Інформація по темі "" | Публікації по тегу
05.10.16
20603 9
Друкувати
Обране

Пенсійне забезпечення держслужбовців

З 01.05.2016 р. набрав чинності Закон про держслужбу, яким визначено право на пенсійне забезпечення держслужбовців відповідно до ст. 37 Закону № 3723. Порядок призначення таких пенсій затверджено постановою № 622, яка застосовується починаючи з 01.05.2016 р. Згідно з п. 2 розділу ХI Закону про держслужбу втратив чинність Закон № 3723, крім ст. 37, що застосовується до осіб, зазначених у пунктах 10 та 12 цього розділу. Пунктами 10 та 12 Прикінцевих та перехідних положень Закону про держслужбу передбачено право держслужбовців на призначення пенсії за віком відповідно до ст. 37 Закону № 3723. Розглянемо особливості призначення пенсій держслужбовцям.

Умови призначення пенсії

 

ПРИКЛАД 1

Чоловік, який з 16.05.2004 р. працює на посаді головного спеціаліста загального відділу міністерства, звернувся за призначенням пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723.

Чи має він право на пенсію?

Враховуючи те, що посаду головного спеціаліста загального відділу, яку обіймав чоловік з 01.05.2016 р., не віднесено до посад державної служби, тобто на момент набрання чинності Законом про держслужбу він не обіймав посаду державної служби в державному органі, у призначенні пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723 йому буде відмовлено.

ПРИКЛАД 2

18.08.2016 р. чоловік при досягненні пенсійного віку звернувся за призначенням пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723. Згідно із записами  у  трудовій книжці він працював на посадах, віднесених до посад державної служби у період з 28.02.1989 р. по 30.03.2012 р.

Чи має він право на пенсію?

Враховуючи те, що чоловік відпрацював на посадах, віднесених до відповідних посад державної служби, понад 20 років, він має право на призначення пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723.

ПРИКЛАД 3

У серпні поточного року жінка звернулася за призначенням пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723. За записами у трудовій книжці вона працювала на державній службі у період з 20.06.2006 р. по 18.08.2016 р. Чи має вона право на пенсію?

Згідно з п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону про держслужбу надано право на призначення пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723 держслужбовцям, які на день набрання чинності цим Законом (01.05.2016 р.) обіймають посади державної служби та мають не менше 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби.

10 років стажу державної служби жінка набула лише 20.06.2016 р. Тобто станом на 01.05.2016 р. вона не мала 10 років стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служи, тому право на пенсію відповідно до ст. 37 Закону № 3723 у неї відсутнє.

 

Встановлення відповідності посади

При визначенні права особи на призначення пенсії згідно із Законом про держслужбу слід за записами трудової книжки (в необхідних випадках — із додаванням інших документів) установити відповідність посади, яку обіймає особа, до посад держслужби, визначених ст. 25 Закону № 3723.

Основним критерієм, який визначає підстави для зарахування того чи іншого періоду роботи особи на посаді держслужбовця до стажу, який дає право на призначення пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723, є встановлення відповідного рангу згідно з посадою, яку обіймав держслужбовець.

Розмір пенсії

Пенсія держслужбовцям призначається з дати звернення, але не раніше дати виникнення права, у розмірі 60 % суми їх заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, — заробітної плати працюючого держслужбовця відповідної посади та відповідного рангу за останнім місцем роботи на державній службі, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Врахування виплат для обчислення пенсії

Під час визначення заробітку для обчислення пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723 посадовий оклад та надбавки за ранг та вислугу років враховуються в розмірах, установлених на день звернення за призначенням пенсії за останньою посадою, яку обіймав держслужбовець (або прирівняною до неї у разі відсутності у державному органі відповідних посад державної служби).

Інші виплати (крім посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років) враховуються за будь-які 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби підряд перед зверненням за пенсією незалежно від перерв починаючи з 01.05.2016 р. Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат на 60. У разі коли на дату звернення за пенсією немає 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби починаючи з 01.05.2016 р., середньомісячна сума таких виплат визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на наявні місяці роботи починаючи з 01.05.2016 р. За бажанням особи неповні місяці роботи на посаді державної служби враховуються як повні.

Для держслужбовців, які звернулися за призначенням пенсії у травні 2016 р., а також для осіб, які не працювали починаючи з 01.05.2016 р. на посадах державної служби, сума виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років) визначається з розрахунку таких виплат за травень 2016 р. як повний місяць.

Матеріальна допомога та виплати, які нараховуються за період, що перевищує календарний місяць, враховуються в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.

Особам, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад держслужбовців, і які на момент виходу на пенсію не перебувають на державній службі, за їх бажанням розмір виплат (крім посадового окладу, надбавок за ранг і вислугу років) може визначатися в середніх розмірах щодо визначених законодавством таких виплат за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії, але не раніше травня 2016 р., за відповідною (прирівняною) посадою (посадами) за останнім місцем роботи на державній службі.

ПРИКЛАД 4

22.09.2016 р. жінка звернулася за призначенням пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723. Згідно із записами в трудовій книжці вона працювала у період з 20.04.2001 р. по 21.09.2016 р. на посаді, яка дає право на призначення пенсії держслужбовця.

У період з травня 2016 р. по дату звільнення заробітна плата складалася з посадового окладу — 4308 грн, надбавки за ранг — 200 грн та надбавки за вислугу років — 1938,60 грн (45 % від посадового окладу). При цьому у серпні поточного року було виплачено матеріальну допомогу в розмірі 4500 грн.

Під час визначення заробітку для обчислення пенсії на день звернення за призначенням пенсії враховуватимуться: посадовий оклад — 4308 грн, надбавка за ранг — 200 грн, надбавка за вислугу років — 1938,60 грн.

Крім цього, буде враховано матеріальну допомогу на оздоровлення в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді, а саме 375 грн (4500 : 12).

Сума заробітку для обчислення пенсії становить 6821,60 грн (4308 + 200 + 1938,60 + 375).

Розмір пенсії становитиме 4092,96 грн (6821,60 × 60%).

ПРИКЛАД 5

У вересні поточного року чоловік звернувся за призначенням пенсії держслужбовця. На момент звернення на посаді держслужбовця не працює. Згідно  із записами у трудовій книжці у період з 28.02.1993 р. по 22.05.2016 р. працював на посаді начальника відділу міністерства.

Яким чином визначатиметься заробіток?

Оскільки чоловік має понад 20 років роботи на посаді держслужбовця та на момент звернення за призначенням пенсії не працює на посаді держслужбовця, розмір виплат для обчислення заробітку (крім посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років) визначатимуться за його бажанням таким чином:

у середніх розмірах щодо визначених законодавством таких виплат за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії, тобто за серпень 2016 р., за відповідною (прирівняною) посадою (посадами) за останнім місцем роботи на державній службі

або 

за травень 2016 р. як за повний місяць.

ПРИКЛАД 6

Чоловік 25.09.2016 р. звернувся за призначенням пенсії держслужбовця. Згідно із записами в трудовій книжці станом на 01.05.2016 р. працював на посаді державної служби та має 10 років стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби. Звільнений з посади державної служби 23.09.2016 р. Для призначення пенсії надав довідку про розмір посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років. Розмір інших виплат, а саме надбавка за високі досягнення у праці та премія, надано за період з 01.05.2016 р. по вересень 2016 р. При цьому особа виявила бажання під час визначення заробітку для обчислення пенсії врахувати надбавку за високі досягнення у праці та премію за вересень 2016 р.

Як визначатиметься заробіток?

Пунктом 4 постанови № 622 визначено, що розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років), що включається до заробітку для обчислення пенсії, визначається саме за період роботи на посаді держслужби підряд перед зверненням за пенсією.

Отже, якщо звернення за призначенням пенсії надійшло у вересні, то надбавка за високі досягнення у праці та премія враховуватимуться по серпень включно. Ці виплати могли б бути враховані до заробітку для розрахунку пенсії у випадку, якщо б чоловік за призначенням пенсії держслужбовця звернувся у жовтні поточного року.

ПРИКЛАД 7

Жінка досягла пенсійного віку. 20.09.2016 р. вона звернулася за призначенням пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723 як особа, яка має 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад держслужби. На посаді держслужби вона працювала по 31.08.2016 р. 
Згідно з наданими довідками посадовий оклад — 3963 грн, надбавка за ранг — 400 грн, 
надбавка за вислугу років — 1981,50 грн, сума премії в травні та червні — 1585,20 грн і в липні та серпні —1981,50 грн.

Визначимо заробіток для розрахунку пенсії.

Для визначення заробітку для розрахунку пенсії враховуємо посадовий оклад — 3963 грн, 
надбавку за ранг — 400 грн, надбавку за вислугу років — 1981,50 грн, 
премію — 891,68 грн (3566,70 : 4; оскільки премії враховуються за період починаючи з 01.05.2016 р., то відповідно їх сума визначається шляхом поділу на кількість місяців, в даному випадку у період з травня по серпень).

Сума заробітку для обчислення пенсії — 7236,18 грн.

Розмір пенсії становитиме 4341,71 грн (7236,18 × 60%).

 

Обмеження у виплаті пенсій

Пенсія держслужбовця призначається незалежно від факту роботи на держслужбі.

Проте слід враховувати порядок виплати пенсій, який діє по 31.12.2016 р., а саме:

  • пенсії/щомісячне довічне грошове утримання особам, які працюють на посадах держслужби в державних органах, визначених Законом про держслужбу, а також на посадах та на умовах, передбачених Законом про прокуратуру, Законом № 2453, не виплачуються. Зазначене обмеження не поширюються на інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи, ветеранів військової служби та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 № 3551;
  • у період роботи на інших посадах/роботах пенсія, призначена особам відповідно до ст. 37 Закону № 3723, розмір якої перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше ніж 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Пенсія в повному обсязі незалежно від факту роботи виплачується інвалідам I та II груп, інвалідам війни III групи та учасникам бойових дій, особам, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 № 3551.

Після звільнення з роботи виплата пенсії поновлюється.

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

ПРИКЛАД 8

З 18.08.2016 р. чоловіку призначено пенсію відповідно до ст. 37 Закону № 3723. На момент призначення пенсії він не працював. Який розмір пенсії матиме чоловік, якщо він повідомив управління Пенсійного фонду України, що 22.09.2016 р. працевлаштувався на посаду інженера в недержавну установу?

Починаючи з 22.09.2016 р. виплата пенсії чоловіку має проводитись як працюючому пенсіонеру в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше ніж 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

ПРИКЛАД 9

Чоловіку в липні поточного року призначено пенсію відповідно до ст. 37 Закону № 3723. На момент звернення за призначенням пенсії його було звільнено. 18.09.2016 р. він працевлаштувався на посаду держслужбовця, про що поінформував управління Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії шляхом надання довідки, що підтверджує зазначений факт, до якої було долучено посвідчення ветерана військової служби. В якому розмірі здійснюватиметься виплата пенсії?

Враховуючи те, що обмеження у виплаті пенсій не поширюються на ветеранів військової служби, які отримують пенсію відповідно до ст. 37 Закону № 3723, виплата пенсії чоловіку здійснюється в повному обсязі

 

Олена Охріменко,заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення — начальник відділу спеціальних пенсій Пенсійного фонду України

http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/10251

 

 

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
9
LEXXX
05.10.2016
Перший приклад, як на мене, помилковий. Виходжу із того, що оскільки станом на 1 травня 2015 р. НАДС не затвердив жодного Переліку "обслуговуючих" посад. Тобто особа, яка займала посаду головного спеціаліста загального відділу була держслужбовцем. І навіть, якщо до особи і було застосовано сумнівні "роз'яснення", які залишили для неї права, передбачені законодавством, що діяло раніше, то статус державного службовця вона втратить лише після переведення на "обслуговуючу" посаду.
LEXXX
05.10.2016
Візьмемо іншу ситуацію. У нас в конторі деякі особи десь у червні попали у Перелік "обслуговуючих" посад, але у двомісячний термін перейшли на рівнозначні посади держслужбовця. Тобто статус держслужбовця не втрачали ні на день. Якщо керуватися першим прикладом, то не зважаючи на це, пенсія держслужбовця їм все рівно не світить.
nat10882
05.10.2016
А що з пенсіями посадових осіб місцевого самоврядування? Який у них відсоток від заробітку при виході на пенсію?
Олександр nat10882
05.10.2016
Усе однакове - 60 відсотків.
nat10882 Олександр
06.10.2016
А в пенсійному фонді кажуть, що посадовим особам ОМС пенсія нараховується на загальних підставах (((
Олександр nat10882
07.10.2016
60 відсотків - це загальні підстави
natali
11.10.2016
Компенсація за невикористану відпустку має враховуватись при нарахуванні пенсії, як виплата з якої сплачено внески за період з 01.05.2016р. до дати звернення!
Галина
12.07.2017
Добрий день, я пішла на пенсію як державний службовець на посаді головного бухгалтера, чи повинні мені перерахувати пенсію з підвищенням заробітної плати з 26 травня 2017р. Дякую!
Іван
06.12.2017
Чи включаються в розрахунок пенсій держслужбовцям відпускні та лікарняні?
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі