Інформація по темі "" | Публікації по тегу
49426 0
Друкувати
Обране

Методика розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 4 жовтня 1995 р. N 786 Київ Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу


МЕТОДИКА
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.09.2011 р. N 961)

(У тексті Методики слова "експертна оцінка" в усіх відмінках замінено словами "незалежна оцінка" у відповідному відмінку, а слова "експертним шляхом" - словами "шляхом проведення незалежної оцінки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1846)

 

1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу державного підприємства, організації, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці)* та окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства, організації, закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил, інших військових формувань, органами, підрозділами, закладами та установами Держспецзв'язку, рухомого та нерухомого військового майна (за винятком озброєння, боєприпасів, бойової та спеціальної техніки), а також майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації).

____________
* Далі - цілісний майновий комплекс державного підприємства. 

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. N 75,
 від 21.02.2001 р. N 158,
 від 10.06.2009 р. N 581,
 від 14.09.2011 р. N 961,
 від 12.11.2012 р. N 1035,
 від 10.04.2013 р. N 253)

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

У разі коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) є державне підприємство, установа, організація, розмір орендної плати погоджується з органом, визначеним в абзаці другому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

(абзац другий пункту 2 в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.98 р. N 699,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. N 75,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.09.2011 р. N 961)

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1846)

Якщо орендодавцем нерухомого майна, що передається в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні, є державне підприємство із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами розмір орендної плати погоджується тільки з органом управління майном такого підприємства.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. N 253)

Орендна плата за нерухоме та інше індивідуально визначене майно державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, що передається в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні, крім випадку, передбаченого пунктом 10 цієї Методики, розраховується згідно з цією Методикою за результатами стандартизованої оцінки, застосовується як базова і може бути змінена в установленому порядку.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. N 253)

3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язуються надавати орендарю державне підприємство, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно.

(абзац перший пункту 3 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. N 75)

Витрати інвалідів, пов'язані з утриманням об'єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном.

(пункт 3 в редакції постановаи Кабінету
 Міністрів України від 18.05.98 р. N 699)

4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 961)

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

(пункт 4 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.05.98 р. N 699,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. N 75)

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 961)

5. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси державних підприємств визначається за формулою:

 Опл

=

оз + Внм) х Сор.ц
________________________________,
100

 

(формула абзацу першого пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 961)

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.; Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств, визначена згідно з додатком 1.

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1846,
 від 14.09.2011 р. N 961)

Абзац третій пункту 5 виключено 

(згідно з постановою Кабінету Міністрів
 України від 27.12.2006 р. N 1846)

(пункт 5 в редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 18.05.98 р. N 699,
 від 19.01.2000 р. N 75) 

6. Пункт 6 виключено 

(згідно з постановою Кабінету Міністрів
 України від 18.05.98 р. N 699)

7. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. N 75,
 від 06.12.2000 р. N 1778,
 від 27.12.2006 р. N 1846,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.09.2011 р. N 961)

Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних міжурядових організацій в Україні встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами стандартизованої оцінки.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. N 253)

8. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 10 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

(абзац перший пункту 8 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.07.2002 р. N 943)

 Опл

=

Вп х Сор
_______________ ,
100

 

(формула абзацу першого пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 961)

де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки (у разі передачі в оренду нерухомого майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні вартість орендованого майна визначається шляхом проведення стандартизованої оцінки), грн.; Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком 2.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. N 75,
 від 10.04.2013 р. N 253)

Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. N 75,
 від 10.04.2013 р. N 253)

Абзац третій пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.09.2011 р. N 961)

(пункт 8 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.05.98 р. N 699)

Абзац четвертий пункту 8 виключено

(пункт 8  доповнено абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. N 75,
 абзац четвертий пункту 8 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1846)

9. Пункт 9 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 19.01.2000 р. N 75)

10. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров'я, музеями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, національними художніми колективами та концертними організаціями, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 22.07.2009 р. N 753,
 від 27.01.2010 р. N 65,
 від 27.10.2010 р. N 1010,
 від 14.09.2011 р. N 961,
від 18.11.2015 р. N 986,
 від 27.01.2016 р. N 35)

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

рекламного та еротичного характеру;

заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

(пункт 10 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.05.98 р. N 699,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. N 75,
 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.07.2002 р. N 943)

У разі укладення міжурядових угод розмір плати за оренду нерухомого майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справамивстановлюється на умовах взаємності.

(пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. N 253)

11. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 р. N 75)

12. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл. міс.

=

Опл
______
12

х Ід.о. х Ім ,

 

де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень; Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати; Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.05.98 р. N 699,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.09.2011 р. N 961)

13. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

14. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

Абзац другий пункту 14 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.09.2011 р. N 961)

15. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

16. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

17. У разі коли орендодавцем майна є Фонд державного майна, його регіональне відділення чи представництво, орендна плата спрямовується:

за цілісні майнові комплекси державних підприємств - до державного бюджету;

за нерухоме майно державних підприємств, установ, організацій (крім підприємств, установ та організацій галузі кінематографії, що належать до сфери управління Мінкультури, - на період до 31 грудня 2016 р.) - 70 відсотків орендної плати до державного бюджету, 30 відсотків державному підприємству, організації, на балансі яких перебуває це майно;

(абзац третій пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 408)

за майно, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації), - до державного бюджету. Якщо господарське товариство, створене у процесі приватизації (корпоратизації), утримує об'єкти житлового фонду, що не ввійшли до його статутного фонду, - 70 відсотків орендної плати до державного бюджету, 30 відсотків господарському товариству.

У разі коли орендодавцем майна є державне підприємство, організація, крім підприємств, установ та організацій, які перебувають у віданні Національної академії наук, а також підприємств, установ та організацій галузі кінематографії, що належать до сфери управління Мінкультури (на період до 31 грудня 2016 р.), та державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, майно якого передається дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні, орендна плата спрямовується:

(абзац п'ятий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р. N 1735,
 від 10.04.2013 р. N 253,
від 10.09.2014 р. N 513,
від 17.06.2015 р. N 408)

за окреме індивідуально визначене майно підприємства, організації (крім нерухомого) - підприємству, організації;

за цілісний майновий комплекс структурного підрозділу підприємства, організації, нерухоме майно - 70 відсотків орендної плати підприємству, організації, 30 відсотків - до державного бюджету.

У разі оренди закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил, інших військових формувань, органами, підрозділами, закладами та установами Держспецзв'язку, рухомого та нерухомого військового майна орендна плата згідно із статтею 8 Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" спрямовується до державного бюджету.

(абзац восьмий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 р. N 581)

(пункт 17 в редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 18.05.98 р. N 699,
 від 19.01.2000 р. N 75,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. N 158)

Кошти, отримані від оренди об'єктів майнового комплексу Національної академії наук, в повному обсязі спрямовуються на виконання статутних завдань Національної академії наук і підприємств, установ та організацій, які перебувають у віданні Національної академії наук.

(пункт 17 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р. N 1735)

У разі оренди майна бюджетних установ орендна плата спрямовується до державного бюджету в розмірі, встановленому Бюджетним кодексом України.

(пункт 17 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1846,
 абзац десятий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. N 253)

Кошти, отримані від оренди майна підприємств, установ та організацій галузі кінематографії, що належать до сфери управління Мінкультури, тимчасово до 31 грудня 2016 р. у повному обсязі спрямовуються таким підприємствам, установам та організаціям на виконання їх статутних завдань.

(пункт 17 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 513,
у зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим,
абзац одинадцятий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 408)

Орендна плата, отримана від передачі в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, в повному обсязі спрямовується на виконання статутних завдань такого підприємства.

(пункт 17 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.04.2013 р. N 253)

18. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до державного бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до державного бюджету здійснюється орендодавцем.Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі