Інформація по темі "" | Публікації по тегу
06.02.17
95960 71
Друкувати
Обране

Держпраці: приклади того, що входить і що не входить до мінзарплати

Управління Держпраці у Вінницькій області надає роз’яснення і наводить приклади щодо того, що входить і що не входить до мінімальної заробітної плати.


Щодо мінімальної заробітної плати

Що входить до мінімальної заробітної плати

До мінімальної зарплати входить - оклад, премії, надбавки,  суміщення професій, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника та інші доплати, які не перелічені в п.2.

 

 

Що не входить до мінімальної заробітної плати

Доплата  за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат .

Коли працівнику встановлені доплати за роботу у шкідливих умовах праці (зокрема на підставі результатів атестації робочих місць), такі доплати виплачуються понад розмір мінімальної зарплати.

Відповідно до роз’яснень Міністерства соціальної політики України, якщо за умовами оплати праці передбачено підвищення посадових окладів працівників за роботу у шкідливих та важких умовах праці, то зазначене підвищення враховується до МЗП. 

 

 

Розрахунок заробітної плати при роботі на 0,5 ставки, 0,25 ставки і т. ін.

 

Заробітна плата нараховується пропорційно відпрацьованого часу тобто розмір нарахованої заробітної плати відповідно 0,5; 0,25 від 3200 грн.

 

3200 х 0,5  = 1600 грн.

3200 х 0,25 = 800 грн.

 

Приклад 1: на підприємстві працює працівник-інвалід на 0,25 ставки (зовнішній сумісник). Посадовий оклад з урахуванням зайнятості 500грн. (2000грн.х0,25 ставки). Доплат, надбавок, премій немає.

У випадку якщо її зарплата за виконану місячну норму праці менше мінімальної, роботодавець зобов’язаний виконувати вимогу про зарплату не нижче МЗП. Тобто жодних винятків для пільгових категорій працівників немає. У наведеному прикладі працівник-інвалід є зовнішнім сумісником. При цьому його зарплата менше МЗП. Тому щодо нього треба буде виконувати вимогу про доплату до рівня МЗП.

 

Визначимо рівень МЗП з урахуванням його зайнятості:

3200грн. х 0,25 = 800грн.

Сума доплати до рівня МЗП становитиме:

800 – 500 = 300 (грн.)

де 500 – зарплата за повністю відпрацьований місяць з урахуванням зайнятості працівника.

Загальна сума зарплати працівника-інваліда (зовнішнього сумісника) у січні 2017р. становитиме:

500 (оклад) + 300 (доплата до рівня МЗП) = 800 грн.

Приклад 2: працівник підприємства працює на 0,75 ставки бухгалтером (основне місце роботи) та 0,25 ставки інспектором з кадрів (внутрішній сумісник). Посадовий оклад за основною посадою з урахуванням зайнятості 1650 грн. (2200 грн. х 0,75 ставки), на посаді за сумісництвом 500 грн. (2000 грн. х 0,25 ставки). Також за основним місцем роботи в січні 2017р. працівнику нарахували щомічну премію в розмірі 300грн. і премію до ювілею в розмірі 500грн. У січні працівник відпрацював усі дні.

Вимогу про доплату до рівня МЗП слід виконувати окремо за основним місцем роботи і окремо на роботі за сумісництвом. Підсумовувати зарплату за основним місцем роботи із зарплатою на роботі за сумісництвом, у т.ч. і внутрішнім, не треба. При цьому за кожним місцем роботи зарплату за місяць потрібно буде порівнювати з рівнем МЗП, визначеним пропорційно виконаній нормі праці, тобто з урахуванням зайнятості працівника (пропорційно відпрацьованому робочому часу).

Розрахуємо доплату до рівня МЗП за кожним місцем окремо.

 

За основним місцем роботи:

  1. Визначимо рівень МЗП з урахуванням його зайнятості:

3200грн. х 0,75 = 2400 грн.

  1. Визначимо суму виплат, які враховують при порівнянні з рівнем МЗП. У січні 2017р. працівнику було нараховано: посадовий оклад у розмірі 1650грн., щомісячну премію в розмірі 300грн. і премію до ювілейної дати в розмірі 500грн. разову премію (до ювілейної дати) не враховуємо в сумі виплат при порівнянні з «МЗП-рівнем». Таким чином, у порівнянні бере участь оклад за відпрацьований час і щомісячна премія. Сума виплат за січень 2017р. становитиме:

1650 + 300 = 1950 грн.

3. Визначимо суму доплати до рівня МЗП:

2400 – 1950 = 450 грн.

4. Загальний розмір зарплати, нарахованої в січні 2017р., дорівнює:

1650(оклад)+ 300(що міс.премія)+ 450(допл. до МЗП) + 500(разова премія) = 2900грн.

За внутрішнім сумісництвом.

  1. Визначимо рівень МЗП з урахуванням його зайнятості:

3200грн. х 0,25 = 800грн.

  1. Визначимо суму доплати до рівня МЗП:

800 – 500 = 300грн.

де 500 – посадовий оклад з урахуванням зайнятості, нарахований за січень 2017р. (інших нарахувань немає).

  1. Загальний розмір зарплати, нарахованої в січні 2017р., дорівнює:

500 (оклад) + 300(доплата до рівня МЗП) = 800 грн.

 

 

Розрахунок заробітної плати при сумісництві.

Відповідно до оплати праці за посадою за фактично відпрацьований час,  при цьому встановлена зарплата за 1 годину роботи не повинна бути меншою ніж 19,34 грн.

Доплату до рівня МЗП слід нараховувати окремо за основним місцем роботи та окремо на роботі за сумісництвом.

 

 

Розрахунок заробітної плати при суміщенні професій.

Це виконання працівником разом із своєю роботою, передбаченою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою). Додаткова робота за іншою професією (посадою) здійснюється в межах робочого часу за основним місцем роботи. Таким чином працівник виконує покладені на нього додаткові обов’язки без звільнення його від основної роботи і виконання такої роботи відбувається в межах робочого часу за основною роботою. А це означає, що доплату слід ураховувати у складі заробітної плати.  

 

 

Чи буде враховуватись середній заробіток до МЗП за час відпустки, лікарняний?

 

Не буде враховуватись, оскільки допомога по тимчасовій непрацездатності та відпустка не входить до фонду оплати праці, а також її виплачують за час, коли працівник фактично не працював, а перебував на лікарняному чи у відпустці.

 

Приклад: Посадовий оклад працівника 2200 грн. Повна зайнятість. Доплат, надбавок і премій немає. З 16 по 20 січня 2017р. він хворів, сума лікарняних становила 377 грн.

 

Спочатку визначимо рівень МЗП, з яким порівнюватимемо нараховану працівнику зарплату за січень 2017р. Оскільки працівник відпрацював цей місяць не повністю, то «МЗП-рівень» визначаємо пропорційно відпрацьованому часу:

3200грн. : 20 роб.дн. х 15 роб.дн. = 2400 грн.

де 3200 грн. – МЗП, установлена з 01.01.17р.

20 – число днів, передбачених графіком роботи за січень 2017р.;

15 – кількість фактично відпрацьованих днів у січні 2017р. (з 16 по 20 січня – лікарняний).

Далі визначимо суму доплати до рівня МЗП. Урахуйте: у порівнянні з «МЗП-рівнем» братиме участь тільки зарплата за відпрацьований час, суму лікарняних до розрахунку не включаємо. Доплата до рівня МЗП становитиме:

2400 – 1650 = 750 (грн.)

Де 1650 – сума зарплати за відпрацьований час у січні 2017р. (2200грн. : 20 роб.дн. х 15 роб. дн.)

Загальна сума нарахованого доходу працівника в січні 2017р. становитиме:

1650 (оклад) + 377 (лікарняні) + 750 (доплата до рівня МЗП) = 2777грн.

 

 

Чи включається індексація до МЗП

Індексація включається до МЗП

 

 

Відпустка без збереження

При наданні відпустки без збереження, заробітна плата працівнику надається відповідно за відпрацьовані дні з розрахунку 3200 грн.

Приклад 1: У січні 2017 р. працівник перебував у відпустці без збереження зарплати згідно зі ст.26 ЗУ «Про відпустки» з 03 по 06 січня. Посадовий оклад працівника 2000 грн., крім цього йому нарахували щомісячну премію в розмірі 500грн.

Спочатку визначаємо рівень МЗП, з яким порівнюватимемо нараховану працівнику зарплату за січень 2017р. Оскільки працівник відпрацював цей місяць не повністю, то «МЗП-рівень», що визначається пропорційно відпрацьованому часу, розрахуємо так:

3200  грн. : 20 роб. Дн. Х 16 роб.дн. =2560 грн.,

де 3200 це МЗП (з 01.01.17р.)

20 – число днів, передбачених графіком роботи за січень 2017р.

16 – кількість фактично відпрацьованих днів у січні 2017р. (з 03 по 06 січня – відпустка без збереження з/п).

 

Далі розрахуємо зарплату, яку отримає працівник за відпрацьовані в січні дні:

1600(оклад) + 500 (премія) = 2100(грн.)

де 1600 – оплата за окладом за відпрацьовані в січні дні (2000грн.: 20 роб. Дн. Х 16 роб.дн.);

500 – щомісячна премія.

Таким чином, загальна сума зарплати працівника в січні 2017р. складе:

1600(оклад) + 500(премія) + 460 (доплата до МЗП) = 2560 (грн..)

 

Приклад 2: У січні 2017р. працівник (основне роботи) відпрацював 10 роб. днів (з 03 по 17 січня був у відпустці без збереження зарплати). Посадовий оклад працівника 3000 грн., інших доплат і надбавок немає.

Зарплата працівника за відпрацьований дні становила 1500грн. (3000 оклад : 20 роб.дн. х 10 роб.дн.

Оскільки він відпрацював не всі дні, то «МЗП_рівень» визначаємо пропорційно відпрацьованому часу:

3200грн. : 20 роб.дн. = 1600 грн.,

де 3200грн. – МЗП, установлена з 01.01.17р.

20 – число днів, передбачених графіком роботи за січень 2017р.;

10 – кількість фактично відпрацьованих днів у січні 2017р.

 

Розмір доплати до рівня МЗП за січень 2017р. становитиме:

1600 – 1500 = 100грн.

Тобто в результаті працівнику за січень 2017р. нарахують 1600грн. (1500(оклад + 100 (доплата до МЗП).

 

Водночас загальний дохід працівника за місяць виявився менше МЗП (1600грн.  менше 3200грн.). А отже, треба виконати вимогу про нарахування ЄСВ виходячи з «мінімалки». Сума нарахованого ЄСВ за січень 2017р. становитиме:

3200грн. х 22% = 704грн.

 

 

Чи включається до мінімальної заробітної плати 10% доплата за використання дезінфікуючих засобів

Так, дана доплата включається до МЗП

 

 

Чи коригується середня заробітна плата для розрахунку середнього заробітку призваним на військову службу, мобілізованим та контрактникам при підвищенні їх посадових окладів та чи треба доплачувати цій категорії працівників до розміру мінімальної заробітної плати, якщо розмір цієї виплати менше 3200 гривень?

 

Так, відбувається коригування середньо денного заробітку на коефіцієнт підвищення посадових окладів (п.10 Постанови КМУ №100 від 08.02.1995р.).

У випадку, коли середньо місячна оплата менше МЗП станом на 01.01.17р., доплата до її рівня не проводиться.

 «Зрівнялівка» в зарплаті у зв’язку з підвищенням розміру МЗП.

З метою недопущення «зрівнялівки» в розмірах заробітної плати в межах фонду оплати праці повинна бути диференціація заробітної плати працівників, які отримують її на рівні мінімальної, за рахунок встановлення доплат, надбавок, премій залежно від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці

 

Управління Держпраці у Вінницькій області

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


коментарі
(71)
///
06.02.2017
А теперь ждем статью, как правильно удерживать переплату по индексации (в каких размерах, каким приказом оформить и тд)
Ірина ///
07.02.2017
Это точно. Достали.
Світлана
06.02.2017
В одних розясненнях підвищення посадових окладів медичних працівників за роботу у шкідливих умовах (туберкульоз, психіатрія і т.д.) включається до суми МЗП, по іншіх ні. То хтось може дати аргументоване розяснення з даного питання?
Пітекантроп
06.02.2017
Як завжди все через *опу! Спочатку одне, потім інше (10% за деззасоби). Недопустити "зрівняловки" при недостатності фінансування приблизно 30% ваще огонь!
Татьяна
06.02.2017
10% доплата за використання дезінфікуючих засобів тоже раньше разьясняли что не включается, теперь включается? Делать перерасчет за январь?
Іванна
06.02.2017
А як бути із гірськими?
Ольга77777
06.02.2017
ПРИБИРАЛЬНИКАМ НЕ ВХОДЕ ДОПЛАТА ЗА ДЕЗИНФІКУЮЧі.....
Наталя Ольга77777
06.02.2017
А от і входить! Весь перелік доплат та надбавок затверджений ще 18.11.1986р. там є доплата за шкідливі умови праці,а 22.08.2005 постановою КМУ№790 внесені зміни до деяких законодавчих актів,а зокрема встановлена доплата за використання в роботі дезінфікувальних засобів ,а також працівникам,які зайняті прибиранням туалетів-у розмірі 10% посадового місячного окладуп.3ч2г),так,що це дві абсолютно різні доплати,за шкідливі умови праці (за умовами атестації робочого місця)-понад 3200,а за використання деззасобів-входить в 3200.
АННА Наталя
06.02.2017
Зверніть увагу! Не враховуються в загальній сукупній зарплаті працівника саме доплата за роботу в шкідливих і важких умовах праці за результатами атестації робочих місць та доплата працівникам, які використовують у роботі дезінфікуючі засоби, зайняті прибиранням туалетів. Підвищення посадового окладу за роботу у шкідливих і важких умовах праці та суми підвищення посадових окладів працівників, які працюють у гірських районах (постанова КМУ від 11.08.95 р. № 648), на думку фахівця Мінсоцполітики, враховуються у складі зарплати при зіставленні з МЗП. Детальніше про це — в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 1-2.
Світлана АННА
06.02.2017
Яка може бути думка фахівця. Потрібне чітке узгоджене розяснення спеціаліста . "Думку" при проведенні ревізії враховувати ніхто не буде, а відповідатиме бухгалтер
Наталя АННА
06.02.2017
Звідки ви взяли,що не враховуються в загальній сукупній зарплаті працівника доплата працівникам, які використовують у роботі дезінфікуючі засоби, зайняті прибиранням туалетів-це зовсім різні доплати,от доплата за роботу в шкідливих і важких умовах праці за результатами атестації робочих місць дійсно не враховується,але це три ЗОВСІМ РІЗНІ ДОПЛАТИ!!!!
Іванна
06.02.2017
Одне суперечить іншому!!!!!! Як бути ?? https://buhgalter.com.ua/articles/oplata-praci/viplati-pratsivnikam/nova-dobre-zabuta-stara-doplata-do-mzp/
Валентина
06.02.2017
працюю на ставку секретаря та 0,5 діловода. в табелі обліку роб. часу вказано 8 год. за осн. посадою і 4 год. за посадою (внутрішнє сумісництво). 4 тарифний розряд. Яка має бути моя зарплата .Допоможіть вирахувати. тому що за січень отримала 2544 чистих на руки. тобто менше чим техпрацівник на 200 грн. у нього 8 годин робочих у мене 12 робочих.
фб Валентина
08.02.2017
вам не правильно нарахували зп, при чому грубо не правильно
Люсія Валентина
06.02.2017
А як може секретар працювати ще й діловодом у сільськиій раді це начебто заборонено
Надія Люсія
18.11.2019
Доброго дня хотіла запитати про секретаря школи чи може він мати якусь доплату чи може мати секретарь ще додатково 0.5 тс. діловода чи це не можливо прошу допомогти
Артем Валентина
06.02.2017
Валентина, получается вам не начислили зарплату за 0.5 ставки деловода. Ставка секретаря минималка 3200 грн. + 0.5 ставки деловода 1600 грн. Вы должны получить 3200+1600=4800-19.5%= 3864 грн. чистыми на руки. Так что, смело идите разбираться к расчетчикам. Сумісництво это не суміщення, вам должніы были посчитать отдельно.
Виктория
06.02.2017
В одной статье было написано, что совместителю не доплачивают до минималки (пропорционально), а в этой доплачивать. Где правда?
Наталя
06.02.2017
Звідки ви взяли,що не враховуються в загальній сукупній зарплаті працівника доплата працівникам, які використовують у роботі дезінфікуючі засоби, зайняті прибиранням туалетів-це зовсім різні доплати,от доплата за роботу в шкідливих і важких умовах праці за результатами атестації робочих місць дійсно не враховується,але це три ЗОВСІМ РІЗНІ ДОПЛАТИ!!!!
Наталя
06.02.2017
перепрошую,не там написала,це мала бути відповідь для Анни
керр
06.02.2017
Розрахунок заробітної плати при сумісництві.не повинна бути меншою ніж 19,34 грн. Звідки таке твердження? якщо у нас оплата за посадовим окладом, відповідно у різних місяцях за годину мінімальний розмір буде різним, і більшим і меншим від 19,38 грн. З якої підстави платити за серпень суміснику на 0,5 - 1692,25 грн., а потім таке будуть при перевірках розказувать
Євгенія керр
06.02.2017
считают среднегодовую, исходя из годовой нормі рабочего времени 3200*12/1986= 19,34
керр Євгенія
06.02.2017
це вони так рахують в розрахунку за рік для тих хто застосовує погодину оплату праці, у нас посадовий оклад в розрахунку на місяць. Видать "фахівці" не особливо розбираються у системах оплати праці, а потім під час перевірки будуть доказувати про 19,34)))
Малина
06.02.2017
У бюджетній сфері відповідно до п. 3.3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 встановлюється доплата працівникам, які використовують у роботі дезінфікуючі засоби, а також тим, що зайняті прибиранням туалетів у розмірі 10% посадового (місячного) окладу. Така доплата має нараховуватись понад встановлений розмір мінімальної заробітної плати з 01 січня 2017 року (лист Мінсоцполітики від 18.01.17.)
Света
06.02.2017
людина працюе на 1 ст,секретаря 5т.м,основне місце роботи,та на 05-ставки вчителя як правильно нарахувати з.ту?
Євгенія
06.02.2017
а тут ошибка ))) Приклад 2: У січні 2017р. працівник (основне роботи) відпрацював 10 роб. днів (з 03 по 17 січня був у відпустці без збереження зарплати). Посадовий оклад працівника 3000 грн., інших доплат і надбавок немає. Зарплата працівника за відпрацьований дні становила 1500грн. (3000 оклад : 20 роб.дн. х 10 роб.дн. Оскільки він відпрацював не всі дні, то «МЗП_рівень» визначаємо пропорційно відпрацьованому часу: 3200грн. : 20 роб.дн. = 1600 грн., де 3200грн. – МЗП, установлена з 01.01.17р. 20 – число днів, передбачених графіком роботи за січень 2017р.; 10 – кількість фактично відпрацьованих днів у січні 2017р. Розмір доплати до рівня МЗП за січень 2017р. становитиме: 1600 – 1500 = 100грн. Тобто в результаті працівнику за січень 2017р. нарахують 1600грн. (1500(оклад + 100 (доплата до МЗП). Подробиці: https://buhgalter.com.ua/news/oplata-praczi/derzhpratsi-prikladi-togo-shcho-vhodit-i-shcho-ne-vhodit-do/
Катя
06.02.2017
Не знайшла лист Мінсоцполітики від 18.01.17, на жаль. Підкажіть реквізити
Катя
06.02.2017
Вивчаючи «доля» доплати за дез.засоби, натрапила на слідууче: Поняття «доплата за роботу в несприятливих умовах праці» законодавством чітко не визначено. Разом з цим, на сьогодні діє Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (пост. КМУ від 01.08.92 №442), який передбачає проведення атестації робочих місць для установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці, тощо. У п.7 Порядку встановлено, що санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться лабораторіями санітарно-епідеміологічних станцій. На виконання п.4 Постанови №442 розроблено Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць, які дублюють положення Порядку №442.
Катя
06.02.2017
Також, механізм встановлення доплати за несприятливі умови праці встановлений Інструкцією №102 (для освіти). А саме: У Додатку №9 до неї наведено Положення про порядок встановлення доплат за несприятливі умови праці, яким передбачено, що доплати за несприятливі умови праці встановлюються за результатами атестації робочих місць або оцінки умов праці особам, безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених Переліком, а також галузевими Типовими переліками робіт з важкими і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, затвердженими в установленому порядку, і нараховуються за час фактичної зайнятості працівників на таких робочих місцях або в таких умовах праці. Атестація робочих місць або оцінка умов праці здійснюється експертною комісією стосовно до Метод.рекомендацій по оцінці умов праці на робочих місцях і встановленню доплат працівникам за несприятливі умови праці.
Катя
06.02.2017
Встановлення доплад за несприятливі умови праці прибиральникам приміщень навчальних закладів Додатком №9 не передбачено. Встановлення доплати за використання в роботі дез.засобів та за прибирання туалетів прибиральникам передбачено постановою КМУ №1298, Наказом № 557 та Інструкцією №102. Доплати за використання в роботі дез.засобів та за прибирання туалетів встановлюється у розмірі 10% посадового окладу прибиральника без проведення атестації робочих місць, без оцінки умов праці та без врахування фактичного часу прибирання туалетів або використання дез.засобів. Для встановлення цієї доплати не потрібен висновок про санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу, який надається лабораторіями сан-епід. станцій. При встановленні доплати за використання в роботі дез.засобів необхідним є підтвердження фактичного придбання дез.засобів.
Катя
06.02.2017
Вибачте за довгий текст, але враховуючи велику кількість думок та роз*яснень з цього приводу, питання залишається: "включати, чи не включати???". До речі, за відповідними роз*ясненнями я звернулась до гол.розпорядника коштів, чекаю відповіді. А що ви думаєте?
Тетяна Катя
10.02.2017
Я думаю що тепер зробили урівняливку між прибиральником , секретарем , інженером з комп технологій, бухгалтером.Де може взяти кошти бюджетна установа ( школа) на встановлення якихось стимулюючих доплат та премій якщо є дефицит бюджету. Потім прийде ревізор і спитає за що платили.В штатний розпис доплати до 3200 не включаються і не плануються , а як їх виплачувати ?
мсс Катя
06.02.2017
в тому й проблема що вказана доплата "зявилась" в 2005р, на той час було вказано чітко, що не входить до МЗП - доплата за роботу у важких, шкідливих, особливо шкідливих, а зараз "за несприятливі умови праці", і думай чи сприятливо від деззасобу чи від прибирання туалету) ... очікуємо розяснення Мінсоцу
Павло
06.02.2017
Якщо робота з використанням дезінфікуючих засобів, а також прибирання туалетів не відносяться до несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, то за якими ознаками для цих видів робіт (на відміну від інших робіт) постановою КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 передбачене встановлення доплати у розмірі 10% посадового (місячного) окладу, може за якісь інші особливі умови праці, може за наукову ступінь тощо?
Света
06.02.2017
Всім добрий вечір!Перечитала всі ваші коментаріі,і всеодно не зрозуміла.А якщо я працюю санітаркою в психоневрологічному інтернаті(получаю 25% за шкідливість),то вони мені повинні входить в мінімалку,чи ні?Дякую.
Павло
06.02.2017
Відповідно до законодавства України індексація грошових доходів населення запроваджена для підтримання купівельної спроможності населення країни в умовах зростання цін з метою дотримання встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення України. Об’єктом індексації грошових доходів населення, зокрема, є оплата праці (грошове забезпечення). Доплата до мінімальної заробітної плати є складовою частиною цієї оплати праці (грошового забезпечення), отже виплата, яка пов’язана з індексацією оплата праці (грошове забезпечення) нараховується на суму оплати праці (в межах прожиткового мінімуму), в тому числі і на доплату до МЗП.
Павло
06.02.2017
Крім того постановою КМУ № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» передбачено, що індексації підлягає оплата праці найманих працівників, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер. Відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати доплата до мінімальної заробітної плати відноситься до фонду додаткової заробітної плати (п.2.2.1). Отже, доплата до мінімальної заробітної плати у складі оплати праці (грошового забезпечення) є об'єктом індексації (в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб), а не навпаки. Твердження "фахівців" від Держпраці, що Індексація заробітної плати включається до МЗП, є голослівними і такими, що не відповідають і суперечать законодавчим документам України і Конституції України.
Павло
07.02.2017
Що з логікою у фахівців Держпраці? Якщо доплата за використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також за прибирання туалетів входить в МЗП, то для працівника втрачається зиск отримувати таку доплату, а відповідно і виконувати такі роботи, адже і без цієї доплати він отримає свої мінімальні 3200 грн. Отже виходить, що туалети можна не прибирати? А навіщо прибирати, якщо за це не платять?
Вика Павло
08.02.2017
Як це не платять за прибирання туалетів? Прибиральник отримує за це доплату, яка входить в 3200. А те, що всіх підрівняли під 3200 - то це питання до уряду.
галина Павло
07.02.2017
чи враховується доплата за шкідливі умови праці соціальним робітникам терцентру, в розмірі 15%, до 3200 чи після 3200? Ставка робітника 2320.
мсс галина
07.02.2017
доплата чи все ж підвищення посадового окладу?
галина мсс
07.02.2017
підвищення
мсс галина
07.02.2017
підвищення завжди формує розмір посадового окладу - основна зп, а не додаткова зп у вигляді доплати
таня 1961
07.02.2017
мобілізований водій на контракті до повної демобілізації, працював на 05 окладу в 2014 році середньоденній заробіток 31,43 . був оклад 1218 тепер 1888 . 1888 : 1218= коєфіцієнт 1,55008.в січні 2017 сер.ден. 31,43 Х 1.55008=48,72 Х 20 роб.дні=974,40У випадку, коли середньо місячна оплата менше МЗП станом на 01.01.17р., доплата до її рівня не проводиться.Я вірно зрозуміла ?????? допоможіть !!!
мсс таня 1961
07.02.2017
вірно
таня 1961
07.02.2017
працюючий інвалід в січні був у відпустці б/збереження з/п 3200 : 20 Х 15 =2400 ЄСВ з 2400 Х 8,41%=201,84 працюючий інвалід в ФОП був у відпустці б/збереження з/п 3200 : 20 Х 15 =2400 ЄСВ з 3200 Х 22%=704,00грн Почему так ?кому повезло инвалиду или предпринемателю ?
мсс таня 1961
07.02.2017
по суті НЕ повезло предпринемателю
таня 1961 таня 1961
07.02.2017
Я вірно зрозуміла ??????
маня
07.02.2017
На сайті КМУ зареєстрована петиція - Надбавка за вислугу років працівникам бухгалтерських служб Підтримати петицію можна за посиланням https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/956
Анна маня
07.02.2017
Я вже проголосувала, бухгалтера та економісти, закликаю усіх підтримати цю ініціативу, заради престижності нашої професії, дбайте про свою гідність!!! https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/956
Наталя
07.02.2017
https://buhgalter.com.ua/news/oplata-praczi/doplata-za-robotu-z-dezinfikuvalnimi-zasobami-narahovuyetsya-ponad/
Анна Наталя
07.02.2017
Це все зрозуміло, у різних "спеціалістів" різні погляди на виплату цієї доплати, як бути нам, січень вже закрили 3200+10% зверху. Хто скаже як насправді правильно?
Вика
07.02.2017
Я работаю лаборатории какая должна быть з.п
ОКСАНА
07.02.2017
ЯК У ВІДОМІСТІ ПРО З/П ЗАЗНАЧАТЬ ДОПЛАТУ ПРО З/П
мсс ОКСАНА
07.02.2017
так і зазначають, адже так вона передбачена у розділі 2 Інструкції по зп №5
Олена
07.02.2017
Якщо в лікувальному закладі не проводять доплату за використання дезінфікуючих засобів,чи це є порушеннями? Та хто конкретно з медичного персоналу повинен отримувати таку доплату?
Стела
08.02.2017
Скажить будь ласка чи можна нараховувати спеціалісту ІІ категорії якій є держслужбовцем надбавку за інтенсівність у праці?
Лариса
08.02.2017
Доброго вечора! Дуже прошу дати мені відповідь на мою ситуацію. За січень місяць отримала зарплату в розмірі 2544 грн. Я працюю вихователем в ДНЗ, маю 11 розряд(вища освіта+1 категорія, а ще маю 20 % стажевих і 1% педпрестижності). З 3 по 20 січня всі працівники ДНЗ перебували у пофспілковій відпустці. Маємо 17 днів відпустки і 7 робочих днів. Зарплату отримали майже всі працівники в однаковому розмірі - і я , і кухар (3 т.р.), і підсобний робітник, і сторож, і кочегар(1 т.р.) - всі по 2544 грн., а мої колеги-вихователі, які мають 9 т.р. і 20-30% стажевих, але працюють на 0,875 ставки і 0,75 ставки отримали відповідно 2200 грн. і 1900 грн.(приблизно, бо там є ще пару грн. зверху). Коли я звернулась за поясненням до бухгалтера, то вона пояснила, що працівникам з низькими розрядами відповідно до нових розрахунків зарплати треба було зробити більшу доплату. От і вийшло, що мені "доплатили" лише 27 грн., а іншим працівникам - більше , ніж по 1000 грн. А підвищення на 2 тарифних розряди педпрацівникам може відбутися аж з 01.09.2017 року. Дайте, будь ласка,відповідь щодо правильності такого нарахування зарплат всім працівникам ДНЗ.
Інна
09.02.2017
Підскажіть, будь ласка. Як правильно нарахувати з/п та утримати ЄСВ. Працівник працює на 0,5 ставки, оклад складає 2089грн. і отримує 65% премії від окладу. Дякую!
Катя Інна
09.02.2017
Нараховано 3446,85 грн * 0,5 ст = 1723,43 грн. Мінімальний внесок з 01.01.2017 р. 704,00 грн. 3200,000 -1723,43 = 1476,57 - це сума, на яку потрібно зробити донарахування і показати у звіті під кодом 13. Заробітна плата - по факту, а по єсв - донарахування. Внесом не може бути меншим від мінімального,встановленого законодавством.
Татьяна
10.02.2017
Це тільки може бути в нашій державі.Спочатку виплачуємо зарплату , а потім отримуємо розяснення.В журналі бюджетна бухгалтерія №1-2 від 16 січня 2017 року є розяснення експерта з питань оплати праці Трохименко Людмили і наведено приклад нарахування зарплати прибиральникам .А тепер що! Хто друрак - бухгалтер!
Галина
10.02.2017
У мене людина звільнилася з посади двірника 15.01.2017 року. З 01.01.2017 по 14.01.2017 р була у відпустці без збереження заробітної плати. Чи прирівнювати з/плату за 1 день (день звільнення є останнім рободнем) до 3200?
Оксана.
11.02.2017
працюю на посаді секретаря (ставка), наказом встановлено доплата за ведення діловодства і архівної справи. У січні отримала приблизно таку ж саму суму як прибиральник. Чи дозволено встановити надбавку за складність у роботі, щоб не було зрівняння.
марія
21.02.2017
працюю на 0,5 ставки шк. бібліотекаря та за сумісництвом 0,5 ст секретаря допоможіть обчислити заробітну плату бо нарахували і зрівняли до мінімалки 3200
Олеся
22.02.2017
Скажіть будь ласка, а методистам при відділах освіти, якісь надбавки мають бути. тому що при стажі 20р і вищою категорією 2 вищими освітами зар.платня 3400грн.?????
Надія
14.03.2017
якщо зарплата 3200 і премія за квартал 3200 чи потрібно нараховувати індексацію за березень
Валентина
24.10.2017
11111111111111
Валентина
24.10.2017
скажіть будь ласка ...Якщо сторож отрумує зарплату 1744 та доплату до мінімальної + диференціацію = у виді щомісячної премії 1656грн. Чи має він право на індексаці. 116 грн , якщо його загальна зарплата перевищує 3200грн. аж на 200грн.
Оксана
26.01.2018
Працюю на ставку бібліотекаря 8 розряду+ надбавка 20%за особливі умови праці+10%за стаж ,яка має бути моя зарплата?
олена
09.11.2018
доброго дня ! Допоможіть будь ласка . До мобілізації робітник працював на 1,5 посадового окладу. Середню заробітну плату розраховуєм на оклад ? Згідно Простанови №100 сумісництво 0,5 ставки до середньої заробітної плати в розрахкнок не берем ? Чи як ?


Надія
12.12.2018
Отримую мінімалку - 3723. Працюю касиром по 5 тарифному розряді і отримую 30% доплати за додаткову роботу і станом на 10.12.2018р. мені ще й доплачують до 3723 (мінімальної) приблизно 700грн. Коротше отримую менше ніж прибиральниця. Як провести диференціацію ( пишуть робити різні доплати, надбавки, премії і т.д.). Наскільки я знаю Законом не дозволено робити доплати вище 50% посадового окладу. А до мого 5 розряду (2396грн.) добавити 50%, так знову у мене невиходить мінімальної- 3723, знову приходиться робити доплати до 3723. Роз'ясніть як уникнути "зрівняловки"? Яку диференціацію провести? Наведіть приклади диференціації на мою зарплату. ДЯКУЮ....
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн