Інформація по темі "" | Публікації по тегу
23538 2
Друкувати
Обране
Завантажити

Про затвердження Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАКАЗ 14.08.2015 м. Київ N 975


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.08.2015

м. Київ

N 975

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 вересня 2015 р. за N 1062/27507

Про затвердження Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства внутрішніх справ України
 від 28 квітня 2016 року N 328,
від 25 липня 2016 року N 703,
 від 28 лютого 2017 року N 164,
 від 30 травня 2017 року N 452,
від 20 березня 2018 року N 219,
який застосовується з 1 вересня 2017 року

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", від 15 червня 1994 року N 414 "Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що додаються.

2. Керівникам бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій у межах затвердженого фонду заробітної плати установити працівникам посадові оклади (тарифні ставки), доплати та надбавки відповідно до розмірів, передбачених цими Умовами.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 10 липня 2006 року N 431 "Про упорядкування Умов оплати праці та установлення схем тарифних розрядів працівників бюджетних установ, закладів та організацій ДСНС України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 липня 2006 року за N 892/12766 (із змінами).

4. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Заступник Міністра
фінансів України

Р. П. Качур

Міністр соціальної
політики України

П. Розенко

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
14 серпня 2015 року N 975

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 вересня 2015 р. за N 1062/27507

 

 

 

 

 

УМОВИ
оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій

I. Розміри та схеми тарифних розрядів

1. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС України) визначено в додатку 1 до цих Умов.

2. Схеми тарифних розрядів посад (професій) працівників установлюються відповідно до додатків 2 - 18 до цих Умов залежно від складності та обсягу виконаних робіт, рівня кваліфікації працівників, їх досвіду і знань.

3. Віднесення працівників частин професійної пожежної охорони ДСНС України до груп за оплатою праці здійснюється відповідно до чисельності особового складу згідно з додатком 19 до цих Умов.

4. Розміри погодинної оплати праці працівників за проведення навчальних занять установлюються згідно з додатком 20 до цих Умов.

5. На суднах, де за штатом (штатним розписом) є посади старшого боцмана, старшому боцману встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків більше, ніж посадовий оклад боцмана судна цієї групи.

6. Використання суден членами екіпажів рейдових суден з будівельною ефективною потужністю головних механізмів до 220 кВт/год здійснюється відповідно до переліку кордонів зовнішніх рейдів пунктів базування (додаток 21).

7. Авральні роботи, що виконуються членами екіпажу судна понад установлену графіком тривалість робочого часу, обліковуються окремо й оплачуються, як за роботу в надурочний час.

До авральних робіт належать: роботи, пов'язані із заходженням судна в порт і виходом з нього, відкриттям і закриттям вантажних люків, з установленням та прибиранням трапів, сходнів, вітрил; роботи в складних умовах плавання, які потребують посилення вахтової служби; швартування судна до причалу та відшвартування від причалу, підняття якорів; роботи, пов'язані з виконанням митних, прикордонних та інших дій, пов'язаних з проходженням митного та прикордонного контролю; роботи з перестановки судна в межах рейду чи порту, за винятком суден, призначених для роботи на рейді або в порту; роботи з установлення та зняття землечерпального каравану (земснаряда) на дільниці днопоглиблювальних робіт; роботи з перекладання та ремонту трубопроводів рефулерного земснаряда; роботи, що виконуються членами екіпажів допоміжних суден, з подання вантажів на кораблі безпосередньо в морі.

Аварійні роботи, що виконуються членами екіпажу судна понад норму робочого часу, оплаті не підлягають.

До аварійних робіт належать роботи: щодо усунення аварійного стану судна та виправлення пошкоджень, поломів як корпусу, так і суднової енергетичної установки під час плавання, що перешкоджають подальшому прямуванню судна до першого порту; щодо рятування людей і судна, суднового майна і вантажу, а також надання допомоги іншим суднам та людям, які зазнали лиха; викликані штормовою погодою; щодо додаткового закріплення суднового майна і вантажу, встановлення та збирання тентів, додаткового подання швартових кінців, перешвартування в портах і перестановки судна в безпечне місце; зі зняття свого судна з мілини та відвантаження палива і вантажу для полегшення судна, коли воно зазнало лиха; з ліквідації пожеж на судні, а також на суднах, що буксируються і пливуть поруч.

8. Годинні тарифні ставки визначаються шляхом ділення місячного окладу (ставки заробітної плати) на середньомісячну норму робочого часу.

9. Посадові оклади проректорів, заступників керівників навчальних (наукових) установ, закладів, організацій та заступників керівників структурних підрозділів установ, закладів, організацій установлюються на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів на 10 - 30 відсотків, помічників керівників на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, визначених цими Умовами.

Посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників навчальних закладів і установ єдиної системи цивільного захисту підвищуються за присвоєні їм педагогічні звання у розмірах:

викладач-методист, майстер виробничого навчання I категорії - на 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

старший викладач, майстер виробничого навчання II категорії - на 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

II. Надбавки, що установлюються для працівників

1. У розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються на підставі наказу керівника установи (закладу, організації) із зазначенням допущених порушень.

2. За почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

3. За спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації.

4. За знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15 відсотків, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

5. За роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, до посадового окладу (тарифної ставки) залежно від ступеня секретності інформації:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості", - 20 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком таємно", - 15 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - 10 відсотків.

Зазначена надбавка встановлюється працівникам, які за умовами своєї професійної діяльності постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю.

Працівники вважаються такими, які постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю, якщо за своїми функціональними обов'язками вони займаються розробленням, виготовленням, обліком, зберіганням, використанням документів, виробів та інших матеріальних носіїв державної таємниці, приймають рішення з цих питань або здійснюють постійний контроль за станом захисту державної таємниці.

6. За роботу в ізолювальних захисних дихальних апаратах: у не придатному для дихання середовищі - 10 відсотків, на чистому повітрі - 5 відсотків місячного посадового окладу пожежника (респіраторника) за одну годину роботи (за окремим табелем).

7. Водіям автотранспортних засобів установлюється надбавка за класність: водіям (старшим водіям) I класу - 25 відсотків, II класу - 10 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час.

Надбавка за класність водіям (старшим водіям) виплачується з дня затвердження класної кваліфікації наказом керівника установи, закладу, організації за результатами роботи кваліфікаційної комісії.

Підставою для присвоєння кваліфікації I класу має бути наявність у посвідченні водія позначок на право керування транспортними засобами категорій "B", "C", "D", "E", а II класу - "B", "C", "E" або лише "D" ("D" і "E"). При цьому кваліфікація I класу може бути присвоєна, якщо стаж роботи водієм автомобіля II класу не менше двох років, а кваліфікація II класу - якщо стаж роботи водієм автомобіля не менше трьох років.

У разі наявності порушень правил дорожнього руху клас кваліфікації водію зменшується або скасовується, про що оголошується у наказі керівника із зазначенням причин.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення виконавської дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються.

III. Доплати, що установлюються для працівників

1. У розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам.

2. У розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку.

3. За вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

4. За науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим чинним законодавством.

5. За використання в роботі дезінфекційних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу.

6. Водіям (старшим водіям) за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

7. Членам екіпажу судна, залишеним на судні за розпорядженням капітана на час перебування в порту або на рейді для забезпечення безпеки судна (без виконання основної роботи), за кожну годину чергування здійснюється доплата у розмірі 50 відсотків годинного посадового окладу. Ця норма застосовується до екіпажів суден, укомплектованих в одну або дві зміни (вахти), під час залучення їх до бойового чергування або участі в аварійно-рятувальних операціях чи за інших надзвичайних обставин.

Членам екіпажів рейдових водолазних суден (катерів) за час роботи за кордоном зовнішнього рейду пункту базування здійснюється доплата в розмірі 12 відсотків посадового окладу.

Членам екіпажів суден здійснюється доплата в розмірі 25 відсотків посадового окладу за перевезення боєприпасів, вибухових пристроїв.

Командному складу рейдових суден з будівельною ефективною потужністю головних механізмів до 220 кіловат за час використання суден за кордоном зовнішнього рейду пункту базування установлюється доплата в розмірі до 12 відсотків посадового окладу.

На суднах, де за штатом посади помічника капітана з господарської частини або завідувача продовольчого складу не передбачено, члену екіпажу, який виконує обов'язки артільника, установлюється доплата відповідно до штатної чисельності екіпажу від 10 до 20 осіб - 20 відсотків, від 21 до 40 осіб - 35 відсотків, понад 40 осіб - 50 відсотків посадового окладу, передбаченого за посадою завідувача складу.

IV. Розмір та порядок виплати надбавки за вислугу років

1. За вислугу років у ДСНС України до тарифного розряду працівникам (крім посад наукових, науково-педагогічних та інших працівників, для яких відповідні виплати передбачено іншими нормативно-правовими актами) залежно від стажу роботи, що дає право на отримання такої надбавки в розмірах:

понад 2 роки - 5 відсотків;

понад 5 років - 10 відсотків;

понад 10 років - 15 відсотків;

понад 15 років - 20 відсотків;

понад 20 років - 25 відсотків.

2. До стажу роботи, що дає право на отримання надбавки за вислугу років у ДСНС України, зараховується:

час роботи і служби:

на підприємствах, в установах та організаціях МНС України, ДСНС України;

у штабі Цивільної оборони України (колишнього СРСР);

у центральних і місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування України і колишнього СРСР;

у Збройних Силах України, у Національній гвардії України, Прикордонних військах України, Службі безпеки України, внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України, в інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України та СРСР, та в органах внутрішніх справ.

3. Якщо обчислені для працівників згідно з цими Умовами розміри надбавки за вислугу років (у відсотках) нижчі від раніше встановлених розмірів надбавки за вислугу років або надбавки за безперервну вислугу (для працівників професійних пожежних частин (постів)), цим працівникам надбавка за вислугу років зберігається у раніше встановлених розмірах (у відсотках) до настання права на надбавку у більшому розмірі.

4. Надбавка за вислугу років у ДСНС України не виплачується працівникам, які прийняті на роботу за сумісництвом, і тимчасовим працівникам.

5. Для визначення стажу роботи в ДСНС України керівниками установ, закладів та організацій, які мають право прийому на роботу і звільнення з роботи працівників, створюється комісія у складі заступника керівника установи, закладу або організації (голова комісії), начальників структурних підрозділів з фінансових та кадрових питань та представника профспілкового органу чи уповноваженого на представництво трудовим колективом органу.

До складу комісії можуть включатися й інші особи.

Прийняте рішення оформляється протоколом засідання комісії з установлення стажу роботи, який дає право працівнику на отримання надбавки за вислугу років (додаток 22), підписується головою та її членами і завіряється печаткою установи, закладу або організації ДСНС України.

6. Витяг з протоколу засідання комісії з рішенням про установлення стажу роботи, підписаний головою комісії й завірений печаткою установи, закладу або організації ДСНС України, оформлюється на кожного працівника окремо в двох примірниках, один з яких передається у фінансовий орган (бухгалтерію), а другий видається працівникові.

7. Документом для визначення стажу роботи є трудова книжка та інші документи, які відповідно до законодавства України підтверджують стаж роботи.

V. Особливості оплати праці водолазів

1. Тарифні розряди водолазів 3-го класу встановлюються залежно від характеру робіт згідно з додатком 12 до цих Умов.

2. За клас кваліфікації водолазам виплачується щомісячна надбавка до посадового окладу водолаза 3-го класу в розмірах:

водолазам 2-го класу - 15 відсотків;

водолазам 1-го класу - 25 відсотків.

Крім того, водолазним фахівцям та водолазам 1-го і 2-го класів, які відпрацювали під підвищеним тиском не менше 1200 годин, з яких не менше 100 годин - безпосередньо на глибинах більше 60 метрів, виплачується додаткова щомісячна надбавка до посадового окладу в розмірі 10 відсотків.

3. За час перебування під водою залежно від глибини занурювання водолазам та іншим працівникам, які здійснюють спуски під воду для виконання службових завдань, крім тарифної ставки (посадового окладу), установлюється погодинна оплата (у коефіцієнтах до годинної тарифної ставки водолаза 3-го класу):

При глибині занурювання, метрів

Розмір оплати за одну годину перебування під водою, коефіцієнт

до 6

0,56

Понад 6 до 12

0,64

Понад 12 до 20

0,72

Понад 20 до 30

0,88

Понад 30 до 40

1,04

Понад 40 до 45

1,20

Понад 45 до 50

1,36

Понад 50 до 60

1,69

 

4. За час спусків під воду, роботи під водою, перебування під заданим робочим тиском у барокамері із застосуванням для дихання штучних газових сумішей методом короткочасних занурень і методом тривалого перебування під підвищеним тиском, крім їх тарифної ставки (посадового окладу), установлюється погодинна оплата в коефіцієнтах до годинної тарифної ставки водолаза третього класу.

За час роботи під водою безпосередньо на ґрунті або на об'єкті, а також за час перебування під найбільшим тиском у водолазному відсіку чи водолазному підводному апараті залежно від глибини занурювання:

При глибині занурювання, метрів

Розмір оплати за одну годину перебування під водою, коефіцієнт

до 60

відповідно до порядку і в розмірах, установлених пунктом 3 цього розділу

Понад 60 до 70

6,6

Понад 70 до 80

9,9

Понад 80 до 90

13,1

Понад 90 до 100

16,5

 

За кожні наступні 10 метрів занурювання погодинна оплата збільшується на коефіцієнт:

понад 100 до 300 метрів - на 6,6;

понад 300 метрів - на 9,9.

За одну годину перебування під заданим тиском у барокамері:

при глибині занурювання до 60 метрів - коефіцієнт 0,66;

при глибині занурювання понад 60 метрів - коефіцієнт 1,31.

За період декомпресії (залежно від глибини занурювання і незалежно від її тривалості) за глибоководні спуски методом короткочасного занурювання (за метр занурювання):

понад 60 до 100 метрів - коефіцієнт 0,13;

понад 100 до 150 метрів - коефіцієнт 0,32;

понад 150 до 200 метрів - коефіцієнт 0,66 (методом тривалого перебування під підвищеним тиском - коефіцієнт 1,31).

5. За наявності чинників, що ускладнюють водолазні роботи, погодинна оплата за перебування під водою збільшується:

1) у разі швидкості течії:

від 0,5 до 1,0 м/с - на 20 відсотків;

понад 1,0 до 1,5 м/с - на 40 відсотків;

2) у разі хвилювання моря від 2 до 3 балів - на 40 відсотків;

3) при температурі води нижче 4° C (у разі відсутності зігрівальних костюмів) і вище 37° C - на 25 відсотків;

4) у разі роботи під кригою - на 15 відсотків;

5) у разі роботи з колиски - на 15 відсотків;

6) у разі роботи на засміченому і в'язкому ґрунті - на 15 відсотків;

7) у разі роботи в складних умовах (у відсіках кораблів, колодязях, тунелях, трубопроводах, у середині пальових підвалин, якщо відстані між палями, трубами менше 1,5 метра) - на 30 відсотків;

8) якщо видимість менша ніж 1 метр - на 20 відсотків;

9) якщо відсутня видимість - на 30 відсотків;

10) у разі забруднення води шкідливими та токсичними домішками - на 25 відсотків;

11) у разі підривних робіт і робіт з вибухонебезпечними речовинами - на 35 відсотків;

12) при зварюванні та різанні металу під водою - на 35 відсотків.

За наявності декількох факторів, що ускладнюють водолазні роботи, відсотки збільшення погодинної оплати підсумовуються, при цьому збільшення не повинно перевищувати 100 відсотків погодинної оплати.

6. У разі експериментальних спусків з метою випробування водолазного спорядження, систем життєзабезпечення водолазних комплексів, режимів компресії і декомпресії, дихальних сумішей, методів занурювання та випробування іншої водолазної техніки водолазами та іншими працівниками оплата проводиться згідно з пунктами 3, 4 цього розділу у подвійному розмірі.

7. У разі виконання водолазних спусків з використанням автономних засобів для транспортування водолазів, включаючи водолазні підводні апарати, а також використання індивідуальних буксирувальників і групових транспортувальників різних типів за час перебування на них водолазів під водою погодинна оплата збільшується згідно з пунктами 3, 4 цього розділу у півтора раза.

8. За час перебування під підвищеним тиском у барокамері медичного персоналу та інших осіб, які беруть участь у наданні медичної допомоги постраждалому водолазу, здійсненні лікувальної рекомпресії, погодинна оплата проводиться їм згідно з абзацом другим пункту 4 цього розділу.

9. Час перебування під водою для надання допомоги потопаючому незалежно від фактичного часу перебування під водою враховується за 2 години. Час пошуку утопленого враховується за фактичний час пошуку і додатково 2 години - як час піднімання утопленого на поверхню. Оплата зазначених робіт проводиться згідно з пунктом 3 цього розділу.

10. За тренувальні та кваліфікаційні спуски, у тому числі й у декомпресійних камерах, погодинна оплата проводиться згідно з пунктами 3, 4 цього розділу у розмірі 50 відсотків.

11. У період навчання професії водолаза в навчальних закладах години перебування під водою тих, хто навчається, не оплачуються.

12. Час перебування під водою розраховується з моменту закриття ілюмінатора водолазного шолома (включення на режим дихання апарата, підвищення тиску в камері до атмосферного) до моменту відкриття на поверхні ілюмінатора (вимикання подиху з апарата).

13. Час перебування під водою під час здійснення водолазних спусків методом тривалого перебування розраховується з моменту закриття внутрішніх люків водолазного дзвона чи водолазного відсіку водолазного підводного апарата після переходу до них водолазів з барокамери перед початком занурювання до моменту відкриття внутрішньої кришки люка апарата для переходу водолазів у барокамеру.

14. Якщо водолазний спуск не відбувся, водолазам та іншим працівникам за час перебування у водолазному дзвоні чи водолазному відсіку водолазного підводного апарата проводиться оплата, як за перебування у барокамері під підвищеним тиском.

15. Водолазам 1, 2 і 3 класів, іншим працівникам, які роблять спуски під воду для виконання службових обов'язків, залежно від кількості годин перебування під водою виплачується одноразова винагорода у таких розмірах:

Загальна тривалість перебування під водою, у тому числі під підвищеним тиском, з початку водолазної практики

Розмір одноразової винагороди
(у відсотках до посадового окладу водолаза, який виконує роботи за третьою групою спеціалізації)

500 годин

50

1000 годин

100

 

За кожні наступні 1000 годин перебування під водою одноразова винагорода виплачується зі збільшенням на один посадовий оклад водолаза третьої групи спеціалізації, при цьому максимальний розмір винагороди за кожні наступні 1000 годин не може перевищувати розміру п'яти посадових окладів водолаза третьої групи робіт.

Години перебування під водою за час навчальної підготовки та перепідготовки для виплати одноразової винагороди не враховуються.

VI. Окремі питання заробітної плати

1. Керівникам установ, закладів, організацій у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, надається право:

установлювати працівникам конкретні розміри посадових окладів, доплат і надбавок до них;

надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік;

затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Порядок і умови преміювання (категорії працівників, які підлягають преміюванню, періодичність виплати премій тощо) установлюються положенням про преміювання, затвердженим керівником за погодженням з відповідним профспілковим органом (радою представників трудового колективу).

2. Конкретні розміри підвищень, надбавок, доплат, установлені працівникам, оголошуються наказом керівника.

3. Оплата праці працівників здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу відповідно до посадового окладу з урахуванням підвищень, доплат, надбавок, премій та інших заохочувальних виплат, передбачених чинним законодавством.

4. Оплата праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій ДСНС України, посади яких не передбачені цими Умовами (медичних працівників, працівників культури та інших), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки.

5. Преміювання керівників бюджетних установ, закладів та організацій ДСНС України, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

 

Начальник Департаменту юридичного
забезпечення Міністерства
внутрішніх справ України
полковник міліції

Д. В. Горбась

 

 

Додаток 1
до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 1 розділу I)

 

 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій

1. Тарифні розряди і коефіцієнти

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

 

1

2

 

1

1,00

 

2

1,09

 

3

1,18

 

4

1,27

 

5

1,36

 

6

1,45

 

7

1,54

 

8

1,64

 

9

1,73

 

10

1,82

 

11

1,97

 

12

2,12

 

13

2,27

 

14

2,42

 

15

2,58

 

16

2,79

 

17

3,00

 

18

3,21

 

19

3,42

 

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

 

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначено в гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

3. Посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, установленого в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства внутрішніх справ України від 28.04.2016 р. N 328,
від 25.07.2016 р. N 703,
 від 28.02.2017 р. N 164,
 від 30.05.2017 р. N 452)

 

Додаток 2
до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 2 розділу I)

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, фахівців та службовців наукових бюджетних установ та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Найменування посад

Тарифні розряди

 
 

1

2

 

КЕРІВНІ ПРАЦІВНИКИ

 

Керівник науково-дослідного інституту

18 - 22

 

Керівник філії науково-дослідного інституту

16 - 21

 

Керівник наукової установи, організації
Керівник науково-дослідного центру у складі інституту

17 - 20

 

Учений секретар науково-дослідного інституту

17 - 20

 

Начальник (завідувач) відділу (лабораторії) науково-дослідного інституту, який здійснює наукові та науково-технічні розробки

17 - 20

 

Начальник (завідувач) відділу (лабораторії) науково-дослідного центру (установи, організації) у складі інституту, який здійснює наукові та науково-технічні розробки

17 - 19

 

Начальник (завідувач) самостійного відділення (сектору, групи) науково-дослідного інституту

16 - 19

 

Начальник (завідувач) сектору (відділення, групи) науково-дослідного центру (установи, організації) у складі інституту

14 - 18

 

Начальник (завідувач) відділення (сектору, групи, лабораторії), що входить до складу відділу науково-дослідного інституту

16 - 18

 

Начальник (завідувач) сектору (відділення, групи), що входить до складу відділу науково-дослідного центру (установи, організації)

14 - 17

 

Начальник (завідувач) відділу (управлінський підрозділ)

15 - 18

 

Начальник (завідувач) відділу (служби) з охорони праці

14 - 15

 

Головний фахівець

14 - 15

 

НАУКОВІ ПРАЦІВНИКИ

 

Головний науковий співробітник

17 - 20

 

Провідний науковий співробітник

15 - 19

 

Старший науковий співробітник

14 - 18

 

Науковий співробітник

12 - 17

 

Молодший науковий співробітник

10 - 15

 

ІНШІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НАУКОВІ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ

 

Фахівці: інженери всіх спеціальностей, контролер, механік, програміст, технолог, хімік та інші:

 

 

     провідні

9 - 14

 

     I категорії

12 - 13

 

     II категорії

11 - 12

 

     без категорії

8 - 11

 

Старший лаборант, який має вищу освіту

9

 

Техніки всіх спеціальностей з вищою освітою:

 

 

     I категорії

9 - 10

 

     II категорії

8 - 9

 

     без категорії

7 - 8

 

 

 

Додаток 3
до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 2 розділу I)

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних, науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників навчальних закладів та установ цивільного захисту

1. Тарифні розряди за переліком посад

N
з/п

Найменування посад

Тарифні розряди

1

2

3

ПОСАДИ КЕРІВНИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

1

Ректор

22 - 24

2

Декан

20 - 22

3

Завідувач кафедри

20 - 21

4

Професор

20

5

Доцент

19

6

Старший викладач

17

7

Викладач, асистент

16

8

Викладач-стажист

15

9

Начальник самостійного відділу вищого навчального закладу (навчального центру): навчального, навчально-методичного та інших відділів з основної діяльності

11 - 12

10

Начальник самостійного фінансового відділу (служби) вищого навчального закладу

11 - 13

11

Начальник іншого самостійного відділу (служби) вищого навчального закладу (персоналу, юридичного тощо)

11 - 12

12

Начальник (завідувач) самостійного сектору вищого навчального закладу

10 - 12

13

Начальник (завідувач) курсу, циклу, відділення у складі факультету, навчального полігона вищого навчального закладу (навчального центру)

10 - 12

14

Начальник (завідувач) навчально-методичного центру, центру інформаційних технологій (інформаційно-аналітичної роботи) (університету, академії)

13 - 14

15

Начальник (завідувач) відділу у складі центру інформаційних технологій (інформаційно-аналітичної роботи), самостійного сектору (університету, академії)

10 - 12

16

Начальник відділу навчально-методичного центру (університету, академії)

11 - 12

17

Начальник сектору навчально-методичного центру (університету, академії)

10 - 12

18

Методист навчального (навчально-методичного) відділу (центру) вищого навчального закладу:

 

вищої категорії

12

I категорії

11

II категорії

10

без категорії

9

ПОСАДИ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

19

Начальник (завідувач) науково-методичного (науково-дослідного) центру вищого навчального закладу

15 - 20

20

Начальник (завідувач) самостійного наукового (науково-дослідного) відділу (лабораторії) у складі вищого навчального закладу

16 - 18

21

Начальник (завідувач) відділу (сектору, лабораторії) у складі науково-методичного (науково-дослідного) центру вищого навчального закладу

15 - 17

22

Начальник (завідувач) науково-дослідної лабораторії у складі науково-дослідного відділу вищого навчального закладу

14 - 17

23

Учений секретар

16

24

Головний науковий співробітник

17 - 20

25

Провідний науковий співробітник

15 - 19

26

Старший науковий співробітник

14 - 18

27

Науковий співробітник

12 - 17

28

Молодший науковий співробітник

10 - 15

29

Головний фахівець

15 - 16

30

Фахівці: інженери всіх спеціальностей, механік, програміст, хімік та інші:

 

провідні

9 - 14

I категорії

12 - 13

II категорії

11 - 12

без категорії

8 - 11

ПОСАДИ КЕРІВНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

31

Директор (начальник) професійно-технічного навчального закладу у складі вищого навчального закладу

15 - 16

32

Директор (начальник) загальноосвітнього навчального закладу у складі вищого навчального закладу

14 - 15

33

Завідувач відділення (сектору, циклу) професійно-технічного навчального закладу

12

34

Начальник навчального центру

16 - 17

35

Директор (начальник) навчально-методичного центру сфери цивільного захисту

16 - 17

36

Директор (завідувач) центрального методичного кабінету безпеки життєдіяльності населення, курсів цивільного захисту вищої категорії міста Київ

15 - 16

37

Директор (завідувач, начальник) обласного методичного кабінету безпеки життєдіяльності населення, територіальних курсів I - III категорій

14 - 15

38

Завідувач (начальник) лабораторії (кабінету, відділення, циклу) курсів цивільного захисту вищої категорії міста Київ та територіальних курсів цивільного захисту I - III категорій, навчально-методичного центру сфери цивільного захисту

12 - 13

39

Завідувач (начальник) навчально-консультаційного пункту, навчального містечка, комплексу

10

40

Завідувач дитячого садка (дитячих ясел, ясел-садка)

13 - 15

41

Методист, викладач територіальних курсів цивільного захисту I - III категорій, навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту:

 

вищої категорії

14

I категорії

13

II категорії

12

без категорії

10 - 11

42

Вчителі всіх спеціальностей, викладачі, вихователі, логопеди, методисти, педагоги-організатори, соціальні педагоги, практичні психологи:

 

вищої категорії

14

I категорії

13

II категорії

12

без категорії

10 - 11

43

Керівник гуртка, секції, студії

10 - 12

44

Керівник музичний, керівник художній, інструктор з фізкультури:

 

вищої категорії

12

I категорії

11

II категорії

10

без категорії

9

45

Старший майстер виробничого навчання

12 - 13

46

Завідувач виробничої практики

12

47

Майстер виробничого навчання

11 - 12

 

2. Особам з числа науково-педагогічних працівників, які обрані чи призначені на посади професорів чи доцентів, але не мають відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого обрання чи призначення встановлюються відповідно тарифні розряди: професор - 20, доцент - 19.

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 20.03.2018 р. N 219,
який застосовується з 01.09.2017 р.)

 

Додаток 4
до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 2 розділу I)

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників бюджетних установ, закладів і організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Найменування посад

Тарифні розряди

1

2

Головні управління (управління) ДСНС України

Начальник головного управління (управління)

17

Начальник управління у складі головного управління, районного (міського, міськрайонного) управління

15 - 16

Начальник самостійного відділу головного управління (управління), районного (міського, міськрайонного) відділу

14 - 15

Начальник відділу у складі управління

13 - 14

Начальник сектору (комісії, служби) у складі головного управління (управління, відділу)

12 - 13

Аварійно-рятувальні, спеціальні рятувальні та спеціалізовані підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту центрального підпорядкування

Начальник загону, бази, управління

16

Начальник частини (центру) у складі загону (бази, управління)

14 - 15

Начальник самостійного відділу

13 - 14

Начальник самостійної служби, сектору
Начальник відділу у складі частини (центру)

12 - 13

Начальник самостійної групи, відділення (більше 10 осіб)

13

Начальник сектору (групи, лабораторії) у складі частини (центру)

11 - 12

Начальник сектору у складі відділу частини (центру)

11 - 12

Начальник відділення (пункту) у складі групи (лабораторії) частини (центру)

10 - 12

Центри: оперативного зв'язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій; зв'язку та управління ДСНС України; Державний центр сертифікації

Начальник (директор) центру

16

Начальник вузла зв'язку, частини

13 - 15

Начальник самостійного відділу (управлінський підрозділ)

13 - 14

Начальник самостійної служби, сектору, відділення, пункту, лабораторії

12 - 13

Начальник групи (відділення, пункту, апаратної, зміни) у складі вузла зв'язку, частини

11 - 12

Начальник відділення (експедиції, зміни) у складі групи (пункту)

10 - 12

Міжрегіональні (спеціальні) центри швидкого реагування; регіональні відділи ДСНС України

Начальник міжрегіонального центру

17

Начальник спеціального центру

16

Начальник загону у складі центру

14 - 15

Начальник частини, центру у складі загону

13 - 14

Начальник регіонального відділу

14

Начальник самостійного відділу (групи, відділення, служби)

13 - 14

Начальник групи (відділення, лабораторії, вузла) у складі частини, центру

11 - 12

Начальник відділення у складі групи, вузла

10 - 12

Аварійно-рятувальні (пожежно-рятувальні) загони спеціального призначення, воєнізовані гірничорятувальні загони, пожежно-рятувальні підрозділи головного управління (управління)

Начальник загону

15

Начальник частини (самостійної)

14

Начальник управління

14 - 15

Начальник частини (у складі загону, управління)

13

Начальник самостійного відділу в управлінні

12 - 13

Начальник самостійного сектору, відділення, служби, групи, лабораторії, бази ГЗДС (у складі загону, частини)

12

Командир взводу (більше 10 осіб)

12 - 13

Начальник відділення (групи, служби, чергової зміни, бюро) у складі частини
Начальник окремого поста (самостійного)

11 - 12

Начальник відділення (лабораторії, чергової зміни, бюро) у складі групи

10 - 12

Підрозділи забезпечення головного управління (управління)

Центр забезпечення діяльності головного управління (управління)

 

Начальник центру

13 - 15

Начальник відділу (групи, частини)

12 - 13

Начальник сектору (відділення, служби, пункту)

11 - 12

Начальник відділення (сектору) у складі відділу (групи, частини)

10 - 12

Оперативно-координаційний центр

 

Начальник центру

13 - 14

Начальник відділу

12 - 13

Начальник сектору у складі відділу

10 - 12

Центр оперативного зв'язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій

 

Начальник центру

13 - 14

Начальник відділу (частини)

11 - 12

Начальник сектору

10 - 12

Інші підрозділи

Начальник Головного авіаційного координаційного центру пошуку і рятування

17

Начальник центру оперативного реагування та планування

16

Начальник авіаційного допоміжного центру пошуку і рятування
Начальник оперативно-чергової служби

15

Начальник зміни (оперативно-чергової)

10 - 14

Головний інженер

14

Начальник відділу координаційного центру пошуку і рятування

10 - 12

Начальник автоматичної телефонної станції

10 - 13

Начальник станції (вузла)

10 - 12

Начальник чергової зміни

10 - 12

Завідувач виставки

11

Завідувач господарства: теплового, вентиляційного, газового, водопровідно-каналізаційного

9 - 12

Начальник котельні

9 - 12

Завідувач: архіву, виробництва, їдальні, гуртожитку, спортивного комплексу, спортивної команди, споруди, клубу, майстерні, пункту та інших підрозділів

9 - 12

Завідувач центральної аптеки:

 

     провізор

11

     фармацевт

10

Завідувач аптеки:

 

     провізор

10

     фармацевт

9

Завідувач центрального аптечного складу

11

Завідувач аптечного складу

10

Завідувач бібліотеки

9

Начальник загону ВОХР

11

Начальник команди ВОХР

10

Начальник команди у складі загону ВОХР

9

Начальник групи (відділення) охорони

6 - 8

Начальник караулу (варти)

6 - 8

Командир відділення, пункту

6 - 8

Командир взводу

6 - 8

Помічник начальника зміни

6 - 8

Завідувач: господарства, канцелярії, бюро, складу, сховища, фотолабораторії та інших підрозділів

5 - 8

 

 

Додаток 5
до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 2 розділу I)

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців та інших працівників, загальних для всіх бюджетних установ, закладів і організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій

1. Тарифні розряди за переліком посад

Найменування посад

Тарифні розряди

1

2

Головний фахівець, інспектор

9 - 11

Інженери всіх спеціальностей, бухгалтер, економіст, електромеханік, енергетик, програміст, психолог, соціолог, технолог, хімік, редактор, художник, юрисконсульт, інструктор протипожежної профілактики, інструктор з фізичної підготовки та інші:

 

     провідний

8 - 10

     I категорії

7 - 9

     II категорії

6 - 8

     без категорії

6

Старші: лаборант, майстер, механік, інженер, інспектор з охорони праці (кадрів) з вищою освітою
Старший інструктор: водолазної служби, ГЗДС, службового собаківництва тощо

7 - 10

Старший оперативний черговий

7 - 9

Оперативний черговий

5 - 7

Статистик, лаборант, майстер, механік, інспектор з охорони праці (кадрів) з вищою освітою, інструктор: водолазної служби, ГЗДС, службового собаківництва тощо

6 - 9

Техніки всіх спеціальностей:

 

     I категорії

6 - 7

     II категорії

5 - 6

     без категорії

5

Старший співробітник пожежно-технічної виставки, виставки пожежно-рятувальної служби

8 - 9

Співробітник пожежно-технічної виставки, виставки пожежно-рятувальної служби

7 - 8

Бібліотекар:

 

     провідний

9

     I категорії

8

     II категорії

7

     без категорії

6

Оператор комп'ютерного набору, радіотелефоніст, радіотелеграфіст, телеграфіст

4 - 5

Телефоніст міжміського телефонного зв'язку, оператор зв'язку, радіооператор:

 

     1-го класу

5

     2-го класу

4

     3-го класу

3

Телефоніст місцевого телефонного зв'язку:

 

     1-го класу

4

     2-го класу

3

     3-го класу

2

Старші: диспетчер, друкарка, інспектор, інструктор, касир, кодувальник, контролер, лаборант, оператор відеозапису, референт, стенографістка I категорії, табельник тощо

4 - 6

Адміністратор, архіваріус, диспетчер, діловод, друкарка, експедитор, інспектор, інструктор, калькуляторник, касир, кодувальник, комендант, контролер, коректор, кресляр, лаборант, обліковець, оператор відеозапису, помічник оперативного чергового, редактор, секретар, секретар-друкарка, секретар-стенографістка, табельник тощо

4 - 5

 

2.Посадові оклади фахівців, які зайняті на роботах з рентгенівською, радіологічною, радіаційною, радіометричною, дозиметричною, радіохімічною, лазерною, плазмовою, компресорною, вакуумною, електронною, телеметричною, ультразвуковою апаратурою, приладами, препаратами та обладнанням, підвищуються на 10 відсотків.

 

Додаток 6
до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 2 розділу I)

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів робітників наскрізних професій

Найменування посад

Тарифні розряди

1

2

Апаратник білизняних сушильних установок

1 - 2

Апаратник хімводоочищення при веденні процесу хімічного очищення води

2 - 3

Банник

1 - 2

Бурильник

4 - 6

Вантажник

1 - 2

Вартівник

1 - 2

Віджимальник білизни на центрифугах

1 - 2

Водій електро-, автовізка, мототранспортних засобів

2 - 3

Вулканізаторник

2 - 3

Гардеробник

1

Гідрометеоспостерігач

2 - 3

Газорятівник, респіраторник

3 - 5

Двірник

1

Дезінфектор, який проводить дезінфекцію, дератизацію і дезодорацію отруйними хімічними речовинами:

 

     вручну

1 - 2

     за допомогою спеціальних машин і устаткування

2 - 3

Дизеліст

4

Дозиметрист

2 - 3

Зарядник вогнегасників

2 - 3

Кастелянка

1 - 2

Кіномеханік:

 

     I категорії

5

     II категорії

3

     III категорії

2

Комірник (старший)

2 - 3

Комірник

1 - 2

Комплектувальник білизни

1

Контролер: водопровідного господарства, газового господарства, технічного стану автомототранспортних засобів, плівки, вимірювальних приладів і спеціальних інструментів

2

Копіювальник

2

Кочегар-опалювач

1

Кур'єр

1

Кухонний робітник

2

Лаборант (без освіти)

1 - 2

Лісник

2 - 3

Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку

3 - 4

Маркувальник

1

Моторист (машиніст)

2 - 3

Машиніст із прання та ремонту спецодягу

2

Машиніст бульдозера, екскаватора, подавання палива, тепловоза

3 - 4

Машиніст електростанції пересувної

4 - 6

Машиніст насосної установки

2 - 3

Оглядач гідротехнічних об'єктів

2 - 3

Опалювач

1

Оператор автоматичного газового захисту

2 - 3

Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання, оператор копіювальних та розмножувальних машин

3 - 4

Оператор теплового пункту, паяльщик

2 - 4

Оператор електрозв'язку, оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

3 - 4

Підсобний робітник

1

Пожежник

3 - 4

Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів, покрівельник сталевих покрівель

1 - 2

Помічник вихователя

5 - 6

Помічник машиніста тепловоза

2 - 3

Помічник чергового

1 - 2

Прибиральник виробничих приміщень, прибиральник службових приміщень

1 - 2

Прибиральник територій

1 - 2

Проявлювач

2 - 3

Робітник з благоустрою:

 

     на роботах з видалення нечистот вручну

2

     на роботах з приймання асенізаційних машин та обозів на зливній станції (пункті)

3

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

2 - 3

Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

2

Робітник з обслуговування лазні, по догляду за тваринами

1 - 2

Рятувальник:

 

     вищої категорії

7

     1-го класу

6

     2-го класу

5

     3-го класу

4

Садівник

1

Собаківник

3 - 4

Старші: оператор електрозв'язку; оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

4 - 5

Старший пожежник

4 - 5

Сторож (старший)

2

Сторож

1

Стрілець воєнізованої охорони:

 

     1-го класу

2

     2-го класу

1

Точильник

2

Укладальник-пакувальник

1 - 2

Черговий гуртожитку, поверху (готелю), бюро перепусток

1 - 2

Швачка

1 - 3

Швейцар

1 - 2

 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 20.03.2018 р. N 219,
який застосовується з 01.09.2017 р.)

 

Додаток 7
до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 2 розділу I)

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів професій водіїв автомобільного транспорту

1. Водії автомобілів (важкі вантажні автомобілі з великою вантажопідйомністю та вантажні автомобілі):

Вантажопідйомність, тонн

Тарифні розряди за групами автомобілів

перша група

друга група

третя група

бортові автомобілі та автомобілі-фургони загального призначення

спеціальні та спеціалізовані автомобілі

автомобілі для перевезень цементу, отрутохімікатів, трупів, безводного аміаку, аміачної води, гнилісного сміття, асенізаційних вантажів

До 1,5

2

3

4

Від 1,5 до 3

2

3

4

Від 3 до 5

3

4

5

Від 5 до 7

3

4

5

Від 7 до 10

4

4

5

Від 10 до 20

4

4

5

Від 20 до 40

 

5

5

 

2. До вантажних автомобілів спеціального та спеціалізованого призначення належать самоскиди, цистерни, рефрижератори, контейнеровози, пожежні, техдопомоги, снігоприбиральні, поливальні, автонавантажувачі та інші сідельні тягачі з причепами. Водіям пожежної машини чергової зміни установлюються 4, 5 тарифні розряди, старшим водіям посадовий оклад підвищується на 4 відсотки.

3. Водії автомобілів, крім вантажних, та фургонів:

Клас автомобіля

Робочий об'єм двигуна, літри

Тарифні розряди

загальні

під час роботи на службово-оперативному транспорті спецпризначення та легкових автомобілях у м. Києві та в містах з чисельністю населення 500 тис. осіб і більше

Особливо малий і малий

до 1,8

3

4

Середній

від 1,8 до 3,5

4

5

Великий

понад 3,5

5

5

 

4. Водії автомобілів (автобусів):

Клас автомобіля

Габаритна довжина автобуса, метри

Тарифні розряди

Особливо малий

до 5

4

Малий

від 5 до 6,5

4

від 6,5 до 7,5

5

Середній

від 7,5 до 9,5

5

Великий

від 9,5 до 11

5

від 11 до 12

5

від 12 до 15

5

понад 15

5

 

5. Начальнику автотранспортного підрозділу з рухомим складом від 50 до 100 одиниць встановлюється 8 тарифний розряд.

6. Старшому механіку (механіку), який здійснює керівництво автотранспортним підрозділом з рухомим складом від 25 до 50 наявних автомобілів, шляхових машин, встановлюється 5 тарифний розряд.

 

Додаток 8
до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 2 розділу I)

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів окремих професій робітників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій за кваліфікаційними розрядами

1. Тарифні розряди за переліком посад

Найменування посад

Тарифні розряди

1

2

Робітники, зайняті на ремонті й наладці устаткування:
машиніст: автовишки, автогрейдера, двигунів внутрішнього згорання, дорожньо-транспортних машин, кочегар котельні, котлів, крана автомобільного, компресорної (котельної) установки, компресора, різальної машини;
акумуляторник, верстатник, випробувач балонів, виробник харчових напівфабрикатів, газогенераторник, газозварювальник, електрогазозварник, електромеханік, електромонтер, електроосвітлювач, маляр, механізатор, монтажник, муляр, налагоджувальник, оператор котельні, оператор заправних станцій, слюсар, столяр, стропальник, такелажник, тесляр, токар, тракторист, фарбувальник приладів та агрегатів, фотограф, шліфувальник, штукатур та інші робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи з ремонту, налагодження, обслуговування обладнання, будівель, автомобілів, меблів тощо*:

 

     II кваліфікаційного розряду

2 - 3

     III кваліфікаційного розряду

3 - 4

     IV кваліфікаційного розряду

4 - 5

Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи*, у тому числі з ремонту та налагодження електронного та іншого особливо складного обладнання:

 

     V кваліфікаційного розряду

5 - 6

     VI кваліфікаційного розряду

6 - 7

Робітники з комплексного обслуговування і ремонту будинків:

 

     II кваліфікаційного розряду

3 - 4

     III кваліфікаційного розряду

4 - 5

     IV кваліфікаційного розряду

5 - 6

Кухар:

 

     III кваліфікаційного розряду

3

     IV кваліфікаційного розряду

4

     V кваліфікаційного розряду

5

     VI кваліфікаційного розряду

6

 

____________
* Назва професій установлюється відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, а кваліфікаційні розряди - відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

2.Керівники в межах установлених фондів оплати праці та граничної чисельності працівників мають право:

установлювати доплати робітникам, які зайняті на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, у розмірах до 12 відсотків, за роботу в особливо шкідливих умовах - до 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу);

установлювати робітникам, які працюють на поточних і автоматичних лініях, диференційовані доплати за інтенсивність праці в розмірі до 12 відсотків тарифної ставки (посадового окладу);

установлювати диференційовані надбавки до тарифних ставок за високу професійну майстерність для робітників III розряду в розмірі 12 відсотків; IV розряду - 16 відсотків, V розряду - 20 відсотків і вищих - 24 відсотки відповідної тарифної ставки. Надбавки встановлюються робітникам, які стабільно забезпечують високу якість виконуваних робіт. Зазначені надбавки не виплачуються за той місяць, у якому виявлено зниження якості виконуваних робіт. У разі неякісного виконання робіт, невиконання встановлених норм трудових витрат надбавки за високу професійну майстерність скасовуються повністю;

установлювати доплати бригадирам з числа робітників, що не звільнені від основної роботи, залежно від кількості робітників у бригаді, обсягів та специфіки виконуваних робіт, у розмірі до 25 відсотків ставки розряду, присвоєного бригадиру, а ланковому - до 50 відсотків розміру доплати бригадира.

 

Додаток 9
до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 2 розділу I)

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, фахівців та службовців регіональних центрів страхового фонду документації та бюджетної установи "Фонд" Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Найменування посад

Тарифний розряд

1

2

Керівник регіонального центру страхового фонду документації та бюджетної установи "Фонд"

15 - 17

Завідувач (начальник) основного структурного підрозділу

12 - 13

Завідувач (начальник) іншого структурного підрозділу

9 - 11

Фахівці основних підрозділів:

 

     провідні

9 - 10

     I категорії

8 - 9

     II категорії

7 - 8

     без категорії

6 - 7

 

 

Додаток 10
до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 2 розділу I)

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників гідрометеорологічних організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Найменування посад

Тарифний розряд

1

2

1. Керівні працівники

Начальник: Регіонального центру з гідрометеорології в Автономній Республіці Крим; Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, регіонального центру з гідрометеорології

14 - 15

Директор: Українського гідрометеорологічного центру; Центральної геофізичної обсерваторії

14 - 15

Начальник: обласного центру з гідрометеорології; галузевого державного архіву

13 - 14

Директор Дунайської гідрометеорологічної обсерваторії

13 - 14

Начальник: Головного центру телекомунікацій та обробки інформації; Головного центру технічного обслуговування засобів вимірювання; Центру виробничо-технічного забезпечення

12 - 13

Директор (начальник): гідрометеорологічної обсерваторії; гідрометеорологічного бюро

12 - 13

Начальник авіаметеорологічної станції:

 

     I, II розрядів

12

     III розряду

11

     IV розряду

10

Начальник лабораторії:

 

     I групи

12

     II групи

11

Начальник (завідувач) відділу, служби, сектору: Українського гідрометеорологічного центру; Центральної геофізичної обсерваторії; Регіонального центру з гідрометеорології в Автономній Республіці Крим; Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів; регіонального, обласного центрів з гідрометеорології; гідрометеорологічної обсерваторії

11 - 12

Начальник: гідрологічної, аерологічної, морської, об'єднаної, спеціалізованої гідрометеорологічної станції

10 - 11

Начальник метеорологічної станції

9 - 10

Начальник: зміни, вузла зв'язку, апаратної зв'язку

9 - 10

Начальник партії:

 

     комплексної гідрографічної,

12

     ремонтно-відбудовчої, гідрографічної

10

2. Професіонали і фахівці

     провідні

10 - 11

     I категорії

9 - 10

     II категорії

8 - 9

     без категорії

7 - 8

Техніки:

 

     I категорії

6 - 7

     II категорії

5 - 6

     без категорії

4 - 5

Гідрометеоспостерігач, спостерігач за забрудненням природного середовища:

 

     I розряду

4

     II розряду

3

     III розряду

2

 

 

Додаток 11
до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 2 розділу I)

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) керівників інших підрозділів, фахівців, службовців і робітників наскрізних професій гідрометеорологічних організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Найменування посад

Тарифний розряд

1

2

1. Керівні працівники

Завідувач: господарства; канцелярії; центрального складу; машинописного бюро; інших підрозділів

5 - 8

2. Фахівці, службовці, робітники

Провідні фахівці: будівельник; бухгалтер; геодезист; економіст; інженер-електронник; інженер з радіонавігації та радіолокації; інженер з метрології; програміст; юрисконсульт та інші

8 - 10

Фахівці: будівельник; бухгалтер; геодезист; економіст; інженер-електронник; інженер з радіонавігації та радіолокації; інженер з метрології; програміст; юрисконсульт та інші:

 

     I категорії

8 - 9

     II категорії

7 - 8

     без категорії

6 - 7

Майстер

6 - 7

Технік, теплотехнік:

 

     I категорії

6 - 7

     II категорії

5 - 6

     без категорії

5

Старший касир

4 - 6

Старший диспетчер

4 - 6

Друкарка:

 

     I категорії

5

     II категорії

4

Експедитор, касир, комендант, секретар-друкарка, архіваріус та інші

4 - 5

Вахтер, кур'єр, прибиральник службових приміщень, опалювач, підсобний (транспортний) робітник, двірник, прибиральник виробничих приміщень, брошурувальник, сторож, охоронник, вантажник та інші

1 - 2

Водій: електро-, автовізка, транспортно-приймальних і самохідних механізмів, комірник

1 - 3

Старший приймальник-здавальник, приймальник-здавальник

2 - 3

Старший оператор електронно-обчислювальних машин

4 - 5

Оператор електронно-обчислювальних машин

3 - 4

Оператор копіювальних і розмножувальних машин

2 - 3

Радіооператор:

 

I класу

4 - 5

II класу

3 - 4

III класу

2 - 3

Старший електромеханік зв'язку, ліфтів

4 - 5

Електромеханік зв'язку, ліфтів

3 - 4

 

 

Додаток 12
до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 2 розділу I)

 

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів водолазів 3-го класу залежно від характеру робіт

Найменування посад

Тарифний розряд

1

2

     Водолазний фахівець

6 - 8

     I групи спеціалізації робіт:
(будівництво та ремонт підводних гідрографічних споруд, бурового та нафтогазопромислового обладнання; прокладання і ремонт трубопроводів і кабелів; підводні суднопідйомні та аварійно-рятувальні роботи; роботи з поглиблення та очищення дна; судноремонтні, суднові роботи, роботи з очищення корпусів суден, монтажні та слюсарні роботи; технічне обслуговування підводних частин бурового та нафтопромислового обладнання на морських нафтових і газових родовищах, а також морських трубопроводів і кабелів; експериментальні водолазні спуски)

5 - 6

     II групи спеціалізації робіт:
(експлуатаційне обслуговування підводних частин гідрографічних споруд, водних шляхів, опор, мостів і каналів; технічне обслуговування трубопроводів і кабелів (крім морських); обслуговування науково-дослідних робіт (крім експериментальних водолазних спусків); вирощування та добування морепродуктів)

4 - 5

     III групи спеціалізації робіт:
(рятувальні водолазні роботи на рятувальних станціях, дослідження і очищення дна водних об'єктів для масового відпочинку)

3 - 4

 

 

Додаток 13
до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 2 розділу I)

 

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад командного складу морських рятувальних, водолазних, рятувальних буксирних, самохідних суден Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Найменування посад

Тарифні розряди за групами суден

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

6

Капітан

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

Головний (старший) механік

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

Старший помічник капітана, помічник капітана з наукової частини, 2-й механік, 2-й електромеханік (на електроходах), механік рефрижераторної установки

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

2-й помічник капітана, помічник капітана з пасажирської частини, помічник капітана по роботі з особовим складом, 3-й механік, 3-й електромеханік (на електроходах)

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

3-й помічник капітана, 4-й механік, 4-й електромеханік (на електроходах), механік з ремонту устаткування, механік із суднових систем

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

4-й помічник капітана, помічник капітана з пожежної частини

-

-

6 - 7

7 - 8

8 - 9

Помічник капітана з електроніки та автоматики, 2-й механік рефрижераторної установки

-

-

-

8 - 9

9 - 10

Начальник служби радіаційної безпеки

-

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

Начальник радіостанції (у разі технічного обслуговування радіонавігаційних приладів)

-

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

Начальник радіостанції

-

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

1-й радіооператор

4 - 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

2-й радіооператор

3 - 4

4 - 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

Боцман

-

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

1-й електромеханік на суднах із знаком автоматизації (без електроруху)

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

2-й електромеханік на суднах із знаком автоматизації (без електроруху)

-

-

-

-

9 - 10

3-й електромеханік на суднах із знаком автоматизації (без електроруху)

-

-

-

-

8 - 9

1-й електромеханік на суднах без електроруху

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

2-й електромеханік на суднах без електроруху

-

-

-

-

8 - 9

3-й електромеханік на суднах без електроруху

-

-

-

-

8 - 9

Машиніст помповий (донкерман)

-

4 - 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

 

 

Додаток 14
до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 2 розділу I)

 

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад командного складу буксирних суден Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Найменування посад

Тарифні розряди за групами суден

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

6

Капітан

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14

Старший механік

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13

Старший помічник капітана, 2-й механік, 2-й електромеханік (на електроходах)

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

2-й помічник капітана, помічник капітана з пасажирської частини, помічник капітана по роботі з особовим складом, 3-й механік, 3-й електромеханік (на електроходах)

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

3-й помічник капітана, 4-й механік, 4-й електромеханік (на електроходах)

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

Начальник радіостанції (у разі технічного обслуговування радіонавігаційних приладів)

-

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

1-й радіооператор

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

Боцман

-

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

 

 

Додаток 15
до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 2 розділу I)

 

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад командного складу рейдових суден: буксирів, катерів (у тому числі водолазних, пошуково-рятувальних)

1. Тарифні розряди за групами суден та переліком посад

Найменування посад

Тарифні розряди за групами суден

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

6

Капітан, судноводій

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

Старший механік

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

Старший помічник капітана, 2-й механік

-

-

7 - 8

8 - 9

9 - 10

Змінний помічник капітана, змінний механік

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

2-й помічник капітана, 3-й механік, 3-й електромеханік (на електроходах)

-

-

6 - 7

7 - 8

8 - 9

3-й помічник капітана, 4-й механік

-

-

-

6 - 7

7 - 8

Боцман

-

-

4 - 5

5 - 6

6 - 7

Старшина

6 - 7

-

-

-

-

Помічник старшини

4 - 5

-

-

-

-

 

2.На рейдових водолазних, пошуково-рятувальних суднах посадові оклади командного складу підвищуються на 10 відсотків.

 

Додаток 16
до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 2 розділу I)

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів інших членів екіпажів суден

1. Тарифні розряди за видом суден та переліком посад

Найменування посад

Тарифні розряди за видами суден

морські

рейдові

1

2

3

Старший моторист (машиніст), старший моторист (машиніст) рефрижераторної установки, старший матрос-водолаз, старший матрос-пожежник, старший машиніст насосних установок, старший машиніст помповий (старший донкерман)

6

5

Старший машиніст крана (кранівник), машиніст крана (кранівник) вантажопідйомністю:

 

 

     понад 20 до 80 тонн включно

-

3

     понад 80 до 250 тонн включно

-

4

     понад 250 тонн

-

5

Моторист (машиніст) I класу, моторист (машиніст) рефрижераторної установки I класу, електрик судновий I класу, крановий електрик, матрос I класу, матрос-водолаз, лебідник

5

4

Радіотехнік, електрорадіонавігатор, підшкіпер

4

-

Машиніст помповий (донкерман), моторист (машиніст) II класу, матрос II класу, матрос-пожежник

4

3

Електрик судновий II класу, бортпровідник

3

-

Машиніст котла, машиніст котельної установки:

 

 

     I класу

4

3

     II класу

-

2

Радіотелеграфіст

3

3

Електрик судновий (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування)

-

3

Матрос, камбузник, днювальний

2

1

 

2. На суднах, що перелічені в примітках до таблиць 13, 15, посадові оклади членів екіпажів, які визначені в цій таблиці, підвищуються на 10 відсотків.

 

Додаток 17
до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 2 розділу I)

 

 

 

ПОКАЗНИКИ ТА ПОРЯДОК
віднесення морських (рейдових) суден до груп за оплатою праці командного складу

1. Показники для віднесення суден до групи за оплатою праці

Категорія командного складу

Показники для віднесення суден до груп

Групи за оплатою праці

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

6

7

Рятувальні, водолазні, рятувальні буксирні судна

Капітан, помічник капітана, начальник радіостанції, перший та другий радіооператори, боцман, помповий машиніст (донкерман)

Кубічний модуль, кубічних метрів

до 1100 вкл.

понад 1100 до 4500 вкл.

понад 4500 до 7500 вкл.

понад 7500 до 15000 вкл.

понад 15000 до 30000 вкл.

Головний (старший) механік, механіки (за винятком рефрижераторних), електромеханіки на електроходах, увесь командний склад аварійно-рятувальних суден

Будівельна індикаторна потужність головних двигунів, кВт

до 220 вкл.

понад 220 до 885 вкл.

понад 885 до 1470 вкл.

понад 1470 до 2945 вкл.

понад 2945 до 5890 вкл.

Електромеханіки на суднах без електроруху

Підсумкова потужність електроустаткування, що обслуговується, кВт

до 300 вкл.

понад 300 до 600 вкл.

понад 600 до 1000 вкл.

понад 1000 до 2000 вкл.

понад 2000 до 3500 вкл.

Рефрижераторні механіки

Підсумкова потужність рефрижераторної та кліматичної установок, тисяч кілокалорій

понад 100 до 250 вкл.

понад 250 до 500 вкл.

понад 500 до 850 вкл.

понад 850 до 1700 вкл.

понад 1700 до 3000 вкл.

Рейдові судна забезпечення

Буксири, катери (у тому числі водолазні, пошуково-рятувальні)

Увесь командний склад

Будівельна індикаторна потужність головних двигунів, кВт

до 55 вкл.

понад 55 до 110 вкл.

понад 110 до 190 вкл.

понад 190 до 440 вкл.

понад 440 до 750 вкл.

 

2. Кубічний модуль - добуток довжини, найбільшої ширини і висоти борту судна. Довжина - найбільша відстань від передньої кромки постійної конструкції, крайньої у носі, до задньої кромки такої самої конструкції, крайньої у кормі. Ширина найбільша - ширина, виміряна на моделі між зовнішніми кромками шпангоутів. Висота борту - відстань по вертикалі, виміряна на моделі від верхньої кромки горизонтального кіля чи від точки прилягання внутрішньої поверхні зовнішньої обшивки до брускового кіля верхньої кромки бімса верхньої палуби біля борту.

3. Індикаторна потужність головних двигунів установлюється:

для парових поршневих машин - за індикаторною потужністю, указаною заводом-виробником;

для парових турбін і двигунів внутрішнього згорання - за ефективною потужністю, поділеною на механічний коефіцієнт корисної дії, зазначений заводом-будівником;

для парових поршневих машин з турбінами відпрацьованої пари - за підсумком індикаторної потужності, зазначеної заводом-виробником для поршневої машини і турбін, а в разі відсутності заводських даних про потужність турбіни відпрацьованої пари - за індикаторною потужністю, зазначеною заводом-будівником для поршневої машини, збільшеною на 20 відсотків;

для турбо- і дизель-електричних установок - за ефективною потужністю турбін чи двигунів внутрішнього згорання, поділеною на механічний коефіцієнт корисної дії, зазначений заводом-виробником;

у разі відсутності заводських даних про механічний коефіцієнт корисної дії індикаторна потужність головних двигунів визначається діленням ефективної потужності на 0,85.

4. При обчисленні підсумкової потужності загального суднового електроустаткування враховується за даними заводів-будівників потужність генераторів суднової електростанції, електродвигунів, акумуляторів, силових трансформаторів, стаціонарних електронагрівальних приладів і всіх джерел споживачів і перетворювачів електроенергії, що обслуговуються електромеханіком, за винятком побутових електроприладів.

5. У підсумкову потужність електрогенераторів суден розмагнічування входить потужність усіх генераторів, що використовуються з метою розмагнічування в імпульсному і тривалому режимах.

6. Віднесення суден, не вказаних у цих таблицях, а також суден нових типів і призначень до груп за оплатою праці командного складу здійснюється Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

 

Додаток 18
до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 2 розділу I)

 

 

 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників і фахівців частин, постів професійної пожежної охорони Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Найменування посад

Тарифні розряди

I група

II група

III група

1

2

3

4

Начальник частини

11 - 12

10 - 11

10

Начальник поста

-

-

10

Начальник групи
Капітан-механік, інженер протипожежної профілактики

9 - 10

9 - 10

9

Начальник (караулу, зміни), інструктор (інспектор) протипожежної профілактики

8 - 9

8 - 9

8

Капітан-дублер, перший помічник механіка

7 - 8

7 - 8

7 - 8

Командир (начальник) відділення

6 - 7

6 - 7

6 - 7

Старший майстер газодимозахисної служби

6 - 7

6 - 7

6 - 7

Майстер газодимозахисної служби

5

5

5

Майстер з ремонту пожежних рукавів

5

5

5

 

 

Додаток 19
до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 3 розділу I)

 

 

 

ПОКАЗНИКИ
для віднесення працівників частин професійної пожежної охорони Державної служби України з надзвичайних ситуацій до груп за оплатою праці

Група

Чисельність особового складу, осіб

I

від 51 до 60

II

від 31 до 50

III

до 30

 

 

Додаток 20
до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 4 розділу I)

 

РОЗМІРИ
погодинної оплати праці працівників за проведення навчальних занять

1. Ставки погодинної оплати праці працівників

Контингент

Ставки погодинної оплати у відсотках до окладу (ставки) працівників I тарифного розряду

 
 

професор

доктор наук

доцент або кандидат наук

особи, які не мають наукового ступеня

 

1

2

3

4

5

 

Учні шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, студенти вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації та інші аналогічні категорії учнів, робітники, працівники, слухачі курсів, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра; перепідготовки кадрів з видачею диплома молодшого спеціаліста, бакалавра

5,04

3,99

3,40

2,85

 

Студенти вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації

9,35

7,39

5,70

4,55

 

Аспіранти, слухачі курсів, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра; перепідготовки кадрів з видачею диплома спеціаліста, магістра

10,78

8,53

6,82

5,70

 

 

2. Ставка погодинної оплати включає оплату за дні відпустки.

3. Ставки погодинної оплати праці лікарів-консультантів, які залучаються установами охорони здоров'я для проведення консультацій з інших установ (організацій), установлюються для професора, доктора наук у розмірі 10,91 відсотка окладу (ставки) працівника I тарифного розряду.

4. Оплата праці членів журі конкурсів та оглядів, а також рецензентів конкурсних робіт здійснюється за ставками погодинної оплати праці, передбаченими для осіб, які проводять навчальні заняття із студентами вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації.

5. Ставка погодинної оплати праці дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Академії наук підвищується на 25 відсотків.

 

Додаток 21
до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 6 розділу I)

 

 

 

Перелік
кордонів зовнішніх рейдів пунктів базування

Для порту Одеса - у межах вод від порту Одеса до лінії, що з'єднує знак Санжійський з портом Очаків.

Для порту Миколаїв - від міста Миколаїв до міста Херсон, від міста Миколаїв до міста Очаків.

Для порту Севастополь - у межах вод від міста Севастополь до лінії, що з'єднує миси Євпаторійський і Херсонес, від міста Севастополь до міста Балаклава.

Для порту Балаклава - акваторія, обмежена береговою смугою і лінією, що з'єднує мис Айя та мис Фіолент.

Для порту Очаків - район Чорного моря з віддаленням на 56 миль (у море) від лінії, що з'єднує мис Кінбурнський і острів Березань.

Для порту Феодосія - у межах вод від міста Феодосія до лінії, що з'єднує миси Меганом і Чауда.

Для порту Керч - у межах вод Керч-Єнікальського каналу та Таманської затоки.

Для решти пунктів приписки суден, не зазначених у цьому Переліку, кордонами зовнішніх рейдів пунктів базування будуть межі заток і бухт, де розташовані ці пункти, а також райони моря з віддаленням 5 - 10 миль від входу в ці затоки і бухти залежно від конфігурації берегової смуги.

 

Додаток 22
до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(пункт 5 розділу IV)

 

 

 

ПРОТОКОЛ N ____
засідання комісії з установлення стажу роботи, який дає право працівнику на отримання надбавки за вислугу років

____________________________________________________________________________________
                                                      (найменування установи, закладу та організації ДСНС України)

"___" _____________ 20_____ р.

Присутні:

голова комісії

____________________________
                (прізвище та ініціали)

 

члени комісії:

____________________________
____________________________
____________________________
                 (прізвища та ініціали)

Розглядалося питання про установлення стажу роботи:

прізвище, ім'я та по батькові ___________________________________________________________

посада (професія) ____________________________________________________________________

рік народження ______________________________________________________________________

місце проживання ___________________________________________________________________

За результатами перевірки трудової книжки (військового квитка)

___________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові)

та інших документів, які подані для підтвердження стажу роботи, комісія постановила, що зазначеними документами підтверджується такий стаж роботи:

 

Установа, заклад або організація, робота (служба) в яких зараховується до стажу роботи

Посада
(професія)

Дата
(число, місяць, рік)

з якого часу

до якого часу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом: ______________ років _____________ місяців _________ днів.

Стаж роботи _______________________________________________, який дає право на отримання
                                                                     (прізвище та ініціали)
надбавки за вислугу років, станом на "___" _____________ 20_____ р. встановлюється _____________ років ____________ місяців ____________ днів.
        (словами)                             (словами)                                (словами)

Голова комісії

______________
(підпис)

__________________________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:

______________
______________
______________
(підписи)

__________________________
__________________________
__________________________
(прізвища та ініціали)

М. П.

 

 

 

____________

 

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
2
Валя
21.10.2015
згідно з цим наказом оклади мають бути більші ніж є насправді. хотілося б знати причину!!!
бух
05.09.2016
В межах кошторисних призначень
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі