Інформація по темі "" | Публікації по тегу
8901 0
Друкувати
Обране
Завантажити

Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування у 2016 році

Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України у 2016 році (Постанова КМУ від 06.04.2016 № 268 ) (Постанова втратила чинність (згідно з постановою Кабінету Міністрів України  від 18 січня 2017 року N 15))


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 квітня 2016 р. N 268

Київ

Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України у 2016 році

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 р. N 590)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 20 квітня 2016 року N 300,
від 31 серпня 2016 року N 590

Відповідно до пункту 7 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схему посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України згідно з додатком.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 р. N 590)

2. Надати право керівникам державної служби в державному органі та керівникам Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України (далі - Управління) у межах затвердженого фонду оплати праці:

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 р. N 590)

1) установлювати:

розміри посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, та Управлінь (далі - працівники), відповідно до затвердженої цією постановою схеми посадових окладів;

(абзац другий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 р. N 590)

надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи - до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за стаж роботи в державних органах;

доплату за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього працівника (крім обов'язків керівника та заступників керівника самостійного структурного підрозділу) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього працівника.

Зазначена доплата не встановлюється керівникам Управлінь, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів Управлінь і їх заступникам.

(підпункт 1 пункту 2 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 р. N 590,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим)

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавка та доплата скасовуються або їх розмір зменшується;

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання відповідного органу, Управління, утвореного у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

(абзац перший підпункту 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 р. N 590)

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному державному органі, Управлінні;

(абзац другий підпункту 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 р. N 590)

3) надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує посадовий оклад працівника.

3. Надавати працівникам під час надання щорічної відпустки матеріальну допомогу для оздоровлення у розмірі, що не перевищує посадовий оклад працівника.

4. Виплачувати працівникам надбавку у відсотках до посадового окладу за стаж роботи в державних органах, Управліннях у таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків посадового окладу.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 р. N 590)

При цьому до стажу для встановлення надбавки за вислугу років включаються стаж роботи у державних органах на посадах керівних працівників, спеціалістів і службовців, у тому числі раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України "Про державну службу".

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 р. N 590)

41. Установити, що преміювання керівників Управлінь, установлення їм надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань здійснюється в порядку та розмірах, що встановлені цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається органом вищого рівня.

(постанову доповнено пунктом 41 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 р. N 590)

5. Керівникам державної служби в державному органі та керівникам Управлінь вжити заходів до виконання пункту 7 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу".

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 р. N 590)

6. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р. 889-VIII "Про державну службу".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 73

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. N 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 2016 р. N 590)

 

 

 

 

СХЕМА
посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

Найменування посади

Розміри посадових окладів, гривень

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

Начальник Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

6031

 

 

Перший заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України

5729

 

 

Заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України; головний бухгалтер Управління адміністративними будинками Державного управління справами

5686

 

 

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління

3620

2585

2326

Заступник начальника відділу у складі департаменту, самостійного управління; заступник головного бухгалтера Управління адміністративними будинками Державного управління справами

3410

2375

2195

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу

3205

2270

2068

Інженер, інженер-програміст, інженер-електронік, інженери інших спеціальностей, фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою, консультант, документознавець, інспектор та інші:

 

 

 

провідний

2378

2196

1783

I категорії

2259

2089

1773

II категорії

2145

1983

1763

Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, орденської комори, військово-облікового бюро

2039

1883

1753

Старший: інспектор, статистик; секретар приймальні судів, секретар керівника, фахівець з інтерв'ювання, бібліотекар, відповідальний черговий

1936

1789

1743

Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, діловод, стенографіст I категорії, оператор комп'ютерного набору I категорії, комендант, диспетчер

1840

1733

1733

Стенографіст II категорії, оператор комп'ютерного набору II категорії, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор, оператор копіювальних та розмножувальних машин

1747

1723

1723

 

____________
Примітки:

 
1. Посадові оклади працівників, найменування посад (професій) яких не передбачені цією схемою, встановлюються у розмірах, визначених для працівників аналогічної кваліфікації, найменування посад (професій) яких передбачені у тому самому розділі класифікації професій Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. N 327. При цьому кваліфікаційні категорії визначаються відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

2. Розміри посадових окладів працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України визначаються за підграфою "вся територія України.

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. N 300,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 31.08.2016 р. N 590)

____________
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі