Нашi сайти:
4155 0
Друкувати
Обране

Облічуємо благодійну допомогу: вказівки від Міноборони

Міноборони надало чіткі вказівки щодо того, як військовим частинам обліковувати та використовувати кошти і майно, отримані від юридичних та фізичних осіб як допомога Збройним Силам.


Так, порядок обліку та використання благодійної допомоги, у тому числі в натуральній формі, визначено Положенням про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони (наказ Міністерства оборони України від 10.10.2013 р. № 689).

І. У разі отримання благодійної допомоги в натуральній формі зазначені операції здійснюються в межах затверджених кошторисів за спеціальним фондом і відображаються в бухгалтерському обліку, а саме:

1. Безоплатно отримане майно приймається комісією, створеною наказом командира військової частини (керівника установи).

Комісія складає акт у двох примірниках: один — для сторони, яка передає майно, другий — для військової частини (установи). В акті обов’язково зазначаються дата і місце його складання, найменування, кількість та вартість одержаних матеріальних цінностей.

Окрім підписів членів комісії, акт повинен містити підпис матеріально відповідальної особи про прий­няття цінностей на відповідальне зберігання. Акт затверджується командиром військової частини (керівником установи).

Після оформлення акт разом із наявними первинними документами (накладні, рахунки-фактури тощо) та технічною документацією передається до фінансового органу військової частини (установи).

Командири військових частин, які не є розпорядниками бюджетних коштів, забезпечують своєчасне надання актів розпорядникам бюджетних коштів, до яких вони зараховані на фінансове забезпечення.

Отриманий фінансовим органом акт не пізніше наступного робочого дня відображається у бухгалтерському обліку військової частини (установи).

При цьому матеріальні цінності оприбутковуються на позабалансовому рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні», та у книгах (картках) аналітичного обліку в порядку, визначеному для відповідного виду майна (необоротні активи, малоцінні та швидкозношувані предмети, запаси).

Облік майна, отриманого як допомога Збройним Силам України, ведеться окремо від майна, придбаного за рахунок кошторису військової частини (установи) або отриманого в порядку централізованого постачання.

Відображені у бухгалтерському обліку акти не пізніше наступного робочого дня доводяться до начальників служб військової частини (установи) для здійснення записів у книгах матеріального обліку.

Начальники служб ставлять відмітки на актах про оприбуткування матеріальних цінностей в обліку служби.

2. Для внесення змін до кошторису військовою частиною в одноденний строк подаються забезпечувальному фінансовому органу та відповідальним виконавцям бюджетних підпрограм із супровідним листом:

заявка на кошти до кінця року (форма № 9/фс) за кодом надходжень спеціального фонду 250201 «Благодійні внески, гранти та дарунки»;

копії актів (наявних первинних документів).

3. Протягом одного робочого дня після затвердження забезпечувальним фінансовим органом (але не пізніше останнього робочого дня місяця) довідка про зміни до кошторису військова частина подає до Державної казначейської служби разом із відповідною довідкою про надходження у натуральній формі

ІІ. У разі отримання благодійної допомоги у грошовій формі:

1. Кошти, що надходять до військових частин готівкою, оприбутковуються у касі за прибутковими касовими ордерами та зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки (інші джерела власних надходжень бюджетних установ) в органах Державної казначейської служби. Використання отриманої готівки без зарахування на спеціальні реєстраційні рахунки не допускається.

Крім того, юридичні та фізичні особи можуть перераховувати кошти безпосередньо на спеціальні реєстраційні рахунки військових частин (установ).

2. Для внесення змін до кошторису військовою частиною в одноденний строк подаються забезпечувальному фінансовому органу та відповідальному виконавцю бюджетної підпрограми із супровідним листом:

заявка на кошти до кінця року (форма № 9/фс);

довідка про підтвердження надходжень до спеціального фонду;

детальний розрахунок потреби у коштах за бюджетною підпрограмою (форма № 1/фс).

При цьому уточнений обсяг витрат повинен дорівнювати уточненому обсягу доходів та залишків коштів на початок року.

3. Використання отриманих коштів здійснюється в межах затвердженої забезпечувальним фінансовим органом кошторису (з урахуванням змін).

Кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій
з оприбуткування майна, отриманого як допомога Збройним Силам України

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція субрахунків

за дебетом

за кредитом

1

Фінансовим органом отримано акт комісії про прийняття матеріальних цінностей.
Одночасно матеріальні цінності оприбутковуються у книгах (картках) аналітичного обліку в порядку, визначеному для відповідного виду майна (необоротні активи, малоцінні та швидкозношувані предмети, запаси)

02

2

Після отримання довідки про внесення змін до кошторису до органу Казначейства надано довідку про надходження у натуральній формі та отримано виписку зі спеціального реєстраційного рахунка

324

712

364

324

3

Складено бухгалтерську довідку про перенесення здійснених господарських операцій із позабалансового рахунка 02 «Активи на відповідальному зберіганні» на відповідні балансові рахунки, а саме:

02

оприбутковано необоротні активи (одночасно здійснюється другий запис)

10,11
812

364
401

оприбутковано малоцінні та швидкозношувані предмети (одночасно здійснюється другий запис)

22
812

364
411

оприбутковано матеріали та продукти харчування

23

364

Такі роз’яснення надало Міноборони у вказівці від05.06.2014 р. № 248/2/3/438.

За матеріалами газети «Бюджетна бухгалтерія»

Наш сайт корисний для вас?

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

 


Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (0)
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі