UA | RU

Облік основних засобів

Облік основних засобів - це облік операцій з надходження основних засобів (придбання, створення, виготовлення чи капітальне будівництво, безоплатне надходження ), облік витрат, що понесені у зв’язку з таким придбанням (витрати на доставку, установку, витрати на будівельні матеріали та устаткування, витрати на проектні та будівельно-монтажні роботи), облік витрат на модернізацію та ремонт основних засобів, облік результатів переоцінки основних засобів, облік вибуття основних засобів (списання, безоплатна передача за операціями внутрішнього переміщення). Крім того, для бюджетних установ та організацій важливим аспектом обліку основних засобів є облік отримання та використання цільового фінансування на придбання (спорудження, ремонт та реконструкцію) основних засобів.


N
з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1. Облік основних засобів

1.1

Отримання цільового фінансування для придбання основних засобів та/або їх поліпшення

2311 (2321) "Поточні рахунки в банках", 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки"

54 "Цільове фінансування"

1.2

Придбання устаткування, що потребує монтажу

1513 (1523) "Будівельні матеріали"

2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) "Розрахунки з бюджетом за податками і зборами"

2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

1.3

Передача устаткування у монтаж

1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби", 1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи", 1324 "Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення"

1513 (1523) "Будівельні матеріали"

1.4

Відображення витрат на придбання, створення (виготовлення), капітальне будівництво об'єктів основних засобів

1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби", 1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи", 1324 "Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення"

2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) "Розрахунки з бюджетом за податками і зборами"

2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

1.5

Відображення витрат на проектні, будівельно-монтажні роботи за розрахунками з підрядниками і проектними організаціями

1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби", 1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи", 1324 "Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення"

2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображення суми податку на додану вартість за розрахунками з підрядниками і проектними організаціями, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) "Розрахунки з бюджетом за податками і зборами"

2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

1.6

Відображення сум витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів тощо, що включається до вартості основних засобів (придбаних та безоплатно отриманих) відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1017/18312 (далі - НП(С)БОДС 121 "Основні засоби")

1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби", 1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи", 1324 "Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення"

2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) "Розрахунки з бюджетом за податками і зборами"

2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

1.7

Відображення витрат на реконструкцію і модернізацію об'єкта оренди (будівлі)

1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби", 1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи"

2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) "Розрахунки з бюджетом за податками і зборами"

2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

1.8

Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 "Основні засоби"

70 "Доходи за бюджетними асигнуваннями", 7111 (7121) "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)", 7211 (7221) "Дохід від реалізації активів", 7311 "Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів" (7321 "Фінансові доходи державних цільових фондів)"

54 "Цільове фінансування"

1.9

Зарахування об'єктів капітальних інвестицій до складу основних засобів після введення в експлуатацію

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби", 1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи", 1324 "Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення"

Водночас проведення другого запису

54 "Цільове фінансування"

51 "Внесений капітал"

1.10

Зарахування до складу первісної вартості безоплатно отриманих основних засобів витрат, що включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 "Основні засоби"

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби", 1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи", 1324 "Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення"

Водночас проведення другого запису

54 "Цільове фінансування"

51 "Внесений капітал"

1.11

Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності)

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 6415 (6425) "Розрахунки з іншими кредиторами"

Водночас відображається:

 

 

дохід від безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності)

2311 (2321) "Поточні рахунки в банку", 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки"

7511 "Доходи за необмінними операціями", 7523 "Інші надходження"

збільшення внесеного капіталу на суму безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності)

7511 "Доходи за необмінними операціями", 7523 "Інші надходження"

51 "Внесений капітал"

1.12

Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

51 "Внесений капітал"

Відображення нарахованої суми зносу на основні засоби, що отримані безоплатно за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності

8014 (8024), 8114, (8124) "Амортизація", 5511 "Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду" (5521 "Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду"), 5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису" (5522 "Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)")

1411 (1421) "Знос основних засобів", 1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів", 1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"

1.13

Відображення вартості безоплатно переданих основних засобів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності

51 "Внесений капітал"

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

Відображення нарахованої суми зносу на основні засоби, що безоплатно передані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності

1411 (1421) "Знос основних засобів", 1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів", 1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"

8014 (8024), 8114, (8124) "Амортизація", 5511 "Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду" (5521 "Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду"), 5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису" (5522 "Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)")

1.14

Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів, які виявлені в результаті інвентаризації та будуть використовуватись для потреб установи

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

7112 (7122) "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі"

Водночас проведення другого запису

7112 (7122) "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі"

51 "Внесений капітал"

1.15

Оприбуткування основних засобів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту та інших потреб установи

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

7112 (7122) "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі"

Водночас проведення другого запису

7112 (7122) "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі"

51 "Внесений капітал"

1.16

Нарахована амортизація основних засобів

8014 (8024), 8114, (8124) "Амортизація"

1411 (1421) "Знос основних засобів", 1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів", 1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"

1.17

Нарахована амортизація безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності)

8014 (8024), 8114, (8124) "Амортизація"

1411 (1421) "Знос основних засобів", 1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів", 1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"

Водночас проведення другого запису

51 "Внесений капітал"

7511 "Доходи за необмінними операціями", 7523 "Інші надходження"

1.18

Витрати на поліпшення, реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання об'єктів основних засобів

1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби", 1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи", 1324 "Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення"

2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) "Розрахунки з бюджетом за податками і зборами"

2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

1.19

Зарахування витрат після завершення робіт з поліпшення основних засобів на збільшення їх первісної вартості

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби", 1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи", 1324 "Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення"

Водночас проведення другого запису

54 "Цільове фінансування"

51 "Внесений капітал"

1.20

Відображення результатів дооцінки основних засобів на суму:

 

 

дооцінки первісної вартості

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"

коригування суми зносу

5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"

1411 (1421) "Знос основних засобів", 1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"

1.21

Відображення результатів уцінки основних засобів, раніше не дооцінюваних, на суму:

 

 

коригування суми зносу

1411 (1421) "Знос основних засобів", 1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

різниці залишкової вартості

8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями"

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

1.22

Відображення результатів уцінки основних засобів, раніше дооцінених, на суму:

 

 

коригування суми зносу

1411 (1421) "Знос основних засобів", 1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок

5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

перевищення уцінки залишкової вартості об'єкта над попередніми дооцінками цього об'єкта

8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями"

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

1.23

Відображення результатів дооцінки основних засобів, раніше уцінених:

 

 

коригування суми зносу основних засобів

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

1411 (1421) "Знос основних засобів", 1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"

на суму дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

7411 (7421) "Інші доходи за обмінними операціями"

на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"

1.24

Відображення втрат від зменшення корисності об'єктів основних засобів

8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями"

1411 (1421) "Знос основних засобів", 1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів", 1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"

1.25

Відновлення корисності об'єктів основних засобів після усунення причин попереднього зменшення їх корисності

1411 (1421) "Знос основних засобів", 1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів", 1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"

7411 (7421) "Інші доходи за обмінними операціями"

1.26

Списання об'єктів інших необоротних матеріальних активів (крім необоротних матеріальних активів спеціального призначення):

 

 

амортизація у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу)

8014 (8024), 8114 (8124) "Амортизація"

1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів"

вартість об'єкта

1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

1.27

Вибуття об'єктів основних засобів у випадках, передбачених законодавством, та списання унаслідок нестачі, установленої при інвентаризації:

 

 

сума зносу об'єкта основних засобів

1411 (1421) "Знос основних засобів", 1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"

10 "Основні засоби", 1116 "Необоротні матеріальні активи спеціального призначення"

залишкова вартість об'єкта основних засобів

8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями"

10 "Основні засоби", 1116 "Необоротні матеріальні активи спеціального призначення"

Відображення сум дооцінки об'єкта основних засобів при їх вибутті (на дату вибуття об'єкта субрахунок 5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів" має кредитове сальдо за конкретним об'єктом (ідентифіковане сальдо) на основі записів з початку експлуатації об'єкта про зміну балансової вартості основних засобів у картках інвентарного обліку (інших регістрах аналітичного обліку) об'єктів основних засобів)

5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"

5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису" (5522 "Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)")

1.28

Віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості основних засобів, які були придбані або безоплатно отримані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності, при їх списанні

51 "Внесений капітал"

5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису", (5522 "Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)")

1.29

Якщо встановлено винних осіб, за нестачі, установлені при інвентаризації, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині:

 

 

витрат на відновлення (придбання)

2115 (2125) "Розрахунки з відшкодування завданих збитків"

7111 (7121) "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)"

перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету

2115 (2125) "Розрахунки з відшкодування завданих збитків"

6312 (6322) "Інші розрахунки з бюджетом"

Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 073 (074) проводиться запис про відображення сум нестач основних засобів

 

 

1.30

Збільшення первісної вартості об'єкта основних засобів, який продовжує використовуватись, а залишкова вартість його дорівнює нулю, на суму ліквідаційної вартості

10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

51 "Внесений капітал"Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (20)
Світлана
12.02.2017
Прошу роз"яснити, яка має бути проводка при перенесенні залишків у 2017р. на рахунки нового плану для збільшення 51 рахунку на суму зносу, так як по логіці сума на 51 рахунку має дорівнювати сумі первинної вартості ОЗ. Ми ж при перенесенні залишків на 51 рахунок віднесли тільки залишкову вартість(Дт401 Кт51). Знос ми перенесли на рахунок зносу(Дт131(132) Кт1411(1412))
Екатерина
14.02.2017
Подскажите проводки для оприходования и списания благотворительной помощи 1113?
Лариса
21.02.2017
Судя по новой корреспонденции при покупке ОС и НМА сумма из приобретения уже не относится на фактические расходы?
Светлана
01.03.2017
Нестачу оз повернули рівноцінним майном. Які проводки?
Павло Светлана
10.08.2017
Кредит по 745? А там далі в ОЗ... ?
Світлана
05.04.2017
Придбали флешку і що далі, як з фактичними, які тепер робити проводки? Хто вже розібрався підкажіть
Ірина
24.05.2017
Якщо бюджетна організація придбала комп'ютер, але оплата була з власних коштів спеціального фонду (фінансування на 2313 небуло), як зробити проводки?
Марина
08.06.2017
Бюджетна організація придбала бензопилу з власних коштів спеціального фонду. підскажіть пож. як зробити проводки?
Павло Марина
10.08.2017
Кр 483 - Дт 106. Я так гадаю...
Ирина
01.11.2017
Основні засоби (в баланс входять за мінусом зносу) – 650400,00

как понять, это уже общая сумма, или вычитали?
Ирина
01.11.2017
АКТИВ
Капітальні інвестиції – 17000,00
Основні засоби (в баланс входять за мінусом зносу) – 650400,00
Аванси отримані – 1500,00
Виробничі запаси – 47400,00
Паливо – 1500,00
Поточний рахунок – 130000,00
Каса – 1200,00

ИТОГО А: 849000,00
ПАСИВ
Статутний капітал – 670000,00
Короткострокові позики банків – 45000,00
Розрахунки з бюджетом – 12000,00
Прибуток нерозподілений – 52000,00
Розрахунки з постачальниками – 22000,00
Знос основних засобів – 59400,00


ИТОГО П: 860400,00

У меня не сходится баланс, правильно ли я распределила???

Олексій Ирина
06.12.2017
Нет. Баланс показывает состояние предприятие на момент. Активы считаются по их остаточной стоимости, то есть ОС - амортизация (износ) в пассиве же отображаются источники всех активов. Таким образом износ не составляющая часть баланса.
В нац. стандартах у нас в активе есть ОС, (износ) и остаточная стоимость как помощник для вычислений именно остаточной стоимости. Также, стоит обратить внимание, что полученные авансы есть увеличением ваших обязательств, то есть пассивом.

лена
03.01.2018
пожалуста про коментируйте проводку прихода дт1015 кт5111-50000 дт1015 кт1411-3000
лєна
10.01.2018
якби ще писали в який меморіальний ордер його писати.. була б невимовно щаслива))
Інна Анатоліївна
21.02.2018
Бухгалтер,com.ua ! Прошу внимательно пересмотреть Ваш "Довідник" по поводу проводок основных средств. Хотя бы внесите изменения в пункт 1.17 : должны быть проводки 8014,8114-1411,1412,1414, вторые записи 51-7511,7523. Администратор сайта ! Не вводите в заблуждение всех бухгалтеров Украины !
EVGENIY Інна Анатоліївна
19.03.2018
Дякую за повідомлення! На майбутнє якщо десь на сайті помітили помилку виділить її та натисніть КНТРЛ+ЕНТЕР!
Оля
28.02.2018
Отримали безоплатно ОЗ при внутрішньому переміщенні в межах органу зі 100% зносом. Підкажіть, будь-ласка, чи правильні проводки Дт 1014 Кт 5111-5000 грн, Дт 8014 Кт 1411-5000
Оля
28.02.2018
Чи потрібні ще якісь проводки?
тамара
25.06.2018
Яку проводку проводимо при передачі в оренду основні запаси
ольга
03.07.2018
Які проводки при капітальному ремонті приміщення та реконструкції?
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі