Інформація по темі "" | Публікації по тегу
21.04.17
8855 3
Друкувати
Обране

Доопрацьовано проект Постанови щодо перевірок Держпраці

Нагадуємо, що Державна регуляторна служба не погодила початковий проект Постанови Кабміну щодо перевірок дотримання трудового законодавства.

Доопрацьований проект Постанови надано на повторне погодження ДРС. З повним текстом документу можна ознайомитись за посиланням.

Проектом планується затвердити:

 • Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю;
 • Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю;
 • Положення про порядок видачі посадовим особам виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад посвідчень інспектора праці.

Згідно з проектом, державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюватиметься у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці:

 • Держпраці та її територіальних органів;    
 • виконавчими органами міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин).


Інспекційні відвідування проводяться:

1) за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;

2) за зверненням фізичної особи, відносно якої порушено правила оформлення трудових відносин;

3) за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятого за результатами аналізу інформації отриманої з загальнодоступних джерел;

4) за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю;

5) за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю;

6) за інформаціею:

Держстату та його територіальних органів щодо наявності заборгованості із виплати заробітної плати;

ДФС та їі територіальних органів щодо:

 • невідповідності кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності; 
 • фактів порушення законодавства про працю, виявлених у ході здійснення контрольних повноважень;
 • фактів здійснення господарської діяльності без державної реестрації у порядку, встановленому законом;
 • роботодавців, що мають заборгованість зі сплати ЄСВ;

Пенсійного Фонду України та його територіальних органів щодо:

 • роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної;
 • роботодавців, у яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;
 • роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків;
 • працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами у одного роботодавця більше року; 
 • роботодавців, по яких у працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної плати без дотримання вимог Кодексу Законів про працю України та Закону України "Про відпустки";
 • протягом року не підвищувалась заробітна плата, або сума підвищення становить менше суми нарахованої індексації;
 • роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів;
 • роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця відбулось скорочення на 10 і більше відсотків працівників;

7) за інформаціею профспілкових органів щодо порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених в ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю. 

При проведенні інспекційного відвідування інспектор праці повинен пред'явити об'екту відвідування або уповноваженій ним особі свое службове посвідчення

Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати десяти робочих днів, для суб'ектів мікропідприемництва та малого підприемництва - двох робочих днів.

Проектом передбачено, що інспектори праці за наявності службового посвідчення мають право безперешкодно, без попереднього повідомлення здійснювати інспекційні відвідування, у тому числі:

1) при проведенні інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених Порядком, самостійно безперешкодно, без попереднього повідомлення і в будь-яку годину доби проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об'екта відвідування, в яких використовуеться наймана праця;

2) ознайомлюватись з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їхньої відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об'ектом відвідування їх копії або витяги; 

3) наодинці або в присутності свідків ставити керівнику та / або працівникам об'екта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та / або письмові пояснення;

4) за наявності ознак кримінального правопорушення та / або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;

5) на надання місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

6) фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

7) отримувати від органів державної влади інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування;

8) фіксувати процес здійснення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи їх здійсненню. 

Вимога інспектора праці про надання об'ектом відвідування для ознайомлення документів та / або їх копій чи витягів з документів, пояснень, доступу до приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, є обов'язковою для виконання. 

Забороняється вилучати у об'ектів відвідування оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп'ютерів і їхніх частин. 

У разі створення об'єктом відвідування перешкод у діяльності інспектора праці (відмова у допуску до проведення відвідування (ненадання інформації, необхідної для проведення інспекційного відвідування; перешкода у виконанні інших повноважень), відсутності об'екта відвідування або уповноваженої ним особи за місцем знаходження (адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інших документах, що стали підставою проведення відвідування), відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю складаеться акт про неможливість проведення інспекційного відвідування із зазначенням відповідних причин, який за можливості підписується керівником об'єкта відвідування або іншою уповноваженою особою.

У разі створення об'єктом відвідування перешкод у його проведенні або відсутності об'єкта відвідування за місцем знаходження копія акта про неможливість проведення інспекційного відвідування направляеться до органів, яким підпорядкований об'ект відвідування (за наявності), для вжитгя заходів із усунення перешкод і забезпечення присутності об'єкта відвідування за своїм місцем знаходження.

У разі відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, об'єкту відвідування направляеться копія акта про неможливість проведення інспекційного відвідування та письмова вимога із зазначенням строку поновлення документів. На час виконання такої вимоги строк проведення інспекційного відвідування зупиняється. 

Порядок застосування заходів впливу у зв'язку з порушенням законодавства про працю

При наявності порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих актом інспекційного відвідування або актом невиїзного інспектування, після розгляду зауважень об'єкта відвідування (у разі їх надходження) інспектор праці проводить аналіз матеріалів інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, за результатами якого вносить припис та / або вживає заходів щодо притягнення винної в допущенні порушень посадової особи до встановленої законом відповідальності.

У разі виконання вимог припису у встаковлений у ньому термін заходи щодо притягнення об'єкта відвідування та його посадових осіб до відповідaльності не вживаються.

Заходи щодо притягнення об'єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників, несвоєчасну та не у повному обсязі виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекціиного відвідування.

Припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені до суду або в десятиденний строк з дати їх отримання до керівництва відповідного територіального органу Держпраці, керівництва Держпраці.

Подання у встановлений строк скарги призупиняє виконання припису або вимоги. 

Скарга розглядається у тридцятиденний строк із дати ії надходження, якщо інше не встановлено законом.

За результатами розгляду скарг вимоги приписів, рішення, прийняті на реалізацію визначених цим Порядком повноважень, можуть бути скасовані повністю або в окремій частині. 

https://buhgalter911.com

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
3
оксана
21.04.2017
тут вас еще не хватало!! Переделыватели хр...вы!
Коля
21.04.2017
Замість ВМС - командуючі ВМС, замість послуг - центри обслуговування , ну а замість праці - віртуальні трудові договори та інспектори праці.
Татьяна
25.04.2017
Нравится пункт "роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків"! Сначала нас "нагнули" таким финансированием, а потом еще и оштрафуют за то, что другого выхода нет, как переводить на 0,5 ставки или еще как-то выкручиваться! Суки!
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі