Інформація по темі "" | Публікації по тегу
02.04.15
1853 0
Друкувати
Обране

Питання, порушені місцевими органами влади під час проведення виїзної наради у Львівські області

На сайті Мінфіну в розділі «Місцеві бюджети — Практичні аспекти реалізації реформи міжбюджетних» відносин розміщено питання, порушені місцевими органами влади під час проведення виїзної наради у Львівські області.


 

Суть питання

Відповідь

1

Чи буде  при внесенні змін до державного бюджету  збільшено обсяги базової дотації та освітньої і медичної субвенцій у зв’язку із зростанням тарифів на енергоносії та інфляції (для розрахунку заробітної плати).

Медична субвенція

Відповідно до Порядку та умови надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 №11, головним розпорядником медичної субвенції є Міністерство охорони здоров’я.

Таким чином порушене питання має розглядатись, у першу чергу, Міністерством охорони здоров'я у встановленому порядку.

Відповідно до пункту 4 Порядку та умов надання медичної субвенцій у складі медичної субвенцій передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати 1 відсотка загального обсягу субвенцій, для здійснення видатків, що не могли бути враховані під час застосування формули, за якою визначається порядок розподілу субвенцій між місцевими бюджетами.

Питання щодо обґрунтованого використання резерву коштів медичної субвенції має вирішуватись Міністерством охорони здоров'я.

Освітня субвенція

Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6.

Відповідно до пункту 8 Порядку та умов надання освітньої субвенції відповідні місцеві ради мають право додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних та капітальних видатків навчальних закладів, визначених у статті 1032 Бюджетного кодексу України,  включаючи погашення бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах казначейства.

Крім того, відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6, державним адміністраціям доручено:

- розробити та затвердити протягом місяця план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки (не менш як 2 відсотки доходів загального фонду), дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів (не менш як 1 відсоток видатків на бюджетну сферу) та посилення фінансово-бюджетної дисципліни;

- забезпечити відповідність повноважень щодо здійснення витрат бюджету обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;

- забезпечити дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування під час затвердження відповідного бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;

- забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, якіспоживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості з таких виплат;

- забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності економії коштів;

- здійснити у разі виникнення заборгованості із заробітної плати, стипендій, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг комплекс заходів щодо погашення заборгованості із зазначених виплат, забезпечивши використання не менш як 90 відсотків наявних коштів, насамперед загального фонду місцевих бюджетів;

- упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім випадків, пов'язаних з утворенням (реорганізацією) навчальних закладів, фінансування яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції, з                    відкриттям (розширенням) установ та збільшенням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб.

Крім того, обласним державним адміністраціям необхідно проаналізувати стан забезпеченості усіх місцевих бюджетів області видатками на обов’язкові виплати (оплату праці, стипендії, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо) і надати Міністерству освіти і науки України як головному розпоряднику коштів пропозиції щодо перерозподілу обсягів освітньої субвенції між місцевими бюджетами області, не збільшуючи при цьому загального їх обсягу.

2

Чи будуть вноситися зміни до Закону України «Про державне мито» в частині збільшення вартості послуг за вчинення нотаріальних дій, що здійснюються органами місцевого самоврядування. 

Наразі Мінфіном не ведеться робота по розробці законопроекту в частині збільшення ставок державного мита.

При цьому, Програмою діяльності Уряду не визначено завдань стосовно підготовки законопроекту про внесення змін до Декрету КМУ «Про державне мито» щодо перегляду ставок.

Водночас Мінфін готовий прийняти участь в опрацюванні законопроектів з порушеного питання, які можуть бути надіслані від інших суб’єктів законодавчої ініціативи.

3

Як вирішити питання із енергопостачальними організаціями (обленерго, облгази, РСМ тощо), які не оформлюють договори оренди землі та не сплачують земельного податку.  

Відповідно до Податкового кодексу платниками плати за землю є власники земельних ділянок та землекористувачі, а також орендарі земель державної та комунальної власності.

Відповідно до статей 125 і 126 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають лише з моменту реєстрації цих прав.

Підставою для нарахування земельного податку відповідно до пункту 286.1 статті 286 Податкового кодексу України є дані державного земельного кадастру. Отже, платником земельного податку можуть бути лише власники земельної ділянки, право власності яких засвідчено в законодавчому порядку.

Відповідно до статті 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу місцевого самоврядування шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку відповідно до пункту 288.1 статті 288 Податкового кодексу України є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

За відсутності державної реєстрації земельна ділянка не може вважатися такою, що знаходиться у власності або є орендованою для особи, яка фактично використовує таку земельну ділянку.

4

Пропонується змінити процедуру зарахування надходжень 5% акцизного податку на нафтопродукти до районного (обласного) бюджету з послідуючим розподілом між бюджетами, що входять до складу такого району (області).

Згідно з пунктом 1 статті 2 розділу ІІ Закону України від 02.03.2015 №212 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» на основі моніторингу виконання місцевих бюджетів за підсумками першого півріччя 2015 року мають бути внесені обґрунтовані та збалансовані пропозиції щодо можливого перерозподілу між місцевими бюджетами акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного.

5

Чи будуть передбачатися у 2015 році кошти на погашення зареєстрованої кредиторської заборгованості за виконані роботи, що фінансувалися у 2014 році за рахунок коштів субвенції на соціально-економічний розвиток (невикористані залишки коштів у кінці 2014 року були перераховані органами Казначейства до державного бюджету) та субвенції на ремонт доріг. 

Згідно з інформацією Державної казначейської служби кредиторська заборгованість, що виникла під час здійснення видатків місцевими бюджетами за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, обліковується за відповідними місцевими бюджетами.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій не передбачено.

Отже для погашення вказаної кредиторської заборгованості повинні залучатися кошти з відповідних місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

6

Чому змінами до бюджетного законодавства передбачено тільки стимулювання до об’єднання громадян, а стимулювання співробітництва відсутнє.  

Державне стимулювання співробітництва територіальних громад передбачене Законом України «Про співробітництво територіальних громад», у якому визначено шляхи, умови стимулювання та джерела фінансування заходів співробітництва.

Змінами внесеними до Бюджетного кодексу України передбачено спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку,у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад.

7

Відсутні кошти для планування видатків на виконання заходів, передбачених районними програмами, у першу чергу соціально-економічного розвитку, медичного спрямування (туберкулінодіагностика, імуносупресори).

Фінансування програм, затверджених місцевими радами, повинно здійснюватися за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

8

Просимо надати роз’яснення щодо застосування пункту 5 Порядку та умов надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 № 11, оскільки абзац другий цього пункту щодо передачі субвенції між місцевими бюджетами суперечить абзацу першому, який передбачає перерозподіл медичної субвенції Кабінетом Міністрів України.

Згідно з Порядком та умовами надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 № 11, головним розпорядником медичної субвенції є Міністерство охорони здоров’я.

Таким чином,порушене питання має розглядатися перш за все Міністерством охорони здоров’я як головним розпорядником медичної субвенції.

При надходженні від Міністерства охорони здоров’я відповідних пропозицій щодо внесення змін до зазначеного Порядку вони будуть опрацьовані Мінфіном у встановленому порядку.

9

Чи можуть передаватись кошти медичної субвенції з обласного бюджету бюджетам районів і міст обласного значення, зокрема на виконання обласних програм у галузі охорони здоров’я, які передбачають видатки на забезпечення медикаментами ветеранів війни, виробами медичного призначення та проведення безкоштовного зубопротезування пільгової категорії громадян.

Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 02.03.2015 № 212-VIII внесено зміни, зокрема, до статті 108 Бюджетного кодексу України.

Так, відповідно до норм статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету може здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій.

Згідно з Порядком та умовами надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 №11, головним розпорядником медичної субвенції є Міністерство охорони здоров’я.

Таким чином, питання передачі коштів медичної субвенції іншим бюджетам має розглядатися Міністерствомохорони здоров’я як головним розпорядником медичної субвенції.

10

Просимо опрацювати питання фінансування відомчих закладів, які передані з державного бюджету місцевим бюджетам, та додаткового виділення коштів на їх утримання, оскільки при розрахунку медичної субвенції не враховано додатковий фінансовий ресурс для окремих адміністративно-територіальних одиниць (хоча Міністерство інфраструктури до проекту бюджет на 2015 рік подало бюджетний запит у сумі 764,4 млн. грн. з розподілом по медичних закладах за місцем розташування).

У зв’язку з цим виникла проблема із фінансуванням вдділковоїклінічної лікарні станції Ужгород ДТГО «Львівська залізниця» (бюджет м. Ужгород), яка обслуговує 15 тис. жителів  - жителіТурківськогорайону Львівської області. Яким чином зібрати ресурс для утримання цього закладу?

Відповідно до Порядку та умови надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 №11, головним розпорядником медичної субвенції є Міністерство охорони здоров’я.

Таким чином порушене питання має розглядатись, у першу чергу, Міністерством охорони здоров'я у встановленому порядку.

Відповідно до пункту 4 Порядку та умов надання медичної субвенцій у складі медичної субвенцій передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати 1 відсотка загального обсягу субвенцій, для здійснення видатків, що не могли бути враховані під час застосування формули, за якою визначається порядок розподілу субвенцій між місцевими бюджетами.

Питання щодо обґрунтованого використання резерву коштів медичної субвенції має вирішуватись Міністерством охорони здоров'я.

11

Чи відноситься індексація заробітної плати працівників бюджетних установ до обов'язкових виплат? Внесеними змінами до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» установлено, що індексація грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів на відповідний рік. Разом з тим, пунктом 9 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» установлено, що Кабінетом Міністрів України затверджується особливий порядок проведення індексації на 2015 рік. Отже, якщо фінансового ресурсу на рік недостатньо, то індексація із січня 2015року повинна виплачуватися чи ні?

Відповідно до пункту 9 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» індексація грошових доходів населення у поточному році має проводитися у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у особливому порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

З метою забезпечення виконання зазначеного Закону Прем’єр-міністр України дав доручення Мінсоцполітикиразом з іншими заінтересованими міністерствами розробити вищевказаний порядок.

Враховуючи наведене, питання проведення індексації грошових доходів населення у 2015 році буде врегульоване при затвердженні зазначеного особливого порядку.

12

Яким чином планувати видатки на капремонт місцевих доріг.

Згідно зі статтею 19 Закону України "Про автомобільні дороги" організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів належить до основних обов'язків органів місцевого самоврядування.

Відповідно до статі 70 Кодексу видатки та кредитування місцевих бюджетів включають бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією програм та заходів згідно із статтями 88–91 Кодексу. Зокрема, статтею 91 Кодексу передбачено, що видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.

При цьому, дохідна частина місцевих бюджетів відповідно до змін, внесених до статей 64 та 69 Кодексу, доповнена акцизним податком з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Відповідно до пункту 16 частини першої статті 64 та пункту 203 частини першої статі 69 Кодексу акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів зараховується до доходів загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бюджетів, бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів.

Таким чином, рішення щодо спрямування коштів місцевих бюджетів на розвиток доріг комунальної власності може прийматися місцевими радами при затвердженні місцевих бюджетів з урахуванням визначених у відповідному місцевому бюджеті пріоритетів розвитку.

13

Чи можна здійснювати ремонт під’їзних доріг за рахунок коштів місцевих бюджетів.   

У разі, якщо під’їзна дорога є дорогою місцевого значення, її ремонт, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, може здійснюватися з відповідних місцевих бюджетів.

14

З метою недопущення втрат доходів селищних та сільських бюджетів внести зміни до Бюджетного кодексу України, виклавши пункт 15 статті 64 у новій  редакції: „15) державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем реєстрації фізичних та юридичних осіб, які сплачують його відповідно до закону"; та пункт 202 статті 69 у такій редакції: ,,202) державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем реєстрації фізичних та юридичних осіб, які сплачують його відповідно до закону".

Пропозиція не підтримується, оскільки за своєю сутністю державне мито є платою за дії (послуги) уповноважених законом на те органів за вчинення ними в інтересах фізичних та юридичних осіб дій та видачу документів, що мають юридичне значення.

Тобто, фактично державне мито виконує компенсаційну функцію і є інструментом відшкодування витрат державного або іншого органу, у зв’язку з його діяльністю.

Тому, пропозиція щодо зарахування державного мита до бюджетів місцевого самоврядування  не за місцем розгляду та оформлення документів, а за місцем реєстрації фізичних та юридичних осіб, не відповідає ідеології даного платежу.

 

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн