Створення в установі комісії із соціального страхування – особливості документального оформлення

Створення на підприємстві, в установі, організації комісії (обрання уповноваженого) із соціального страхування – особливості документального оформлення


Відповідно до пункту 3 статті 30 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 № 1105-XIV в редакції Закону України від 28.12.2014 № 77 рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування.

Враховуючи специфіку організаційних моментів, виконавча дирекція Полтавського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності звертає увагу новостворених підприємств, установ, організацій на особливості документального оформлення заснування комісії (обрання уповноваженого) із соціального страхування.

Перш за все слід зазначити, що комісія (уповноважений) із соціального страхування створюється (обирається) та діє на кожному підприємстві, в установі, організації, що використовує найману працю, незалежно від форм власності й господарювання в місячний строк після державної реєстрації.

 Страховий актив виконує свої функції відповідно до Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 23.06.2008 № 25 (далі – Положення).

Відповідно до п. 1.4 Положення комісія із соціального страхування підприємства створюється при чисельності застрахованих осіб понад 15 працюючих за наймом.

До складу комісії із соціального страхування входять представники адміністрації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, що представляють інтереси застрахованих осіб), які делегуються кожною представницькою стороною самостійно у рівній кількості, залежно від чисельності застрахованих осіб в організації. Строк повноважень членів комісії та їх кількість від кожної сторони встановлюється спільним рішенням представницьких сторін (обмежень щодо мінімальної чи максимальної кількості членів комісії законодавством не встановлено).

Рішення про делегування до складу комісії представників роботодавця оформляється його наказом або розпорядженням.

 

ЗРАЗОК НАКАЗУ

 

________________________________________________________________________

(найменування організації, підприємства, установи)

 

НАКАЗ

від “_______”_____ 20­__  р.  № ___  

 

 

Про делегування представників

від роботодавця до складу комісії

із соціального страхування

Відповідно до п. 3 ст. 30 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 № 1105-XIV в редакції Закону України від 28.12.2014 № 77 та, враховуючи спільне з проф­спілковим комітетом рішення щодо створення комісії із соціального страхування у складі шести осіб із рівним представництвом від кожної сторони, терміном на ___________років, НАКАЗУЮ:

         Делегувати представників від роботодавця до складу комісії із загальнообов’язкового державного соціального страхування___________________________

(ПІП делегованих, посада)

М.П.

          Директор                         ______________                       _______________

                                                           (підпис)                                       (ПІП) 

 

 

Рішення про делегування представників від застрахованих осіб до комісії із соціального страхування оформлюється постановою виборного органу профспілкової організації (об'єднаного представницького органу  профспілкових організацій) або  відповідним  рішенням  іншого  уповноваженого  органу, який 
представляє інтереси застрахованих осіб.

 

 

ЗРАЗОК ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ

ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

(ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ)

_____________________________________________________________________________

(найменування організації, підприємства, установи)

                                                

ПРОТОКОЛ

 

від “______”____________ 20____ р.                                                            №_____

 

засідання профспілкового комітету

(загальних зборів трудового колективу)

________________________________

(назва підприємства)

 

Присутні:   1) __________________________;

2) __________________________;

3) _________________________...

                                                            

Порядок денний:

1.  Про делегування представників від застрахованих осіб до складу комісії із соціального страхування.

 

СЛУХАЛИ: __________________________про делегування представників (ПІП)

від застрахованих осіб до складу комісії із соціального страхування терміном на ___________років.

ВИСТУПИЛИ: __________________________запропонував(ла) делегувати від

                                            (ПІП)

сторони застрахованих осіб до складу комісії із соціального страхування

терміном на ___________ років: ________________________________________.

(ПІП, посади делегованих)

ГОЛОСУВАЛИ.

Результати голосування: “за” – ____, “проти” – ___, “утрималися” – ____.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

         Делегувати від застрахованих осіб до складу комісії із соціального страхування терміном на ________ років _______________________.

                                                                           (ПІП, посади делегованих)

 

Голова  зборів:                                ______________                       _______________

(голова профспілкового комітету)                                                      (ПІП)

 

Секретар:                                         ______________                      ________________

                                                                                                                  (ПІП)

Якщо член комісії з будь-яких причин позбавляється своїх повноважень (довготривала хвороба, відпустка по догляду за дитиною до трьох років, звільнення), сторона, яку він представляє, має делегувати іншого представника на строк, що залишився до закінчення повноважень комісії, оформивши заміну  наказом роботодавця чи постановою профспілкового комітету (дивлячись з якої сторони проводиться делегування).

По закінченню строку повноважень членів комісії із соціального страхування керівник підприємства має видати наказ, яким затвердити новий перелік працівників, що представлятимуть сторону роботодавця у складі комісії із соціального страхування. У свою чергу рішенням виборного органу профспілкової організації чи загальними зборами трудового колективу затверджується новий склад представників застрахованих осіб.

Відповідно до п. 1.4 Положення при чисельності на підприємстві застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства.

 

ЗРАЗОК ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

_____________________________________________________________________________

(найменування організації, підприємства, установи)

ПРОТОКОЛ

 

від “______”____________ 20____ р.                                                               №_____

 

загальних зборів трудового колективу

________________________________

(назва підприємства)

 

Присутні:   1) __________________________;

2) __________________________;

3) _________________________...

Порядок денний:

2.  Про обрання уповноваженого із соціального страхування.

 

СЛУХАЛИ: __________________________про обрання уповноваженого із (ПІП, посада)

загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до п. 1.4 Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 23.06.2008 № 25.

ВИСТУПИЛИ: __________________________запропонував(ла) обрати

                                             (ПІП)

уповноваженим із загальнообов’язкового державного соціального страхування терміном на ___________ років _________________________________________

(ПІП, посада)

ГОЛОСУВАЛИ.

Результати голосування: “за” – ____, “проти” – ___, “утрималися” – ____.

Рішення прийнято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати уповноваженим із загальнообов’язкового державного соціального страхування терміном на ___________ років _____________________________.

                                                                                     (ПІП, посада)

Голова  зборів:                                ______________                       _______________

                                                                                                                (ПІП)

Секретар:                                         ______________                      ________________

                                                                                                                 (ПІП)

Основною формою діяльності комісії є засідання, які повинні проводитись відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць. Уповноважений із соціального страхування всі рішення приймає самостійно по мірі надходження відповідних звернень застрахованих осіб. Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства обов’язково оформлюються протоколом встановленого зразка в день їх прийняття.

На першому засіданні відкритим голосуванням обирається голова та заступник голови комісії, які мають представляти різні представницькі сторони.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства підзвітнароботодавцю та представнику застрахованих осіб, а її роботу в установленому порядку перевіряють органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Зразки протоколів комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого) про призначення, відмову в призначенні (припинення виплати) матеріального забезпечення є в додатках до Положення. 

Від належної організації роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування залежить впорядкованісь та результативність її діяльності, а отже  правомірне та своєчасне призначення працівникам підприємства (застрахованим особам) матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Полтавське обласне відділення Фонду соцстраху з ТВП

 


Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (11)
наталья
31.03.2017
боже, как это бесит, скажите у кого на предприятии собирается комиссия, чтобы принять решение? бухгалтер—вот комиссия, сам принимает решения, оформляет, протоколирует и начисляет.


Подробиці: https://buhgalter.com.ua/news/kadrova-sprava/stvorennya-v-ustanovi-komisiyi-iz-sotsialnogo-strahuvannya/
Отак наталья
31.03.2017
І бегає потім за всіма "членами" підписи збирає. А ще веде комісію по розслідуванню нещасних випадків невиробничого характеру - "універсальний солдат"
Анна наталья
31.03.2017
Именно так и происходит! Все делает бухгалтер! Никаких сборов, тем более как написано "минимум 2 раза в месяц".... Но за статью спасибо, эти ненужные бумажки все равно приходится рисовать((((.
Євген наталья
31.03.2017
+100500 это даже в этом фонде все понимают, но фантазии придумать, что то нормальное видать не хватает!!!
Тетяна
31.03.2017
Напевне це звучить фантастично, але в нашій установі ця комісія працює. На початку теж були проблемки. Просто бухгалтерія не приймає листки непрацездатності до оплати без оформлених належним чином протоколів, а після звернень працівників щодо затримки у виплаті лікарняних працівники направлялисяі до голови комісії й через деякий час все стало на свої місця. Просто в нас бухгалтерів й так роботи більш ніж достатньо, тому ми маємо відстоювати свої права, в деяких моментах проявити принциповість й зайву роботу на себе не перебирати.
Архив
03.04.2017
А якщо нас 2 чоловіка на підприємстві, комісія не потрібна? я вірно зрозуміла?
Тетяна Архив
03.04.2017
У Вас буде не комісія, а уповноважений
Архів Тетяна
04.04.2017
Дякую.
Світлана
04.04.2017
А я дуже хочу щоб нарешті бухгалтерія взагалі не бачила цих лікарняних. Створюйте електронний реєстр. За цим реєстром роботодавець вносить данні до табелю обліку робочого часу, оплачує перші 5 днів і ВСЕ!! Більше нічого знати і бачити не хочу!! А ви там в себе виписуйте, збирайте, здавайте до ФСС лікарняні і самі їх оплачуйте. І самі себе перевіряйте на предмет оформлення лікарняних.
Сергій Світлана
04.04.2017
Вы сама себе противоречите.
Вы не хотите видеть больничные, но признаёте, что должны начислить по ним за первые 5 дней.
С чего будете начислять, с воздуха?
Світлана
04.04.2017
Скільки часу вивільниться. І не потрібно кошти на підприємства перераховувати, звіти здавати-приймати.
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі