 рік дали тільки оклад цього року я питав бугалтер казав що тільки оклад буде і цього року це правильно?дякою
LEXXX сергій
23.01.2017
В минулому році дійсно був оклад. Просто зверніть увагу бухгалтера на зміни, що цьогоріч внесенні в цій частині.
сергій LEXXX
23.01.2017
дякою за відповідь надіюсь що все так і буде)
Олександр
23.01.2017
Підкажіть будь ласка, оклад адміністратора і реєстратора можна порівнювати?
LEXXX Олександр
23.01.2017
Державний реєстратор цією постановою прирівняний до 7 групи оплати праці. Але на відміну від прирівняних посад з 4—6 груп оплати праці, тут Ваш керівник не зможе вибирати оклад в межах окладів групи. Тому оклад, як в головного спеціаліста.
Олександр LEXXX
23.01.2017
А в чому рызниця 4-6 груп від 7?
LEXXX
23.01.2017
Особисто я, її (різницю) не дуже бачу. А ось Уряд бачить, бо у 4 пункті Примітки до Схеми посадових окладів пише: Установлення посадових окладів державним службовцям за прирівняними посадами в межах 4 - 6 груп оплати праці здійснюється керівником державної служби у відповідному державному органі.
Олександр LEXXX
23.01.2017
І я також різниці не бачу у цому питанні. Адже установлення посадових окладів, але не віднесення чи прирівнювання посад. Нехай з 4 по 6 і здійснюється установлення керівником. "; старший слідчий в особливо важливих справах, адміністратор, державний реєстратор, державний кадастровий реєстратор" - хотів би на це звернути увагу, зокрема на перший розділовий знак і подальші. Уряд їх поставив у один ряд. "Ліричний відступ" - кра́пка з ко́мою або сере́дник (;) — розділовий знак. Уперше введена італійським друкарем Альдом Мануцієм (Aldo Pio Manuzio), що використав її для розподілу протилежних слів і незалежних частин складносурядних речень. В українській мові ставиться між частинами складносурядного речення, якщо вони далекі за змістом. Тому вважаю, що у 7-й групі немає підстав для вибору, а чітко Урядом вказано який оклад встановлений державним реєстратораторам (чи до чійого окладу віднесено) - тобто 3801. Адже група складається з трох посад, і перша зовсім не спеціаліст.
P.S. "Казнить нельзя помиловать".
LEXXX Олександр
23.01.2017
Цікава знахідка для трактування. Дійсно цікава. Щоправда, майже одразу знайшов невірішувану задачу. Якщо керуватися ліричним відступом, то який оклад встановити "...; першому секретарю та консулу дипломатичної служби;... "?
LEXXX Олександр
23.01.2017
Виходить, що й тут (поряд із суперечністю групи завідувача самостійного сектору та посад зі здвоенними назвами, відсутністю посади заступника керівника апарату і т.д.) необхідні загальнозрозумілі зміни до Постанови, чи в гіршому випадку - Роз`яснення Мінсоцполітики.
Олександр
23.01.2017
Ну то вже нехай секретар з консулом думають;) Як вони сюди потрапили) Можливо звернуться до "Уряду", бо якось і справді не зручно виходить)
Олександр
23.01.2017
Як мінімум роз'яснення точно не завадило б)
Олександр
23.01.2017
Але все-ж краще "нормальну" Постанову мати) І тоді ніякі роз'яснення не потрібні!
Ганна
24.01.2017
Чи виплачується надбавка за виконання обов"язків, якщо головний спеціаліст виконує обов"язки начальника відділу?
Василь
24.01.2017
А в органах місцевого самоврядування люди працююватимуть за ідею? Що за безголова влада.
Лідія
24.01.2017
Де справедливість?У 492 Постанові КМ на 2016 оклад державного реєстратора був на рівні адміністратора-2585.А тепер статус державних реєстраторів знизили на 715 грн -оклад 3085,а у адміністратора ЦНАП -3800. До 2016 року посада державного реєстратора прирівнювалась до посади начальника відділу.А тепер,за що така"милість" Можливо за те, що несемо адміністративу та кримінальну відповідальність з конфіскацією майна?(Закон 1666-УІІІ від 06.10.2016).
Який оклад повинен мати державний реєстратор,який здійснює реєстрацію у межах області,а сидить у райдержадміністрації? Будь-ласка, надайте відповідь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Віктор
25.01.2017
До якої групи віднести начальника відділу в апараті РДА

Керівник самостійного відділу, служби - оклад 5000

Керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління-3500

Ната Віктор
26.01.2017
На мою думку, до 4 - Керівник самостійного відділу, служби - оклад 5000

Бухгалтер Ната
01.02.2017
Чому Ви важаєте, що начальник відділу у складі апарату ( не самостійного відділу, без юридичного статусу) є за 4 групою оплати праці з окладом 5000грн.,якщо у керівника самостійного структурного підрозділу (з юридичним статусом) також 4 група оплати, який займається самостійно веденням бухгалтерського обліку та кадровою роботою? Де логіка?
Бухгалтер Ната
01.02.2017
Те, що нам нав"язують думку, що "керівник самостійного відділу, служби" ( цитата з Постанови КМУ від 18.01.2017 №15 - найменування посади державної служби) - є начальник відділу( сектору) апарату райдержадміністрацій, без статусу самостійності, Я вважаю - не вірно та хибно.
Ната Бухгалтер
02.02.2017
Я думаю, що ніхто нічого не нав'язує, а постанова КМУ приведена у відповідність із ЗУ "Про місцеві державні адміінстрації" І Ви помилково вважаєте, що керівники відділів апарату адміністрацій менше мають навантаження. Сама працюю в апараті, повірте не має, коли вгору глянути і у відпустку ніхто не пускає, бо роботи валом. Крім того, на мою думку, не можна ототожнювати поняття самостійний і юридичної особи. Якщо взяти положення про структурні підрозділи апаратів місцевих адміністрацій, то в багатьох, так і зазначено, що він є самостійним структурним підрозділом апарату , постановою КМУ від 12.03.2005 № 179 визначено, що в складі апарату адміністрацій можуть утворюватися самостійні відділи.І якщо ототожнювати по Вашому статус самостійності=юридична особа, то як можуть бути юридичні особи в складі юридичної особи, чи я чогось не розумію.
Валерія
26.01.2017
Підкажіть будь ласка. В сільських радах оклади не змінилися, просто проводимо доплату до 3200, а індексація має нараховуватися? і якщо так, то який коефіцієнт?

Олена Валерія
26.01.2017
В ОМС поки що оклади не змінилися , варіант 1) (оклад + ранг+вислуга+премія) менше3200 тоді робимо доплату до МЗП +індексація+ нічні; варіант 2) оклад+ранг+вислуга+премія більші за МЗП(3200) тоді долати немає, але + індексація+нічні

Олена Валерія
26.01.2017
Коефіцієнт індексації 9,4%від прожиткового мінімуму (1600 на 01.01.17) 150,40грн.
LEXXX
30.01.2017
Вже є проект змін до Постанови КМУ № 15 від 18 01.17р. (зміни, в основному, стосуються підвищення окладів РДА; групи завідувача самостійного сектору; по підрозділам апарату МДА також ніби врегульовують.) та до Постанови КМУ № 268 від 09.03.06р. (нові Схеми окладів місцевому самоврядуванню). Посилання на тексти, напевно скоро розмістять в новинах сайту.

Вікторія
31.01.2017
Скільки буде отримувати начальник відділу рда, який не є юридичною особою?
Юлия
31.01.2017
А, я не понимаю, почему оклад у уборщицы (1958 грн.) и водителя (1971 грн.) отдела государственной исполнительной служби стал с 1 января 2017г. больше, чем у оператора компьютерного набора ІІ категории (1895 грн.), если в 2016г. у оператора оклад был больше на 258 грн. И, ещё, почему я, отработав на этой работе 15 лет, получила с выслугой лет тоже 3200 грн. как и моя коллега без выслуги лет, которая не проработала и одного года?
Ксения Юлия
01.02.2017
Работаю начальником отдела в суде областного значения. Нас отнесли к группе оплаты 6. Помощникам судей (патронатной службе) выставили оклады выше, чем у начальников отделов? И за январь месяц инспектора в суде областного значения получили такую же зарплату, как и уборщица
Оксана
01.02.2017
Підскажіть будь-ласка, як ви розумієте:3. Рекомендувати керівникам державної служби в державних органах під час формування штатних розписів вводити посади державної служби 8 та 9 груп оплати праці з урахуванням складності виконуваних робіт та рівня відповідальності і кваліфікації працівника....бо наша вищестояча, так мовити, організація нас зобов'язала перевести частину головних спеціалістів у провідні та просто спеціалісти, а об'єм роботи не змінюється, як робили за трьох так и будемо...

Інна
01.02.2017
Який оклад повинен бути у начальника відділу ведення Держреєстру виборців апарату райдержадміністрації?
IRKA Інна
16.02.2017
5000
IRKA Інна
16.02.2017
Який посадовий оклад начальника відділу структурного підрозділу адміністрацції?
Юлия
01.02.2017
Какие "умные" люди управляют нашей страной. Это ж надо было додуматься в 3200 грн. включать выслугу лет! Получается, хоть ты 20 лет отработал или всего год - все получать одинаково 3200 грн. Где справедливость?
Варвара
08.02.2017
Державним службовцям підвищували зарплату в грудні 2015 року,в травні 2016 року та зараз в січні 2017 року , а де місцеве самоврядування?. В начальника самостійного управління міської ради оклад 1865 грн і немає ні премій ні надбавок ,бо нема кошттів ,а оклад начальника такого ж управління в районі 5300 грн. Де логіка. Виконують одну і ту ж роботу. Можете уявити яка з-та в рядового спеціаліста місцевого самоврядування. В КМУ зовсім не розуміють що роблять,чи там дебіли сидять?
Юлия Ляшенко
10.02.2017
Опять судьям хотят повысить з/плату до 100 000 грн. У нас страна держится на судьях? Почему правительство думает только о них? За что такие привилегии? Им, какую не дай з/плату, они всё равно будут брать бешеные взятки. Я уверена, что работа врача-психиатра куда опасней работы судьи! Угроз гораздо больше, чем у судьи! Почему правительство не думает о нашей медицине, ведь - это здоровье народа! Сокращение медицины - это путь к народному кладбищу!
ОКСАНА
15.02.2017
Вже є Постанова про внесення змін до Постанови 15 від 18.01.2017 про ще 1 підвищення окладів державних службовців
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249743285
Олена
17.02.2017
Будь ласка дайте роз"яснення на прикладі " керівники:самостійних структурних підрозділів апарату місцевих державних адміністрацій" 4 група оплати праці. В яких РДА такі керівники є

Вера
20.02.2017
бухгалтер 9 катгорії- який є посадовий оклад з2017р чи входить 10% премії до доплати до окладу 3200
Валентина
20.02.2017
Будь ласка дайте роз'яснення на прикладі: робітник у лютому 2017 р. був 14 календарних днів у відпустці, заробітна плата по штатному розпису менш ніж мінімальна 3200 грн., як надо доплатити до мінімальної 3200 разом з відпускними. Дякую!
Анна
18.08.2017
Будь ласка дайте роз'яснення: який оклад повинен бути у першого заступника керівника самостійного управління та у заступника цього керівника (у схемі окладів не має посади - перший заступник)

LEXXX Анна
30.08.2017
У Примітках до СХЕМИ:
3. Посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (група 4) установлюються на 3 відсотків нижче від посадового окладу керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого цією схемою.

Інна
20.09.2017
Чи можна вводити в штат апарату РДА тільки радника, чи обов"язково створювати патронатну службу
Тетяна
14.12.2017
Оновлена (від 14.12.2017) постанова на сайті верховної ради без змін. З якого числа у керівника апарату райдержадміністрації оклад стане 6500? З 01.12.2017 року відповідно до постанови №931 від 01.12.2017? Чи після закінчення терміну попередження про зміну істотних умов праці через 2 місяці після попередження?
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі