Інформація по темі "" | Публікації по тегу
22.09.15
10021 3
Друкувати
Обране

Обчислення та сплата податку на доходи фізичних осіб, військового збору - відповідає ДФСУ

Нещодавно Державною фіскальною службою України спільно із журналом «Вісник. Право знати все про податки і збори» було проведено «гарячу» телефонну лінію на тему «ОБЧИСЛЕННЯ ТА СПЛАТА ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ». На запитання платників відповідав заступник директора департаменту - начальник управління адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Сергій НАУМОВ.

   Пропонуємо Вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час проведення телефонної лінії.

Візитна картка для працівника — додаткове благо

1. Чи вважаються додатковим благом візитні картки, зроблені роботодавцем для працівників підприємства, на яких зазначено логотип та реквізити цього підприємства, а також особисті дані конкретного працівника?

Додаткові блага — це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV Податкового кодексу України  (далі — Податковий кодекс)).

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку відповідно до пп. «е» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу включається дохід, отриманий таким платником як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 цього Кодексу) у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.

Статтею 1 Закону України від 03.07.2004 р. №  270/96-ВР «Про рекламу», який встановлює засади рекламної діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами, визначено, що реклама — це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Якщо додаткові блага надаються не у грошовій формі, сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу (пп. 164.2.17 п. 164.2 цієї статті).

Візитні картки, виготовлені для працівників, на яких зазначено логотип та реквізити підприємства, а також особисті дані конкретного працівника, є додатковим благом, отриманим платником податків від роботодавця, отже, їх вартість включається до загального оподатковуваного місячного доходу, з якого утримується податок за ставкою, встановленою п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, тобто 15 (20)%.

Відображення у звітності компенсації середнього заробітку мобілізованого

2. Підприємством у зв’язку з отриманням компенсації середнього заробітку працівника, призваного на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, проведено перерахунок за попередні періоди податку на доходи фізичних осіб та військового збору. У якому періоді відображається результат перерахунку: коли отримано компенсацію чи нараховано заробіток?

Роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування незалежно від того, має платник податку право на застосування податкової соціальної пільги чи ні (пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу).

У разі повернення коштів з державного бюджету в межах компенсації середнього заробітку працівника, призваного на військову службу під час мобілізації, на особливий період, роботодавець проводить перерахунок щодо повернення податку і зазначає результати перерахунку у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) у періоді, в якому було проведено таке повернення, з від’ємним значенням.

Заповнення форми № 1ДФ стосовно найманих працівників, які додатково працюють за договорами цивільно-правового характеру

3. У якій графі податкового розрахунку (форма № 1ДФ) зазначається кількість працівників, які є штатними працівниками підприємства та додатково виконують роботу за договорами цивільно-правового характеру?

Відповідно до п. 3.1 Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4, в реквізитах податкового розрахунку, що заповнюються: навпроти напису «Працювало за трудовими договорами» проставляється кількість працівників, які працюють за трудовими договорами (контрактами); навпроти напису «Працювало за цивільно-правовими договорами» — кількість працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами у звітному періоді.

Таким чином, кількість працівників, які є штатними працівниками підприємства та додатково виконують роботу за договорами цивільно-правового характеру, зазначається у графі «Працювало за цивільно-правовими договорами» податкового розрахунку (форма № 1ДФ).

Підприємство продає рухоме майно своєму працівнику: податкові наслідки

4. Чи виникає об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб при продажу рухомого майна юридичною особою працівнику підприємства?

Дохід з джерелом його походження з України — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, зокрема дохід від продажу рухомого та нерухомого майна.

При цьому пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу передбачено, що до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідноз положеннями статей 172, 173 цього Кодексу. Порядок оподаткування операцій з продажу об’єктів рухомого майна встановлено ст. 173 Кодексу.

Крім того, пп. «е» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу визначено, що до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.

Якщо продаж рухомого майна здійснюється юридичною особою фізичній особі за звичайними цінами, то об’єкта оподаткування податком на доходи фізичних осіб у фізичної особи не виникає, оскільки фізична особа фактично несе витрати на придбання майна.

Водночас якщо при продажу рухомого майна юридичною особою надається індивідуальна знижка фізичній особі, в такому випадку у фізичної особи виникає дохід у розмірі такої знижки.

Оподаткування військовим збором орендної плати

5. Чи підлягає оподаткуванню військовим збором сума орендної плати, що виплачується за договором оренди нерухомого (рухомого) майна?

Відповідно до статей 759 та 762 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк, за користування якого з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Згідно з пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу об’єктом оподаткування збором є доходи, визначені ст. 163 цього Кодексу.

Так, п. 163.1 цієї статті передбачено, що об’єктом оподаткування резидента, зокрема, є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

До загального місячного (річного) доходу платника податку включаються, зокрема, інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Податкового кодексу (пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу), та дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ст. 170 Кодексу (пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Ставка збору становить 1,5% від об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу.

Таким чином, сума орендної плати, що виплачується за договором оренди рухомого (нерухомого) майна, підлягає оподаткуванню військовим збором на загальних підставах.

Дохід від продажу нерухомого майна: оподатковувати військовим збором чи ні

6. Чи оподатковується військовим збором дохід, отриманий фізичною особою — резидентом від продажу нерухомого майна?

Платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу, зокрема фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Податкового кодексу.

Оскільки об’єктом оподаткування військовим збором є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід фізичної особи — резидента, до якого включається частина доходу від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями ст. 172 Податкового кодексу, то сума такого доходу оподатковується збором за ставкою 1,5%.

Водночас не є об’єктом оподаткування військовим збором сума доходу, отримана фізичною особою — резидентом від операцій з продажу нерухомого майна відповідно до п. 172.1 вищезазначеної статті.

Спадщину (подарунок) отримано членом сім’ї першого ступеня споріднення

7. Чи є об’єктом оподаткування військовимзбором дохід у вигляді спадщини (подарунка) фізичної особи — резидента (спадкоємця/обдарованого), який є членом сім’ї першого ступеня споріднення, отриманий від фізичної особи — резидента (спадкодавця/дарувальника)?

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід згідно з п. 163.1 цієї статті.

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом ІV Податкового кодексу (пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу).

Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, визначено ст. 174 Податкового кодексу.

За нульовою ставкою оподатковується вартість власності, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення (пп. «а» пп. 174.2.1 п. 174.2 вищезазначеної статті).

Відповідно до пп. 1.7 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичної особи (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Отже, дохід платника податку — фізичної особи — резидента (спадкоємця/обдарованого), який є членом сім’ї першого ступеня споріднення, отриманий від фізичної особи — резидента (спадкодавця/дарувальника) у вигляді спадщини (подарунка), звільняється від оподаткування військовим збором.

Грошове забезпечення військовослужбовців військовим збором не оподатковується

8. Чи підлягає оподаткуванню військовим збором грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, які приймають безпосередню участь в антитерористичній операції?

Фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні, є згідно з пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу платником військового збору.

Відповідно до абзацу другого пп. 1.7 цього пункту тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, не підлягають оподаткуванню військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Держприкордонслужби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління держохорони України, Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в антитерористичній операції.

Порядок підтвердження статусу зазначених осіб з метою застосування пільги з оподаткування військовим збором визначається Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, які приймають безпосередню участь в антитерористичній операції, на підставі абзацу другого пп. 1.7 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу не підлягає оподаткуванню військовим збором.

Допомога по вагітності та пологах не є об’єктом оподаткування

9. Чи підлягає оподаткуванню військовим збором сума допомоги по вагітності та пологах?

Відповідно до п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включаються доходи, перелік яких визначено підпунктами 164.2.1 — 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу. До цього переліку включаються також інші доходи, крім зазначених у ст. 165 наведеного Кодексу, що передбачені пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу.

Згідно з пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума допомоги по вагітності та пологах, яку отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Слід також зазначити, що звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичної особи (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Оскільки сума допомоги по вагітності та пологах, яку отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, не включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, то вона не підлягає оподаткуванню військовим збором.

Фізичною особою отримано дохід у вигляді списаної заборгованості

10. Чи оподатковується військовим збором сума заборгованості фізичної особи — резидента, списаної після закінчення терміну позовної давності?

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу, а згідно з п. 163.1 цієї статті — загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включається сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50% місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом II цього Кодексу, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів і погашення податкового боргу. Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації (пп. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Податкового кодексу.

Так, пп. 168.1.3 п. 168.1 цієї статті передбачено, що якщо згідно з нормами розділу IV Податкового кодексу окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але вони не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку.

Отже, фізична особа у разі отримання доходу у вигляді суми заборгованості, списаної після закінчення терміну позовної давності, з урахуванням пп. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу включає його до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, відображає у річній податковій декларації та самостійно сплачує військовий збір за ставкою 1,5%.

Дивіденди є об’єктом оподаткування

11. Чи підлягають оподаткуванню військовим збором дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб?

Відповідно до пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються пасивні доходи (крім зазначених у пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу).

Під терміном «пасивні доходи» слід розуміти, зокрема, такі доходи, як дивіденди (пп. 167.5.3 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу).

Враховуючи зазначене, оскільки дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб — резидентів (нерезидентів), включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5%.

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
3
Валерия!
22.09.2015
Замечательно! Визитки - благо для работника))) Очень необходимое благо))) Чтобы не получатать насильно такие блага купим бумагу, ножницы, линейки, карандаши, краски, фломастеры и будем рисовать визитки.
Олег
22.09.2015
Валерия, вы немного забыли, что "бумагу, ножницы, линейки, карандаши, краски, фломастеры" - это тоже материалы, а также "будем рисовать" - рисовать будете Вы? Значит и материалы, и зп на изготовление запасов в виде визиток - тоже будут доп. благом, ну разве что вы будете рисовать их в нерабочее время, и за свои деньги купите материалы! И то! Если увидим эти визитки на рабочем месте, оприходуем и обложим Вас налогами, ещё и штраф впаяем!
Олег
22.09.2015
Потрібно ввести 5.10 а податкову скоротити на 95%.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі