Інформація по темі "" | Публікації по тегу
25877 3
Друкувати
Обране

Ставки ПДФОВид доходу

Ставка податку

Стаття (пункт, підпункт)
р. IV ПКУ

Доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами

18 % 

п. 167.1

Стипендія (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, в сумі перевищення над сумою місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 гривень

18 %

пп. 165.1.26

Доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності

18 %

п. 177.1

Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності

18 %

п. 178.2

Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт, та не повернутих у встановлений строк

18 %

п. 170.9

Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування)

18 %

п. 170.1

Інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у пп. 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 ПКУ

18 % 

п. 170.2

60 % суми одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи її доживання до закінчення строку такого договору. 

18 %

пп. 170.8.2

Викупна сума у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя 

Сума коштів, з якої не було утримано (сплачено) податок та яка виплачується вкладнику з його пенсійного вкладу або рахунка учасника фонду банківського управління у зв'язку з достроковим розірванням договору пенсійного вкладу, договору довірчого управління, договору недержавного пенсійного забезпечення

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі перевищення над сумою подвійного розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 гривень

18 % 

пп. «б» пп. 165.1.22

Частина благодійної допомоги, що підлягає оподаткуванню з урахуванням норм п. 170.7 ПКУ

18 % 

п. 170.7

Дохід за зданий (проданий) брухт дорогоцінних металів (крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий НБУ)

18 %

пп. 164.2.18 

Виграші, призи, дарунки

Виграш чи приз (крім виграшів, призів у лотерею) на користь резидентів або нерезидентів 

18 %

п. 167.1

Виграш, приз у лотерею

18 %

п. 167.1

Виграші та призи, інші, ніж виграш (приз) у лотерею

18 %

п. 167.1

Дарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25 % однієї МЗП (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі

не оподатковуються

пп. 165.1.39

Грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам – чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у пп. «б» пп. 165.1.1 ПКУ)

18 %

п. 167.1

Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються за правилами для оподаткування спадщини (див. розділ «Спадщина»)

0 %,
5 %,
18 %

п. 174.6

Проценти

Проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок

18 %

п. 167.5.1

Процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом

18 %  

п. 167.5.1 

Проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках

18 %

п. 167.5.1 

Плата (відсоток), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки 

18 % 

п. 167.5.1

Дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону 

18 %

п. 167.5.1 

Дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону 

18 %

п. 167.5.1 

Дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманого власником облігацій від їх емітента відповідно до закону

18 %

 п. 167.5.1 

Дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку у результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів;

18 %

п. 167.5.1

Проценти та дисконтні доходи, нараховані на користь фізичних осіб з будь-яких інших доходів, ніж ті, що зазначені у пп. 170.4.1 ПКУ

18 % 

пп. 170.4.3

Дивіденди, роялті

Дивіденди, нараховані на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юрособою-резидентом, за умови, що таке нарахування не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів

не оподатковуються

пп. 165.1.18

Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування)

5 % 

п. 167.5.2

Дивіденди по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток 

9 %

пп. 167.5.4 

Роялті

18 % 

пп. 170.3.1

Продаж нерухомості

Дохід від продажу (обміну) не частіше 1 разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку, а також земельної ділянки та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад 3 роки*

не оподатковується

п. 172.1

Дохід від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ПКУ
Дохід від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1 ПКУ

5 %

абз. 1 п. 172.2

Дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва

5 %

абз. 2 п. 172.2

Продаж рухомого майна

Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім винятку, див. далі)

5 %

п. 173.1

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.
Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню

5 % 

п. 173.2

Спадщина

Вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення

0 %

пп. 174.2.1

Вартість власності, зазначеної в пп. «а», «б», «ґ» п. 174.1 ПКУ, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
Вартість власності, зазначеної в пп. «а», «б» п. 174.1 ПКУ, що успадковується дитиною-інвалідом

0 %

пп. 174.2.1

Грошові заощадження, поміщені до 02.01.92 р. в установи Ощадбанку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери, та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992–1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем

0 %

пп. 174.2.1

Вартість будь-якого об’єкта спадщини, отриманого у спадщину спадкоємцями, що не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення 

5 %

пп. 174.2.2

Спадщина,отримана будь-яким спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та будь-який об'єкт спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента

18 %

пп. 174.2.3

Доходи нерезидентів та іноземні доходи

Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів

за ставками, визначеними для резидентів

пп. 170.10.1

Іноземні доходи

18 %

пп. 170.11.1

Пенсії

Суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з ПФУ чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує  на місяць 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року

18 % суми перевищення

пп. 164.2.19 

Пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВРУ, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати 

18  % 

пп. 164.2.19 

Пенсії, призначені учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

не оподатковуються

пп. 164.2.19 

 Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (3)
Юлія
01.12.2016
То ж припишіть, що доходи, отримані ФОП-ом від провадження госп.діяльності, обкладаються ПДФО з ставкою 18% згідно ПКУ п. 177.1 - це на загальній системі оподаткування. Бо серце йокнуло)
Татьяна Николаевна
30.01.2017
У Вас ошибка в пп. 164. 2.19 про пенсию! Прочитайте внимательно что там написано!
Мария
05.06.2017
Зміни від 23.02.2017:
174.2.1. за нульовою ставкою: а) об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення;
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться