Інформація по темі "" | Публікації по тегу
08.02.21
33796 11
Друкувати
Обране

Мінфін щодо бухгалтерського обліку основних засобів з 01.01.2021 р.

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон) національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі - нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності для розпорядників бюджетних коштів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, розроблений на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору та затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку.

Слід зазначити, що міжнародний стандарт бухгалтерського обліку для державного сектору 17 "Основні засоби" не визначає одиницю оцінки для визнання активу основним засобом.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби і розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. N 1202 (далі - Стандарт 121), та розкриті в Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 11 (далі - Методичні рекомендації).

Відповідно до Стандарту 121 основні засоби - матеріальні активи, які утримуються для використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і наданні послуг для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб'єкта державного сектору або здавання в оренду іншим особам і використовуються, за очікуванням, більше одного року.

Об'єкт основних засобів визнається активом, коли існує ймовірність отримання суб'єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, пов'язаних з його використанням, та/або він має потенціал корисності для суспільства; і вартість об'єкта основних засобів може бути визначена.

Класифікацію основних засобів наведено у пункті 3 розділу II Стандарту 121 та пункті 1 розділу II Методичних рекомендацій.

Для цілей бухгалтерського обліку класифікацію основних засобів у розрізі груп здійснено з використанням Державного класифікатора України "Класифікація основних фондів", затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 19.08.97 р. N 507.

Згідно зі статтею 4 Закону бухгалтерський облік та фінансова звітність, зокрема, ґрунтується на принципі повного висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі.

Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 р. N 1541, визначено, що суттєва інформація - інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у державному секторі та керівництвом суб'єктів державного сектору.

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. N 1629, облікова оцінка - попередня оцінка, яка використовується з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами.

Облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отримана додаткова інформація, чи настала певна подія.

Методи, способи і процедури визнання активу основним засобом в межах головного розпорядника коштів мають бути єдині і відповідати вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

 

Джерело:
Лист Міністерства фінансів України від 05.10.2020 р. N 41020-01-2/30481
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
11
натли
08.02.2021
єто вообще о чем?
EVGENIY натли
08.02.2021
Це про те чому прибрали вартісний критерій в 6000 грн
натли EVGENIY
08.02.2021
евгений спасибо,но можна цитату со статьи ***именно про то почему //прибрали вартісний//критерій***вот невижу както.
EVGENIY натли
08.02.2021
Слід зазначити, що міжнародний стандарт бухгалтерського обліку для державного сектору 17 "Основні засоби" не визначає одиницю оцінки для визнання активу основним засобом.
ната
08.02.2021
я правильно розумію, що придбавати ОЗ вартістю 19000,00 модна по КЕКВ 2210
EVGENIY ната
08.02.2021
Не вірно розумієте! Дивіться на вашу облікову політику! Там повинен бути критерій!
Людмила EVGENIY
16.02.2021
Вибачте, а якщо в обліковій політиці вказано критерій 20 000, то що можна придбати наприклад ноутбук вартістю 12 000 по загальному фонду КЕКВ 2210 ?
EVGENIY Людмила
16.02.2021
Саме так!
Людмила EVGENIY
16.02.2021
Дякую
Лера
08.02.2021
Евгений, а как теперь определить стоимостный критерий для отнесения к ОС? Самим или лучше обратиться к вышестоящей?
EVGENIY Лера
08.02.2021
Конечно лучше будет чтоб вышестоящая спустила вниз
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі