Інформація по темі "" | Публікації по тегу
03.10.19
26348 15
Друкувати
Обране

Мінфін готує зміни до типової кореспонденції субрахунків

Ніяких докорінних змін не відбувається, але додається багато важливих уточнень і кореспонденцій яких не вистачало

Зміни

до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами

 

У розділі 1:

рядки 1.12 – 1.13 викласти в такій редакції:

«

1.12

Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

51 «Внесений капітал»

Відображення нарахованої суми зносу на основні засоби, що отримані безоплатно за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»), 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

1411 (1421) «Знос основних засобів», 1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

1.13

Відображення вартості безоплатно переданих основних засобів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

51 «Внесений капітал»

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

 

Віднесення до фінансових результатів суми амортизації основних засобів, нарахованої у місяці вибуття

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»)

8014 (8024), 8114 (8124) «Амортизація»

 

Відображення нарахованої суми зносу на основні засоби, що безоплатно передані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

1411 (1421) «Знос основних засобів», 1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів», 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»), 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

»;

доповнити розділ після рядка 1.13 новими рядками 1.14 – 1.16 такого змісту:

«

1.14

Відображення вартості безоплатно переданих  капітальних інвестицій в об’єкти незавершеного будівництва за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, у випадках, передбачених законодавством  

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»), 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», 1324 «Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення»

Віднесення до фінансових результатів коштів цільового фінансування, що спрямовувались на об’єкти незавершеного будівництва

54 «Цільове фінансування»

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»), 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

1.15

Відображення вартості безоплатно отриманих капітальних інвестицій в об’єкти незавершеного будівництва за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, у випадках, передбачених законодавством

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи»

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»), 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

1.16

Зарахування об’єктів незавершеного будівництва, безоплатно отриманих за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, у випадках, передбачених законодавством, до складу основних засобів після введення в експлуатацію

10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи»

Водночас проведення другого запису

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»), 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

51 «Внесений капітал»

»;

у зв’язку з цим рядки 1.14 – 1.30 вважати рядками 1.17 – 1.33 відповідно;

доповнити розділ після рядка 1.33 новими рядками 1.34 – 1.36 такого змісту:

«

1.34

Переведення об’єктів основних засобів з операційної нерухомості до інвестиційної нерухомості

1010 «Інвестиційна нерухомість»

1011 «Земельні ділянки»; 1013 «Будівлі, споруди та передавальні пристрої»

Відображення нарахованої суми зносу на об’єкти основних засобів, які переведені з операційної нерухомості до інвестиційної нерухомості

1411 «Знос основних засобів»

1414 «Знос інвестиційної нерухомості»

1.35

Переведення об’єктів основних засобів з інвестиційної нерухомості до операційної нерухомості

1011 «Земельні ділянки»; 1013 «Будівлі, споруди та передавальні пристрої»

1010 «Інвестиційна нерухомість»

Відображення нарахованої суми зносу на об’єкти основних засобів, які переведені з інвестиційної нерухомості до операційної нерухомості

1414 «Знос інвестиційної нерухомості»

1411 «Знос основних засобів»

1.36

Переведення інвестиційної нерухомості до складу запасів з метою реалізації:

 

 

віднесення до запасів балансової вартості

1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу»

1010 «Інвестиційна нерухомість»

списання суми зносу 

1414 «Знос інвестиційної нерухомості»

1010 «Інвестиційна нерухомість»

віднесення до накопичених фінансових результатів балансової вартості інвестиційної нерухомості при переведенні її до складу запасів

51 «Внесений капітал»

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»

»;

у розділі 2:

рядки 2.7 – 2.8 викласти в такій редакції:

«

2.7

Відображення вартості безоплатно отриманих нематеріальних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

12 «Нематеріальні активи»

51 «Внесений капітал»

Відображення нарахованої суми накопиченої амортизації на нематеріальні активи, що отримані безоплатно від суб’єктів державного сектору

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»), 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

2.8

Відображення вартості безоплатно переданих нематеріальних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

51 «Внесений капітал»

12 «Нематеріальні активи»

Віднесення до фінансових результатів суми амортизації нематеріальних активів, нарахованої у місяці вибуття

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»)

8014 (8024, 8114, 8124) «Амортизація»

Відображення нарахованої суми накопиченої амортизації на нематеріальні активи, що безоплатно передані суб’єктам державного сектору

1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»), 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»)

»;

у розділі 3:

рядки 3.2 – 3.3 замінити новими рядками 3.2 – 3.6 такого змісту:

«

3.2

За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено суми переданих виробничих запасів та інших нефінансових активів, у т. ч. які придбавалися за рахунок коштів фінансування заходів цільового призначення, у разі якщо це визначено цілями бюджетної програми

 

2711 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками» (2721 «Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів»)

15 «Виробничі запаси», 18 «Інші нефінансові активи»

3.3

Отримання виробничих запасів та інших нефінансових активів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів, в т. ч. які придбавалися за рахунок коштів фінансування заходів цільового призначення, у випадках, передбачених законодавством

15 «Виробничі запаси», 18 «Інші нефінансові активи»

6611 «Зобов'язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів» (6621 «Зобов'язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів»)

3.4

Віднесення до капітальних інвестицій вартості запасів,  отриманих за операціями з внутрівідомчої передачі, які придбавалися за рахунок коштів фінансування заходів цільового призначення, у випадках, передбачених законодавством

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби», 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи»

1815 (1825) «Активи для розподілу, передачі, продажу»

3.5

Зменшення зобов’язань за розрахунками з внутрівідомчої передачі запасів, отриманих за операціями з внутрівідомчої передачі, які придбавалися за рахунок коштів фінансування заходів цільового призначення, у випадках, передбачених законодавством, після введення в експлуатацію необоротних активів

6611 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів» (6621 «Зобов'язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів»)

54 «Цільове фінансування»

3.6

Зменшення дебіторської заборгованості за внутрішніми розрахунками на суму вартості переданих запасів, які придбавалися за рахунок коштів фінансування заходів цільового призначення, суб’єктом державного сектору, що їх передав, після введення в експлуатацію необоротних активів установою-отримувачем

54 «Цільове фінансування»

2711 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками» (2721 «Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів»)

»;

у зв’язку з цим рядки 3.4 – 3.18 вважати рядками 3.7 – 3.21 відповідно;

у розділі 5:

доповнити розділ після рядка 5.2 новим рядком 5.3 такого змісту:

«

5.3

Надходження коштів місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, в т. ч. фінансування заходів цільового призначення на придбання необоротних активів, фінансових інвестицій

2311 (2321) «Поточні рахунки в банках», 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»

7512 (7522) «Трансферти»

54 «Цільове фінансування»

»;

у зв’язку з цим рядки 5.3 – 5.22 вважати рядками 5.4 – 5.23 відповідно;

у розділі 8:

рядок 8.2 викласти в такій редакції:

«

8.2

Нарахування стипендій

8011 «Витрати на оплату праці», 8511 «Витрати за необмінними операціями»

6512 «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню»

 

Проект Наказу

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
15
бухцелюб
03.10.2019
А ніхто і не сумнівався, адже нові міністерки показують які вони розмні
wes бухцелюб
03.10.2019
Міністр фінансів не змінився.
Ната
03.10.2019
хто знає, змінюються самі рахунки чи кілька слів додано-забрано ?
EVGENIY Ната
03.10.2019
Десь написано що змінююттся рахунки? Що написано в назві новини?
Ступор
03.10.2019
І де ж це такий проект на сайті Мінфіну. Що за недостовірна інформація?
EVGENIY Ступор
03.10.2019
Якщо ви його не бачите то інформація не достовірна? По вашому я сам вигадав ці проведення? transparent_pxl.png
Ступор EVGENIY
07.10.2019
Та певно придумали самі, на сайті не Мінфіну не знайшов такого проекту. А Мінфін проекти таких наказів оприлюднює... Тож звідки ви взяли таку інформацію?
EVGENIY Ступор
08.10.2019
https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83.docx
EVGENIY Ступор
07.10.2019
На сайті Мінфіну він оприлюднен, погано шукаєте і пінаєте на мене!! Це ваші проблеми якщо ви не можете знайти я то знайшов! Легше за все звинуватити в тому що я вигадав, а уважніше пошукати то важко!
Ольга EVGENIY
03.10.2019
Зная, какой вы умный, можете и сами придумать)))
EVGENIY Ольга
03.10.2019
Як би я придумував, я би більше додав :)))
Іра
03.10.2019
п.5,3 нарешті визначено, що вилучається внесений капітал з субвенцій
EVGENIY
03.10.2019
а от зі стипендіями легше не стало transparent_pxl.png
квант
03.10.2019
ничего не понятно но очень интересно
Natallka
07.10.2019
давно не було змін, нарешті дочиталися і дочекалися......
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі