Інформація по темі "" | Публікації по тегу
23.09.15
19127 0
Друкувати
Обране

Мінфін про облік малоцінних та швидкозношуваних предметів, поліпшення основних засобів, благодійну допомогу

Лист, Мінфін, від 21.07.2015, № 31-11420-08-10/23506

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.07.2015 р. N 31-11420-08-10/23506

Щодо надання роз'яснень

 

<...> Щодо листа <...> [облік МШП]

Згідно з пунктом 4 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. N 1202 (далі - Стандарт 123), придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю, яка складається з витрат, зокрема від сплати непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються суб'єктам державного сектору.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з малоцінними та швидкозношуваними предметами здійснюється відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ, наведеної у додатку 2 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року N 611.

Оприбуткування придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів у разі оплати після їх отримання, якщо сума податку на додану вартість не відшкодовується суб'єктам державного сектору, відображається за дебетом субрахунку 221 "Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації" та кредитом субрахунку 675 "Розрахунки з іншими кредиторами", водночас проводиться другий запис за дебетом субрахунку 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи" та кредитом субрахунку 411 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами" з урахуванням суми податку на додану вартість. Разом з тим, повідомляємо, що порушені у зверненні питання будуть враховані при доопрацюванні нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, що регулюють питання відображення в бухгалтерському обліку операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями.

Щодо листів <...> [поліпшення основних засобів]

Відповідно до пункту 1 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. N 1202 <...> (далі - Стандарт 121), витрати на поліпшення об'єкта основних засобів (реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) збільшують його первісну вартість протягом усього строку використання, якщо існує ймовірність отримання суб'єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, що перевищують первісно оцінений рівень його продуктивності, та/або збільшення потенціалу корисності цього об'єкта.

Згідно з пунктом 3 розділу VI Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 11 (далі - Методичні рекомендації), підставою для визнання витрат, пов'язаних з поліпшенням основних засобів, є зростання внаслідок цих витрат очікуваного терміну корисного використання об'єкта, кількості та/або якості робіт, послуг, які надаються цим об'єктом.

Прикладами такого поліпшення є модифікація, модернізація об'єкта основних засобів з метою подовження терміну його корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності; заміна окремих частин устаткування для підвищення якості робіт, послуг; впровадження ефективнішого технологічного процесу, що дасть змогу зменшити витрати; добудова (надбудова) будівлі, що збільшить кількість місць (площу) будівлі, обсяги та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи покращить умови їх виконання.

Пунктом 2 розділу III Стандарту 121 передбачено, що витрати на утримання об'єкта основних засобів (проведення технічного нагляду, технічного обслуговування та ремонту), які здійснюються для відновлення або підтримання суб'єктом державного сектору майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності на первісно оціненому рівні продуктивності об'єкта основних засобів, визнаються витратами звітного періоду, в якому вони були понесені.

Дані про змінені техніко-економічні характеристики (вартість, потужність, площа тощо) в результаті поліпшення заносяться в інвентарні картки або інші регістри аналітичного обліку відповідних об'єктів основних засобів (п. 5 розділу VI Методичних рекомендацій).

Рішення про характер і ознаки здійснюваних суб'єктом державного сектору робіт, тобто, чи спрямовані вони на підвищення техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо) об'єкта, що приведе у майбутньому до збільшення економічних вигід, чи здійснюються вони для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, ухвалює керівник суб'єкта державного сектору з урахуванням результатів аналізу наявної ситуації та суттєвості таких витрат (п. 2 розділу VI Методичних рекомендацій).

Відповідно до пунктів 3 та 5 розділу IV Стандарту 121 нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Вартість об'єкта основних засобів розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання.

Нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію.

У прикладі, наведеному у листі <...>, вартість робіт з добудови та дообладнання призвели до збільшення майбутніх економічних вигід об'єкта основних засобів, а отже, доцільно переглянути очікуваний термін його корисного використання.

Вартість амортизаційних відрахувань після збільшення балансової вартості об'єкта основних засобів розраховується протягом строку корисного використання за вирахуванням строку, протягом якого об'єкт уже перебував в експлуатації, тобто другий варіант розрахунку амортизації є правильним.

Щодо листа <...> [благодійна допомога]

<...> Операції з оприбуткування безоплатно отриманих необоротних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності) відображаються відповідно до пункту 1.6 Типової кореспонденції <...>.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 2 Плану рахунків бюджетні установи можуть вводити нові субрахунки (рахунки другого, третього порядків) зі збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків, тобто для накопичення інформації про витрати, які пов'язані з оприбуткуванням безоплатно отриманих об'єктів необоротних активів, установа може відкривати нові субрахунки третього порядку зі збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. Чмерук

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі