Інформація по темі "" | Публікації по тегу
22.04.22
10833 0
Друкувати
Обране

Законопроект № 7153: нюанси роботи ОМС та їх посадових осіб

В умовах воєнного стану критично важливим є забезпечення належного та безперервного функціонування, зокрема, органів влади та місцевого самоврядування.

Наразі існує чітка потреба у прискоренні прийняття управлінських рішень в умовах війни, забезпечення безперервності функціонування влади і комунального сектора економіки на усіх рівнях. З цією метою та для спрощення процедури прийняття кадрових рішень в умовах воєнного стану Верховною Радою України було ухвалено і направлено на підпис Президенту законопроект № 7153 «Про внесення змін до Законів України «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про правовий режим воєнного стану» щодо забезпечення керованості державою в умовах воєнного стану» (далі - законопроєкт № 7153). Про нього зараз і поговоримо.

Здійснення повноважень

Законопроєкт № 7153 покликаний врегулювати особливості здійснення повноважень органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Зокрема, пропонується встановити можливість для сільського, селищного, міського голови оперативно приймати важливі рішення в умовах воєнного стану. Яким чином законодавець пропонує врегулювати ці питання? Власне, шляхом внесенням змін до Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII “Про правовий режим воєнного стану” (далі - Закон № 389). Вказаний законодавчий акт, звертаємо вашу увагу, визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб. Стаття 9 цого Закону містить норми, що врегульовують здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування повноважень в умовах воєнного стану. До норм цієї статті законодавець пропонує додати певні положення, які ми наведемо в поєднанні з нормами профільного законодавчого акта - Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в УКраїні” (далі - Закон № 280).

Отже:

Зміни до Закону № 389

Норми Закону № 280

Стаття 9. Здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування повноважень в умовах воєнного стану

Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського голови

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад

1

В умовах воєнного стану сільський, селищний, міський голова територіальної громади, на території якої не ведуться бойові дії та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації населених пунктів, має право за погодженням з керівником відповідної обласної військової адміністрації приймати рішення щодо:

Сільський, селищний, міський голова:

1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання:

 

1) внесення змін до чисельності та персонального складу виконавчого комітету місцевої ради

вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

5) затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання

 

2) затвердження тимчасової структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, утворення інших виконавчих органів ради;

 

вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів

 

3) наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також передачі коштів, матеріально- технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

 

20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення

 

4) передачі коштів з відповідного місцевого бюджету на потреби Збройних Сил України або для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану;

 

27) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

 

5) управління майном, яке перебуває в комунальній власності відповідної територіальної громади (крім питань щодо відчуження, в тому числі шляхом приватизації, комунального майна, затвердження містобудівної документації та надання комунального майна в оренду на строк понад один рік);

Стаття 29. Повноваження щодо управління комунальною власністю

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад;

30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна;

31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

 

6) створення та реорганізації комунальних підприємств, установ та організацій, у тому числі затвердження їх статутів;

Стаття 29. Повноваження щодо управління комунальною власністю

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад

30) прийняття рішень

про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади

 

7) створення за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

Глава 2. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад

Стаття 38-1. Повноваження у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги належать такі власні (самоврядні) повноваження:

1) утворення в установленому порядку установ з надання безоплатної первинної правової допомоги з урахуванням потреб територіальної громади;

39-1) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

 

8) встановлення або внесення змін до правил з питань благоустрою територій населених пунктів територіальної громади, забезпечення на території територіальної громади чистоти і порядку;

Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку

7) організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

 

9) боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями;

 

45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

 

10) поводження з небезпечними відходами;

Стаття 38. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать (делеговані повноваження):

3-1) погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодія з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до закону;

45-1) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

 

11) внесення змін до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно- територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, а також внесення змін до відповідного місцевого бюджету, якщо це необхідно для здійснення заходів правового режиму воєнного стану військовим командуванням або відповідною військовою адміністрацією або для реалізації рішень, прийнятих сільським, селищним, міським головою згідно з пунктами 1- 10 цієї частини.

Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм;

22) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

23) розгляд прогнозу місцевого бюджету, затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

Тож, як бачимо положеннями законопроекту № 7153 сільському, селищному, міському голові під час воєнного стану надаються певні повноваження, передбачені Законом № 280 в рамках діяльності відповідної ради та її виконавчих органів. Водночас, зауважимо, що законопроектом № 7153 не передбачено механізму їх здійснення, тож ухвалення певних локальних нормативних документів на місцях не уникнути.

Ще одна важлива річ, на яку варто звернути вашу увагу! Законопроєктом № 7153 стаття 9 Закону № 389 доповнюється новою частиною п’ятою. Нею уточнюється, що рішення, прийняті сільським, селищним, міським головою у порядку, встановленому частиною третьою цієї статті (тобто все те, що перераховано в лівій колонці наведеної вище таблиці), набувають чинності з моменту їх погодження керівником відповідної обласної військової адміністрації. Договори, укладені під час дії воєнного стану сільським, селищним, міським головою з питань, визначених у пунктах 1-11 частини третьої цієї статті, не підлягають затвердженню відповідною місцевою радою.

Кадрові повноваження

Стаття 9 Закону № 389 крім іншого доповнюється законопроєктом № 7153 новою частиною п’ятою, нормами якої деталізовано кадрові повноваження сільського, селищного, міського голови.

Так передбачається, що у разі затвердження сільським, селищним, міським головою тимчасової структури органів місцевого самоврядування, працівники, посади яких не входять до тимчасової структури, увільняються від виконання посадових обов’язків на період її дії. У разі неможливості переведення на іншу роботу таким працівникам, незалежно від їх бажання, надається відпустка без збереження заробітної плати на час дії тимчасової структури. Тимчасова структура органів місцевого самоврядування діє не більше 30 днів після припинення або скасування воєнного стану.

Тобто, відповідно зазначених норм у разі потреби відповідний сільський, селищний, міський голова своїм розпорядженням може тимчасово змінити структуру ОМС, а за нею і штатний розпис (звісно ж дотриманням положень ч. 4 ст. 9 законопроєкту № 7153, тобто лише після погодження відповідного розпорядження керівником військової адміністрації обласного рівня).

З урахуванням цього до нової (зверніть увагу!) тимчасової структури та, відповідно, розпису можуть не потрапити підрозділи і посади, які функціонували до моменту зміни.

Працівники, посади яких будуть відсутні, не звільняються, а увільняються від виконання посадових обов’язків на період дії тимчасової структури.

Підкреслимо! У такому випадку не йдеться про припинення чи призупинення трудового договору. Йдеться саме про увільнення від виконання посадових обов’язків. Яким чином? Таким працівникам, кажуть норми законопректу № 7153 мають запропонувати іншу роботу. Тут не забуваємо, що на час воєнного стану деякі норми КЗпП ( а тут мав би діяти саме він) були замінені нормами Закону України від 15.03.2022 № 2136-IX “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”. Цим законом, зокрема, передбачено, що у період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії), якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей, з оплатою праці за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою. У період дії воєнного стану норми ч. 3 ст. 32 КЗпП та інших законів України щодо повідомлення працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються.

У разі неможливості переведення на іншу роботу таким працівникам, незалежно від їх бажання, надається відпустка без збереження заробітної плати на час дії тимчасової структури (від моменту затвердження і - не більше 30 днів після припинення або скасування воєнного стану).

Законопроект № 7153 каже не тільки про можливість сільського, селищного, міського голови затвердити нову тимчасову структуру, а і про те, що в умовах воєнного стану сільський, селищний, міський голова, а також і керівник виконавчого органу місцевого самоврядування має право призначати осіб на посади в органах місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління відповідного органу місцевого самоврядування, та звільняти з них за погодженням з керівником відповідної обласної військової адміністрації.

Тобто, у разі набуття чинності цією нормою, право призначати осіб на посади в ОМС отримує не тільки відповідний сільський, селищний, міський голова (бо це й так передбачено для більшої частини посад в ОМС), а ще й керівник виконавчого органу. Зверніть увагу, теж стосується і посад керівників комунальних підприємств, установ і організацій.

І тут, честно кажучи, не зовсім стає зрозумілим, що законодавець мав на увазі. Бо ця норма викликає більше запитань ніж пропонує вирішення. Чи зможе сільський, селищний, міський голова одноособово призначати осіб на виборні посади; чи може керівник виконавчого органу місцевого самоврядування, який не є юридичною особою публічного права самостійно призначити на посаду, наприклад, головного спеціаліста і що буде підставю для його призначення; чи повинні керівники виконавчих органів погоджувати свої кадрові дії з відповідним сільським, селищним, міським головою чи тільки з самим керівником відповідної обласної військової адміністрації тощо? Теж саме стосується і призначень на посади керівників комунальних підприємств, установ і організацій. Наразі відповідей на ці запитання немає. Бо, наприклад, ст. 10 законопроекту № 7153 визначає, зокрема, лише певний механізм призначення, який, до речі, не містить такого суб’єкта призначення як керівника виконавчого органу місцевого самоврядування.

Так, ч. 2 цієї статті передбачається, що в умовах воєнного стану особи призначаються на посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників комунальних підприємств, установ, організацій сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради без конкурсного відбору на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

Особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування, посади керівника комунального підприємства, установи, організації, в умовах воєнного стану не подає декларацію, документ про підтвердження рівня володіння державною мовою; щодо такої особи не здійснюються відповідні перевірки передбачені антикорупційним та люстраційним законодавством.

Водночас, оскільки, структури в органах місцевого самоврядування можуть бути тимчасовими, то й призначення на відповідні посади є тимчасовим з можливим “перепризначенням”, але вже на звичайних умовах.

Так, відповідно до норм ч. 3 ст. 10 законопроекту № 7153 після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців з дня його припинення чи скасування, за посадами в органах місцевого самоврядування, на які особи були призначені під час дії воєнного стану, проводяться конкурсні відбори, визначені відповідними законами. Граничний строк перебування особи на відповідній посаді, призначення на яку відбулося під час дії воєнного стану, становить не більше 12 місяців після припинення чи скасування воєнного стану. А протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, крім випадку звільнення такої особи до дня припинення чи скасування воєнного стану мають бути проведені усі перевірки, передбачені відповідними законами.

На жаль, прописуюючі ці норми законодавець забув про призначених під час воєнного стану керівників комунальних підприємств, установ, організацій. Тож що має відбутися з ними після припинення чи скасування воєнного стану залишається загадкою. А можливо - їх удачею.

Частина 4 ст. 10 законопроєкту № 7153 також містить деякі нюанси звільнення осіб, що належить до повноважень сільського, селищного, міського голови, керівника виконавчого органу місцевого самоврядування. Отже, протягом дії воєнного стану та 30 днів після його припинення або скасування звільнення осіб з посад сільським, селищним, міським головою чи керівником виконавчого органу може здійснюватися у разі:

невиконання законних! вимог свого безпосереднього керівника,

зміни організаційної структури юридичної особи!, з якою працівник перебуває у трудових відносинах

іншої зміни істотних умов праці

без дотримання вимог законодавства про працю щодо попередження про наступне вивільнення, переважного права залишення на роботі, отримання згоди виборного органу первинної профспілкової організації та неприпустимості звільнення окремих осіб.

Нюанси функціонування ОМС

Окремо слід звернути увагу на спеціальні норми, які врегульовують деякі питання функціонування ОМС.

Статтею 10 законопроекту № 7153 передбачено, що припинення повноважень, зокрема органів місцевого самоврядування є неприпустимими. Тож у період воєнного стану вони не можуть бути припинені. У разі утворення військової адміністрації населеного пункту повноваження сільської, селищної або міської ради, її виконавчих органів протягом дії воєнного часу та 30 днів після його припинення або скасування здійснюються такою військовою адміністрацією. Зверніть увагу, про комунальні підприємства, установи, організації не йдеться.

Наостанок зазначимо, що на час підготовки цього випуску “Місцевого самоврядування” законопроект № 7153 вже довгий час перебуває на підписі у Президента, тож можливо його юридичний апарат побачив певні недоопрацьовані нюанси, на які законодавець зверне увагу і доопрацює. А доти користуємося тими нормами, та тими законодавчими і нормативними документами, які є чинними.

Миру нам та перемоги!

 

Мацокін Андрій, головний редактор спецвипуску «Юридичні практики»

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ КВІТЕНЬ, 2022/№ 4/3

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі