Інформація по темі "" | Публікації по тегу
05.10.16
19587 9
Друкувати
Обране

Пенсійне забезпечення держслужбовців

З 01.05.2016 р. набрав чинності Закон про держслужбу, яким визначено право на пенсійне забезпечення держслужбовців відповідно до ст. 37 Закону № 3723. Порядок призначення таких пенсій затверджено постановою № 622, яка застосовується починаючи з 01.05.2016 р. Згідно з п. 2 розділу ХI Закону про держслужбу втратив чинність Закон № 3723, крім ст. 37, що застосовується до осіб, зазначених у пунктах 10 та 12 цього розділу. Пунктами 10 та 12 Прикінцевих та перехідних положень Закону про держслужбу передбачено право держслужбовців на призначення пенсії за віком відповідно до ст. 37 Закону № 3723. Розглянемо особливості призначення пенсій держслужбовцям.


Умови призначення пенсії

 

ПРИКЛАД 1

Чоловік, який з 16.05.2004 р. працює на посаді головного спеціаліста загального відділу міністерства, звернувся за призначенням пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723.

Чи має він право на пенсію?

Враховуючи те, що посаду головного спеціаліста загального відділу, яку обіймав чоловік з 01.05.2016 р., не віднесено до посад державної служби, тобто на момент набрання чинності Законом про держслужбу він не обіймав посаду державної служби в державному органі, у призначенні пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723 йому буде відмовлено.

ПРИКЛАД 2

18.08.2016 р. чоловік при досягненні пенсійного віку звернувся за призначенням пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723. Згідно із записами  у  трудовій книжці він працював на посадах, віднесених до посад державної служби у період з 28.02.1989 р. по 30.03.2012 р.

Чи має він право на пенсію?

Враховуючи те, що чоловік відпрацював на посадах, віднесених до відповідних посад державної служби, понад 20 років, він має право на призначення пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723.

ПРИКЛАД 3

У серпні поточного року жінка звернулася за призначенням пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723. За записами у трудовій книжці вона працювала на державній службі у період з 20.06.2006 р. по 18.08.2016 р. Чи має вона право на пенсію?

Згідно з п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону про держслужбу надано право на призначення пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723 держслужбовцям, які на день набрання чинності цим Законом (01.05.2016 р.) обіймають посади державної служби та мають не менше 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби.

10 років стажу державної служби жінка набула лише 20.06.2016 р. Тобто станом на 01.05.2016 р. вона не мала 10 років стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служи, тому право на пенсію відповідно до ст. 37 Закону № 3723 у неї відсутнє.

 

Встановлення відповідності посади

При визначенні права особи на призначення пенсії згідно із Законом про держслужбу слід за записами трудової книжки (в необхідних випадках — із додаванням інших документів) установити відповідність посади, яку обіймає особа, до посад держслужби, визначених ст. 25 Закону № 3723.

Основним критерієм, який визначає підстави для зарахування того чи іншого періоду роботи особи на посаді держслужбовця до стажу, який дає право на призначення пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723, є встановлення відповідного рангу згідно з посадою, яку обіймав держслужбовець.

Розмір пенсії

Пенсія держслужбовцям призначається з дати звернення, але не раніше дати виникнення права, у розмірі 60 % суми їх заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, — заробітної плати працюючого держслужбовця відповідної посади та відповідного рангу за останнім місцем роботи на державній службі, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Врахування виплат для обчислення пенсії

Під час визначення заробітку для обчислення пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723 посадовий оклад та надбавки за ранг та вислугу років враховуються в розмірах, установлених на день звернення за призначенням пенсії за останньою посадою, яку обіймав держслужбовець (або прирівняною до неї у разі відсутності у державному органі відповідних посад державної служби).

Інші виплати (крім посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років) враховуються за будь-які 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби підряд перед зверненням за пенсією незалежно від перерв починаючи з 01.05.2016 р. Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат на 60. У разі коли на дату звернення за пенсією немає 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби починаючи з 01.05.2016 р., середньомісячна сума таких виплат визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на наявні місяці роботи починаючи з 01.05.2016 р. За бажанням особи неповні місяці роботи на посаді державної служби враховуються як повні.

Для держслужбовців, які звернулися за призначенням пенсії у травні 2016 р., а також для осіб, які не працювали починаючи з 01.05.2016 р. на посадах державної служби, сума виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років) визначається з розрахунку таких виплат за травень 2016 р. як повний місяць.

Матеріальна допомога та виплати, які нараховуються за період, що перевищує календарний місяць, враховуються в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.

Особам, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад держслужбовців, і які на момент виходу на пенсію не перебувають на державній службі, за їх бажанням розмір виплат (крім посадового окладу, надбавок за ранг і вислугу років) може визначатися в середніх розмірах щодо визначених законодавством таких виплат за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії, але не раніше травня 2016 р., за відповідною (прирівняною) посадою (посадами) за останнім місцем роботи на державній службі.

ПРИКЛАД 4

22.09.2016 р. жінка звернулася за призначенням пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723. Згідно із записами в трудовій книжці вона працювала у період з 20.04.2001 р. по 21.09.2016 р. на посаді, яка дає право на призначення пенсії держслужбовця.

У період з травня 2016 р. по дату звільнення заробітна плата складалася з посадового окладу — 4308 грн, надбавки за ранг — 200 грн та надбавки за вислугу років — 1938,60 грн (45 % від посадового окладу). При цьому у серпні поточного року було виплачено матеріальну допомогу в розмірі 4500 грн.

Під час визначення заробітку для обчислення пенсії на день звернення за призначенням пенсії враховуватимуться: посадовий оклад — 4308 грн, надбавка за ранг — 200 грн, надбавка за вислугу років — 1938,60 грн.

Крім цього, буде враховано матеріальну допомогу на оздоровлення в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді, а саме 375 грн (4500 : 12).

Сума заробітку для обчислення пенсії становить 6821,60 грн (4308 + 200 + 1938,60 + 375).

Розмір пенсії становитиме 4092,96 грн (6821,60 × 60%).

ПРИКЛАД 5

У вересні поточного року чоловік звернувся за призначенням пенсії держслужбовця. На момент звернення на посаді держслужбовця не працює. Згідно  із записами у трудовій книжці у період з 28.02.1993 р. по 22.05.2016 р. працював на посаді начальника відділу міністерства.

Яким чином визначатиметься заробіток?

Оскільки чоловік має понад 20 років роботи на посаді держслужбовця та на момент звернення за призначенням пенсії не працює на посаді держслужбовця, розмір виплат для обчислення заробітку (крім посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років) визначатимуться за його бажанням таким чином:

у середніх розмірах щодо визначених законодавством таких виплат за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії, тобто за серпень 2016 р., за відповідною (прирівняною) посадою (посадами) за останнім місцем роботи на державній службі

або 

за травень 2016 р. як за повний місяць.

ПРИКЛАД 6

Чоловік 25.09.2016 р. звернувся за призначенням пенсії держслужбовця. Згідно із записами в трудовій книжці станом на 01.05.2016 р. працював на посаді державної служби та має 10 років стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби. Звільнений з посади державної служби 23.09.2016 р. Для призначення пенсії надав довідку про розмір посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років. Розмір інших виплат, а саме надбавка за високі досягнення у праці та премія, надано за період з 01.05.2016 р. по вересень 2016 р. При цьому особа виявила бажання під час визначення заробітку для обчислення пенсії врахувати надбавку за високі досягнення у праці та премію за вересень 2016 р.

Як визначатиметься заробіток?

Пунктом 4 постанови № 622 визначено, що розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років), що включається до заробітку для обчислення пенсії, визначається саме за період роботи на посаді держслужби підряд перед зверненням за пенсією.

Отже, якщо звернення за призначенням пенсії надійшло у вересні, то надбавка за високі досягнення у праці та премія враховуватимуться по серпень включно. Ці виплати могли б бути враховані до заробітку для розрахунку пенсії у випадку, якщо б чоловік за призначенням пенсії держслужбовця звернувся у жовтні поточного року.

ПРИКЛАД 7

Жінка досягла пенсійного віку. 20.09.2016 р. вона звернулася за призначенням пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723 як особа, яка має 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад держслужби. На посаді держслужби вона працювала по 31.08.2016 р. 
Згідно з наданими довідками посадовий оклад — 3963 грн, надбавка за ранг — 400 грн, 
надбавка за вислугу років — 1981,50 грн, сума премії в травні та червні — 1585,20 грн і в липні та серпні —1981,50 грн.

Визначимо заробіток для розрахунку пенсії.

Для визначення заробітку для розрахунку пенсії враховуємо посадовий оклад — 3963 грн, 
надбавку за ранг — 400 грн, надбавку за вислугу років — 1981,50 грн, 
премію — 891,68 грн (3566,70 : 4; оскільки премії враховуються за період починаючи з 01.05.2016 р., то відповідно їх сума визначається шляхом поділу на кількість місяців, в даному випадку у період з травня по серпень).

Сума заробітку для обчислення пенсії — 7236,18 грн.

Розмір пенсії становитиме 4341,71 грн (7236,18 × 60%).

 

Обмеження у виплаті пенсій

Пенсія держслужбовця призначається незалежно від факту роботи на держслужбі.

Проте слід враховувати порядок виплати пенсій, який діє по 31.12.2016 р., а саме:

  • пенсії/щомісячне довічне грошове утримання особам, які працюють на посадах держслужби в державних органах, визначених Законом про держслужбу, а також на посадах та на умовах, передбачених Законом про прокуратуру, Законом № 2453, не виплачуються. Зазначене обмеження не поширюються на інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи, ветеранів військової служби та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 № 3551;
  • у період роботи на інших посадах/роботах пенсія, призначена особам відповідно до ст. 37 Закону № 3723, розмір якої перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше ніж 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Пенсія в повному обсязі незалежно від факту роботи виплачується інвалідам I та II груп, інвалідам війни III групи та учасникам бойових дій, особам, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 № 3551.

Після звільнення з роботи виплата пенсії поновлюється.

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

ПРИКЛАД 8

З 18.08.2016 р. чоловіку призначено пенсію відповідно до ст. 37 Закону № 3723. На момент призначення пенсії він не працював. Який розмір пенсії матиме чоловік, якщо він повідомив управління Пенсійного фонду України, що 22.09.2016 р. працевлаштувався на посаду інженера в недержавну установу?

Починаючи з 22.09.2016 р. виплата пенсії чоловіку має проводитись як працюючому пенсіонеру в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше ніж 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

ПРИКЛАД 9

Чоловіку в липні поточного року призначено пенсію відповідно до ст. 37 Закону № 3723. На момент звернення за призначенням пенсії його було звільнено. 18.09.2016 р. він працевлаштувався на посаду держслужбовця, про що поінформував управління Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії шляхом надання довідки, що підтверджує зазначений факт, до якої було долучено посвідчення ветерана військової служби. В якому розмірі здійснюватиметься виплата пенсії?

Враховуючи те, що обмеження у виплаті пенсій не поширюються на ветеранів військової служби, які отримують пенсію відповідно до ст. 37 Закону № 3723, виплата пенсії чоловіку здійснюється в повному обсязі

 

Олена Охріменко,заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення — начальник відділу спеціальних пенсій Пенсійного фонду України

http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/10251

 

 

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


Новини по темі:
12.08.22 Від чого залежить розмір доплати за понаднормовий стаж? Від тривалості страхового стажу та розміру пенсії особи, обчисленої за формулою, наведеною у ст. 27 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (в залежності від набутого страхового стажу та заробітної плати).
15.07.22 Наступного року Україна має завершити впровадження базового пенсійного доходу Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що середній розмір пенсії станом на 1 липня 2022 року склав 4 437 гривень, що майже на 660 гривень (або на 17 %) більше у порівнянні з 1 липня 2021 року.
29.06.22 Про зміну способу виплати пенсії Відповідно до закону пенсія в Україні виплачується щомісяця через відділення АТ “Укрпошта” або через банк. Спосіб виплати пенсіонер обирає самостійно. Обраний спосіб виплати або раніше обраний банк пенсіонер може змінити за власним бажанням. Для цього необхідно подати відповідну заяву.
коментарі
(9)
LEXXX
05.10.2016
Перший приклад, як на мене, помилковий. Виходжу із того, що оскільки станом на 1 травня 2015 р. НАДС не затвердив жодного Переліку "обслуговуючих" посад. Тобто особа, яка займала посаду головного спеціаліста загального відділу була держслужбовцем. І навіть, якщо до особи і було застосовано сумнівні "роз'яснення", які залишили для неї права, передбачені законодавством, що діяло раніше, то статус державного службовця вона втратить лише після переведення на "обслуговуючу" посаду.
LEXXX
05.10.2016
Візьмемо іншу ситуацію. У нас в конторі деякі особи десь у червні попали у Перелік "обслуговуючих" посад, але у двомісячний термін перейшли на рівнозначні посади держслужбовця. Тобто статус держслужбовця не втрачали ні на день. Якщо керуватися першим прикладом, то не зважаючи на це, пенсія держслужбовця їм все рівно не світить.
nat10882
05.10.2016
А що з пенсіями посадових осіб місцевого самоврядування? Який у них відсоток від заробітку при виході на пенсію?
Олександр nat10882
05.10.2016
Усе однакове - 60 відсотків.
nat10882 Олександр
06.10.2016
А в пенсійному фонді кажуть, що посадовим особам ОМС пенсія нараховується на загальних підставах (((
Олександр nat10882
07.10.2016
60 відсотків - це загальні підстави
natali
11.10.2016
Компенсація за невикористану відпустку має враховуватись при нарахуванні пенсії, як виплата з якої сплачено внески за період з 01.05.2016р. до дати звернення!
Галина
12.07.2017
Добрий день, я пішла на пенсію як державний службовець на посаді головного бухгалтера, чи повинні мені перерахувати пенсію з підвищенням заробітної плати з 26 травня 2017р. Дякую!
Іван
06.12.2017
Чи включаються в розрахунок пенсій держслужбовцям відпускні та лікарняні?
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.