Як роз’яснено на Урядовому порталі: документ удосконалює роботу з документами в електронній формі, а набирає чинності він із 15 серпня 2016 року.

Установлено, що перелік документів, проходження в установі яких переведено в електронну форму, окрім документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, звернень громадян, запитів на інформацію й електронних документів, що в установлених законом випадках не можуть бути застосовані як оригінали, затверджується наказом (розпорядженням) керівника.

При цьому не допускається одночасне проходження одного й того ж документа в електронній та паперовій формах.

Під час створення (проходження) в установі документів в електронній формі бланки можуть виготовлятися за допомогою комп’ютерної техніки чорно-білими або кольоровими та в разі потреби друкуються.

Обов’язковому обліку підлягають пронумеровані бланки в паперовій формі.

Установи, які не є користувачами системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, реєструють документи незалежно від способу їх доставки, передачі чи створення.

Установи, які є користувачами системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, реєструють документи тимчасового зберігання винятково в електронній формі згідно з інструкціями установ.

 Постанова від 22.07.2016 р. № 468