Інформація по темі "" | Публікації по тегу
19.06.24
4364 0
Друкувати
Обране

Облік нематеріальних активів: Мінфін підготував зміни до НП(С)БО 122

Мінфін на своєму сайті оприлюднив проект наказу «Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи».

Ці зміни спрямовано на приведення НП(С)БО 122 у відповідність до Міжнародного стандарту бухобліку для держсектору 31 «Нематеріальні активи» з урахуванням особливостей національного законодавства. Зокрема, пропонується:

  • доповнити стандарт новим визначенням «амортизація»,
  • дещо розширити перелік витрат, які відображаються в обліку як витрати, пов’язанні із придбанням (створенням) нематеріального активу,
  • переглянути методологічні засади щодо оцінки та первісного визнання нематеріальних активів, отриманих за операціями обміну,
  • переглянути обліковий підхід до визначення строку корисного використання (експлуатації) та ліквідаційної вартості нематеріальних активів.

Звернемо детальніше головні зміни.

1. Так, амортизацією вважатиметься систематичний розподіл вартості нематеріального активу, що амортизується, протягом строку його корисного використання.

При цьому суму нарахованої амортизації суб’єкт держсектору, як і зараз, відображатиме збільшенням суми накопиченої амортизації нематеріальних активів та витрат. Але змінами передбачено виключення: крім випадків, коли сума цих витрат включається до собівартості іншого активу і балансової вартості такого активу.

2. Як і зараз, нематеріальний актив визнаватимуть активом, якщо:

  • його можна ідентифікувати (може бути виділений чи відокремлений від інших активів);
  • та існує ймовірність отримання суб’єктом держсектору майбутніх економічних вигід, пов’язаних з його використанням;
  • та/або якщо він має потенціал корисності і його вартість може бути достовірно визначена.

На додаток до цього, змінами передбачається, що нематеріальним активом визнаватимуть також актив, який виникає внаслідок угод, які мають обов’язкову силу незалежно від того, чи можуть вони бути передані або відокремлені від суб’єкта державного сектора чи від інших прав та зобов’язань.

3. Переглядається визначення первісної вартості для нематеріального активу, отриманого у результаті обміну на інший актив.

Зокрема, первісною вартістю об’єкта нематеріальних активів, отриманого у результаті обміну на інший актив, буде його справедлива вартість на дату оприбуткування (замість залишкової, як передбачено зараз).

Якщо ж справедливу вартість отриманого або переданого об’єкта нематеріальних активів визначити буде неможливо, то первісною вартістю отриманого об’єкта нематеріальних активів буде первісна (переоцінена) вартість переданого активу з урахуванням суми накопиченої амортизації.

4. Додається норма про те, що нематеріальним активом не визнаються, а підлягають відображенню у складі витрат того періоду, в якому вони були здійснені, витрати на внутрішньо генеровані бренди, заголовки, назви видань, переліки користувачів послуг та інші подібні за своєю сутністю об’єкти.

5. Передбачається, що строк корисної експлуатації нематеріального активу за угодою, яка має обов’язкову силу (включаючи права за контрактами чи інші юридичні права), не повинен перевищувати строк дії угоди, що має обов’язкову силу (включаючи права за контрактами чи інші юридичні права), але може бути коротшим від періоду, протягом якого суб’єкт державного сектору очікує використовувати актив.

Якщо строк угоди, що мають обов’язкову силу (включаючи права за контрактами чи інші юридичні права), може бути подовжений, строк корисної експлуатації нематеріального активу повинен включати подовжений період (періоди), тільки якщо є свідчення, які підтверджують можливість такого подовження суб’єктом державного сектору без суттєвих витрат.

Проект наказу «Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи»

Зміни заплановано запровадити з 01.01.2025.

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі